Mgr Barbara Kowaliszyn, specjalista I stopnia 1.kurs

Transkrypt

Mgr Barbara Kowaliszyn, specjalista I stopnia 1.kurs
Mgr Barbara Kowaliszyn, specjalista I stopnia
1.kurs „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” kurs A, B”
Kraków
2.kurs „Terapii Manualnej – zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń.
Diagnostyka i techniki mobilizacji stawów i mięśni”. Kurs doskonalący. Kazimierz Dolny
3.kurs „Masażu leczniczego II stopnia” Kraków
4.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój
mgr fizjoterapii Barbara Lewko
1.kurs „Rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym dziecięcym” Rzeszów 2008
2.kurs „Dziecko nadpobudliwe czy ADHD'' Rzeszów 2008
3.kurs PNF podstawowy Kraków 2009
4.kurs Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Katowice 2009
5.kurs Thera-Band – ćwiczenia w wykorzystaniem przyborów Thera-Band i Togu w
sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy” Katowice 2009
6.kurs „ Terapia Manualna – technika poizometrycznej relaksacji” Zabrze 2008
7.kurs „ Badanie ortopedyczne – staw kolanowy” Kraków 2009
8.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój 2009
9.kurs „ PNF w bólach krzyża” Kraków 2010
10.kurs „ PNF w skoliozach” Kraków 2010
11.kurs „ Diagnostyka i terapia stawu skokowego” Rzeszów 2010
12.kurs „Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B.Mulligana A”, Kraków
13.kurs „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego A”
Krynica Zdrój 2010
14.kurs „ Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich” - dr J. Ciechomski, moduł I,
II, III, IV Wrocław, Sosnowiec 2010 - 2011
15.kurs „ Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkankach miękkich, punkty spustowe, ból i
napięcie mięśni – I. Ed Wilson” Kraków 2010
16.kurs „ Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B. Mulligana cz A 2010 Kraków
17.kurs „ Terapii manualnej kręgosłupa” Rzeszów 2010
18.kurs ,,Anatomia palpacyjna'' -w trakcie. Poznań 2011
licencjat zdrowia publicznego w specjalności: licencjat promocji zdrowia z fizjoterapią,
technik fizjoterapii Karolina Cygan
1.kurs „Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Katowice
2.kurs „Thera-Band – ćwiczenia w wykorzystaniem przyborów Thera-Band i Togu w
sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy” Katowice
3.kurs „ Wykorzystanie laserów biostymulacyjnych w medycynie fizykalnej” Przemyśl
4.kurs podstawowy „ Kinesiology Taping” Warszawa
5.kurs „ Terapia Manualna – technika poizometrycznej relaksacji” Zabrze
6.kurs „ Z zakresu fizjoterapii i opieki nad osobami starszymi” Rzeszów
7.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój
8.kurs „ Traumatologia sportowa 3D. Podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem analizy 3D w
praktyce fizjoterapeutycznej” Kraków, Wrocław 2010
mgr fizjoterapii Anna Tutak
1.kurs „ Nowoczesne tendencje w terapii fizykalnej i ich rola we współczesnej medycynie”
Przemyśl 2009
2.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój 2009
3.kurs „ Mobilizacja tkanek miękkich” Zamość 2010
4.kurs „ Badanie i relaksacja mięśni” Zamość 2010
5.kurs „Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Katowice 2009
6.kurs „Thera-Band – ćwiczenia w wykorzystaniem przyborów Thera-Band i Togu w
sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy” Katowice 2009
7.kurs „Czytanie i analiza zdjęć RTG” Kraków 2010
8.kurs „ Traumatologia sportowa 3D. Podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem analizy 3D w
praktyce fizjoterapeutycznej” Kraków, Wrocław 2010
9.kurs „PNF podstawowy” Kraków 2010
mgr fizjoterapii Paulina Czernicka
1.kurs „kurs „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego A, B,
C, D” Korfantów 2010
2.kurs „ Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego” moduł I i II
Tarnów 2009
3.kurs „Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Rzeszów 2008
4.kurs „Thera-Band – ćwiczenia w wykorzystaniem przyborów Thera-Band i Togu w
sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy” Rzeszów 2008
5.kurs „ Funkcjonalna osteopatia i integracja – kręgosłup, miednica, stawy kończyn górnych i
dolnych FOI” Katowice 2009
6.kurs PNF podstawowy Kraków 2010
7.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Rzeszów 2010
8.kurs „Badanie i relaksacja mięśni” Zamość 2010
