Nagroda Zaufania „Złoty OTIS

Komentarze

Transkrypt

Nagroda Zaufania „Złoty OTIS
Nagroda Zaufania „Złoty OTIS„
Istnieje grupa osób, którą połączyła wizja zmieniania
rzeczywistości, podobna wrażliwość i chęć
bezinteresownego działania dla dobra społecznego.
Ta grupa stworzyła Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS”.
Nagroda Zaufania „Złoty OTIS”
„Złoty OTIS” to najważniejsza nagroda
konsumencka polskiego rynku farmaceutycznego
i jednocześnie ruch środowiskowy inicjujący
polskie oraz międzynarodowe akcje
społeczne promujące zdrowie.
Od lewej: prof. Piotr Pruszczyk, dr Paweł Dobrzyński, dr Ewa Chlebus,
dyr. Agnieszka Sora, dr Piotr Kropidłowski i prof. Paweł Kamiński.
Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” integruje wokół
swoich działań środowiska konsumentów,
farmaceutów, lekarzy, firm farmaceutycznych,
organizacji pacjentów i mediów.
Nagroda przyznawana jest od ośmiu lat.
Nagrody produktowe – dla preparatów
farmaceutycznych, przyznają konsumenci
w bezpośrednim głosowaniu, m.in. w internecie.
Nagrody honorowe – przyznawane
są osobom i stowarzyszeniom polskim
i zagranicznym oraz dziennikarzom i mediom,
których działania mają pozytywny wpływ
na rozwój poszczególnych dziedzin opieki
zdrowotnej.
Celem Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
jest edukacja pacjentów oraz konsolidacja
środowiska tworzącego rynek farmaceutyczny
i ochronę zdrowia do wspólnych działań
dla dobra publicznego.
Skład Kapituły Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”:
dr Ewa Chlebus, dr Renata Górska, Elżbieta Kozik, prof. Grażyna Rydzewska,
prof. Bożena Werner, Agnieszka Sora, dr Paweł Dobrzyński, prof. Paweł Kamiński,
dr Piotr Kropidłowski, prof. Maciej Malecki, prof. Aleksander P. Mazurek,
prof. Piotr Pruszczyk, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Henryk Skarżyński,
prof. Jerzy Woy-Wojciechowski. Przewodniczącym Kapituły jest Paweł Kruś
– twórca idei Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”.
Rok 2011 – VIII edycja Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
Od lewej: Krzysztof Stanowski (wiceminister spraw zagranicznych), Tina Beruchashvili,
dr Nargizi Lebanidze, prof. Rema Gvamichava
Bogdan Gajewski
dr Elżbieta Puacz
Międzynarodowa Nagroda Zaufania
„Złoty OTIS 2011”
Honorowa Nagroda Zaufania
„Złoty OTIS 2011”
Laureatami Międzynarodowej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS 2011”
są dr Nargizi Lebanidze i prof. Rema Gvamichava
– gruzińscy lekarze, oraz Tina Beruchashvili – dyrektor generalny
Narodowego Centrum Screeningu Onkologicznego w Gruzji. Nagroda jest
wyrazem uznania dla ich działań propagujących i rozwijających
profilaktykę raka piersi i nowotworów szyjki macicy.
Bogdan Gajewski z Polskiego Stowarzyszenia Chorych na
Hemofilię został wyróżniony Honorową Nagrodą Zaufania
„Złoty OTIS 2011” za ogromny wkład pracy
i zaangażowanie w podniesienie standardów leczenia
hemofilii w Polsce.
Prof. Rema Gvamichava specjalizuje się w operacjach kolorektalnych
w Narodowym Centrum Raka w Tbilisi, nadzoruje ogólnokrajowy
program badań przesiewowych w Gruzji.
Tina Beruchashvili jest gruzińską liderką w promowaniu nowoczesnych
metod aktywizowania kobiet po mastektomii.
