HellermannTyton

Transkrypt

HellermannTyton
2010 / 2011
Katalog produktów
Perfekcyjne rozwiązania do kabli i przewodów
H e l l e r m a n n Ty t o n
Produkty
Filozofia naszej firmy
4
Nasze zdolności rozwojowe
6
Nasze doświadczenie w przemyśle
10
Nasi eksperci lokalni
12
Ciekawe produkty
15/242
Systemy mocujące
1.1 Wskazówki techniczne
18
1.1 Opaski kablowe
19
1.2 Opaski specjalne
39
1.3 Opaski mocujące
51
1.4 Elementy mocujące do opasek
60
1.5 Obejmy i uchwyty
65
2.1 Rury termokurczliwe
74
Produkty izolacyjne
2.2 Kształtki termokurczliwe
100
3.1 Węże osłonowe
112
3.2 Oploty
118
3.3 Osłony krawędzi
126
Systemy ochrony przewodów
Spis treści
Złączki instalacyjne
4.1 HelaCon
130
5.1 Wskazówki techniczne
138
5.2 Oznaczenia do kabli i przewodów
139
5.3 Oznaczenia do rozdzielnic
164
5.4 Oznaczenia przemysłowe
167
5.5 Etykiety zabezpieczające
172
5.6 Oznaczenia do warunków ekstremalnych
174
5.7 Drukarki i oprogramowanie
176
6.1 Systemy automatycznego wiązkowania
182
6.2 Narzędzia do zaciągania opasek
190
6.3 Narzędzia specjalistyczne
197
6.4 Narzędzia do instalacji przewodów
198
7.1 Certyfikaty i dopuszczenia produktów
206
Systemy identyfikacji
Narzędzia montażowe
Załączniki
Adresy
7.2 Wykaz numerów katalogowych produktów
216
7.3 Wykaz typów produktów
226
Oddziały HellermannTyton na świecie
14/241
Aby poruszyć rynek, potrzeba coś więcej niż tylko dobre
pomysły.
Opracowywanie produktów przyszłości wymaga wizjonerskiego
myślenia oraz pasji w przekształcaniu idei w rzeczywistość.
Kiedy wizja staje się funkcjonalnym produktem, innowacje automatycznie generują korzyści dla naszych klientów.
Tworzymy odpowiednie warunki dla zaangażowanych pracowników,
którzy wykonują swoją pracę jako zgrany zespół. Jeśli oczekujecie
najlepszych rozwiązań, potrzebujecie profesjonalistów dysponujących wiedzą na poziomie eksperckim. Wynikiem jest rozwiązanie,
które nie tylko spełnia wymagania rynku, ale go rozwija.
4
Jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom gotowe rozwiązania, jeszcze zanim stwierdzą, że są one im potrzebne.
Utrzymujemy dobre relacje z naszymi klientami i stale badamy rynek
pod kątem najnowszych technologii. To pozwala nam rozpoznać
trendy zachodzące na rynku we wczesnym stadium i być zawsze
o krok dalej, niż oczekują tego od nas klienci.
Żeby naprawdę się wyróżniać,
trzeba cały czas się doskonalić.
Filozofia naszej firmy
Spełnienie wysokich oczekiwań wymaga stałego rozwoju.
Oprócz tak ważnych spraw jak komunikacja z naszymi klientami,
czy badania rynku, bardzo mocno inwestujemy w działania badawczo-rozwojowe. Żeby zapewnić naszym klientom rozwiązania
dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, stale optymalizujemy
nasze procesy techniczne i logistyczne.
Na wasze usługi zawsze – i wszędzie – gdzie nas potrzebujecie.
Mottem HellermannTyton jest ″Myśl globalnie, działaj lokalnie″.
Dla nas oznacza to nie tylko odpowiadać na potrzeby lokalnego
rynku, ale przede wszystkim być tam obecnym dla wymiernych
korzyści naszych klientów.
Lokalni pracownicy umożliwiają nam na efektywną obsługę
uwarunkowań kulturalnych, językowych, czy innych specyficznych
dla danego rynku. Dodatkowo, nasi klienci mają dostęp na całym
świecie do szerokiej sieci dystrybucyjnej. Taka wartość dodana czyni
nas jednym z wiodących dostawców dla przemysłu i handlu.
Jaki pożytek z najlepszych nawet produktów jeśli nie są one
dostępne na lokalnym rynku, w odpowiednim czasie?
5
Innowacyjne rozwiązania potrzebują solidnych podstaw:
Trzy metody, które charakteryzują nasze zdolności rozwojowe.
Co wyróżnia innowacyjne produkty? Rozwiązania innowacyjne zawierają w sobie ideę prowadzącą do całkowicie nowego produktu,
który ma za zadanie rozwiązać problemy do tej pory nie rozwiązane. Dlatego aby zapewnić, że rozwój, jakość, produkcja i sprzedaż
wyśmienitych rozwiązań technicznych jest ciągle na możliwie jak najwyższym poziomie, HellermannTyton wdrożył trzy kierunki
prowadzenia prac badawczych.
6
Żeby się wyróżniać, potrzebny
j e s t s t a ł y, k l a r o w n y p o s t ę p .
Nasze zdolności rozwojowe
Rozwój produktów
na życzenie klientów
Rozwój
produktów uniwersalnych
Optymalizacja
istniejących produktów
HellermannTyton określa najważniejsze
warunki brzegowe produktu w dialogu
z klientem. Na tej podstawie tworzymy
innowacyjny produkt, odpowiadający specyficznym potrzebom klienta. Nasi konstruktorzy na całym świecie pracują wspólnie
w międzynarodowej sieci, co prowadzi nie
tylko do efektu optymalnej synergii w pracach badawczych, ale także do wyśmienitej
jakości serwisu i doradztwa, rzadko spotykanej gdzie indziej.
Poza stałymi inwestycjami w badania i rozwój dbamy ciągle o kompletność palety produktów standardowych. Intensywne analizy
rynku i konkurencji umożliwiają nam wczesne zidentyfikowanie procesów i trendów
rynkowych. Dzięki temu możemy spełniać
Państwa życzenia i potrzeby natychmiast
kiedy się pojawią. Sukces daje nam prawo
tak twierdzić:
do chwili obecnej wprowadziliśmy na rynek
ponad 20.000 produktów, które określają
standardy na całym świecie.
Pod pojęciem przeprojektowania naszych
produktów rozumiemy stałą optymalizację
bierzącej palety produktów. Ścisła kooperacja z Państwem, instalatorami i sprzedawcami przekłada się na ciągłą adaptację istniejących produktów do bierzących trendów rynkowych. Systematyczny rozwój i modernizacja naszych produktów sprawia, że jesteśmy
dla Państwa wiarygodnym partnerem także
na przyszłość.
7
Rozwój produktów na życzenie klientów:
Specjalne mocowanie do przewodów paliwowych
oraz złączy elektrycznych.
Optymalizacja klasycznych opasek kablowych:
Opaski kablowe serii T są zastępowane opaskami
z ząbkowaniem zewnętrznym, co zapewnia lepszą
ochronę izolacji wiązanych przewodów.
8
Solidne wsparcie od strony wirtualnej
rzeczywistości:
Zanim nowy projekt zmieni się w rzeczywisty produkt, opracowujemy przy użyciu
nowoczesnego oprogramowania CAD wirtualny model prototypu (Digital Mock-up)
dla naszego klienta.
Szczególnie we wczesnej fazie rozwoju
samochodu, możliwa jest znaczna oszczędność kosztów i czasu poświęcanych na rzeZamiana metalu na plastik i integracja elementów
funkcyjnych.
czywiste badania w testach zniszczeniowych, jak również lepsze prześledzenie
właściwości montażowych w wirtualnej
rzeczywistości. Dzięki temu mamy stały
wpływ na nasz model prototypu, przez
co możemy optymalizować ogólne wirtualne systemy naszych klientów.
Maksimum odpowiedzialności:
Dział rozwoju HellermannTyton.
Nasi inżynierowie projektanci współpracując
ściśle z managerami produktów oraz klientami, biorą pełną odpowiedzialność za projekt od początkowego stadium pomysłu aż
do rozpoczęcia masowej produkcji.
Każdy produkt, będący efektem wysokiej
jakości pracy, całkowicie spełnia określone
wymagania. Taki sukces motywuje nasz
Prace konstrukcyjne bez problemu:
Analiza wypełnienia modelu.
Przy pomocy analizy wypełnienia modelu,
także w fazie opracowywania naszego narzędzia do wtrysku, jesteśmy w stanie odkryć każdy problem. Wyniki analizy możemy
bezpośrednio wykorzystać przy projektowaniu narzędzia.
Takie są optymalne warunki do tworzenia
produktów o wysokiej jakości i trwałości.
zespół do bardziej wytężonej pracy, a praca
ta przynosi naszym klientom wymierne korzyści.
Nowy projekt: Jednoczęściowa opaska mocująca
z mocowaniem w podłużnym otworze.
Nasze zdolności rozwojowe
w skrócie:
• Rozwiązania dopasowane do potrzeb
Krótszy czas opracowania dzięki najnowszym technologiom:
Stosowanie systemów CAD i Rapid
Prototiping w HellermannTyton.
• Rozwój innowacyjnych produktów uniwersalnych
• Krótki czas opracowania dzięki techno-
Zaawansowana technologia komputerowa
umożliwia tworzenie dokumentacji CAD
na bazie rysunków 3-D. Projekt możemy
bezpośrednio przekształcić w prototyp
przy pomocy technologii Rapid Prototiping,
bez żadnych dodatkowych prac ręcznych.
Rozwój produktów odpowiadający zapotrzebowaniu rynkowemu: jednoczęściowa opaska mocująca
z uszczelnieniem otworu mocującego.
logii CAD i Rapid Prototyping
• Najnowsze narzędzia do projektowania
Budowa narzędzia: Proces elektroerozji przy budowie formy wielogniazdowej.
• Samodzielna budowa narzędzi i form
• Międzynarodowa sieć wysoko zmoty-
Moc innowacji, która procentuje
dla naszych klientów:
wowanych konstruktorów
Budowa narzędzi i form w HellermannTyton.
Doświadczeni inżynierowie projektanci i nowocześnie zaprojektowane narzędzia gwarantują najwyższą jakość naszych produktów. To dlatego polegamy zasadniczo
tylko na ekspertach: naszych pracownikach.
Nasze własne narzędzia i formy ułatwiają
zapewnienie korzystnej oferty produktów,
która spełnia najwyższe oczekiwania i udostępnia innowacyjne rozwiązania.
9
10
HellermannTyton jest mocno
zaangażowany w rozwój koncepcji zwiększenia produktywności w przemyśle samochodowym. Zespoły naszych doświadczonych konstruktorów
pracujące w międzynarodowej sieci, stale optymalizują paletę produktów tak, aby spełniały najwyższe
wymagania klientów. Dzięki wspólnej, efektywnej
pracy, tworzą oni procesy i rozwiązania często wybiegające daleko naprzód od stosowanych obecnie.
HellermannTyton wdraża innowacyjne produkty umożliwiające obniżenie kosztów
przygotowania i produkcji
w przemyśle elektronicznym.
Nasi specjaliści uczestnicząc
w pracach najważniejszych komitetów i grup roboczych zapewniają, że nasze innowacyjne produkty
spełniają najnowsze normy i standardy, czego dowodem są rozwiązania dla elektroniki.
HellermannTyton jest certyfkowany zgodnie z ISO/EN 9100
i dlatego całkowicie spełnia
wysokie standardy, oczekiwane w przemyśle lotniczym.
Uchwyty mocujące oraz
systemy oznaczeń pełnią ważną rolę w osiągnięciu
pełnej efektywności zoptymalizowanych procesów
produkcyjnych.
HellermannTyton oferuje kompletne rozwiązania dla branży
telekomunikacyjnej w postaci
produktów do wiązania i mocowania, oznaczania i ochrony przewodów i kabli.
HellermannTyton jest zorientowany na osiąganie
celów, dlatego pracując blisko z odbiorcami naszych produktów rozwijamy innowacyjne systemy
transferu danych.
HellermannTyton oferuje pełną paletę różnorakich rozwiązań do wiązania, mocowania,
identyfikacji i ochrony przewodów i kabli do każdego
zastosowania. Poza dostarczaniem wysokiej jakości produktów pracujemy nad
zapewnieniem ich pełnej dostępności, od ręki,
w każdej chwili. Ewolująca przez dekady sieć
naszych partnerów handlowych, gwarantuje optimum serwisu, gdziekolwiek i kiedykolwiek.
Produkty dla przemysłu wydobywczego, w szczególności do
zastosowania na platformach
wiertniczych, muszą odporne
na ekstremalne warunki tam
panujące. HellermannTyton
posiada certyfikat Achilles Joint Qualification System, co czyni nas idealnym partnerem w opracowywaniu projektów mających zastosowanie na pełnym
morzu. Jesteśmy w stanie zaproponować opaski
kablowe, rury termokurczliwe oraz systemy oznaczeń, które spełniają wymagania DNV.
Żeby się naprawdę wyróżniać,
trzeba podejmować wielkie wyzwania.
Nasze doświadczenie w przemyśle
Przemysł stoczniowy oczekuje
od materiałów i produktów
najwyższych standardów bezpieczeństwa. We współpracy
z wiodącymi europejskimi
stoczniami, HellermannTyton
opracowuje i produkuje szeroką paletę produktów
dopasowanych do szczególnych potrzeb powstających przy budowie statków. Nasza sieć dystrybucji
zapewnia, że produkty tego typu są dostępne
na całym świecie.
HellermannTyton oferuje ponad 6.000 produktów posiadających numery inwentaryzacyjne NATO, które spełniają
najwyższe wymagania w zastosowaniach do najcięższych
możliwych warunków występujących w sprzęcie
wojskowym.
Nasze produkty przeznaczone do stosowania w transporcie masowym są wykonane z najwyższej jakości surowców. Wysoka odporność
na płomień oraz trwałość,
są podstawowymi cechami szerokiej palety produktów HellermannTyton oferowanej dla szczególnych
zastosowań.
HellermannTyton jest nie tylko
pewnym, szybkim i elastycznym dostawcą – jest też
silnym partnerem hurtowni
elektrotechnicznych. Razem
z naszymi silnymi parterami
handlowymi, zapewniamy dostępność produktów
spełniających wszystkie potrzeby klientów.
11
Nasi klienci mogą na nas polegać zawsze i wszędzie.
Dzięki naszej gęstej sieci partnerów, jesteśmy w stanie natychmiast odpowiedzieć
na potrzeby naszych klientów. To zapewnia optymalną dostępność wszystkich
naszych produktów.
Niezależnie z jakiej branży jesteś, możesz być pewien, że twój osobisty doradca zna
twoje szczególne potrzeby.
Równie dobrze jak znajomość specyfiki produktów, będzie posiadał wiedzę na temat
rynku. Nasz wysoko kwalifikowany zespół inżynierów sprzedaży zapewnia doradztwo
na miejscu. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować stale wysoki poziom
obsługi. Niezależnie gdzie i kiedy.
12
Żeby się naprawdę wyróżniać,
p o t r z e b a p r a w d z i w y c h p a r t n e r ó w.
Nasi eksperci lokalni
13
Zawsze gdy chcecie zapytać ...
www.HellermannTyton.com
... znajdziecie naszego lokalnego przedstawiciela:
Europe
HellermannTyton GmbH - Austria
Obachgasse 6
1221 Vienna
Tel: +43 (0) 1 259 99 55 - 0
Fax: +43 (0)1 259 99 11
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.at
HellermannTyton - Czech Republic
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.cz
HellermannTyton AB - Denmark
Baldersbuen 15D 1. TV
2640 Hedehusene
Tel: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.dk
HellermannTyton Oy - Finland
Sähkötie 8
01510 Vantaa
Tel: +358 9 8700 450
Fax: +358 9 8700 4520
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.fi
HellermannTyton S.A.S. - France
2 Rue des Hêtres, BP 130
78196 Trappes Cedex
Tel: +33 1 30 13 80 00
Fax: +33 1 30 13 80 60
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.fr
HellermannTyton GmbH - Germany
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel: +49 4122 701-1
Fax: +49 4122 701-400
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.de
HellermannTyton KFT - Hungary
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.hu
HellermannTyton S.r.l. - Italy
Via Praimbole 9 Bis
35010 Limena (PD)
Tel: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.it
14
HellermannTyton Ltd - Ireland
Unit 77 Cherry Orchard
Industrial Estate
Ballyfermot, Dublin 10
Tel: +353 1 626 8267
Fax: +353 1 626 8022
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton B.V. - Netherlands
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.nl
HellermannTyton AS - Norway
PO Box 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.no
HellermannTyton - Poland
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.pl
OOO HellermannTyton - Russia
St. Petersburg
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.ru
HellermannTyton - Slovenia
Branch Office Ljubljana
Trubarjeva 79
1101 Ljubljana
Tel: +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.si
HellermannTyton España s.l. Spain/Portugal
Avda. de la Industria nº 37, 2º 2ª
28.108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.es
HellermannTyton AB - Sweden
Datavägen 5, PO Box 569
175 26 Järfälla
Tel: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 890 01
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.se
HellermannTyton Ltd - UK
Pennycross Close, Plymouth
Devon PL2 3NX
Tel: +44 1752 701 261
Fax: +44 1752 790 058
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton - Brazil
Tel: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.br
Asia-Pacific
HellermannTyton Ltd - UK
Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel: +44 161 945 4181
Fax: +44 161 945 3708
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton Ltd - UK
Wharf Approach
Aldridge, Walsall, West Midlands
WS9 8BX
Tel: +44 1922 458 151
Fax: +44 1922 743 237
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton Data Ltd - UK
43-45 Salthouse Road
Cornwell Business Park Brackmills
Northampton NN4 7EX
Tel: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
E-Mail: [email protected]
www.htdata.co.uk
HellermannTyton - Australia
Tel: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.au
HellermannTyton - China
Tel: +86 510 528 2536
Fax: +86 510 528 0112
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.cn
HellermannTyton - Hong Kong
Tel: +852 2832 9090
Fax: +852 2832 9381
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.sg
HellermannTyton - Japan
Tel: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.jp
North America
HellermannTyton - Korea
Tel: +82 2 2614 0157
Fax: +82 2 2614 0284
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.kr
HellermannTyton - Canada
Tel: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.ca
HellermannTyton - Philippines
Tel: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.ph
HellermannTyton - Mexico
Tel: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com
HellermannTyton - Singapore
Tel: +65 6 852 8585
Fax: +65 6 756 6798
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.sg
HellermannTyton - USA
Tel: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com
HellermannTyton - Thailand
Tel: +66 2 237 6702
Fax: +66 2 266 8664
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.sg
South America
Africa
HellermannTyton - Argentina
Tel: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.ar
HellermannTyton - South Africa
Tel: +27 11 879 6680
Fax: +27 11 879 6601
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.za
Ciekawe produkty
Systemy mocujące
Opaski mocujące, jednoczęściowe
SolidTack
Jednoczęściowe opaski mocujące są rozwiązaniem do zastosowań, gdzie oprócz wiązania przewodów konieczne jest
ich jednoczesne zamocowanie (str. 54).
SolidTack oferuje optymalną przyczepność do trudnych powierzchni. Użyty klej składa się z pojedyńczej masy akrylowej i posiada
bardzo dobrą przyczepność początkową. Umożliwia to stosowanie do powierzchni niskoenergetycznych jak PP i PE, ale również
do powierzchni powlekanych lakierem proszkowym (str. 60).
Złączki instalacyjne
HelaCon
HelaCon Plus jest wyrafinowaną instalacyjną złączką
bezśrubową do profesjonalnego łączenia przewodów
w obszarze instalacji domowych. Przezroczysta obudowa
zapewnia możliwość optycznej kontroli połączenia.
Oddzielne gniazdo pomiarowe usytułowane od przodu
gwarantuje bezpieczne użytkowanie i testowanie pod
napięciem.
Nowatorsko zaprojektowana podwójna sprężyna
dociskowa pozwala na łatwy montaż i ułatwia pracę
instalatorów szczególnie w trudnych sytuacjach jak
na przykład łączenie żył nad głową (str. 130).
15
Strona
1.1 Wskazówki techniczne
Specifikacja materiałów
18
1.1 Opaski kablowe
Seria T
Seria T, Poliamid 6.6 (PA66)
Seria T, Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Seria T, Poliamid 6.6 o podwyższonej temp. pracy (PA66HS)
Seria T, wykonania specjalne
Seria LK – opaski ząbkowane wewnętrznie
Seria DH – opaski z podwójną główką
Seria OS – opaski ząbkowane zewnętrznie
Seria LR55 – opaski ząbkowane zewnętrznie, rozpinalne
Seria SOFTFIX – opaski rozpinalne, elastyczne
Seria REZ – opaski rozpinalne
Seria RS1 – opaski rozpinalne, koralikowe
19
20
23
25
27
31
32
34
36
37
38
38
Strona
1.2 Opaski specjalne
Opaski PEEK do warunków ekstremalnych
SpeedyTie – opaski rozpinalne
Opaski MCT – wykrywalne magnetyczne
System opasek bezząbkowych KR
Opaski cięte na wymiar serii EL-TY
Opaski rzepowe TEXTIE®
Opaski stalowe MBT
Opaski stalowe MAT
Profil ochronny LFPC
39
40
41
42
45
46
47
49
50
1
Systemy mocujące
Strona
1.3 Opaski mocujące
Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicowym
Opaski z elementem mocującym typu choinka
Jednoczęściowe opaski mocujące do bolcy
Opaski z elementami mocującymi EdgeClip
1.4 Elementy mocujące do opasek
Seria SolidTack® – Elementy mocujące ze specjalnym klejem
Samoprzylepne i przykręcane elementy mocujące
do opasek serii MB
Samoprzylepne i przykręcane elementy mocujące
do opasek serii TY
Uchwyty mocujące CL8, LKM, FH
Cokoły klinowe TY5
51
53
54
57
60
61
62
63
64
Strona
1.5 Obejmy i uchwyty
Obejmy mocujące HP
Obejmy zaciskowe Snapper SNP
Uchwyty do przewodów Klam-Klip KK
65
67
69
1.1
Systemy mocujące
Wykaz materiałów
Specifikacja materiałów
Materiał
Temp. pracy
Kolor
Palność mat.
Właściwości chemiczne*
Tefzel (E/TFE)
-80 °C do +150 °C
Niebieski
(BU)
UL94 V0
• Odporny na promieniowanie radioaktywne i UV
• Brak wrażliwości na wilgotność powietrza
• Dobra odporność chemiczna na kwasy, zasady i związki utleniające
Poliamid 6.6
odporny na udary
mech. (PA66HIR)
-40 °C do +80 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Czarny
(BK)
UL94 HB
• Posiada dużą siłę powracającą do stanu pierwotnego i dlatego
nadaje się szczególnie do elementów mocujących
• Możliwy jest montaż także w niskich temperaturach
Poliamid 6.6
odporny na udary
mech. i wyższą
temp.(PA66HIRHS)
Poliacetal (POM)
-40 °C do +105 °C
Czarny
(BK)
UL94 HB
-40 °C do +90 °C ciągle,
(+110 °C przez 500 h)
Naturalny
(NA)
UL94 HB
Stal nierdzewna
-80 °C do +538 °C
Metal (ML)
–
• Posiada dużą siłę powracającą do stanu pierwotnego i dlatego
nadaje się szczególnie do elementów mocujących
• Możliwy jest montaż także w niskich temperaturach
• Zakres temperatury pracy jest rozszerzony do +105 °C
• Posiada dużą siłę powracającą do stanu pierwotnego i dlatego
nadaje się szczególnie do elementów mocujących
• Duża elastyczność, także w niskich temperaturach
• Brak wrażliwości na wilgotność powietrza
• Bardzo odporny na udary mechaniczne
• Bardzo dobra odporność chemiczna. Materiał jest nierdzewny,
antymagnetyczny i odporny na wodę morską
Typ SS304,
Typ SS316
Specifikacja materiałów, bezhalogenowe
Temp. pracy
Kolor
Palność mat.
Właściwości chemiczne*
Poliamid 12
(PA12)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Czarny
(BK)
UL94 HB
Poliamid 6.6
(PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Naturalny
(NA), Czarny (BK)**
UL94 V2
• Dobra odporność chemiczna na kwasy, zasady i związki
utleniające
• Bardzo dobra odporność na promieniowanie UV
• Bardzo dobra odporność na zrywanie
Poliamid 6.6
odporny na
wyższą temperaturę (PA66HS)
Poliamid 6.6
odporny na UV
(PA66W)
Polipropylen (PP)
-40 °C do +105 °C
ciągle, (+145 °C przez
500 h)
Naturalny
(NA),
Czarny
(BK)**
Czarny
(BK)
UL94 V2
• Bardzo dobrą odporność na zrywanie
• Zakres temperatury pracy jest rozszerzony do +105 °C
UL94 V2
• Bardzo dobra odporność na zrywanie
• Odporny na promieniowanie UV
UL94 HB
• Bardzo dobra odporność na kwasy organiczne
• Gęstość materiału jest mniejsza niż wody, w związku z tym unosi się
on na wodzie
• Dobra odporność na zrywanie
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Poliamid 6.6 z
zawartością pyłu
metalowego
-40 °C do +85 °C
Naturalny
(NA),
Czarny
(BK)**
Czarny
(BK)
Niebieski
(BU)
UL94 HB
•
•
•
•
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
-20 °C do +85 °C
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
Bardzo elastyczny materiał odporny na promieniowanie UV
Dobra odporność na kwasy, zasady i związki utleniające
Bardzo dobra odporność na zrywanie
Wykrywalny magnetycznie
Specifikacja materiałów, Limited Fire Hazard
Limited Fire
Hazard
Materiał
Temp. pracy
Kolor
Palność mat.
Właściwości chemiczne*
Poliamid 4.6
(PA46)
-40 °C do +150 °C przez
5000 h, (+195 °C przez
500 h)
UL94 V2
Poliamid 6.6 V0
(PA66V0)
-40 °C to +85 °C ciągle
Naturalny
(NA),
Szary
(GY)**
Biały (WH)
Poliolefin (PO)
-40 °C do +90 °C
Czarny
(BK)
UL94 V0
• Odporny na wysokie temperatury
• Duża wrażliwość na wilgotność powietrza
• Niska emisja dymów, gazów toksycznych i kwasów korozyjnych
podczas spalania
• Bardzo dobra odporność na zrywanie
• Niska emisja gazów toksycznych i kwasów korozyjnych podczas
spalania
• Niska emisja dymów, gazów toksycznych i kwasów korozyjnych
podczas spalania
UL94 V0
Specifikacja materiałów, Limited Fire Hazard
18
y
bezhalogenow
Materiał
y
bezhalogenow
Limited Fire
Hazard
Materiał
Temp. pracy
Kolor
Palność mat.
Właściwości chemiczne*
Polieteroeteroketon (PEEK)
-55 °C do +260 °C
Szary (GY)
UL94 V0
• Odporny na promieniowanie radioaktywne i na UV
• Dobra odporność chemiczna na: kwasy, zasady, związki utleniające
• Brak wrażliwości na wilgotność powietrza
* Podane właściwości są jedynie informacjami zgrubnymi. Służą do krótkiego opisu materiału i nie eliminują konieczności przeprowadzenia odpowiednich testów przed zastosowaniem
** Inne kolory dostępne na zamówienie
Tefzel® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont.
materiału. Bliższe informacje dostępne są w kartach technicznych.
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria T
Właściwości
Dostępne w szerokiej palecie materiałów
opaski ząbkowane wewnętrznie są stosowane do wiązania i mocowania przewodów,
kabli i rur. Dobrze zaprojektowana i wykonana główka gwarantuje bardzo dużą wytrzymałość na zrywanie, przy jednoczesnym
zachowaniu małej siły zaciągania, co pozwala na szybki i łatwy montaż.
Tego typu opaski można łatwo zaciągać przy
pomocy narzędzi ręcznych lub pneumatycznych.
Zastosowanie
Przeznaczone do mocowania, wiązania i zabezpieczania przewodów, kabli, rur i obudów.
Opaski serii T do mocowania i wiązania przewodów, dostępne w różnych kolorach i materiałach.
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
MK6PN
7
MK9
8
MK9HT
9
MK21
10
Autotool 2000
11
T18S – T255M
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
19
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
83
2,3
16,0
80
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02811 T18S
83
2,3
16,0
80
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-01910 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-01919 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
112-01819 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02319 T18I
140
2,5
35,0
80
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02370 T18I
140
2,5
35,0
80
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02110 T18L
205
2,5
55,0
80
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02119 T18L
205
2,5
55,0
80
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02519 T25L
240
2,8
65,0
110
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02500 T25L
240
2,8
65,0
110
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02619 T25LL
330
2,8
95,0
110
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02601 T25LL
330
2,8
95,0
110
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03219 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-03210 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
112-03019 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-03410 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03419 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-04400 T30LR
260
3,3
65,0
135
PA66
Naturalny (NA)
1–5
111-03500 T30LL
290
3,5
80,0
135
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03549 T30LL
290
3,5
80,0
135
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02900 T30XL
365
3,5
105
135
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02901 T30XL
365
3,5
105
135
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03819 T40R
175
4,0
40,0
180
PA66
Naturalny (NA)
1–5
111-03801 T40R
175
4,0
40,0
180
PA66
Czarny (BK)
1–5
111-04600 T40I
290
4,0
80,0
180
PA66
Czarny (BK)
1–5
111-04609 T40I
290
4,0
80,0
180
PA66
Naturalny (NA)
1–5
111-04300 T40L
365
4,0
105
180
PA66
Naturalny (NA)
1–5
111-04301 T40L
365
4,0
105
180
PA66
Czarny (BK)
1–5
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 (PA66)
111-02809 T18S
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
20
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-05819 T50S
150
4,6
35,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-05810 T50S
150
4,6
35,0
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-05000 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-05013 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
112-05019 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-06200 T50M
245
4,6
65,0
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-06201 T50M
245
4,6
65,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-05210 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-05219 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
112-05219 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-05409 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-05400 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
112-05419 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-00268 T50LL
445
4,6
130
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-00269 T50LL
445
4,6
130
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-05019 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-08010 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-08210 T80I
300
4,7
85,0
355
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-08229 T80I
300
4,7
85,0
355
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-05410 T80L
390
4,7
110
355
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-05419 T80L
390
4,7
110
355
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-12829 T120S
225
7,6
55,0
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
111-00179 T120S
225
7,6
55,0
535
PA66
Czarny (BK)
6–10
111-12210 T120I
300
7,6
80,0
535
PA66
Czarny (BK)
6–10
111-12219 T120I
300
7,6
80,0
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
111-12010 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66
Czarny (BK)
6–10
111-12019 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
112-12019 T120R
387
7,6
105
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
111-12610 T120M
460
7,6
130
535
PA66
Czarny (BK)
6–10
111-12619 T120M
460
7,6
130
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
111-12701 T120XM
600
7,6
175
535
PA66
Czarny (BK)
6–10
111-12704 T120XM
600
7,6
175
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
111-12429 T120L
760
7,6
225
535
PA66
Naturalny (NA)
6–10
111-12403 T120L
760
7,6
225
535
PA66
Czarny (BK)
6–10
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 (PA66)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
21
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
111-14810 T150R(H)
365
7,6
100
670
111-14819 T150R(H)
365
7,6
100
670
111-15619 T150M
530
8,9
150
111-00124 T150M
530
8,9
111-15419 T150L
820
111-15405 T150L
Kolor
Zalecane
narzędzie
PA66
Czarny (BK)
6–10
PA66
Naturalny (NA)
6–10
780
PA66
Naturalny (NA)
6–9
150
780
PA66
Czarny (BK)
6–9
8,9
245
780
PA66
Naturalny (NA)
6–9
820
8,9
245
780
PA66
Czarny (BK)
6–9
111-15719 T150LL
925
8,9
275
780
PA66
Naturalny (NA)
6–9
111-15700 T150LL
925
8,9
275
780
PA66
Czarny (BK)
6–9
111-15519 T150XL
1095
8,9
330
780
PA66
Naturalny (NA)
6–9
111-15500 T150XL
1095
8,9
330
780
PA66
Czarny (BK)
6–9
111-15300 T150XLL
1325
8,9
405
780
PA66
Czarny (BK)
6–9
111-15304 T150XLL
1325
8,9
405
780
PA66
Naturalny (NA)
6–9
111-24704 T250S
225
12,5
55,0
1115
PA66
Czarny (BK)
7-9
111-24705 T250S
225
12,5
55,0
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
111-25102 T250X
370
12,5
100
1115
PA66
Czarny (BK)
7-9
111-25103 T250X
370
12,5
100
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
111-24801 T250R
520
12,5
145
1115
PA66
Czarny (BK)
7-9
111-24803 T250R
520
12,5
145
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
111-25001 T250M
565
12,5
150
1115
PA66
Czarny (BK)
7-9
111-25002 T250M
565
12,5
150
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
111-25219 T250I
725
12,5
203
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
111-24600 T250L
880
12,5
254
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
111-24601 T250L
880
12,5
254
1115
PA66
Czarny (BK)
7-9
111-25200 T250XL
1030
12,5
305
1115
PA66
Czarny (BK)
7-9
111-00466 T250XL
1030
12,5
305
1115
PA66
Naturalny (NA)
7-9
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 (PA66)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
22
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria T
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
MK6PN
7
MK9
8
T18S – T255M
Dane materiału
MK9HT
9
MK21
10
Materiał
Autotool 2000
11
Temp. pracy
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-02860 T18S
83
2,3
16,0
80
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
112-01860 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-01960 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02360 T18I
140
2,5
35,0
80
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02160 T18L
205
2,5
55,0
80
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02560 T25L
240
2,8
65,0
110
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02660 T25LL
330
2,8
95,0
110
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
112-03060 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03260 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03460 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-04402 T30LR
260
3,3
65,0
135
PA66W
Czarny (BK)
1–5
111-03580 T30LL
290
3,5
80,0
135
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03860 T40R
175
4,0
40,0
180
PA66W
Czarny (BK)
1–5
111-05860 T50S
150
4,6
35,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-04889 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
112-05060 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-06206 T50M
245
4,6
65,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
112-05260 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-05260 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 odporny na UV
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
23
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria T
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
MK6PN
7
MK9
8
T18S – T255M
Dane materiału
MK9HT
9
MK21
10
Materiał
Autotool 2000
11
Temp. pracy
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str.180.
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-05440 T50L
390
4,6
110
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
112-05460 T50L
390
4,6
110
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-06000 T50LL
445
4,6
130
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-05060 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-08290 T80I
300
4,7
85,0
355
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-05460 T80L
390
4,7
110
355
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-12830 T120S
225
7,6
55,0
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-12230 T120I
300
7,6
80,0
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-12060 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-00400 T120R
380
7,6
100
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-12660 T120M
460
7,6
130
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-00171 T120XM
600
7,6
175
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-12430 T120L
760
7,6
225
535
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-14860 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66W
Czarny (BK)
6–10
111-15660 T150M
530
8,9
150
780
PA66W
Czarny (BK)
6–9
111-15460 T150L
820
8,8
245
780
PA66W
Czarny (BK)
6–9
111-15704 T150LL
925
8,9
275
780
PA66W
Czarny (BK)
6–9
111-15502 T150XL
1095
8,9
330
780
PA66W
Czarny (BK)
6–9
111-15305 T150XLL
1325
8,9
405
780
PA66W
Czarny (BK)
6–9
111-25100 T250X
370
12,5
100
1115
PA66W
Czarny (BK)
7-9
111-24805 T250R
520
12,5
145
1115
PA66W
Czarny (BK)
7-9
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 odporny na UV
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
24
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość Szerokość
Nr art.
Typ
(L)
(W)
Poliamid 6.6 o podwyższonej temp. pracy
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-02815 T18S
83
2,3
16,0
80
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-01959 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-01950 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02359 T18I
140
2,5
35,0
80
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02358 T18I
140
2,5
35,0
80
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02159 T18L
205
2,5
55,0
80
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02049 T18L
205
2,5
55,0
80
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-02501 T25L
240
2,8
65,0
110
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-02602 T25LL
330
2,8
95,0
110
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-03259 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-03050 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03459 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-03450 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-04401 T30LR
260
3,3
65,0
135
PA66HS
Naturalny (NA)
1–5
111-04404 T30LR
260
3,3
65,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
111-03569 T30LL
290
3,5
80,0
135
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-00278 T30LL
290
3,5
80,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03640 T30LL
290
3,5
80,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03859 T40R
175
4,0
40,0
180
PA66HS
Naturalny (NA)
1–5
111-03970 T40R
175
4,0
40,0
180
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
111-04614 T40I
290
4,0
80,0
180
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
111-04314 T40L
365
4,0
105
180
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
111-05850 T50S
150
4,6
35,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-05859 T50S
150
4,6
35,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
111-04950 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-04882 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
111-06205 T50M
245
4,6
65,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
25
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość Szerokość
Nr art.
Typ
(L)
(W)
Poliamid 6.6 o podwyższonej temp. pracy
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
1–10
111-05259 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
117-05250 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-05450 T50L
390
4,6
110
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-05436 T50L
390
4,6
110
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
111-05059 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
111-08005 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
117-08070 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
1–10
111-08259 T80I
300
4,7
85,0
355
PA66HS
Naturalny (NA)
111-08250 T80I
300
4,7
85,0
355
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-05459 T80L
390
4,7
110
355
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
111-00388 T80L
390
4,7
110
355
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-12850 T120S
225
7,6
55,0
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
6–10
111-12824 T120S
225
7,6
55,0
535
PA66HS
Naturalny (NA)
111-12240 T120I
300
7,6
80,0
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
111-12249 T120I
300
7,6
80,0
535
PA66HS
Naturalny (NA)
6–10
111-12050 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
111-12059 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66HS
Naturalny (NA)
6–10
111-00153 T120M
460
7,6
130
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
111-12719 T120XM
600
7,6
175
535
PA66HS
Naturalny (NA)
6–10
111-12700 T120XM
600
7,6
175
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
111-12440 T120L
760
7,6
225
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
6–10
111-12449 T120L
760
7,6
225
535
PA66HS
Naturalny (NA)
111-15050 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
111-15069 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66HS
Naturalny (NA)
6–10
111-15609 T150M
530
8,9
150
780
PA66HS
Czarny (BK)
6–9
111-15410 T150L
820
8,8
245
780
PA66HS
Czarny (BK)
6–9
111-15510 T150XL
1095
8,9
330
780
PA66HS
Czarny (BK)
6–9
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
26
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą
temperaturę (PA66HSW)
-40 °C to +105 °C ciągle
UL94 V2
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
(PA66HIR)
-40 °C do +80 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
i wyższą temp. (PA66HIRHS)
-40 °C to +110 °C ciągle
UL94 HB
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 V0 (PA66V0)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V0
e
Limited Fir
Hazard
Dane techniczne
Długość Szerokość Wiązka
Ø max
Nr art.
Typ
(L)
(W)
Poliamid 6.6 odporny na UV, o podwyższonej temp. pracy
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-01916 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66HSW
Czarny (BK)
1–3, 5
111-03071 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66HSW
Czarny (BK)
1–3, 5
111-04907 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66HSW
Czarny (BK)
1–10
111-05253 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66HSW
Czarny (BK)
1–10
111-05472 T50L
390
4,6
110
225
PA66HSW
Czarny (BK)
1–10
111-12822 T120S
225
7,6
55,0
535
PA66HSW
Czarny (BK)
6–10
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
111-25500 T255S
225
12,5
55,0
1115
PA66HIRHS
Czarny (BK)
7-9
111-25400 T255R
515
12,5
145
1115
PA66HIR
Czarny (BK)
7-9
111-25300 T255M
560
12,5
160
1115
PA66HIR
Czarny (BK)
7-9
1–3, 5
Poliamid 6.6 V0
111-91819 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66V0
Biały (WH)
111-02043 T18L
205
2,5
55,0
80
PA66V0
Biały (WH)
1–3, 5
111-93019 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66V0
Biały (WH)
1–3, 5
111-95019 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66V0
Biały (WH)
1–10
111-00317 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66V0
Biały (WH)
1–10
111-91210 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66V0
Biały (WH)
6–10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
27
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Tefzel (E/TFE)
-80 °C do +150 °C
UL94 V0
e
Limited Fir
Hazard
®
Tefzel jest zastrzeżonym znakiem towarowym
firmy DuPont.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 4.6 (PA46)
-40 °C do +150 °C przez 5000 h,
(+195 °C przez 500 h)
UL94 V2
Dane techniczne
Nr art.
TEFZEL/ETFE
Typ
111-01923 T18R(U)
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
100
2,5
22,0
40
E/TFE
Niebieski (BU)
1–3, 5
111-01826 T18R(U)
100
2,5
22,0
40
E/TFE
Niebieski (BU)
1–3, 5
111-03343 T30L
198
3,6
50,0
66
E/TFE
Niebieski (BU)
1–3, 5
111-05026 T50R(U)
200
4,6
50,0
158
E/TFE
Niebieski (BU)
1–10
111-12826 T120S
225
7,6
55,0
311
E/TFE
Niebieski (BU)
6–10
111-12026 T120R
380
7,6
100
311
E/TFE
Niebieski (BU)
6–10
1–3, 5
Poliamid 4.6 odporny na wys. temp.
114-03379 T30R
150
3,5
35,0
135
PA46
Naturalny (NA)
114-01879 T18R
100
2,5
22,0
80
PA46
Naturalny (NA)
1–3, 5
114-03079 T30R
150
3,5
35,0
135
PA46
Naturalny (NA)
1–3, 5
1–3, 5
111-00264 T30R
150
3,5
35,0
135
PA46
Szary (GY)
114-04979 T50R
200
4,6
50,0
225
PA46
Naturalny (NA)
1–10
111-00525 T50R
200
4,6
50,0
225
PA46
Naturalny (NA)
1–10
1–10
111-00824 T50R
200
4,6
50,0
225
PA46
Szary (GY)
111-05220 T50I
300
4,6
85,0
225
PA46
Naturalny (NA)
1–10
114-05779 T50L
390
4,6
110
225
PA46
Naturalny (NA)
1–10
111-00526 T50L
390
4,6
110
225
PA46
Naturalny (NA)
1–10
114-12179 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA46
Naturalny (NA)
6–10
111-12401 T120L
760
7,6
225
535
PA46
Czarny (BK)
6–10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
28
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
scan black (PA66HIR(S))
-40 °C do +80 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Polipropylen (PP)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość Szerokość Wiązka
Ø max
Nr art.
Typ
(L)
(W)
Poliamid 6.6 odporny na udary mech. scan black (PA66HIR(S))
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-04890 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
1–10
111-00222 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
1–10
111-05441 T50L
390
4,6
110
225
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
1–10
111-12203 T120I
300
7,6
80,0
535
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
6–10
111-12032 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
6–10
111-12402 T120L
760
7,6
225
535
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
6–10
Polipropylen (PP)
111-01918 T18R
100
2,5
19,0
49
PP
Czarny (BK)
1–3, 5
111-01922 T18R
100
2,5
19,0
49
PP
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-00471 T30R
150
3,5
35,0
89
PP
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-00472 T30R
150
3,5
35,0
89
PP
Czarny (BK)
1–3, 5
111-04928 T50R
200
4,6
50,0
133
PP
Czarny (BK)
1–10
111-04931 T50R
200
4,6
50,0
133
PP
Naturalny (NA)
1–10
111-12827 T120S
225
7,6
55,0
267
PP
Czarny (BK)
6–10
111-00475 T120R
380
7,6
100
267
PP
Naturalny (NA)
6–10
111-12066 T120R
380
7,6
100
267
PP
Czarny (BK)
6–10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
29
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria T
T18S – T255M
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-01816 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Niebieski (BU)
1–3, 5
111-01815 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Zielony (GN)
1–3, 5
111-01812 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Czerwony (RD)
1–3, 5
111-01810 T18R
100
2,5
22,0
80
PA66
Żółty (YE)
1–3, 5
111-03008 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Niebieski (BU)
1–3, 5
111-03014 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Zielony (GN)
1–3, 5
111-03004 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Czerwony (RD)
1–3, 5
111-03006 T30R
150
3,5
35,0
135
PA66
Żółty (YE)
1–3, 5
111-03312 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66
Niebieski (BU)
1–3, 5
111-00193 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66
Zielony (GN)
1–3, 5
111-00196 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66
Czerwony (RD)
1–3, 5
111-03309 T30L
190
3,5
50,0
135
PA66
Żółty (YE)
1–3, 5
111-04800 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Niebieski (BU)
1–10
111-04801 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Zielony (GN)
1–10
111-04804 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Czerwony (RD)
1–10
111-04805 T50R
200
4,6
50,0
225
PA66
Żółty (YE)
1–10
111-05202 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Niebieski (BU)
1–10
111-00284 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Zielony (GN)
1–10
111-05203 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Czerwony (RD)
1–10
111-05208 T50I
300
4,6
85,0
225
PA66
Żółty (YE)
1–10
111-05404 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Niebieski (BU)
1–10
111-05402 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Zielony (GN)
1–10
111-05406 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Czerwony (RD)
1–10
111-05428 T50L
390
4,6
110
225
PA66
Żółty (YE)
1–10
116-08016 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66
Niebieski (BU)
1–10
116-08015 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66
Zielony (GN)
1–10
116-08012 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66
Czerwony (RD)
1–10
116-08014 T80R
210
4,7
55,0
355
PA66
Żółty (YE)
1–10
116-05416 T80L
390
4,7
110
355
PA66
Niebieski (BU)
1–10
116-05415 T80L
390
4,7
110
355
PA66
Zielony (GN)
1–10
116-05412 T80L
390
4,7
110
355
PA66
Czerwony (RD)
1–10
116-05414 T80L
390
4,7
110
355
PA66
Żółty (YE)
1–10
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 barwiony
116-15016 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66
Niebieski (BU)
6–10
116-15015 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66
Zielony (GN)
6–10
116-15012 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66
Czerwony (RD)
6–10
116-15014 T150R(H)
365
7,6
100
670
PA66
Żółty (YE)
6–10
111-12004 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66
Niebieski (BU)
6–10
111-12001 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66
Zielony (GN)
6–10
111-12002 T120R(E)
380
7,6
100
535
PA66
Czerwony (RD)
6–10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku.
30
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria LK
Właściwości
Opaski ząbkowane wewnętrznie serii LK są
uzupełnieniem rozmiarów serii T. Dobrze zaprojektowana i wykonana główka gwaran-
Seria LK
Dane materiału
Materiał
tuje bardzo dużą wytrzymałość na zrywanie,
przy jednoczesnym zachowaniu małej siły
zaciągania, co pozwala na szybki i łatwy
Temp. pracy
Palność materiału
montaż.
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Opaski wykonane są w całości z tworzywa,
dzięki czemu można je łatwo poddać recyklingowi.
Dane materiału
Materiał
Zastosowanie
Przeznaczone do mocowania, wiązania i za-
Temp. pracy
bezpieczania przewodów, kabli, rur i obudów.
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
scan black (PA66HIR(S))
-40 °C do +80 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-60219 LK2
120
4,8
28,0
135
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-60210 LK2
120
4,8
28,0
135
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-60205 LK2
120
4,8
28,0
135
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-60119 LK2A
270
4,6
73,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-60110 LK2A
270
4,6
73,0
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-60160 LK2A
270
4,6
73,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–10
111-60159 LK2A
270
4,6
73,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–10
111-60150 LK2A
270
4,6
73,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
111-00127 LK2A
270
4,6
73,0
225
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
1–10
111-60001 LK2L
350
4,8
95,0
225
PA66
Naturalny (NA)
1–10
111-60000 LK2L
350
4,8
95,0
225
PA66
Czarny (BK)
1–10
111-60519 LK5
535
13,2
150
1115
PA66
Naturalny (NA)
8, 9
111-60510 LK5
535
13,2
150
1115
PA66
Czarny (BK)
8, 9
111-60560 LK5
535
13,2
150
1115
PA66W
Czarny (BK)
8, 9
111-60559 LK5
535
13,2
150
1115
PA66HS
Naturalny (NA)
8, 9
111-60501 LK5
535
13,2
150
1115
PA66HIR(S)
Czarny (BK)
8, 9
Nr art.
LK2
Typ
LK2A
LK2L
LK5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
31
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria DH – opaski z podwójną
główką
Właściwości
Opaska posiada podwójną główkę, dzięki
czemu możemy opasać dwa przewody tworząc z opaski ″ósemkę″. Rozmiar obu pętli
możemy swobodnie dopasować do potrzeb.
Zastosowanie
Idelane rowiazanie do prowadzenia dwóch
przewodów równolegle, które muszą pozostać odseparowane od siebie. Pozwala
na montaż dwóch przewodów bez stosowania dodatkowych opasek.
Opaski DH używa się także w przemyśle
opakowaniowym, gdzie pierwsza pętla służy do zamknięcia lub zabezpieczenia worka,
a druga służy jako uchwyt do noszenia.
Prowadzenie dwóch wiązek równolegle przy użyciu opaski DH.
Seria DH
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Dane materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
Materiał
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Temp. pracy
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
Materiał
Temp. pracy
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
Palność materiału
Poliamid 4.6 (PA46)
-40 °C do +150 °C przez 5000 h,
(+195 °C przez 500 h)
UL94 V2
UL94 V2
nowy
bezhaloge
32
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV
(PA66W)
e
Limited Fir
Hazard
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria DH – opaski z podwójną
główką
Seria DH
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
MK6PN
7
MK9
8
MK9HT
9
MK21
10
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
Dane techniczne
Ø max Min. wytrzym.
na pętlę na zryw. (N)
Min. wytrzym. na zryw.
drugiej pętli (N)
Materiał
Kolor
225
180
PA66
Naturalny (NA)
1–10
225
180
PA66
Czarny (BK)
1–10
19,0
225
180
PA66W
Czarny (BK)
1–10
19,0
225
180
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
4,7
19,0
225
180
PA46
Szary (GY)
1–10
305
4,7
38,0
225
180
PA66
Naturalny (NA)
1–10
305
4,7
38,0
225
180
PA66
Czarny (BK)
1–10
117-05360 T50IDH
305
4,7
38,0
225
180
PA66W
Czarny (BK)
1–10
117-05402 T50LDH
395
4,7
50,0
225
180
PA66
Naturalny (NA)
1–10
117-05400 T50LDH
395
4,7
50,0
225
180
PA66
Czarny (BK)
1–10
117-05460 T50LDH
395
4,7
50,0
225
180
PA66W
Czarny (BK)
1–10
117-00008 T50LDH
395
4,7
50,0
225
180
PA66HS
Czarny (BK)
1–10
Długość
(L)
Szerokość
(W)
117-05002 T50RDH
210
4,7
19,0
117-05000 T50RDH
210
4,7
19,0
117-05060 T50RDH
210
4,7
117-05050 T50RDH
210
4,7
117-00004 T50RDH
210
117-05302 T50IDH
117-05362 T50IDH
Nr art.
Typ
Zalecane
narzędzie
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
33
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria OS
Właściwości
Ciągle wzrastające zapotrzebowanie ze
strony transportu masowego i przemysłu
samochodowego na mocniejsze wiązanie
przewodów prowadzi do problemów związanych z uszkodzeniami izolacji przez standardowo stosowane opaski ząbkowane
wewnętrznie, szczególnie gdy przewody
poddawane są wibracjom. Opaski ząbkowane zewnętrznie serii OS rozwiązują ten problem. Nowe rozwiązanie oferuje dużą odporność na zrywanie, małą siłę zaciągania
oraz gładką powierzchnię od strony izolacji
przewodu, minimalizującą ryzyko uszkodzenia. Zakrzywiony kształt główki umożliwia
lepsze dopasowanie opaski do kształtu przewodu oraz zmniejsza ilość miejsca, którą
Nowe rozwiazanie główki zmniejsza ilość zajmowanego miejsca, zapewnia mniejszą siłę zaciągania i dużą
wytrzymałość na zrywanie.
zajmuje główka.
Zastosowanie
Opaska zaprojektowana pierwotnie dla
przemysłu samochodowego jest używana
w wielu branżach, gdzie stosuje się przewody o cienkiej lub miękkiej izolacji (np. silikonowej), szczególnie w przemyśle lotniczym
i kolejowym.
Nowatorskie wykonanie główki opaski OS
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Dane materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV
(PA66W)
Materiał
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Temp. pracy
UL94 V2
Palność materiału
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Poliamid 4.6 (PA46)
Materiał
-40 °C do +150 °C przez 5000 h,
(+195 °C przez 500 h)
Temp. pracy
UL94 V2, Limited Fire Hazard,
niska emisja gazów toksycznych
i kwasów korozyjnych, niska
emisja dymu
e
Limited Fir
Hazard
34
Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)
Palność materiału
Poliamid 6.6 V0 (PA66V0)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V0, niska emisja gazów
toksycznych i kwasów korozyjnych, niska
emisja dymu
e
Limited Fir
Hazard
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria OS
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
MK6PN
7
MK9
8
MK9HT
9
MK21
10
Gładka powierzchnia wewnętrzna zabezpiecza
przed uszkodzeniem izolacji przewodów przy zaciąganiu opaski.
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
Seria OS
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Poliamid 6.6 odporny na UV
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
1–3, 5
118-00039 T18ROS
100
2,5
1,6
20,0
80
PA66W
Czarny (BK)
118-05860 T50SOS
150
4,6
1,6
35,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–5
118-05060 T50ROS
200
4,6
1,6
50,0
225
PA66W
Czarny (BK)
1–5
Poliamid 6.6 o podwyższonej temp. pracy
118-00035 T18ROS
100
2,5
1,6
20,0
80
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
118-04702 T18ROS
100
2,5
1,6
20,0
80
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
118-00064 T30ROS
148
3,4
1,6
35,0
135
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
118-04800 T30ROS
145
3,4
1,6
35,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
118-00044 T30LOS
200
3,4
1,6
50,0
135
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
118-04900 T30LOS
200
3,4
1,6
50,0
135
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
118-05859 T50SOS
150
4,6
1,6
35,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–5
118-05850 T50SOS
150
4,6
1,6
35,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
118-05059 T50ROS
200
4,6
1,6
50,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–5
118-05050 T50ROS
200
4,6
1,6
50,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
118-00055 T50MOS
245
4,6
1,6
66,0
225
PA66HS
Naturalny (NA)
1–5
118-00018 T50MOS
245
4,6
1,6
66,0
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
118-05900 T50LOS
384
4,6
1,6
110
225
PA66HS
Czarny (BK)
1–5
118-00067 T120ROS
385
7,6
5,0
105
535
PA66HS
Naturalny (NA)
6–10
118-00066 T120ROS
385
7,6
5,0
105
535
PA66HS
Czarny (BK)
6–10
118-00014 T30ROS
148
3,4
1,6
35,0
135
PA66V0
Biały (WH)
1–3, 5
118-00021 T50MOS
245
4,6
1,6
66,0
225
PA66V0
Biały (WH)
1–5
4,6
1,6
35,0
225
PA46
Szary (GY)
1–5
1–5
Poliamid 6.6 V0
Poliamid 4.6 odporny na wys. temp.
118-05878 T50SOS
150
118-00040 T50ROS
200
4,6
1,6
50,0
225
PA46
Naturalny (NA)
118-05078 T50ROS
200
4,6
1,6
50,0
225
PA46
Szary (GY)
1–5
118-00022 T50MOS
245
4,6
1,6
66,0
225
PA46
Naturalny (NA)
1–5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
35
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria LR55
Właściwości
Przedłużona zapadka pozwala na szybkie
i proste rozpięcie opaski. Produkowane
w różnych kolorach opaski idealnie nadają
się do zastosowań, gdzie wymagane jest
oznaczanie kolorami. Dodatkowo LR55 jest
ząbkowana zewnętrznie, co minimalizuje
ryzyko uszkodzenia izolacji przewodu.
Zastosowanie
Opaski rozpinalne przeznaczone są do wielokrotnego użytku przy montażu czasowym
lub gdy wymagane jest częste zakładanie
i zdejmowanie opasek.
Opaski rozpinalne LR55 nadają się idealnie do kolorowych oznaczeń.