9.kurs „Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B.Mulligana cz A, B”, Kraków 2010
mgr fizjoterapii Grzegorz Magoń
1.kurs „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” kurs A, B,
C, D” Kraków 2005-2006
2.kurs „ Terapia manualna oparta na technikach chiropraktycznych w zakresie diagnostyki, leczenia
i prewencji dolegliwości w układzie ruchu” Katowice 2004
3.kurs „PNF podstawowy” Kraków 2005-2006
4.kurs „PNF rozwijający” Kraków 2007
5.kurs „ PNF w połączeniu z terapią manualną i neuromobilizacjami” Kraków 2007
6.kurs „ PNF w neurologii” Kraków
7.kurs „Medycyny osteopatycznej” Ustroń 2003
8.kurs „ Kinesio Taping ” moduł I, II i III Kraków 2007
9.kurs „ Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna – Evjentha – badanie i
leczenie kończyny dolnej i górnej oraz ” Toruń 2010-2011
10.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój 2009
11.kurs „ Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi – wg koncepcji
Bobath” kurs podstawowy Kraków 2010
12.kurs „ Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B. Mulligana cz A, B 2010 Kraków
mgr Fizjoterapii Agnieszka Kwaśny
1.kurs „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” kurs A, B,
C, D, E” Łańcut LICENCJONOWANY TERAPEUTA
2.kurs „Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Kraków
3.kurs „ Masażu leczniczego II stopnia” Kraków
4.kurs „Masażu klasycznego” Kraków
5.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój
6.kurs „ Traumatologia sportowa 3D. Podejście interdyscyplinarne z wykorzystaniem analizy 3D w
praktyce fizjoterapeutycznej” Kraków, Wrocław 2010
mgr fizjoterapii Renata Kielnar
1.kurs „ Z zakresu rehabilitacji kardiologicznej” Tarnowskie Góry 2005
2.kurs” Ortopedycznej Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna-Evjentha – badanie i leczenie
kończyny górnej i dolnej” Wrocław 2003
3.kurs „Cykloterapia – nowoczesna metoda usprawniania niepełnosprawnych” Achern Niemcy
2007
4.kurs „Instruktora rekreacji ruchowej-aerobic” Wrocław 2003
5.kurs „ Rehabiliacja dzieci z porażeniem mózgowym dziecięcym I i II moduł” Rzeszów 2009
6.kurs „Psychomotoryki” Wrocław 2003
7.kurs „Pierwszej pomocy przedmedycznej” - zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji” Iwonicz Zdrój 2009
8.kurs „PNF podstawowy” Wrocław 2007
9.kurs „ Metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich” moduł I, II, III ,IV, V Wrocław 2007-2008
10.kurs „ Postępy terapii mózgowego porażenia dziecięcego” Zagórze k. Warszawy 2007
11.kurs „ Terapii cranio-sacralnej” Wrocław
12.kurs „Terapii dzieci z porażeniem mózgowy dziecięcym” Amsterdam, Holandia
13.kurs „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” kurs A,
B, C, D, E” Wrocław
14.kurs „ Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B. Mulligana cz A, B 2010 Kraków
15.kurs „ Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz z wykorzystaniem
elementów znanych metod terapeutycznych” Wrocław 2005
mgr Anna Ajersch
1.kurs „ Masażu I i II stopień” Rzeszów
2.kurs „Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Katowice
3.kurs „ Neurorozwojowa diagnostyka i terapia dzieci” Katowice, Sosnowiec
4.Kurs „ PNF podstawowy” Kraków
5.kurs „ Analiza i terapia dziecka zagrożonego” Kraków
6.kurs „ Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt z łagodnymi zaburzeniami
neurologicznymi” 2010 Katowice
7.kurs „ Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i
posturalno motorycznymi” 2009 Katowice
mgr fizjoterapii, mgr biologii eksperymentalnej Magdalena Góra
1.studia podyplomowe „Neurorehabilitacja”, Kielce
2. kurs „Osteopatia strukturalna i chiropraktyka wg dr. Ackermanna”, Rzeszów
3. kurs „Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki
chiropraktyczne”, Rzeszów
4. kurs „Funkcjonalna terapia manualna wg koncepcji B.Mulligana”, Kraków
5. kurs „ Zintegrowane techniki terapeutyczne na tkankach miękkich, punkty spustowe, ból i
napięcie mięśni – I. Ed Wilson” Kraków 2010
6. kurs „ Metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich” cz. I, Wrocław
mgr Sylwia Sowińska
1. kurs „Thera-Band – ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band”
Katowice
2.kurs „Thera-Band – ćwiczenia w wykorzystaniem przyborów Thera-Band i Togu w
sensomotoryce, treningu funkcjonalnym oraz korekcji wad postawy” Katowice
3.kurs „Mobilizacja tkanek miękkich” Zamość