Dr Nargizi Lebanidze jest przewodniczącą Klubu Zwycięskich Kobiet
– organizacji zrzeszającej kobiety
po mastektomii.
Za zaangażowanie i pomoc w przeprowadzeniu społecznej
akcji profilaktycznej „Uwaga nerki!” Honorową Nagrodę
Zaufania odebrała również – w imieniu Krajowej Izby
Diagnostów Laboratoryjnych – prezes dr Elżbieta Puacz,
która wbrew wielu trudnościom i przeciwnościom dążyła
do tego, by przebadać jak najwięcej osób zagrożonych
wystąpieniem przewlekłej choroby nerek.
Rok 2011 – VIII edycja Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
Barbara Lewandowska (Jeronimo Martins Dystrybucja)
Od lewej: Katarzyna Pinkosz, Monika Zalewska
Program profilaktyki zdrowotnej
Media i zdrowie
W tej kategorii Kapituła wyróżniła program „Razem
zadbajmy o zdrowie”, firmy Jeronimo Martins Dystrybucja,
która zachęca swoich pracowników do bezpłatnych badań,
prowadząc jednocześnie akcję edukacyjną skierowaną do
klientów. Pracownicy sieci mają możliwość skorzystania ze
specjalistycznych badań takich jak: mammografia, USG
piersi, cytologia dla kobiet, natomiast dla mężczyzn
– badania analityczne, USG, EKG, PSA całkowite.
Laureatkami tegorocznej Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” są:
Katarzyna Pinkosz – dziennikarka pracuje w pismach „Mamo, to
ja” i „Przedszkolak”. Publikuje również artykuły w pismach: „Na
Zdrowie. Dostępne bez recepty”, „Świat Lekarza”, „Manager
Apteki”. Jest członkiem Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia.
Monika Zalewska – dziennikarka „Wydarzeń” w Telewizji Polsat,
prowadzi także program „Wystarczy chcieć” w Polsat News.
Współprowadzi również program „Encyklopedia Zdrowia”.
Rok 2011 – VIII edycja Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
Nagrody Zaufania
konsumentów
dla produktów
farmaceutycznych:
Od lewej: Ewa Chromniak-Przybyła (Oceanic), Halina Myślińska (Espefa), Bartosz Cyran
(Olimp), Samo Komel (Krka Polska), dr Ewa Chlebus (Kapituła Nagrody), prof. Paweł
Kamiński (Kapituła Nagrody)
Od lewej: Kamila Sitkowska (Vitadirect), Ireneusz Ładygin (3M Poland), Agnieszka
Arciszewska (SCA), Barbara Zaręba (Zioło-Piast), Bartosz Cyran (Olimp), Sylwia Skrzypczyk
(Elanda)
W tegorocznej edycji na
zgłoszone produkty
konsumenci oddali ponad
70 tys. głosów. W ten sposób
wyłonionych zostało
37 zwycięskich produktów,
którym przyznano Nagrody
Zaufania „Złoty OTIS 2011”.
W kategorii „debiut roku”
Kapituła wyróżniła dodatkowo
10 preparatów.