Seria LR55
Dane materiału
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
Materiał
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Temp. pracy
UL94 V2
Palność materiału
nowy
bezhaloge
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
115-00010 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66
Czerwony (RD)
115-00011 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66
Żółty (YE)
115-00012 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66
Zielony (GN)
115-00013 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66
Niebieski (BU)
115-00014 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66
Szary (GY)
115-00015 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66
Naturalny (NA)
115-00009 LR55S
145
4,7
35,0
245
PA66HS
Czarny (BK)
115-00003 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66
Czerwony (RD)
115-00004 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66
Żółty (YE)
115-00005 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66
Zielony (GN)
115-00006 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66
Niebieski (BU)
115-00007 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66
Szary (GY)
115-00008 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66
Naturalny (NA)
115-00002 LR55R
195
4,7
50,0
245
PA66HS
Czarny (BK)
Nr art.
LR55S
Typ
LR55R
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
36
Systemy mocujące
Opaski kablowe
1.1
Seria SOFTFIX
Właściwości
Opaska wykonana z miękkiego, odpornego
mechanicznie poliuretanu termoplastycznego oferuje unikalne właściwości: odporność
na UV i warunki atmosferyczne oraz możliwość stosowania w temperaturach poniżej
-40°C. Opaski SOFTFIX są opaskami rozpinalnymi przeznaczonymi do wielokrotnego
użytku z możliwością stosowania do takich
instalacji, jak przy przedstawieniach teatralnych, koncertach muzycznych i planach filmowych.
Zastosowanie
Elastyczność opasek SOFTFIX umożliwia stosowanie w wielu dziedzinach życia.
Uniwersalność opasek SOFTFIX umożliwia
stosowanie w wielu dziedzinach. Miękki
i giętki materiał nadaje się do stosowania
przy wiązaniu i mocowaniu przewodów
przesyłu danych oraz światłowodów.
Elastyczność materiału pozwala na wykorzystanie także w rolnictwie, szkółkarstwie
i sadownictwie.
Opaski SOFTFIX są dostępne w małych opakowaniach.
Dane materiału
Nowość!
Materiał
Teraz z pod-
Kolor
wójną pętlą do
Temp. pracy
Palność materiału
prowadzenia dwóch
Poliuretan termoplastyczny (TPU)
Czarny (BK)
-40 °C do +85 °C
UL94 HB
nowy
bezhaloge
wiązek równolegle!
Seria SOFTFIX
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Ilość w opak.
115-07190 SOFTFIX XS
180
7,0
45,0
57
16
115-07270 SOFTFIX S
260
7,0
79,0
57
12
115-11270 SOFTFIX M
260
11,0
55,0
123
8
115-11350 SOFTFIX L
340
11,0
90,0
123
6
115-28590 SOFTFIX XL
580
28,0
150
360
3
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
37
1.1
Systemy mocujące
Opaski kablowe
Seria REZ
Właściwości
Opaska wewnętrznie ząbkowana REZ posiada unikalną, opatentowaną główkę umożliwiającą proste i szybkie użycie. Zapięcie i zaciągnięcie odbywa się standardowo.
Mechanizm szybkiego zwalniania umożliwia
szybkie rozpięcie opaski jedną ręką, także
w rękawiczkach.
Zastosowanie
Opaski rozpinalne nadają się idealnie do zastosowania w instalacjach czasowych lub
takich, gdzie dodaje się lub usuwa przewo-
Opaska REZ umożlliwia szybkie rozpinanie.
Dane materiału
Materiał
dy. Możliwe jest zastosowanie w wielu innych dziedzinach np. w przemyśle opakowaniowym jako zamknięcie worków, kiedy
wymagany jest dostęp do zawartości worka,
albo konieczne jest późniejsze ponowne
zamknięcie.
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Seria REZ
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Kolor
115-40200 REZ200
200
4,7
50,0
135
Czarny (BK)
115-40300 REZ300
305
4,7
80,0
135
Czarny (BK)
115-00043 REZ300
305
4,7
80,0
135
Czerwony (RD)
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Seria RS1
Dane materiału
Materiał
Właściwości
Temp. pracy
Opaska koralikowa umożliwia proste
i szybkie wiązanie.
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
Zastosowanie
nowy
bezhaloge
Opaska nadaje się idealnie do czasowego
wiązania oraz jako zamknięcie torebek.
Seria RS1
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Kolor
111-81100 RS1
110
2,0
31,0
Czarny (BK)
111-81103 RS1
110
2,0
31,0
Naturalny (NA)
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
38
Systemy mocujące
Opaski specjalne
1.2
Opaski PEEK do warunków
ekstremalnych
Właściwości
Opaski PEEK znajdują zastosowanie w obszarze najwyższych oraz najniższych temperatur: od -55°C do + 260°C. Posiadają wyśmienitą odporność na promieniowanie radioaktywne oraz na działanie kwasów.
Opaska PTA2 osiąga minimalną wytrzymałość na zrywanie na poziomie 230 N przy
przekroju taśmy tylko 4,5 mm2. Dzięki temu
oferuje bardzo dobry stosunek ciężaru własnego do siły mocującej. Także mała siła zaciągania na poziomie od 6 N umożliwia
bardzo wygodny montaż. Opaska PTA2 jest
ząbkowana zewnętrznie co zapewnia gładką powierzchnię wewnętrzną zabezpieczającą przed możliwymi uszkodzeniami powłoki
przewodów przy zaciąganiu opaski. Główka
o zaokrąglonej geometrii jest niższa i lepiej
przylega do powierzchni kabla, przez co
oferuje pewne mocowanie w mało dostęp-
Nowe rozwiązanie główki zmniejsza ilość zajmowanego miejsca, zapewnia mniejszą siłę zaciągania i dużą
wytrzymałość na zrywanie.
nych przestrzeniach.
Zastosowanie
Opaski PEEK zostały stworzone wspólnie
z wiodącymi firmami specjalnie do zastosowania w ekstremalnym środowisku. Ich
przydatność w zakresie najwyższych temperatur sprzyja zastosowaniu w przemyśle lotniczym, obronnym, wydobywczym, petrochemicznym, samochodowym oraz przy
budowie pojazdów szynowych. Dobra odporność na promieniowanie umożliwia stosowanie w technice medycznej, przemyśle
chemicznym oraz przy wytwarzaniu energii.
Jako opaski ze szczególnymi właściwościami
łączą w sobie wytrzymałość mechaniczną
i chemiczną opasek stalowych z wygodą
montażu opasek poliamidowych.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Polieteroeteroketon (PEEK)
-55 °C do +260 °C
UL94 V0
e
Limited Fir
Hazard
Nowatorskie wykonanie główki opaski PEEK
Opaska PEEK
Dane techniczne
Nr art.
Typ
118-00032 PT2A
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
145
3,4
1,6
35,0
230
PEEK
Szary (GY)
MK7, MK7P
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
39
1.2
Systemy mocujące
Opaski specjalne
SpeedyTie
Właściwości
Rozpinalna opaska montażowa do użytku
wielokrotnego. Opatentowany zamek
″Speedy-Click″ umożliwia szybkie zwalnianie
opaski, a jednocześnie zapewnia możliwość
obciążenia opaski do 888 N (ok. 90 kg).
SpeedyTie o długości 750 mm oferuje szeroki wachlarz zastosowań i umożliwia rozpięcie bez zdejmowania rękawic ochronnych.
Niewykorzystany koniec opaski można łatwo
włożyć w uchwyt w główce tak, aby nie
przeszkadzał. Opaski są dostępne w kolorze
żółtym, ostrzegawczym oraz w czarnym.
Zastosowanie
Opatentowany mechanizm szybkiego zwalniania opaski.
SpeedyTie jest przeznaczona do zastosowania w budownictwie i przy montażu zarówno instalacji elektrycznych, jak i grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Może być
także stosowana w ogrodnictwie, rolnictwie
oraz instalacjach estradowych. Może być
SpeedyTie
także używana przez firmy wystawiennicze
i transportowe oraz w zastosowaniach
domowych.
SpeedyTie – szybko i łatwo.
Koniec opaski można wprowadzić z powrotem
do główki.
Dane materiału
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
SpeedyTie jest przeznaczony do czasowego,
ale mocnego wiązania i mocowania.
Materiał
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Temp. pracy
UL94 V2
Palność materiału
nowy
bezhaloge
Poliamid 6.6 odporny na udary
mech. scan black (PA66HIR(S))
-40 °C do +80 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość (W)
Wiązka
Ø max
Min.
wytrzym.
na zryw. (N)
Kolor
Materiał
Ilość
w opak.
115-00000 SpeedyTie w opak. zbior.
750
13,0
210
888
Żółty (YE), Czerwony (RD)*
PA66
25
115-00001 SpeedyTie
750
13,0
210
888
Żółty (YE), Czerwony (RD)*
PA66
5
115-00030 SpeedyTie
750
13,0
210
888
Czarny (BK), Czarny (BK)*
PA66HIR(S)
5
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* Zamek
40
Systemy mocujące
Opaski specjalne
1.2
Opaski MCT
Techniki HACCP (Hazard Analysis Critical
Control Point) są coraz powszechniej stosowane w przemyśle spożywczym na świecie.
Zasady HACCP wprowadzone przez Kodeks
Spożywczy Światowej Organizacji Zdrowia
określają, że efektywny system bezpieczeństwa żywności opiera się na systematycznym
badaniu ryzyka, analizie i określaniu sposobów eliminacji ryzyka. Dlatego opaski MCT
mogą być częścią systemu HACCP i redukować zagrożenia związane z zanieczyszczeniem produkcji spożywczej elementami plastiku.
Właściwości
Opaski MCT zostały opracowane przy współpracy ze znanymi, międzynarodowymi producentami produktów żywnościowych w celu
redukcji zanieczyszczeń produkcyjnych kawałkami tworzyw sztucznych. MCT są wykonane
ze specjalnej mieszanki poliamidowej z 10%
dodatkiem pyłu metalowego. Poprzez taki
dodatek metalu możliwe jest wykrycie czujnikiem magnetycznym zarówno całej opaski jak
MCT z zawartością pyłu metalowego.
i jej kawałków. Jest to szczególnie ważne
w przypadku stosowania w procesach produkcyjnych systemu HACCP. Unikalna niebieska barwa umożliwia szybkie i łatwe wykrycie
zanieczyszczenia w przypadku kontroli optycznej.
Zastosowanie
Opaski z dodatkiem metalu zostały specjalnie opracowane do wykorzystania w procesach produkcyjnych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i spożywczym.
Opaska nadaje się znakomicie jako zamknięcie pojemników transportowych i worków.
Ponadto stosuje się je w instalacjach przewodów i kabli w maszynach produkcyjnych
przeznaczonych dla tych branż.
MTC - bezpieczeństwo i produkcja bez zanieczyszczeń.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 z zawartością pyłu
metalowego
Niebieski (BU)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
MCT
Dane techniczne
*HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point).
Długość
(L)
Szerokość (W)
Wiązka
Ø max
Min.
wytrzym.
na zryw. (N)
111-00829 MCT30R
150
3,5
35,0
135
1–10
wane że konsument jest w pełni zabezpieczony.
111-00830 MCT50R
200
4,6
50,0
225
1–10
Ten rodzaj kontroli jest znany jako Critical Control
111-00831 MCT50L
390
4,6
110
225
1–10
Nr art.
Typ
Jest to metoda identyfikacji i eliminacji potencjal-
Zalecane
narzędzie
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
nych zagrożeń w produkcji żywności. Zagrożenia,
których nie można wyeliminować, są tak kontrolo-
Points (CCPs). Punkty te są dlatego krytyczne, że
ich brak lub niedostateczne spełnienie powoduje
wzrost ryzyka szkodliwości produktu dla człowieka.
41
1.2
Systemy mocujące
Opaski specjalne
System opasek bezząbkowych
KR
Właściwości
Specjalnie zaprojektowana zakrzywiona
głowka zapewnia bardzo dobry docisk
na całej powierzchni połaczeń elementów
okrągłych jak wąż z rurą. Opatentowane
rozwiązanie składa się z gładkiej taśmy, która jest blokowana przez wtłaczany w nią
bolec wzmacniany włóknem szklanym.
Takie rozwiązanie zapewnia bardzo pewne,
odporne na wibracje mocowanie.
System dostępny jest zarówno jako opaski
o stałej długości, jak też jako taśma ciągła
(rolki 50 m) razem z oddzielnie dostępnymi
główkami. Opaski o stałych długościach od
500 mm składają się z 2 części, główki i taś-
KR8/33 dobrze sprawdza się w układach o dużej wibracji.
my zgrzewanych razem ultradźwiękowo.
Zastosowanie
Opaski, ze względu na swoje szczególne
właściowści są stosowane oprócz wiązania
przewodów i kabli także do mocowania
manszetów na przekładniach kierowniczych,
węży wodnych i przewodów podciśnieniowych.
Opaski serii KR
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
Naturalny (NA), Czarny (BK)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Otwarta główka opaski KR.
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
Naturalny (NA), Czarny (BK)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Opaska jest zablokowana przez bolec wtłoczony
plastycznie w środkową część taśmy (pole czerwone).
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Czarny (BK)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
42
Systemy mocujące
Opaski specjalne
1.2
Seria KR jest dostępna w różnych wykonaniach i rozmiarach.
Dane materiału
Materiał
Narzędzia do zaciągania
opasek znajdują się
na str. 195.
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 4.6 (PA46)
Szary (GY)
-40 °C do +150 °C przez 5000 h,
(+195 °C przez 500 h)
UL94 V2
e
Limited Fir
Hazard
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 12 (PA12)
Czarny (BK)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Zalecane
narzędzie
121-63519 KR6/35
356
6,0
93,0
490
PA66
Naturalny (NA)
KR6/8
121-63570 KR6/35
356
6,0
93,0
490
PA66
Czarny (BK)
KR6/8
121-63555 KR6/35
356
6,0
93,0
490
PA66HS
Naturalny (NA)
KR6/8
121-63560 KR6/35
356
6,0
93,0
490
PA66W
Czarny (BK)
KR6/8
KR8 - jednoczęściowe
121-82119 KR8/21
210
8,0
47,0
785
PA66
Naturalny (NA)
KR6/8, KR8PNSE
121-82170 KR8/21
210
8,0
47,0
785
PA66
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
121-82155 KR8/21
210
8,0
47,0
785
PA66HS
Naturalny (NA)
KR6/8, KR8PNSE
121-82160 KR8/21
210
8,0
47,0
785
PA66W
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
Nr art.
KR6
Typ
121-83319 KR8/33
337
8,0
86,0
785
PA66
Naturalny (NA)
KR6/8, KR8PNSE
121-83370 KR8/33
337
8,0
86,0
785
PA66
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
121-83355 KR8/33
337
8,0
86,0
785
PA66HS
Naturalny (NA)
KR6/8, KR8PNSE
121-83461 KR8/33-STOP198
337
8,0
86,0
785
PA66HS
Naturalny (NA)
KR6/8, KR8PNSE
121-83360 KR8/33
337
8,0
86,0
785
PA66W
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
121-83380 KR8/33
337
8,0
86,0
390
PA12
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
121-83378 KR8/33
337
8,0
86,0
785
PA46
Szary (GY)
KR6/8, KR8PNSE
121-74359 KR8/43
426
8,0
105
785
PA66HS
Naturalny (NA)
KR6/8, KR8PNSE
121-74360 KR8/43
426
8,0
105
785
PA66HS
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
43
1.2
Systemy mocujące
Opaski specjalne
Dane materiału
Materiał
Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor
Naturalny (NA), Czarny (BK)
Temp. pracy
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Palność materiału
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę
(PA66HS)
Podwójna główka ….KR8C5
Kolor
Naturalny (NA), Czarny (BK)
Temp. pracy
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
Palność materiału
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Opaska ... KR8S1
Dane materiału
Materiał
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
Kolor
Czarny (BK)
Temp. pracy
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Palność materiału
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
Nr art.
Typ
(L)
KR8 - zgrzewane ultradźwiękowo
Szerokość
(W)
Wiązka Ø
max
Min. wytrzym.
na zryw. (N) Materiał
PA66
Kolor
Zalecane
narzędzie
121-05019 KR8/50
500
8,0
152
785
121-05051 KR8/50
500
8,0
152
720
PA66HS Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
121-05060 KR8/50
500
8,0
152
785
PA66W
121-06019 KR8/60
600
8,0
184
785
PA66
121-06060 KR8/60
600
8,0
184
785
PA66W
121-07019 KR8/70
700
8,0
216
785
PA66
121-07060 KR8/70
700
8,0
216
785
PA66W
121-08019 KR8/80
800
8,0
248
785
PA66
121-08060 KR8/80
800
8,0
248
785
PA66W
121-10019 KR8/100
1000
8,0
300
785
PA66
121-10060 KR8/100
1000
8,0
300
785
PA66W
121-11051 KR8/110
1100
8,0
344
720
PA66HS Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
121-11060 KR8/110
1100
8,0
344
785
PA66W
121-12019 KR8/120
1200
8,0
375
785
PA66
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
121-15019 KR8/150
1500
8,0
471
785
PA66
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
121-58519 KR8/C5
38,0
11,7
–
–
PA66
Naturalny (NA)
121-58560 KR8/C5
38,0
11,7
–
–
PA66W
Czarny (BK)
121-58551 KR8/C5
38,0
11,7
–
–
PA66HS Naturalny (NA)
121-98119 KR8/S1
50
8,0
–
785
121-98160 KR8/S1
50
8,0
–
121-98151 KR8/S1
50
8,0
–
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
Naturalny (NA) KR6/8, KR8PNSE
Czarny (BK)
Czarny (BK)
KR6/8, KR8PNSE
KR6/8, KR8PNSE
KR8C5
KR6/8
KR6/8
KR6/8
KR8S1
PA66
Naturalny (NA)
785
PA66W
Czarny (BK)
720
PA66HS Naturalny (NA)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
44
KR6/8
KR6/8
KR6/8
Systemy mocujące
Opaski specjalne
1.2
Opaska cięta na wymiar serii
EL-TY
Właściwości
Seria El-TY wykonana jest z bardzo wytrzymałego i odpornego chemicznie poliacetalu
(POM) i składa się z ciągłej taśmy, przekładek i główek zawierających zapadki ze stali
nierdzewnej. Zamontowana opaska oferuje
pewne zamocowanie i dobrą odporność na
starzenie i światło słoneczne.
Elastyczność systemu pozwala na zminimalizowanie liczby magazynowanych elementów, ponieważ system umożliwia zastosowanie do wiązania materiałów o dowolnej
średnicy.
Zastosowanie
Bardzo wytrzymała opaska montażowa jest
EL-TY można dopasować do wymaganej długości.
stosowana zazwyczaj do kabli, rur i obudów
o dużej średnicy. Orginalnie została zaprojektowana do prowadzenie kabli i przewoOtwory
dla taśmy
EL-TY
dów w podwieszeniu (przy użyciu przekładek),
jednak znalazła zastosowanie w wielu
różnych dziedzinach przemysłu od sektora
budowlanego, przez przemysł chemiczny,
aż do instalacji znaków drogowych.
Przekładka.
Główka
(widok z góry)
Główka
(widok z boku)
Taśma
Główka
(widok z przodu)
Dane materiału
Więcej informacji nt.
narzędzi do zaciągania
opasek znajduje się
na stronie 191.
Materiał główki
Poliacetal (POM) odporny na UV
z zapadką stalową
Materiał opaski
Poliacetal (POM) odporny na UV
Materiał przedkładki
Polipropylen (PP) odporny na UV
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Czarny (BK)
-40 °C do +85 °C
UL94 HB
Dane techniczne
Nr art.
Typ
111-30000 Zestaw EL-TY
111-31000 Główka
111-32000 Przekładka
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
1111
Kolor
Czarny (BK)
Zalecane
narzędzie
MK9HT
POM
Czarny (BK)
MK9HT
PP
Czarny (BK)
-
Ilość w opak.
15m taśmy,
30 główek
Materiał
POM
1111
25
–
50
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
45
1.2
Systemy mocujące
Opaski specjalne
Opaski rzepowe TEXTIE®
Właściwości
Przeznaczone do łatwego i szybkiego montażu bez narzędzi. Bezodpadowe, nie korodujące, odporne na starzenie i rozpinalne
(do ok. 400 zapięć). Dostępne w różnych
kolorach do łatwej identyfikacji w przypadku dużej ilości przewodów.
Zastosowanie
Opaski rzepowe TEXTIE przeznaczone są do
przewodów o delikatnej izolacji oraz do przewodów światłowodowych. Doskonałe do
wiązania przewodów telefonicznych, światłowodowych i sieci strukturalnych.
Nadają się idealnie do montażu czasowego
np. do instalacji teatralnych i estradowych
lub do prototypów wiązek elektrycznych.
Opaski TEXTIE® można przymocować do przewodu co zapobiega ich zgubieniu.
Opaski TEXTIE® są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach.
Dane materiału
L
W
Materiał włókniny
Poliamid (PA)
Materiał haczyków
Polietylen (PE)
Temp. pracy
Seria TEXTIE®
-20 °C do +75 °C
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Materiał
włókniny
Materiał
haczyków
Kolor
Ilość w opak.
130-00012
TEXTIE® S
150
12,5
45,0
PA
PE
Czarny (BK)
10
130-00013
TEXTIE® M
200
12,5
60,0
PA
PE
Czarny (BK)
10
130-00021
TEXTIE® M
200
12,5
60,0
PA
PE
Biały (WH)
10
130-00014
TEXTIE® M
200
12,5
60,0
PA
PE
Czerwony (RD)
10
130-00016
TEXTIE® M
200
12,5
60,0
PA
PE
Żółty (YE)
10
130-00017
TEXTIE® M
200
12,5
60,0
PA
PE
Zielony (GN)
10
130-00018
TEXTIE® M
200
12,5
60,0
PA
PE
Niebieski (BU)
10
130-00019
TEXTIE® L
330
12,5
100
PA
PE
Czarny (BK)
10
130-00020
TEXTIE® 5M
5000
12,5
–
PA
PE
Czarny (BK)
1
130-00022
TEXTIE® 25M
25000
13,0
–
PA
PE
Czarny (BK)
1
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zamówienie dostarczamy opaski o specjalnych wymiarach, kolorach i z nadrukiem.
46
Systemy mocujące
Opaski specjalne
1.2
Opaski stalowe MBT
Właściwości
Opaski MBT posiadają opatentowany system
zamka kulkowego umożliwiający zablokowanie opaski w dowolnym miejscu na całej
swojej długości. Dostępne są wykonania
zarówno ze stali typu 316 jak i 304.
Zastosowanie
Opaski MBT są stosowane zazwyczaj do
pracy w trudnych warunkach lub gdzie wymagana jest szczególna wytrzymałość che-
MBTS, MBTH.
MBTXH.
miczna, na ogień, temperaturę albo duża
wytrzymałość na zrywanie. Stosowane we
wszystkich gałęziach przemysłu od produkcji
Opaski metalowe stosuje się także do za-
środków komunikacji masowej i budowy
daniem i blokowaniem przejść ewakuacyjnych w przypadku wystąpienia pożaru.
statków poprzez przemysł rafineryjny i górnictwo aż do instalacji wystawienniczych.
bezpieczenia kabli i przewodów przed opa-
MBTS, MBTH
Dane techniczne
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka
Ø max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Zalecane
narzędzie
111-93058 MBT5SS
127
4,6
25,0
670
SS304
MK9SST
111-93088 MBT8SS
201
4,6
50,0
670
SS304
MK9SST
111-93148 MBT14SS
362
4,6
102
670
SS304
MK9SST
Nr art.
Typ
Materiał typu SS304
111-93208 MBT20SS
521
4,6
152
670
SS304
MK9SST
111-93278 MBT27SS
681
4,6
203
670
SS304
MK9SST
111-93338 MBT33SS
838
4,6
254
670
SS304
MK9SST
111-94088 MBT8HS
201
7,9
50,0
1115
SS304
MK9SST
111-94148 MBT14HS
362
7,9
102
1115
SS304
MK9SST
111-94208 MBT20HS
521
7,9
152
1115
SS304
MK9SST
111-94278 MBT27HS
681
7,9
203
1115
SS304
MK9SST
111-94338 MBT33HS
838
7,9
254
1115
SS304
MK9SST
111-95148 MBT14XHS
362
12,3
107
2225
SS304
MK9SST
111-95208 MBT20XHS
521
12,3
152
2225
SS304
MK9SST
111-95278 MBT27XHS
681
12,3
203
2225
SS304
MK9SST
111-95338 MBT33XHS
838
12,3
254
2225
SS304
MK9SST
Materiał typu SS316
111-93059 MBT5S
127
4,6
25,0
670
SS316
MK9SST
111-93089 MBT8S
201
4,6
50,0
670
SS316
MK9SST
111-93149 MBT14S
362
4,6
102
670
SS316
MK9SST
111-93209 MBT20S
521
4,6
152
670
SS316
MK9SST
111-93279 MBT27S
681
4,6
203
670
SS316
MK9SST
111-93339 MBT33S
838
4,6
254
670
SS316
MK9SST
111-94089 MBT8H
201
7,9
50,0
1115
SS316
MK9SST
111-94149 MBT14H
362
7,9
102
1115
SS316
MK9SST
111-94209 MBT20H
521
7,9
152
1115
SS316
MK9SST
111-94279 MBT27H
681
7,9
203
1115
SS316
MK9SST
111-94339 MBT33H
838
7,9
254
1115
SS316
MK9SST
111-95149 MBT14XH
362
12,3
102
2225
SS316
MK9SST
111-95209 MBT20XH
521
12,3
152
2225
SS316
MK9SST
111-95279 MBT27XH
681
12,3
203
2225
SS316
MK9SST
111-95339 MBT33XH
838
12,3
254
2225
SS316
MK9SST
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
47
1.2
Systemy mocujące
Opaski specjalne
Opaski stalowe MBT
MBTS, MBTH.
MBTXH.
MBTXH
Dane techniczne
Nr art.
Typ
MBT powlekane jednostronnie
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka Ø
max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Zalecane narzędzie
467
SS316, PA11
MK9SST
111-93057
MBT5SC
127
4,6
25,0
111-93087
MBT8SC
201
4,6
50,0
467
SS316, PA11
MK9SST
111-93147
MBT14SC
362
4,6
102
467
SS316, PA11
MK9SST
111-93207
MBT20SC
521
4,6
152
467
SS316, PA11
MK9SST
111-93277
MBT27SC
681
4,6
203
467
SS316, PA11
MK9SST
111-93337
MBT33SC
838
4,6
254
467
SS316, PA11
MK9SST
111-94087
MBT8HC
201
7,9
50,0
779
SS316, PA11
MK9SST
111-94147
MBT14HC
362
7,9
102
779
SS316, PA11
MK9SST
111-94207
MBT20HC
521
7,9
152
779
SS316, PA11
MK9SST
111-94277
MBT27HC
681
7,9
203
779
SS316, PA11
MK9SST
111-94337
MBT33HC
838
7,9
254
779
SS316, PA11
MK9SST
111-95147
MBT14XHC
362
12,3
107
1558
SS316, PA11
MK9SST
111-95207
MBT20XHC
521
12,3
150
1558
SS316, PA11
MK9SST
111-95277
MBT27XHC
681
12,3
203
1558
SS316, PA11
MK9SST
111-95336
MBT33XHC
838
12,3
254
1558
SS316, PA11
MK9SST
MBT w pełni powlekane
111-00288
MBT5SFC
127
4,6
25,0
467
SS316, SP
MK9SST
111-00289
MBT8SFC
201
4,6
50,0
467
SS316, SP
MK9SST
111-00290
MBT14SFC
362
4,6
102
467
SS316, SP
MK9SST
111-00291
MBT20SFC
521
4,6
152
467
SS316, SP
MK9SST
111-00292
MBT27SFC
681
4,6
203
467
SS316, SP
MK9SST
111-00293
MBT33SFC
838
4,6
254
467
SS316, SP
MK9SST
111-00294
MBT8HFC
201
7,9
50,0
779
SS316, SP
MK9SST
111-00295
MBT14HFC
362
7,9
102
779
SS316, SP
MK9SST
111-00296
MBT20HFC
521
7,9
152
779
SS316, SP
MK9SST
111-00297
MBT27HFC
681
7,9
203
779
SS316, SP
MK9SST
111-00298
MBT33HFC
838
7,9
254
779
SS316, SP
MK9SST
111-00299
MBT14XHFC
362
12,3
107
1558
SS316, SP
MK9SST
111-00300
MBT20XHFC
521
12,3
150
1558
SS316, SP
MK9SST
111-00301
MBT27XHFC
681
12,3
203
1558
SS316, SP
MK9SST
111-00302
MBT33XHFC
838
12,3
254
1558
SS316, SP
MK9SST
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
48
Systemy mocujące
Opaski specjalne
1.2
Opaski stalowe MAT
Właściwości
Opaski perforowane MAT dzięki zapadkowemu systemowi blokowania podobne są
w działaniu do standardowych opasek ″plastikowych″. Dostępne w wykonaniu ze stali
typu 316.
Opaski ze stali nierdzewnej można używać w temperaturze do 538° C.
MAT
Dane techniczne
Nr art.
Typ
MAT nie powlekane
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka Ø Min. wytrzym.
max
na zryw. (N)
Materiał
Zalecane
narzędzie
111-92080
MAT8SS7
230
7,0
60,0
445
SS316
MK9SST
111-92120
MAT12SS7
330
7,0
90,0
445
SS316
MK9SST
111-92160
MAT16SS7
430
7,0
120
445
SS316
MK9SST
111-92240
MAT24SS7
630
7,0
180
445
SS316
MK9SST
111-93080
MAT8SS12
230
12,0
60,0
445
SS316
MK9SST
111-93120
MAT12SS12
330
12,0
90,0
445
SS316
MK9SST
111-93160
MAT16SS12
430
12,0
120
445
SS316
MK9SST
111-93240
MAT24SS12
630
12,0
180
445
SS316
MK9SST
MAT w pełni powlekane
111-92004
MAT8SSC7
230
7,0
60,0
445
SS316, SP
MK9SST
111-96120
MAT12SSC7
330
7,0
90,0
445
SS316, SP
MK9SST
111-92162
MAT16SSC7
430
7,0
120
445
SS316, SP
MK9SST
111-92200
MAT24SSC7
630
7,0
180
445
SS316, SP
MK9SST
111-92002
MAT8SSC12
230
12,0
60,0
445
SS316, SP
MK9SST
111-92122
MAT12SSC12
330
12,0
90,0
445
SS316, SP
MK9SST
111-92163
MAT16SSC12
430
12,0
120
445
SS316, SP
MK9SST
111-92201
MAT24SSC12
630
12,0
180
445
SS316, SP
MK9SST
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
49
1.2
Systemy mocujące
Opaski specjalne
Profil ochronny LFPC
Właściwości
Wykonany z bezhalogenowego poliolefinu,
elastyczny profil LFPC został zaprojektowany
do współpracy z opaskami ze stali nierdzewnej serii MBT. Dzięki gładkiej powierzchni
i dopasowanemu do opaski kształtowi
w pełni zabezpiecza kabel podczas mocowania, zarówno od strony wewnętrznej
opaski, jak też od strony jej krawędzi.
Zastosowanie
Profil stosowany razem z opaskami stalowymi MBT zapewnia ochronę przed przetarciem, wibracjami i uderzeniami. Idealny
Opaska MBTXH z profilem ochronnym LFPC.
do stosowania w warunkach spotykanych
na pokładach statków, platformach wiertniczych i w elektrowniach jądrowych.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Poliolefin (PO)
Czarny (BK)
-40 °C do +90 °C
Palność materiału
Limited Fire Hazard, niska emisja
gazów toksycznych i kwasów korozyjnych, niska emisja dymu
Certyfikaty/
Dopuszczenia
London Underground RSE STD 013,
DEF STAN 61-12
(cz. 31)
e
Limited Fir
Hazard
LFPC
Dane techniczne
Nr art.
!
Typ
Do opaski
Szerokość
(W)
111-93000 LFPC70
MBTS
7,0
111-94000 LFPC103
MBTH
10,3
111-95000 LFPC150
MBTXH
15,0
111-00257 LFPC83
MBTH
8,3
111-00253 LFPC129
MBTXH
12,9
111-00254 LFPC132
MBTXH
13,2
111-00255 LFPC163
Opaski AMT
16,3
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Właściwości palnościowe tego materiału zostały określone na podstawie testu dokonanego na zdefiniowanej próbce. Test został przeprowadzony w warunkach laboratoryjnych i nie można go bezpośrednio
odnosić do właściwości produktu wykonanego z tego materiału.
50
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
Systemy mocujące
Opaski mocujące
1.3
Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicowym
Właściwości
Główki tego typu opasek są zintegrowane
ze specjalną kotwicą, którą można wcisnąć
w nawiercony otwór. Po wciśnięciu, ramiona
kotwicy rozkładają się po drugiej stronie otworu, blokując opaskę w otworze.
Skrzydełka dociskowe pozostają po stronie
główki zapewniając pewne i stabilne mocowanie w otworze.
Opaski w wersji RT i FBS są rozpinalne i nadają się do wielokrotnego użytku.
Dodatkowo opaska w wersji FBS jest wykonana w formie drabinki, co zapewnia jej
większą elastyczność.
Zastosowanie
Do wiązania i mocowania wiązek kablowych, rur i węży w przemyśle samochodowym, lotniczym, AGD oraz przy prefabrykacji rozdzielnic.
Opaski z mocowaniem kotwicowym przeznaczone są do blach o grubości od 0,5 mm do 4,0 mm
i do otworów o średnicy od 4,65 mm do 8,2 mm.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
MK6PN
7
MK9
8
Materiał
MK9HT
9
Temp. pracy
MK21
10
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 4.6 (PA46)
-40 °C do +150 °C przez 5000 h,
(+195 °C przez 500 h)
UL94 V2, Limited Fire Hazard, bezhalogenowy, niska emisja dymu,
niska emisja gazów toksycznych
i kwasów korozyjnych
e
Limited Fir
Hazard
51
1.3
Systemy mocujące
Opaski mocujące
Opaski jednoczęściowe z mocowaniem kotwicowym
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Długość
(L)
Grubość Grubość
SzeroMin.
wytrzym.
Średnica blachy blachy
kość Wiązka
Ø max na zryw. (N) otworu
max
min.
(W)
Kolor
Zalecane
narzędzie
111-85519 T18RSF
100
2,5
16,0
80
4,6-4,8
1,0
3,0
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-85560 T18RSF
100
2,5
16,0
80
4,6-4,8
1,0
3,0
PA66W
Czarny (BK)
1–3, 5
1–3, 5
111-85719 T50SSFM
160
4,7
25,0
225
6,0-6,4
1,0
3,0
PA66
Naturalny (NA)
126-01104 T50SSFM
160
4,7
25,0
225
6,0-6,4
1,0
3,0
PA66HS
Naturalny (NA)
1–3, 5
126-00032 T50SSFM
160
4,7
25,0
225
6,0-6,4
1,0
3,0
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-85729 T50RSFM
200
4,7
45,0
225
6,0-6,4
1,0
3,0
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-85329 T50VSL5
100
4,6
16,0
225
6,1-6,3
1,0
2,6
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-85349 T50SSL5
135
4,6
27,0
225
6,1-6,5
0,8
2,7
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-85339 T50SSL5
135
4,6
27,0
225
6,1-6,5
0,8
2,7
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-85340 T50SSL5
135
4,6
27,0
225
6,1-6,5
0,8
2,7
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-85395 T50SSL5
135
4,6
27,0
225
6,1-6,5
0,8
2,7
PA46
Szary (GY)
1–3, 5
126-00005 T50SL5
165
4,6
34,0
225
6,1-6,3
0,8
2,7
PA66HIRHS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-85369 T50SL5
165
4,6
34,0
225
6,1-6,3
0,8
2,7
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
126-00001 T50SL5
165
4,6
34,0
225
6,1-6,3
0,8
2,7
PA66HS
Czarny (BK)
1–3, 5
111-85469 T50SL6
165
4,6
34,0
225
6,3-7,5
0,5
2,5
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
111-85460 T50SL6
165
4,6
34,0
225
6,3-7,5
0,5
2,5
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-85479 T50SL7
165
4,6
34,0
225
6,9-7,1
0,8
2,5
PA66
Naturalny (NA)
1–3, 5
126-00027 T50SL7
165
4,6
34,0
225
6,9-7,1
0,8
2,5
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
111-85781 YQR10050
165
4,6
34,0
225
6,9-7,1
1,6
4,0
PA66
Brązowy (BN)
1–3, 5
150-48396 T80RFT6X12*
228
4,6
45,0
225
6,3x12,3
0,6
3,0
PA66
Czarny (BK)
1–3, 5
150-48397 T80RFT6X12*
228
4,6
45,0
225
6,3x12,3
0,6
3,0
PA46
Szary (GY)
1–3, 5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* do otworów podłużnych
52
Materiał
Systemy mocujące
Opaski mocujące
1.3
Opaski z elementem mocującym
typu choinka
Właściwości
Dwuczęściowy element mocujący składa się
z opaski kablowej i elementu stopowego
typu choinka, zmontowanych razem i przygotowanych do użycia. Choinkowy element
mocujący wciska się po prostu w przygotowany wcześniej otwór, który może być również nieprzelotowy. Kilka warstw lamelek
zapewnia bardzo dobre, pewne zamocowanie. Główka elementu mocującego posiada
dodatkowo talerzyk, który częściowo zapobiega przedostawaniu się zabrudzeń i wody
przez otwór.
Zastosowanie
!
Mocowanie choinkowe może być stosowane także do otworów nieprzelotowych.
Produkt wstępnie zaprojektowany dla przemysłu samochodowego do mocowania wiązek, dzięki swojej prostocie i szybkości mon-
Inne rozmiary dostępne na zamówienie.
Skontaktuj się z nami.
tażu znalazł zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu od lotnictwa, przez montaż
rozdzielni, aż do produkcji pralek.
Opaska z ruchomym, choinkowym elementem mocującym.
Dane techniczne
ŚredSzeronica
kość Wiązka taleØ max rzyka
(W)
Min.
Grubość Grubość
wytrzym.
na zryw. Średnica blachy blachy
max
min.
(N)
otworu
Typ
Długość
(L)
150-55940 T30RFT5
150
3,6
34,0
16,0
135
4,5-5,0
0,7
3,0
150-55850 T30RFT5
148
3,6
34,0
16,0
135
4,5-5,0
0,7
Nr art.
Materiał
Kolor
opaski
elementu
stopowego
Czarny (BK),
Szary (GY)
PA66HS
PA66
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
PA46
PA46
150-55948 T30RFT5
150
3,6
34,0
16,0
135
4,5-5,0
0,7
3,0
Naturalny (NA),
Szary (GY)
150-55942 T30LRFT5
260
3,3
61,0
16,0
180
4,5-5,0
0,7
3,0
Czarny (BK),
Szary (GY)
PA66HS
PA66
150-55941 T50RFT5
200
4,6
45,0
16,0
225
4,5-5,0
0,7
3,0
Czarny (BK),
Szary (GY)
PA66HS
PA66
156-00025 T50RFT5
200
4,6
45,0
16,0
225
4,5-5,0
0,7
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
PA66HS
PA66
PA66
150-55943 T50SFT5
150
4,6
34,0
16,0
225
4,5-5,0
0,7
3,0
Czarny (BK),
Szary (GY)
150-09110 T18RFT6
100
2,5
20,0
16,0
80
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66
150-77935 T18RFT6
100
2,5
20,0
16,0
80
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66W
PA66
150-31097 T30LFT6LG
190
3,6
45,0
16,0
135
6,4-7,1
0,75
6,0
Czarny (BK)
PA66
PA66HIRHS
150-77932 T30LRFT6
260
3,3
65,0
16,0
180
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
150-77950 T30RFT6
150
3,6
34,0
16,0
135
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
150-31090 T30RFT6LG
148
3,6
35,0
16,0
135
6,4-7,1
0,75
6,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
150-77936 T50RDHFT6
210
4,7
19,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
156-05308 T50RFT6
200
4,6
45,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66
PA66
150-77938 T50RFT6
200
4,6
45,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Szary (GY)
PA46
PA46
150-77941 T50RFT6
200
4,6
45,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66
156-05300 T50RFT6
200
4,6
45,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HS
150-31091 T50RFT6LG
200
4,6
44,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
6,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
156-00076 T50ROSFT6
200
4,6
45,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66HS
PA66HIRHS
156-01500 T50SFT6
150
4,6
31,0
16,0
225
6,4-7,1
0,75
3,0
Czarny (BK)
PA66
PA66
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
53
1.3
Systemy mocujące
Opaski mocujące
T50SOSSBH5E
Opaska mocująca tego typu upraszcza procesy produkcyjne. Umożliwia ona jednoczesne mocowawnie wiązki przewodów oraz
materiałów izolacyjnych lub tłumiących
w tym samym punkcie. Dzięki mechanizmowi ″soft-push″ opaskę można łątwo zamocować bez pomocy narzędzi. Unikalna
główka pozwala na wiązanie cienkich przewodów o łącznym przekroju już od 1,6 mm.
Nowe rozwiązanie główki, oprócz mocowania wiązki, zapewnia dodatkowo mocowanie miękkich
materiałów.
T50SOSSBH5E
Dane techniczne
Nr art.
Typ
155-05701 T50SOSSBH5E
Długość
(L)
Szerokość Wiązka
Ø max
(W)
165
4,6
35,0
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Rozmiar
bolca
Materiał
Kolor
225
5
PA66HS
Czarny (BK)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
T50SSBS50TE
Opaska mocująca tego typu umożliwia bardzo
precyzyjne prowadzenie wiązki kablowej.
Przewody wiązki są mocowane nad bolcem,
co zapewnia duży i stały odstęp od powierzchni. Mechanizm ″soft-push″ pozwala na łatwy i pewny montaż do bolcy napawanych
i śrub, bez użycia narzędzi.
T50SSBS50TE
T50SSBS50TE pozwala na bardzo precyzyjne prowadzenie wiązki.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
155-30602 T50SSBS50TE*
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wiązka Ø
max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Rozmiar
bolca
Materiał
Kolor
160
4,6
35,0
200
5
PA66HS
Czarny (BK)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* Ponieważ wiązka kablowa jest mocowana bezpośrednio nad bolcem, należy uważać, aby długość bolca nie była większa niż tulejki elementu
mocującego. Aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń polecamy stosować opaskę tego typu do bolcy o maksymalnej długości 16,5 mm.
54
Systemy mocujące
Opaski mocujące
1.3
T50SOSSB5HEC
T50SOSSB6HE
Specjalny owalny kształt elementu mocującego umożliwia mocowanie wiązki na bolcach i śrubach, także w przypadku, gdy opaski mocujące są założone w nieodpowiedniej
pozycji lub są zakładane z pewną tolerancją.
Wyrównanie względem bolca może być wykonane w zakresie 5-6 mm. Mechanizm
″soft-push″ pozwala na mocowanie wiązek
bez użycia narzędzi.
Zewnętrznie ząbkowane opaski mocujące prowadzą wiązkę bezpośrednio przy
bolcach mocujących.
T50SOSSBS5E
Opaska mocująca tego typu wyróżnia się
wysoką siłą mocującą i jest przeznaczona
w szczególności do wiązek pracujących przy
dużych obciążeniach. Jednocześnie wiązka
może być prowadzona bardzo blisko bolcy.
Technologia ″soft-push″ umożliwia łatwy
montaż bez narzędzi, a opaska zewnętrznie
ząbkowana zapewnia gładką powierzchnie
T50SOSSBS5E
T50SOSSB5HEC
T50SOSSB6HE
od strony izolacji przewodu.
T50SOSWSP5E
Bardzo płaski kształt elementu mocującego
tej opaski pozwala na mocowanie wielu
wiązek na jednym bolcu lub śrubie. Mocowanie te pozwala jednocześnie na wyrównanie wiązki względem bolca w zakresie
5-6 mm.
Mocowanie dwóch wiązek prowadzonych równolegle na jednej śrubie przy
pomocy opasek mocujących T50SOSWSP5E.
T50SOSWSP5E
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Długość
(L)
Szerokość Wiązka Min. wytrzym.
Ø max na zryw. (N)
(W)
Rozmiar
bolca
Materiał
Kolor
155-05400
T50SOSSB5HEC
160
4,6
35,0
170
5
PA66HS
Czarny (BK)
155-46302
T50SOSSB6HE
160
4,6
35,0
170
6
PA66HS
Czarny (BK)
155-12300
T50SOSSBS5E
160
4,6
35,0
225
5
PA66HS
Czarny (BK)
155-23601
T50SOSWSP5E
163
4,6
35,0
200
5
PA66HS
Czarny (BK)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
55
1.3
Systemy mocujące
Opaski mocujące
Jednoczęściowe opaski mocujące do bolcy
Właściwości
Opaski mocujące w wykonaniu do bolcy są
przeznaczone do 5 mm bolcy napawanych
oraz bolcy gwintowanych M5.
Wersje T50RS5, RT50RS5 i SB9/230 są wykonane w technologii ″soft-push″ i przeznaczone do łatwego montażu poprzez ręczne wciśnięcie na bolec. Mogą być usunięte poprzez odkręcenie (jak nakrętkę).
Serie SB9 i SB14 są wersjami ″hard push″
przeznaczonymi do wbijania przy pomocy
młotka. Opaski RT50RS5 oraz SB są rozpinalne, przeznaczone do wielokrotnego
użytku.
Opaski RT50RS5 i SB14/172 umożliwiają montaż rur lub kabli na bolcach.
Dane materiału
Materiał
Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor
Czarny (BK)
Temp.
pracy
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
Palność
materiału
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Wiązka przewodów zamocowana na bolcu gwintowanym przy pomocy T50RS5.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wysokość Wiązka
Ø max
(H2)
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Kolor
111-07110 T50RS5
190
4,6
14,5
40,0
225
PA66
Czarny (BK)
115-07110 RT50RS5
190
4,6
14,5
40,0
225
PA66
Czarny (BK)
150-10901 SBS9/230
230
5,0
10,0
60,0
245
PA66
Czarny (BK)
131-80050 SB9/172
172
5,0
10,0
40,0
245
PA66
Czarny (BK)
150-10900 SB9/230
230
5,0
10,0
60,0
245
PA66
Czarny (BK)
150-10690 SB14/172
172
5,0
15,5
40,0
245
PA66
Czarny (BK)
150-11400 SB14/230
230
5,0
15,5
60,0
245
PA66
Czarny (BK)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
56
Materiał
Systemy mocujące
Opaski mocujące
1.3
Opaski z elementami
mocującymi Edge Clips
Właściwości
EdgeClips zostały zaprojektowane do wiązania i prowadzenia przewodów i kabli
w pobliżu krawędzi. Montaż odbywa się
poprzez łatwe wciśnięcie na krawędź blachy
lub tworzywa sztucznego o grubościach od
1,0 do 3,0 mm i od 3,0 do 6,0 mm.
Dzięki specjalnym metalowym zębom,
w które jest wyposażony element mocujący,
uzyskuje się bardzo dużą odporność na wyrywanie. Wiercenie otworu mocującego nie
jest już potrzebne. W parze z naszą rewelacyjną opaską zewnętrznie ząbkowaną serii
OS (patrz rozdział 1) rodzina EdgeClip jest
wyśmienitym rozwiązaniem mocowania
przewodów.
Zastosowanie
T50ROSEC10 założony na krawędź z tworzywa sztucznego.
Opaski z elementem mocującym typu Edge
Clip są przeznaczone do stosowania tam,
gdzie wiercenie otworów jest niedopuszczalne lub gdzie ze względu na temperaturę nie
można zastosować elementów przyklejanych. Są one szeroko stosowane do wiązania i mocowania kabli i przewodów w przemyśle samochodowym i elektrotechnicznym,
przy tworzeniu wiązek i budowie paneli
sterowniczych.
T50ROSEC4A - prowadzenie przewodów wzdłuż
krawędzi.
T50ROSEC5B - prowadzenie przewodów obok
krwędzi.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę
(PA66HS)
Czarny (BK)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech. i wyższą
temp. (PA66HIRHS)
Czarny (BK)
-40 °C do +105 °C
UL94 V2
57
1.3
Systemy mocujące
Opaski mocujące
Opaski z elementami mocującymi Edge Clips do blachy o grubości 1,0 do 3,0 mm
Korzystając z opasek z elementami mocującymi rodziny Edge Clips możemy mocować wiązkę kablową nad lub z boku krawędzi blachy i
prowadzić ją prostopadle lub równolegle do jej krawędzi. We wszystkich dwuczęściowych opaskach mocujących, element mocujący można
swobodnie przesuwać wzdłuż opaski. Dzięki temu podczas montażu możemy wybrać optymalną pozycję zamknięcia opaski. Dodatkowo,
jako uzupełnienie, do blachy o grubości do 3 mm, oferujemy jednoczęściowe wersje wykonania: T50SOSEC12E i T50SOSEC13E. Zarówno te
opaski jednoczęściowe jak również opaski z elementami mocującymi EC9, EC10, EC21 i EC22 są przeznaczone do przewodów o małych
przekrojach od 1,0 mm, np. do mocowania przewodów jednożyłowych.
Dane techniczne
SzeroDłukość Wiązka Ø Min. wytrzym.
gość
(W)
(L)
max
na zryw. (N)
Nr art.
Typ
2-częściowe, grubość blachy 1,0 - 3,0 mm
Materiał
opaski
elementu
stopowego
Zalecane
narzędzie
150-76090 T30REC4A
150
3,5
33,0
135
PA66HS
PA66HIRHS
1–3, 5
150-76099 T50ROSEC4A
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
150-76080 T30REC4B
150
3,5
33,0
135
PA66HS
PA66HIRHS
1–3, 5
150-76079 T50ROSEC4B
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
150-40591 T50ROSEC5A
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
150-40581 T50ROSEC5B
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-05903 T50ROSEC9
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-05904 T50ROSEC10
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-00010 T50ROSEC21
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-00011 T50ROSEC22
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
1-częściowe, grubość blachy 1,0 - 3,0 mm
148-00200 T50SOSEC12E
160
4,6
35,0
180
PA66HS
PA66HS
1–5
126-00000 T50SOSEC13E
160
4,6
35,0
180
PA66HS
PA66HS
1–5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
58
Rysunek
Systemy mocujące
Opaski mocujące
1.3
Opaski z elementami mocującymi Edge Clips do blachy o grubości 3,0 do 6,0 mm
EdgeClip-y do blach o grubości od 3,0 do 6,0 mm są produkowane jako dwuczęściowe. Dzięki temu, w trakcie montażu, można zmienić
pozycje opaski względem elementu mocującego. W połączeniu z naszymi opaskami zewnętrznie ząbkowanymi można je stosować do przewodów o małym przekroju od 1,0 mm, np. do przewodów jednożyłowych.
Dane techniczne
Materiał
SzeroDłukość Wiązka
gość
Ø max
(W)
(L)
Nr art.
Typ
2-częściowe, grubość blachy 3,0 - 6,0 mm
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
opaski
elementu
stopowego
Zalecane
narzędzie
156-04602 T50ROSEC19
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-00020 T50ROSEC20
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-00006 T50ROSEC23
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
156-00007 T50ROSEC24
200
4,6
45,0
225
PA66HS
PA66HIRHS
1–5
Rysunek
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Zalecane
narzędzie
Numer
MK3SP
1
MK3PNSP2, MK7P
2
MK7
3
MK7HT
4
MK20
5
MK6
6
MK6PN
7
MK9
8
MK9HT
9
MK21
10
!
Wykonania z innymi
typami opasek są
dostępne na zamówienie.
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
59
1.4
Systemy mocujące
Elementy mocujące do opasek
SolidTack® – Elementy mocujące
ze specjalnym klejem
Właściwości
Elementy samoprzylepne SolidTack® zostały
opracowane specjalnie do trudnych powierzchni, gdzie nie ma możliwości wiercenia otworów, napawania bolców, ani użycia
mocowania krawędziowego jak np. EgdeClip
lub gdzie dopuszczalne metody montażu są
zbyt czasochłonne i kosztowne.
Elementy tego typu mają bardzo dużą przyczepność do lakierowanych powierzchni.
Taśma klejąca jest wykonana z masy akrylowej o dobrej przyczepności początkowej.
Dzięki takim właściwościom taśmy możliwe
jest jej zastosowanie do tworzyw sztucznych
o małej energii powierzchniowej jak PP i PE,
gdzie standardowe kleje nie zdają egzaminu.
Dostępne są trzy różne wielkości cokołów
do opasek oraz uchwyty w dwóch rozmiarach do mocowania przewodów płaskich
i okrągłych bez stosowania opasek.
Elementy mocujące SolidTack® dobrze się sprawdzają na powierzchniach lakierowanych.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Zastosowanie
Elementy tego typu przeznaczone są do powierzchni lakierowanych spotykanych zazwyczaj w przemyśle kolejowym, lotniczym
i samochodowym. Mogą być również stosowane do obudów, pokryw i innych elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.
Palność materiału
Temperatura
pracy kleju (°C)
UL94 V2
(z wyjątkiem kleju)
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Akrylat mod.
-40 °C do +90 °C
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
nowy
bezhaloge
Dane kleju
Klej
Poliamid 6.6 (PA66)
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
(PA66HIR)
-40 °C do +110 °C
UL94 HB
(z wyjątkiem kleju)
Cokoły MB3, MB4, MB5
Uchwyt do przewodów płaskich FKH
Dane techniczne
Nr art.
Seria MB
Typ
151-00432 MB3APT
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Ø otworu
mocującego
(FH)
Szerokość opaski max
Materiał
Kolor
19,0
19,0
3,8
3,1
4,1
PA66
Czarny (BK)
151-00433 MB4APT
28,0
28,0
4,7
4,0
5,4
PA66
Czarny (BK)
151-00434 MB5APT
38,0
38,0
6,4
4,7
10,0
PA66
Czarny (BK)
Dla opasek o szer. max
Seria FKH
151-00312 FKH50AVHB
56,5
25,0
–
3,1
50,0
PA66HIR Czarny (BK)
151-00313 FKH80AVHB
86,0
25,0
–
3,1
80,0
PA66HIR Czarny (BK)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
60
Systemy mocujące
Elementy mocujące do opasek
1.4
Samoprzylepne i przykręcane
elementy mocujące do opasek
serii MB
Właściwości
Cokoły MB zostały zaprojektowane do wykorzystania razem z opaskami. Elementy te
są wykonane w wersjach: do mocowania
śrubowego oraz jako samoprzylepne. Łatwe
w montażu przy pomocy wkrętów lub kołków zapewniają wyśmienitą pewność zamocowania, szczególnie w obszarach o wysokiej wibracji. Cokoły samoprzylepne w połączeniu ze specjalnie dostosowanym klejem,
Elementy mocujące MB i TY.
Dane materiału
Materiał
zapewniają bardzo dużą wytrzymałość na
Temp. pracy
zrywanie. Cokoły MB posiadają czterokierunkowe wejścia pod opaski, które pozwalają
na szybki i bardziej elastyczny montaż prze-
Element mocujący MB3A
Palność materiału
wodów.
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2 (z wyjątkiem
kleju)
nowy
bezhaloge
Zastosowanie
Zaprojektowane specjalnie do mocowania
przewodów o dużej wadze, cokoły te znajdują szerokie zastosowanie w branżach od
produkcji maszyn rolniczych aż do samochodów ciężarowych. Zapewniają bardzo pewne zamocowanie i mogą być używane
z różnymi opaskami aż do 8 mm szerokości.
