Prosimy o przyjęcie naszego syna do

Transkrypt

Prosimy o przyjęcie naszego syna do
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
„RAP” RADOMSKO
ul. Św. J. Królowej 16/14, 97-500 Radomsko
www.rap-radomsko.pl e-mail: [email protected]
tel.: 506106694, 605522870
NIP: 772-240-42-88 REGON: 101780480
nasz sponsor
OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW ZAWODNIKA
Imię dziecka:………………………………………………………………………………………………
Nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………………
Szkoła (nazwa, adres,)………………………………………………………………………………
Data urodzenia (dd, mm, rr):……………………………………………………………………
PESEL dziecka: ……………………………………………………………………………………………
Nazwisko Rodzica/Opiekuna:……………………………………………………………………
Telefon kontaktowy Rodzica/Opiekuna:…………………………………………………
Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………
 Prosimy o przyjęcie naszego syna do
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
„RAP” RADOMSKO
Podpisy obojga rodziców: _______________________________
_______________________________
Podpis zawodnika: _______________________________
Radomsko, dnia_________________________

Podobne dokumenty