Od lewej: prof. Maciej Małecki (Kapituła Nagrody), dr Ewa Chlebus (Kapituła Nagrody),
Jerzy Wasilewski (Walmark), Małgorzata Krasowska (Worwag), Przemysław Markowski
(Holbex), Magdalena Rzewuska (Lekam), Beata Maciejczyk-Fołtyn (Soraya), Ewa
Chromniak-Przybyła (Oceanic), Katarzyna Furmanek (Floslek), Grzegorz Kucharewicz
(Naczelna Rada Aptekarska)
Od lewej: prof. Aleksander P. Mazurek (Kapituła Nagrody), prof. Bolesław Rutkowski
(Kapituła Nagrody), prof. Maciej Małecki (Kapituła Nagrody), Ireneusz Ładygin (3M Poland),
Magdalena Wiktorowska (Canpol), Klaudia Wnuk (Krka Polska), Ewa Chromniak-Przybyła
(Oceanic), Ewa Sobka (Mincer Mona Liza), Ewa Kwarciak (Osmoza), Karolina Ambroziak
(Adamed), Daria Jarułowicz-Buratyńska (Adamed)
...z historii Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
Członkowie Kapituły Nagrody Zaufania wręczają statuetki laureatom
Geneza
Powstanie Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” wynikało z sytuacji panującej na rynku farmaceutycznym w 2002
roku. Pod wpływem reklam gwałtownie wzrosła sprzedaż leków bez recepty, pojawiały się pierwsze oznaki
świadczące, że konsumenci nie potrafią odpowiedzialnie z nich korzystać, bo nie mają dostatecznych informacji
na ich temat. Twórcy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” postanowili pomóc pacjentom w wyborze i przyznać
wyróżnienia najbardziej wartościowym preparatom. Wartościowym, bo sprawdzonym przez samych
konsumentów. Mediami, które stały się forum tej kampanii edukacyjnej, są wortal o zdrowiu www.nazdrowie.pl
oraz magazyn „Na zdrowie. Dostępne bez recepty”. Za ich pośrednictwem przekazywane są informacje
o produktach nominowanych w danej edycji nagrody wraz z ankietami do głosowania.
Rola Kapituły Nagrody Zaufania
Stworzona z wybitnych specjalistów Kapituła czuwa
nad przebiegiem plebiscytu i wyznacza strategiczne
cele społeczne na każdy rok działania.
Kapituła wyznacza cele edukacyjne, akcje prozdrowotne,
wskazuje organizacje i osoby, które mają szczególne
osiągnięcia w rozwoju opieki zdrowotnej w kraju i za granicą.
Kapituła Nagrody Zaufania integruje środowiska
konsumentów, pacjentów, lekarzy, farmaceutów
i mediów promujących zdrowie.
Małgorzata Żak – Fundacja Polsat.
Prof. Henryk Skarżyński.
Elżbieta Kozik – Stowarzyszenie
„Amazonki”.
Dr Andrzej Cechnicki
– Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki
Środowiskowej.
prof. Zbigniew Chłap, s. Józefina Grabowska
Prof. Bolesław Rutkowski – Krajowy
Konsultant ds. Nefrologii.
Honorowe
Nagrody Zaufania
Co roku Kapituła Nagrody przyznaje Honorowe Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” osobom i organizacjom
pozarządowym pracującym na rzecz wzmocnienia systemu polskiej opieki zdrowotnej.
2004 – prof. Henryk Skarżyński i Fundacja Polsat
2005 – Stowarzyszenie „Amazonki”
2006 – Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
2007 – Stowarzyszenie „Amazonki” i Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
Przedstawicielki Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych oprócz statuetki
„Złotego OTISA” otrzymały także symboliczną rzeźbę.
2008 – Fundacje „Niebieski Parasol” i Ewy Błaszczyk „Akogo?”
2009 – prof. Bolesław Rutkowski – Krajowy Konsultant
ds. Nefrologii
2010 – K
apituła wyróżniła osoby i organizacje wspierające służbę zdrowia w Kamerunie. – Fundacja Chantal Biya, Fundacja Synergies Africaines Contre le SIDA et les souffrances
– organizacje afrykańskie działające na rzecz tamtejszej służby zdrowia; powstały
z inicjatywy Chantal Biya, pierwszej damy Kamerunu
– siostra Józefina Grabowska ze Zgromadzenia Sióstr św. Dominika – lekarka prowadząca
przychodnie dla najuboższych w Kamerunie
–p
rof. Zbigniew Chłap – twórca Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, które organizuje wyjazdy
polskich lekarzy wolontariuszy do Kamerunu
2011 – patrz str. 3
Od lewej: Elżbieta Szwałkiewicz – Fundacja „Niebieski Parasol”, Ewa Błaszczyk Fundacja
„Akogo?”.
Od lewej ks. Stanisław Koronkiewicz, Paweł Kruś, oraz René
Morel (przedstawiciel Manche-Sud Pologne).