Cokół MB3-5(A)
Cokół MB2A
Cokół MB4CA
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Ø otworu Odległość
między Szerokość
mocująopaski
otworami
cego
Długość Szerokość Wysokość
max
(F)
(FH)
(W)
(H)
(L)
Materiał
Kolor
Klej
151-01808 MB2AM
13,0
13,0
4,1
–
–
2,7
PA66
Naturalny (NA)
–
151-01806 MB2AM
13,0
13,0
4,1
–
–
2,7
PA66
Czarny (BK)
–
151-01802 MB2A
13,0
13,0
4,1
–
–
2,7
PA66
Naturalny (NA)
Kauczuk syntetyczny
151-00135 MB2A
13,0
13,0
4,1
–
–
2,7
PA66
Czarny (BK)
Kauczuk syntetyczny
151-28359 MB3
19,0
19,0
3,8
3,1
13,2
4,1
PA66
Naturalny (NA)
–
151-28349 MB3A
19,0
19,0
3,8
3,1
13,2
4,1
PA66
Naturalny (NA)
Kauczuk syntetyczny
151-28320 MB3A
19,0
19,0
3,8
3,1
13,2
4,1
PA66
Czarny (BK)
Kauczuk syntetyczny
151-28725 MB3
19,0
19,0
3,8
3,1
13,2
4,1
PA66
Naturalny (NA)
–
151-00115 MB3
19,0
19,0
3,8
3,1
13,2
4,1
PA66
Czarny (BK)
–
151-28479 MB4
28,0
28,0
4,7
4,0
20,2
5,4
PA66
Naturalny (NA)
–
151-28469 MB4A
28,0
28,0
4,7
4,0
20,2
5,4
PA66
Naturalny (NA)
Kauczuk syntetyczny
151-28430 MB4A3
28,0
28,0
4,7
4,0
20,2
5,4
PA66
Czarny (BK)
Akrylat
151-28459 MB4CA
29,0
29,0
5,7
4,2
–
5,4
PA66
Naturalny (NA)
Kauczuk syntetyczny
151-28449 MB4CAS*
29,0
29,0
5,7
4,2
–
5,4
PA66
Naturalny (NA)
Kauczuk syntetyczny
151-28423 MB4
28,0
28,0
4,7
4,0
20,2
5,4
PA66
Czarny (BK)
–
151-28425 MB4
28,0
28,0
4,7
4,0
20,2
5,4
PA66
Naturalny (NA)
–
151-28412 MB4A
28,0
28,0
4,7
4,0
20,2
5,4
PA66
Czarny (BK)
Kauczuk syntetyczny
151-28519 MB5
38,0
38,0
6,4
4,7
25,3
10,0
PA66
Naturalny (NA)
–
151-28529 MB5A
37,7
37,7
6,9
4,7
25,3
10,0
PA66
Biały (WH)
Kauczuk syntetyczny
151-28530 MB5A3
38,0
38,0
6,4
4,7
25,3
10,0
PA66
Czarny (BK)
Akrylat
151-28602 MB5A
37,7
37,7
6,9
4,7
25,3
10,0
PA66
Czarny (BK)
Kauczuk syntetyczny
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* Pudełko plastikowe
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
61
1.4
Systemy mocujące
Elementy mocujące do opasek
Samoprzylepne i przykręcane
elementy mocujące do opasek
serii TY
Właściwości
Cokoły do opasek serii TY są przeznaczone
do stosowania w miejscach o niewielkiej
dostępnej powierzchni. Cokoły w wersji
samoprzylepnej posiadają bardzo mocny
Cokół mocujący TY8G1 (S)
klej. Przewody są mocowane do cokołów
przy pomocy standardowych opasek montażowych.
Zastosowanie
Cokoły zostały zaprojektowane do prostych
ale wytrzymałych instalacji i używane są
w szerokiej gamie zastosowań, szczególnie
w urządzeniach telekomunikacyjnych, roz-
Cokół mocujący TY3G1 (S)
dzielnicach i panelach sterowniczych.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
(z wyjątkiem kleju)
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
(z wyjątkiem kleju)
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Ø otworu
Wysokość mocującego
(FH)
(H)
Odległość
między
otworami
(F)
Szerokość
opaski max
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Materiał
Kolor
151-21319 TY3G1
20,0
14,0
3,7
2,2
15,0
4,0
PA66
Naturalny (NA)
–
151-11319 TY3G1S
20,0
14,0
3,7
2,2
15,0
4,0
PA66
Naturalny (NA)
Akrylat
151-11310 TY3G1S
20,0
14,0
3,7
2,2
15,0
4,0
PA66W
Czarny (BK)
Akrylat
151-21819 TY8G1
32,0
25,0
5,2
3,2
15,0
8,0
PA66
Naturalny (NA)
–
151-11819 TY8G1S
32,0
25,0
5,2
3,2
15,0
8,0
PA66
Naturalny (NA)
Akrylat
151-11810 TY8G1S
32,0
25,0
5,2
3,2
15,0
8,0
PA66W
Czarny (BK)
Akrylat
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
62
Klej
Systemy mocujące
Elementy mocujące do opasek
1.4
Uchwyty mocujące CL8, LKM, FH
Właściwości
Elementy mocujące tego typu są uchwytami
śrubowymi i umożliwiają mocowanie kabli
z boku, przy pomocy opasek. Uchwyty CL8 /
LKM są przeznaczone głownie do mocowania dużych i ciężkich kabli, rur i wiązek przewodów, przy pomocy opasek o szerokości
do 8 mm. Uchwyty FH są uchwytami mniejszymi, bardziej kompaktowymi.
Zastosowanie
W obszarach o ograniczonej przestrzeni
uchwyty tego typu pozwalają na małe odsunięcie przewodu od otworu mocującego
i umożliwiają montaż przed instalacją przewodów.
Uchwyt mocujący CL8 / LKM.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Uchwyt mocujący CL8 / LKM
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV (PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Uchwyt mocujący FH
Dane techniczne
Nr art.
151-26819 CL8
Typ
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Wysokość
(H2)
Ø otworu
mocującego
(FH)
Szerokość
opaski max
Materiał
Kolor
27,3
12,5
16,0
5,0
6,5
8,0
PA66
Naturalny (NA)
Czarny (BK)
151-26800 CL8
27,3
12,5
16,0
5,0
6,5
8,0
PA66
151-26860 CL8
27,3
12,5
16,0
5,0
6,5
8,0
PA66W
Czarny (BK)
151-26302 LKM
27,0
12,0
16,0
5,0
6,0
7,6
PA66
Czarny (BK)
151-26303 LKM
27,0
12,0
16,0
5,0
6,0
7,6
PA66
Naturalny (NA)
151-61119 FH18
13,3
7,1
4,0
–
3,7
2,5
PA66
Naturalny (NA)
151-61319 FH30
17,9
9,5
4,7
–
5,5
3,5
PA66
Naturalny (NA)
151-61519 FH50
22,2
11,3
6,2
–
7,1
4,6
PA66
Naturalny (NA)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
63
1.4
Systemy mocujące
Elementy mocujące do opasek
Cokoły klinowe TY5
Właściwości
Elementy mocujące z mocowaniem klinowym charakteryzują się szybkim montażem
w nawierconym otworze. Zasada działania
jest zbliżona do kołka rozporowego. Cokół
składa się z dwóch części i jest mocowany
poprzez wbicie w otwór przy pomocy specjalnego narzędzia. Dzięki specjalnemu
ukośnemu wykonaniu części kołka, uchwyt
klinowy zapewnia dobre i pewne mocowanie.
Cokół klinowy TY5K5
Cokół klinowy TY5K1
Cokół klinowy TY5K3/5
Cokół klinowy TY5K3
Cokół klinowy TY5K4
Cokół klinowy TY5K2
Zastosowanie
Uchwyty TY są szczególnie zalecane tam,
gdzie wymagane jest pewne, a przy tym
odporne na duże siły mocowanie, np.
w lotnictwie. Dwuczęściowy kołek zapewnia, że raz za-montowany uchwyt nie
odczepi się od podłoża.
Dane materiału
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
Materiał
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
Temp. pracy
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV
(PA66W)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Wysokość
(H2)
Szerokość
opaski
max
GruGrubość
Ø otworu bość
mocują- blachy blachy
max Materiał
cego (FH) min.
Dłu- Sze- SzeroDłu- gość rogość L2 kość kość
(L) (mm) (W) (W2)
Wysokość
(H)
152-51059 TY5K1*
15,0
11,0 14,8 10,8
18,3
9,5
5,5
5,0-5,3
1,0
3,0
PA66HS
Naturalny (NA)
TY5K1/I
152-11209 TY5K2
14,0
10,0 12,0
7,8
9,5
5,5
4,9-5,3
1,0
5,0
PA66HS
Naturalny (NA)
TY5K1/I
TY5K1/I
Nr art.
Typ
–
Zalecane
narzędzie
152-12300 TY5K3
18,0
14,0 22,0 17,0
10,0
12,5
9,3
5,9-6,4
2,0
8,0
PA66W
Czarny (BK)
152-11309 TY5K3
18,0
14,0 22,0 17,0
10,0
12,5
9,3
5,9-6,4
2,0
8,0
PA66HS
Naturalny (NA)
TY5K1/I
152-12350 TY5K3/5
18,0
14,0 22,0 17,0
10,0
9,5
9,3
4,9-5,3
1,0
5,0
PA66W
Czarny (BK)
TY5K1/I
9,5
9,3
4,9-5,3
1,0
5,0
PA66HS
Naturalny (NA)
TY5K1/I
–
5,9-6,4
2,0
8,0
PA66HS
Naturalny (NA)
–
6,0
5,0-5,3
1,0
3,0
PA66HS
Naturalny (NA)
–
152-11359 TY5K3/5
18,0
14,0 22,0 17,0
10,0
152-11409 TY5K4
14,0
10,0 22,0
175,0 12,5
152-55059 TY5K5**
18,0
11,0 17,8 10,8
–
38,3
9,5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* zgodny z normą NSA 935513-01
64
Kolor
** zgodny z normą NSA 935513-05
Systemy mocujące
Obejmy i uchwyty
1.5
Obejmy mocujące HP
Właściwości
Obejmy mocujące do rur wykonane z poliamidu oferują zarówno dużą wytrzymałość
mechaniczną jak też dobrą odporność
na temperaturę.
Duża ilość dostępnych rozmiarów umożliwia
wygodny dobór najbardziej odpowiedniego
uchwytu.
Zastosowanie
Obejmy stosuje się do mocowania kabli, rur
i przewodów w wielu dziedzinch przemysłu
gdzie ważna jest mała waga uchwytów przy
jednoczesnym zachowaniu bardzo dobrych
właściwości mechanicznych, np. w przemyśle lotniczym.
Obejmy HP.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Obejma H1P-H18P
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
65
1.5
Systemy mocujące
Obejmy i uchwyty
Obejmy mocujące HP
Dane techniczne
Szerokość
(W)
Grubość
ścianki
(WT)
Ø otworu
mocującego
(FH)
Wiązka
Ø max
Odległość od
otworu (F)
Promień
(R)
Materiał
Kolor
211-60019 H1P
10,0
0,8
4,2
3,2
8,5
0,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60010 H1P
10,0
0,8
4,2
3,2
8,5
0,5
PA66HS
Czarny (BK)
211-60029 H2P
10,0
1,0
4,2
5,0
9,5
1,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60020 H2P
10,0
1,0
4,2
5,0
9,5
1,0
PA66HS
Czarny (BK)
211-60039 H3P
10,0
1,0
4,2
6,5
10,0
1,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60002 H3P
10,0
1,0
4,2
6,5
10,0
1,0
PA66HS
Czarny (BK)
211-60049 H4P
10,0
1,2
4,2
8,0
10,0
1,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60003 H4P
10,0
1,2
4,2
8,0
10,0
1,0
PA66HS
Czarny (BK)
211-60059 H5P
10,0
1,2
4,2
9,5
11,0
1,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60004 H5P
10,0
1,2
4,2
9,5
11,0
1,0
PA66HS
Czarny (BK)
211-60069 H6P
10,0
1,2
4,2
11,0
13,0
1,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60005 H6P
10,0
1,2
4,2
11,0
13,0
1,0
PA66HS
Czarny (BK)
211-60079 H7P
10,0
1,2
4,2
12,5
14,0
1,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60006 H7P
10,0
1,2
4,2
12,5
14,0
1,5
PA66HS
Czarny (BK)
211-60089 H8P
10,0
1,5
4,2
14,0
15,0
1,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60007 H8P
10,0
1,5
4,2
14,0
15,0
1,5
PA66HS
Czarny (BK)
211-60099 H9P
10,0
1,5
4,2
16,0
16,0
1,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60109 H10P
10,0
1,5
4,2
17,5
17,0
1,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60119 H11P
10,0
1,5
4,2
19,0
18,0
2,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60120 H11P
10,0
1,5
4,2
19,0
18,0
2,0
PA66HS
Czarny (BK)
211-60129 H12P
10,0
1,5
4,2
20,5
19,0
2,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60139 H13P
12,0
1,5
5,2
22,0
20,5
2,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60149 H14P
12,0
1,5
5,2
24,0
21,5
2,0
PA66
Naturalny (NA)
211-60159 H15P
12,0
1,5
5,2
25,5
23,0
2,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60169 H16P
12,0
1,5
5,2
28,5
24,0
2,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60179 H17P
12,0
1,5
5,2
31,5
26,0
2,5
PA66
Naturalny (NA)
211-60189 H18P
12,0
1,5
5,2
35,0
27,5
2,5
PA66
Naturalny (NA)
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
66
Systemy mocujące
Obejmy i uchwyty
1.5
Obejmy zaciskowe Snapper SNP
Właściwości
Obejmy zaciskowe typu SNP są obejmami
wielokrotnego użytku przeznaczonymi
do mocowania i uszczelniania węży elastycznych w miejscach połączenia z rurką nieelastyczną (króćcem), także w przypadku
narażenia na wibracje. Specjalnie zaprojektowany system blokowania umożliwia szybki montaż oraz demontaż ręczny. W przypadku konieczności mocniejszego zacisku
do-stępne są odpowiednie narzędzia ASNP/
MSNP. Czas montażu snapperów jest
ok. 5 razy krótszy niż zacisków (opasek)
śrubowych.
Zastosowanie
Snappery SNP są stosowane jako zamiennik
zacisków śrubowych w różnych branżach
przemysłowych, począwszy od produkcji
urządzeń AGD, poprzez urządzenia medyczne aż do zastosowań w przemyśle samochodowym i budowy maszyn rolniczych.
Nadają się do stosowania w miejscach
narażonych na duże wibracje.
Szybkie uszczelnienie rurek przy pomocy snapperów.
!
Narzędzia pneumatyczne
do zaciskania snapperów
dostępne są na zamówienie.
Zalecane
narzędzie
Numer
ASNP2-22
1
ASNP24-70
2
MSNP1-70
3
Więcej informacji nt. narzędzi
do zaciągania opasek na str. 180.
Dane materiału
Materiał
Poliacetal (POM)
Temp. pracy
-40 °C do +85 °C
Palność materiału
UL94 HB
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Snapper SNP
Poliamid 6.6 wzmacniany włóknem
szkanym (PA66GF13%)
-30 °C do +105 °C
UL94 HB
nowy
bezhaloge
67
1.5
Systemy mocujące
Obejmy i uchwyty
Obejmy zaciskowe Snapper SNP
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Wiązka Wiązka Szerokość Szerokość Szerokość Grubość ścianki
Ø min. Ø max (W) min. (W) max
(W2)
(WT)
Kolor
Zalecane
narzędzie
1, 3
192-10010
SNP1
6,0
6,8
8,4
11,7
3,8
1,0
PA66GF13
Czarny (BK)
193-00150
SNP1.5
7,8
9,2
13,0
17,0
3,7
1,4
PA66GF13
Czarny (BK)
3
192-10020
SNP2
9,3
10,5
12,2
17,6
5,9
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
1, 3
192-10040
SNP4
10,4
11,7
13,3
19,2
5,8
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
192-10060
SNP6
11,7
13,3
14,7
21,6
5,9
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10070
SNP7
11,4
13,7
18,4
28,5
5,9
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10080
SNP8
13,1
15,0
16,7
24,9
5,7
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10100
SNP10
14,5
16,6
17,6
26,9
5,9
1,8
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10120
SNP12
15,4
18,0
20,1
27,4
5,8
1,8
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10140
SNP14
17,9
20,4
19,0
29,7
5,9
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10160
SNP16
19,1
21,7
19,9
30,8
5,8
1,5
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10180
SNP18
20,0
23,1
22,2
34,4
5,9
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10190
SNP19
22,3
25,3
24,4
36,1
5,9
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10220
SNP22
23,7
27,4
23,9
37,7
6,0
1,8
PA66GF13
Czarny (BK)
1, 3
192-10240
SNP24
25,8
29,2
26,6
39,4
7,3
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
192-10280
SNP28
28,8
33,2
26,0
42,1
7,3
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
192-10320
SNP32
31,2
35,8
27,3
44,4
7,3
1,8
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
192-10360
SNP36
37,8
44,0
32,4
53,8
7,3
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
192-10380
SNP38
41,0
48,1
35,6
57,5
7,3
1,8
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
192-10420
SNP42
44,5
52,2
35,7
59,8
7,3
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
192-10500
SNP50
52,2
58,6
36,5
60,4
7,3
1,7
PA66GF13
Czarny (BK)
2, 3
191-10019
SNP1(E)
5,8
6,5
8,1
11,5
3,8
1,0
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10029
SNP2(E)
8,7
10,0
17,0
21,0
6,0
1,5
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10039
SNP3(E)
10,0
11,4
19,0
25,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
1, 3
191-10049
SNP4(E)
10,8
12,3
19,0
23,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
191-10069
SNP6(E)
12,0
13,7
19,0
24,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10089
SNP8(E)
13,7
15,3
19,0
24,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10109
SNP10(E)
15,0
16,8
19,0
24,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10129
SNP12(E)
16,8
18,4
19,0
24,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10149
SNP14(E)
18,1
19,9
19,0
24,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10169
SNP16(E)
19,9
21,7
19,0
24,0
6,0
1,9
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10189
SNP18(E)
21,4
23,0
16,0
22,0
6,0
1,9
POM
Naturalny (NA)
1, 3
191-10209
SNP20(E)
22,7
24,7
20,0
26,0
6,0
1,8
POM
Naturalny (NA)
1, 3
1, 3
191-10229
SNP22(E)
25,3
27,3
20,0
26,0
6,0
1,6
POM
Naturalny (NA)
191-10249
SNP24(E)
26,5
28,6
20,0
26,0
6,0
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10329
SNP32(E)
30,3
33,1
27,0
34,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10349
SNP34(E)
32,5
35,1
27,0
34,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10369
SNP36(E)
34,8
37,1
27,0
34,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10389
SNP38(E)
36,7
38,9
27,0
34,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10429
SNP42(E)
41,0
44,2
32,0
45,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10469
SNP46(E)
44,6
47,6
32,0
45,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10509
SNP50(E)
48,8
52,0
32,0
45,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10549
SNP54(E)
52,3
55,7
32,0
45,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10589
SNP58(E)
56,7
59,2
31,0
39,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
191-10629
SNP62(E)
61,1
63,5
31,0
39,0
7,5
2,0
POM
Naturalny (NA)
2, 3
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
68
Materiał
Systemy mocujące
Obejmy i uchwyty
1.5
Uchwyty do przewodów
Klam-Klip (KK)
Właściwości
Uchwyty Klam-Klip umożliwiają łatwe prowadzenie i mocowanie pojedynczych przewodów w obudowach urządzeń, przy pomocy tylko jednego wkrętu. Poza mocowaniem pełnią one również rolę zabezpieczenia przed wyrwaniem przewodu, np. z kostki łączeniowej. Uchwyt składa się z dwóch
części, górnej i dolnej, połączonych ze sobą.
Ułatwia to montaż przewodu i zapobiega
zgubieniu poszczególnych części. Obie części są wyposażone w dodatkowe kołki uniemożliwiające przesunięcie lub przekręcenie
względem siebie podczas przykręcania śruby
mocującej.
Klam-Klip KK1-4.
Klam-Klip KK1-4.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
Uchwyty do przewodów Klam-Klip
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Długość
(L)
Szero- Wyso- Wysokość
kość
kość
(H2)
(H)
(W)
Ø otworu
mocującego (FH)
Wiązka Wiązka
Ø min. Ø max
Odległość od
otworu (F)
Odległość od
otworu (F2)
Materiał
Kolor
234-10100 KK1
22,0
8,8
14,0
3,5
5,0
4,5
5,7
10,0
4,5
PA66
Czarny (BK)
234-10200 KK2
22,0
8,8
14,0
3,5
5,0
5,5
6,7
10,0
4,5
PA66
Czarny (BK)
234-10300 KK3
22,0
8,8
14,0
3,5
5,0
6,5
7,7
10,0
4,5
PA66
Czarny (BK)
234-10400 KK4
22,0
8,8
14,0
3,5
5,0
7,5
8,5
10,0
4,5
PA66
Czarny (BK)
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
69
Strona
2.1 Rury termokurczliwe
Przegląd rozmiarów rur termokurczliwych
Dobór właściwego rozmiaru rury termokurczliwej
ShrinKit 321 Universal
ShrinKit 321-A
ShrinKit 321 Basic
HIS-3
HIS-A
TREDUX display
TREDUX cienkościenny
TREDUX średniościenny (MA47) z klejem
TREDUX grubościenny (HA47) z klejem
72
73
74
75
76
77
77
79
80
81
82
Klej termotopliwy Helashrink HMT200A
TF21
TF24
TF31
TF34
EPS-300, EPS-400
Rury termokurczliwe średniościenne MA47 i MU47
Rury termokurczliwe grubościenne HA47 i HU47
PST-H
PST-HT
Viton®-E
TFE2, TFE4
TR27
Strona
83
84
87
88
90
91
92
93
94
95
96
97
98
2
Produkty izolacyjne
Strona
2.2 Kształki termokurczliwe
Wykaz materiałów i klejów do kształtek termokurczliwych
Helashrink Seria 100
Helashrink Seria 1100
Helashrink Seria 200
Helashrink Seria 300
Helashrink Seria 400
Helashrink Seria 1200
Helashrink Seria 1300
99
100
102
104
104
105
105
106
Dwuskładnikowy klej epoksydowy V9500
Pistolet dozyjący P9500
Kapturki termokurczliwe HEK
Palczatki termokurczliwe HEV
Strona
107
107
108
109
2.1
Produkty izolacyjne
Przegląd rozmiarów rur termokurczliwych
Przegląd rozmiarów rur termokurczliwych
Przy doborze właściwego rozmiaru rur termokurczliwych ważna jest zasada 80:20. Materiał termokurczliwy dobrany w sposób
poprawny powinien wykorzystać przynajmniej 20% swojej możliwości skurczu, jednak nie więcej niż 80% pełnej możliwości
skurczu. Wśród naszych rur termokurczliwych dobierzecie Państwo materiały termokurczliwe dla każdej średnicy kabla.
Poniżej znajdują się tabele doboru odpowiedniego rozmiaru rury termokurczliwej do przewodów i kabli zgodne z zasadą 80:20.
Materiały termokurczliwe o skurczu 2 :1
Materiały termokurczliwe o skurczu 3 :1
HIS-Pack, TF-21, TL27, HFT-A, HFT-B, PST-H,
PST-HT, VITON-E, Kynar, TFE-2, TR27 i SR27.
Viton® jest zastrzeżonym znakiem
Bliższe informacje dotyczące materiałów nie
towarowym firmy DuPont.
KYNAR® jest zastrzeżonym znakiem
zawartych w katalogu znajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej pod adresem:
Wykorzystując rury termokurczliwe o optymalnym skurczu 3 :1 można pokryć szeroki
zakres średnic, przy użyciu tylko kilku rozmiarów. Umożliwia to zmniejszenie kosztów
towarowym firmy Arkema.
magazynowych i pozwala zaoszczędzić na
miejscu składowania.
www.HellermannTyton.pl
Rury termokurczliwe o skurczu 3 :1: HIS-3,
HIS-A, TREDUX, TF31, TF34, TC30, PTA300,
TA32, ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321
Basic i ShrinKit 321-A.
Skurcz 2:1
Rozmiar mm
Średnica kabla /
przewodu
Bliższe informacje dotyczące materiałów nie
ujętych w katalogu odnajdziecie Państwo
na naszej stronie internetowej pod adresem:
www.HellermannTyton.pl
0,7 mm
1,2/0,6
1,1 mm
1,4 mm
2,4/1,2
1,9 mm
2,2 mm
3,2/1,6
2,9 mm
4,8/2,4
Skurcz 3:1
3,8 mm
4,3 mm
6,4/3,2
Rozmiar mm
5,7 mm
9,5/4,7
1,3 mm
7,7 mm
3/1
8,6 mm
12,7/6,4
0,7 mm
1,5/0,5
5,8 mm
11,4 mm
19,1/9,5
25,4/12,7
38,1/19,1
50,8/25,4
12/4
30,5 mm
24/8
45,7 mm
101,6/50,8
91,4 mm
72
22,4 mm
33,8 mm
68,6 mm
Inch
mm
1/32''
0,8
Tabela przeliczeniowa wymiarów podawanych w calach na mm
3/64''
1/16''
5/64''
3/32''
1/8''
3/16''
1/4''
1,2
1,6
2,0
2,4
3,2
4,8
6,4
3/8''
9,5
Inch
mm
1/2''
12,7
5/8''
15,9
4''
101,6
1''
25,4
18,2 mm
39/13
61,0 mm
3/4''
19,1
5,6 mm
10,4 mm
11,2 mm
34,3 mm
76,2/38,1
2,6 mm
5,2 mm
17,2 mm
22,9 mm
1,4 mm
2,8 mm
6/2
15,2 mm
Średnica kabla /
przewodu
1 1/4''
31,8
1 1/2''
38,1
2''
50,8
3''
76,2
Produkty izolacyjne
Dobór właściwego rozmiaru rury termokurczliwej
2.1
Dobór właściwego rozmiaru rury termokurczliwej
Reguła 80:20 oznacza, że rura termokurczliwa powinna wykorzystać maksymalnie 80% i przynajmniej 20% swojego stopnia skurczu.
Przykład:
Mamy obkurczyć rurę termokurczliwą na kablu o średnicy 5 mm. Teoretycznie możemy wykorzystać rury o wielkościach: 6/2 i 12/4 ,
ponieważ średnica 5mm leży w zakresie obkurczania obydwu rur.
Rozmiar 6/2
Skurcz – maksymalny (100%)
6
2
Skurcz o 4 mm
Optymalny skurcz max. (80%)
Optymalny skurcz min. (20%)
6
2,8
6
Skurcz o 3,2 mm
5,2
Skurcz o 0,8 mm
Zakres zastosowania dla rozmiaru rury termokurczliwej 6/2 leży pomiędzy 2,8 mm i 5,2 mm,
dlatego jest odpowiedni dla średnicy kabla 5 mm.
Rozmiar 12/4
Skurcz maksymalny (100%)
12
4
Skurcz o 8 mm
Optymalny skurcz max. (80%)
12
Optymalny skurcz min. (20%)
5,6
Skurcz o 6,4 mm
12
10,4
Skurcz o 1,6 mm
Najmniejsza średnica zastosowania dla rozmiaru 12/4 wynosi 5,6 mm.
Dlatego dla kabla o średnicy 5 mm rozmiar ww. rury jest nieodpowiedni.
73
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
ShrinKit 321 jest rodziną koszulek termokurczliwych dostępną w trzech atrakcyjnych,
poręcznych zestawach. Składa się ona z zestawu uniwersalnego ShrinKit 321 Universal,
zestawu podstawowego ShrinKit 321 Basic
oraz ShrinKit 321-A zawierającego koszulki
powlekane klejem (o pogrubionej ściance).
Zakres skurczu 3:1 umożliwia zredukowanie
ilości używanych rozmiarów o połowę.
Dzięki czytelnemu opisowi każdej przegródki, zawierającemu średnicę i długość koszulek, wybór odpowiedniego produktu jest
Skurcz 3:1 - szerszy zakres stosowania.
Właściwy rozmiar koszulki w zasięgu ręki.
ShrinKit 321 Universal, ShrinKit 321-A
i ShrinKit 321 Basic.
dziecinnie prosty.
ShrinKit 321 Universal
Właściwości
Zawartość
Zestaw uniwersalny jest rozwiązaniem do
Zestaw zawiera koszulki o ogólnie stoso-
praktycznie każdego zadania wymagającego
użycia termokurczy. Duża różnorodność roz-
wanych długościach czytelnie posortowane
kolorami i średnicami. Skurcz 3:1 umożliwia
zastąpienie kilku koszulek o różnych rozmiarach jedną. Zestaw ShrinKit 321 Universal
pokrywa zakres średnic od 1 do 20 mm.
miarów, kolorów i długości oferuje dużą
liczbę możliwości zastosowań, np. do izolacji, ochrony przed zginaniem, czy identyfikacji. Skurcz 3:1 łatwo radzi sobie z materiałami o różnych średnicach.
Po zużyciu wszystkich koszulek poręczna
walizeczka może być użyta do przechowywania gwoździ, wkrętów, nakrętek, podkładek, haczyków wędkarskich itd.
Wielkość przegródek można swobodnie
zmieniać przemieszczając żółte przekładki.
Dane materiału
Materiał
Poliolefin usieciowany (POX)
Stopień skurczu
3:1
Skurcz wzdłużny
+5%/-10% max.
Min. temp. obkurczania
+90 °C
Temp. pracy
-55 °C do +135 °C
Klasa izolacji
B (VDE 0530)
Wytrzymałość elektryczna
20 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
Palność materiału
samogasnący (z wyjątkiem przezroczystych)
Dane techniczne
Nr art.
Ilość w opak.
380-03002
ShrinKit 321 Universal
Przegródka
Śred. po
Śred. przed
skurczem max skurczu
(d)
(D)
Długość
(L)
Kolor
Ilość
koszulek
50
1
6
2
60
Czarny (BK)
2
12
4
100
Czarny (BK)
15
3
24
8
200
Czarny (BK)
10
4
6
2
60
Żółto-Zielony (GNYE)
50
5
3
1
50
Przeźroczysty (CL)
100
6
3
1
50
Czarny (BK)
100
7
12
4
100
Przeźroczysty (CL)
15
8
12
4
100
Czerwony (RD)
15
9
3
1
50
Czerwony (RD)
100
10
3
1
40
Niebieski (BU)
100
11
3
1
40
Żółto-Zielony (GNYE)
100
12
1,5
0,5
40
Czarny (BK)
75
12
1,5
0,5
40
Żółto-Zielony (GNYE)
75
13
6
2
60
Niebieski (BU)
50
14
6
2
60
Czerwony (RD)
50
15
6
2
60
Przeźroczysty (CL)
50
16
12
4
170
Żółto-Zielony (GNYE)
10
17
12
4
170
Niebieski (BU)
10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
74
!
Nowy standard:
koszulki ze
skurczem 3:1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
ShrinKit 321-A
Właściwości
ShrinKit 321-A składa się z koszulek średniościennych o skurczu 3:1 powlekanych
wewnętrznie klejem termotopliwym.
Atrakcyjny i użyteczny zestaw nadaje się
idealnie do stosowania przy montażu i do
identyfikacji przewodów. Klej termotopliwy
topi się w momencie obkurczania koszulki,
zapewniając dobrą przyczepność do materiału oraz szczelność (zapobieganie zjawisku
kapilary). Koszulki w kolorze czarnym są
przeznaczone głównie do zabezpieczenia
styków i połaczeń, zaś koszulki przezroczyste do zabezpieczenia etykiet na przewodach.
ShrinKit 321-A: trwałe zabezpieczenie etykiet.
Po zużyciu wszystkich koszulek poręczna
Zawartość
walizeczka może być użyta do przechowywania drobiazgów. Wielkość przegródek
Zestaw Shrink 321-A zawiera najczęściej
używane koszulki przezroczyste i w kolorze
czarnym, w czterech średnicach i o różnych
długościach.
można swobodnie zmieniać przemieszczając
żółte przekładki.
Dane materiału
Materiał
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
Poliolefin usieciowany (POX)
3:1
ShrinKit 321-A.
!
+1%/-15% max.
+110 °C
-55 °C do +110 °C
Nowość:
koszulka przezroczysta z klejem!
11,8 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
ścianka zewnętrzna samogasnąca
(tylko czarny)
Dane techniczne
Śred. po
Śred. przed
skurczem max skurczu
(d)
(D)
Długość
(L)
Ilość
koszulek
380-03003
ShrinKit 321-A
1
24
8
200
Czarny (BK)
5
2
12
4
65
Przeźroczysty (CL)
15
3
6
2
50
Czarny (BK)
20
3
6
2
50
Przeźroczysty (CL)
20
4
12
4
65
Czarny (BK)
15
5
3
1
50
Czarny (BK)
50
5
3
1
50
Przeźroczysty (CL)
50
6
6
2
35
Czarny (BK)
30
6
6
2
35
Przeźroczysty (CL)
30
7
24
8
200
Przeźroczysty (CL)
5
8
12
4
100
Czarny (BK)
15
15
Ilość w opak.
Nr art.
Przegródka
Kolor
9
12
4
100
Czarny (BK)
10
12
4
100
Przeźroczysty (CL)
15
11
3
1
40
Czarny (BK)
50
11
3
1
40
Przeźroczysty (CL)
50
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
75
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
ShrinKit 321 Basic
Właściwości
Podręczny zestaw termokurczy jest częścią
podstawowego wyposażenia skrzynki narzędziowej każdego instalatora. Skurcz 3:1
umożliwia zastąpienie kilku koszulek o różnych rozmiarach jedną. Zestaw ShrinKit 321
Basic pokrywa zakres średnic od 1 do 16 mm.
Zawartość
Zestaw Basic zawiera najczęściej używane
koszulki w kolorze czarnym w pięciu średnicach i o różnych długościach.
ShrinKit 321 Basic.
Dane materiału
Materiał
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
Poliolefin usieciowany (POX)
3:1
+5%/-10% max.
+90 °C
-55 °C do +135 °C
20 kV/mm zgodnie z ASTM D 2671
samogasnący
Dane techniczne
Śred. po
max skurczu
(d)
Przegródka
380-03001
ShrinKit 321 Basic
1
1,5
0,5
35
Czarny (BK)
50
2
6
2
35
Czarny (BK)
30
3
3
1
35
Czarny (BK)
25
4
6
2
35
Czarny (BK)
15
5
6
2
35
Czarny (BK)
15
6
3
1
35
Czarny (BK)
25
7
1,5
0,5
35
Czarny (BK)
50
8
18
6
80
Czarny (BK)
5
8
12
4
80
Czarny (BK)
5
Ilość w opak.
Nr art.
Śred. przed
skurczem
(D)
Długość
(L)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
76
Kolor
Ilość
koszulek
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
Rodzina rur termokurczliwych HIS wyróżnia
się wygodnymi do przechowywania opakowaniami. Obejmuje ona: HIS-Pack o skurczu
2:1, HIS-3 o skurczu 3:1 oraz HIS-A o skurczu 3:1, powleczone wewnętrznie klejem.
HIS-3 i HIS-A dzięki skurczowi 3:1 umożliwiają użycie o połowę mniejszej ilości rozmiarów termokurczy do pokrycia zakresu
wykorzystywanych średnic. Wygodne opakowania kartonowe umożliwiają proste
i łatwe magazynowanie także rozpoczętych
materiałów.
HIS-3
Właściwości
Nowa generacja cienkościennych, elastycznych rur termokurczliwych wykonana
z usieciowanego poliolefinu o skurczu 3:1
i pakowana w wygodne do przechowywania pojemniki.
HIS-3 o optymalnym stopniu skurczu 3:1 do wykorzystania w szerokim zakresie średnic.
Podstawową zaletą jest możliwość stosowania do obkurczania na elementach o dużej
różnicy średnic.
Dane materiału
Typ
Ponadto pięć rur tego typu pokrywa zakres
średnic od 1,0 mm do 20,0 mm, co przy
zastosowaniu rur o skurczu 2:1 wymaga
stosowania 10 rozmiarów. Dzięki temu możemy zredukować znacznie koszty magazy-
Materiał
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
HIS-3
Poliolefin usieciowany (POX)
3:1
-10% max.
+110 °C
nowania.
Temp. pracy
-55 °C do +125 °C
Zastosowanie
Klasa izolacji
E (VDE 0530)
• Podstawowa izolacja elektryczna
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
25 kV zgodnie z ASTM D 876
ASTM D 2671
• Oznaczenie kolorystyczne
• Zabezpieczenie przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi
HIS-A
Właściwości
Elastyczna rura termokurczliwa wykonana
z usieciowanego poliolefinu o skurczu 3:1,
dostarczana w pudełku ułatwiającym przechowywanie. Jest ona wewnętrznie pokryta
klejem termotopliwym, który pod wpływem
temperatury topi się i wypełnia szczelinę pomiędzy rurą a przewodem, zabezpieczając
przed dostępem wilgoci. Rury są dostępne
w sześciu rozmiarach od 3,0 mm do 24,0 mm
w kolorach czarnym i przezroczystym.
Zastosowanie
• Zapewnia niezawodną izolacje elektryczną
Dane materiału
Typ
Materiał
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
HIS-A
Poliolefin usieciowany (POX)
3:1
-10% max.
+120 °C
Temp. pracy
-55 °C do +110 °C
Klasa izolacji
A (VDE 0530)
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
ASTM D 2671 (tylko warstwa
zewnętrzna)
• Zabezpiecza przed wilgocią i migracją
wzdłużną wody
• Zabezpiecza przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi
77
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
HIS-3
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
Ilość w opak.
(m)
Kolor
308-30150
HIS-3-1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
10
Czarny (BK)
308-30152
HIS-3-1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
10
Czerwony (RD)
308-30153
HIS-3-1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
10
Przezroczysty (CL)
308-30156
HIS-3-1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
10
Niebieski (BU)
308-30300
HIS-3-3/1
3,0
1,0
0,60
10
Czarny (BK)
308-30302
HIS-3-3/1
3,0
1,0
0,60
10
Czerwony (RD)
308-30303
HIS-3-3/1
3,0
1,0
0,60
10
Przezroczysty (CL)
308-30306
HIS-3-3/1
3,0
1,0
0,60
10
Niebieski (BU)
308-30307
HIS-3-3/1
3,0
1,0
0,60
10
Żółto-Zielony (GNYE)
308-30600
HIS-3-6/2
6,0
2,0
0,70
5
Czarny (BK)
308-30602
HIS-3-6/2
6,0
2,0
0,70
5
Czerwony (RD)
308-30603
HIS-3-6/2
6,0
2,0
0,70
5
Przezroczysty (CL)
308-30606
HIS-3-6/2
6,0
2,0
0,70
5
Niebieski (BU)
308-30607
HIS-3-6/2
6,0
2,0
0,70
5
Żółto-Zielony (GNYE)
308-30900
HIS-3-9/3
9,0
3,0
0,80
5
Czarny (BK)
308-30902
HIS-3-9/3
9,0
3,0
0,80
5
Czerwony (RD)
308-30903
HIS-3-9/3
9,0
3,0
0,80
5
Przezroczysty (CL)
308-30906
HIS-3-9/3
9,0
3,0
0,80
5
Niebieski (BU)
308-30907
HIS-3-9/3
9,0
3,0
0,80
5
Żółto-Zielony (GNYE)
308-31200
HIS-3-12/4
12,0
4,0
0,85
5
Czarny (BK)
308-31202
HIS-3-12/4
12,0
4,0
0,85
5
Czerwony (RD)
308-31203
HIS-3-12/4
12,0
4,0
0,85
5
Przezroczysty (CL)
308-31206
HIS-3-12/4
12,0
4,0
0,85
5
Niebieski (BU)
308-31207
HIS-3-12/4
12,0
4,0
0,85
5
Żółto-Zielony (GNYE)
308-31800
HIS-3-18/6
18,0
6,0
1,00
4
Czarny (BK)
308-31802
HIS-3-18/6
18,0
6,0
1,00
4
Czerwony (RD)
308-31803
HIS-3-18/6
18,0
6,0
1,00
4
Przezroczysty (CL)
308-31806
HIS-3-18/6
18,0
6,0
1,00
4
Niebieski (BU)
308-31807
HIS-3-18/6
18,0
6,0
1,00
4
Żółto-Zielony (GNYE)
308-32400
HIS-3-24/8
24,0
8,0
1,20
3
Czarny (BK)
308-32402
HIS-3-24/8
24,0
8,0
1,20
3
Czerwony (RD)
308-32403
HIS-3-24/8
24,0
8,0
1,20
3
Przezroczysty (CL)
308-32406
HIS-3-24/8
24,0
8,0
1,20
3
Niebieski (BU)
308-32407
HIS-3-24/8
24,0
8,0
1,20
3
Żółto-Zielony (GNYE)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
HIS-A
Dane techniczne
Nr art.
Typ
308-10300 HIS-A-3/1
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
Ilość w opak.
(m)
Kolor
3,0
1,0
1,00
10
Czarny (BK)
Przezroczysty (CL)
308-10303 HIS-A-3/1
3,0
1,0
1,00
10
308-10600 HIS-A-6/2
6,0
2,0
1,00
5
Czarny (BK)
308-10603 HIS-A-6/2
6,0
2,0
1,00
5
Przezroczysty (CL)
308-10900 HIS-A-9/3
9,0
3,0
1,40
5
Czarny (BK)
308-10903 HIS-A-9/3
9,0
3,0
1,40
5
Przezroczysty (CL)
308-11200 HIS-A-12/4
12,0
4,0
1,80
5
Czarny (BK)
308-11203 HIS-A-12/4
12,0
4,0
1,80
5
Przezroczysty (CL)
308-11800 HIS-A-18/6
18,0
6,0
2,25
4
Czarny (BK)
308-11803 HIS-A-18/6
18,0
6,0
2,25
4
Przezroczysty (CL)
308-12400 HIS-A-24/8
24,0
8,0
2,50
3
Czarny (BK)
308-12403 HIS-A-24/8
24,0
8,0
2,50
3
Przezroczysty (CL)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
78
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
TREDUX display
Właściwości
Przy pomocy TREDUX HellermannTyton
ustanawia nowy standard rur termokurczliwych. TREDUX oferuje kompletny zakres
cienko-, średnio- i grubościennych rur
w 1 m odcinkach.
Skurcz 3:1 pasuje dobrze do materiałów
o dużej różnicy średnic. Kilka podstawowych
rozmiarów zastępuje dużą liczbę rur termokurczliwych o klasycznym skurczu, obniżając
koszty i oszczędzając miejsce.
Każda rura posiada etykietę z oznaczeniem
oraz kodem paskowym EAN. Umożliwia to
szybką i bezbłędną sprzedaż, przy jednoczesnej rejestracji w systemie magazynowym.
Termokurcze są dostarczane w praktycznych
kartonowych opakowaniach dopasowanych
do stojaka. Karton można łatwo otworzyć
używając przygotowanych perforacji, co
umożliwia ładną prezentację termokurczy
i łatwy dostęp przy zakupie pojedyńczych
odcinków.
TREDUX display.
Każda rura TREDUX jest indywidualnie oznaczona.
Display umożliwia szybki, indywidualny
wybór typu, koloru i rozmiaru wymaganej
rury termokurczliwej.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Proponowana zawartość stojaka TREDUX
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
Ilość
w opak.
Kolor
Czarny (BK)
319-00150
TREDUX 1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
20
319-00300
TREDUX 3/1
3,0
1,0
0,60
20
Czarny (BK)
319-00300
TREDUX 3/1
3,0
1,0
0,60
20
Czarny (BK)
319-00600
TREDUX 6/2
6,0
2,0
0,70
15
Czarny (BK)
319-00600
TREDUX 6/2
6,0
2,0
0,70
15
Czarny (BK)
319-01200
TREDUX 12/4
12,0
4,0
0,85
10
Czarny (BK)
319-01200
TREDUX 12/4
12,0
4,0
0,85
10
Czarny (BK)
319-01200
TREDUX 12/4
12,0
4,0
0,85
10
Czarny (BK)
319-01200
TREDUX 12/4
12,0
4,0
0,85
10
Czarny (BK)
319-02400
TREDUX 24/8
24,0
8,0
1,20
5
Czarny (BK)
319-00307
TREDUX 3/1-GNYE
3,0
1,0
0,60
20
Żółto-Zielony (GNYE)
319-00607
TREDUX 6/2-GNYE
6,0
2,0
0,70
15
Żółto-Zielony (GNYE)
319-01207
TREDUX 12/4-GNYE
12,0
4,0
0,85
10
Żółto-Zielony (GNYE)
323-50120
TREDUX MA47 - 12/3
12,0
3,0
2,00
6
Czarny (BK)
323-50120
TREDUX MA47 - 12/3
12,0
3,0
2,00
6
Czarny (BK)
323-50190
TREDUX MA47 - 19/6
19,0
6,0
2,50
10
Czarny (BK)
323-50300
TREDUX MA47 - 30/8
30,0
8,0
2,50
6
Czarny (BK)
323-50300
TREDUX MA47 - 30/8
30,0
8,0
2,50
6
Czarny (BK)
323-50400
TREDUX MA47 - 40/12
40,0
12,0
2,50
4
Czarny (BK)
321-50130
TREDUX HA47 - 13/4
13,0
4,0
2,40
6
Czarny (BK)
321-50130
TREDUX HA47 - 13/4
13,0
4,0
2,40
6
Czarny (BK)
321-50190
TREDUX HA47 - 19/6
19,0
6,0
2,70
10
Czarny (BK)
321-50330
TREDUX HA47 - 33/8
33,0
8,0
3,20
5
Czarny (BK)
321-50450
TREDUX HA47 - 45/12
45,0
12,0
4,10
4
Czarny (BK)
319-30000
TREDUX-Display
–
–
–
1
Niebieski (BU)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
79
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TREDUX
Właściwości
Cienkościenna i elastyczna rura termokurczliwa wykonana z usieciowanego poliolefinu
o skurczu 3:1. Jest dostępna w odcinkach
1 metrowych, w 9 wielkościach, o średnicach wewnętrznych od 1,5 mm
do 101,6 mm i dwóch podstawowych
kolorach: czarnym i żółto/zielonym. Termokurcze dostarczane są w kartonach, wygodnych do przechowywania i prezentacji
na wystawie.
Zastosowanie
Rury cienkościenne TREDUX są wykorzystywane jako podstawowa izolacja elektryczna
oraz jako zabezpieczenie kabli i przewodów
przed uszkodzeniami mechanicznymi.
TREDUX o skurczu 3:1.
Dane materiału
Materiał
Stopień skurczu
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
Poliolefin usieciowany (POX)
3:1 od 1,5/0,5 mm do 24/8 mm, 2:1 od
38,1/19,1 mm do 101,6/50,8 mm
+90 °C
-55 °C do +125 °C
20 kV/mm
ASTM D 2671
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Kolor
319-00150
TREDUX 1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
20
Czarny (BK)
319-00157
TREDUX 1,5/0,5-GNYE
1,5
0,5
0,50
20
Żółto-Zielony (GNYE)
319-00300
TREDUX 3/1
3,0
1,0
0,60
20
Czarny (BK)
319-00307
TREDUX 3/1-GNYE
3,0
1,0
0,60
20
Żółto-Zielony (GNYE)
319-00600
TREDUX 6/2
6,0
2,0
0,70
15
Czarny (BK)
319-00607
TREDUX 6/2-GNYE
6,0
2,0
0,70
15
Żółto-Zielony (GNYE)
319-01200
TREDUX 12/4
12,0
4,0
0,85
10
Czarny (BK)
319-01207
TREDUX 12/4-GNYE
12,0
4,0
0,85
10
Żółto-Zielony (GNYE)
319-02400
TREDUX 24/8
24,0
8,0
1,20
5
Czarny (BK)
319-02407
TREDUX 24/8-GNYE
24,0
8,0
1,20
5
Żółto-Zielony (GNYE)
319-03800
TREDUX 38,1/19,1
38,1
19,1
1,02
6
Czarny (BK)
319-03807
TREDUX 38,1/19,1-GNYE
38,1
19,1
1,02
6
Żółto-Zielony (GNYE)
319-05100
TREDUX 50,8/25,4
50,8
25,4
1,14
6
Czarny (BK)
319-07600
TREDUX 76,2/38,1
76,2
38,1
1,27
3
Czarny (BK)
319-10200
TREDUX 101,6/50,8
101,6
50,8
1,40
2
Czarny (BK)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
80
Grubość ścianki
Ilość w
(WT) nom.
opak. (szt.)
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
TREDUX MA47 średniościenny
z klejem
Właściwości
Średniościenna rura termokurczliwa TREDUX
MA47 o skurczu 4:1 jest odporna na działanie rozpuszczalników, kwasów i ługów
oraz posiada dobra wytrzymałość mechniczną. Wewnętrzny klej termoplastyczny stanowi dobre zabezpieczenie przed wilgocią
oraz wpływem warunków atmosferycznych.
Rury TREDUX są dostarczane w odcinkach
o długości 1 metra, w opakowaniu kartonowym ułatwiającym magazynowanie i prezentacje w sklepie.
Zastosowanie
Rura termokurczliwa wykorzystywana
do izolacji elektrycznej oraz jako zabezpieczenie kabli i przewodów przed uszkodze-
Średniościenna rura termokurczliwa TREDUX MA47 z klejem o skurczu 4:1.
niami mechanicznymi do zastosowań
na lub pod ziemią.
Dane materiału
Materiał
Poliolefin usieciowany (POX)
Kolor
Czarny (BK)
Stopień skurczu
do 4:1
Min. temp. obkurczania
+120 °C
Temp. pracy
-55 °C do +80 °C
Wytrzymałość elektryczna
20 kV/mm
Skurcz wzdłużny
-10% max
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Śred. po
Śred. przed
skurczem max skurczu
(d)
(D)
Grubość
ścianki
(WT) nom.
Ilość
w opak.
(szt.)
323-50120
TREDUX MA47 - 12/3
12,0
3,0
2,00
6
323-50190
TREDUX MA47 - 19/6
19,0
6,0
2,50
10
323-50300
TREDUX MA47 - 30/8
30,0
8,0
2,50
6
323-50400
TREDUX MA47 - 40/12
40,0
12,0
2,50
4
323-50500
TREDUX MA47 - 50/16
50,0
16,0
2,70
2
323-50630
TREDUX MA47 - 63/19
63,0
19,0
2,80
2
323-50750
TREDUX MA47 - 75/22
75,0
22,0
3,00
2
323-50950
TREDUX MA47 - 95/30
95,0
30,0
3,00
1
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
81
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TREDUX HA47 grubościenny
z klejem
Właściwości
TREDUX HA47 jest grubościenną rurą termokurczliwą z klejem, przeznaczoną do stosowania w zakresach średnich i niskich napięć. Rury są dostarczane w odcinkach
o długości 1 metra, w opakowaniu kartonowym ułatwiającym magazynowanie i prezentacje w sklepie.
Zastosowanie
Dzięki wysokiej odporności mechanicznej
i na warunki atmosferyczne, rura grubościenna TREDUX jest wykorzystywana szczególnie do zastosowań bezpośrednio w ziemi
i wszędzie tam gdzie występuje duże narażenie na uszkodzenia mechaniczne.
TREDUX HA47 - zastosowanie w ziemi.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Poliolefin usieciowany (POX)
Czarny (BK)
Stopień skurczu
do 3,5:1
Min. temp. obkurczania
+120 °C
Temp. pracy
-55 °C do +80 °C
Wytrzymałość elektryczna
20 kV/mm
Skurcz wzdłużny
-10% max
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Śred. po max
skurczu
(d)
Grubość
ścianki
(WT) nom.
321-50130 TREDUX HA47 - 13/4
13,0
4,0
2,40
6
321-50190 TREDUX HA47 - 19/6
19,0
6,0
2,70
10
321-50330 TREDUX HA47 - 33/8
33,0
8,0
3,20
5
321-50450 TREDUX HA47 - 45/12
45,0
12,0
4,10
4
321-50510 TREDUX HA47 - 51/16
51,0
16,0
4,10
2
321-50680 TREDUX HA47 - 68/22
68,0
22,0
4,10
1
321-50850 TREDUX HA47 - 85/25
85,0
25,0
4,30
1
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
82
Ilość
w opak.
(szt.)
Śred. przed
skurczem
(D)
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
Helashrink HMT200A
Właściwości
Przezroczysty klej termotopliwy w formie
taśmy do termokurczy. Posiada dobre właściwości klejące i dobrą przyczepność
do materiałów elektroizolacyjnych i metalu.
Zapobiega przenikaniu wilgoci pod rurą
termokurczliwą.
Zastosowanie
Do uszczelniania rur i kształtek termokurczliwych.
Metoda montażu
1.Zabezpieczany element oczyścić i podgrzać.
2.Element owinąć taśmą klejową z niewielkim zakładem.
3.Założyć rurę lub kształtkę termokurczliwą
i obkurczyć.
4.Podczas procesu obkurczania klej uplastycznia się wypełniając dokładnie wszystkie
szczeliny. Nadmiar kleju może wypłynąć
na zewnątrz. Dzięki takiemu montażowi
osiągamy pełne zabezpieczenie przed
wilgocią.
Taśma HMT200A.
Zastosowanie kleju HMT200A do uszczelnienia
kształtki termokurczliwej.
HMT200A
Dane materiału
Materiał
Etylen/Octan winylu (EVA)
Kolor
Przezroczysty (CL)
Temp. pracy
-50 °C do +105 °C
Temperatura
topnienia
od +95 °C
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
354-02259
Typ
HMT200A
Grubość
Szerokość
(W)
Ilość w rolce
(m)
0,25
25,0
50
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
83
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TF 21
Właściwości
Elastyczna rura termokurczliwa TF21 przeznaczona do izolacji, ochrony mechanicznej
oraz kolorowych oznaczeń. Posiada bardzo
dobre właściwości mechaniczne i wysoką
odporność chemiczną, co pozwala na spełnienie wymagań większości norm przemysłowych. TF21 jest dostępny w szerokim
zakresie rozmiarów i kolorów.
TF21 - dostępny w szerokiem zakresie kolorów i rozmiarów.
Dane materiału
Materiał
Stopień skurczu
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
Palność materiału
Skurcz wzdłużny
Poliolefin usieciowany (POX)
2:1
-55 °C do +135 °C
+90 °C
ASTM D876
+/- 5%
Wytrzymałość elektryczna
37 kV/mm
Certyfikaty/Dopuszczenia
UL224 VW-1, BMW MV2307,
NFF 00-608, CSA
Dane techniczne
Śred. przed
skurczem (D)
Śred.
po max skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
TF21 1.2/0.6
1,2
0,6
0,41
TF21 1.6/0.8
1,6
0,8
0,43
TF21 2.4/1.2
2,4
1,2
0,51
TF21 3.2/1.6
3,2
1,6
0,51
TF21 4.8/2.4
4,8
2,4
0,51
TF21 6.4/3.2
6,4
3,2
0,64
TF21 9.5/4.8
9,5
4,8
0,64
TF21 12.7/6.4
12,7
6,4
0,64
TF21 19.0/9.5
19,1
9,5
0,76
TF21 25.4/12.7
25,4
12,7
0,89
TF21 38.0/19.0
38,1
19,1
1,02
TF21 50.8/25.4
50,8
25,4
1,14
TF21 76.0/38.0
76,2
38,1
1,27
TF21 101.6/50.8
101,6
50,8
1,40
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
84
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
TF 21
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Ilość w opak. (m)
309-10120
TF21 1.2/0.6
Czarny (BK)
300
309-20129
TF21 1.2/0.6
Biały (WH)
100
309-20122
TF21 1.2/0.6
Czerwony (RD)
100
309-20124
TF21 1.2/0.6
Żółty (YE)
100
309-20126
TF21 1.2/0.6
Niebieski (BU)
100
309-10160
TF21 1.6/0.8
Czarny (BK)
300
309-20169
TF21 1.6/0.8
Biały (WH)
100
309-20162
TF21 1.6/0.8
Czerwony (RD)
100
309-20164
TF21 1.6/0.8
Żółty (YE)
100
309-20166
TF21 1.6/0.8
Niebieski (BU)
100
309-10240
TF21 2.4/1.2
Czarny (BK)
300
309-20249
TF21 2.4/1.2
Biały (WH)
100
309-20242
TF21 2.4/1.2
Czerwony (RD)
100
309-20244
TF21 2.4/1.2
Żółty (YE)
100
309-20246
TF21 2.4/1.2
Niebieski (BU)
100
309-40247
TF21 2.4/1.2
Żółto-Zielony (GNYE)
100
309-10320
TF21 3.2/1.6
Czarny (BK)
300
309-20329
TF21 3.2/1.6
Biały (WH)
100
309-20322
TF21 3.2/1.6
Czerwony (RD)
100
309-20324
TF21 3.2/1.6
Żółty (YE)
100
309-20326
TF21 3.2/1.6
Niebieski (BU)
100
309-40327
TF21 3.2/1.6
Żółto-Zielony (GNYE)
100
309-10480
TF21 4.8/2.4
Czarny (BK)
300
309-50489
TF21 4.8/2.4
Biały (WH)
60
309-50482
TF21 4.8/2.4
Czerwony (RD)
60
309-50484
TF21 4.8/2.4
Żółty (YE)
60
309-50486
TF21 4.8/2.4
Niebieski (BU)
60
309-50487
TF21 4.8/2.4
Żółto-Zielony (GNYE)
60
309-10640
TF21 6.4/3.2
Czarny (BK)
300
309-50649
TF21 6.4/3.2
Biały (WH)
60
309-50642
TF21 6.4/3.2
Czerwony (RD)
60
309-50644
TF21 6.4/3.2
Żółty (YE)
60
309-50646
TF21 6.4/3.2
Niebieski (BU)
60
309-50647
TF21 6.4/3.2
Żółto-Zielony (GNYE)
60
309-10950
TF21 9.5/4.8
Czarny (BK)
150
309-20959
TF21 9.5/4.8
Biały (WH)
50
309-20952
TF21 9.5/4.8
Czerwony (RD)
50
309-20954
TF21 9.5/4.8
Żółty (YE)
50
309-20956
TF21 9.5/4.8
Niebieski (BU)
50
309-40957
TF21 9.5/4.8
Żółty (YE)
50
Informacje na temat
opalarek gazowych
znajdują się
na stronie 197.
