Najważniejsze NOWE funkcje programu ARES Commander Edition

Transkrypt

Najważniejsze NOWE funkcje programu ARES Commander Edition
Najważniejsze NOWE funkcje programu
ARES Commander Edition 2014
Custom CAD
Większa szybkość, wysoka produktywność – niski koszt
Nowoczesny wygląd i interfejs
Nowy interfejs oparty na wstążkach zapewnia
intuicyjną komunikację z programem, choć tradycyjne
środowisko pracy jest nadal dostępne.
1
ARES Commander Edition 2014 został elastycznie
dopasowany do preferencji użytkownika, dzięki czemu
w każdej chwili można dokonać szybkiego przełączenia
pomiędzy dwoma rodzajami interfejsu – nowoczesnymi
wstążkami lub klasycznym menu.
Paleta ‘Zasoby Projektu’
Nowa paleta w znaczący sposób ułatwia wymianę
zawartości pomiędzy różnymi plikami projektowymi.
Wygodne przeglądanie zawartości dysku komputera lub
2
lokalizacji sieciowych w poszukiwaniu przydatnych elementów
do wykorzystania w bieżącym rysunku, takich jak: bloki,
rysunki odniesienia, pliki graficzne, warstwy, style wymiarów,
tabel, tekstu oraz arkusze wydruku.
Standardy rysunku (pliki .dws)
Funkcjonalność ułatwiająca weryfikację zgodności
tworzonego rysunku z przyjętymi normami
branżowymi lub własnymi standardami stosowanymi
3
przez firmę czy użytkownika.
Ustawienia obejmują system warstw, styl linii, styl
tekstu oraz wymiarowania. Funkcja nie tylko identyfikuje
ewentualne błędy ale również pomaga w ich rozwiązaniu
i uzyskaniu wymaganej zgodności.
ARES®, ARES® Commander Edition są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
będącymi własnością Graebert GmbH. Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
są własnością odpowiadających im właścicieli. Copyright 2013 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
www.graebert.pl
Wyślij zapytanie
[email protected]
Najważniejsze NOWE funkcje programu
ARES Commander Edition 2014
Custom CAD
Większa szybkość, wysoka produktywność – niski koszt
Nowoczesny wygląd również
na platformie MAC
Narzędzia dialogowe do formatowania strony
i arkuszy wydruku w standardzie MAC.
4
Wykorzystanie elementów interfejsu pływającego, w połączeniu
z brakiem ‘wstążek’, czyni ARES Commander Edition nie tylko
najbardziej kompletnym programem CAD DWG na platformę
Mac OS X, ale również wyglądającym i działającym jak typowa
aplikacja Mac. Nowa wersja posiada zmodernizowane funkcje
dialogowe do konfiguracji strony oraz obszaru wydruku, w pełni
dopasowane do standardu Mac.
Szybkie grupowanie obiektów
Tylko dwa kliknięcia potrzebne do zgrupowania
obiektów – jedna z funkcji menu kontekstowego
dostępnego pod prawym klawiszem myszy.
5
Grupowanie jest wygodnym w użyciu sposobem łączenia
obiektów wewnątrz rysunku, bez konieczności tworzenia bloku.
Po wskazaniu jednego z elementów wchodzących w skład
grupy można manipulować całą grupą. Każdy obiekt może być
przypisany do kilku różnych grup – po jego wybraniu można
np. przesunąć zawartość wszystkich grup, do których należy.
Transparentność warstw
i obiektów
Możliwość określania stopnia transparentności
obiektów ułatwia wyświetlanie elementów i upraszcza
poruszanie wewnątrz złożonych rysunków.
6
Praca z rysunkiem zawierającym dużą ilość warstw
wypełnionych obiektami jest często mocno uciążliwa,
szczególnie w przypadku gdy projekt wymaga dodania
własnych warstw a rysunek zawiera już system stworzony
przez innych użytkowników. Nowa funkcja pozwala na
określenie stopnia transparentności wybranych warstw
lub obiektów (np. kreskowania), daje również możliwość
przygaszonego wyświetlania warstw zablokowanych.
ARES®, ARES® Commander Edition są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
będącymi własnością Graebert GmbH. Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
są własnością odpowiadających im właścicieli. Copyright 2013 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
www.graebert.pl
Wyślij zapytanie
[email protected]
Najważniejsze NOWE funkcje programu
ARES Commander Edition 2014
Custom CAD
Większa szybkość, wysoka produktywność – niski koszt
Narzędzie do podglądu warstw
Nowa komenda ‘Podgląd Warstw’ pozwala na szybkie
sprawdzenie zawartości wskazanych warstw.
7
W przypadku rysunków z rozbudowanym systemem
warstw, szczegółowe sprawdzenie ich zawartości przez
włączanie i wyłączanie każdej warstwy jest dość
czasochłonne. Nowa funkcja podglądu natychmiast pokazuje
zawartość wybranych warstw a przy wyjściu z okna podglądu
można dopasować parametry widoczności warstw do
aktualnego wyboru lub przywrócić stan sprzed poglądu.
Grupowanie i filtrowanie
warstw
Udoskonalone funkcje ‘Menedżera Warstw’.
Sprawne i intuicyjne zarządzanie warstwami wykorzystujące
8
grupowanie oraz usystematyzowane filtrowanie. W ramach
utworzonych grup można definiować widoczność warstw
oraz zmieniać ich stan (np. zablokowana/odblokowana).
Każda warstwa może być przypisana do kilku grup, szybka
zmiana przypisania do grupy jest dostępna za pomocą
metody ‘przeciągnij i upuść’.
Kompletna edycja linii
warstwowych
Udoskonalona komenda ‘Edycja Linii Wzbogaconych’
umożliwia sprawną modyfikację linii warstwowych.
9
Funkcjonalność pozwala na rysowanie i edycję inteligentnych obiektów złożonych z wielu linii, narysowanych
wg stylu utworzonego przez użytkownika. Nowa wersja
programu oferuje rozszerzony zakres edycji obejmujący
między innymi różnorodne połączenia i przecięcia obiektów,
jak również ich zamykanie oraz otwieranie.
ARES®, ARES® Commander Edition są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi
będącymi własnością Graebert GmbH. Wszystkie inne znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe
są własnością odpowiadających im właścicieli. Copyright 2013 Graebert GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone
www.graebert.pl
Wyślij zapytanie
[email protected]

Podobne dokumenty