Od lewej: Prof. Aleksander Mroczek, Andrei Valenciukowicz, Andrei Januszko, Dr Günther Wienberg – Fundacja
Wiktar Gajsionak – ambasador Białorusi w Polsce.
Bethel.
Elżbieta Kozik i Paweł Kruś prezentują listę podpisów pod
petycją do minister Ewy Kopacz. Zebraliśmy ponad 14 000
podpisów.
Honorowe Międzynarodowe Nagrody Zaufania
Przyznając Międzynarodową Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS”
dziękujemy w symboliczny sposób historii, której bieg
stworzył nam możliwość niesienia pomocy lekarzom
i organizacjom innych krajów w pracy dla dobra pacjentów.
prof. Aleksandrowi Mrochkowi z Instytutu Kardiologii
w Mińsku na Białorusi, który wraz z zespołem
przeprowadził pod koniec lutego 2009 roku pierwszy
w tym kraju przeszczep serca.
2006 – Stowarzyszenie Chirurgów Dziecięcych Ukrainy
i prof. Daniel Krywczenia. Ufundowany przez środowisko
Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” specjalistyczny endoskop
umożliwił przeprowadzenie skomplikowanych operacje
pęcherza moczowego u dzieci ukraińskich.
2010 – Polskie Towarzystwo Chorób NerwowoMięśniowych (PTCHNM), stworzone przez rodziców dzieci
cierpiących na te choroby Kapituła przekazała Laureatom
list do minister zdrowia Ewy Kopacz podpisany przez ponad
14 000 osób. To tylko część działań, jakie środowisko
Nagrody Zaufania podjęło w celu wpisania chorób
nerwowo-mięśniowych (rdzeniowego zaniku mięśni
i dystrofii mięśniowej Duchenne’a) do ministerialnego
wykazu chorób przewlekłych, co umożliwi refundację
rehabilitacji chorych dzieci.
2007 – Stowarzyszenie Manche Sud – Pologne otrzymało
Nagrodę w podziękowaniu za pomoc w postaci
kilkudziesięciu konwojów z lekami i pomocą humanitarną,
którą w latach 80. przekazali mieszkańcom województwa
płockiego poszkodowanym przez powódź.
2007 – Niemieckiej Fundacji „Bethel” Kapituła Nagrody
Zaufania „Złoty OTIS” przyznała statuetkę za wspieranie
polskiej psychiatrii.
Od lewej: dr Włodzimierz Chursin, prof. Daniel Krywczenia (Ukraina) i
Paweł Kruś podczas spaceru w warszawskich Łazienkach.
2009 – Międzynarodową Nagrodę Zaufania przyznano
2011 – patrz str. 3.
Od lewej: Artur Wolski – Polskie Radio, Dariusz Dewile –
Telewizja Polsat
Od lewej: Piotr Poraj-Poleski, dr Maciej Świtoński – TVP 1, Marek Nowicki
– TVN
Dorota Romanowska (tygodnik „Newsweek”)
odbiera statuetkę z rąk Artura Wolskiego i
Dariusza Dewille
Ekipa programów TVP 1 „Między mamami” i „Pora na
doktora”
Honorowe Nagrody Zaufania
dla mediów i dziennikarzy
promujących zdrowie
Zgodnie z tradycją Nagrody Zaufania laureata wskazują ci
dziennikarze, którzy wcześniej otrzymali statuetkę „Złoty OTIS”.
2004 – A
rtur Wolski Polskie Radio, Dariusza Dewille twórca
kanału „Polsat Zdrowie i Uroda”,
2005 – program „Twój lekarz” TV Polsat,
Paweł Walewski – tygodnik „Polityka”
Sławomir Zagórski – „Gazeta Wyborcza”
2006 – P
iotr Poraj Poleski i dr Maciej Świtoński TVP1, Marek
Nowicki TVN
2007 – P
aweł Walewski z tygodnika „Polityka” i Polsat Zdrowie
i Uroda
Nagrody w kategorii „Media i zdrowie” odebrały dwie
znane dziennikarki (od lewej) Ewa Podolska
i Beata Prasałek, wybitne propagatorki wiedzy o zdrowiu
Program edukacyjny
dla zdrowia
2008 – Dorota Romanowska z tygodnika „Newsweek”.