85
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TF 21
Dane techniczne
Nr art.
86
Typ
Kolor
Ilość w opak.
(m)
309-11270
TF21 12.7/6.4
Czarny (BK)
100
309-21279
TF21 12.7/6.4
Biały (WH)
50
309-21272
TF21 12.7/6.4
Czerwony (RD)
50
309-21274
TF21 12.7/6.4
Żółty (YE)
50
50
309-21276
TF21 12.7/6.4
Niebieski (BU)
309-41277
TF21 12.7/6.4
Żółto-Zielony (GNYE)
50
309-11900
TF21 19.0/9.5
Czarny (BK)
50
309-11909
TF21 19.0/9.5
Biały (WH)
50
309-11902
TF21 19.0/9.5
Czerwony (RD)
50
309-11904
TF21 19.0/9.5
Żółty (YE)
50
50
309-11906
TF21 19.0/9.5
Niebieski (BU)
309-11907
TF21 19.0/9.5
Żółto-Zielony (GNYE)
50
309-12540
TF21 25.4/12.7
Czarny (BK)
50
309-12549
TF21 25.4/12.7
Biały (WH)
50
309-12542
TF21 25.4/12.7
Czerwony (RD)
50
309-12544
TF21 25.4/12.7
Żółty (YE)
50
50
309-12546
TF21 25.4/12.7
Niebieski (BU)
309-12547
TF21 25.4/12.7
Żółto-Zielony (GNYE)
50
309-13810
TF21 38.0/19.0
Czarny (BK)
60
309-13819
TF21 38.0/19.0
Biały (WH)
60
309-13812
TF21 38.0/19.0
Czerwony (RD)
60
309-13814
TF21 38.0/19.0
Żółty (YE)
60
60
309-13816
TF21 38.0/19.0
Niebieski (BU)
309-13817
TF21 38.0/19.0
Żółto-Zielony (GNYE)
60
309-15080
TF21 50.8/25.4
Czarny (BK)
60
309-15089
TF21 50.8/25.4
Biały (WH)
60
309-15082
TF21 50.8/25.4
Czerwony (RD)
60
309-15084
TF21 50.8/25.4
Żółty (YE)
60
60
309-15086
TF21 50.8/25.4
Niebieski (BU)
309-15087
TF21 50.8/25.4
Żółto-Zielony (GNYE)
60
309-17600
TF21 76.0/38.0
Czarny (BK)
30
309-17609
TF21 76.0/38.0
Biały (WH)
30
309-17602
TF21 76.0/38.0
Czerwony (RD)
30
309-17604
TF21 76.0/38.0
Żółty (YE)
30
30
309-17606
TF21 76.0/38.0
Niebieski (BU)
309-11020
TF21 101.6/50.8
Czarny (BK)
15
309-11029
TF21 101.6/50.8
Biały (WH)
15
309-11022
TF21 101.6/50.8
Czerwony (RD)
15
309-11024
TF21 101.6/50.8
Żółty (YE)
15
309-11026
TF21 101.6/50.8
Niebieski (BU)
15
!
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Prosimy kontaktować się
z nami!
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
TF24
Właściwości
Elastyczna, przezroczysta rura termokurczliwa o skurczu 2:1. Jest uzupełnieniem rodziny termokurczy TF21. Idealnie pasuje
do zabezpieczenia oznaczeń na kablach
i rurach oraz izolacji i ochrony mechanicznej
elementów, które muszą pozostawać
widoczne.
!
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Prosimy kontaktować się
z nami!
TF24 idealnie zabezpiecza oznaczenia kabli.
Dane materiału
Materiał
Stopień skurczu
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
Skurcz wzdłużny
Poliolefin usieciowany (POX)
2:1
-55 °C do +135 °C
+115 °C
+/-5% max.
Wytrzymałość elektryczna
46 kV/mm
Certyfikaty/Dopuszczenia
SAE - AMS - DTL-23053/5
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Grubość ścianki
(WT) nom.
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Kolor
Ilość
w opak. (m)
309-40123
TF24 1.2/0.6
0,41
1,2
0,6
Przezroczysty (CL)
100
309-40163
TF24 1.6/0.8
0,43
1,6
0,8
Przezroczysty (CL)
100
309-40243
TF24 2.4/1.2
1,51
2,4
1,2
Przezroczysty (CL)
100
309-40323
TF24 3.2/1.6
0,51
3,2
1,6
Przezroczysty (CL)
100
309-50483
TF24 4.8/2.4
0,51
4,8
2,4
Przezroczysty (CL)
60
309-50643
TF24 6.4/3.2
0,64
6,4
3,2
Przezroczysty (CL)
60
309-40953
TF24 9.5/4.8
0,64
9,5
4,8
Przezroczysty (CL)
50
309-41273
TF24 12.7/6.4
0,64
12,7
6,4
Przezroczysty (CL)
50
309-31903
TF24 19.0/9.5
0,76
19,1
9,5
Przezroczysty (CL)
50
309-32543
TF24 25.4/12.7
0,89
25,4
25,4
Przezroczysty (CL)
50
309-33813
TF24 38.0/19.5
1,02
38,1
19,1
Przezroczysty (CL)
60
309-35083
TF24 50.8/25.4
1,14
50,8
25,4
Przezroczysty (CL)
60
309-37603
TF24 76.0/38.0
1,27
76,2
38,1
Przezroczysty (CL)
30
309-31023
TF24 101.6/50.8
1,40
101,6
50,8
Przezroczysty (CL)
15
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
87
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TF31
Właściwości
Rura termokurczliwa o skurczu 3:1 wykorzystywana przede wszystkim jako osłona części o dużych różnicach średnic. Ten bardzo
elastyczny termokurcz, skutecznie zabezpiecza części przed uszkodzeniami mechanicznymi i przebiciem elektrycznym.
TF31 ze skurczem 3:1, do części o dużych różnicach średnic.
Dane materiału
Informacje na temat
opalarek gazowych
znajdują się
na stronie 197.
Materiał
Stopień skurczu
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
Palność materiału
Poliolefin usieciowany (POX)
3:1
-55 °C do +135 °C
+90 °C
ASTM D876
Skurcz wzdłużny
-10% max
Wytrzymałość elektryczna
37 kV/mm
Certyfikaty/Dopuszczenia
UL 224 VW1, CSA
Dane techniczne
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
TF31 1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
TF31 3/1
3,0
1,0
0,60
TF31 6/2
6,0
2,0
0,70
TF31 9/3
9,0
3,0
0,80
TF31 12/4
12,0
4,0
0,85
TF31 18/6
18,0
6,0
1,00
TF31 24/8
24,0
8,0
1,20
TF31 40/13
40,0
13,0
1,25
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
88
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
!
TF31
Dane techniczne
Kolor
Ilość w opak. (m)
333-20150
Nr art.
TF31 1,5/0,5
Typ
Czarny (BK)
300
333-40300
TF31 3/1
Czarny (BK)
150
333-40600
TF31 6/2
Czarny (BK)
150
333-20900
TF31 9/3
Czarny (BK)
150
333-21200
TF31 12/4
Czarny (BK)
100
333-41800
TF31 18/6
Czarny (BK)
60
333-42400
TF31 24/8
Czarny (BK)
60
333-24000
TF31 40/13
Czarny (BK)
60
2.1
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Prosimy kontaktować się
z nami!
Dane techniczne
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Ilość w opak. (m)
Nr art.
Kolor
Ilość w opak. (m)
333-30150
TF31 1,5/0,5
Czarny (BK)
30
333-31206
TF31 12/4
Niebieski (BU)
30
333-30156
TF31 1,5/0,5
Niebieski (BU)
30
333-31200
TF31 12/4
Czarny (BK)
30
333-30155
TF31 1,5/0,5
Zielony (GN)
30
333-31205
TF31 12/4
Zielony (GN)
30
Typ
333-30157
TF31 1,5/0,5 Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-31207
TF31 12/4
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-30152
TF31 1,5/0,5
Czerwony (RD)
30
333-31202
TF31 12/4
Czerwony (RD)
30
333-30159
TF31 1,5/0,5
Biały (WH)
30
333-31209
TF31 12/4
Biały (WH)
30
333-30154
TF31 1,5/0,5
Żółty (YE)
30
333-31204
TF31 12/4
Żółty (YE)
30
333-30306
TF31 3/1
Niebieski (BU)
30
333-31806
TF31 18/6
Niebieski (BU)
30
333-30300
TF31 3/1
Czarny (BK)
30
333-31800
TF31 18/6
Czarny (BK)
30
333-30305
TF31 3/1
Zielony (GN)
30
333-31805
TF31 18/6
Zielony (GN)
30
333-30307
TF31 3/1
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-31807
TF31 18/6
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-30302
TF31 3/1
Czerwony (RD)
30
333-31802
TF31 18/6
Czerwony (RD)
30
333-30309
TF31 3/1
Biały (WH)
30
333-31809
TF31 18/6
Biały (WH)
30
333-30304
TF31 3/1
Żółty (YE)
30
333-31804
TF31 18/6
Żółty (YE)
30
333-30606
TF31 6/2
Niebieski (BU)
30
333-32406
TF31 24/8
Niebieski (BU)
30
333-30600
TF31 6/2
Czarny (BK)
30
333-32400
TF31 24/8
Czarny (BK)
30
333-30605
TF31 6/2
Zielony (GN)
30
333-32405
TF31 24/8
Zielony (GN)
30
333-30607
TF31 6/2
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-32407
TF31 24/8
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-30602
TF31 6/2
Czerwony (RD)
30
333-32402
TF31 24/8
Czerwony (RD)
30
333-30609
TF31 6/2
Biały (WH)
30
333-32409
TF31 24/8
Biały (WH)
30
333-30604
TF31 6/2
Żółty (YE)
30
333-32404
TF31 24/8
Żółty (YE)
30
333-30906
TF31 9/3
Niebieski (BU)
30
333-34006
TF31 40/13
Niebieski (BU)
30
333-30900
TF31 9/3
Czarny (BK)
30
333-34000
TF31 40/13
Czarny (BK)
30
333-30905
TF31 9/3
Zielony (GN)
30
333-34005
TF31 40/13
Zielony (GN)
30
333-30907
TF31 9/3
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-34007
TF31 40/13
Żółto-Zielony (GNYE)
30
333-30902
TF31 9/3
Czerwony (RD)
30
333-34002
TF31 40/13
Czerwony (RD)
30
333-30909
TF31 9/3
Biały (WH)
30
333-34009
TF31 40/13
Biały (WH)
30
333-30904
TF31 9/3
Żółty (YE)
30
333-34004
TF31 40/13
Żółty (YE)
30
89
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TF34
Właściwości
Przezroczysta, elastyczna i bezhalogenowa
rura termokurczliwa o skurczu 3:1. Jest ona
uzupełnieniem rodziny termokurczy TF31.
Ze względu na swoją przezroczystość nadaje
się w szczególności do zabezpieczania elementów, które muszą pozostawać widoczne.
TF34 - przezroczysta rura termokurczliwa o skurczu 3:1.
!
Dane materiału
Odcinki o określonej długości
Materiał
Kolor
dostępne na zamówienie.
Stopień skurczu
Prosimy kontaktować się
z nami!
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
Skurcz wzdłużny
Wytrzymałość elektryczna
Poliolefin usieciowany (POX)
Przezroczysty (CL)
3:1
-55 °C do +135 °C
+110 °C
-5% max.
46 kV/mm
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Śred. przed
skurczem
(D)
Śred. po max
skurczu
(d)
Grubość
ścianki
(WT) nom.
Ilość
w opak.
(m)
333-30153
TF34 1,5/0,5
1,5
0,5
0,50
30
333-30303
TF34 3/1
3,0
1,0
0,50
30
333-30603
TF34 6/2
6,0
2,0
0,70
30
333-30903
TF34 9/3
9,0
3,0
0,80
30
333-31203
TF34 12/4
12,0
4,0
0,85
30
333-31803
TF34 18/6
18,0
6,0
1,00
30
333-32403
TF34 24/8
24,0
8,0
1,20
30
333-34003
TF34 40/13
40,0
13,0
1,25
30
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
90
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
EPS-300, EPS-400
Właściwości
EPS są elastycznymi, cienkościennymi rurkami termokurczliwymi, powlekanymi wewnętrznie klejem. Oferują duży stopień skurczu, dzieki czemu możliwe jest zabezpieczenie elementów o dużej różnicy średnic. Klej
termotopliwy zabezpiecza element przed
dostępem wilgoci.
Zastosowanie
Do zabezpieczenia wyprowadzeń przewodów ze złączy i rozgałęzień przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed dostępem
wilgoci i środowiska zewnętrznego.
EPS-300 i EPS-400 oferują duży skurcz i ochronę przed wilgocią.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Wytrzymałość elektryczna
EPS-300, EPS-400
Palność materiału
Certyfikaty/Dopuszczenia
!
Poliolefin usieciowany (POX)
Czarny (BK)
3:1, 4:1
-10% max.
+120 °C
-55 °C do +110 °C
15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
ASTM D 2671 (tylko warstwa zewnętrzna)
MIL-DTL-23053/4, SAE - AMS - DTL-23053/4
Dane techniczne
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Prosimy kontaktować się
z nami!
Nr art.
EPS-300
Typ
Śred.
Śred. przed
po max
skurczem
skurczu (d)
(D)
Grubość
ścianki (WT)
nom.
Ilość w rolce
(m)
340-03010
EPS-300 3/1
3,0
1,0
1,00
400
340-06020
EPS-300 6/2
6,0
2,0
1,00
300
340-09030
EPS-300 9/3
9,0
3,0
1,40
150
340-12040
EPS-300 12/4
12,0
4,0
1,80
100
340-19060
EPS-300 19/6
19,0
6,0
2,20
50
340-24080
EPS-300 24/8
24,0
8,0
2,50
25
340-40130
EPS-300 40/13
40,0
13,0
2,50
25
341-04010
EPS-400 4/1
4,0
1,0
1,00
300
341-08020
EPS-400 8/2
8,0
2,0
1,00
150
341-12030
EPS-400 12/3
12,0
3,0
1,40
100
341-16040
EPS-400 16/4
16,0
4,0
1,80
100
341-24060
EPS-400 24/6
24,0
6,0
2,20
50
341-32080
EPS-400 32/8
32,0
8,0
2,50
25
EPS-400
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
91
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
Rury termokurczliwe średniościenne MU47 i MA47
Właściwości
Rury średniościenne zostały opracowane
do zabezpieczenia złączy i zacisków kablowych w zastosowaniach niskonapięciowych.
Rury te charakteryzują się szczególnie dobrą
wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne.
Wersja MA47 jest wewnętrznie pokryta klejem termoplastycznym, który przy obkurczaniu topi się i zapewnia po obkurczeniu dodatkowe zabezpieczenie przed wilgocią
i wpływem środowiska zewnętrznego.
Zastosowanie
Izolacja i ochrona złączy i zacisków kabli
niskonapięciowych, szczególnie układanych
na i pod ziemią.
Rury termokurczliwe MA47 i MU47 z klejem i bez.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
!
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Prosimy kontaktować się
z nami!
Poliolefin usieciowany (POX)
Czarny (BK)
do 4:1
-55 °C do +80 °C -55 °C do +110 °C
+120 °C
Skurcz wzdłużny
-10% max.
Wytrzymałość elektryczna
20 kV/mm
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Śred. przed Śred. po max
skurczu
Grubość ścianki
skurczem
(d)
(WT) nom.
(D)
Nr art.
Typ
MA47 - średniościenne z klejem wewnętrznym
Długość
(L) (m)
323-20120
MA47 12/3
12,0
3,0
2,00
1,0
323-20190
MA47 19/6
19,0
6,0
2,50
1,0
323-20300
MA47 30/8
30,0
8,0
2,50
1,0
323-20400
MA47 40/12
40,0
12,0
2,50
1,0
323-20500
MA47 50/16
50,0
16,0
2,70
1,0
323-20630
MA47 63/19
63,0
19,0
2,80
1,0
323-20750
MA47 75/22
75,0
22,0
3,00
1,0
323-20950
MA47 95/30
95,0
30,0
3,00
1,0
323-21150
MA47 115/34
115,0
34,0
3,00
1,0
323-21400
MA47 140/42
140,0
42,0
3,00
1,0
MU47 - średniościenne
323-10120
MU47 12/3
12,0
3,0
2,00
1,0
323-10190
MU47 19/6
19,0
6,0
2,50
1,0
323-10300
MU47 30/8
30,0
8,0
2,50
1,0
323-10400
MU47 40/12
40,0
12,0
2,50
1,0
323-10500
MU47 50/16
50,0
16,0
2,70
1,0
323-10630
MU47 63/19
63,0
19,0
2,80
1,0
323-10750
MU47 75/22
75,0
22,0
3,00
1,0
323-10950
MU47 95/30
95,0
30,0
3,00
1,0
323-11150
MU47 115/34
115,0
34,0
3,00
1,0
323-11400
MU47 140/42
140,0
42,0
3,00
1,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
92
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
Grubościenne rury termokurczliwe HA47 i HU47
Właściwości
Wytrzymałe, grubościenne rury termokurczliwe, wyśmienicie odporne na uszkodzenia
mechaniczne. Posiadają także dobrą odporność na rozpuszczalniki, kwasy i zasady.
HA47 jest wewnętrznie powleczona klejem
termoplastycznym, który topi się podczas
obkurczania rury i zapewnia zabezpieczenie
przed środowiskiem zewnętrznym i dostępem wilgoci.
Zastosowanie
Dzięki dużej wytrzymałości mechanicznej
i odporności na warunki pogodowe rury tego typu idealnie sprawdzają się do ochron-
HA47 - ochrona i izolacja złaczy kablowych.
Dane materiału
ny złącz i zacisków kablowych umieszczonych na zewnątrz i pod ziemią.
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
!
Prosimy kontaktować się
z nami!
Czarny (BK)
do 3,5:1
-55 °C do +80 °C -55 °C do +110 °C
+120 °C
Skurcz wzdłużny
-10% max.
Wytrzymałość elektryczna
20 kV/mm
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Poliolefin usieciowany (POX)
Nr art.
Typ
HA47 - grubościenne z klejem
Śred. przed
skurczem
(D)
Grubość
Śred. po max
ścianki (WT) Długość (L)
skurczu
nom.
(m)
(d)
321-20090
HA47 9/3
9,0
3,0
1,80
1,0
321-20130
HA47 13/4
13,0
4,0
2,40
1,0
321-20180
HA47 19/6
19,0
6,0
2,70
1,0
321-20280
HA47 33/8
33,0
8,0
3,20
1,0
321-20450
HA47 45/12
45,0
12,0
4,10
1,0
321-20510
HA47 51/16
51,0
16,0
4,10
1,0
321-20680
HA47 68/22
68,0
22,0
4,10
1,0
321-20850
HA47 85/25
85,0
25,0
4,30
1,0
321-20900
HA47 105/30
105,0
30,0
4,30
1,0
321-21300
HA47 130/36
130,0
36,0
4,30
1,0
321-21600
HA47 160/50
160,0
50,0
4,30
1,0
321-21850
HA47 180/50
180,0
50,0
4,30
1,0
HU47 - grubościenne
321-10090
HU47 9/3
9,0
3,0
1,80
1,0
321-10130
HU47 13/4
13,0
4,0
2,40
1,0
321-10180
HU47 19/6
19,0
6,0
2,70
1,0
321-10280
HU47 33/8
33,0
8,0
3,20
1,0
321-10450
HU47 45/12
45,0
12,0
4,10
1,0
321-10510
HU47 51/16
51,0
16,0
4,10
1,0
321-10680
HU47 68/22
68,0
22,0
4,10
1,0
321-10850
HU47 85/25
85,0
25,0
4,30
1,0
321-10900
HU47 105/30
105,0
30,0
4,30
1,0
321-11300
HU47 130/36
130,0
36,0
4,30
1,0
321-11600
HU47 160/50
160,0
50,0
4,30
1,0
321-11850
HU47 180/50
180,0
50,0
4,30
1,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
93
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
PST-H
Właściwości
PST-H jest rurą termokurczliwą wykonaną
z elastycznego elastomeru, który jest bardzo
odporny chemicznie m.in. na olej napędowy, paliwo lotnicze i olej hydrauliczny. Materiał jest także odporny na uszkodzenia mechaniczne i ścieranie, przez co wyśmienicie
pełni funkcję ochrony kabli i wiązek przewodów w przemyśle obronnym, lotniczym,
kolejowym i samochodowym.
Zastosowanie
Rura PST-H jest stosowana do długookresowej ochrony kabli i wiązek przewodów
w urządzeniach wojskowych, w sporcie
motorowym i w lotnictwie.
!
Rura termokurczliwa PST-H z kształtką termokurczliwą.
Dane materiału
Materiał
Odcinki o określonej długości
Kolor
dostępne na zamówienie.
Stopień skurczu
Prosimy kontaktować się
z nami!
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
Certyfikaty/Dopuszczenia
Elastomer sieciowany (PES)
Czarny (BK)
2:1
-10% max.
+135 °C
-75 °C do +150 °C
20 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
samogasnący
DEF STAN 59-97/3, VG 95343,
NFF 00-608
PST-H
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Oznaczenie
wg normy VG
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
Ilość w rolce
(m)
342-20320
PST-H 3.2/1.6
VG 95343 T 05 D 001 A
3,2
1,6
0,70
400
342-20480
PST-H 4.8/2.4
VG 95343 T 05 D 002 A
4,8
2,4
0,80
300
342-20640
PST-H 6.4/3.2
VG 95343 T 05 D 003 A
6,4
3,2
0,90
300
342-20950
PST-H 9.5/4.8
VG 95343 T 05 D 004 A
9,5
4,8
1,00
150
342-21270
PST-H 12.7/6.4
VG 95343 T 05 D 005 A
12,7
6,4
1,20
100
342-21900
PST-H 19.0/9.5
VG 95343 T 05 D 006 A
19,0
9,5
1,40
50
342-22540
PST-H 25.4/12.7
VG 95343 T 05 D 007 A
25,4
12,7
1,80
50
342-23810
PST-H 38.0/19.0
VG 95343 T 05 D 008 A
38,0
19,0
2,40
30
342-25080
PST-H 51.0/25.4
VG 95343 T 05 D 009 A
51,0
25,4
2,80
20
342-27620
PST-H 76.0/38.0
VG 95343 T 05 D 010 A
76,0
38,0
3,20
15
342-29160
PST-H 102.0/51.0
VG 95343 T 05 D 011 A
102,0
51,0
3,50
15
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
94
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
2.1
PST-HT
Właściwości
Zaletą cienkościennej, elastycznej rury
PST-HT jest jej mniejsza waga w stosunku
do rury PST-H. Jest to szczególnie ważne,
gdy ciężar jest jednym z najistotniejszych
parametrów np. w zastosowaniach lotniczych przy produkcji samolotów i śmigłowców.
Zastosowanie
Rura PST-H jest stosowana do długookresowej ochrony kabli i wiązek przewodów w
urządzeniach wojskowych, w sporcie
motorowym i w lotnictwie.
!
Cienkościenna rura termokurczliwa PST-HT z kształtką termokurczliwą.
Dane materiału
Materiał
Odcinki o określonej długości
Elastomer sieciowany (PES)
Kolor
dostępne na zamówienie.
Czarny (BK)
Stopień skurczu
Prosimy kontaktować się
z nami!
2:1
Skurcz wzdłużny
-10% max.
Min. temp. obkurczania
+135 °C
Temp. pracy
-75 °C do +150 °C
Wytrzymałość elektryczna
20 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
Palność materiału
samogasnący
Certyfikaty/Dopuszczenia
DEF STAN 59-97/3, VG 95343, NFF 00-608
PST-HT
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Oznaczenie
wg normy VG
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max Grubość ścianki
skurczu (d)
(WT) nom.
Ilość w rolce
(m)
342-30320
PST-HT 3.2/1.6
VG 95343 T 05 D 013 A
3,2
1,6
0,50
342-30480
PST-HT 4.8/2.4
VG 95343 T 05 D 014 A
4,8
2,4
0,50
400
300
342-30640
PST-HT 6.4/3.2
VG 95343 T 05 D 015 A
6,4
3,2
0,60
300
342-30950
PST-HT 9.5/4.8
VG 95343 T 05 D 016 A
9,5
4,8
0,60
150
342-31270
PST-HT 12.7/6.4
VG 95343 T 05 D 017 A
12,7
6,4
0,60
100
342-31900
PST-HT 19.0/9.5
VG 95343 T 05 D 018 A
19,0
9,5
0,80
50
342-32540
PST-HT 25.4/12.7
VG 95343 T 05 D 019 A
25,4
12,7
0,90
50
342-33810
PST-HT 38.0/19.0
VG 95343 T 05 D 020 A
38,0
19,0
1,00
30
342-35080
PST-HT 51.0/25.4
VG 95343 T 05 D 022 A
51,0
25,4
1,20
20
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
95
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
Viton®-E
Właściwości
Viton®-E jest rurą termokurczliwą wykonaną
z elastomeru fluorowego, która pozostaje
elastyczna nawet w niskich temperaturach.
Posiada wyśmienitą odporność chemiczną
i na zużycie oraz rewelacyjną wytrzymałość
mechaniczną i elastyczność także po długiej
pracy w wysokiej temperaturze. Viton-E
posiada dopuszczenie wg normy VG.
Zastosowanie
Viton®-E jest używany do niezawodnej
ochrony przed agresywnymi środkami chemicznymi w środowiskach wysokiej temperatury jak np. silniki i turbiny. Jest również
stosowany w miejscach, gdzie wymaga się
zachowania elastyczności, także w niskich
temperaturach.
Viton®-E - elastyczna ochrona przed agresywnymi chemikaliami.
Dane materiału
Informacje na temat
opalarek gazowych
znajdują się
na stronie 197.
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Wytrzymałość elektryczna
!
Palność materiału
Certyfikaty/Dopuszczenia
Polimer fluorowy usieciowany (FPMX)
Czarny (BK)
2:1
-10% max.
+175 °C
-55 °C do +200 °C
15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
zgodnie z VG 95343
VG 95343
Odcinki o określonej długości
dostępne na zamówienie.
Prosimy kontaktować się
z nami!
Viton®-E
Dane techniczne
Oznaczenie
wg normy VG
Śred. przed
skurczem (D)
Śred. po max
skurczu (d)
Grubość ścianki
(WT) nom.
Długość
(L) (m)
330-00320 VITON®-E 3,2/1,6
VG 95343 T 05 E 001 A
3,2
1,6
0,70
50,0
330-00480 VITON®-E 4,8/2,4
VG 95343 T 05 E 002 A
4,8
2,4
0,80
50,0
330-00640 VITON®-E 6,4/3,2
VG 95343 T 05 E 003 A
6,4
3,2
0,90
50,0
330-00950 VITON®-E 9,5/4,8
VG 95343 T 05 E 004 A
9,5
4,8
1,00
25,0
330-01270 VITON®-E 12,7/6,4
VG 95343 T 05 E 005 A
12,7
6,4
1,20
25,0
330-01900 VITON®-E 19,0/9,5
VG 95343 T 05 E 006 A
19,0
9,5
1,40
25,0
330-02540 VITON®-E 25,4/12,7 VG 95343 T 05 E 007 A
25,4
12,7
1,80
25,0
330-03810 VITON®-E 38,0/19,0 VG 95343 T 05 E 008 A
38,0
19,0
2,40
15,0
330-05080 VITON®-E 50,8/25,4 VG 95343 T 05 E 009 A
50,8
25,4
2,80
15,0
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Viton® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DuPont.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
96
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TFE2, TFE4
Właściwości
Teflonowe rury termokurczliwe TFE są produktami najwyższej klasy jakie są dostępne
na rynku. Są to przezroczyste rury ekstra
cienkościenne, które posiadają wyśmienitą
odporność na temperaturę, agresywne środki chemiczne i na ścieranie. Dostępne są
w dwóch wykonaniach o skurczu 2:1 (TFE2)
oraz 4:1 (TFE4).
Zastosowanie
TFE są idealne do zastosowań, gdzie oprócz
wysokich temperatur konieczna jest wysoka
odporność na agresywne płyny lub występuje potrzeba zastosowania materiałów cienkościennych np. w aparaturze do pomiaru
pH. Rury TFE, ze względu na właściwości
teflonu, są również stosowane do obniżenia
Rury TFE są dostępne w wykonaniach o skurczu 2:1 i 4:1.
siły tarcia np. do pokrywania wałków.
Dane techniczne
Nr art.
TFE2
Dane materiału
Typ
Rozmiar
przewodu
(AWG)
Śred.
przed
skurczem
(D)
Śred.
po max
skurczu
(d)
Materiał
Grubość
ścianki
Długość
(WT) nom. (L) (m)
Kolor
Stopień skurczu
Politetrafluoroetylen (PTFE)
Przezroczysty (CL)
2:1, 4:1
Temp. pracy
-65 °C do +260 °C
Min. temp.
obkurczania
+330 °C
336-00079
TFE2-30
30
0,86
0,38
0,23
1,22
336-00099
TFE2-28
28
0,96
0,46
0,23
1,22
336-00109
TFE2-26
26
1,17
0,56
0,23
1,22
Palność materiału
336-00139
TFE2-24
24
1,27
0,69
0,25
1,22
Skurcz wzdłużny
336-00149
TFE2-22
22
1,39
0,82
0,25
1,22
336-00159
TFE2-20
20
1,52
0,99
0,30
1,22
Wytrzymałość
elektryczna
40 kV/mm zgodnie z
DIN 53481
336-00199
TFE2-18
18
1,93
1,25
0,30
1,22
336-00249
TFE2-16
16
2,36
1,55
0,30
1,22
Certyfikaty/
Dopuszczenia
SAE - AMS - DTL-23053/12,
MIL-DTL-23053/12
336-00319
TFE2-14
14
3,05
1,83
0,30
1,22
336-00399
TFE2-12
12
3,81
2,26
0,30
1,22
336-00489
TFE2-10
10
4,85
2,85
0,30
1,22
336-00619
TFE2-8
8
6,10
3,58
0,38
1,22
336-00779
TFE2-6
6
7,67
4,52
0,38
1,22
336-00949
TFE2-4
4
9,40
5,69
0,38
1,22
336-01109
TFE2-2
2
10,92
7,06
0,38
1,22
336-01209
TFE2-0
0
11,94
8,81
0,38
1,22
5/64
1,98
0,64
0,22
1,22
1,22
niepalny
-20% max.
TFE4
Rozmiar
w calach
TFE2, TFE4
339-00209
TFE4-5/64
339-00329
TFE4-1/8
1/8
3,17
0,94
0,25
339-00340
TFE4-3/16
3/16
4,75
1,27
0,30
1,22
339-00649
TFE4-1/4
1/4
6,35
1,60
0,30
1,22
339-00959
TFE4-3/8
3/8
9,52
2,44
0,30
1,22
339-01279
TFE4-1/2
1/2
12,7
3,66
0,38
1,22
339-01599
TFE4-5/8
5/8
15,87
4,52
0,38
1,22
339-01909
TFE4-3/4
3/4
19,05
5,69
0,38
1,22
339-02549
TFE4-1
1
25,4
7,06
0,38
1,22
339-03189
TFE4-1 1/4
11/4
31,75
8,82
0,38
1,22
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
AWG American Wire Gauge
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń
i certyfikatów znajdują się w załączniku.
97
2.1
Produkty izolacyjne
Rury termokurczliwe
TR27
Właściwości
TR27 jest cienkościenną, samogasnącą
i bezhalogenową rurą termokurczliwą
z wyśmienitymi właściwościami ograniczania płomienia.
Zastosowanie
TR27 jest stosowany w miejscach gdzie
emisja gazów toksycznych podczas pożaru
musi pozostawać na niskim poziomie, przykładowo w budynkach użyteczności publicznej oraz w miejscach o wysokim stopniu
bezpieczeństwa jak tunele, szpitale, szkoły,
sale widowiskowe, pojazdy transportu
publicznego i centra komputerowe.
TR27 - termokurcz cienkościenny, samogasnący, bezhalogenowy.
Dane materiału
Informacje na temat
opalarek gazowych
znajdują się
na stronie 197.
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Temp. pracy
Min. temp. obkurczania
Palność materiału
Skurcz wzdłużny
Poliolefin usieciowany (POX)
Czarny (BK)
2:1
-40 °C do +105 °C
+115 °C
Limited Fire Hazard, bezhalogenowy, niska emisja
gazów toksycznych i kwasów korozyjnych, niska
emisja dymu
+5%/-10% max.
Wytrzymałość elektryczna
15 kV/mm zgodnie z IEC 684 P2
Certyfikaty/Dopuszczenia
DEF STAN 59-97/3, LUL
Engineering Standard E1042:A6
e
Limited Fir
Hazard
Dane techniczne
Śred. przed
skurczem
0 (D)
Śred. po max
skurczu
(d)
Grubość
ścianki
(WT) nom.
Długość
(L) (m)
315-50320 TR27 3.2/1.6
3,2
1,6
0,51
150,0
315-50480 TR27 4.8/2.4
4,8
2,4
0,51
60,0
315-50640 TR27 6.4/3.2
6,4
3,2
0,64
60,0
315-50950 TR27 9.5/4.8
9,5
4,8
0,64
60,0
315-51270 TR27 12.7/6.4
12,7
6,4
0,64
60,0
315-51900 TR27 19.1/9.5
19,1
9,5
0,76
60,0
Nr art.
Typ
315-52540 TR27 25.4/12.7
25,4
12,7
0,89
60,0
315-53810 TR27 38.1/19.1
38,1
19,1
1,02
60,0
315-55100 TR27 50.8/25.4
50,8
25,4
1,14
60,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
98
2.2
Produkty izolacyjne
Wykaz materiałów i klejów do kształtek termokurczliwych
Kształtki termokurczliwe HelleramnnTyton - niezawodna ochrona i szybki montaż
W chwili obecnej, poza zapewnieniem pełnej ochrony złącz i punktów rozgałęzień, coraz istotniejszym parametrem staje się
szybkość montażu. Wymagania te spełniają wyśmienicie kształtki termokurczliwe HellermannTyton.
Kształtki wykonane z materiału HW21 są bezhalogenowe i jednocześnie samogasnące. Wewnątrz są powleczone specjalnym klejem termotopliwym, który po obkurczeniu zabezpiecza przed dostępem wilgoci. Dzięki temu czas wygrzewania jest minimalny i wynosi tylko 45 60 sekund. Materiał HW21 posiada dopuszczenie VG 95343 cz. 29 i cz. 30.
Nowo opracowany klej na bazie żywicy epoksydowej W24 może być wykorzystywany w zakresie temperatur od -75 °C do +200 °C.
Idealnie współpracuje z materiałem typu G. Kształtki wykonane z materiału GW24 obkurczają się bardzo szybko i nie wymagają późniejszego wygrzewania. Przy zachowaniu nieuszkodzonego opakowania, kształtki można przechowywać przez 5 lat. Materiał GW24 posiada
dopuszczenie VG 95343 cz. 18 oraz cz. 19.
Specifikacja materiałów
Opis produktu
G*
B7
H
Materiał
Elastomer poliestrowy usieciowany
(PEEX)
Poliolefin usieciowany chemicznie
(POX)
Poliolefin usieciowany (POX)
Zastosowanie
Materiał standardowy; wyśmienita
odporność na paliwo
Dobra odporność mechaniczna
i chemiczna
Materiał bezhalogenowy o niskiej
emisji dymu
Kolor
Czarny (BK)
Czarny (BK)
Czarny (BK)
Min. temp. obkurczania
+135 °C
+135 °C
+135 °C
Temp. pracy
-75 °C do +150 °C
-55 °C do +135 °C ,
krótkotrwale +225 °C
-55 °C do +105 °C
Wytrzymałość elektryczna
9 kV/mm w/g ASTM D2671
9 kV/mm w/g ASTM D2671
15 kV/mm
Elastyczność
półsztywny
półsztywny
elastyczny
Palność materiału
VG 95343
ASTM D635
VG 95343
Certyfikaty/Dopuszczenia
VG 95343 część 6, 7, 8, 9
DEF STAN 59-97/3
MIL-I-81765/1 Typ 1
DEF STAN 59-97/3
VG 95343 część 29, 30 NAVSEA
5617649, DEF STAN 59-97/3
e
Limited Fir
Hazard
* materiał standardowy
Specifikacja materiałów
Opis produktu
L
-9
B8
Materiał
Elastomer fluorowy usieciowany
Poliolefin usieciowany (POX)
Poliolefin usieciowany chemicznie (POX)
Zastosowanie
Wyśmienita odporność chemiczna
i na wysoką temperaturę
Materiał standardowy
dla kształtek niskoprofilowych
Do zastosowań ogólnych
w systemach 0.6/1kV
Kolor
Czarny (BK)
Czarny (BK)
Czarny (BK)
Min. temp. obkurczania
+135 °C
+100 °C
+135 °C
Temp. pracy
-55 °C do +200 °C
-55 °C do +120 °C
-55°C do +100°C
Wytrzymałość elektryczna
9 kV/mm w/g ASTM D2671
20 kV/mm w/g ASTM D2671
15 kV/mm
Elastyczność
elastyczny
elastyczny
półsztywny
Palność materiału
ASTM D635
ASTM D635
ASTM D635
Certyfikaty/Dopuszczenia
DEF STAN 59-97/3, MIL-I-81765/4
SCX15112
Det Norkse Veritas
Specyfikacja klejów
Opis produktu
W24
W21
W8
W250
Materiał
Jednoskładnikowy klej
epoksydowy
Modyfikowany poliamidowy
klej termotopliwy
EVA Klej termotopliwy
Klej termotopliwy
do zastosowań ogólnych
Zastosowanie
Specjalnie modyfikowany
klej do kabli i wiązek kablowych dla potrzeb militarnych
Bezhalogenowy klej termotopliwy, odporny na wysoką
temperaturę, do stosowania
z materiałem H
Bezhalogenowy klej termotopliwy, odporny na wysoką
temperaturę
Klej standardowy, przeznaczony dla materiałów
G, B7 i B8
Temperatura topienia
N/A
120 °C w/g ASTM E28
110 °C w/g ASTM E28
95 °C w/g ASTM E28
Temperatura pracy
-70 °C do +200 °C
-55 °C do +120 °C
-55 °C do +105 °C
-50 °C do +80 °C
Wytrzymałość naskórka
VG95343 część 14
VG95343 część 14
VG95343 część 14
VG95343 część 14
Pochłanianie wody
w temp. 25 °C
ASTM D570
ASTM D570
ASTM D570
ASTM D570
Odporność
na rozpuszczalniki
Bardzo dobra do wyśmienitej dla większości warunków
Bardzo dobra dla ogólnych warunków a w
szczególności dla warunków silnego zasolenia
Dobra w warunkach
rozbryzgu
Dobra w warunkach
rozbryzgu
Specyfikacja
VG 95-343 część 29
DEF STAN 59-97
wydanie 3
VG 95-343 część 29
DEF STAN 59-97
wydanie 3
DEF STAN 59-97
wydanie 3
e
Limited Fir
Hazard
99
2.2
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
Helashrink Seria 100
Prosta kształtka termokurczliwa do wtyczki
okrągłej, zgodna z normą VG. Zapewnia
ochronę przed wpływem środowiska
zewnętrznego. Posiada wewnętrzną wargę,
która dodatkowo zabezpiecza wtyczkę
przed wyrwaniem.
Kształtka termokurczliwa typu 199-4-G
przeznaczona jest do wtyczki audio
i posiada dodatkowe żebrowanie
zewnętrzne w celu polepszenia uchwytu.
Obkurczona kształtka 199-4-G do małych wtyczek
audio z dodatkowym użebrowaniem zewnętrznym
dla polepszenia uchwytu.
Kształtka serii 100 z wtyczką.
Dane techniczne
26,0
9,0
10,0
1,6
0,5
3,0
38,0
21,0
10,0
1,6
0,5
3,0
1,0
40,0
13,0
16,0
1,8
0,5
3,0
1,0
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
P±
10%
b
401-52780 152-41-G
VG 95343 T06 A 001 A
24,0
10,5
24,0
6,0
401-52880 152-42-G
VG 95343 T06 B 001 A
24,0
10,5
24,0
6,0
401-53780 153-41-G
VG 95343 T06 A 002 A
25,0
14,0
9,0
3,5
Typ
1,0
401-53880 153-42-G
VG 95343 T06 B 002 A
25,0
14,0
9,0
3,5
55,0
28,0
16,0
1,8
0,5
3,0
1,0
401-54780 154-41-G
VG 95343 T06 A 003 A
30,0
14,0
30,0
6,0
43,0
20,0
13,0
1,8
1,0
3,0
1,0
401-54880 154-42-G
VG 95343 T06 B 003 A
30,0
14,0
30,0
6,0
55,0
32,0
13,0
1,8
1,0
3,0
1,0
401-55780 155-41-G
VG 95343 T06 A 004 A
31,0
18,0
31,0
7,0
47,0
15,0
18,0
1,8
1,0
3,0
1,0
401-55880 155-42-G
VG 95343 T06 B 004 A
31,0
18,0
31,0
7,0
67,0
35,0
18,0
1,8
1,0
3,0
1,0
401-56780 156-41-G
VG 95343 T06 A 005 A
36,0
22,5
36,0
8,5
60,0
22,0
20,0
2,0
1,0
3,0
1,0
401-56880 156-42-G
VG 95343 T06 B 005 A
36,0
22,5
36,0
8,5
80,0
42,0
20,0
2,0
1,0
3,0
1,0
401-57780 157-41-G
VG 95343 T06 A 006 A
43,0
28,0
43,0
10,0
60,0
21,0
20,0
2,2
1,0
3,0
1,7
401-57880 157-42-G
VG 95343 T06 B 006 A
43,0
28,0
43,0
10,0
79,0
41,0
20,0
2,2
1,0
3,0
1,7
401-57980 157-43-G
VG 95343 T06 C 001 A
43,0
28,0
43,0
10,0
99,0
61,0
20,0
2,2
1,0
3,0
1,7
1,7
401-58780 158-41-G
VG 95343 T06 A 007 A
60,0
35,0
60,0
16,0
90,0
32,0
38,0
3,2
1,5
3,0
401-58880 158-42-G
VG 95343 T06 B 007 A
60,0
35,0
60,0
16,0
110,0
52,0
38,0
3,2
1,5
3,0
1,7
401-58980 158-43-G
VG 95343 T06 C 002 A
60,0
35,0
60,0
16,0
130,0
72,0
38,0
3,2
1,5
3,0
1,7
2,0
401-59780 159-41-G
VG 95343 T06 A 008 A
66,0
45,0
66,0
17,0
130,0
50,0
50,0
3,8
2,0
3,0
401-59880 159-42-G
VG 95343 T06 B 008 A
66,0
45,0
66,0
17,0
150,0
70,0
50,0
3,8
2,0
3,0
2,0
401-59980 159-43-G
VG 95343 T06 C 003 A
66,0
45,0
66,0
17,0
171,0
90,0
50,0
3,8
2,0
3,0
2,0
401-60780 160-41-G
VG 95343 T06 A 009 A
82,0
58,0
82,0
27,0
137,0
37,0
62,0
3,8
3,8
3,0
2,0
401-60880 160-42-G
VG 95343 T06 B 009 A
82,0
58,0
82,0
27,0
158,0
58,0
62,0
3,8
3,8
3,0
2,0
401-60980 160-43-G
VG 95343 T06 C 004 A
82,0
58,0
82,0
27,0
213,0 113,0
62,0
3,8
3,8
3,0
2,0
401-99480 199-4-G
VG 95343 T06 A 010 A
17,5
14,0
7,0
4,3
70,0
35,0
20,0
1,8
0,5
1,5
1,0
401-13180 113-1-G
–
10,7
7,9
4,6
2,0
25,4
14,5
4,6
1,3
1,0
–
1,0
401-13480 113-4-G
–
10,7
7,9
4,6
2,0
25,4
14,5
4,6
1,3
1,0
3,0
1,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
100
T±
20%
b
Jo ±
10%
b
H
min
a
Nr art.
V±
HW ± JW
20% ±20% 10%
b
b
b
R±
10%
b
Oznaczenie
wg normy VG
a dostarczony
b obkurczony
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
2.2
Helashrink Seria 100
Prosta kształtka termokurczliwa do wtyczki
okrągłej, zgodna z normą VG. W wersji
z długim wyprowadzeniem przewodu,
oprócz ochrony przed wpływem środowiska,
zapewnia lepszą ochronę przewodu przed
wyrwaniem oraz zastępuje izolację przewodu w miejscach gdzie izolacja była usunięta
na większej długości.
Kształtka 135-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
V±
HW ± JW
20% ±20% 10%
b
b
b
T±
10%
b
Oznaczenie
wg normy VG
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
P ±10%
= długość
całkowita
R±
10%
b
401-29180 129-1-G
VG95343T06D001A
22,0
12,0
22,0
6,5
76,0
12,0
1,5
1,1
3,0
1,0
401-30180 130-1-G
VG95343T06D002A
25,5
15,0
25,5
7,5
83,0
12,0
1,5
1,1
3,0
1,0
401-31180 131-1-G
VG95343T06D003A
29,0
19,0
29,0
8,5
89,0
12,0
1,8
1,1
3,0
1,0
401-32180 132-1-G
VG95343T06D004A
34,0
23,0
34,0
10,0
102,0
12,0
1,8
1,1
3,0
1,0
401-33180 133-1-G
VG95343T06D005A
37,0
30,0
37,0
11,0
108,0
14,0
2,0
1,1
3,0
1,7
401-34180 134-1-G
VG95343T06D006A
43,5
34,0
43,5
12,0
114,0
15,0
2,0
1,1
3,0
1,7
401-35180 135-1-G
VG95343T06D007A
50,0
41,0
50,0
14,5
118,0
15,0
2,3
1,4
3,0
1,7
401-36180 136-1-G
VG95343T06D008A
62,5
47,0
62,5
18,0
121,0
16,0
2,5
1,4
3,0
2,0
401-38180 138-1-G
VG95343T06D009A
69,0
60,0
69,0
20,0
127,0
16,0
2,5
1,4
3,0
2,0
401-87180 187-1-G
VG95343T06D010A
81,5
67,0
81,5
23,0
133,0
16,0
2,5
1,4
3,0
2,0
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
b obkurczony
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
Kształtka 177-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
P ±10%
= długość
całkowita
R±
10%
b
Jo ±
10%
b
V±
HW ± JW
20% ±20% 10%
b
b
b
T±
10%
b
Nr art.
Typ
Oznaczenie
wg normy VG
401-76180
176-1-G
VG95343T06D011A
19,3
13,0
6,3
2,1
60,0
11,7
37,6
1,5
1,1
3,1
1,0
401-77180
177-1-G
VG95343T06D012A
26,1
19,1
7,6
2,6
74,0
12,2
45,0
1,8
1,1
3,1
1,0
401-78180
178-1-G
VG95343T06D013A
34,2
26,0
9,6
3,1
84,0
12,2
51,1
1,8
1,1
3,1
1,0
401-79180
179-1-G
VG95343T06D014A
43,6
34,1
11,4
3,6
100,0
12,2
60,0
1,8
1,1
3,1
1,7
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
a dostarczony
b obkurczony
101
2.2
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
Helashrink Seria 1100
Kątowa kształtka termokurczliwa z wewnętrzną wargą, zgodna z normą VG.
Zepewnia ochronę mechaniczną wtyczki
i umożliwia oszczędne wykorzystanie miejsca w zabudowie.
Przykład oszczędnej zabudowy z zastosowaniem kątowych kształtek termokurczliwych.
Kształtka 1152-4-G z wtyczką.
Dane techniczne
Oznaczenie
wg normy VG
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
P±
10%
b
R±
10%
b
Jo ±
10%
b
V±
HW ± JW
20% ±20% 10%
b
b
b
T±
20%
b
Nr art.
Typ
411-08180
1108-1-G
–
16,5
7,9
16,5
3,8
17,3
20,1
15,2
4,1
1,0
1,0
–
1,0
411-08480
1108-4-G
–
16,5
7,9
16,5
3,8
17,3
20,1
15,2
4,1
1,0
1,0
3,0
1,0
411-52480
1152-4-G
VG95343T06E001A
24,0
10,5
24,0
6,0
26,0
25,0
19,0
10,0
1,3
0,5
3,0
1,0
411-54480
1154-4-G
VG95343T06E002A
30,0
15,5
30,0
6,0
32,0
27,0
20,0
12,0
1,5
0,8
3,0
1,0
411-55480
1155-4-G
VG95343T06E003A
31,0
18,0
31,0
7,0
40,0
31,0
21,0
15,0
1,8
1,0
3,0
1,0
411-56480
1156-4-G
VG95343T06E004A
36,0
22,5
36,0
8,5
46,0
38,0
26,0
15,0
1,8
1,0
3,0
1,0
411-57480
1157-4-G
VG95343T06E005A
43,0
28,5
43,0
10,0
55,0
45,0
30,0
16,0
2,0
1,0
3,0
1,7
411-58480
1158-4-G
VG95343T06E006A
60,0
35,0
60,0
16,0
80,0
54,0
35,0
30,0
3,3
1,5
3,0
1,7
411-59480
1159-4-G
VG95343T06E007A
66,0
45,0
66,0
17,0
108,0
68,0
42,0
51,0
3,8
2,0
3,0
2,0
411-60480
1160-4-G
VG95343T06E008A
82,0
61,0
82,0
25,0
118,0
84,0
52,0
39,0
4,0
4,0
3,0
2,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
102
S±
10%
b
a dostarczony
b obkurczony
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
2.2
Helashrink Seria 1100
Kątowa kształtka termokurczliwa o niskim
profilu z wargą wewnętrzną, zgodna z normą VG. Stosowana do ochrony mechanicznej wtyczek okrągłych w obszarach niewielkich dostępnych przestrzeni.
Kształtka 1123-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
H
min
a
Oznaczenie
wg normy VG
H
max
b
J
min.
a
P ±10%
= długość
całkowita
J
max.
b
R±
10%
b
V±
HW ± JW
20% ±20% 10%
b
b
b
T±
10%
b
411-21180
1121-1-G
VG95343T06F001A
22,0
12,0
22,0
6,5
70,0
19,0
1,5
1,1
3,0
1,0
411-22180
1122-1-G
VG95343T06F002A
25,5
15,0
25,0
7,5
79,0
20,0
1,5
1,1
3,0
1,0
411-23180
1123-1-G
VG95343T06F003A
29,0
19,0
29,0
8,5
89,0
21,0
1,8
1,1
3,0
1,0
411-24180
1124-1-G
VG95343T06F004A
34,0
23,0
34,0
10,0
102,0
22,0
1,8
1,1
3,0
1,0
411-25180
1125-1-G
VG95343T06F005A
37,0
30,0
37,0
11,0
108,0
24,0
2,0
1,1
3,0
1,7
411-26180
1126-1-G
VG95343T06F006A
43,5
34,0
43,5
12,0
121,0
27,0
2,0
1,1
3,0
1,7
411-27180
1127-1-G
VG95343T06F007A
50,0
41,5
50,0
14,5
132,0
30,0
2,3
1,4
3,0
1,7
411-28180
1128-1-G
VG95343T06F008A
62,5
47,0
62,5
18,0
133,0
33,0
2,5
1,4
3,0
2,0
411-29180
1129-1-G
VG95343T06F009A
69,0
60,0
69,0
20,0
137,0
35,0
2,5
1,4
3,0
2,0
411-41180
1141-1-G
VG95343T06F010A
82,0
67,0
82,0
23,0
140,0
45,0
2,5
1,4
3,0
2,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
b obkurczony
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
Kształtka 1135-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
Oznaczenie
wg normy VG
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
P ±10%
= długość
całkowita
R±
10%
b
Jo ±
10%
b
V±
HW ± JW
20% ±20% 10%
b
b
b
T±
10%
b
Nr art.
Typ
411-33180
1133-1-G
VG95343T06F011A
19,0
13,0
6,0
2,0
44,0
16,3
21,8
1,5
1,1
3,0
1,0
411-34180
1134-1-G
VG95343T18H001A
26,0
19,0
7,5
2,5
67,0
18,0
29,2
1,8
1,1
3,0
1,0
411-35180
1135-1-G
VG95343T06F013A
34,0
26,0
9,5
3,0
81,0
18,8
35,3
1,8
1,1
3,0
1,0
411-36180
1136-1-G
VG95343T06F014A
43,5
34,0
11,5
3,5
116,0
21,3
47,0
1,8
1,1
3,0
1,7
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
a dostarczony
b obkurczony
103
2.2
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
Helashrink Seria 200
Termokurczliwe kształtki rozgałęziające,
dwupalczaste służą do prostej i szybkiej izolacji miejsc rozgałęzień kabla na pojedyńcze
żyły. W celu zapewnienia pełnej ochrony
przed korozją, kształtki dostępne są w wersji
z powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
Kształtka 203-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Oznaczenie
wg normy VG
H
min
a
H
max
b
J/K
min
a
J/K
max
b
P±
10%
b
R±
10%
b
HW ± JW/KW
20% ± 20%
b
b
402-06180
206-1-G
VG95343T08C001A
13,0
6,0
7,0
3,0
22,0
19,0
1,5
402-12180
212-1-G
VG95343T08C005A
14,5
8,0
8,5
5,5
82,6
63,5
2,3
1,0
2,0
402-13180
213-1-G
–
17,3
7,9
11,1
7,9
83,1
64,0
2,3
2,3
402-03180
203-1-G
VG95343T08C002A
27,0
12,0
13,0
6,0
39,0
43,0
2,5
1,5
402-04180
204-1-G
VG95343T08C003A
39,0
18,0
27,0
12,0
66,0
81,0
3,1
2,5
402-11120
211-1-G
VG 95343 T08 C 004 A
56,0
26,0
27,0
13,0
85,0
94,0
4,5
2,5
402-01180
201-1-G
–
19,0
9,4
6,4
14,0
50,8
30,5
1,5
1,5
402-01220
201-2-G
–
31,8
9,4
15,7
6,4
50,8
30,5
1,5
1,5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji z wewnętrzą powłoką kleju
b obkurczony
termotopliwego lub epoksydowego.
Helashrink Seria 300
Kształtki rozgałęziające trójpalczaste, służą
do prostej i szybkiej izolacji miejsc rozgałęzień kabla na pojedyńcze żyły. Dodatkowo
w wiązkach kablowych kształtki rozgałęziające powlekane klejem przejmują na siebie
obciążenia mechaniczne.
Kształtka 304-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
Nr art.
Oznaczenie
wg normy VG
Typ
H
min
a
H
max
b
J/K/L
min
a
J/K/L
max
b
P±
10%
b
R±
10%
b
HW ±
20%
b
W±
20%
b
403-06180
306-1-G
VG95343T08D001A
13,0
6,5
6,5
3,5
46,0
25,4
1,3
1,0
20,3
403-04180
304-1-G
VG95343T08D002A
27,0
13,5
13,0
7,0
93,0
50,3
2,5
1,5
42,9
403-10180
310-1-G
VG95343T08D003A
38,5
19,0
19,0
10,0
135,0
73,7
3,1
1,8
61,0
403-11180
311-1-G
VG95343T08D004A
55,5
25,5
27,0
12,5
192,0 103,1
4,6
3,1
88,9
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji z wewnętrzą powłoką kleju
termotopliwego lub epoksydowego.
104
T±
10%
b
a dostarczony
b obkurczony
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
2.2
Helashrink Seria 400
Kształtki rozgałęziające, czteropalczaste
służą do prostej i szybkiej osłony miejsc
rozgałęzień kabla na cztery pojedyncze żyły.
Dodatkowo w wiązkach kablowych kształtki
rozgałęziające powleczone klejem przejmują
na siebie obciążenia mechaniczne i zabezpieczają przed dostępem wilgoci.
