Redakcja Gazety Wyborczej w Łodzi

Transkrypt

Redakcja Gazety Wyborczej w Łodzi
REDAKCJA
- Paweł
Gazeta
Łódzka,Redaktor
Nacze|ny
Jędras,
90-051
ŁódŹ'a|.Pitsudskiego
8,
tel.(0-42)
6321413,630
0045,faks(0-42)
6366414
ł-ÓdŹ,
28 maja1999 r.
LIST REFERENCY,INY
Redakcja ,,Gazety Wyborczej'' w Łodzi informuje,ze pracowniaprojektowa
. AB Sp.z o.o.,wykonała
architektówA. i J. Kołaczkowskich
i T. Nieupokojew
projektydla
rozbudowyi modernizacjibudynku zabytkowegow Łodzi przy ul' Sienkiewicza7z,
ptzeznaczone
go na nasząsiedzibę.
Ww obiektbędącyobecniew rca|izacjizostałnaszymzdaniemzaprojektowany
w
jednocześnie
pod
względem
optymalnysposób
użytkowym'technicznymi ekonomicznym
uwzględniając
trudnewymagania
konserwatorskie.
Wzajemnąwspółpracę
z pracowniąAB orazprojektywykonaneptzeznią oceniamy
budzo wysoko. Profesjonalizm,terminowość
oraz petna dyspozycyjność
zespołu
projektowego
podczaspełnienia
nadzoruautorskiego
Zrrarra
fiamZ realizacjiobiektówAgory
sA zdecydowałyo powierzeniuAB projektowaniailw zadaniaprojektowego,które
j estdotychczas
realizowane
bez iadnych problemów.
AGORASA,00-732
Warszawa,
ul.Czerska8/10,tel,(0-22\
415513,6994200,faks(0-22)
416920,412263,NIP526-030-56-44

Podobne dokumenty