4.kurs „ Badanie i relaksacja mięśni” Zamość
5.kurs „ Rehabiliacja dzieci z porażeniem mózgowym dziecięcym” Rzeszów 2009
6.kurs „Badanie ortopedyczne stawu kolanowego” Kraków
7.kurs „Czytanie i analiza zdjęć RTG” Kraków
8.kurs PNF podstawowy Kraków
mgr fizjoterapii Justyna Bodaj
1.kurs;” Masażu I i II stopień” Rzeszów 2007-2008
2.kurs „Analiza i terapia dziecka zagrożonego” Kraków 2010
3.kurs: „ Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne I stopień” Rzeszów
2010
4.kurs: „ Zintegrowane techniki diagnostyki i terapii manualnej w oparciu o techniki
chiropraktyczne” Rzeszów 2010
5. kurs: „ Specjalistyczne techniki korekcyjno-kompensacyjne w leczeniu i profilaktyce wad
postawy ciała” Rzeszów 2010
tech fizjoterapii, mgr wychowania fizycznego ze specjalnością - rehabilitacja Robert Mijalny
1.kurs: „Kinesiology Taping – podstawowy i zaawansowany” Warszawa
2.kurs: „Praktyczne szkolenie z zakresu wczesnej neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci
z uszkodzeniami układu nerwowego” Kielce
3.kurs:”Terapia manualna -zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wybranych schorzeń” Lublin
4.kurs:”Kinezjologia edukacyjna – Brian Gym” Rzeszów
5.kurs „ Pierwszej pomocy przedmedycznej” zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji – Iwonicz Zdrój
technik masażysta Łukasz Kusiak
1.kurs „Masaż Shiatsu – akupunktury bezigłowej” Rzeszów
2.kurs „ Pierwszej pomocy przedmedycznej” zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji – Iwonicz Zdrój
technik masażysta Łukasz Kloc
1.kurs „Masaż Shiatsu – akupunktury bezigłowej” Rzeszów 2009
2.kurs „ Pierwszej pomocy przedmedycznej” zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji – Iwonicz Zdrój 2009
3.kurs: „ Mobilizacja tkanek miękkich” Zamość 2010
technik masażysta Iwona Kuca
1.kurs „ Pierwszej pomocy przedmedycznej” zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji – Iwonicz Zdrój 2009
Dr Joanna Grzegorczyk
1.„Rentgenodiagnostyka w chorobach reumatycznych” - Warszawa
2.„Rehabilitacja chorych po uszkodzeniu mózgu” - Rzeszów
3.„Terapia fizykalna w rehabilitacji” - Otwock
4.„Aktualne kierunki postępowania rehabilitacyjnego”
5.„Zasady leczenia dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa i młodzieńczą kifozą piersiową
tzw. Chorobą Scheuermanna” Lublin
6.kurs „ Lasery w medycynie” I stopień – Warszawa
7.kurs „ Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego” kurs A, B,
C, D
8.k„EBM '' - Kraków
9.kurs „ Badanie manualne zaburzeń czynnościowych narządu ruchu” - Busko Zdrój
10.kurs „ Techniki Tkanek miękkich, trakcje i mobilizacje stawów obwodowych i kręgosłupa w
leczeniu zespołów bólowych narządu ruchu” kurs B, C medycyny Manualnej – Busko Zdrój
11.kurs „ Kinesiology Taping” Rzeszów
12.kurs „ Thera-Band- nowoczesne metody fizjoterapeutyczne z praktyce” Rzeszów
13.kurs „ Pierwszej pomocy przedmedycznej” zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej
Rady Resuscytacji – Iwonicz Zdrój
14.kurs „ PNF podstawowy i rozwiający 2010
lek. med. Agnieszka Drzymała
kursy i szkolenia:
1.kurs w szkoleniu z rehabilitacji kardiologicznej w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji
„Repty” w Tarnowskich Górach,
2.kurs w szkoleniu „Podstawowe założenia, zasady i metodyka wieloprofilowego usprawnienia
dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w systemie nauczania kierowanego”. Ośrodek
Rehabilitacyjno-Terapeutyczny dla Dzieci Niepełnosprawnych w Zamościu,
3.kurs podyplomowy „Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt”, Klinika
Ortopedii w Otwocku pod patronatem CMKP,
4.kurs „Ultrasonografia w orotpedii i reumatologii”,Ciechocinek,
5.kurs „Diagnostyka USG narządu ruchu”Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii,
6.kurs „Diagnozowanie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego”(kurs A),
7.kurs tygodniowy „Badanie manualne zaburzeń czynnościowych narządu ruchu” (kurs A) Polskie
Towarzystwo Medycyny Manualnej, Busko Zdrój,
8.kurs pod kierownictwem Sekcji Schorzeń Pozapiramidowych Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego, Warszawa – Stosowanie toksyny botulinowej
w leczeniu chorych ze spastycznością po udarze mózgu, w dystoniach nerwowo-mięśniowych,
9.kurs Kinesiology Taping organizowanym przez Prof. Śliwińskiego, Szpital Wojewódzki Nr 2 w
Rzeszowie.

Podobne dokumenty