Kształtka 403-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
H
min
a
Oznaczenie
wg normy VG
J/K/L/N J/K/L/N
H
max
min
max
b
a
b
P±
10%
b
R±
10%
b
S±
10%
b
HW ±
20%
b
W±
10%
b
404-11180
411-1-G
VG95343T08E002A
19,0
10,0
9,5
5,5
36,1
35,6
32,0
1,8
1,0
404-03180
403-1-G
VG95343T08E004A
27,0
13,0
13,0
7,0
51,8
49,0
45,0
2,5
1,0
404-13180
413-1-G
VG95343T08E005A
38,6
19,0
19,0
10,0
74,9
75,0
65,3
1,8
1,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji z wewnętrzą powłoką
b obkurczony
kleju termotopliwego lub epoksydowego.
Helashrink Seria 1200
Kształtki rozgałęziające 90° (kształtki T),
służą do prostej i szybkiej izolacji punktów
rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły.
Kształtki powlekane klejem zabezpieczają
miejsca połaczeń przed naprężeniami mechanicznymi oraz przed dostępem wilgoci.
Kształtka 1202-1-G.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
H/J
min
a
Oznaczenie
wg normy VG
H/J
max
b
K
min.
a
K
max.
b
P ±10%
= długość
całkowita
R±
10%
b
S±
10%
b
KW ± HW/JW
20% ± 10%
b
b
412-06180
1206-1-G
VG95343T08A009A
6,6
3,0
6,6
3,0
29,7
14,7
14,7
1,0
1,0
412-03180
1203-1-G
VG95343T08A001A
13,2
6,0
6,5
3,0
52,0
26,0
19,3
1,0
1,5
412-02180
1202-1-G
VG95343T08A010A
13,2
6,1
13,2
6,1
58,7
29,2
29,2
1,5
1,5
412-05180
1205-1-G
–
17,7
8,9
7,6
3,8
50,8
25,4
25,4
1,0
1,5
412-01180
1201-1-G
VG95343T08A007A
17,7
8,9
10,1
5,1
47,5
23,6
23,6
1,0
1,5
412-09180
1209-1-G
VG95343T08A002A
27,0
12,4
13,2
6,0
108,0
54,0
38,6
1,5
2,5
412-07180
1207-1-G
VG95343T08A011A
26,9
12,4
26,9
12,4
120,1
55,9
59,9
2,5
2,5
412-04180
1204-1-G
VG95343T08A016A
13,0/6,5
7,5/4,0
6,5
4,0
56,0
33,0
19,3
1,0
1,5/1,0
412-16180
1216-1-G
VG95343T08A017A
33,0/16,5
13,0/6,5
16,5
6,5
97,0
54,0
38,5
1,5
2,5/1,5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
a dostarczony
b obkurczony
105
2.2
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
Helashrink Seria 1300
Kształtki rozgałęziające 45° (kształtki Y),
służą do prostej i szybkiej izolacji miejsc
rozgałęzień kabla na pojedyncze żyły.
Dodatkowo w wiązkach kablowych części
rozgałęziające przejmują na siebie obciążenia mechaniczne.
Kształtka 1301-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
K
min.
a
K
max.
b
P ±10%
= długość
całkowita
R±
10%
b
S±
10%
b
JW
KW ± HW ±
20% 20% ±20%
b
b
b
Nr art.
Typ
Oznaczenie
wg normy VG
413-01180
1301-1-G
VG 95343 T08 B 001 A
13,0
7,0
13,0
7,0
7,0
3,5
50,0
23,0
23,0
1,0
1,5
1,5
413-02180
1302-1-G
VG 95343 T08 B 004 A
27,0
13,0
27,0
13,0
7,0
3,5
93,0
41,0
36,0
1,0
2,5
2,5
413-03180
1303-1-G
VG 95343 T08 B 002 A
27,0
14,0
27,0
14,0
13,0
7,5
145,0
70,0
54,0
1,5
2,5
2,5
413-13180
1313-1-G
VG 95343 T06 B 009 A
28,5
13,5
27,0
13,5
27,0
13,5
150,0
70,0
80,0
2,5
2,5
2,5
413-11180
1311-1-G
VG 95343 T08 B 003 A
30,4
15,0
30,4
15,0
20,3
10,0
83,0
32,0
51,0
1,8
2,5
2,5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
b obkurczony
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
Kształtka 1306-1-G przed / po obkurczeniu.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Oznaczenie
wg normy VG
413-06180
1306-1-G
VG95343T06B010A
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
K
min.
a
K
max.
b
P ±10%
= długość
całkowita
R±
10%
b
S±
10%
b
13,0
6,0
6,5
3,0
6,5
3,0
45,0
23,0
21,5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zapytanie dostępne są również kształtki termokurczliwe wykonane z innych materiałów i/lub w wersji
z wewnętrzą powłoką kleju termotopliwego lub epoksydowego.
106
KW ± HW ± JW
20% 20% ±20%
b
b
b
1,5
1,0
1,0
a dostarczony
b obkurczony
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
2.2
Dwuskładnikowy klej epoksydowy V9500
Wyśmienity dwuskładnikowy klej epoksydowy, posiadający dopuszczenie VG, został
opracowany specjalnie do stosowania razem
z osprzętem termokurczliwym w wiązkach
przewodów i kabli, głównie w przemyśle
obronnym. Posiada bardzo dobrą odporność
na działanie rozpuszczalników oraz paliw silnikowych, także w podwyższonych temperaturach. Klej nakłada się po zmieszaniu obu
składników przed obkurczeniem. Podczas
procesu obkurczania składniki kleju pod
wpływem działania ciepła wchodzą ze sobą
w reakcję, zapewniając zwiększenie przyczepności i siły wiązania.
Klej dwuskładnikowy V9500.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. utwardzania
Czas utwardzania
Żywica epoksydowa (EP)
Czarny (BK)
+135 °C
24 godz. przy temp. +25 °C, 2 godz. przy temp. +85 °C
Temp. pracy
-75 °C do +150 °C
Certyfikaty/
Dopuszczenia
VG 95343 T15 DA
nowy
bezhaloge
Pistolet dozujący P9500
Pistolet dozujący P9500 umożliwia czysty
montaż oraz indywidualne dawkowanie
kleju. Jest on przeznaczony do stosowania
z klejem w podwójnych kartuszach
627-95002.
Zintegrowane podwójne kartusze zawierają
w oddzielnych rurkach dwa składniki kleju
V9500 (razem 50 g) i są dostępne z- / lub
bez zestawu montażowego. Mieszanie kleju
następuje w dyszy mieszającej, dzięki czemu
klej w kartuszach, po ich zamknięciu nadaje
się do wielokrotnego użycia.
Pistolet dozujący P9500 gwarantuje czyste i dokładne nanoszenie kleju.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Oznaczenie wg normy VG
Zawartość
627-95001
V9500 PK (Zestaw 1)
VG 95343 T15 A 001 A
1 x podwójny kartusz kleju (50g), 5 x spodek do mieszania,
5 x szpatułka do mieszania, 5 x papier ścierny
627-95010
V9500 B (Zestaw 2)
VG 95343 T15 A 002 B
1 x podwójny kartusz z klejem (50g), 1 x spodek do mieszania,
1 szpatułka do mieszania, 1 x papier ścierny, 3 x dysze mieszające
627-95002
V9500 P (Kartusz)
VG 95343 T15 A
Podwójny kartusz z klejem dwuskładnikowym
627-95003
P9500
VG 95343 T15 DA
Pistolet dozujący P9500
627-95004
M9500
VG 95343 T15 MA
Dysza mieszająca
Wszystkie dane w mm. Zastrzeżone prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
107
2.2
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
Kapturki termokurczliwe HEK
Właściwości
Kapturki termokurczliwe są używane do zabezpieczenia kabli przed wpływem wilgoci
oraz uszkodzeniem końcówek w czasie magazynowania i transportu. Mogą być także
używane jako kapturki izolacyjne do kabli
niskiego napięcia będących pod napięciem
(0.6/1kV). Kapturki są powlekane wewnętrznie klejem termotopliwym, który zapewnia
szczelność.
HEK oferują duży skurcz minimalizujący liczbę
potrzebnych kapturków termokurczliwych.
Zastosowanie
Przeznaczone do izolacji i zabezpieczania
końcówek wszystkich rodzajów kabli niskiego napięcia z izolacją polimerową i papierową, w szczególności pracujących pod napięciem, ułożonych na zewnątrz i w ziemi.
Odpowiedni kapturek termokurczliwy do każdego rozmiaru kabla.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
HEK
Wytrzymałość elektryczna
Palność materiału
Poliolefin usieciowany
chemicznie (POX)
Czarny (BK)
do 3:1
+135 °C
-55 °C do +80 °C
15 kV/mm
ASTM D635
Dane techniczne
Zalecany zakres stosowania
Nr art.
HEK
Typ
od
Wymiary po pełnym skurczu
do
H min a
H max b
P ± 10% b
HW ± 20% b
416-12046
1612-1-B8W
4,0
8,0
10,0
4,0
33,5
2,0
416-13054
1613-1-B8W
8,0
16,0
20,0
7,5
55,3
2,3
416-14047
1614-1-B8W2
16,0
32,0
40,0
15,0
90,0
3,0
416-15035
1615-1-B8W2
26,0
51,0
63,0
25,0
143,0
3,3
416-15070
1615-2-B8W2
26,0
44,0
55,0
25,0
143,0
3,3
416-17033
1617-1-B8W2
32,0
61,0
76,0
30,0
158,0
4,0
416-16053
1616-1-B8W2
48,0
80,0
100,0
45,0
162,0
4,0
416-16110
1616-7-B8W
48,0
100,0
125,0
45,0
162,0
4,0
HEK - wersja długa
416-18019
1618-1-B8W
6,0
11,0
14,0
6,0
55,3
2,3
416-01013
1601-1-B8W
10,0
19,0
23,8
9,4
89,0
2,0
416-20023
1620-1-B8W
13,0
28,0
35,0
12,7
184,0
3,3
416-08012
1608-1-B8W
70,0
130,0
159,0
63,5
127,0
3,3
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
b obkurczony
108
Produkty izolacyjne
Kształtki termokurczliwe
2.2
Palczatki termokurczliwe HEV
Właściwości
Termokurczliwe głowiczki rozgałęziające,
zwane też palczatkami, zostały zaprojektowane do prostej i szybkiej izolacji oraz uszczelnienia miejsc rozgałęzień kabli na pojedyńcze żyły. Są one wykonywane z odpornego, usieciowanego poliolefinu, zawierającego dodatki uniepalniające oraz powleczone wewnętrznie klejem termotopliwym.
Dzięki temu zapewniają ochronę przed uskodzeniami mechanicznymi oraz dostępem
wilgoci do wnętrza kabla.
Zastosowanie
Termokurczliwe palczatki HEV są przeznaczone do zabezpieczenia rozgałęzień kabli
2, 3 i 4 żyłowych przed uszkodzeniami mechanicznymi i dostępem wilgoci pracujących zarówno wewnątrz, na zewnątrz, jak
i w ziemi.
Palczatka termokurczliwa HEV przeznaczona dla kabla dwużyłowego.
Dane materiału
Materiał
Poliolefin usieciowany chemicznie (POX)
Kolor
Czarny (BK)
Stopień skurczu
do 3:1
Wytrzymałość elektryczna
Palczatka termokurczliwa HEV
15 kV/mm
Min. temp. obkurczania
+135 °C
Temp. pracy
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
-55 °C do +80 °C
Palność materiału
ASTM D635
Certyfikaty/Dopuszczenia
w załączniku.
Det Norkse Veritas
Dane techniczne
Zalecany zakres
stosowania (mm2)
Nr art.
Typ
Głowiczki dwupalczaste
od
do
H
min
a
H
max
b
J
min.
a
J
max.
b
Wymiary po pełnym skurczu
P ± 10% R ± 10%
b
b
S
nom.
HW ± 20% JW ±20%
b
b
402-16007
216-1-B8W
2,5
10,0
21,0
9,4
9,0
2,8
76,5
20,0
15,0
1,6
1,6
402-23058
223-2-B8W
4,0
35,0
33,0
9,4
17,5
4,1
94,0
30,0
20,0
1,5
1,2
402-18051
218-2-B8W
50,0
150,0
49,0
22,9
20,0
7,6
119,0
34,0
30,0
3,2
3,2
402-19032
219-2-B8W
185
400
87,0
38,1
43,0
12,7
141,5
42,5
44,0
3,8
3,8
Głowiczki trójpalczaste
403-18046
318-2-B8W
4,0
16,0
25,0
9,1
9,0
3,0
76,5
20,0
16,0
2,5
2,5
403-19056
319-2-B8W
16,0
35,0
31,0
17,5
15,0
4,6
93,5
28,5
23,0
2,9
2,9
403-20031
320-2-B8W
50,0
150,0
63,0
22,5
26,0
9,0
180,0
44,0
37,0
3,0
2,0
403-24016
324-1-B8W
150
300,0
90,0
34,0
35,0
14,0
200,0
50,0
54,0
3,0
2,0
403-42006
342-1-B8W2
185
400
110,0
35,0
40,0
17,5
230,0
45,0
55,0
4,0
3,5
403-41005
341-1-B8W2
240
400,0
125,0
59,0
50,8
25,4
283,0
71,0
75,0
3,8
3,8
2,5
10,0
28,0
9,0
9,0
1,8
78,0
17,0
20,0
2,7
2,0
Głowiczki czteropalczaste
404-42022
442-1-B8W
404-08022
408-2-B8W2
4,0
35,0
35,0
12,0
15,0
3,0
95,0
24,0
22,0
2,5
2,0
404-09021
409-2-B8W2
35,0
70,0
47,4
22,9
21,5
6,4
165,0
38,1
38,1
4,1
3,3
404-18020
418-4-B8W2
70,0
150,0
60,0
22,9
30,0
6,4
202,0
38,1
38,0
4,1
3,3
404-44010
444-1-B8W2
150
300,0
78,7
35,6
38,1
12,5
240,0
55,0
55,0
4,0
3,5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
a dostarczony
b obkurczony
109
3
Systemy ochrony przewodów
Strona
3.1 Węże osłonowe
System zarządzania okablowaniem Helawrap HWPP/HWPA-V0
Zestaw akcesorii HWClips i HWBase
Narzędzia HAT
Węże spiralne SBPE, SBPEFR, SBPA, SBPAV0 i SBPTFE
3.2 Oploty
Oploty Helagaine HEGP i HEGPX
Oploty Helagaine HEGPV0 i HEGPV0X
Oploty Helagaine HEGPA66
112
114
115
116
118
119
120
Strona
Oploty do ochrony elektromagnetycznej
Helagaine HEGEMIP i HEGEMIPV0
Oploty w pudełkach Helagaine HLB
HELAHOOK – otwieralna osłona ochronna
Nóż termiczny HSG0
3.3 Osłony krawędzi
Osłona krawędzi Flexiform
121
123
124
125
126
3.1
Systemy ochrony przewodów
Węże osłonowe
System zarządzania okablowaniem Helawrap HWPP/HWPA-V0
Właściwości
System zarządzania oprzewodowaniem
Helawrap jest idealnym rozwiązaniem
do wiązania i ochrony mechanicznej przewodów zarówno w przemyśle, jak też
w obszarze domu i biura. Osłona Helawrap
jest montowana na wiązce przewodów
na zasadzie zamka błyskawicznego. Dzięki
specjalnemu profilowi rury i prostemu narzędziu, wyprowadzenie pojedynczych lub
wielu przewodów jest łatwe i wygodne.
Unikalny design umożliwia zarówno wyprowadzenie dowolnego przewodu w dowolnym miejscu rury, jak też szybki demontaż
rury i wykorzystanie jej w innym miejscu.
Dzięki unikalnemu zestawowi akcesorii
Helawrap, węże mogą być mocowane
praktycznie w każdej pozycji i do każdej
powierzchni.
Helawrap jest dostępny w kilku kolorach,
szerokiej palecie rozmiarów oraz w dwu
rodzajach materiałów. Narzędzie ręczne
jest dołączone do opakowania.
Zastosowanie
Helawrap stosowany jest głównie do tworzenia wiązek kablowych, konfekcjonowania
przewodów w przemyśle elektrycznym oraz
w szafach sterowniczych jak również przy
budowie maszyn i urządzeń.
Umieść przewód lub wiązkę przewodów w narzędziu.
Kompletny system prowadzenia przewodów w biurze
i domu.
Węże Helawrap o długościach 25 metrów
przeznaczone są do szybkiego wiązania
Helawrap dostępny jest także w odcinkach
o długości 2 m, do zastosowań w domu
i osłony długich wiązek kabli i przewodów
w przemyśle. Helawrap HWPA-V0 dzięki
wysokiej klasie niepalności (UL94 V0) jest
szczególnie polecany tam gdzie stawia się
wysokie wymagania przeciwpożarowe,
i biurze. Pozwala na uporządkowanie plątaniny kabli przy komputerze, telewizorze
lub sprzęcie Hi-Fi.
np. przy budowie pojazdów szynowych.
Osadź koniec osłony Helawrap na narzędziu.
Jednym pociągnięciem narzędzia wprowadź przewody do osłony Helawrap na całej długości.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
HWPP, długość 2 m
Kolor
Wiązka Ø
max
Grubość
ścianki
(WT)
Zalecane
narzędzie
161-64204 HWPP16L2
Czarny (BK)
16
0,80
HAT16
161-64205 HWPP16L2
Szary (GY)
16
0,80
HAT16
161-64206 HWPP16L2
Srebrny (SR)
16
0,80
HAT16
161-64404 HWPP25L2
Czarny (BK)
27
1,05
HAT25
161-64405 HWPP25L2
Szary (GY)
27
1,05
HAT25
161-64406 HWPP25L2
Srebrny (SR)
27
1,05
HAT25
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Helawrap, łatwe i szybkie rozwiązanie
plątaniny kabli, dostępne w 2 rozmiarach i 3 kolorach!
112
Systemy ochrony przewodów
Węże osłonowe
3.1
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Certyfikaty/
Dopuszczenia
Poliamid 6 V0 (PA6V0)
-40 °C do +90 °C, krótkotrwale +120 °C
UL94 V0
NF-F 16101/16102
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Polipropylen (PP)
-60 °C do +110 °C, krótkotrwale +140 °C
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Elastyczny na całej długości, wykonanie odgałęzień możliwe
w dowolnym miejscu.
Dane techniczne
Materiał
Kolor
Wiązka Ø
max
Grubość ścianki
(WT)
Zalecane
narzędzie
161-64101 HWPP8
PP
Czarny (BK)
9
0,75
HAT8
161-64102 HWPP8
PP
Szary (GY)
9
0,75
HAT8
161-64103 HWPP8
PP
Srebrny (SR)
9
0,75
HAT8
161-64104 HWPP8
PP
Biały (WH)
9
0,75
HAT8
161-64201 HWPP16
PP
Czarny (BK)
16
0,80
HAT16
161-64202 HWPP16
PP
Szary (GY)
16
0,80
HAT16
161-64203 HWPP16
PP
Srebrny (SR)
16
0,80
HAT16
161-64207 HWPP16
PP
Biały (WH)
16
0,80
HAT16
161-64301 HWPP20
PP
Czarny (BK)
21
0,95
HAT20
161-64302 HWPP20
PP
Szary (GY)
21
0,95
HAT20
161-64303 HWPP20
PP
Srebrny (SR)
21
0,95
HAT20
161-64304 HWPP20
PP
Biały (WH)
21
0,95
HAT20
161-64401 HWPP25
PP
Czarny (BK)
27
1,05
HAT25
161-64402 HWPP25
PP
Szary (GY)
27
1,05
HAT25
161-64403 HWPP25
PP
Srebrny (SR)
27
1,05
HAT25
161-64407 HWPP25
PP
Biały (WH)
27
1,05
HAT25
161-64501 HWPP30
PP
Czarny (BK)
32
1,30
HAT30
161-64502 HWPP30
PP
Szary (GY)
32
1,30
HAT30
161-64503 HWPP30
PP
Srebrny (SR)
32
1,30
HAT30
161-64504 HWPP30
PP
Biały (WH)
32
1,30
HAT30
161-63101 HWPAV08
PA6V0
Czarny (BK)
9
0,75
HAT8
161-63201 HWPAV016
PA6V0
Czarny (BK)
16
0,85
HAT16
161-63301 HWPAV020
PA6V0
Czarny (BK)
21
0,95
HAT20
161-63401 HWPAV025
PA6V0
Czarny (BK)
27
1,05
HAT25
161-63501 HWPAV030
PA6V0
Czarny (BK)
32
1,30
HAT30
Nr art.
Typ
HWPP, długość 25 m
HWPA-V0, długość 25 m
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
113
3.1
Systemy ochrony przewodów
Węże osłonowe
Zestaw akcesorii HWClips
i HWBase
Właściwości
HWClip i HWBase są rodziną akcesorii mocujących do systemu zarządzania okablowaniem Helawrap.
Możliwości wykorzystania tego systemu są
praktycznie nieograniczone. Każdy uchwyt
przeznaczony jest do mocnego zamocowania węża osłonowego Helawrap o odpowiednim rozmiarze. Unikalny system łączenia
pozwala na połaczenie dowolnego uchwytu
z płytką mocującą lub z innym uchwytem
o dowolnym rozmiarze. Uchwyty można łączyć w łańcuchy, przy czym każdy uchwyt
może się swobodnie obracać względem innych. Dzięki temu dowolna ilość przewodów może być łączona razem i wspólnie
prowadzona. Uchwyty można łatwo zdemontować i użyć ponownie.
Płytki mocujące umożliwiają mocowanie
uchwytów Helawrap do powierzchni. Mocuje się je do podłoża śrubowo lub na opaski. Dostępne są także płytki z klejem przygotowanym do dużego obciążenia.
Zastosowanie
Uchwyty i płytki mocujące systemu Helawrap
można ze sobą łaczyć w łańcuchy w celu
wiązania, mocowania i ochrony dowolnej
Zestaw akcesorii Helawrap dopasowany do pewnego mocowania i przejrzystego prowadzenia osłon.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na udary mech.
i wyższą temp. (PA66HIRHS)
-40 °C do +105 °C
UL94 HB
nowy
bezhaloge
liczby przewodów w urządzeniach przemysłowych. Mogą być stosowane w rozdzielniach, szczególnie w obszarze drzwi, gdzie
wymagana jest instalacja ruchoma.
Akcesoria Helawrap można używać także
do uporządkowania przewodów w biurze
i w domu.
Uchwyty mocujące można ze sobą łączyć.
Po połaczeniu obracają się swobodnie względem siebie.
Do zabezpieczenia mocowania
można użyć gumki R1 (tylko
do HWClip25 i HWClip30).
Dane techniczne
ØD
Rozmiar węża
Kolor
161-64002 HWCLIP08
9
8
Czarny (BK)
161-64004 HWCLIP16
15
16
Czarny (BK)
161-64006 HWCLIP20
20
20
Czarny (BK)
161-64008 HWCLIP25
25
25
Czarny (BK)
161-64010 HWCLIP30
31
30
Czarny (BK)
–
–
Czarny (BK)
Nr art.
Typ
Uchwyty HWClips
201-20010 R1
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
114
Systemy ochrony przewodów
Węże osłonowe
Płytki mocujące Helawrap HWBase / HWBaseA
3.1
Zestaw akcesorii Helawrap umożliwia wiązanie, mocowanie i ochronę przewodów w rozdzielnicach
i maszynach przemysłowych.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Płytki mocujące HWBase
Klej
161-64012 HWBASEA
Akrylat na piance poliuretanowej
Czarny (BK)
–
Czarny (BK)
161-64014 HWBASE
Kolor
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Narzędzia HAT
Nowe narzędzia montażowe Helawrap
umożliwiają łatwy i szybki montaż przewodów. Aplikator został zoptymalizowany
do gładkiego i bezpiecznego ślizgania się
wewnątrz węża osłonowego i łatwiejszego
wprowadzania przewodów do niego.
Unikalna konstrukcja narzędzia umożliwia
wydzielenie i wyprowadzenie dowolnego
przewodu na zewnątrz w dowolnym miejscu osłony. Narzędzie jest dołączone do każdego opakowania 25 i 2 m. Dodatkowe
narzędzia można kupić oddzielnie.
Narzędzia HAT są dostępne do każdej średnicy
węża osłonowego.
Dane techniczne
Kolor
Ilość w opak.
161-60001 HAT8
Nr art.
Typ
Niebieski (BU)
10
161-60002 HAT16
Niebieski (BU)
10
161-60003 HAT20
Niebieski (BU)
10
161-60004 HAT25
Niebieski (BU)
10
161-60005 HAT30
Niebieski (BU)
10
Zastrzeżone prawo do ewentualnych zmian technicznych.
115
3.1
Systemy ochrony przewodów
Węże osłonowe
Węże spiralne SBPE, SBPEFR,
SBPA, SBPAV0 i SBPTFE
Właściwości
Węże spiralne są standardowym rozwiązaniem do zarządzania i ochrony przewodów i węży elastycznych. Dzięki swojej
budowie można je nakładać na przewody,
kable czy rury już po ich zamontowaniu.
Ponadto węże można odwijać częściowo
lub całkowicie w dowolnym momencie
i w dowolnym kierunku.
Wąż spiralny.
Węże spiralne HellermannTyton są dostępne
w szerokiej palecie rozmiarów, kolorów
i materiałów:
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
• Standardowy polietylen (SBPE) do zastosowań ogólnych
Palność materiału
• Polietylen uniepalniony (SBPEFR) oferuje
podwyższoną odporność na ogień
UL94 HB
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
• Poliamid uniepalniony (SBPAV0) zgodny
• PTFE (SBPTFE) oferuje podwyższone zabezpieczenie przed ścieraniem oraz wyśmienitą odporność chemiczną i temperatu-
-60 °C to +90 °C,
krótkotrwale +120 °C
nowy
bezhaloge
• Poliamid (SBPA) o podwyższonej odporności mechanicznej
z normą UL94 zapewnia wysoką odporność na ogień w klasie V0, do zastosowań
specjalnych, szczególnie w zastosowaniach kolejowych i lotniczych
Polietylen (PE)
Palność materiału
Polietylen (PE-FR), niepalny
-60 °C to +80 °C,
krótkotrwale +120 °C
UL94 V2, FMVSS 302 Typ B
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6 V0 (PA6V0)
-60 °C to +95 °C,
krótkotrwale +130 °C
UL94 V0
rową.
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Zastosowanie
Materiał
Węże spiralne są używane do wiązania
i osłony przewodów, gdy wymagany jest
wysoki poziom ochrony mechanicznej jak
np. w przemyśle samochodowym, czy przy
panelach i szafkach sterowniczych. Węże
spiralne są także stosowane w instalacjach
elektrycznych, gdzie występuje konieczność
dodatkowej ochrony mechanicznej przewodów, jak też w wielu innych aplikacjach.
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6 (PA6)
-60 °C to +95 °C,
krótkotrwale +130 °C
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Politetrafluoroetylen (PTFE)
-60 °C do +260 °C,
krótkotrwale +350 °C
UL94 V0
Dane techniczne
Skok
spirali
(P)
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Materiał
Kolor
Ilość
w opak.
(m)
Nr art.
Typ
SBPE, 5 m odcinki
ØD
Grubość
ścianki
(WT)
161-41103
SBPE4D
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PE
Naturalny (NA)
5
161-41104
SBPE4D
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PE
Czarny (BK)
5
161-41105
SBPE4D
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PE
Szary (GY)
5
161-41203
SBPE9D
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PE
Naturalny (NA)
5
161-41204
SBPE9D
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PE
Czarny (BK)
5
161-41205
SBPE9D
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PE
Szary (GY)
5
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
116
Systemy ochrony przewodów
Węże osłonowe
3.1
Węże spiralne SBPE, SBPEFR,
SBPA, SBPAV0 i SBPTFE
Dane techniczne
Skok
spirali
(P)
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Materiał
Kolor
Ilość
w opak.
(m)
Typ
ØD
Grubość
ścianki
(WT)
161-41000 SBPE1.5
1,5
0,8
6,0
1,6
8,0
PE
Naturalny (NA)
30
161-41001 SBPE1.5
1,5
0,8
6,0
1,6
8,0
PE
Czarny (BK)
30
161-41002 SBPE1.5
1,5
0,8
6,0
1,6
8,0
PE
Szary (GY)
30
161-41100 SBPE4
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PE
Naturalny (NA)
30
161-41101 SBPE4
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PE
Czarny (BK)
30
161-41102 SBPE4
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PE
Szary (GY)
30
161-41200 SBPE9
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PE
Naturalny (NA)
30
161-41201 SBPE9
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PE
Czarny (BK)
30
161-41202 SBPE9
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PE
Szary (GY)
30
161-41300 SBPE16
16,0
1,6
16,0
20,0
150,0
PE
Naturalny (NA)
30
161-41301 SBPE16
16,0
1,6
16,0
20,0
150,0
PE
Czarny (BK)
30
161-41302 SBPE16
16,0
1,6
16,0
20,0
150,0
PE
Szary (GY)
30
161-43000 SBPEFR1.5
1,5
0,8
6,0
1,6
8,0
PEFR
Biały (WH)
30
161-43001 SBPEFR1.5
1,5
0,8
6,0
1,6
8,0
PEFR
Czarny (BK)
30
161-43100 SBPEFR4
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PEFR
Biały (WH)
30
161-43101 SBPEFR4
4,0
1,0
7,8
5,0
20,0
PEFR
Czarny (BK)
30
161-43200 SBPEFR9
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PEFR
Biały (WH)
30
161-43201 SBPEFR9
9,0
1,4
12,5
10,0
100,0
PEFR
Czarny (BK)
30
161-43300 SBPEFR16
16,0
1,6
16,0
20,0
150,0
PEFR
Biały (WH)
30
161-43301 SBPEFR16
16,0
1,6
16,0
20,0
150,0
PEFR
Czarny (BK)
30
161-42000 SBPA1.5
1,5
0,4
6,0
1,6
8,0
PA6
Naturalny (NA)
30
161-42100 SBPA4
4,0
0,6
7,8
5,0
20,0
PA6
Naturalny (NA)
30
161-42200 SBPA9
9,0
1,0
12,5
10,0
100,0
PA6
Naturalny (NA)
30
161-42300 SBPA16
16,0
1,2
16,0
20,0
150,0
PA6
Naturalny (NA)
30
161-44000 SBPAV01.5
1,5
0,4
6,0
1,6
8,0
PA6V0
Czarny (BK)
30
161-44100 SBPAV04
4,0
0,6
7,8
5,0
20,0
PA6V0
Czarny (BK)
30
161-44200 SBPAV09
9,0
1,0
12,5
10,0
100,0
PA6V0
Czarny (BK)
30
161-44300 SBPAV016
16,0
1,2
16,0
20,0
150,0
PA6V0
Czarny (BK)
30
161-45000 SBPTFE1.5
1,5
0,5
6,0
1,6
8,0
PTFE
Naturalny (NA)
5
161-45100 SBPTFE4
4,0
0,7
7,8
5,0
20,0
PTFE
Naturalny (NA)
5
161-45200 SBPTFE9
9,0
1,0
12,5
10,0
100,0
PTFE
Naturalny (NA)
5
Nr art.
SBPE
SBPEFR
SBPA
SBPAV0
SBPTFE
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
117
3.2
Systemy ochrony przewodów
Oploty
Oploty Helagaine HEGP i HEGPX
Właściwości
Oploty Helagaine HEGP i HEGPX umożliwiają elastyczną, wysoce odporną na przecięcia
i prostą w montażu ochronę przewodów.
Specjalna plecionka zwiększa średnicę
w momencie ściśnięcia, a po rozciągnięciu
wraca do nominalnej średnicy.
Helagaine HEGP oferuje bardzo dużą gęstość oplotu (81%) przy jednoczesnym zachowaniu dużego stopnia rozciągliwości.
W celu zapewnienia optymalnego dopasowania, oploty HEGP dostępne są w 13 rozmiarach obsługujących średnice od 1 do
66 mm.
Oplot Helagaine HEGP.
Oploty HEGPX posiadają mniejszą gęstość
oplotu (75%) ale za to oferują większy stopień rozciągnięcia 3:1. 7 rozmiarów obsługuje średnice od 2 do 70 mm.
Zastosowanie
Oploty Helagaine HEGP i HEGPX są używane w branżach samochodowej i maszynowej do ochrony przewodów przed kontaktem z elementami o wysokiej temperaturze. Oploty mogą być dostarczane w odcinkach.
Oplot Helagaine HEGPX.
Metoda montażu
W celu uniknęcia rozplatania się nitek oplotu, zaleca się używanie narzędzia do cięcia
na gorąco, które stapia ze sobą nitki.
Wiązka Ø
min.
Wiązka Ø
max
Ilość w rolce
(m)
170-10300 HEGP03
1
5
200
170-10400 HEGP04
2
7
200
170-10500 HEGP05
3
9
200
170-10600 HEGP06
4
11
100
170-10800 HEGP08
5
12
100
170-11000 HEGP10
7
15
100
170-11200 HEGP12
8
17
100
170-11500 HEGP15
10
20
100
170-12000 HEGP20
14
26
50
Poliester (PET)
170-12500 HEGP25
18
34
50
Czarny (BK)
170-13000 HEGP30
20
40
50
-50 °C do +150 °C,
krótkotrwale +220 °C
170-14000 HEGP40
30
50
50
170-15000 HEGP50
40
66
50
Informacje nt. noża
termicznego HSG0
znajdują się
na stronie 125.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Temperatura
topienia
Palność
materiału
Dane techniczne
Typ
HEGPX
+250 °C
UL94 V2, FMVSS-302
nowy
bezhaloge
Nr art.
HEGP
170-00060 HEGPX06
3
9
100
170-00090 HEGPX09
5
16
100
170-00120 HEGPX12
6
19
100
170-00200 HEGPX20
12
32
100
170-00300 HEGPX30
19
45
50
170-00400 HEGPX40
32
70
50
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych
zmian technicznych.
Na zamówienie dostępne też w szarym kolorze (GY).
Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.
118
Systemy ochrony przewodów
Oploty
3.2
Oploty Helagaine HEGPV0
i HEGPV0X
Właściwości
Dzięki dodatkom uniepalniającym, oploty:
Helagaine HEGPV0 i HEGPV0X posiadają
właściwości samogasnące zgodne z normą
UL94 V0. Oploty te powinny być stosowane
wszędzie tam, gdzie ważna jest ochrona
przeciwpożarowa. Specjalna struktura oplotu poliestrowego powstrzymuje brud i wilgoć przed przedostawaniem się do wewnątrz. Oploty Helagaine HEGPV0 i HEGPV0X
są także odporne na kwasy. Helagaine
HEGPV0X posiada stopień rozciągnięcia 3:1,
dzięki czemu jest szczególnie wygodny
w użyciu.
Zastosowanie
Oploty te są używane do ochrony wiązek
kablowych w branżach: samochodowej
i kolejowej, przy budowie maszyn, robotów
Oplot Helagaine HEGPV0X.
i urządzeń automatyki.
Dane materiału
Metoda montażu
W celu uniknęcia rozplatania się nitek oplotu, zaleca się używanie narzędzia do cięcia
na gorąco, które stapia ze sobą nitki.
Materiał
Kolor
Poliester (PBT)
Czarny (BK)
Temp. pracy
-50 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
Temperatura
topienia
+225 °C
Palność materiału
UL94 V0, FMVSS-302
Dane techniczne
Informacje nt. noża
termicznego HSG0
znajdują się
na stronie 125.
Nr art.
HEGPV0
Typ
Wiązka Ø min.
Wiązka Ø max
Ilość w rolce
(m)
170-30400
HEGPV004
3
7
100
170-30600
HEGPV006
5
11
100
170-30800
HEGPV008
7
13
100
170-31200
HEGPV012
11
17
50
170-31500
HEGPV015
13
20
50
170-32000
HEGPV020
18
25
50
170-35000
HEGPV050
40
60
50
170-50030
HEGPV0X03
2
6
200
170-50060
HEGPV0X06
3
9
200
170-50090
HEGPV0X09
5
16
100
170-50120
HEGPV0X12
6
19
100
170-50200
HEGPV0X20
12
32
100
170-50300
HEGPV0X30
19
45
50
170-50400
HEGPV0X40
32
70
50
170-50500
HEGPV0X50
38
76
50
HEGPV0X
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zamówienie dostępne też w szarym kolorze (GY).
Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
119
3.2
Systemy ochrony przewodów
Oploty
Oploty Helagaine HEGPA66
Właściwości
Oplot HEGPA66 jest wykonany z włókna
poliamidowego, którego średnica jest średnio większa o 10% od włókna poliestrowego. W związku z tym zapewnia on większą
odporność mechaniczną.
Pomimo swojej wytrzymałości Helagaine
HEGPA66 może być łatwo aplikowany także
na elementach o bardzo nieregularnych
kształtach.
Zastosowanie
Helagaine HEGPA66 jest stosowany zarówno przy budowie pojazdów mechanicznych
jak też maszyn i urządzeń produkcyjnych.
Metoda montażu
Rozplątywania się oplotu można uniknąć
używając do cięcia noża termicznego.
Oploty mogą być także dostarczane na
Różne typy oplotów Helagaine.
zamówienie w określonych długościach.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Poliamid 6.6 (PA66)
-60 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
Temperatura topienia
+255 °C
Gęstość oplotu
ok. 85%
Palność materiału
UL94 V2, FMVSS-302
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Kolor
Ilość w rolce
(m)
170-40400 HEGPA6604
3
6
Czarny (BK)
200
170-40600 HEGPA6606
4
8
Czarny (BK)
100
170-40800 HEGPA6608
5
10
Czarny (BK)
100
170-41000 HEGPA6610
7
12
Czarny (BK)
100
100
170-41200 HEGPA6612
8
14
Czarny (BK)
170-41600 HEGPA6616
12
18
Czarny (BK)
50
170-42000 HEGPA6620
15
23
Czarny (BK)
50
170-42500 HEGPA6625
18
28
Czarny (BK)
50
170-43000 HEGPA6630
25
32
Czarny (BK)
50
170-44000 HEGPA6640
30
44
Czarny (BK)
50
170-45000 HEGPA6650
40
55
Czarny (BK)
50
170-46000 HEGPA6660
50
65
Czarny (BK)
50
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zamówienie dostępne też w szarym kolorze (GY).
Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.
120
Systemy ochrony przewodów
Oploty
3.2
Oploty do ochrony elektromagnetycznej Helagaine
HEGEMIP i HEGEMIPV0
Właściwości
Oploty Helagaine EMI składają się z plecionki z drutów miedzianych, ocynowanych
i nici poliestrowych. Dzięki temu oplot jest
elastyczny i samodzielnie powraca do swojej
średnicy nominalnej. Właściwość ta umożliwia zastosowanie w instalacjach ruchomych,
a jednocześnie zapewnia stałą gęstość oplotu i zachowanie pierwotnych właściwości
tłumienia.
Oplot jest dostarczany z wewnętrzną rurką
ochronną, która zabezpiecza go w trakcie
transportu i ułatwia aplikacje na przewodzie. Wyśmienite właściwości tłumienia,
elastyczność i wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne sprawdzają się znakomicie w warunkach przemysłowych. Oba
oploty spełniają wymagania stawiane przez
Oploty Helagaine EMI są zrobione z ocynowanych drutów miedzianych i nici poliestrowych.
międzynarodową normę CISPR25 (10 kHz
do 1 GHz).
Dane materiału
Zastosowanie
Materiał
Oploty Helagaine EMI służą zazwyczaj
do ochrony przewodów w urządzeniach
o bardzo czułej elektronice, jak również
w maszynach elektrycznych, urządzeniach
radiowych i elementach samochodowych
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Wymagania
elektromagnetyczne
Poliester (PET), Miedź cynowana
Kolor cyny i czarny (TCBK)
-40 °C do +175 °C, krótkotrwale +200 °C
UL94 V2, FMVSS-302
10 KHz do 1 GHz wg CISPR25
(DIN VDE 0879-2)
sterowanych elektronicznie.
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Wymagania
elektromagnetyczne
Poliester (PBT), Miedź cynowana
Kolor cyny i czarny (TCBK)
-40 °C do +175 °C, krótkotrwale +200 °C
UL94 V0, FMVSS-302
10 KHz do 1 GHz wg CISPR25
(DIN VDE 0879-2)
121
3.2
Systemy ochrony przewodów
Oploty
Oploty do ochrony elektromagnetycznej
Helagaine HEGEMIP i HEGEMIPV0
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Materiał
ØD
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Ciężar g/m
Ilość w rolce
(m)
173-60400
HEGEMIPV004
CU, PBT
4
4
6,5
21,5
100
173-60600
HEGEMIPV006
CU, PBT
6
5
10
28,5
100
173-60800
HEGEMIPV008
CU, PBT
8
8
11,5
26,5
100
173-61000
HEGEMIPV010
CU, PBT
10
8
13
43,5
50
173-61200
HEGEMIPV012
CU, PBT
12
10
15
48,0
50
173-61400
HEGEMIPV014
CU, PBT
14
12
18
58,0
100
173-61600
HEGEMIPV016
CU, PBT
16
14
20
72,5
100
Ciężar g/m
Ilość w rolce
(m)
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Materiał
ØD
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
173-00400
HEGEMIP04
CU, PET
4
4
6,5
21,5
100
173-00600
HEGEMIP06
CU, PET
6
5
10
28,5
100
173-00800
HEGEMIP08
CU, PET
8
8
11,5
26,5
100
173-01000
HEGEMIP10
CU, PET
10
8
13
43,5
50
173-01200
HEGEMIP12
CU, PET
12
10
15
48,0
50
173-01400
HEGEMIP14
CU, PET
14
12
18
58,0
100
173-01600
HEGEMIP16
CU, PET
16
14
20
72,5
100
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.
122
Systemy ochrony przewodów
Oploty
3.2
Oploty w pudełkach Helagaine
HLB
Właściwości
Oplot poliestrowy Helagaine HLB posiada
stopień rozciągania 3:1. Dzięki temu przy
pomocy oplotów o trzech rozmiarach
można obsłużyć wiązki o średnicy od 5 do
54 mm. Duży stopień rozciągania pomaga
także przy aplikacji na elementy o dużych
różnicach średnic, np. przy osłonie przewodu wraz ze złączem.
Oploty są dostarczane w rolkach 10 m
umieszczonych w praktycznych pudełkach
z możliwością bezpośredniego odwijania,
bez otwierania pudełka. Pudełko chroni
przed zabrudzeniami i jest łatwe do magazynowania.
Zastosowanie
Helagaine HLB: trzy rozmiary obsługują cały zakres standardowych średnic.
Oplot stosuje się do związania i do zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Pudełka z oplotem nawiniętym na rolkę są bardzo przydatne przy zastosowaniach warsztatowych, zarówno profesjonalnych jak i domowych.
Metoda montażu
W celu uniknęcia rozplatania się końcówek
oplotu zaleca się używać specjalne narzędzie do cięcia na gorąco HSG0. Cięcie na
gorąco powoduje zgrzanie włókien poliestrowych ze sobą.
Elastyczny, sprężysty i dostępny w małych ilościach.
Dane materiału
Informacje nt. noża
termicznego HSG0
znajdują się
na stronie 125.
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Temperatura topienia
Współczynnik tlenowy
Poliester (PET)
Czarny (BK)
-50 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
+250 °C
34 % (NF G 07-128)
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
ØD
Wiązka Ø
min.
Wiązka Ø
max
Ilość w rolce
(m)
170-80150
HLB15
15
5
21
10
170-80250
HLB25
25
10
30
10
170-80350
HLB35
35
18
54
10
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo
do ewentualnych zmian technicznych.
123
3.2
Systemy ochrony przewodów
Oploty
HELAHOOK – otwieralna osłona
ochronna
Właściwości
HELAHOOK jest lekką, odporną na ścieranie
i otwieralną osłoną ochronną. Dzięki swojemu rzepowemu systemowi zamknięcia,
HELAHOOK może być użyta do osłony przewodów i rur, które są już zamontowane
i zaadaptowana do bardzo nieregularnych
kształtów. Umożliwia szybki i wygodny dostęp do osłoniętych elementów i może być
używana wielokrotnie. Dlatego też może
być stosowana jako alternatywa do oplotów ochronnych i rur karbowanych w wielu
standardowych aplikacjach.
HELAHOOK posiada dobre właściwości palnościowe. Jest ona zgodna z norma NF F
16-101, klasa F1 dla emisji dymu i gazów
toksycznych i spełnia wymagania normy
UL94 V2.
Osłona ochronna HELAHOOK umożliwia rozpięcie i ponowne użycie.
Zastosowanie
HELAHOOK jest stosowany w przemyśle
maszynowym, oraz w zastosowaniach elektrotechnicznych w przemyśle stoczniowym,
lotniczym i przy budowie pojazdów szynowych. HELAHOOK jest używany także
w przemyśle samochodowym i przy budowie pojazdów użyteczności publicznej. Jest
to idealne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie
istnieje konieczność rozpinania osłony.
HELAHOOK zapewnia wyśmienitą ochronę przed ścieraniem.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Poliester (PET)
Czarny (BK)
-50 °C do +150 °C
UL94 V2, FMVSS-302
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Ilość w rolce
(m)
170-05100
HELAHOOK10
3
15
25
170-05150
HELAHOOK15
10
20
25
170-05200
HELAHOOK20
15
30
25
170-05250
HELAHOOK25
20
40
25
170-05300
HELAHOOK30
25
50
25
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Na zamówienie dostarczamy odcinki o określonej długości.
124
Systemy ochrony przewodów
Oploty
3.2
Nóż termiczny HSG0
Nóż termiczny HSG0 jest lekkim, wytrzymałym i poręcznym narzędziem do cięcia tkanin syntetycznych, takich jak np. oploty.
Rozgrzewa się bardzo szybko po naciśnięciu
przycisku i przecina oplot w przeciągu sekundy. Podczas cięcia osobne włókna oplotu
są zgrzewane razem co zapobiega późniejszemu samoistnemu rozplataniu się.
Cięcie przy pomocy HSG0 zapobiega rozplataniu się oplotów.
Dane techniczne
Nr art.
170-99001 HSG0
Typ
Ciężar (kg)
Kolor
1,15
Niebieski (BU)
Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
125
3.3
Systemy ochrony przewodów
Osłony krawędzi
Osłona krawędzi Flexiform
Właściwości
Bardzo elastyczny profil osłonowy przeznaczona jest do mocowania na krawędzi
blachy wewnątrz otworów bez stosowania
kleju. Ciasno dopasowana osłona zapewnia
ładny wygląd i pewne zabezpieczenie
mechaniczne.
Zastosowanie
Osłona krawędzi Flexiform służy do zabezpieczenia przewodów i kabli przed możliwymi uszkodzeniami izolacji przy prowadzeniu
przez otwory o ostrych krawędziach.
Optymalna ochrona przewodów i kabli przed ostrą krawędzią.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Polietylen (PE)
-30 °C do +80 °C ciągle,
(+120 °C przez 200 h)
UL94 HB
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6 (PA6)
-60 °C do +95 °C ciągle,
(+130 °C przez 200 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Certyfikaty/
Dopuszczenia
126
Politetrafluoroetylen (PTFE)
-60 °C do +260 °C ciągle,
(+350 °C przez 200 h)
UL94 V0
PAN 6480-A
Systemy ochrony przewodów
Osłony krawędzi
3.3
Osłona krawędzi Flexiform
Osłona krawędzi
Dane techniczne
Nr art.
G51P
Typ
Grubość
blachy min.
Grubość
Szerokość Szerokość Wysokość Wysokość
blachy max
(W)
(W2)
(H)
(H2)
Ilość w
opak. (m)
Materiał
Kolor
251-10009 G51PAA
0,4
0,9
2,2
0,95
2,4
1,6
25
PE
Naturalny (NA)
251-10109 G51PA
0,4
1,5
3,9
1,5
4,3
2,7
25
PE
Naturalny (NA)
251-10209 G51PB
1,3
2,4
4,6
2,4
4,3
2,7
25
PE
Naturalny (NA)
251-10309 G51PC
2,2
3,4
5,7
3,5
4,3
2,7
25
PE
Naturalny (NA)
251-10409 G51PD
3,3
5,0
8,4
5,1
6,2
4,3
25
PE
Naturalny (NA)
251-10509 G51PE
4,9
6,7
9,9
6,7
6,4
4,5
25
PE
Naturalny (NA)
251-10609 G51PF
6,5
8,2
11,4
8,3
6,8
4,8
25
PE
Naturalny (NA)
251-10709 G51PG
8,0
10,0
13,2
10,1
6,8
4,8
25
PE
Naturalny (NA)
251-10809 G51PH
9,7
13,2
16,4
13,2
6,8
4,8
25
PE
Naturalny (NA)
251-21109 G51NA
0,4
1,5
3,9
1,5
4,3
2,7
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21209 G51NB
1,3
2,4
4,6
2,4
4,3
2,7
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21309 G51NC
2,2
3,4
5,7
3,5
4,3
2,7
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21409 G51ND
3,3
5,0
8,4
5,1
6,2
4,3
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21509 G51NE
4,9
6,7
9,9
6,7
6,4
4,5
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21609 G51NF
6,5
8,2
11,4
8,3
6,8
4,8
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21709 G51NG
8,0
10,0
13,2
10,1
6,8
4,8
25
PA6
Naturalny (NA)
251-21809 G51NH
9,7
13,2
16,4
13,2
6,8
4,8
25
PA6
Naturalny (NA)
251-30109 G51TA
0,4
1,5
3,9
1,5
4,3
2,7
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30209 G51TB
1,3
2,4
4,6
2,4
4,3
2,7
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30309 G51TC
2,2
3,4
5,7
3,5
4,3
2,7
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30409 G51TD
3,3
5,0
8,4
5,1
6,2
4,3
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30509 G51TE
4,9
6,7
9,9
6,7
6,4
4,5
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30609 G51TF
6,5
8,2
11,4
8,3
6,8
4,8
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30709 G51TG
8,0
10,0
13,2
10,1
6,8
4,8
3
PTFE
Naturalny (NA)
251-30809 G51TH
9,7
13,2
16,4
13,2
6,8
4,8
3
PTFE
Naturalny (NA)
G51N
G51T
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Profile osłonowe Flexiform nie są powlekane klejem i dlatego nie nadają się do osłony krawędzi zewnętrznych.
127
4
Złączki instalacyjne
Strona
4.1 HelaCon
Seria HelaCon
HelaCon Plus
HelaCon Easy
130
132
134
4.1
Złączki instalacyjne
HelaCon
Złączki instalacyjne HelaCon
Złączki bezśrubowe służą do szybkiego,
prostego i pewnego łączenia żył i rozdziału
obwodów elektrycznych w instalacjach domowych. Są używane w typowym zakresie
napięć do 450 V. Duża różnorodność pod
względem ilości pól wejściowych pozwala
na sporą elastyczność stosowania w zależności od ilości żył oraz dostępnej przestrzeni.
Złączki dostosowane są do przewodów
o średnicach do 2,5 mm2, co umożliwia
swobodne łączenie żył nawet o dużym obciążeniu. Elastyczny docisk podwójnej sprę-
Złączki HelaCon Plus.
żyny HelaCon Plus ułatwia łączenie żył
o różnych średnicach bez ryzyka luzowania
się żył o mniejszych przekrojach.
HelaCon montuje się bez użycia narzędzi
dzięki technologii wciskania przewodu
w złącze ze sprężyną dociskową. O ile
HelaCon Easy posiada standardowe rozwiązanie sprężyny, o tyle rozwiązanie HelaCon
Plus bazuje na najnowszej technologii.
Podwójna sprężyna dociskająca pozwala
na komfortowe stosowanie i bezpieczne
zamontowanie przewodów.
Złączki HelaCon Easy.
Więcej informacji nt. nowoczesnej technologii podwójniej sprężyny znajduje się
na stronie 131.
Łatwe wprowadzenie, pewny
docisk i wygodna kontrola optyczna to zalety nowoczesnych
złączek z podwójną sprężyną.
HelaCon ułatwiają prace elektroinstalatorów
na budowie.
130
Zastosowanie HelaCon Plus w natynkowej puszcze
łączeniowej.
Możliwość jednoczesnego podłączenia żył o różnych przekrojach
od 0,5 do 2,5 mm2.
Złączki instalacyjne
HelaC
Hoenl a PClouns
4.1
HelaCon Plus - widoczne zalety
Każdego dnia do łaczenia przewodów w instalacjach domowych wykorzystuje się niezliczoną ilość złączek bezśrubowych (tzw.
szybkozłączek). Chociaż jest to praca rutynowa, montaż złączek wymaga zachowania
dużej staranności. Ścisłe i pewne połaczenie
jest niezbędne do bezawaryjnej, długoletniej
pracy. Słaby docisk może w najlepszej sytuacji skutkować brakiem zasilania lub przegrzaniem złacza, zaś w gorszym przypadku
może prowadzić do bardzo niebezpiecznych
sytuacji jak np. pożar. Przezroczysta obudowa szybkozłaczek serii HelaCon Plus umożliwia szybką i prostą kontrolę optyczną połączenia przewodów. Jest to niewątpliwa zaleta, która pozwala na szybkie sprawdzenie
kompletności połączeń instalacji elektrycznej.
Nowa technologia podwójnej
sprężyny
Łatwe wprowadzenie, pewny docisk i wygodna kontrola optyczna to zalety nowoczesnych złączek z podwójną sprężyną.
Im więcej tworzymy połączeń, tym ważniejsze jest aby proces montażu był prosty i wygodny. Konieczność sprostania tym wymaganiom, przy jednoczesnym zapewnieniu
bezpiecznego i pewnego połączenia, była
powodem opracowania nowej technologii
podwójnej sprężyny dociskowej. Obie sprężyny pełnią ważną rolę.
Pierwsza z nich umożliwia wprowadzenie
przewodu przy wykorzystaniu niewielkiej
siły, co jest szczególnie ważne przy wprowadzaniu miękkich żył. Druga sprężyna,
poprzez mocny docisk, zapewnia bardzo
dobre połączenie. W rezultacie otrzymujemy
wygodną w użyciu złączkę, zapewniającą
maksymalne bezpieczeństwo połączenia.
Przekrój złączki HelaCon Plus.
Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę
docisku podwójnej sprężyny.
Różne typy przewodów
Mała siła konieczna do wprowadzenia przewodów, uzyskana dzięki nowoczesnej technologii podwójnej sprężyny, umożliwia stosowanie złączek HelaCon zarówno do przewodów jedno- jak i wielodrutowych (do
7 drutów). Sekcjonowanie sprężyn umożliwia także łączenie przewodów o różnych
przekrojach w tej samej złączce. Należy jednak pamiętać, że złączki HelaCon nie są
przeznaczone do łączenia przewodów typu
linka.
Możliwość jednoczesnego podłączenia żył
o różnych przekrojach od 0,5 do 2,5 mm2.
131
4.1
Złączki instalacyjne
HelaCon Plus
HelaCon Plus
Właściwości
HelaCon Plus jest wyrafinowaną instalacyjną
złączką bezśrubową do profesjonalnego łączenia przewodów w obszarze instalacji domowych. Nowatorsko zaprojektowana podwójna sprężyna dociskowa pozwala na łatwy montaż i ułatwia pracę instalatorów,
szczególnie w trudnych sytuacjach, jak
na przykład łączenie żył nad głową.
Przezroczysta obudowa zapewnia możliwość
optycznej kontroli połączenia. Oznaczenie
różnymi kolorami pomaga w szybkiej i komfortowej identyfikacji różnych złączek.
Oddzielne gniazdo pomiarowe usytułowane
od przodu gwarantuje bezpieczne użytkowanie i testowanie pod napięciem.
Zastosowanie
W zależności od potrzeb można korzystać z szerokiego wachlarza złączek od 2 do 8 wejściowych. Przezroczysta obudowa umożliwia szybką i prostą kontrolę zamontowanej żyły.
HelaCon montuje się bez użycia narzędzi
dzięki technologii wciskania przewodu
w złącze ze sprężyną dociskową. O ile
HelaCon Easy posiada standardowe rozwiązanie sprężyny, o tyle rozwiązanie HelaCon
Plus bazuje na najnowszej technologii.
Podwójna sprężyna dociskająca pozwala
na komfortowe stosowanie i bezpieczne
zamontowanie przewodów.
Metoda montażu
• Upewnij się, że instalacja nie jest pod
napięciem
Podwójna sprężyna pozwala
na łatwiejsze wprowadzenie żyły.
HelaCon Plus - nowatorskie rozwiązanie podwójnej sprężyny dociskowej.
