Z uwagi na duży rozmiar danych projektu wykonawczego

Transkrypt

Z uwagi na duży rozmiar danych projektu wykonawczego
Z uwagi na duży rozmiar danych projektu wykonawczego, uniemożliwiający
umieszczenie ich na stronie internetowej BIP, dla zainteresowanych przygotowano nośniki
na płytach CD.
Zainteresowanych pozyskaniem projektu wykonawczego prosimy o zgłoszenie takiej
potrzeby na adres e-mail: [email protected]
Nośniki zostaną przesłane bezpłatnie pocztą tradycyjną.

Podobne dokumenty