2009 – S
ławomir Zagórski z „Gazety Wyborczej” i dwa programy
TVP 1 „Między mamami” i „Pora na doktora”.
Program „Trzymaj Formę”
– Główny Inspektorat Sanitarny RP
2010 – B
eata Prasałek „Poradnik Domowy” i Ewa Podolska Radio
TOK FM
2011 – K
atarzyna Pinkosz („Mamo, to ja”, „Przedszkolak”)
i Monika Zalewska (Polsat News)
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski, prof. Renata Górska, Andrzej Wojtyła (Główny Inspektor
Sanitarny), prof. Bożena Werner, prof. Piotr Pruszczyk, prof. Paweł Kamiński
To pierwsza w siedmioletniej historii Nagroda
Zaufania przyznana jednostce administracji
rządowej. Program „Trzymaj Formę”
poświęcony jest popularyzacji zdrowego stylu
odżywiania i aktywności fizycznej wśród
uczniów. Swoim zasięgiem objął ponad
6 tysięcy szkół (2,2 mln uczniów).
Działania społeczne Nagrody Zaufania „Złoty OTIS”
Z inicjatywy i dzięki pomocy Nagrody Zaufania „Złoty OTIS” doprowadziliśmy do:
2005 – sfinansowania implantu słuchowego dla pacjentki prof. Henryka Skarżyńskiego (Międzynarodowe
Centrum Słuchu i Mowy);
2005 – inicjatywy budowy i dofinansowania gmachu Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego
Stowarzyszenia „Amazonek” przy Instytucie Onkologii w Warszawie;
2006 – ufundowania specjalistycznego endoskopu dla Stowarzyszenia Chirurgów Dziecięcych z Ukrainy;
2007 – dofinansowania wyposażenia zbudowanego Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Stowarzyszenia
„Amazonek”;
Julka Sałgut z mamą – pacjentka prof. Henryka
Skarżyńskiego – dofinansowanie implantu
Dofinansowanie budowy kliniki „Budzik”
2008 – przekazania kwoty pieniężnej fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, która buduje klinikę „Budzik” dla
dzieci w stanie śpiączki;
2008 – przekazania kwoty pieniężnej Stowarzyszeniu na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych
„Niebieski Parasol” na organizację Szkoły Opiekunek i Opiekunów Medycznych w Karolewie k.
Kętrzyna;
2009 – ufundowania dwóch tysięcy badań analitycznych dla mieszkańców Warszawy i Krakowa
w pierwszym etapie społecznej akcji profilaktycznej „Uwaga nerki!”;
2009 – przekazania środków pieniężnych Polskiej Federacji Pacjentów Dialtransplant, która włączy się do
II etapu akcji „Uwaga nerki!”;
2010 – II etap akcji „Uwaga nerki!” i akcja wspierająca Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych
2011 – społeczna akcja profilaktyczna „Nie mam HCV!” zorganizowana przez Kapitułę Nagrody Zaufania
„Złoty OTIS” i Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. W ramach akcji w ponad 30 miastach
w całej Polsce zostały przeprowadzone bezpłatne badania, mające na celu wykrycie obecności
wirusa HCV, powodującego wirusowe zapalenie wątroby typu C.
Szkoła Opiekunek i Opiekunów Medycznych
w Karolewie k. Kętrzyna – dofinansowanie
przebudowy
Licytacja na rzecz Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego Stowarzyszenia
„Amazonek”. Od lewej: Elżbieta Kozik i dr Rafał Walas – zwycięzca aukcji
na rzecz „Amazonek”
Plakat akcji „Nie mam HCV!”
Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne
Stowarzyszenia „Amazonek” przy Instytucie
Onkologii w Warszawie powstało w dwa lata od
rozpoczecia akcji jego budowy
Plakat akcji „Uwaga nerki!”
Uroczyste otwarcie Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego
Stowarzyszenia „Amazonek” przy Instytucie Onkologii w Warszawie
(2007)
Od lewej: Krzysztof Tronczyński i Jarosław Pinkas (b. wiceministrowie zdrowia)
Andrzej Kremer (wiceminister spraw zagranicznych RP) wręcza statuetkę
prof. Aleksandrowi Mrochkowi
Prof. Bolesław Rutkowski – Krajowy Konsultant
w dziedzinie Nefrologii
Ranga Nagrody
Nagroda Zaufania „Złoty OTIS” została doceniona
przez uczestnictwo wybitnych postaci
ze świata medycyny i polityki
w ceremoni wręczenia statuetek.
?????????prezydentowa
Wiktar Gajsionak – ambasador Białorusi w Polsce.
Od lewej: Paweł Świstak (Axellus), Jarosław Wypych (Sequoia), Katarzyna
Jarzębowska (3M Poland), Marcin Biedrzycki (Canpol), Beata Boryczka (Nepentes),
Jarosław Brzozowski (Soraya), Marcin Foremniak (L’Biotica), Katarzyna Kosińska
(Olimp), Urszula Osiecka (Agropharm), Justyna Stefańska (Solpharm).
Od lewej: Jacek Matulewicz (Sanofi-Aventis), Ewa Chromniak-Przybyła (Oceanic),
Eliza Trepczyńska (Biofarm), Joanna Regucka (ASA), Marek Zieliński (Ziołolek).
Od lewej: Katarzyna Sikorska (Vitadirect), Magdalena Pawłowska (Eris),
Małgorzata Budzicka (Axellus), Magdalena Pabjasz (Axellus), Dorota Soszyńska
(Oceanic), Aneta Dworak (US Pharmacia), Emilia Pożarowszczyk (Lek-Am).
Od lewej: Agnieszka Arciszewska-Koziróg (SCA), Jarosław Szczepański (Europlant
Phytopharm), Emilia Rylska (Gedeon Richter), Anna Kaziród (Osmoza), Iwona
Nowicka (Polfa Pabianice).
Od lewej: Paulina Nowak (Lek-Am), Ewa Chromniak-Przybyła (Oceanic),
Katarzyna Komasińska (Prolab), Paweł Krzyżanowski (Novartis), Monika Zaręba
(Mylan), David Bratož (KRKA-POLSKA), Natalia Bortkiewicz (Pilomax),
Elżbieta Markowska (Farmona).
Od lewej: Magdalena Pichelska (Mead Johnson), Artur Załuski (Pliva Kraków),
Agnieszka Pawłowska-Wypych (Vitis Pharma), David Bratoż (KRKA), Joanna
Regucka (ASA).
Od lewej: Sylwia Skrzypczyk (Elanda), David Bratož (KRKA‑POLSKA),
Marek Zieliński (Ziołolek), Ewa Chromniak-Przybyła (Oceanic),
Katarzyna Kosińska (Olimp), Patrycja Szwarczyńska (Biofarm),
Katarzyna Królikowska (Axellus), Paweł Świstak (Axellus).
Od lewej: Grzegorz Stefański (IBSS Biomed), Emilia Rylska (Gedeon Richter), Anna
Bieńkowska (Lek-Am), Grzegorz Wilkosz (Zepter).
Zwycięskie produkty i firmy
Nagrodą Zaufania „Złoty OTIS” zostało wyróżnonych
wiele produktów. Na zdjęciach część laureatów edycji
2009 i 2010.
Zwycięski produkt może brać udział w plebiscycie
po rocznej przerwie, by umożliwić Konsumentom
poznanie jak najszerszej oferty rynkowej.