• Można stosować zarówno do przewodów
miedzianych jedno jaki i wielodrutowych
• Odizoluj żyłę na długości ok. 11 mm
• Wprowadź całą żyłę do złączki aż do
oporu
• Sprawdź połączenie miernikiem elektrycznym używając gniazda pomiarowego
Oddzielne gniazdo pomiarowe umieszczone z przodu umożliwia pomiar napięcia.
• W celu rozłączenia, pociągnij za przewód
ewentualnie przekręcając go w lewo
i prawo, aż do wyciągnięcia
Żyła jednodrutowa 0,5 - 2,5 mm2
Linka
Żyła wielodrutowa 0,5 - 2,5 mm2
132
Złączki instalacyjne
HelaC
Hoenl a PClouns
4.1
HECP-4
HECP-3
HECP-2
HECP-3
HECP-8
HECP-6
HECP-5
HECP-5
Dane materiału
Materiał obudowy
Materiał zacisku
Materiał spężyny dociskowej
I max
U max
Rozmiar przewodów (cULus)
Rozmiar przewodów (EN)
Dł. odizolowania
Palność materiału
Temp. pracy
Certyfikaty/
Dopuszczenia
Poliwęglan (PC)
Mosiądz cynowany
Stal nierdzewna
24 A
450 V (VDE), 600 V (cULus)
AWG 12 do 22 żyły jedno-/wielodrutowe
0,5 do 2,5 mm2 żyły jedno-/wielodrutowe (max 7 drutowe)
11mm
UL94 V0
-30°C do +110°C (EN), -30°C do +105°C (cULus)
VDE, NEMKO, SEMKO, FIMKO, DEMKO, KEMA-KEUR,
cULus
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Ilość
wejść
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Głębokość
D (mm)
Ilość
w opak.
148-90000
HECP-2
Przezroczysty (CL), Żółty (YE)
2
11,75
10,45
19,00
100
148-90001
HECP-3
Przezroczysty (CL), Pomarańczowy (OG)
3
15,90
10,45
19,00
100
148-90002
HECP-4
Przezroczysty (CL)
4
20,05
10,45
19,00
75
148-90003
HECP-5
Przezroczysty (CL), Niebieski (BU)
5
24,20
10,45
19,00
50
148-90004
HECP-6
Przezroczysty (CL), Fioletowy (VT)
6
28,35
10,45
19,00
50
148-90005
HECP-8
Przezroczysty (CL), Szary (GY)
8
36,65
10,45
19,00
40
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
133
4.1
Złączki instalacyjne
HelaCon Easy
HelaCon Easy
Właściwości
Złączki bezśrubowe służą do szybkiego, prostego i pewnego łączenia żył przewodów
elektrycznych i rozdziału obwodów w instalacjach domowych. Są używane w typowym
zakresie napięć do 450 V. Duża różnorodność pod względem ilości pól wejściowych
pozwala na sporą elastyczność stosowania
w zależności od ilości żył oraz dostępnej
przestrzeni.
Złączki dostosowane są do przewodów
o średnicach do 2,5 mm2, co umożliwia
swobodne łączenie żył o różnych średnicach.
Zastosowanie
HelaCon Easy dzięki swojej niewielkiej obudowie idealnie pasują do małych przestrzeni
łączeniowych i są generalnie stosowane do
wszystkich puszek łączeniowych, zarówno
pod- jak i natynkowych.
Złączki HelaCon Easy zostały opracowane
dla przewodów o żyłach jednodrutowych
o średnicy do 2,5 mm2. Nie należy ich stoso-
Kompaktowa wielkość HelaCon Easy idealnie się sprawdza w ciasnych przestrzeniach.
wać do drutów zgiętych oraz żył wielodrutowych i linek.
Metoda montażu
• Upewnij się, że instalacja nie jest pod
napięciem
• Używaj tylko przewodów jednodrutowych
miedzianych
• Odizoluj żyłę na długości ok. 11 mm
• Wprowadź całą żyłę do złączki aż do
oporu
• Sprawdź połączenie miernikiem elektry-
Po prostu wciśnij.
cznym używając gniazda pomiarowego
• W celu rozłączenia, pociągnij za przewód
ewentualnie przekręcając go w lewo
i prawo, aż do wyciągnięcia
Żyła jednodrutowa 1,0 - 2,5 mm2
134
Złączki instalacyjne
H e l a CHoenl aECaosny
4.1
HECE-4
HECE-3
HECE-2
HECE-4.
HECE-8
HECE-5
HECE-8.
Dane materiału
Materiał obudowy
Materiał zacisku
Materiał spężyny dociskowej
I max
Poliamid (PA)
Mosiądz cynowany
Stal nierdzewna
24 A
U max
450 V (VDE), 300 V (cULus)
Rozmiar przewodów (cULus)
12-20 AWG jednodrutowy
Rozmiar przewodów (EN)
Dł. odizolowania
Palność materiału
Temp. pracy
Certyfikaty/
Dopuszczenia
1,0 - 2,5 mm2 jednodrutowy
11mm
UL94 V0
-30°C do +110°C (EN), -30°C do +105°C (cULus)
cULus, KEMA-KEUR, FIMKO, VDE, CEBEC
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Ilość
wejść
Szerokość
(W)
Wysokość Głębokość
(H)
D (mm)
Ilość
w opak.
148-90006
HECE-2
Szary (GY)
2
10,5
9,5
19,5
148-90007
HECE-3
Szary (GY)
3
13,5
9,5
19,7
100
75
148-90008
HECE-4
Szary (GY)
4
17,2
9,5
19,7
100
148-90009
HECE-5
Szary (GY)
5
21,1
9,5
19,7
100
148-90010
HECE-8
Szary (GY)
8
17,5
16,8
19,0
50
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
135
Strona
5.1 Wskazówki techniczne
Informacje podstawowe nt. foli termotransferowych
(taśm barwiących)
5.2 Oznaczenia do kabli i przewodów
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak
do nadruku w drukarce termotransferowej
Ciągła rurka termokurczliwa TCGT 3:1
do nadruku w drukarce termotransferowej
TIPTAG – bezhalogenowe szyldy identyfikacyjne
do nadruku w drukarce termotransferowej
TIPTAG VA – Cienkie bezhalogenowe szyldy identyfikacyjne
do nadruku termotransferowego
Etykiety samolaminujące do nadruku
w drukarce termotransferowej – Materiał 1209 (WH/CL)
138
139
143
145
146
147
Strona
Etykiety samolaminujące o podwyższonej odporności
do nadruku w drukarce termotransferowej – Materiał 320/322
Etykiety samolaminujące Helatag do drukarek
laserowych – Materiał 1104 (WH/CL)
Etykiety samolaminujące Helatag do drukarek
laserowych – Materiał 1105 (WH/CL)
RiteOn – Etykiety samolaminujące do opisu ręcznego
RiteOn – Zestawy usupełniające
HELASIGN – Etykiety samolaminujące do opisu ręcznego
Oznaczniki Helagrip
Oznaczniki Ovalgrip
Oznaczniki WIC
Opaski z polem opisowym IT
148
149
150
151
152
153
154
157
159
162
5
Systemy identyfikacji
Strona
5.3 Oznaczenia do rozdzielnic
Etykiety pełne Helatag do drukarek laserowych – Materiał 1102 (YE) 164
Etykiety pełne Helatag do drukarek laserowych – Materiał 1101 (WH)165
Helasign etykiety z tkaniny bawełnianej – Materiał 270
166
5.4 Oznaczenia przemysłowe
Etykiety do tabliczek znamionowych do drukarek
termotransferowych – Materiał 1204 (SR)
Etykiety inwentaryzacyjne do drukarek
termotransferowych – Materiał 1206 (WH)
Etykiety do tabliczek znamionowych do drukarek
laserowych – Materiał 1103 (SR)
Etykiety pełne Helatag do drukarek laserowych – Materiał 1102 (YE)
Etykiety inwentaryzacyjne do drukarek
laserowych – Materiał 1101 (WH)
167
Strona
5.5 Oznaczenia zabezpieczające
Etykiety plombowe do drukarek
termotransferowych – Materiał 1203 (SR)
Etykiety plombowe do drukarek
termotransferowych – Materiał 1208 (WH)
172
173
5.6 Oznaczenie do warunków ekstremalnych
System M-BOSS
Laminaty ochronne do etykiet Helatag – Materiał 321 i 840
174
175
5.7 Drukarki i oprogramowanie
Drukarki termotransferowe TT4000-3, TT4000-2 i TT420
Taśmy barwiące T.I.P.S. do termokurczy
Taśmy barwiące T.I.P.S.do etykiet
Program TagPrint PRO
176
177
178
179
168
169
170
171
5.1
Systemy identyfikacji
Wskazówki techniczne
Informacje podstawowe nt. foli termotransferowych (taśm barwiących)
Taśma termotransferowa jest dla drukarki
termotransferowej tym samym, czym taśma
barwiąca dla maszyny do pisania – koniecznym do funkcjonowania materiałem eksploatacyjnym.
Nie każda taśma barwiąca jest tak samo
dobra do każdego zastosowania. Dlatego
w zależności od wymagań druku ( np. odporny na ścieranie lub zarysowania) i stosowanego materiału (np. etykieta papierowa
lub z określonego tworzywa sztucznego)
należy dobrać odpowiednią taśmę barwiącą.
Innym bardzo ważnym kryterium doboru
przez taśmę barwiącą prowadzą najczęściej
taśmy termotransferowej jest ładunek elektrostatyczny, który powstaje podczas dru-
do uszkodzenia tych punktów. W miejscu
ku, i który może prowadzić do trwałych
uszkodzeń elektrostatycznie czułej głowicy
drukującej.
uszkodzeń głowicy barwnik nie będzie
transferowany na materiał, a na etykiecie
pozostanie czysty punkt.
Folie termotransferowe składają się najczę-
Dla wyjaśnienia: głowica termotransferowa
składa się z elektronicznych elementów
czułych na napięcie, tzw. punktów i ma fizyczny kontakt z tylną częścią taśmy termotransferowe. Wyładowania elektrostatyczne
ściej z 3 warstw:
• taśmy poliestrowej jako nośnika,
• termoprzewodzącej warstwy ochronnej
z tylnej strony taśmy
• warstwy barwnika z czołowej strony
taśmy.
Do produkcji taśm barwiących wykorzystuje się taśmę poliestrową z naniesionym specjalnym barwnikiem. Barwnik w temperaturze pokojowej pozostaje na taśmie jako stały, jednak pod wpływem podwyższonej temparatury zachowuje się jak płynny. Właściwości druku i przyczepność do materiałów w dużej mierze zależą od chemicznej współpracy barwnika z materiałem.
Podstawową różnicą pomiędzy taśmami termotransferowymi jest jakość oraz odporność nadruku, jaką uzyskuje się przy ich zastosowaniu.
Można wyróżnić trzy grupy taśm termotransferowych:
138
Taśmy woskowe – niedrogie i uniwersalne
Taśmy woskowo-żywiczne – dobre
połączenie
Taśmy żywiczne – ekstremalne obciążenie
Taśmy woskowe wykorzystywane są najczęściej w zastosowaniach logistycznych. Dzięki
dużej topliwości barwnika można osiągnąć
Dzięki odpowiedniej mieszaninie wosku
z żywicą, właściwości druku woskowego
zostają zachowane, a dodatek żywicy po-
bardzo dobrą jakość wydruku, również przy
dużych szybkościach. Taśmy nadają się do
nadruku na zwykłym i powlekanym papierze. Druk nie jest odporny na rozpuszczalniki i temperaturę. Odporność na ścieranie
i zadrapania jest przeciętna.
prawia odporność mechaniczną. W ten
sposób wydruk posiada dobrą odporność
na temperaturę, rozpuszczalniki, ścieranie
i zadrapania, przy zachowaniu wysokiej
jakości wydruku. Tego typu taśmy barwiące
znajdują zastosowanie w druku na materiałach syntetycznych. Nadruk wykonuje się
w standardowych temperaturach.
Do zastosowań przemysłowych produkuje
się taśmy barwiące na bazie żywic syntetycznych. Taśmy barwiące na bazie żywic gwarantują bardzo dobrą czytelność nadruku
na najtrudniejszych do nadruku materiałach.
Jednak taśmy te wymagają wyższych temperatur nagrzewania oraz wolniejszego wydruku. Udostępniają za to wyśmienitą odporność nadruku na ścieranie, rozpuszczalniki
i temperaturę.
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Oznaczniki termokurczliwe
ShrinkTrak do nadruku
w drukarce termotransferowej
5.2
A
Właściwości
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak
B
HellermannTyton o skurczu 3:1 ułatwiają
oznaczenie przewodów i kabli. Oznaczniki
w formie drabinki zostały zaprojektowane
w celu zwiększenia użyteczności o możliwość pobierania oznaczników z nośnika.
C
Pełne nacięcia rurki zostały opracowane
tak, aby zapewnić możliwie jak największy
D
otwór przy wkładaniu przewodu do oznacznika na nośniku. Dzięki temu użytkownik
może w prosty i szybki sposób założyć oznaE
cznik na przewód.
System wydruku oznaczników ShrinkTrak
uzupełniają drukarki termotransferowe, oprogramowanie TagPrint Pro HellermannTyton
do profesjonalnego wydruku oznaczników
i etykiet oraz taśmy barwiące do tworzenia
trwałych i odpornych na rozpuszczalniki
oznaczeń.
Wszechstronność
• Materiał termokurczliwy użyty do produkcji oznaczników jest elastycznym,
samogasnącym poliolefinem
• Skurcz 3:1 zapewnia pokrycie dużej liczby
rozmiarów przewodów
F
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak w formie drabinki z pełnymi
nacięciami do łatwiejszego montażu.
• Zastosowanie pełnego nośnika pozwala
uniknąć przesunięć oznaczników w drukarce
• Używanie taśm barwiących
HellermannTyton zapewnia najwyższą,
dostępną na rynku jakość druku
• Standardowe kolory - żółty, biały i czarny
Produkcja oznaczników
• Większe opakowania umożliwiją unifikacje
wymiarów pudełek
• Używaj standardowego pudełka do wygodnego magazynowania i podawania
oznaczników do drukarki
Wyśmienita użyteczność
• Podział rurki na jeden lub kilka oznaczników ogranicza lub eliminuje ręczne cięcie
• Opcjonalna prowadnica ″Caddy″ umożliwia wyjęcie rolki oznaczników z pudełka
i montaż z tyłu drukarki, co pozwala
na bieżącą kontrolę ilości pozostających
do wykorzystania oznaczników
Proste w montażu
Krok 1
Wydrukuj w drukarce
termotransferowej
Krok 2
Zagnij w miejscu
nacięcia oznacznika
Krok 3
Wprowadź przewód
do oznacznika
Krok 4
Oderwij oznacznik
od taśmy nośnej
Drukarki termotransferowe
A. Standardowa szerokość dopasowana
do wielkości głowic większości drukarek
termotransferowych
B. Gładka, płaska powierzchnia przygotowana do nadruku w drukarce TT
C. Pełne nacięcie rurki dla łatwiejszego
wprowadzania przewodów i odrywania
od taśmy nośnej
D. Zredukowana odległość pomiędzy
oznacznikami w celu bardziej efektywnego wykorzystania taśmy barwiącej
E. Nie wymaga stosowania traktora
ciągnącego
F. Antystatyczna taśma nośna zabezpieczająca przed gromadzeniem się ładunku
elektrostatycznego w drukarce
ShrinkTrak
Założony!
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
139
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak
do nadruku w drukarce termotransferowej
Dane techniczne
Dane materiału
Śred. przed
skurczem
(D)
Śred. po max
skurczu
(d)
Grubość
ścianki
(WT)
HST 3-1
3,0
1,0
0,60
HST 4,8-1,6
4,8
1,6
0,65
HST 6-2
6,0
2,0
0,70
Typ
HST 9-3
9,0
3,0
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Min. temp. obkurczania
Temp. pracy
Poliolefin usieciowany (POX)
Czarny (BK), Żółty (YE), Biały (WH)
3:1
+90 °C
-55 °C do +135 °C
0,80
Wytrzymałość elektryczna
19,7 kV/mm
Certyfikaty/Dopuszczenia
UL-224 as 125C, 600V (VW-1),
SAE-AS81531, MIL-STD-202G
metoda 215K, AMS-DTL-23053/5
klasa 1 i 3
HST 12-4
12,0
4,0
0,85
HST 18-6
18,0
6,0
1,00
HST 24-8
24,0
8,0
1,20
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych
zmian technicznych.
Drukarki termotransferowe
Taśmy barwiące do druku na rurkach termokurczliwych
Właściwości
Aby osiągnąć najlepszy możliwy nadruk
niezbędne jest stosowanie właściwej taśmy
barwiącej w połączeniu z odpowiednim
materiałem. Taśmy HellermannTyton zostały
specjalnie opracowane, żeby zapewnić maksymalną czytelność i odporność druku.
Najwyższy standard trwałości i widoczności
druku osiąga się używając taśm TTDTHOUT
100MM lub TTRC+ do nadruku na koszulkach termokurczliwych w kolorze białym lub
żółtym.
Obszarami znanych zastosowań są kolejnictwo, przemysł zbrojeniowy i urządzenia
medyczne.
TTDTHOUT spełnia następujące normy:
MIL-STD-202G (metoda 215J) na obkurczonych oznacznikach, BS 4G 198-3 (typ 11A)
i Def. Stan. 59-97 Wydanie 3 Typ 2a,
na obkurczonych oznacznikach.
ID – Standardowa
średnica wewnętrzna rolki
wynosi 25,4 mm.
TTRC+ spełnia następujące normy:
MIL-STD-202G (metoda 215J), BS 4G 198-3
(typ 11A) i Def. Stan. 59-97 Wydanie 3 Typ
2a, na obkurczonych oznacznikach.
Do nadruku na czarnych termokurczach
przeznaczona jest taśma TT822OUT8.
Posiada ona unikalny srebrnoszary kolor,
dający wyśmienity kontrast na czarnym
materiale. TT822OUT8 spełnia MIL-STD202G (metoda 215J) na obkurczonych
oznacznikach.
Taśmy barwiące TTRC+.
W zastosowaniach, gdzie potrzebny jest
jeszcze większy kontrast można użyć taśmy
TTRW w kolorze białym. TTRW spełnia
MIL-STD-202G (metoda 215J) na obkurczonych oznacznikach.
Nr art.
ShrinkTrak
Typ
Kolor
Ilość w
opak. (m)
300
556-00141
TTDTHOUT 100MM
Czarny (BK)
556-00103
TTRC+ 100MM
Czarny (BK)
556-00161
TT822OUT8 110MM Srebrnoszary (GY)
300
556-00133
TTRW 100MM
300
Biały (WH)
300
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian
technicznych.
140
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak do nadruku w drukarce
termotransferowej
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
HST 3-1 (3 mm przed, 1 mm po maks. obkurczeniu)
Ilość
oznaczników
w rzędzie
Długość
(L)
Ilość w opak.
(szt.)
250
553-50001
HST3-1BK
Czarny (BK)
1
48
553-50179
HST3-1BK-S
Czarny (BK)
2
24
500
553-50180
HST3-1BK-2S
Czarny (BK)
3
16
750
1000
553-50181
HST3-1BK-3S
Czarny (BK)
4
12
553-50002
HST3-1WH
Biały (WH)
1
48
250
553-50003
HST3-1WH
Biały (WH)
1
48
1000
553-50078
HST3-1WH
Biały (WH)
1
48
2500
553-50004
HST3-1WH-S
Biały (WH)
2
24
500
553-50074
HST3-1WH-S
Biały (WH)
2
24
2000
553-50067
HST3-1WH-S
Biały (WH)
2
24
5000
553-50070
HST3-1WH-2S
Biały (WH)
3
16
750
553-50075
HST3-1WH-2S
Biały (WH)
3
16
3000
553-50063
HST3-1WH-3S
Biały (WH)
4
12
1000
553-50088
HST3-1WH-3S
Biały (WH)
4
12
4000
553-50005
HST3-1YE
Żółty (YE)
1
48
250
553-50006
HST3-1YE
Żółty (YE)
1
48
1000
553-50007
HST3-1YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
553-50076
HST3-1YE-S
Żółty (YE)
2
24
2000
553-50071
HST3-1YE-2S
Żółty (YE)
3
16
750
553-50077
HST3-1YE-2S
Żółty (YE)
3
16
3000
1
48
250
1 oznacznik w rzędzie
2 oznaczniki w rzędzie
3 oznaczniki w rzędzie
HST 4.8-1.6 (4.8 mm przed, 1.6 mm po maks. obkurczeniu)
553-50008
HST4.8-1.6BK
Czarny (BK)
553-50182
HST4.8-1.6BK-S
Czarny (BK)
2
24
500
553-50183
HST4.8-1.6BK-2S
Czarny (BK)
3
16
750
553-50184
HST4.8-1.6BK-3S
Czarny (BK)
4
12
1000
553-50009
HST4.8-1.6WH
Biały (WH)
1
48
250
553-50010
HST4.8-1.6WH
Biały (WH)
1
48
1000
553-50177
HST4.8-1.6WH
Biały (WH)
1
48
3000
553-50079
HST4.8-1.6WH
Biały (WH)
1
48
5000
553-50011
HST4.8-1.6WH-S
Biały (WH)
2
24
500
553-50080
HST4.8-1.6WH-S
Biały (WH)
2
24
2000
553-50176
HST4.8-1.6WH-S
Biały (WH)
2
24
10000
553-50068
HST4.8-1.6WH-2S
Biały (WH)
3
16
750
553-50072
HST4.8-1.6WH-2S
Biały (WH)
3
16
3000
553-50064
HST4.8-1.6WH-3S
Biały (WH)
4
12
1000
553-50081
HST4.8-1.6WH-3S
Biały (WH)
4
12
4000
553-50012
HST4.8-1.6YE
Żółty (YE)
1
48
250
553-50013
HST4.8-1.6YE
Żółty (YE)
1
48
1000
553-50014
HST4.8-1.6YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
553-50069
HST4.8-1.6YE-2S
Żółty (YE)
3
16
750
553-50073
HST4.8-1.6YE-2S
Żółty (YE)
3
16
3000
250
4 oznaczniki w rzędzie
Drukarki termotransferowe
HST 6-2 (6 mm przed, 2 mm po maks. obkurczeniu)
553-50015
HST6-2BK
Czarny (BK)
1
48
553-50185
HST6-2BK-S
Czarny (BK)
2
24
500
553-50186
HST6-2BK-2S
Czarny (BK)
3
16
750
1000
553-50178
HST6-2BK-3S
Czarny (BK)
4
12
553-50016
HST6-2WH
Biały (WH)
1
48
250
553-50017
HST6-2WH
Biały (WH)
1
48
1000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
141
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak do nadruku w drukarce
termotransferowej
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
HST 6-2 (6 mm przed, 2 mm po maks. obkurczeniu)
553-50090
HST6-2WH
Ilość
oznaczników
w rzędzie
Długość
(L)
Ilość w opak.
(szt.)
1
48
2500
Biały (WH)
553-50018
HST6-2WH
Biały (WH)
1
48
5000
553-50019
HST6-2WH-S
Biały (WH)
2
24
500
2000
553-50084
HST6-2WH-S
Biały (WH)
2
24
553-50082
HST6-2WH-2S
Biały (WH)
3
16
750
553-50065
HST6-2WH-3S
Biały (WH)
4
12
1000
4000
553-50089
HST6-2WH-3S
Biały (WH)
4
12
553-50020
HST6-2YE
Żółty (YE)
1
48
250
553-50021
HTS6-2YE
Żółty (YE)
1
48
1000
553-50022
HST6-2YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
553-50085
HST6-2YE-S
Żółty (YE)
2
24
2000
553-50083
HST6-2YE-2S
Żółty (YE)
3
16
750
1 oznacznik w rzędzie
2 oznaczniki w rzędzie
HST 9-3 (9 mm przed, 3 mm po maks. obkurczeniu)
553-50023
HST9-3BK
Czarny (BK)
1
48
250
553-50187
HST9-3BK-S
Czarny (BK)
2
24
500
553-50188
HST9-3BK-2S
Czarny (BK)
3
16
750
553-50189
HST9-3BK-3S
Czarny (BK)
4
12
1000
553-50024
HST9-3WH
Biały (WH)
1
48
250
1000
553-50192
HST9-3WH
Biały (WH)
1
48
553-50025
HST9-3WH-S
Biały (WH)
2
24
500
553-50066
HST9-3WH-3S
Biały (WH)
4
12
1000
553-50026
HST9-3YE
Żółty (YE)
1
48
250
553-50027
HST9-3YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
HST 12-4 (12 mm przed, 4 mm po maks. obkurczeniu)
553-50028
HST12-4BK
Czarny (BK)
1
48
250
500
553-50190
HST12-4BK-S
Czarny (BK)
2
24
553-50191
HST12-4BK-2S
Czarny (BK)
3
16
750
553-50029
HST12-4WH
Biały (WH)
1
48
250
1000
553-50193
HST12-4WH
Biały (WH)
1
48
553-50030
HST12-4WH-S
Biały (WH)
2
24
500
553-50086
HST12-4WH-3S
Biały (WH)
4
12
1000
250
553-50031
HST12-4YE
Żółty (YE)
1
48
553-50032
HST12-4YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
553-50087
HST12-4YE-3S
Żółty (YE)
4
12
1000
250
HST 18-6 (18 mm przed, 6mm po maks. obkurczeniu)
553-50033
HST18-6BK
Czarny (BK)
1
48
553-50034
HST18-6WH
Biały (WH)
1
48
250
553-50035
HST18-6WH-S
Biały (WH)
2
24
500
553-50036
HST18-6YE
Żółty (YE)
1
48
250
553-50037
HST18-6YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
250
HST 24-8 (24 mm przed, 8 mm po maks. obkurczeniu)
553-50038
HST24-8BK
Czarny (BK)
1
48
553-50039
HST24-8WH
Biały (WH)
1
48
250
553-50040
HST24-8WH-S
Biały (WH)
2
24
500
553-50041
HST24-8YE
Żółty (YE)
1
48
250
553-50042
HST24-8YE-S
Żółty (YE)
2
24
500
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
142
3 oznaczniki w rzędzie
4 oznaczniki w rzędzie
Drukarki termotransferowe
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Ciągła rurka termokurczliwa
TCGT do nadruku w drukarce
termotransferowej
Właściwości
Rurki serii TCGT są bardzo elastycznymi rurkami termokurczliwymi o skurczu 3:1,
przeznaczonymi do produkcji oznaczeń termokurczliwych za pomocą drukarek termotransferowych. Wykonane są z samogasnącego poliolefinu o wyśmienitych właściwościach mechanicznych oraz dobrej odporności na rozpuszczalniki organiczne i inne
chemikalia. Posiadają dopuszczenie CSA
i obejmują zakres średnic od 1 do 24 mm.
TCGT są specjalnie spłaszczone, posiadają
odpowiednio przygotowaną powierzchnię
i dostarczane są na rolkach o wymiarach
dopasowanych do wymagań drukarek
Pudełko chroni rurki przed kurzem i zabrudzeniem.
Drukarki termotransferowe
termotransferowych
Wygodne do magazynowania pudełka kartonowe, w których pakowane są rolki z rurkami, zapewniają zachowanie czystości powierzchni drukowanej.
Kolory specjalne dostępne są na zamówienie.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Stopień skurczu
Skurcz wzdłużny
Min. temp. obkurczania
Wytrzymałość elektryczna
Temp. pracy
Certyfikaty/Dopuszczenia
Poliolefin usieciowany (POX)
Biały (WH), Żółty (YE), Czerwony
(RD), Niebieski (BU), Czarny (BK)
3:1
-15% max.
+90 °C
19,7 kV/mm
-55 °C do +135 °C ,
krótkotrwale +225 °C
CSA
Dane techniczne
Śred.
przed skurczem
(D)
Śred.
po max skurczu
(d)
Grubość
ścianki
(WT)
3,0
1,0
0,60
4,8
1,6
0,6
6,0
2,0
0,70
9,0
3,0
0,80
12,0
4,0
0,85
18,0
6,0
1,00
24,0
8,0
1,20
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
143
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Ciągła rurka termokurczliwa TCGT do nadruku w drukarce termotransferowej
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Śred.
Śred.
przed skurczem po max skurczu
(d)
(D)
Ilość
w opak.
553-30309
TCGT3-1WH
Biały (WH)
3,0
1,0
0,60
22 m x 8
553-30304
TCGT3-1YE
Żółty (YE)
3,0
1,0
0,60
22 m x 8
553-30302
TCGT3-1RD
Czerwony (RD)
3,0
1,0
0,60
22 m x 8
553-30306
TCGT3-1BU
Niebieski (BU)
3,0
1,0
0,60
22 m x 8
553-30300
TCGT3-1BK
Czarny (BK)
3,0
1,0
0,60
22 m x 8
553-30489
TCGT4.8-1.6WH
Biały (WH)
4,8
1,6
0,60
22 m x 5
22 m x 5
553-30484
TCGT4.8-1.6YE
Żółty (YE)
4,8
1,6
0,60
553-30482
TCGT4.8-1.6RD
Czerwony (RD)
4,8
1,6
0,60
22 m x 5
553-30486
TCGT4.8-1.6BU
Niebieski (BU)
4,8
1,6
0,60
22 m x 5
553-30480
TCGT4.8-1.6BK
Czarny (BK)
4,8
1,6
0,60
22 m x 5
553-30609
TCGT6-2WH
Biały (WH)
6,0
2,0
0,70
22 m x 5
22 m x 5
553-30604
TCGT6-2YE
Żółty (YE)
6,0
2,0
0,70
553-30602
TCGT6-2RD
Czerwony (RD)
6,0
2,0
0,70
22 m x 5
553-30606
TCGT6-2BU
Niebieski (BU)
6,0
2,0
0,70
22 m x 5
553-30600
TCGT6-2BK
Czarny (BK)
6,0
2,0
0,70
22 m x 5
553-30909
TCGT9-3WH
Biały (WH)
9,0
3,0
0,80
18 m x 4
18 m x 4
553-30904
TCGT9-3YE
Żółty (YE)
9,0
3,0
0,80
553-30902
TCGT9-3RD
Czerwony (RD)
9,0
3,0
0,80
18 m x 4
553-30906
TCGT9-3BU
Niebieski (BU)
9,0
3,0
0,80
18 m x 4
553-30900
TCGT9-3BK
Czarny (BK)
9,0
3,0
0,80
18 m x 4
553-31209
TCGT12-4WH
Biały (WH)
12,0
4,0
0,85
18 m x 3
18 m x 3
553-31204
TCGT12-4YE
Żółty (YE)
12,0
4,0
0,85
553-31202
TCGT12-4RD
Czerwony (RD)
12,0
4,0
0,85
18 m x 3
553-31206
TCGT12-4BU
Niebieski (BU)
12,0
4,0
0,85
18 m x 3
553-31200
TCGT12-4BK
Czarny (BK)
12,0
4,0
0,85
18 m x 3
553-31809
TCGT18-6WH
Biały (WH)
18,0
6,0
1,00
13 m x 2
13 m x 2
553-31804
TCGT18-6YE
Żółty (YE)
18,0
6,0
1,00
553-31802
TCGT18-6RD
Czerwony (RD)
18,0
6,0
1,00
13 m x 2
553-31806
TCGT18-6BU
Niebieski (BU)
18,0
6,0
1,00
13 m x 2
553-31800
TCGT18-6BK
Czarny (BK)
18,0
6,0
1,00
13 m x 2
553-32409
TCGT24-8WH
Biały (WH)
24,0
8,0
1,20
13 m x 2
13 m x 2
553-32404
TCGT24-8YE
Żółty (YE)
24,0
8,0
1,20
553-32402
TCGT24-8RD
Czerwony (RD)
24,0
8,0
1,20
13 m x 2
553-32406
TCGT24-8BU
Niebieski (BU)
24,0
8,0
1,20
13 m x 2
553-32400
TCGT24-8BK
Czarny (BK)
24,0
8,0
1,20
13 m x 2
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Drukarki termotransferowe
144
Grubość
ścianki
(WT)
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
TIPTAG - bezhalogenowe szyldy
identyfikacyjne do nadruku
termotransferowego
Właściwości
Szyldy TIPTAG przeznaczone są do wykonywania dowolnych nadruków w drukarkach serii TT. Są one dostarczane w rolkach
w formie specjalnej perforowanej taśmy,
zawierającej otwory mocujące pod opaski.
Szyldy identyfikacyjne są specjalnie zaprojektowane do oznaczania wiązek przewodów
oraz kabli o większych średnicach.
Inne długości są dostępne na zamówienie.
Szyld identyfikacyjny TIPTAG do druku w drukarce termotransferowej.
Dane materiału
Materiał
Palność materiału
Temp. pracy
Certyfikaty/
Dopuszczenia
Mieszanka poliolefinowa (PO) niesieciowana
Limited Fire Hazard, niska emisja gazów toksycznych
i korozyjnych, niska emisja gazów, bezhalogenowy
-40 °C do +90 °C ciągle, (+160 °C przez 200 h)
zgodny z London Underground
RSE STD 013
Drukarki termotransferowe
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Szyldy identyfikacyjne
Typ
Kolor
Długość
(L)
Szerokość
(W)
Ilość
w rolce
556-20064
TIPTAG11X65YE
Żółty (YE)
65
11,0
190
556-20069
TIPTAG11X65WH
Biały (WH)
65
11,0
190
556-20062
TIPTAG11X65RD
Czerwony (RD)
65
11,0
190
556-20063
TIPTAG11X65OG
Pomarańczowy (OG)
65
11,0
190
556-20065
TIPTAG11X65GN
Zielony (GN)
65
11,0
190
556-20066
TIPTAG11X65BU
Niebieski (BU)
65
11,0
190
556-21064
TIPTAG15X65YE
Żółty (YE)
65
15,0
190
556-21069
TIPTAG15X65WH
Biały (WH)
65
15,0
190
556-20074
TIPTAG11X100YE
Żółty (YE)
100
11,0
120
556-20079
TIPTAG11X100WH
Biały (WH)
100
11,0
120
556-21074
TIPTAG15X100YE
Żółty (YE)
100
15,0
120
556-21079
TIPTAG15X100WH
Biały (WH)
100
15,0
120
556-20072
TIPTAG11X105RD
Czerwony (RD)
105
11,0
115
556-21072
TIPTAG15X105RD
Czerwony (RD)
105
15,0
115
556-21075
TIPTAG15X105GN
Zielony (GN)
105
15,0
115
556-21076
TIPTAG15X105BU
Niebieski (BU)
105
15,0
115
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
145
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
TIPTAG VA - Cienkie bezhalogenowe szyldy identyfikacyjne do
nadruku termotransferowego
Właściwości
TIPTAG VA są bezhalogenowymi, odpornymi
na rozdzieranie i ultralekkimi szyldami identyfikacyjnymi, wykonanymi z poliolefinu
o krzyżowym ułożeniu warstw. Są szczególnie polecane do zastosowań, gdzie waga
jest istotnym czynnikiem np. w lotnictwie.
Każda strona jest wykonana w innym kolorze tak, że użytkownik ma wybór pomiędzy białym i żółtym tłem, przy zachowaniu
niskich stanów magazynowych.
Szyldy TIPTAG VA są wykonane w formie
perforowanej drabinki z taśmami bocznymi.
Ułatwia to aplikacje szyldów bez zachowania kolejności odrywania.
Szyldy dostarczane są w rolkach po 500 szt.
umieszczonych w kartonowym pudełku zapewniającym zabezpieczenie przed kurzem
i zabrudzeniami. Szyldy mogą być podawane bezpośrednio z pudełka do drukarki.
W wypadku, gdy konieczne jest spełnienie
normy MIL-STD-202G, TIPTAG VA osiąga
te wymagania przy zastosowaniu taśmy
TTDTHOUT po stronie białej i TT822OUT
po stronie żółtej.
Dobrze widoczne i ultralekkie szyldy identyfikcyjne.
Szyldy TIPTAG VA mogą być drukowane
w dowolnej drukarce termotransferowej.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Drukarki termotransferowe
Grubość foli (µm)
Poliolefin o krzyżowym
ułożeniu warstw
Żółty / Biały (YEWH)
-50 °C do +105 °C
210
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Szerokość Długość
(W)
(L)
Typ
Kolor
556-26006
TIPTAGVA10X65YEWH
Biały (WH), Żółty (YE)
65
12,7
500
556-26008
TIPTAGVA15X65YEWH
Biały (WH), Żółty (YE)
65
17,4
500
556-26007
TIPTAGVA10X90YEWH
Biały (WH), Żółty (YE)
90
12,7
500
556-26009
TIPTAGVA15X90YEWH
Biały (WH), Żółty (YE)
90
17,4
500
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
146
Ilość
w opak.
Nr art.
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Etykiety samolaminujące do nadruku w drukarce termotransferowej – Materiał 1209 (WH/CL)
Właściwości
Etykiety samolaminujące składają się z białego pola opisowego, dobrze kontrastującego z powłoką przewodu oraz z laminatu
ochronnego, który w momencie nakładania
na element okrągły osłania pole opisowe.
Tego typu etykiety są przeznaczone do
oznaczania przewodów, kabli, rur oraz
innych elementów okrągłych, również już
podłączonych. Inne kolory pól opisowych
dostępne na zamówienie.
Laminat ochronny zapewnia optymalne
zabezpieczenie oznaczenia przed wilgocią,
Drukarki termotransferowe
Etykiety samolaminujące oferują wyśmienitą ochronę
przed ścieraniem i wpływem środowiska.
zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Bezhalogenowy materiał poliolefinowy jest
dostępny na zamówienie.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Typ 1209, Winyl (PVC), biało-przezroczysty (WH/CL)
-40 °C do +80 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Właściwości chemiczne
80
Odporny na wodę, alkhol, większość oleji, smary,
paliwo, rozpuszczalniki aromatyczne, słabo
stężone kwasy, sole i zasady
Etykiety samolaminujące
Helatag
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Wiązka Wiązka
Ø min. Ø max
Szerokość
(W)
SzeroIlość
Wyso- Wyso- kość
etykiet
Ilość
kość taśmy
kość
(WL) w rzędzie w opak.
(H2)
(H)
596-12091 TAG51TD3-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
1,35
3,0
25,40
8,80
19,05
85,0
3
5000
596-12096 TAG26TD6-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
1,5
3,0
12,70
9,52
19,05
85,0
6
10000
596-12097 TAG36TD7-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
2,0
4,7
12,70
9,00
23,80
95,0
7
10000
596-61209 TAG2TD6-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
3,5
7,6
12,70
12,70
36,50
82,0
6
5000
596-32091 TAG22TD3-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
3,5
7,6
25,40
12,70
36,50
82,0
3
2500
596-12094 TAG24TD1-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
3,5
7,6
50,80
12,70
36,50
55,0
1
1000
596-12095 TAG23TD5-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
4,5
10,0
19,05
12,70
44,50
101,6
5
5000
596-51209 TAG25TD3-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
4,5
10,0
25,40
12,70
44,50
82,0
3
2500
596-91209 TAG9TD3-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
5,5
12,1
25,40
19,05
57,10
82,0
3
2500
596-12090 TAG10TD2-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
5,5
12,1
49,53
19,05
57,10
101,6
2
1000
596-41209 TAG91TD1-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
8,0
16,0
70,00
35,00
85,00
74,0
1
500
596-21209 TAG1TD2-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
8,5
18,2
48,20
19,05
79,20
101,6
2
1000
596-31209 TAG3TD3-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
10,0
22,2
25,40
25,40
95,25
82,0
3
1000
596-11209 TAG6TD1-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
10,0
22,2
50,80
25,40
95,25
55,0
1
500
596-01209 TAG107TD3-1209-WHCL Biały (WH), Przezroczysty (CL)
12,0
37,5
25,40
31,75 149,86
82,0
3
1000
596-12098 TAG38TD3-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
20,8
47,5
25,40
38,10 187,20
82,0
3
1000
596-71209 TAG07TD1-1209-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
20,8
47,5
50,80
25,40 187,20
55,0
1
250
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
147
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Etykiety samolaminujące o podwyższonej odporności do druku
w drukarce termotransferowej –
Materiał 320/322
Właściwości
Etykiety samolaminujące wykonane z materiałów 320 i 322 są przeznaczone do stosowania w ciężkich warunkach. Posiadają one
wyśmienitą odporność chemiczną i na wysokie temperatury oraz na zadrapania.
Zalecane są szczególnie do oznaczania przewodów i kabli pracujących na zewnątrz oraz
stosowanych w przemyśle obronnym.
Etykiety składają się z pola opisowego, dobrze kontrastującego z powłoką przewodu
Dane materiału
Materiał
oraz z laminatu ochronnego, który w momencie nakładania na element okrągły osłania
pole opisowe. Laminat ochronny zapewnia
optymalne zabezpieczenie oznaczenia przed
wilgocią, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi.
Etykiety samolaminujące
Helatag
Proste oznaczenie zarówno giętkich jak i sztywnych przewodów.
Temp. pracy
Typ 320, Polifluorekwinylu Tedlar®, biało-przezroczysty (WH/CL)
-40 °C do +130 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Inne kolory pól opisowych dostępne na
25
Wyśmienita odporność na alkohole, rozpuszczalniki ropopochodne, estry i ketony.
Szczególnie odporny na promieniowanie UV.
zamówienie.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Typ 322, Polifluorekwinylu Tedlar®, żółto-przezroczysty (YE/CL)
-40 °C do +130 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
25
Wyśmienita odporność na alkohole, rozpuszczalniki ropopochodne, estry i ketony.
Szczególnie odporny na promieniowanie UV.
Drukarki termotransferowe
Dane techniczne
Wiązka Ø Wiązka Ø Szerokość Wysokość Wysokość Szerokość taśmy
min.
max
(W)
(H)
(H2)
(WL)
Nr art.
Typ
Druk termotransferowy – etykiety samolaminujące, Materiał 320, żółty / przezroczysty
85,0
596-51320 TAG51TD3-320-WHCL
1,35
3,0
25,40
8,80
19,05
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
3
5000
596-26320 TAG26TD6-320-WHCL
1,5
3,0
12,70
9,52
19,05
85,0
6
10000
596-36320 TAG36TD7-320-WHCL
2,0
4,7
12,70
9,00
23,80
95,0
7
10000
596-02320 TAG2TD6-320-WHCL
3,5
7,6
12,70
12,70
36,50
82,0
6
5000
596-22320 TAG22TD3-320-WHCL
3,5
7,6
25,40
12,70
36,50
82,0
3
2500
596-24320 TAG24TD1-320-WHCL
3,5
7,6
50,80
12,70
36,50
55,0
1
1000
596-23320 TAG23TD5-320-WHCL
4,5
10,0
19,05
12,70
44,50
101,6
5
5000
596-25320 TAG25TD3-320-WHCL
4,5
10,0
25,40
12,70
44,50
82,0
3
2500
596-09320 TAG9TD3-320-WHCL
5,5
12,1
25,40
19,05
57,10
82,0
3
2500
596-10320 TAG10TD2-320-WHCL
5,5
12,1
49,53
19,05
57,10
101,6
2
1000
596-01320 TAG1TD2-320-WHCL
8,5
18,2
48,20
19,05
79,20
101,6
2
1000
596-03320 TAG3TD3-320-WHCL
10,0
22,2
25,40
25,40
95,25
82,0
3
1000
596-06320 TAG6TD1-320-WHCL
10,0
22,2
50,80
25,40
95,25
55,0
1
500
596-10732 TAG107TD3-320-WHCL
12,0
37,5
25,40
31,75
149,86
82,0
3
1000
596-38320 TAG38TD3-320-WHCL
20,8
47,5
25,40
38,10
187,20
82,0
3
1000
596-07320 TAG07TD1-320-WHCL
20,8
47,5
50,80
25,40
187,20
55,0
1
250
95,25
82,0
3
1000
Druk termotransferowy – etykiety samolaminujące, Materiał 322, żółty / przezroczysty
596-03322 TAG3TD3-322 YECL
10,0
22,2
25,40
25,40
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
148
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Etykiety samolaminujące
Helatag do drukarek laserowych – Materiał 1104 (WH/CL)
Właściwości
Etykiety samolaminujące Helatag do drukarek laserowych są wykonane z wysokiej jakości materiałów do zastosowań przemysłowych. Specjalnie przygotowana powierzchnia umożliwia prawidłowy wydruk w standardowo dostępnych drukarkach.
Etykiety samolaminujące przeznaczone są
do oznaczania powierzchni okrągłych takich
jak przewody, kable i rury. Etykieta o odpo-
Zalaminowanie oznaczenia zapewnia długą trwałość nadruku.
Drukarki laserowe
wiednio dobranej długości, po nałożeniu
na element okrągły ma za zadanie częścią
przezroczystą zabezpieczyć (zalaminować)
pole opisowe.
Wszystkie etykiety do drukarek laserowych
HellermannTyton są dostarczane w wygodnych przezroczystych pudełkach zabezpieczających, zapewniających właściwe warunki
przechowywania.
Do wygodnego projektowania oznaczeń
i wydruku polecamy program TagPrint PRO.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Typ 1104, Poliester (PET), biało-przezroczysty
(WH/CL), samolaminujący
-40 °C do +150 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Posiada on bazę wszystkich dostępnych etykiet oraz umożliwia automatyzację wydruku.
Właściwości
chemiczne
Do bardzo prostych zastosowań polecamy
gotowe szablony w formacie MS-Windows
Word, dostępne na stronie
25
Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę,
środki czyszczące, butanol, etyl, rozpuszczalniki butylowe, elektrolit akumulatorowy.
www.hellermanntyton.com (Downloadzone).
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Wiązka Ø Wiązka Ø
min.
max
Ilość
Szero- Wyso- Wysoetykiet
kość
kość
kość
(H2) na arkuszu
(H)
(W)
Ilość
w opak.
594-11041 TAG26LA4-1104-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
1,5
3,00
12,70
9,50
19,05
180
5000
594-21104 TAG130LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
2,4
4,80
12,70
9,00
24,00
165
5000
594-11042 TAG49LA4-1104-WHCL
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
2,6
5,30
25,40
8,80
25,40
70
2500
594-31104 TAG131LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
3,8
7,60
12,70
12,70
36,50
105
2500
594-41104 TAG132LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
3,8
7,60
20,32
12,70
36,50
63
2500
594-01104 TAG02LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
3,8
7,60
25,40
12,70
36,50
49
2450
594-51104 TAG133LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
5,1
10,10
19,05
12,70
44,50
60
2500
594-61104 TAG134LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
5,1
10,10
25,40
12,70
44,50
42
1000
594-11104 TAG09LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
5,8
11,60
25,40
19,05
55,50
35
1000
594-71104 TAG135LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
6,7
13,50
48,50
12,70
55,00
20
500
594-91104 TAG137LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
7,1
14,30
31,75
22,86
67,70
24
1000
594-81104 TAG136LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
7,7
15,50
25,40
19,05
67,70
28
1000
594-11040 TAG145LA4-1104-CLWH
Biały (WH), Przezroczysty (CL)
11,1
22,30
25,40
25,40
95,30
21
1000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
149
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Etykiety samolaminujące
Helatag do drukarek laserowych – Materiał 1105 (WH/CL)
Właściwości
Etykiety samolaminujące Helatag do drukarek laserowych są wykonane z wysokiej jakości materiałów do zastosowań przemysłowych. Specjalnie przygotowana powierzchnia umożliwia prawidłowy wydruk w standardowo dostępnych drukarkach.
Etykiety samolaminujące przeznaczone są
Zalaminowanie oznaczenia zapewnia długą trwałość nadruku.
do oznaczania powierzchni okrągłych takich
jak przewody, kable i rury. Etykieta o odpo-
Drukarki laserowe
Program TagPrint PRO do wygodnego
projektowania oznaczeń i wydruku
(patrz str. 179).
Szablony w formacie MS Word do
łatwego zastosowania na stronie
www.hellermanntyton.com
(Downloadzone)
wiednio dobranej długości, po nałożeniu
na element okrągły ma za zadanie częścią
przezroczystą zabezpieczyć (zalaminować)
pole opisowe. Etykiety wykonane z materiału 1105 posiadają większą grubość i uzupełniają materiał 1104 w zakresie większych
rozmiarów.
Wszystkie etykiety do drukarek laserowych
HellermannTyton są dostarczane w wygodnych przezroczystych pudełkach zabezpieczających, zapewniających właściwe warunki
przechowywania.
Do wygodnego projektowania oznaczeń
i wydruku polecamy program TagPrint PRO.
Posiada on bazę wszystkich dostępnych etykiet oraz umożliwia automatyzację wydruku.
Do bardzo prostych zastosowań polecamy
gotowe szablony w formacie MS-Windows
Word, dostępne na stronie
www.hellermanntyton.com (Downloadzone).
Etykiety samolaminujące
Helatag
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Typ 1105, Poliester (PET), biało-przezroczysty
(WH/CL), samolaminujący
-40 °C do +150 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
37
Wyśmienita odporność na alkohol,
benzynę, środki czyszczące, butanol,
rozpuszczalniki etylowe i butylowe
oraz elektrolit
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
WysoWyso- Ilość etykiet
Ilość
kość (H) kość (H2) na arkuszu w opak.
594-13876
TAG138LA4-1105 Biały (WH), Przezroczysty (CL)
11,8
23,60
38,10
19,05
93,13
15
500
594-13976
TAG139LA4-1105 Biały (WH), Przezroczysty (CL)
18,2
36,40
38,10
25,40
139,70
10
500
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
150
Szerokość (W)
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
RiteOn – Etykiety samolaminujące do opisu ręcznego
Mały, praktyczny, żółty zasobnik wypełniony
jest etykietami samolaminującymi do opisu
ręcznego, które składają się z pola opisowego
i przezroczystej folii ochronnej. Dowolny tekst
nanosi się pisakiem na etykietę w okienku zasobnika, a następnie opisaną etykietą okleja
się przewód na okrągło, jednocześnie osłaniając
pole opisowe przezroczystą folią ochronną.
W ten sposób oznaczenie chronione jest
przed wilgocią, agresywnym środowiskiem
oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
Etykiety dostępne są w trzech rozmiarach
dla przewodów o przekrojach od 4 mm
do 18 mm.
RiteOn Starter Pack umożliwia natychmiastowe stosowanie.
RiteOn Starter Pack
Pakiet startowy to idealne rozwiązanie
do ręcznego oznaczania przewodów o najczęściej używanych przekrojach.
Zawiera:
• 1 x dyspenser RiteOn
• 1 x R202, rolka ze 150 etykietami samolaminującymi do przewodów o przekrojach
od 6 mm do 12 mm
Etykiety samolaminujące
• 1 x T825-BK, czarny, pisak z tuszem
szybkoschnącym
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Typ 1401, Winyl
Kolor pola opisowego: Biały (WH), Czerwony (RD),
Pomarańczowy (OG), Żółty (YE), Zielony (GN),
Niebieski (BU)
-40 °C do +80 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Właściwości
chemiczne
Odporny na wodę, alkohol, większość oleji,
smary, paliwo, rozpuszczlniki węglowodorowe,
nisko stężone kwasy, sole i zasady.
Dane techniczne
Kolor
Wiązka
Ø min.
Wiązka
Ø max
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Wysokość
(H2)
Ilość
w opak.
550-14010 SPRO200-1401-WH
Biały (WH)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-14011 RO201-1401-WH
Biały (WH)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-14012 RO202-1401-WH
Biały (WH)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-14013 RO203-1401-WH
Biały (WH)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
Nr art.
Typ
Starter Pack i wypełnione dyspensery
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
151
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
RiteOn – Zestawy uzupełniające
Zestawy uzupełniające zawierają rolki etykiet
do samodzielnej wymiany. Dostępne są
w 6 różnych kolorach pola opisowego.
Pisaki do oznaczeń
Pisaki do nanoszenia trwałych oznaczeń
na etykietach, oznacznikach, tabliczkach
opisowych i opaskach z polami opisowymi.
Zawierają niezmywalny tusz odporny na UV,
o krótkim czasie schnięcia. Dostępne w zestawach po dwie sztuki w kolorach czarnym
lub czerwonym.
Zestawy uzupełniające są dostępne w 3 rozmiarach i 6 różnych kolorach pola opisowego.
Dane techniczne
Kolor
Wiązka Ø
min.
Wiązka Ø
max
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Wysokość
(H2)
Ilość
w opak.
550-14014 RO201REF-1401-WH
Biały (WH)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-14015 RO201REF-1401-RD
Czerwony (RD)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-14016 RO201REF-1401-OG
Pomarańczowy (OG)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-14017 RO201REF-1401-YE
Żółty (YE)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-14018 RO201REF-1401-GN
Zielony (GN)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-14019 RO201REF-1401-BU
Niebieski (BU)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
200
550-11401 RO202REF-1401-WH
Biały (WH)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-21401 RO202REF-1401-RD
Czerwony (RD)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-31401 RO202REF-1401-OG
Pomarańczowy (OG)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-41401 RO202REF-1401-YE
Żółty (YE)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-51401 RO202REF-1401-GN
Zielony (GN)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-61401 RO202REF-1401-BU
Niebieski (BU)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
150
550-71401 RO203REF-1401-WH
Biały (WH)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
550-81401 RO203REF-1401-RD
Czerwony (RD)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
550-91401 RO203REF-1401-OG
Pomarańczowy (OG)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
550-40101 RO203REF-1401-YE
Żółty (YE)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
550-40102 RO203REF-1401-GN
Zielony (GN)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
550-40103 RO203REF-1401-BU
Niebieski (BU)
9,10
18,20
19,10
25,40
76,20
100
Nr art.
Zestawy uzupełniające
Typ
Pisaki T82
500-50820 T82S-BK
Czarny (BK)
–
–
–
–
–
2
500-50822 T82R-RD
Czerwony (RD)
–
–
–
–
–
2
Żółty (YE)
–
–
–
–
–
1
Pusty dyspenser
590-00010 Pusty dyspenser
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
152
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
HELASIGN – Etykiety samolaminujące do opisu ręcznego
Etykiety w formie kieszonkowej książeczki,
dostępne w 5 rozmiarach i 6 różnych kolorach, są dostosowane do wygodnego, bezpośredniego oznaczania przewodów.
Idealne do oznaczania przewodów i kabli
w większości zastosowań w elektronice,
elektrotechnice i okablowaniu strukturalnym. Folia ochronna zabezpiecza oznaczenie przed bezpośrednim zabrudzeniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Etykiety
dostępne są w różnych rozmiarach dla przewodów o przekrojach od 4 mm do 40 mm.
Wzmocniona okładka chroni etykiety przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Praktyczny aplikator, zapewniający czysty
montaż etykiet, jest dołączony do każdej
książeczki HELASIGN.
HELASIGN: proste w użyciu i pasujące kolorem do zastosowania.
Do profesjonalnego opisu ręcznego polecamy pisak T82, który posiada szybkoschnący
i odporny na UV tusz.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Typ 1402, Winyl
Kolor pola opisowego: Biały (WH), Czerwony (RD), Pomarańczowy (OG), Żółty (YE), Zielony (GN), Niebieski (BU)
-40 °C do +80 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Właściwości
chemiczne
Materiał nie kurczliwy, nie starzejący się
Dane techniczne
Wiązka Wiązka SzeroKolor pola
Ø min. Ø max kość (W)
Nr art.
Typ
opisowego
Książeczka z etykietami samolaminującymi HELASIGN
WysoWysoIlość
kość (H) kość (H2) w opak.
598-14020 HSMB-C1-1402
Biały (WH)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
240
598-14021 HSMB-C1-1402
Czerwony (RD)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
240
598-14022 HSMB-C1-1402
Pomarańczowy (OG)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
240
598-14023 HSMB-C1-1402
Żółty (YE)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
240
598-14024 HSMB-C1-1402
Zielony (GN)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
240
598-14025 HSMB-C1-1402
Niebieski (BU)
4,00
8,10
12,70
12,70
38,10
240
598-14026 HSMB-C2-1402
Biały (WH)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
120
598-14027 HSMB-C2-1402
Czerwony (RD)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
120
598-14028 HSMB-C2-1402
Pomarańczowy (OG)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
120
598-14029 HSMB-C2-1402
Żółty (YE)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
120
598-01402 HSMB-C2-1402
Zielony (GN)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
120
598-11402 HSMB-C2-1402
Niebieski (BU)
6,10
12,10
19,10
12,70
50,80
120
598-21402 HSMB-C3-1402
Biały (WH)
9,10
18,20
25,40
19,10
76,20
60
598-31402 HSMB-C3-1402
Czerwony (RD)
9,10
18,20
25,40
19,10
76,20
60
598-41402 HSMB-C3-1402
Pomarańczowy (OG)
9,10
18,20
25,40
19,10
76,20
60
598-51402 HSMB-C3-1402
Żółty (YE)
9,10
18,20
25,40
19,10
76,20
60
598-61402 HSMB-C3-1402
Zielony (GN)
9,10
18,20
25,40
19,10
76,20
60
598-71402 HSMB-C3-1402
Niebieski (BU)
9,10
18,20
25,40
19,10
76,20
60
598-40402 HSMB-C4-1402
Biały (WH)
16,20
32,30
25,40
25,40
127,00
30
598-50402 HSMB-C5-1402
Biały (WH)
20,20
40,30
25,40
25,40
152,00
30
500-50820 T82S-BK
Czarny (BK)
–
–
–
–
–
2
500-50822 T82R-RD
Czerwony (RD)
–
–
–
–
–
2
Etykiety z laminatem
zabezpieczającym
Pisaki T82
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
153
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Oznaczniki Helagrip
Właściwości
Oznaczniki Helagrip są stosowane do oznaczania przewodów i kabli przed ich podłączeniem. Profil wewnętrzy umożliwia zastosowanie jednego rozmiaru oznaczników do
kilku różnych średnic przewodów. Specjalna
budowa w formie strzałki zapobiega przekręcaniu się oznaczników względem siebie
co znacznie ułatwia odczytanie oznaczenia
wieloznakowego. Elastyczność materiału
zapewnia dobre przyleganie oznaczników
do przewodu.
Zastosowanie
Idealne do stosowania przy montażu paneli
Helagrip – idealne do oznaczania w ograniczonej przestrzeni.
sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie
masowym oraz w telekomunikcji.
Oznaczniki standardowo są dostępne w międzynarodowym, rezystancyjnym kodzie kolorów oraz w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem. Dostępne standardowo znaki to liczby
(0-9), litery (A-Z) oraz standardowe symbole
elektryczne. Inne symbole dostępne są
na zamówienie.
Oznaczniki Helagrip
Do mniejszych średnic polecamy stosowanie
aplikatora AD lub narzędzia montażowego
TJC.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Palność materiału
Elastyczny polichlorek winylu, bezkadmowy (PCW)
Żółty i międzynarodowy kod kolorów
samogasnący
Temp. pracy
-65 °C do +105 °C, krótkotrwale +135 °C
Certyfikaty/
Dopuszczenia
BS-2782-540B, BS-6746C, UL224, IEC 757
Dane techniczne
Ilość
w rolce
Ø zew.
min.
Ø zew.
max
Długość
(L)
HGDC1-3
1000
1,0
3,00
3,5
HGDC2-5
1000
2,0
5,00
3,5
HGDC4-9
250
4,0
9,00
5,0
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
154
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
HGDC1-3 kod kolorów
Nr art.
HGDC2-5 kod kolorów
Typ
Nr art.
Typ
515-01600 HGDC1-3
515-02600 HGDC2-5
515-01611 HGDC1-3
515-02611 HGDC2-5
515-01622 HGDC1-3
515-02622 HGDC2-5
515-01633 HGDC1-3
515-02633 HGDC2-5
515-01644 HGDC1-3
515-02644 HGDC2-5
515-01655 HGDC1-3
515-02655 HGDC2-5
515-01666 HGDC1-3
515-02666 HGDC2-5
515-01677 HGDC1-3
515-02677 HGDC2-5
515-01688 HGDC1-3
515-02688 HGDC2-5
515-01699 HGDC1-3
515-02699 HGDC2-5
HGDC1-3 żółty
Nr art.
5.2
HGDC2-5 żółty
Typ
Nr art.
Typ
515-01014 HGDC1-3
515-02014 HGDC2-5
515-01024 HGDC1-3
515-02024 HGDC2-5
515-01034 HGDC1-3
515-02034 HGDC2-5
515-01044 HGDC1-3
515-02044 HGDC2-5
515-01054 HGDC1-3
515-02054 HGDC2-5
515-01064 HGDC1-3
515-02064 HGDC2-5
515-01074 HGDC1-3
515-02074 HGDC2-5
515-01084 HGDC1-3
515-02084 HGDC2-5
515-01094 HGDC1-3
515-02094 HGDC2-5
515-01104 HGDC1-3
515-02104 HGDC2-5
515-01114 HGDC1-3
515-02114 HGDC2-5
515-01124 HGDC1-3
515-02124 HGDC2-5
515-01134 HGDC1-3
515-02134 HGDC2-5
515-01144 HGDC1-3
515-02144 HGDC2-5
515-01154 HGDC1-3
515-02154 HGDC2-5
515-01164 HGDC1-3
515-02164 HGDC2-5
515-01174 HGDC1-3
515-02174 HGDC2-5
515-01184 HGDC1-3
515-02184 HGDC2-5
515-01194 HGDC1-3
515-02194 HGDC2-5
515-01204 HGDC1-3
515-02204 HGDC2-5
515-01214 HGDC1-3
515-02214 HGDC2-5
515-01224 HGDC1-3
515-02224 HGDC2-5
515-01234 HGDC1-3
515-02234 HGDC2-5
515-01244 HGDC1-3
515-02244 HGDC2-5
515-01254 HGDC1-3
515-02254 HGDC2-5
515-01264 HGDC1-3
515-02264 HGDC2-5
515-01704 HGDC1-3
515-02704 HGDC2-5
515-01714 HGDC1-3
515-02714 HGDC2-5
515-01724 HGDC1-3
515-02724 HGDC2-5
515-01734 HGDC1-3
515-02734 HGDC2-5
515-01804 HGDC1-3
515-02715 HGDC2-5
515-01604 HGDC1-3
515-02604 HGDC2-5
515-01614 HGDC1-3
515-02614 HGDC2-5
515-01624 HGDC1-3
515-02624 HGDC2-5
515-01634 HGDC1-3
515-02634 HGDC2-5
515-01644 HGDC1-3
515-02644 HGDC2-5
515-01654 HGDC1-3
515-02654 HGDC2-5
515-01664 HGDC1-3
515-02664 HGDC2-5
515-01674 HGDC1-3
515-02674 HGDC2-5
515-01684 HGDC1-3
515-02684 HGDC2-5
515-01694 HGDC1-3
515-02694 HGDC2-5
155
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
HGDC4-9 kod kolorów
Nr art.
Typ
515-03600
HGDC4-9
515-03611
HGDC4-9
515-03622
HGDC4-9
515-03633
HGDC4-9
515-03644
HGDC4-9
515-03655
HGDC4-9
515-03666
HGDC4-9
515-03677
HGDC4-9
515-03688
HGDC4-9
515-03699
HGDC4-9
HGDC4-9 żółty
Nr art.
156
Typ
515-03014
HGDC4-9
515-03024
HGDC4-9
515-03034
HGDC4-9
515-03044
HGDC4-9
515-03054
HGDC4-9
515-03064
HGDC4-9
515-03074
HGDC4-9
515-03084
HGDC4-9
515-03094
HGDC4-9
515-03104
HGDC4-9
515-03114
HGDC4-9
515-03124
HGDC4-9
515-03134
HGDC4-9
515-03144
HGDC4-9
515-03154
HGDC4-9
515-03164
HGDC4-9
515-03174
HGDC4-9
515-03184
HGDC4-9
515-03194
HGDC4-9
515-03204
HGDC4-9
515-03214
HGDC4-9
515-03224
HGDC4-9
515-03234
HGDC4-9
515-03244
HGDC4-9
515-03254
HGDC4-9
515-03264
HGDC4-9
515-03704
HGDC4-9
515-03714
HGDC4-9
515-03724
HGDC4-9
515-01947
HGDC4-9
515-01946
HGDC4-9
515-03604
HGDC4-9
515-03614
HGDC4-9
515-03624
HGDC4-9
515-03634
HGDC4-9
515-03644
HGDC4-9
515-03654
HGDC4-9
515-03664
HGDC4-9
515-03674
HGDC4-9
515-03684
HGDC4-9
515-03694
HGDC4-9
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Oznaczniki Ovalgrip
Właściwości
Oznaczniki Ovalgrip przeznaczone są
do oznaczania przewodów i kabli zarówno
przed jaki i po podłączeniu.
Owalny kształt oznaczników pozwala na łatwy montaż ręczny. Siła powrotna materiału
i profil oznacznika zapewnia dobre mocowanie.
Ovalgrip mogą być nakładane bezpośrednio
na przewód, lub w przypadku oznaczania
podłączonego przewodu mogą być montowane przy pomocy specjalnych szyldów oznacznikowych. Szyldy z oznacznikami Ovalgrip
są mocowane przy pomocy opasek montażowych i mogą być łatwo modyfikowane lub
usuwane bez odłączania przewodu.
Najprostszy pomysł na oznaczenie.
Rozmiary 50 i 80 mogą być użyte razem
z szyldami AT do oznaczania przewodów
o większych średnicach.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Zastosowanie
Stosowane przy montażu paneli sterowniczych i rozdzielnic, w transporcie masowym
oraz w telekomunikacji.
Oznaczniki standardowo są dostępne w międzynarodowym kodzie kolorów oraz w kolo-
Temp. pracy
Palność materiału
Certyfikaty/
Dopuszczenia
Elastyczny polichlorek winylu, bezkadmowy (PCW)
Żółty i międzynarodowy kod kolorów
-65 °C do +105 °C, krótkotrwale +135 °C
samogasnący
BS-2782-540B, BS-6746C, UL224, IEC 304,
IEC 757
rze żółtym z czarnym nadrukiem. Dostępne
standardowo znaki to liczby (0-9), litery (A-Z)
oraz standardowe symbole elektryczne.
Oznaczniki w kolorze białym z czarnym
nadrukiem dostępne są na zamówienie.
Szyldy AT1 mieszczą 7 oznaczników HO50.
Szyldy AT2 mieszczą 8 oznaczników HO85.
Szyldy AT3 mieszczą 14 oznaczników HO85.
Oznaczniki Ovalgrip
Dane techniczne
Ilość
w rolce
Ø zew.
min.
Ø zew.
max
Długość
(L)
HOBS50*
1000
1,7
3,60
4,0
AT1
HODS85*
1000
1,8
6,30
4,5
AT2/AT3
Typ
Zalecana
tabliczka
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* Oznaczniki standardowo są dostępne w międzynarodowym kodzie kolorów oraz
w kolorze żółtym z czarnym nadrukiem.
157
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
HODS50 kod kolorów
Nr art.
HODS85 kod kolorów
Typ
Typ
HODS50
531-07728
HODS85
531-15366
HODS50
531-07729
HODS85
531-15367
HODS50
531-07730
HODS85
531-15368
HODS50
531-07731
HODS85
531-15314
HODS50
531-07732
HODS85
531-15370
HODS50
531-07733
HODS85
531-15371
HODS50
531-07734
HODS85
531-15372
HODS50
531-07735
HODS85
531-15373
HODS50
531-07736
HODS85
531-15374
HODS50
531-07737
HODS85
HODS50 żółty
HODS85 żółty
Nr art.
158
Nr art.
531-15365
Typ
Nr art.
Typ
531-15014
HODS50
531-07935
HODS85
531-15024
HODS50
531-07936
HODS85
531-15034
HODS50
531-07937
HODS85
531-15044
HODS50
531-07938
HODS85
531-15054
HODS50
531-07939
HODS85
531-15064
HODS50
531-07940
HODS85
531-15074
HODS50
531-07941
HODS85
531-15084
HODS50
531-07942
HODS85
531-15094
HODS50
531-07943
HODS85
531-15104
HODS50
531-07944
HODS85
531-15114
HODS50
531-07945
HODS85
531-15124
HODS50
531-07946
HODS85
531-15134
HODS50
531-07947
HODS85
531-15144
HODS50
531-07948
HODS85
531-15154
HODS50
531-07949
HODS85
531-15164
HODS50
531-07950
HODS85
531-15174
HODS50
531-07951
HODS85
531-15184
HODS50
531-07952
HODS85
531-15194
HODS50
531-07953
HODS85
531-15204
HODS50
531-07954
HODS85
531-15214
HODS50
531-07955
HODS85
531-15224
HODS50
531-07956
HODS85
531-15234
HODS50
531-07957
HODS85
531-15244
HODS50
531-07958
HODS85
531-15254
HODS50
531-07959
HODS85
531-15264
HODS50
531-07960
HODS85
531-00451
HODS50
531-07924
HODS85
531-00452
HODS50
531-07923
HODS85
531-00175
HODS50
531-07961
HODS85
531-00176
HODS50
531-00386
HODS85
531-00174
HODS50
531-00384
HODS85
531-15274
HODS50
531-07925
HODS85
531-15284
HODS50
531-07926
HODS85
531-15294
HODS50
531-07927
HODS85
531-15304
HODS50
531-07928
HODS85
531-15314
HODS50
531-07732
HODS85
531-15324
HODS50
531-07930
HODS85
531-15334
HODS50
531-07931
HODS85
531-15344
HODS50
531-07932
HODS85
531-15354
HODS50
531-07933
HODS85
531-15364
HODS50
531-07934
HODS85
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Oznaczniki WIC
Właściwości
Łatwe i szybkie do użycia oznaczniki zatrzaskowe stosowane są w obszarach, gdzie
przewody zostały podłączone lub gdzie system zasilania wymaga stałego podłączenia.
WIC zostały specjalnie zaprojektowane tak,
aby oznaczniki pozostawały na swoim miejscu
nawet w instalacjach o silnych wibracjach.
Wytrzymały system blokowania oznaczników zapobiega przesuwaniu się oznaczników względem siebie i umożliwia tworzenie
czytelnych bloków oznacznikowych.
Do łatwiejszego zakładania oznaczników
polecamy korzystanie z prostego narzędzia
WICTOOL przystosowanego do wszystkich
rozmiarów oznaczników WIC.
Dyspenser WIC wygodny do noszenia w kieszeni lub skrzynce narzędziowej.
Zastosowanie
Oznaczniki stosuje się do oznaczania przewodów już podłączonych, głównie w skrzynkach sterowniczych maszyn oraz przy wykonywaniu rozdzielni elektycznych.
Montaż oznaczników może się odbywać
ręcznie lub przy pomocy ergonomicznego
narzędzia WICTOOL.
Użyj aplikatora do łatwiejszego założenia oznacznika na przewód.
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Palność materiału
Certyfikaty/
Dopuszczenia
Nr art.
Ilość
w opak.
WIC Tool
561-00001
5
Żółty i międzynarodowy kod kolorów
-40 °C do +85 °C ciągle, (+105 °C przez 500 h)
UL94 V0
IEC 304, EN 60062, UL94
Informacje tabelaryczne
nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku na str. 215.
WIC Applicator Tool - WICTOOL
Typ
Poliamid 6.6 (PA66)
Dane techniczne
Ø zew. min.
Ø zew. max
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Długość
(L)
Ilość
w opak.
Zalecane
narzędzie
WIC1
2,00
2,80
5,00
6,40
3,0
1000
WICTOOL
WIC2
2,80
3,80
5,60
7,10
3,0
1000
WICTOOL
WIC3
4,30
5,30
8,00
9,60
3,0
500
WICTOOL
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
159
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
WIC1 - kod kolorów
WIC2 - kod kolorów
Nr art.
Zestaw 0-9
Typ
561-02600
WIC2-0
561-01611
WIC1-1
561-02611
WIC2-1
561-01622
WIC1-2
561-02622
WIC2-2
561-01633
WIC1-3
561-02633
WIC2-3
561-01644
WIC1-4
561-02644
WIC2-4
561-01655
WIC1-5
561-02655
WIC2-5
561-01666
WIC1-6
561-02666
WIC2-6
561-01677
WIC1-7
561-02677
WIC2-7
561-01688
WIC1-8
561-02688
WIC2-8
561-01699
WIC1-9
561-02699
WIC2-9
561-01100
WIC1-0-9
561-02100
WIC2-0-9
Zestaw 0-9
WIC2 - żółty
Nr art.
160
Typ
WIC1-0
WIC1 - żółty
Zestaw
Nr art.
561-01600
Nr art.
Typ
Typ
561-01014
WIC1-A
561-02014
WIC2-A
561-01024
WIC1-B
561-02024
WIC2-B
561-01034
WIC1-C
561-02034
WIC2-C
561-01044
WIC1-D
561-02044
WIC2-D
561-01054
WIC1-E
561-02054
WIC2-E
561-01064
WIC1-F
561-02064
WIC2-F
561-01074
WIC1-G
561-02074
WIC2-G
561-01084
WIC1-H
561-02084
WIC2-H
561-01094
WIC1-I
561-02094
WIC2-I
561-01104
WIC1-J
561-02104
WIC2-J
561-01114
WIC1-K
561-02114
WIC2-K
561-01124
WIC1-L
561-02124
WIC2-L
561-01134
WIC1-M
561-02134
WIC2-M
561-01144
WIC1-N
561-02144
WIC2-N
561-01154
WIC1-O
561-02154
WIC2-O
561-01164
WIC1-P
561-02164
WIC2-P
561-01174
WIC1-Q
561-02174
WIC2-Q
561-01184
WIC1-R
561-02184
WIC2-R
561-01194
WIC1-S
561-02194
WIC2-S
561-01204
WIC1-T
561-02204
WIC2-T
561-01214
WIC1-U
561-02214
WIC2-U
561-01224
WIC1-V
561-02224
WIC2-V
561-01234
WIC1-W
561-02234
WIC2-W
561-01244
WIC1-X
561-02244
WIC2-X
561-01254
WIC1-Y
561-02254
WIC2-Y
561-01264
WIC1-Z
561-02264
WIC2-Z
561-01704
WIC1-+
561-02704
WIC2-+
561-01714
WIC1--
561-02714
WIC2--
561-01724
WIC1-/
561-02724
WIC2-/
561-01734
WIC1-얗
561-02734
WIC2-얗
561-01744
WIC1-.
561-02744
WIC2-.
561-01604
WIC1-0
561-02604
WIC2-0
561-01614
WIC1-1
561-02614
WIC2-1
561-01624
WIC1-2
561-02624
WIC2-2
561-01634
WIC1-3
561-02634
WIC2-3
561-01644
WIC1-4
561-02644
WIC2-4
561-01654
WIC1-5
561-02654
WIC2-5
561-01664
WIC1-6
561-02664
WIC2-6
561-01674
WIC1-7
561-02674
WIC2-7
561-01684
WIC1-8
561-02684
WIC2-8
561-01694
WIC1-9
561-02694
WIC2-9
561-01101
WIC1-0-9
561-02101
WIC2-0-9
561-01994
WIC1-A,E,L,N,R,S,T,얗
561-02994
WIC2-A,E,L,N,R,S,T,얗
Zestaw
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
WIC3 - żółty
WIC3 - kod kolorów
Nr art.
Zestaw
5.2
Typ
Nr art.
Typ
561-03014
WIC3-A
561-03600
WIC3-0
561-03024
WIC3-B
561-03611
WIC3-1
561-03034
WIC3-C
561-03622
WIC3-2
561-03044
WIC3-D
561-03633
WIC3-3
561-03054
WIC3-E
561-03644
WIC3-4
561-03064
WIC3-F
561-03655
WIC3-5
561-03074
WIC3-G
561-03666
WIC3-6
561-03084
WIC3-H
561-03677
WIC3-7
561-03094
WIC3-I
561-03688
WIC3-8
561-03104
WIC3-J
561-03699
WIC3-9
561-03114
WIC3-K
561-03100
WIC3-0-9
561-03124
WIC3-L
561-03134
WIC3-M
561-03144
WIC3-N
561-03154
WIC3-O
561-03164
WIC3-P
561-03174
WIC3-Q
561-03184
WIC3-R
561-03194
WIC3-S
561-03204
WIC3-T
561-03214
WIC3-U
561-03224
WIC3-V
561-03234
WIC3-W
561-03244
WIC3-X
561-03254
WIC3-Y
561-03264
WIC3-Z
561-03704
WIC3-+
561-03714
WIC3--
561-03724
WIC3-/
561-03734
WIC3-얗
561-03744
WIC3-.
561-03604
WIC3-0
561-03614
WIC3-1
561-03624
WIC3-2
561-03634
WIC3-3
561-03644
WIC3-4
561-03654
WIC3-5
561-03664
WIC3-6
561-03674
WIC3-7
561-03684
WIC3-8
561-03694
WIC3-9
561-03101
WIC3-0-9
561-03994
WIC3-A,E,L,N,R,S,T,얗
Zestaw 0-9
161
5.2
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
Opaski z polem opisowym IT
Właściwości
Opaski IT są przeznaczona do prostego
oznaczenia i jednoczesnego wiązania przewodów. Dzięki temu możemy zaoszczędzić
czas jednej operacji.
Tabliczkę można opisać ręcznie przy pomocy
pisaka serii T82 lub skorzystać z dużego wyboru etykiet samoprzylepnych.
Zastosowanie
Do jednoczesnego wiązania lub mocowania
przewodów i ich oznaczania oraz do oznaczania przewodów, kabli i rur po podłączeniu.
Jedna operacja, podwójna korzyść.
IT18FL
IT18R
Dane materiału
Materiał
Kolor
Informacje tabelaryczne
nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się
w załączniku na str. 215.
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 (PA66)
Naturalny (NA), Czarny (BK) dostępny
na zamówienie
-40 °C do +85 °C ciągle,
(+105 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
SzeroWiązka Wiązka kość
Ø min. Ø max
(W)
Wysokość
(H)
Długość
(L)
Szerokość
(W2)
Min.
wytrzym.
na zryw.
(N)
Ilość
w opak.
Zalecana
etykieta
111-00373 IT18R
Naturalny (NA)
6,00
22,00
25,00
8,00
100,0
2,30
80
100
TAG23-06TD1
111-81919 IT18FL
Naturalny (NA)
1,50
19,00
20,50
9,00
110
2,50
80
100
TAG18-07TD1
Pisaki T82
500-50820 T82S-BK
Czarny (BK)
–
–
–
–
–
–
–
2
–
500-50822 T82R-RD
Czerwony (RD)
–
–
–
–
–
–
–
2
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Tabelaryczne informacje nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
162
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do kabli i przewodów
5.2
Opaski z polem opisowym IT
IT50R
IT50RD
IT50RT
IT50L
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Wiązka Wiązka
Ø min. Ø max
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Długość
(L)
Szerokość
(W2)
Min. wytrzym.
na zryw.
Ilość
(N)
w opak.
Zalecana
etykieta
111-85019
IT50R
Naturalny (NA)
9,50
44,50
28,00
12,90
203
4,60
225
100
111-85219
IT50RD
Naturalny (NA)
10,00
44,00
29,00
26,30
205
4,70
225
50
TAG23-10TD1
TAG26-21TD1
111-85119
IT50RT
Naturalny (NA)
10,00
44,00
46,00
26,30
205
4,70
225
50
TAG43-21TD1
111-85319
IT50L
Naturalny (NA)
10,00
100,00
56,00
12,80
390
4,70
225
100
TAG52-10TD1
Pisaki T82
500-50820
T82S-BK
Czarny (BK)
–
–
–
–
–
–
–
2
–
500-50822
T82R-RD
Czerwony (RD)
–
–
–
–
–
–
–
2
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Pisaki T82S-BK i T82R-RD.
Tabelaryczne informacje nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
163
5.3
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do rozdzielnic
Etykiety pełne Helatag
do drukarek laserowych –
Materiał 1102 (YE)
Właściwości
Tego typu etykiety są przeznaczone szczególnie do oznacznia elementów w rozdzielnicach i na panelach sterowniczych. Materiał
w kolorze żółtym zapewnia wyśmienity kontrast dla wydrukowanej informacji i ułatwia
łatwiejsze odszukanie etykiety. Etykiety do
drukarek laserowych są dostępne na arkuszach A4. Specjalnie przygotowany materiał
umożliwia wydruk etykiet w dowolnej drukarce biurowej, gwarantując długotrwałe
i wyraźne odwzorowanie tekstu, grafiki
i kodów paskowych. Nadruk jest odporny
na ścieranie oraz na działanie środków chemicznych.
Etykiety są dostarczane w przezroczystym
pudełku zabezpieczającym etykiety przed
zabrudzeniem czy zniszczeniem.
Czytelne etykiety identyfikacyjne ułatwiają zarządzanie siecią przewodów i kabli.
W celu ułatwienia wydruku proponujemy
korzystanie z profesjonalnego programu
TagPrint PRO.
Dane materiału
Materiał
Typ 1102, Poliester, żółty (YE)
Temp. pracy
-40 °C do +150 °C
Temp. utwardzania
od 0 °C
Klej
Drukarki laserowe
Akrylowy
Grubość foli (µm)
60
Właściwości chemiczne
Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę,
środki czyszczące, butanol, rozpuszczalniki
etylowe i butylowe, elektrolit oraz
promieniowanie UV
Dane techniczne
Kolor
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Ilość etykiet
na arkuszu
Ilość arkuszy
w opakowaniu
594-21102 TAG122LA4-1102-YE
Żółty (YE)
15,00
9,00
372
27
10000
594-01102 TAG120LA4-1102-YE
Żółty (YE)
15,24
6,35
528
19
10000
10000
Nr art.
Typ
594-51102 TAG154LA4-1102-YE
Żółty (YE)
17,00
9,00
341
30
594-41102 TAG124LA4-1102-YE
Żółty (YE)
19,00
11,00
260
20
5000
594-31102 TAG13LA4-1102-YE
Żółty (YE)
19,05
6,35
440
23
10000
594-11102 TAG121LA4-1102-YE
Żółty (YE)
20,00
8,00
315
32
10000
594-81102 TAG62LA4-1102-YE
Żółty (YE)
31,75
9,50
180
28
5000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
164
Ilość w opak.
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do rozdzielnic
5.3
Etykiety pełne Helatag
do drukarek laserowych –
Materiał 1101 (WH)
Właściwości
Etykiety wykonane z białego poliestru mogą
być używane zarówno do oznaczania elementów rozdzielnicy, jak również do produkcji tabliczek znamionowych. Są one dostępne na arkuszach A4. Specjalnie przygotowany materiał umożliwia wydruk etykiet
w dowolnej drukarce biurowej, gwarantując
długotrwałe i wyraźne odwzorowanie tekstu, grafiki i kodów paskowych. Nadruk jest
odporny na ścieranie oraz na działanie środków chemicznych.
Czytelne etykiety identyfikacyjne ułatwiają zarządzanie siecią przewodów
i kabli.
Etykiety są dostarczane w przezroczystym
pudełku zabezpieczającym etykiety przed
zabrudzeniem czy zniszczeniem.
W celu ułatwienia wydruku proponujemy
korzystanie z profesjonalnego programu
TagPrint PRO.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Drukarki laserowe
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Typ 1101, Poliester, biały (WH)
-40 °C do +150 °C
od 0 °C
Akrylowy
60
Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę,
środki czyszczące, butanol, rozpuszczalniki
etylowe i butylowe, elektrolit oraz promieniowanie UV
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Szerokość Wysokość Ilość etykiet
(W)
(H)
na arkuszu
Ilość arkuszy
w opakowaniu
Ilość
w opak.
594-81101
TAG156LA4-1101-WH
Biały (WH)
10,16
10,16
532
19
10000
594-31101
TAG122LA4-1101-WH
Biały (WH)
15,00
9,00
372
27
10000
594-11101
TAG120LA4-1101-WH
Biały (WH)
15,24
6,35
528
19
10000
594-01101
TAG11LA4-1101-WH
Biały (WH)
16,50
5,08
605
17
10000
594-61101
TAG154LA4-1101-WH
Biały (WH)
17,00
9,00
341
30
10000
594-11017
TAG124LA4-1101-WH
Biały (WH)
19,00
11,00
260
20
5000
594-41101
TAG13LA4-1101-WH
Biały (WH)
19,05
6,35
440
23
10000
594-21101
TAG121LA4-1101-WH
Biały (WH)
20,00
8,00
315
32
10000
594-71101
TAG155LA4-1101-WH
Biały (WH)
25,40
8,47
231
22
5000
594-91101
TAG15LA4-1101-WH
Biały (WH)
25,40
12,70
154
33
50000
594-11010
TAG162LA4-1101-WH
Biały (WH)
38,10
12,70
110
23
2500
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
165
5.3
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do rozdzielnic
HELASIGN Etykiety z tkaniny
bawełnianej
Elastyczne etykiety wykonane są na bazie
świecącej, żółtej tkaniny bawełnianej z ramką konturową lub bez i oferowane w formie
kieszonkowej książeczki. Znakomicie nadają
się do oznaczania elementów konstrukcyjnych, urządzeń łączeniowych i innych elementów wyposażenia technicznego.
Etykiety HELASIGN są odporne na olej, wodę i pył oraz mogą być łatwo usuwalne bez
pozostawiania resztek kleju. Posiadają dobrą
przyczepność do nierównych powierzchni
i są dostępne w różnych wymiarach od
15 x 6 mm do 38 x 11 mm.
Forma kieszonkowej książeczki z okładką,
skutecznie zabezpiecza etykiety przed zabrudzeniami i pyłem.
Praktyczny aplikator, zapewniający czysty
montaż etykiet i jest dołączony do każdej
książeczki HELASIGN.
Wszystko pod ręką: Etykiety w wygodnej i lekkiej, kieszonkowej książeczce.
Do profesjonalnego opisu ręcznego polecamy pisak T82, który posiada szybkoschnący i odporny na UV tusz.
Dane materiału
Materiał
Type 270, Tkanina bawełniana,
żółta (YE)
Kolor
Żółty (YE)
Temp. pracy
-40 °C do +121 °C
Temp. utwardzania
od +4 °C
Klej
Kauczuk syntetyczny
Właściwości
chemiczne
Odporny na olej
i wodę, usuwalny bez
pozostałości
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Etykiety tkaninowe bez ramki
Kolor
Szerokość
(W)
598-12027
TAG120B-270-YE
Żółty (YE)
15,00
598-12227
TAG122B-270-YE
Żółty (YE)
598-12427
TAG124B-270-YE
Żółty (YE)
598-12127
TAG121B-270-YE
Wysokość
Ilość
(H)
w książece
6,00
1050
15,00
9,00
700
19,00
11,00
440
Żółty (YE)
20,00
8,00
600
Etykiety tkaninowe z ramką
598-92227
TAG122FB-270-YE
Żółty (YE)
15,00
9,00
700
598-92427
TAG124FB-270-YE
Żółty (YE)
19,00
11,00
440
598-92127
TAG121FB-270-YE
Żółty (YE)
20,00
8,00
600
598-92527
TAG125FB-270-YE
Żółty (YE)
38,00
11,00
220
Pisaki T82
500-50820
T82S-BK
Czarny (BK)
–
–
500-50822
T82R-RD
Czerwony (RD)
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
166
Systemy identyfikacji
Oznaczenia przemysłowe
5.4
Etykiety do tabliczek znamionowych do drukarek termotransferowych – Materiał 1204 (SR)
Właściwości
Etykiety wykonane z poliestru w kolorze
srebrnym matowym są przeznaczone do
naklejania na powierzchnie płaskie w celu
trwałego oznaczenia urządzeń
przemysłowych. Wykorzystuje się je najczęściej jako tabliczki znamionowe do urządzeń
elektronicznych jak komputery, telewizory
i systemy HiFi. Zakres temperatury umożliwia stosowanie we wszystkich elektronicznych urządzeniach domowych i biurowych.
Kolor srebrny ułatwia odczytywanie przez
Etykiety Helatag do trwałego oznaczania.
skanery wydrukowanych kodów paskowych.
Do wydruku oznaczeń polecamy oprogramowanie TagPrint PRO w połączeniu z drukarkami TT4000 i TT420 oraz z taśmą
barwiącą TT822OUT.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Typ 1204, Poliester (PET), srebrny matowy (SR)
-40 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
od 0 °C
Akrylowy
55
Wyśmienita odporność na wodę, alkohol, większość
olei, smary, paliwo, rozpuszczalniki węglowodorowe, nisko stężone kwasy, sole i zasady.
Drukarki termotransferowe
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Szerokość taśmy
(WL)
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
15000
596-12071
TAG71TD6-1204
Srebrny (SR)
12,70
11,10
85,09
6
596-12043
TAG13TD4-1204
Srebrny (SR)
19,05
6,35
101,60
4
10000
596-12046
TAG16TD3-1204
Srebrny (SR)
22,86
6,35
80,00
3
10000
75000
596-34120
TAG34TD3-1204
Srebrny (SR)
25,40
9,53
101,60
3
596-12045
TAG15TD3-1204
Srebrny (SR)
25,40
12,70
101,60
3
7500
596-31120
TAG31TD3-1204
Srebrny (SR)
25,40
19,05
85,09
3
5000
37,5 m
596-12042
TAGR2TD1-1204
Srebrny (SR)
30,00
ciągła
30,00
1
596-12035
TAG35TD3-1204
Srebrny (SR)
31,75
9,53
85,09
3
7500
596-12047
TAG17TD2-1204
Srebrny (SR)
38,10
6,35
85,09
2
5000
596-27120
TAG27TD2-1204
Srebrny (SR)
38,10
19,05
85,09
2
5000
596-12067
TAG67TD2-1204
Srebrny (SR)
38,10
31,75
69,00
2
1000
596-12069
TAG69TD2-1204
Srebrny (SR)
40,64
22,86
55,00
2
2500
596-12077
TAG77TD1-1204
Srebrny (SR)
50,80
22,86
85,09
1
2000
596-73124
TAG73TD1-1204
Srebrny (SR)
50,80
25,40
89,00
1
2000
596-12066
TAG66TD1-1204
Srebrny (SR)
50,80
36,50
85,09
1
1000
596-12068
TAG68TD1-1204
Srebrny (SR)
63,50
25,40
55,00
1
2000
596-12063
TAG63TD1-1204
Srebrny (SR)
63,50
38,10
95,00
1
1000
596-12076
TAG76TD1-1204
Srebrny (SR)
63,50
50,80
70,00
1
500
596-12072
TAG72TD1-1204
Srebrny (SR)
69,85
31,75
76,00
1
1000
1000
596-12065
TAG65TD1-1204
Srebrny (SR)
76,20
36,50
56,80
1
596-12062
TAG62TD1-1204
Srebrny (SR)
76,20
50,80
82,00
1
500
596-12064
TAG64TD1-1204
Srebrny (SR)
88,90
36,50
95,00
1
1000
596-71204
TAG97TD1-1204
Srebrny (SR)
101,60
74,00
106,00
1
500
596-21204
TAG02TD1-1204
Srebrny (SR)
104,00
12,00
104,00
1
5000
596-12078
TAG78TD1-1204
Srebrny (SR)
104,00
140,00
105,00
1
500
596-31204
TAGR3TD1-1204
Srebrny (SR)
104,00
ciągła
108,00
1
75,0 m
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
167
5.4
Systemy identyfikacji
Oznaczenia przemysłowe
Etykiety inwentaryzacyjne
do drukarek termotransferowych – Materiał 1206 (WH)
Właściwości
Etykiety wykonane z białego, błyszczącego
poliestru są przeznaczone głównie do wykonywania oznaczeń środków trwałych,
szczególnie gdy potrzebny jest dobry kontrast w stosunku do kolorowego podłoża.
Biały kolor zapewenia dobry odczyt wydrukowanych kodów paskowych przez skanery.
Do wydruku oznaczeń polecamy oprogra-
Drukarki termo-
Etykiety Helatag do trwałego oznaczania.
transferowe
mowanie TagPrint PRO w połączeniu z drukarkami TT4000 i TT420 oraz z taśmą
barwiącą TT822OUT.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Typ 1206, Poliester (PET), biały (WH)
-40 °C do +150 °C, krótkotrwale +200 °C
od 0 °C
Akrylowy
50
Wyśmienita odporność na wodę, alkohol, większość olei,
smary, paliwo, rozpuszczalniki węglowodorowe,
nisko stężone kwasy, sole i zasady.
Etykiety pełne Helatag
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Szerokość
(W)
Wysokość Szerokość taśmy
(H)
(WL)
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
596-12671
TAG71TD6-1206
Biały (WH)
12,70
11,10
596-12061
TAG13TD4-1206
Biały (WH)
19,05
6,35
85,09
6
15000
101,60
4
596-12616
TAG16TD3-1206
Biały (WH)
22,86
6,35
10000
80,00
3
10000
596-12661
TAG61TD3-1206
Biały (WH)
25,40
596-01120
TAG01TD3-1206
Biały (WH)
25,40
4,75
85,09
3
10000
6,35
89,00
3
596-12634
TAG34TD3-1206
Biały (WH)
7500
25,40
9,53
101,60
3
596-12615
TAG15TD3-1206
7500
Biały (WH)
25,40
12,70
101,60
3
596-12631
7500
TAG31TD3-1206
Biały (WH)
25,40
19,05
85,09
3
5000
596-12635
TAG35TD3-1206
Biały (WH)
31,75
9,53
85,09
3
7500
596-12617
TAG17TD2-1206
Biały (WH)
38,10
6,35
85,09
2
5000
596-12627
TAG27TD2-1206
Biały (WH)
38,10
19,05
85,09
2
2500
596-12667
TAG67TD2-1206
Biały (WH)
38,10
31,75
69,00
2
2500
596-12669
TAG69TD2-1206
Biały (WH)
40,64
22,86
55,00
2
2500
596-71206
TAG77TD1-1206
Biały (WH)
50,80
22,86
85,09
1
2000
596-12673
TAG73TD1-1206
Biały (WH)
50,80
25,40
89,00
1
2000
596-12666
TAG66TD1-1206
Biały (WH)
50,80
36,50
85,09
1
1000
596-12668
TAG68TD1-1206
Biały (WH)
63,50
25,40
55,00
1
2000
596-12663
TAG63TD1-1206
Biały (WH)
63,50
38,10
95,00
1
1000
596-61206
TAG76TD1-1206
Biały (WH)
63,50
50,80
70,00
1
500
596-41206
TAG4TD1-1206
Biały (WH)
65,00
20,00
70,00
1
2500
596-12672
TAG72TD1-1206
Biały (WH)
69,85
31,75
76,00
1
1000
596-12665
TAG65TD1-1206
Biały (WH)
76,20
36,50
56,80
1
1000
596-12662
TAG62TD1-1206
Biały (WH)
76,20
50,80
82,00
1
500
596-12664
TAG64TD1-1206
Biały (WH)
88,90
36,50
95,00
1
1000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
168
Systemy identyfikacji
Oznaczenia przemysłowe
5.4
Etykiety do tabliczek znamionowych do drukarek laserowych –
Materiał 1103 (SR)
Właściwości
Etykiety do drukarek laserowych są dostępne na arkuszach A4. Specjalnie przygotowany materiał umożliwia wydruk etykiet
w dowolnej drukarce biurowej, gwarantując
długotrwałe i wyraźne odwzorowanie tekstu, grafiki i kodów paskowych. Nadruk jest
odporny na ścieranie oraz na działanie środków chemicznych.
Materiał w kolorze srebrnym zapewnia wyśmienity kontrast dla wydrukowanej informacji oraz wyśmienicie podkreśla wartość
oznaczonego przedmiotu.
Etykiety są dostarczane w przezroczystym
pudełku zabezpieczającym etykiety przed
zabrudzeniem czy zniszczeniem.
W celu ułatwienia wydruku proponujemy
Etykieta inwentaryzacyjna zapewniająca wysoką czytelność i podkreślająca wartość oznaczonego
przedmiotu.
korzystanie z profesjonalnego programu
TagPrint PRO.
Drukarki laserowe
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Typ 1103, Poliester, srebrny (SR)
-40 °C do +150 °C
od 0 °C
Akrylowy
60
Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę, środki
czyszczące, butanol, rozpuszczalniki etylowe
i butylowe, elektrolit oraz promieniowanie UV
Pełne etykiety Helatag
Dane techniczne
Kolor
Szerokość
(W)
594-01103 TAG155LA4-1103-SR
Srebrny (SR)
25,40
8,47
594-11103 TAG15LA4-1103-SR
Srebrny (SR)
25,40
12,70
594-21103 TAG162LA4-1103-SR
Srebrny (SR)
38,10
594-31103 TAG165LA4-1103-SR
Srebrny (SR)
594-41103 TAG169LA4-1103-SR
594-51103 TAG170LA4-1103-SR
594-61103 TAG171LA4-1103-SR
Nr art.
Typ
Wysokość Ilość etykiet
(H)
na arkuszu
Ilość arkuszy
w opakowaniu
Ilość
w opak.
231
22
5000
154
33
5000
12,70
110
23
2500
48,26
21,17
52
20
1000
Srebrny (SR)
48,26
33,87
32
32
1000
Srebrny (SR)
63,50
33,87
24
21
500
Srebrny (SR)
210,00
297,00
1
25
25
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
169
5.4
Systemy identyfikacji
Oznaczenia przemysłowe
Etykiety pełne Helatag
do drukarek laserowych –
Materiał 1102 (YE)
Właściwości
Materiał w kolorze żółtym zapewnia wyśmienity kontrast dla wydrukowanej informacji
i ułatwia łatwiejsze odszukanie etykiety.
Etykiety do drukarek laserowych są dostępne na arkuszach A4. Specjalnie przygotowany materiał umożliwia wydruk etykiet
w dowolnej drukarce biurowej, gwarantując
długotrwałe i wyraźne odwzorowanie tekstu, grafiki i kodów paskowych. Nadruk jest
odporny na ścieranie oraz na działanie środków chemicznych.
Etykiety są dostarczane w przezroczystym
pudełku zabezpieczającym etykiety przed
zabrudzeniem czy zniszczeniem.
Optymalny wydruk na różnych drukarkach.
W celu ułatwienia wydruku proponujemy
korzystanie z profesjonalnego programu
TagPrint PRO.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Grubość foli (µm)
Drukarki laserowe
Właściwości
chemiczne
Typ 1102, Poliester, żółty (YE)
-40 °C do +150 °C
od 0 °C
Akrylowy
60
Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę,
środki czyszczące, butanol, rozpuszczalniki
etylowe i butylowe, elektrolit oraz promieniowanie UV
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Ilość etykiet
na arkuszu
Ilość arkuszy
w opakowaniu
Ilość
w opak.
10000
594-21102 TAG122LA4-1102-YE
Żółty (YE)
15,00
9,00
372
27
594-01102 TAG120LA4-1102-YE
Żółty (YE)
15,24
6,35
528
19
10000
594-51102 TAG154LA4-1102-YE
Żółty (YE)
17,00
9,00
341
30
10000
594-41102 TAG124LA4-1102-YE
Żółty (YE)
19,00
11,00
260
20
5000
594-31102 TAG13LA4-1102-YE
Żółty (YE)
19,05
6,35
440
23
10000
594-11102 TAG121LA4-1102-YE
Żółty (YE)
20,00
8,00
315
32
10000
594-81102 TAG62LA4-1102-YE
Żółty (YE)
31,75
9,50
180
28
5000
594-71102 TAG171LA4-1102-YE
Żółty (YE)
210,00
297,00
1
25
25
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
170
Systemy identyfikacji
Oznaczenia przemysłowe
5.4
Etykiety inwentaryzacyjne
do drukarek laserowych –
Materiał 1101 (WH)
Właściwości
Do oznaczania urządzeń używa się etykiet
z białego poliestru. Podobnie jak żółty materiał zapewnia wysoki kontrast w stosunku
do nadruku. Etykiety do drukarek laserowych Helatag mogą być drukowane we
wszystkich standardowych drukarkach
laserowych.
Do wygodnego projektowania oznaczeń
i wydruku polecamy program TagPrint PRO.
Posiada on bazę wszystkich dostępnych etykiet oraz umożliwia automatyzację wydruku.
W przypadku prostszych zastosowań, można użyć gotowych szablonów w formacie
Etykiety Helatag do trwałego oznaczania.
MS-Windows Word, dostępnych na stronie
www.hellermanntyton.com (zakładka
Download).
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Drukarki laserowe
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Typ 1101, Poliester, biały (WH)
-40 °C do +150 °C
od 0 °C
Akrylowy
60
Wyśmienita odporność na alkohol, benzynę,
środki czyszczące, butanol, rozpuszczalniki
etylowe i butylowe, elektrolit oraz promieniowanie UV
Dane techniczne
Kolor
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Ilość etykiet
na arkuszu
Ilość arkuszy
w opakowaniu
Ilość
w opak.
594-81101 TAG156LA4-1101-WH
Biały (WH)
10,16
10,16
532
19
10000
594-31101 TAG122LA4-1101-WH
Biały (WH)
15,00
9,00
372
27
10000
594-11101 TAG120LA4-1101-WH
Biały (WH)
15,24
6,35
528
19
10000
594-01101 TAG11LA4-1101-WH
Biały (WH)
16,50
5,08
605
17
10000
594-61101 TAG154LA4-1101-WH
Biały (WH)
17,00
9,00
341
30
10000
594-11017 TAG124LA4-1101-WH
Biały (WH)
19,00
11,00
260
20
5000
594-41101 TAG13LA4-1101-WH
Biały (WH)
19,05
6,35
440
23
10000
594-21101 TAG121LA4-1101-WH
Biały (WH)
20,00
8,00
315
32
10000
594-71101 TAG155LA4-1101-WH
Biały (WH)
25,40
8,47
231
22
5000
594-91101 TAG15LA4-1101-WH
Biały (WH)
25,40
12,70
154
33
50000
594-11016 TAG62LA4-1101-WH
Biały (WH)
31,75
9,50
180
28
5000
594-11010 TAG162LA4-1101-WH
Biały (WH)
38,10
12,70
110
23
2500
594-51101 TAG150LA4-1101-WH
Biały (WH)
48,26
8,47
132
19
2500
594-11011 TAG163LA4-1101-WH
Biały (WH)
48,26
12,70
88
29
2500
594-11012 TAG165LA4-1101-WH
Biały (WH)
48,26
21,17
52
20
1000
594-11013 TAG169LA4-1101-WH
Biały (WH)
48,26
33,87
32
32
1000
594-11014 TAG170LA4-1101-WH
Biały (WH)
63,50
33,87
24
21
500
594-11015 TAG171LA4-1101-WH
Biały (WH)
210,00
297,00
1
25
25
Nr art.
Typ
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
171
5.5
Systemy identyfikacji
Etykiety zabezpieczające
Etykiety plombowe do
drukarek termotransferowych –
Materiał 1203 (SR)
Właściwości
Etykiety plombowa wykonana z materiału
1203 składa sie z dwóch podstawowych
warstw. W momencie próby odklejenia dolna
warstwa ulega zniszczeniu pozostawiając
część materiału na powierzchni, a część na
górnej warstwie etykiety. W ten sposób każda
próba odklejenia etykiety powoduje jej
widoczne uszkodzenie, gwarantując pewne
zabezpieczenie. Nadruk przy pomocy drukarki
termotransferowej zapewnia dużą trwałość
oznaczenia, a zastosowanie profesjonalnego
oprogramowania do projektowania i wydruku
etykiet TagPrint PRO umożliwia otrzymanie
unikalnego oznaczenia.
Etykiety używane są do zabezpieczenia
i trwałego oznaczenia urządzeń oraz środków
trwałych.
Etykiety zabezpieczające Helatag do trwałego oznaczania.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
Drukarki termotransferowe
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Informacje tabelaryczne
nt. dopuszczeń i certyfikatów
znajdują się w załączniku.
Typ 1203, Poliester (PET), srebrny matowy (SR),
zabezpieczający
-40 °C do +120 °C
od +7 °C
Akrylowy
53
Wyśmienita odporność na wodę, alkohol,
płyny chłodzące i hamulcowe, paliwo oraz
olej silnikowy.
Dane techniczne
Kolor
Szerokość
(W)
596-71120 TAG71TD6-1203-SR
Srebrny (SR)
12,70
11,10
85,09
6
596-31203 TAG13TD4-1203-SR
Srebrny (SR)
19,05
6,35
101,60
4
10000
596-61203 TAG16TD3-1203-SR
Srebrny (SR)
22,86
6,35
80,00
3
10000
596-41203 TAG34TD3-1203-SR
Srebrny (SR)
25,40
9,53
101,60
3
7500
596-51203 TAG15TD3-1203-SR
Srebrny (SR)
25,40
12,70
101,60
3
7500
596-11203 TAG31TD3-1203-SR
Srebrny (SR)
25,40
19,05
85,09
3
5000
596-35120 TAG35TD3-1203-SR
Srebrny (SR)
31,75
9,53
85,09
3
7500
596-71203 TAG27TD2-1203-SR
Srebrny (SR)
38,10
19,05
85,09
2
2500
596-67120 TAG67TD2-1203-SR
Srebrny (SR)
38,10
31,75
69,00
2
1000
596-69120 TAG69TD2-1203-SR
Srebrny (SR)
40,64
22,86
55,00
2
2500
596-77120 TAG77TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
50,80
22,86
85,09
1
2000
596-73120 TAG73TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
50,80
25,40
89,00
1
2000
596-66120 TAG66TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
50,80
36,50
85,09
1
1000
596-68120 TAG68TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
63,50
25,40
55,00
1
2000
596-63120 TAG63TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
63,50
38,10
95,00
1
1000
596-76120 TAG76TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
63,50
50,80
70,00
1
500
596-72120 TAG72TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
69,85
31,75
76,00
1
1000
596-65120 TAG65TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
76,20
36,50
56,80
1
1000
596-21203 TAG62TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
76,20
50,80
82,00
1
500
596-64120 TAG64TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
88,90
36,50
95,00
1
1000
596-97120 TAG97TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
101,60
74,00
106,00
1
500
596-98120 TAG98TD1-1203-SR
Srebrny (SR)
101,60
160,00
106,00
1
250
Nr art.
Typ
Wysokość
(H)
Szerokość taśmy
(WL)
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
15000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
172
Systemy identyfikacji
Etykiety zabezpieczające
5.5
Etykiety plombowe do
drukarek termotransferowych –
Materiał 1208 (WH)
Właściwości
Etykiety są wykonane ze specjalnie opracowanego materiału, który rozrywa się w momencie prób usunięcia. Taka konstrukcja
umożliwia natychmiastową identyfikację
prób manipulacji. Dodatkowo bardzo trudno
usunąć z powierzchni wszystkie części etykiety i nakleić w to miejsce inną etykietę,
bez pozostawienia śladów.
W ten sposób można bezpiecznie oznaczyć
różne środki trwałe. Przy pomocy drukarki
termotransferowej można umieścić na etykiecie unikalną informację, zawierającą
dowolny tekst, grafikę oraz kody paskowe.
Do wygodnego i trwałego wydruku polecamy profesjonalne oprogramowanie
Pewna identyfikacja...
...czy etykieta była ruszana.
TagPrint PRO oraz drukarki TT4000 i TT420
z taśmą barwiącą TT822OUT.
Drukarki termotransferowe
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Typ 1208, folia akrylowa (AC), biała (WH),
zabezpieczająca
-40 °C do +100 °C (-105 °F do +215 °F)
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
50
Odporny na oleje, wodę
i rozpuszczalniki
Etykiety pełne Helatag
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Szerokość
(W)
Wysokość Szerokość taśmy
(H)
(WL)
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
596-20871
TAG71TD6-1208-WH
Biały (WH)
12,70
11,10
85,09
6
15000
596-12083
TAG34TD3-1208-WH
Biały (WH)
25,40
9,53
101,60
3
7500
596-12080
TAG15TD3-1208-WH
Biały (WH)
25,40
12,70
101,60
3
7500
596-12084
TAG31TD3-1208-WH
Biały (WH)
25,40
19,05
85,09
3
5000
596-12085
TAG35TD3-1208-WH
Biały (WH)
31,75
9,53
85,09
3
7500
596-12081
TAG17TD2-1208-WH
Biały (WH)
38,10
6,35
85,09
2
5000
596-12082
TAG27TD2-1208-WH
Biały (WH)
38,10
19,05
85,09
2
2500
596-12087
TAG67TD2-1208-WH
Biały (WH)
38,10
31,75
69,00
2
2500
596-12089
TAG69TD2-1208-WH
Biały (WH)
40,64
22,86
55,00
2
2500
596-71208
TAG77TD1-1208-WH
Biały (WH)
50,80
22,86
85,09
1
2000
596-31208
TAG73TD1-1208-WH
Biały (WH)
50,80
25,40
89,00
1
2000
596-12086
TAG66TD1-1208-WH
Biały (WH)
50,80
36,50
85,09
1
1000
596-12088
TAG68TD1-1208-WH
Biały (WH)
63,50
25,40
55,00
1
2000
596-20872
TAG72TD1-1208-WH
Biały (WH)
69,85
31,75
76,00
1
1000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
173
5.6
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do warunków ekstremalnych
System M-BOSS
Właściwości
Szyldy ze stali nierdzewnej M-BOSS stosuje
się do oznaczania kabli i rur w warunkach
pracy ekstremalnej, gdzie mogą być narażone na działanie żrących środków chemicznych, wysokiej temperatury i uszkodzeń
mechanicznych, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, wydobywczym,
stoczniowym i kolejowym.
Oznaczenia o wysokości 4 mm są szybko
wytłaczane w automacie tłoczącym M-BOSS,
sterowanym komputerowo przy pomocy
dostarczanego oprogramowania. Do dyspozycji są 4 wielkości szyldów, 3 jednoliniowe
o długości 60 mm (10 znaków), 80 mm
(15 znaków), 100 mm (20 znaków) oraz
jeden dwuliniowy o długości 100 mm przeznaczony do nanoszenia maksymalnie
40 znaków. Wszystkie szyldy występują
w dwóch wersjach: wersji do mocowania
Automat tłoczący M-BOSS do stalowych szyldów oznaczeniowych.
na opaskach stalowych HellermannTyton
o szerokości do G=8 mm oraz w wersji
Dane materiału
do mocowania przy pomocy nitów lub
wkrętów.
Szyldy M-BOSS są dostarczane w kasetach
Zasilanie
wielkości dłoni i zawierają po 10 sztuk niezadrukowanych szyldów oznaczeniowych ze
stali szlachetnej. Kaseta jest używana przy
wytłaczaniu szyldów i razem z szyldami może być wygodnie przenoszona w miejsce
montażu. Można ją w prosty sposób rozłożyć, co ułatwia wyjęcie poszczególnych
oznaczników metalowych.
Automat M-BOSS jest prosty w instalacji.
Nie wymaga podłączenia sprężonego powietrza, a w czasie procesu nie wytwarza
odpadków ani opiłków metalowych. Dobre
wytłumienie dźwięku oraz zasilanie 230V/
50HZ, pozwala na podłączenie narzędzia
także w pomieszczeniach biurowych.
Standardowo automat posiada zestaw
42 znaków składający się liter (A-Z),
230 V / 50 Hz
Czas cyklu
20 znaków w 15 sekund
Ciężar (kg)
około 87 kg
Wymiary (D x W x S)
700 x 420,00 x 830,00
Dane materiału
Materiał
Kolor
Temp. pracy
Stal nierdzewna SS316 (SS316)
Metal (ML)
-80 °C do +538 °C
nowy
bezhaloge
G
cyfr (0-9), oraz symboli (& - / . , ').
Dane techniczne
Ilość
znaków
Szerokość
(W)
Długość
(L)
–
–
830,00
700
–
10
10,00
60
8,00
–
15
10,00
80
Opaski metalowe MLT, MAT, MBT
8,00
–
20
10,00
100
MBC 14X100
Opaski metalowe MLT, MAT, MBT
8,00
–
40
14,00
100
MBCR 10X60
Śruba/Nit
–
3,5
10
10,00
60
540-10041
MBCR 10X80
Śruba/Nit
–
3,5
15
10,00
80
540-10042
MBCR 10X100
Śruba/Nit
–
3,5
20
10,00
100
540-10043
MBCR 14X100
Śruba/Nit
–
3,5
40
14,00
100
Metoda mocowania
Szerokość
opaski max.
Nr art.
Typ
540-10000
Automat tłoczący M-BOSS
540-10008
MBC 10X60
Opaski metalowe MLT, MAT, MBT
8,00
540-10009
MBC 10X80
Opaski metalowe MLT, MAT, MBT
540-10001
MBC 10X100
540-10010
540-10040
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
174
ØD
Systemy identyfikacji
Oznaczenia do warunków ekstremalnych
5.6
Laminaty ochronne do etykiet
Helatag 321 i 1207
Właściwości
Przezroczyste laminaty ochronne są stosowane w celu dodatkowego zabezpieczenia etykiet przed wpływem agresywnych środków
chemicznych, wysoką temperaturą i promieniowaniem UV. Materiał 321 jest szczególnie
odporny na UV i wytrzymuje 10 lat pracy
w klimacie środkowoeuropejskim.
Laminaty ochronne Helatag mogą być również używane jako etykiety przezroczyste.
Laminaty ochronne Helatag.
Dane materiału
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Typ 321 Polifluorekwinylu Tedlar®,
przezroczysty (CL)
-40 °C do +130 °C
Temp. utwardzania
od +10 °C
Klej
Akrylowy
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Materiał
Temp. pracy
Temp. utwardzania
Klej
25
Wyśmienita odporność na alkohole,
rozpuszczalniki ropopochodne,
estry i ketony. Szczególnie
odporny na promieniowanie UV.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Druk termotransferowy – laminat ochronny, Materiał 321
Grubość foli (µm)
Właściwości
chemiczne
Typ 1207, Poliester,
przezroczysty (CL)
-40 °C do +150 °C,
krótkotrwale +200 °C
od 0 °C
Akrylowy
60
Wyśmienita odporność
na wodę, alkohole,
oleje i rozpuszczalniki
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Szerokość taśmy
(WL)
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
596-25321 TAG1325TL3-321-CL
Przezroczysty (CL)
30,48
17,78
101,60
3
5000
596-38321 TAG0638TL2-321-CL
Przezroczysty (CL)
43,18
11,43
94,90
2
5000
596-51321 TAG1351TL1-321-CL
Przezroczysty (CL)
55,88
17,78
62,00
1
2000
596-52321 TAG2551TL1-321-CL
Przezroczysty (CL)
55,88
30,48
62,00
1
1000
596-63321 TAG3863TL1-321-CL
Przezroczysty (CL)
68,58
43,18
75,00
1
1000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Kolor
Druk termotransferowy – laminat ochronny, Materiał 1207
Szerokość
(W)
Wysokość
(H)
Szerokość taśmy
(WL)
Ilość etykiet
w rzędzie
Ilość
w opak.
596-32512 TAG1325TL3-1207-CL
Przezroczysty (CL)
30,48
17,78
101,60
3
5000
596-63812 TAG0638TL2-1207-CL
Przezroczysty (CL)
43,18
11,43
94,90
2
5000
596-35112 TAG1351TL1-1207-CL
Przezroczysty (CL)
55,88
17,78
62,00
1
2000
596-55112 TAG2551TL1-1207-CL
Przezroczysty (CL)
55,88
30,48
62,00
1
1000
596-38631 TAG3863TL1-1207-CL
Przezroczysty (CL)
68,58
43,18
75,00
1
1000
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń i certyfikatów znajdują się w załączniku.
175
5.7
Systemy identyfikacji
Drukarki i oprogramowanie
Drukarki termotransferowe
TT420, TT4000-2 i TT4000-3
Drukarki termotransferowe HellermannTyton
zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach przemysłowych.
Nowa seria profesjonalnych drukarek
TT4000
Drukarki serii TT4000 przeznaczone są
do ciężkich zastosowań przemysłowych.
Różnorodne opcje oraz dodatkowy perforator, czy nóż tnący zwiekszają elastyczność
Drukarka TT420.
Drukarka TT4000.
i użyteczność tych drukarek.
Drukarki dostępne są w dwóch wersjach,
z głowicą drukującą 300 dpi (TT4000-3) –
Drukarka termotransferowa TT420
idealną do stosowania przy grafice o dużej
• Druk na oznacznikach ShrinkTrak
rozdzielczości i kodach 2D oraz 203 dpi
(TT4000-2) – stosowaną do oznaczeń alfa-
• Druk na etykietach
numerycznych, standardowej grafiki oraz
• Wykorzystanie standardowych taśm
Obie drukarki używane są zarówno do nadruku oznaczeń na etykietach jak też na
koszulkach termokurczliwych i przywieszkach Tiptag. Obie mogą też drukować
nadruki z prędkością do 250 mm/s bez
utraty jakości wydruku.
• Druk na oznacznikach ShrinkTrak oraz
na koszulce termokurczliwej w rolce
• Druk na etykietach
• Głowica drukująca 203 dpi
• Druk kodów paskowych i 2D
• Max prędkość wydruku 127 mm/s
• Wykorzystanie standardowych taśm
barwiących
• Głowica drukująca 203 dpi (TT4000-2) /
300 dpi (TT4000-3)
• Max szerokość wydruku 108 mm
• Druk kodów paskowych i 2D
• Max długość druku 609,6 mm
• Max prędkość wydruku 250 mm/s
• 2 MB RAM
• Max szerokość wydruku 104 mm
Nowa standardowa drukarka TT420
• Regulowany czujnik etykiet
Standardowa drukarka z głowicą 203 dpi
została zaprojektowana dla klientów
o mniejszych wymaganiach. Umożliwia
nadruk na większości standardowych etykiet
• Interfejsy: port szeregowy, port równoległy, USB
HellermannTyton oraz na taśmie ShrinkTrak,
przy wykorzystaniu standardowych taśm
barwiących HellermannTyton. Drukarka ta
jest przeznaczona do obszarów o średniej
i małej ilości wydruków.
Do projektowania i wydruku etykiet polecamy
stosowanie naszego
programu TagPrint PRO
(patrz str. 179).
(203 dpi) / 105,6 mm (300 dpi)
• Max długość druku 2000 mm
• Regulowany czujnik etykiet
• Sterowniki do Windows 2000, 2003, XP,
Vista
• Wymiary 213 mm (W) x 314 mm (D) x
188 mm (H)
• Waga 2,8 kg
176
TT4000-2, TT4000-3
• Druk na szyldach Tiptag
barwiących
kodów paskowych.
Drukarka termotransferowa
• 64 MB RAM
• Wybór języka
• Interfejsy: port szeregowy RS 232 C, USB,
Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIPPrinting, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP,
NTP, USB Master do klawiatury i skanera.
• Sterowniki do Windows: 2000, 2003, XP,
Vista
• Wymiary 242 mm (W) x 446 mm (D) x
274 mm (H)
• Waga 9 kg
Dane techniczne
Nr art.
Typ
556-00420
TT420
556-04001
TT4000-2
556-04000
TT4000-3
• Opcjonalnie podłączane: nóż tnący S3000
lub perforator P3000
Systemy identyfikacji
Drukarki i oprogramowanie
5.7
Taśmy barwiące T.I.P.S.
Technologia druku termotransferowego polega na podgrzewaniu w głowicy określonych punktów. Pod wpływem temperatury,
w tych punktach, następuje transfer tuszu
z taśmy barwiącej na powierzchnię drukowanego materiału.
Taśmy barwiące do druku
na rurkach termokurczliwych
Taśmy barwiące do druku na koszulkach
termokurczliwych zostały zaprojektowane
tak, aby zapewnić maksymalną czytelność
i trwałość druku. Materiał jest gotowy do
użycia natychmiast po wydruku, bez dodatkowych operacji utrwalania oznaczenia.
Taśmy barwiące TTRC+.
!
ID - Standardowa średnica wewnętrzna rolki wynosi 25,4 mm.
Inne średnice dostępne na zamówienie.
Dane techniczne
Informacje tabelaryczne nt. dopuszczeń
i certyfikatów znajdują się w załączniku
na stronie 215.
Nr art.
Typ
Taśmy barwiące do druku na termokurczach
Kolor
Szerokość
(W)
Ilość
w rolce
556-00125
TTRW 30MM
Biały (WH)
30,0
300m
556-00114
TTRC+ 30MM *
Czarny (BK)
30,0
300m
556-00139
TTDTHOUT 40MM
Czarny (BK)
40,0
300m
556-00115
TTRC+ 60MM *
Czarny (BK)
60,0
300m
300m
556-00140
TTDTHOUT 60MM
Czarny (BK)
60,0
556-00103
TTRC+ 100MM *
Czarny (BK)
100,0
300m
556-00133
TTRW 100MM
Biały (WH)
100,0
300m
556-00161
TT822OUT8 110MM
Srebrnoszary (GY)
110,0
300m
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
* Patent GB98074362
177
5.7
Systemy identyfikacji
Drukarki i oprogramowanie
Taśmy barwiące do etykiet
Drukarki termotransferowe przystosowane
są do druku etykiet wykonanych z różnych
materiałów. Ponieważ każdy materiał posiada odmienne właściwości fizykochemiczne,
to w celu zapewnienia wysokiej jakości
i trwałości druku, do różnych materiałów,
zalecane są różne taśmy barwiące.
HellermannTyton oferuje taśmy najwyższej
jakości, spełniające wymagania stawiane
oznaczeniom w przemyśle.
Drukarka TT4000.
!
ID - Standardowa średnica wewnętrzna rolki wynosi 25,4 mm.
Inne średnice dostępne na zamówienie.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Taśmy barwiące do druku na etykietach
Zalecany materiał
Kolor
Szerokość
(W)
Długość
(L)
556-00111
TT822OUT 60MM
823/917/951/1203/1204/1205/1207/1208/1210/
1211/1212/1213
Czarny (BK)
60,0
300 m
556-00101
TT822OUT 110MM
823/917/951/1203/1204/1205/1207/1208/1210/
1211/1212/1213
Czarny (BK)
110,0
300 m
556-00124
TT932DOUT 30MM
320/322/1209
Czarny (BK)
30,0
300 m
556-00117
TT932DOUT 85MM
320/322/1209
Czarny (BK)
85,0
300 m
556-00118
TT932DOUT 102MM
320/322/1209
Czarny (BK)
102,0
300 m
556-00119
TT896DOUT 85MM
320/322/1209
Czarny (BK)
85,0
300 m
556-00120
TT896DOUT 102MM
320/322/1209
Czarny (BK)
102,0
300 m
556-00121
TT940DOUT 85MM
823/917/951/1203/1204/1205/1207
Czarny (BK)
85,0
300 m
556-00122
TT940DOUT 102MM
823/917/951/1203/1204/1205/1207
Czarny (BK)
102,0
300 m
556-00140
TTDTHOUT 60MM
TIPTAG VA/823/917/951/1203/1204/1205/1207
Czarny (BK)
60,0
300 m
556-00141
TTDTHOUT 100MM
TIPTAG VA/823/917/951/1203/1204/1205/1207
Czarny (BK)
100,0
300 m
556-00133
TTRW 100MM
1213
Biały (WH)
100,0
300 m
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Taśmy o innych wymiarach, kolorach lub przeznaczone do druku na specjalnych materiałach dostępne na zamówienie.
178
Systemy identyfikacji
Drukarki i oprogramowanie
5.7
Program TagPrint PRO
Właściwości
TagPrint Pro to prosty w obsłudze program
do profesjonalnego projektowania etykiet.
Dzięki szerokiej gamie oferowanych funkcji
idealnie pasuje do stosowania w przemyśle.
Można projektować oznaczenia wykorzystujące zarówno tekst i grafikę, jak też dowolne kody paskowe i 2D. Funkcje takie jak wydruk seryjny, czy współpraca z bazą danych
umożliwia automatyzację wydruku. Oprócz
etykiet możliwe jest także projektowanie
innych oznaczeń jak np. oznaczeń na rurkach termokurczliwych, przywieszkach
i szyldach oznacznikowych
HellermannTyton.
TagPrint Pro współpracuje z dowolnymi
drukarkami obsługiwanymi przez system
Windows. Mogą to być drukarki igłowe,
laserowe, atramentowe czy termotransferowe. Dzięki temu jest bardzo uniwersalnym
narzędziem, używanym zarówno do produkcji
różnego rodzaju etykiet, jak też do projektowania i wydruku oznaczeń na specjalnie
Przyśpiesz wydruk etykiet przy pomocy łatwego w obsłudze, profesjonalnego oprogramowania.
przygotowanych tworzywach sztucznych.
Nowe właściwości wersji 2.0
• Sekwencja alfanumeryczna
• Wydruk na kilku drukarkach jednocześnie
• Wstępne przygotowanie wydruku, który
można następnie obrabiać
• Import danych zewnętrznych
• Dodatkowe kody paskowe
Wymagania systemu
• Windows 98, ME, NT4.0, 2000,
XP lub Vista
• Komputer zgodny z se standardem IBM PC
• Minimum 128 MB pamięci operacyjnej
• 60 MB dostępnego miejsca na dysku
twardym
• Inwersja, rotacja i odbicie lustrzane
rysunków
• Obsługa w wielu nowych języków, w tym
w j. polskim
• Dokumentacja pracy w osobnym pliku log
• Dokładniejsza definicja wysokości czcionki
do 1/10 punktu
• Wydruk z kompensacją odległości pomiędzy wyrazami przy nadruku na oznacznikach termokurczliwych
Dane techniczne
Nr art.
Typ
556-00049 TAGPRINTPRO 2.0
Ilość
w opak.
1
• Zmiana odstępów pomiędzy znakami
• Kompatybilność ze wszystkimi danymi
TagPrint Pro 1.0
• I wiele więcej
179
Strona
6.1 System automatycznego wiązkowania
Autotool System 3080
Autotool 2000
Autotool 2000 Innowacje
6.2 Narzędzia do zaciągania opasek
Pistolety ręczne do opasek do szerokości 4,8 mm –
MK3SP, MK7 i MK7HT
Pistolety ręczne do opasek do szerokości 13,5 mm –
MK6, MK9 i MK9HT
Pistolet pneumatyczny do zaciągania opasek – MK3PNSP2
182
186
188
190
191
192
6
Narzędzia montażowe
Pistolet pneumatyczny do zaciągania opasek – MK7P
Pistolet pneumatyczny do zaciągania opasek – MK9P
Pistolet do zaciągania opasek serii KR – KR6/8
Pistolet pneumaticzny do zaciągania opasek serii KR – KR8PNSE
Pistolet do zaciągania opasek metalowych serii MBT i MAT –
MK9SST
Narzędzie ręczne do zaciągania opasek metalowych
serii MLT – MTT4
Narzędzie ręczne do zaciągania opasek metalowych
serii MAT – MTT6
Strona
193
194
195
195
196
196
196
Strona
6.3 Narzędzia specjalistyczne
Ręczna opalarka gazowa do termokurczy E4500
197
6.4 Narzędzia do instalacji przewodów
Cable Scout
198
6.1
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
AutoTool System 3080
ATS3080 jest elektrycznym narzędziem
do wiązania, bazującym na technologii
zaciągania opaski składającej się z dwóch
części – taśmy ząbkowanej zewnętrznie
i główki z podwójną zapadką. Proces wiązania odbywa się w czasie ok. 1s na cykl
i jest całkowicie bezodpadowy. Zarówno
taśma ząbkowana jak i główki są podawane do narzędzia w formie taśm odwijanych
z rolek.
Wysokie oczekiwania dotyczące jakości
w przemyśle wymagają w pełni automatycznych, precyzyjnych wiązań. Automatyzacja
procesów umożliwia przede wszystkim racjonalną, zoptymalizowaną czasowo i kosztowo produkcję wielkoseryjną. Do takich
zadań został właśnie stworzony ATS3080.
Narzędzie może być stosowane jako stacjonarne lub mobilne. Dzięki temu elastycznie
dopasowuje się do różnych zadań, szczególnie w branżach takich jak: produkcja urządzeń elektrycznych oraz przemysł samochodowy i opakowaniowy.
ATS3080 z osprzętem do pracy w podwieszeniu do stosowania mobilnego.
Dane materiału
Zasilanie
Elektryczne, zasilacz
Czas cyklu
ok. 1,3 s (szczęki 50 mm)
Ciężar (kg)
2,2
Zastosowanie
Stacjonarne lub mobilne
Dane materiału
Zasilacz
Osprzęt do pracy
stacjonarnej
Osprzęt do pracy w
podwieszeniu
Wejście: 230/115 VAC, 50/60 Hz
Wyjście: 48 VDC, max 50 W
Stojak do narzędzia i szpul z dodatkowym łącznikiem nożnym
Wieszak do szpul, zasilacza i sterownika
z balanserem
Kompletny system - główki z taśmą ząbkowaną i elementami mocującymi
FT6 i EC10.
182
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
6.1
System ATS3080 jest nowoczesnym rozwiązaniem ze wzgledu na zastosowaną taśmę
oraz konstrukcję główki. Bezodpadowe wiązanie gwarantuje optymalne wykorzystanie
materiału. W porównaniu ze stosowaniem
klasycznych opasek, eliminujemy straty czasu
konieczne na usuwanie obciętych resztek
taśmy z pojemnika na odpady lub czyszczenie miejsca pracy z odpadów. Ponieważ
średnica wiązki jest rozpoznawana przez
narzędzie w spósob elektroniczny, wykorzystujemy tylko tyle materiału ile potrzeba.
Koniec taśmy zawsze docinany jest do czoła
i w ilości dobranej do średnicy wiązki. Powyższa zaleta, oraz taśma gładka od strony
wiązki, zapobiegają ewentualnemu przecięciu przewodów, a tym samym uszkodzeniu
wiązki w czasie montażu. Taśma o długości
500 m oraz głowki w ilości: 5.000 szt.
dostępne są na osobnych rolkach.
Bezpieczeństwo i kontrola jakości to stały
składnik obecnych procesów produkcji. Jest
to powiązane także z pełną dokumentacją
każdego stopnia produkcji. Odpowiednie
rozwiązanie oferuje ATS3080. Narzędzie
może być wykonane w wersji z modułem
pomiarowym, dzięki któremu możemy protokółować ilość i rzeczywistą siłe zaciągania
opasek podczas procesu. Dane te możemy
wygodnie odczytać, podłączając narzędzie
do komputera przez złącze szeregowe.
Stanowisko do pracy stacjonarnej – oprzyrządowanie montażowe.
!
Z przyjemnością dobierzemy
odpowiednie rozwiązanie
do Państwa specyficznych
wymagań.
Trzy wielkości szczęk optymalizują cykl wiązkowania dla różnych
średnic wiązek.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Wiązka Ø
min.
Wiązka Ø
max
102-30000
ATS3080 szczęka 30 mm
0
30,0
102-50000
ATS3080 szczęka 50 mm
0
50,0
102-80000
ATS3080 szczęka 80 mm
0
80,0
102-55000
ATS3080 szczęka 50 mm
dla elementów mocujących
0
50,0
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian
technicznych.
183
6.1
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
System ATS 3080 jest nowoczesnym rozwiązaniem opracowanym dla potrzeb produkcji
wiązek w przemyśle samochodowym.
Stanowi on komfortowe rozwiązanie do
wiązania elementów mocujacych i części
Element mocujący ATS EC10
stopowych w sposób automatyczny. Takie
rozwiązanie upraszcza i przyśpiesza montaż
końcowy wiązek kablowych. Wiązka przygotowywana jest łącznie z wykorzystaniem
elementów mocujących i po procesie montażu może być bezpośrednio zamontowana
na krawędzi blachy lub w otworze.
System ATS 3080 to pierwsze i jedyne rozwiązanie umożliwiające na w pełni zautomatyzowaną produkcję zespolonych wiązek
kablowych.
Element mocujący ATS EC9
Umieszczamy element mocujący w podstawce
montażowej, ...
Dodatkową zaletą systemu AutoTool 3080
są zastosowane szczęki o trzech średnicach:
30, 50 oraz 80 mm. Dzięki różnym wielkościom możemy dobrać odpowiedni rozmiar
do średnicy wykonywanej wiązki. Jeśli potrzebujemy wykonać wiązkę o średnicy od
bardzo małej do 80 mm, używamy szczęk
o rozmiarze 80. Jesli maksymalną średnicą
wykonywanej wiązki jest 45 mm, używamy
szczęk o rozmiarze 50, dzięki czemu optymalizujemy czas procesu. Narzędzie samodzielnie zmienia parametry cyklu pracy i dostosowuje je do wykonywanej średnicy.
Część stopowa ATS FT6
... taśma przechodzi automatycznie przez otwór
w główce, ...
Element mocujący ATS SFT6,5
!
Inne elementy mocujące
dostępne na zamówienie!
Narzędzie do automatycznego wiązkowania.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
102-00000
Autotool System 3080
102-00010
Zasilacz
102-00040
Osprzęt do pracy stacjonarnej
102-00050
Osprzęt do pracy w podwieszeniu
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo
do ewentualnych zmian technicznych.
184
... i część stopowa jest zamocowania do wiązki
kablowej.
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
6.1
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Grubość blachy Grubość blachy
min.
max
Ø otworu mocującego
(FH)
Materiał
Kolor
Ilość
w opak.
102-67060
ATS FT6
0,6
3,0
6,3-7,0
PA66HIRHS
Czarny (BK)
500 szt.
102-67061
ATS FT6 LG
0,6
6,0
6,3-7,0
PA66HIRHS
Czarny (BK)
1000 szt.
102-67065
ATS BC FT6 LG
0,6
5,1
6,3-7,0
PA66HIRHS
Czarny (BK)
1000 szt.
102-67080
ATS FT8G SD
0,8
5,0
7,9-8,5
PA66HIRHS
Czarny (BK)
1000 szt.
102-68350
ATS EC35
1,5
4,0
–
PA66HIRHS
Czarny (BK)
5000 szt.
102-68360
ATS EC36
1,5
4,0
–
PA66HIRHS
Czarny (BK)
5000 szt.
102-68370
ATS EC37
1,5
4,0
–
PA66HIRHS
Czarny (BK)
5000 szt.
102-68380
ATS EC38
1,5
4,0
–
PA66HIRHS
Czarny (BK)
5000 szt.
102-69060
ATS SFT 6.5
2,5
3,5
6,3-6,7
PA66HIRHS
Czarny (BK)
1000 szt.
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV
i wyższą temperaturę (PA66HSUV)
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Temp. pracy
Palność materiału
Poliamid 6.6 odporny na UV,
udary mech. i wyższą temp.
(PA66HIRHSUV)
-40 °C do +95 °C ciągle,
(+105 °C przez 5000 h)
UL94 HB
Główka ATS 3080
Taśma ATS 3080
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Materiał
Kolor
Ilość
w opak.
102-66109
Taśma ATS 3080
220
PA66HIRHSUV
Naturalny (NA)
500 m
102-66110
Taśma ATS 3080
220
PA66HIRHSUV
Czarny (BK)
500 m
102-66209
Główka ATS 3080
220
PA66HSUV
Naturalny (NA)
5000 szt.
102-66210
Główka ATS 3080
220
PA66HSUV
Czarny (BK)
5000 szt.
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
185
6.1
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
Autotool 2000
Autotool 2000 to w pełni elektrycznie zasilane urządzenie do automatycznego zakładania plastikowych opasek montażowych.
Autotool 2000 przyśpiesza i ułatwia proces
wiązania. Teraz wystarczy tylko nacisnąć przycisk, a wprowadzenie języka opaski w główkę, zaciągnięcie z odpowiednią siłą i obcięcie na wymiar odbędzie się automatycznie –
szybko i ze stałą jakością.
Właściwości
Pracuje z prędkością wiązania ok. 0.8 s
na cykl. Może współpracować zarówno
z 50 szt. taśmą z opaskami, jak również ze
szpulą z opaskami o pojemności 3500 opasek. Maksymalna średnica wiązania wynosi
20 mm. Nastawialna siła zaciągnięcia opaski
oraz elektroniczny system rozpoznawania
błędów zapewniają osiągnięcie optymalnych
wyników.
Zastosowanie
Dzięki niezawodności, łatwości obsługi i elastyczności zastosowania, Autotool 2000 jest
idealnym rozwiązaniem dla wszystkich gałęzi przemysłu, gdzie stosuje się duże ilości
opasek. Szczególnie w branżach wymagających jakości wiązania, np. przy konfekcji
wiązek przewodów, czy w branży samochodowej, maszynowej i opakowaniowej,
Autotool 2000 optymalizuje procesy produkcyjne pod względem czasu i kosztów.
Stanowisko do pracy stacjonarnej. Autotool 2000, zasilacz i szpula.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
120-00000
Autotool 2000
120-00010
Zasilacz
120-00020
Ładowarka
120-00030
Akumulator przenośny
120-00040
Osprzęt do pracy stacjonarnej
120-00050
Osprzęt do pracy w podwieszeniu
120-00060
Sterownik
120-00080
Wspornik pomocniczy HH20
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Przykład zastosowania - pakowanie.
186
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
6.1
Autotool 2000
Metoda montażu
Dzięki zastosowaniu osprzętu do pracy
w podwieszaniu lub do pracy stacjonarnej
AT 2000 może być używany zarówno jako
narzędzie mobilne, jak i stacjonarne.
Możliwa jest też pełna integracja z automatyczną linią produkcyjną. W tym celu konieczne jest zastosowanie sterownika, który
pełni role interfejsu pomiędzy AT2000
i automatyką lini produkcyjnej.
Stanowisko do pracy w podwieszeniu. Widoczna szpula, zasilacz i Autotool 2000.
Dane materiału
Zasilanie
Elektryczne, sieciowe lub z akumulatora przenośnego
Czas cyklu
0,8 s
Ciężar (kg)
1,2
Zastosowanie
Siła naciągania
Przenośne, stacjonarne lub zintegrowane z automatyczną linią produkcyjną
Płynnie regulowana
Dane materiału
Zasilacz
Ładowarka
Akumulator
Wejście: 230/115 VAC, 50/60 Hz
Wyjście: 24,5 VDC, max. 30 W
Standardowy zasilacz bez efektu pamięci
Max pojemność - 2500 cykli na ładowanie (1 godzinne)
Osprzęt do pracy
stacjonarnej
Stojak do mocowania narzędzia i szpuli oraz pedał nożny
Osprzęt do pracy
w podwieszeniu
Wózek suwnicowy z mocowaniem szpuli i uchwytem
do narzędzia
Wspornik pomocniczy
HH20
Do wiązek o przekroju max 20 mm, umożliwia zachowanie odstępu 45-25 mm przewodów od podłoża
187
6.1
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
Autotool 2000
Innowacje
W wiązkach samochodowych używa się
bardzo dużo elementów mocujących, zwanych ″tape clips″, które są mocowane zazwyczaj za pomocą taśmy klejącej.
HellermannTyton opracował nową i szybszą
metodę montażu elementów mocujących
zwanych teraz ″bundling clips″. Polega ona
na szybkim mocowaniu elementu z obu
stron opaskami kablowymi.
Małe wypustki w dolnej części klipu eliminują konieczność taśmowania wstępnego
oraz zapobiegają przesywaniu się opasek.
Ze względu na nowe wymagania dotyczące
ochrony delikatnych przewodów, rurek itd.
będą dostępne niedługo opaski ząbkowane
Elementy mocujące ATS BC FT6LG.
zewnętrznie do AT2000. Zmniejszają one
w znacznym stopniu możliwość uszkodzenia
izolacji przewodu przy zaciąganiu opaski.
Zmiany w narzędziu, potrzebne do przejścia
z jednego typu opasek na drugi, bedą minimalne i łatwe do przeprowadzenia.
Wspornik pomocniczy HH20.
Opaski wewnętrznie i zewnętrznie ząbkowane do AT2000.
188
Narzędzia montażowe
Narzędzia automatycznego wiązkowania
Dane materiału
6.1
Dane materiału
Materiał
Kolor
Poliamid 4.6 (PA46)
Materiał
Naturalny (NA)
Poliamid 6.6 odporny na wyższą
temperaturę (PA66HS)
Ilość
Szpula z 3500 opaskami
Kolor
Temp. pracy
-40 °C do +150 °C ciągle,
(+195 °C przez 500 h)
Ilość
Taśma z 50 opaskami
Szpula z 3500 opaskami
Temp. pracy
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
Palność materiału
UL94 V2, Limited Fire Hazard,
niska emisja gazów toksycznych
i korozyjnych, niska emisja gazów
Palność materiału
Naturalny (NA)
UL94 V2
e
Limited Fir
Hazard
nowy
bezhaloge
Dane materiału
Materiał
Kolor
Poliamid 6.6 odporny na UV
i wyższą temperaturę (PA66HSUV)
Czarny (BK)
Ilość
Taśma z 50 opaskami
Szpula z 3500 opaskami
Temp. pracy
-40 °C do +105 °C ciągle,
(+145 °C przez 500 h)
Palność materiału
UL94 V2
nowy
bezhaloge
Taśma z opaskami T18RA
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Długość
(L)
Szerokość Wiązka Ø
(W)
max
Min. wytrzym.
na zryw. (N)
Kolor
Materiał
120-04019
T18RA50
100
2,5
20,0
80
Naturalny (NA)
PA66HS
120-50009
T18RA3500
100
2,5
20,0
80
Naturalny (NA)
PA66HS
120-04010
T18RA50
100
2,5
20,0
80
Czarny (BK)
PA66HSUV
120-50010
T18RA3500
100
2,5
20,0
80
Czarny (BK)
PA66HSUV
120-46009
T18RA3500
100
2,5
20,0
80
Naturalny (NA)
PA46
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
189
6.2
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
Profesjonalny pistolet
do zaciągania opasek – MK3SP
MK3 jest wysokiej klasy narzędziem
do ręcznego zaciągania opasek o szerokości do 4,8 mm. Obudowa wykonana jest
z odlewu aluminiowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
Pistolet MK3 umożliwia dokładną regulację
siły zaciągania.
MK3SP.
Profesjonalny pistolet
do zaciągania opasek MK7
MK7 jest wysokiej klasy, profesjonalnym
narzędziem do ręcznego zaciągania opasek
o szerokości do 4,8 mm. Umożliwia zaciągnięcie opaski z określoną siłą oraz ucięcie
zbędnej części taśmy na równo z główką
tak, aby uniemożliwić zadrapanie się lub
skaleczenie zaciągniętą opaską.
Nowoczesna, ergonomiczna obudowa wykonana jest z poliestru zbrojonego włóknem
szklanym, dzięki czemu zmniejszono wagę
narzędzia, przy jednoczesnym zachowaniu
wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
MK7HT.
MK7.
Pistolet MK7 umożliwia szybkie nastawy
trzech zgrubnych poziomów siły oraz dokładną regulację siły.
Profesjonalny pistolet
do zaciągania opasek MK7HT
Pistolet MK7HT jest zbudowany na bazie
MK7, ale charakteryzuje się większą siłą
zaciągania opasek.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Szerokość
opaski max
Grubość
opaski
Ciężar
(kg)
0,33
110-03500
MK3SP
4,8
1,5
110-03524
Nóż
–
–
–
110-07500
MK7
4,8
1,5
0,29
110-07000
MK7HT
4,8
1,5
0,29
110-07511
Nóż
–
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Uwaga! Dopuszczenia te dotyczą tylko MK7!
190
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
6.2
Profesjonalny pistolet
do zaciągania opasek – MK6
MK6 jest wysokiej klasy narzędziem do ręcznego zaciągania opasek o szerokości
do 9 mm. Umożliwia zaciągnięcie opaski
z określoną siłą oraz ucięcie zbędnej części
taśmy na równo z główką tak, aby uniemożliwić zadrapanie się lub skaleczenie zaciągniętą opaską. Obudowa wykonana jest
z odlewu aluminiowego o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
Pistolet MK6 umożliwia dokładną regulację
siły zaciągania.
MK6.
Profesjonalny pistolet
do zaciągania opasek MK9
MK9 jest wysokiej klasy, profesjonalnym
narzędziem do ręcznego zaciągania opasek
o szerokości do 13,5 mm. Nowoczesna, ergonomiczna obudowa, podobnie jak MK7,
wykonana jest z poliestru zbrojonego włóknem szklanym, dzięki czemu zmniejszono
wagę narzędzia, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej.
Dlatego obsługa jest wygodna i nie wymaga
dużej siły.
Pistolet MK9 umożliwia szybkie nastawy
dwóch zgrubnych poziomów siły oraz dokładną regulację siły.
MK9.
MK9HT.
Profesjonalny pistolet
do zaciągania opasek MK9HT
Pistolet MK9HT jest narzędziem zbudowanym na bazie pistoletu MK9, lecz posiada
mocniejszą sprężynę, co umożliwia zaciąganie opasek z większą siłą. Jest szczególnie
polecany jako narzędzie do opasek ciętych
na wymiar serii EL-TY.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Szerokość
opaski max
Grubość
opaski
Ciężar
(kg)
0,52
110-06000
MK6
9,0
2,0
110-06126
Nóż
–
–
–
110-09500
MK9
13,5
2,0
0,390
110-09000
MK9HT
13,5
2,0
0,39
110-09511
Nóż
–
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Uwaga! Dopuszczenia te dotyczą tylko MK9!
191
6.2
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
Pistolet pneumatyczny do zaciągania opasek – MK3PNSP2
Pistolet pneumatyczny MK3PNSP2 wyróżnia
się dokładną powtarzalnością, także przy
dużych prędkościach wiązania. Dodatkową
zaletą jest długi czas pracy pomiędzy okresowymi przeglądami narzędzia.
Język opaski po zaciągnięciu zostaje obcięty
na równo z główką co zapobiega ewentualnym skaleczeniom. MK3PNSP2 jest przeznaczony do opasek o szerokości 4,8 mm
i grubości 1,5 mm (wszystkie opaski od T18
do T50).
Dzięki wysokiej precyzji działania MK3PNSP2
jest szczególnie zalecany do zastosowań,
gdzie jakość jest najważniejszym parametrem lub tam gdzie wystepuje duża powtażalność czynności, np. przy produkcji wiązek
kablowych.
MK3PNSP2.
Zasilany sprzężonym powietrzem o ciśnieniu
do 6 bar, MK3PNSP2 jest szczególnie przydatny przy masowej produkcji na taśmie
produkcyjnej lub przy produkcji wiązek
kablowych.
Dane materiału
Powietrze zasilające
suche / naolejone
Ciśnienie powietrza (min.)
3 bar
Ciśnienie powietrza (max)
6 bar
Gniazdo zasilania powietrzem
Wymiary (D x W x S)
4,0 mm
ok. 225 x 140 x 40 mm
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Szerokość
opaski max
Grubość
opaski
Ciężar
(kg)
110-03400
MK3PNSP2
4,8
1,5
0,56
110-30002
Przewód zasilający
–
–
–
110-30101
Nóż
–
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
192
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
6.2
Pistolet pneumatyczny
do zaciągania opasek – MK7P
Pistolet pneumatyczny do zaciągania opasek
MK7P wyznacza nowy standard racjonalnego montażu opasek w przemysłowych procesach produkcyjnych. Zastosowanie nowoczesnej techniki wyraźnie przyspiesza montaż opasek.
Dzięki nowemu rozwiązaniu doprowadzenia
powietrza, ramie zaciągające porusza się
znacznie szybciej niż w porównywalnych
narzędziach. Zmniejsza się czas montażu
i jednocześnie zwiększa ilość zaciągnięć.
Właśnie czas zaciągania wzmacnia konkurencyjność tego narzędzia i oferuje duży
potencjał racjonalizatorski.
Dużą uwagę przy projektowaniu tego narzędzia położono na ergonomię. Specjalnie
uformowana rękojeść zapobiega wyśliźnięciu się narzędzia z ręki i zmniejsza zmęczenie operatora. Obudowa wykonana jest
z tworzywa sztucznego wzmocnionego
włóknem szklanym, przez co jest bardzo
lekka ale jednocześnie bardzo wytrzymała.
MK7P.
Montaż opaski jest prosty: naciśnięcie przycisku powoduje zaciągnięcie opaski i obcięcie na równo z główką. Gładka krawędź
obcięcia zapobiega skaleczeniom.
Obcięta końcówka jest automatycznie usuwana. W ten sposób są eliminowane przerwy potrzebne na usunięcie obciętych końcówek.
Trzy położeniowa dźwignia jest używana do
nastawiania poziomu siły naciągu. Dokładne
doregulowanie siły można uzyskać obracając
pierścieniem poniżej dźwigni. Jako opcja jest
dostępny kapturek zabezpieczający przed
nieuprawnionymi zmianami nastaw. Jest to
szczególnie potrzebne przy wiązaniu delikatnych materiałów oraz do zapewnienia niezmienności parametrów w procesie produkcyjnym.
Łatwe w użyciu pokrętło do nastawiania siły naciągu.
Dane materiału
Powietrze zasilające
suche / naolejone
Ciśnienie powietrza (min.)
3 bar
Ciśnienie powietrza (max)
6 bar
Gniazdo zasilania powietrzem
Wymiary (D x W x S)
4,0 mm
ok. 220 x 170 x 40 mm
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Szerokość
opaski max
Grubość
opaski
Ciężar
(kg)
110-07100
MK7P
4,8
1,5
0,43
110-30002
Przewód zasilający
–
–
–
110-07111
Nóż
–
–
–
110-07200
Kołpak zabezpieczający
–
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
193
6.2
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
Pistolet pneumatyczny
do zaciągania opasek – MK9P
MK9 Pneumatic (MK9P) jest zbudowany
z bardzo wytrzymałych części tak aby działać optymalnie w wymagającym środowisku.
Jest idealnie zaprojektowany do zaciągania
szerokich opasek (T50-T250). MK9P, podobnie jak MK7P, dzięki swojej małej wadze,
wygodnemu uchwytowi i prostej obsłudze
spustu, wprowadza ergonomie pracy na wyższy poziom. Bardzo trwały pneumatyczny
MK9 umożliwia łatwą zmianę nastawienia
siły naciągu. Możliwe jest także zablokowanie nastawy. MK9P jest dostępny standardowo w wersji z podłączeniem zasilania od
dołu. Można go również zamówić w wersji
z podłączeniem zasilania od góry.
MK9P.
MK9P jest dostępny także w wersji z zasilaniem od góry.
Brak instalacji sprężonego powietrza?
Żaden problem!
Nasze narzędzia pneumatyczne można
zasilać przy pomocy nowego, przenośnego systemu free2move.
Dane materiału
Powietrze zasilające
suche / naolejone
Ciśnienie powietrza (min.)
3 bar
Ciśnienie powietrza (max)
6 bar
Dzięki free2move możesz się swobodnie
poruszać i swobodnie pracować!
Gniazdo zasilania powietrzem
Zapytajcie nas lub zajrzyjcie na stronę:
Dane techniczne
Wymiary (D x W x S)
4,0 mm
ok. 280 x 200 x 55 mm
www.HellermannTyton.pl/free2move
Nr art.
Typ
Szerokość
opaski
max.
Grubość
opaski
Ciężar
(kg)
Pozycja
gniazda
zasilającego
110-09100
MK9P
12,7
2,5
0,91
dolne
110-09110
MK9P
12,7
2,5
0,91
górne
110-30002
Przewód zasilający
–
–
–
–
110-09111
Nóż
–
–
–
–
110-07200
Kołpak zabezpieczający
–
–
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
194
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
6.2
Pistolet do zaciągania opasek –
KR6/8
Narzędzie KR6/8 zostało specjalnie zaprojektowane przez HellermannTyton do zakładania opasek serii KR (rozdział 1). W oddzielnych operacjach narzędzie zaciąga opaskę,
blokuje i obcina zbędny koniec. Narzędzie
można szybko dostosować do wymaganej
szerokości opaski (6 i 8 mm) poprzez
zmianę płytki czołowej.
KR6/8.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Do opaski
Szerokość opaski
max
Ciężar
(kg)
121-00680
KR6/8
KR6, KR8
6,0/8,0
0,52
122-68019
Nóż
KR6, KR8
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian
technicznych.
Pistolet pneumatyczny do zaciągania opasek KR – KR8PNSE
Specjalnie zaprojektowane narzędzie do montażu bezząbkowych opasek HellermannTyton
serii KR (rozdz. 1.2) o szerokości 8 mm.
KR8PNSE oferuje szybki i wygodny montaż,
przez co nadaje się idealnie do zastosowań
wielkoseryjnych.
KR8PNSE zaciąga opaskę, blokuje ją i obcina
wystający język na równo z główką, wszystko za naciśnięciem jednego przycisku.
KR8PNSE.
Dane materiału
Powietrze zasilające
Dane techniczne
suche / naolejone
Ciśnienie powietrza (min.)
3 bar
Nr art.
Ciśnienie powietrza (max)
4 bar
121-00889
KR8PNSE
122-80032
Nóż
Gniazdo zasilania powietrzem
Wymiary (D x W x S)
6,0 mm
ok. 320 x 210 x 50 mm
Typ
Do opaski
Szerokość opaski
max
Ciężar
(kg)
KR8
8,0
1,56
–
–
–
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian
technicznych.
195
6.2
Narzędzia montażowe
Narzędzia do zaciągania opasek
Profesjonalny pistolet do zaciągania opasek metalowych –
MK9SST
MK9SST jest wysokiej klasy, profesjonalnym
narzędziem do ręcznego zaciągania opasek
metalowych serii MBT i MAT. Umożliwia
zaciągnięcie opaski z określoną siłą oraz
automatyczne ucięcie zbędnej części taśmy
na równo z główką, po osiągnięciu określonej siły. Nowoczesna, ergonomiczna obudowa wykonana jest z poliestru zbrojonego
włóknem szklanym, dzięki czemu zminimalizowano wagę narzędzia, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Dlatego obsługa jest wygodna i nie
wymaga dużej siły.
MK9SST.
Pistolet MK9SST umożliwia szybkie nastawy
dwóch zgrubnych poziomów siły oraz
dokładną regulację siły.
Narzędzie ręczne do zaciągania
opasek metalowych MTT4
Lekkie, ręczne narzędzie z prostym mechanizmem zapadkowym zaprojektowane
do zaciągania wszystkich rozmiarów opasek
stalowych MLT. Siła zaciągania i moment
obcięcia są kontrolowane przez operatora.
MTT4.
Narzędzie ręczne do zaciągania
opasek MTT6
Lekkie narzędzie ręczne do zaciągania opasek metalowych serii MAT. Siła zaciągania
i moment obcięcia są kontrolowane przez
operatora. Obcięcie języka opaski następuje
na równo z główką.
MTT6.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Szerokość opaski
max
Grubość
opaski
Ciężar
(kg)
13,0
0,25
0,48
–
–
–
110-95000
MK9SST
110-95011
Nóż
110-04000
MTT4
12,0
0,7
0,78
110-60000
MTT6
12,0
0,7
0,45
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
196
Narzędzia montażowe
Narzędzia specjalistyczne
6.3
Ręczna opalarka gazowa
do termokurczy E4500
Bezprzewodowa, gazowa opalarka ręczna
E4500 umożliwia swobodną pracę w każdej
chwili i w każdym miejscu, niezależną od instalacji elektrycznej. Specjalnie zaprojektwana dysza główna zabezpiecza przed działaniem bezpośrednim płomienia, dzięki czemu
nagrzewanie materiału odbywa się poprzez
gorące powietrze i nie powoduje uszkodzenia powierzchni obkurczanego materiału.
Opalarka waży tylko 760 g i jest przystosowana zarówno do pracy ręcznej, jak
też do pracy w pozycji stojącej.
Opalarka gazowa jest zasilana gazem z pojemnika P444 (propan/butan) i wyposażona
w zapalarkę piezoelektryczną oraz zawór
kontroli dopływu gazu i temperatury.
Pojemnik P444 pozwala na ciągłą pracę
przez ok. 2 godziny.
Bezprzewodowa opalarka E4500, idealna do zastosowań serwisowych.
Zestaw E4500 zawiera opalarkę gazową
ze spiralą ochronną, zestaw dwóch dysz
i pojemnik z gazem.
E4500 jest bezprzewodową opalarką ręczną
przeznaczoną do wszystkich rodzajów produktów termokurczliwych, łącznie z rurami,
kształtkami i mufami termokurczliwymi.
Może być również wykorzystywana do gięcia i kształtowania rur PCV, miękkiego lutowania rur miedzianych, uszczelniania, rozmrażania, ogrzewania i usuwania powłok
lakierniczych.
Praktyczny zestaw opalarki E4500 z akcesoriami.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
391-90002 E4500
Opis produktu
Opalarka E4500 ze spiralą ochronną,
pojemnikiem gazu P444 (propan/butan),
dyszą refleksyjną Z2 i dyszą redukcyjną Z3
391-90100 P444
Pojemnik z gazem (propan/butan)
391-90200 Z1
Dysza szerokokątna
391-90300 Z2
Dysza refleksyjna
391-90001 Z3
Dysza płaska
Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
197
6.4
Narzędzia montażowe
Narzędzia do instalacji przewodów
Cable Scout
Właściwości
Cable Scout jest uniwersalnym narzędziem
do prowadzenia przewodów w profesjonalnie wykonywanych instalacjach elektrycznych i teletechnicznych, które pozwala
na znaczne obniżenie czasu instalacji.
W zależności od wymagań instalacji
HellermannTyton oferuje różne zestawy
i szeroką gamę innowacyjnych akcesorii.
Dzięki dokręcanemu hakowi Cable Scout umożliwia złapanie nawet bardzo odalonego przewódu.
Trzepaczka ułatwia przeciąganie przewodu
po nierównej poierzchni.
Magnes neodymowy podnosi metalowe narzędzia
o wadze do 2,5 kg.
Istalacja przewodów w korytach. Z Cable Scout
nie ma problemu!
Cable Scout – Odnajdzie drogę w każdej sytuacji
... w przejściach przez ściany ...
198
... przy dostępie przez małe
otwory ...
... pod podłogą ...
... nad sufitem podwieszanym.
Narzędzia montażowe
Narzędzia do instalacji przewodów
6.4
Cable Scout - Zestawy
Właściwości
Zależnie od wymagań instalacji
HellermannTyton oferuje trzy różne zestawy:
zestaw Standard przeznaczony jest głównie
do zastosowań domowych, zestaw Deluxe,
który pozwala na rozwiązanie większości
problemów, oraz zestaw Mini o prętach dopasowanych długością do skrzynki narzędziowej.
Trzy średnice i różne promienie gięcia zapewniają wysoki stopień elastyczności zastosowania. Dzięki temu drążki używa się zarówno do pchania jak i ciągnięcia, przy jednoczesnej możliwości ich zginania (pokonywanie krzywizn).
CS-SD – zestaw Deluxe.
Dane techniczne
Kolor
r = 220 mm
r = 450 mm
r = 250 mm
Czarny (BK)
Elastyczność
mało elastyczny
Czerwony (RD)
średnio elastyczny
Żółty (YE)
elastyczny
Biały (WH)
bardzo elastyczny
Różne kolory oznaczają różną elastyczność
drążków.
Dane techniczne
Dł.
całkowita
(m)
5
Akcesoria w zestawie
175 mm elastyczny pręt prowadzący, kółko, adapter, hak,
mini-ucho, kulista główka prowadząca
Nr art.
897-00000
Typ
CS-SS
Opis produktu
Zestaw Standard: zaprojektowany do stosowania
w prostych instalacjach
Drążki w zestawie
1 x 4 mm x 1000 mm (żółty)
4 x 5 mm x 1000 mm (czerwony)
897-00001
CS-SD
Zestaw DeLuxe: najbogatszy zestaw przeznaczony do stosowania
w dużych instalacjach
2 x 4 mm x 1000 mm (żółty)
6 x 5 mm x 1000 mm (czerwony)
2 x 6 mm x 1000 mm (czarny)
10
175 mm elastyczny pręt prowadzący, kółko, adapter, hak,
mini-ucho, magnes, kulista
i płaska główka prowadząca,
mikrolatarka
897-00003
CS-SH
Zestaw Mini: podręczny
zestaw dostosowany
do skrzynki narzędziowej
1 x 4 mm x 350 mm (żółty)
2 x 5 mm x 350 mm (czerwony)
1 x 6 mm x 350 mm (czarny)
1,4
330 mm elastyczny pręt prowadzący, mini-hak, mini-ucho,
kulista główka prowadząca
Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
199
6.4
Narzędzia montażowe
Narzędzia do instalacji przewodów
Cable Scout – Pary
Właściwości
Zestawy 2 drążków o różnej elastyczności
pozwalają na optymalne dopasowanie się
do aktualnych warunków operowania
w trudnodostępnych przestrzeniach.
Różne kolory drążków oznaczają ich różną elastyczność.
Dane techniczne
Nr art.
897-00005
Typ
CS-P4
Opis produktu
2 drążki przedłużające, Ø 4 mm (żółty), długość 1000 mm
897-00006
CS-P5
2 drążki przedłużające, Ø 5 mm (czerwony), długość 1000 mm
897-00007
CS-P6
2 drążki przedłużające, Ø 6 mm (czarny), długość 1000 mm
897-00008
CS-PN
2 drążki przedłużające, Ø 5 mm (biały), długość 1000 mm
Elastyczność
elastyczny
średnio elastyczny
mało elastyczny
bardzo elastyczny
897-00009
CS-PM
2 drążki przedłużające, Ø 5 mm (czerwony) / Ø 5 mm (fluorescencyjny), długość 1000 mm
średnio elastyczny
897-00012
CS-RG
Drążek przedłużający z przegubem, Ø 5 mm (fluorescencyjny), długość 330 mm
średnio elastyczny
Zastosowanie
Drążki wykonane są z tworzywa sztucznego
wzmacnianego włóknem szklanym o różnej
elastyczności i zakończone mosiężnymi złączami gwintowanymi. Złącza są klejone
z prętami przy pomocy bardzo mocnego
kleju. Wszystkie połączenia są testowane
na zrywanie ciężarem 80 kg, co zapewnia
wysoką jakość i pewność połączenia.
Drążki można ze sobą skręcać oraz dołączać
praktyczne akcesoria.
Drążki łączy się ze sobą
poprzez skręcenie.
Różne kolory oznaczają różną elastyczność drążków: czarny (mało elastyczny), czerwony (średnio elastyczny), żółty (elastyczny), biały (bardzo elastyczny).
200
Narzędzia montażowe
Narzędzia do instalacji przewodów
6.4
Cable Scout - Akcesoria
Właściwości
Dzięki różnym poziomom elastyczności drążków i szerokiej palecie nowatorskich akcesorii Cable Scout jest idealnym narzędziem
do instalacji przewodów w miejscach o trudnym dostępie, jak na przykład w kanałach
podpodłogowych, nad sufitami podwieszanymi i w pustych ścianach.
Dokręcana mikrolatarka LED pozwala
na orientację w ciemnych przestrzeniach,
uchwyt przewodu pozwala na przeciąganie
przewodów, a trzepaczka zabezpiecza przewód przed uszkodzeniem izolacji.
Mikrolatarka - perfekcyjne narzędzie do oświetlania ciasnych przestrzeni.
Szeroka paleta akcesorii pomaga rozwiązać większość problemów zdarzających się przy instalacji
przewodów i kabli.
Trzepaczka - chroni przewód przy przeciąganiu
przez krawędzie i po nierównej powierzchni.
Torba do akcesorii Cable Scout.
Do trasowania i łatwej lokalizacji końca drążka
przez ścianę używa się kompasu wspólpracującego
z silnym magnesem.
201
6.4
Narzędzia montażowe
Narzędzia do instalacji przewodów
Cable Scout – Akcesoria
Szeroka paleta akcesorii pomaga rozwiązać większość problemów zdarzających się przy instalacji
przewodów i kabli.
Dane techniczne
Nr art.
Typ
Akcesoria specjalne
Rysunek
Opis produktu
897-00018
CS-AW
Trzepaczka: zabezpiecza przewód podczas przeciągania ponad krzywiznami i szorstkimi
powierzchniami.
897-00013
CS-AC
Kompas: pozwala na odnalezienie przez ścianę miejsca, w którym znajduje się magnes.
897-00014
CS-ACM
Łańcuszek z magnesem: używany do odnajdywania i przeciągania przewodów przez obszary znajdujące się poza zasięgiem wzroku.
897-00016
CS-AB
Mikrolatarka: przeznaczona do celów inspekcyjnych.
897-00017
CS-ABR
897-00015
CS-AMG2
Magnes neodymowy: przydatny do podnoszenia metalowych narzędzi do 2,5 kg.
897-00043
CS-AGC
Adapter: końcówka zmieniająca męskie zakończenie pręta na zakończenie żeńskie.
897-10000
CS-BAG
Torba: umożliwia przechowywanie i łatwy transport wszystkich akcesorii Cable Scout
–
Baterie: dodatkowe wyposażenie do mikrolatarki.
Inne akcesoria
Zestaw akcesorii
897-00004
202
CS-SA
–
Zestaw akcesorii: 175 mm elastyczny pręt prowadzący, płaska główka prowadząca, adapter, mini-hak,
mini-ucho, magnes zwykły, łańcuszek.
Narzędzia montażowe
Narzędzia do instalacji przewodów
6.4
Uchwyt kablowy
Właściwości
Uchwyt kablowy umożliwia szybkie przymocowanie rurki lub przewodu do drążka.
Składa się on z metalowej siateczki połączonej z mocowaniem gwintowym, która
obejmuje element okrągły z zewnątrz i obkurcza się na nim w momencie ciągnięcia.
Uchwyt kablowy - pozwala uchwycić przewód lub rurkę.
Dane techniczne
Średnica przewodu
(mm)
6 – 10
Nr art.
897-00021
Typ
CS-ACG0610
Ilość
1
Opis produktu
Uchwyt kablowy: używany do szybkiego mocowania przewodu lub rurki
do drążka.
897-00026
CS-ACG0415
3
4 – 15
zawiera CS-ACG0406, CS-ACG0610 i CS-ACG1115
897-00027
CS-ACG1630
2
16 – 30
zawiera CS-ACG1622 i CS-ACG2330
897-00028
CS-ACG0430
5
4 – 30
zawiera CS-ACG0406 do CS-ACG2330
Zastosowanie
Wykorzystanie możliwości magnesu
i łańcuszka....
... może zaoferować bezcenne zalety ...
... w przypadku braku widoczności
lub gdy mamy dostęp do przewodu
jedynie poprzez mały otwór.
203
7
Załączniki
Strona
7.1 Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Przegląd certyfikatów i dopuszczeń
Certyfikaty i dopuszczenia dla opasek
Certyfikaty i dopuszczenia dla elementów mocujących
Certyfikaty i dopuszczenia dla rur termokurczliwych
Certyfikaty i dopuszczenia dla kształtek termokurczliwych
Wykaz kształtek termokurczliwych według normy VG
Certyfikaty i dopuszczenia dla systemów ochrony przewodów
Certyfikaty i dopuszczenia dla złączek izolacyjnych
Certyfikaty i dopuszczenia dla systemów identyfikacji
Certyfikaty i dopuszczenia dla narzędzi montażowych
7.2 Wykaz numerów katalogowych produktów
206
208
210
211
211
212
215
215
215
215
7.3 Wykaz typów produktów
Strona
216
226
7.1
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Przegląd certyfikatów i dopuszczeń
206
CSA
Canadian Standards Association
Kanada
cUL
Canadian Underwriters Laboratories
Kanada
BV
Bureau Veritas
Francja
DEF STAN
Defence Standard
Wielka Brytania
DNV
Det Norske Veritas
Norwegia
E.D.F.
Electricité de France
Francja
NF-F
Norme Française Ferroviaire
Francja
GL
Germanischer Lloyd
Niemcy
LUL
London Underground Tested
Wielka Brytania
MIL
Military Specification
USA
SAE - AMS
Society of Automotive Engineers Aerospace Material Specifications
Międzynarodowe
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
7.1
Przegląd certyfikatów i dopuszczeń
UL, UL224
Underwriters Laboratories
(Yellow Card)
USA
VDE
German Commission for Electrical,
Electronic and Information
Technologies of DIN and VDE
Niemcy
VG
Verteidigunsgerätenorm
der Bundeswehr
Niemcy
FIMKO
Suomalainen testausja sertifiointiyritys
Finlandia
DEMKO
Danske Elektriske Materialekontrol
Dania
NEMKO
Norges Elektriske Materiellkontroll
Norwegia
SEMKO
Sveriges Elektriska Materielkontroll
Szwejca
KEMA KEUR
KEMA Quality B.V
Holandia
cULus
Underwriters Laboratories
Kanada, USA
CEBEC
Comité Electrotechnique Belgic
Belgia
207
7.1
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Certyfikaty / Dopuszczenia dla opasek
UL
GL
BV
DNV
VG
Underwriters Laboratories (USA)
Germanischer Lloyd (RFN)
Bureau Veritas (Francja)
Det Norske Veritas (Norwegia)
Verteidigungsgerätenorm der Bundeswehr (Niemcy)
SAE
MIL
DEF STAN
E.D.F.
DIN EN
VG 95387 T04
Oznaczenie
T18S
T18R
T18RA
T18ROS
T18I
T18L
T25L
T25LL
T30R
T30ROS
T30L
T30LOS
T30LL
T30LR
T40S
T40R
T40I
T40L
T50S
T50SOS
T50R
T50ROS
T50RDH
T50MOS
T50I
T50IDH
T50L
T50LOS
T50LDH
T50LL
T80R
T80l
T80L
T120S
T120I
T120R
T120M
T120XM
T120L
T150R
T150M
T150L
T150LL
T150XL
T150XLL
T250S
T250R
T250M
T250I
T250L
T250XL
T255S
T255R
T255M
LK2
LK2A
KR8/33
208
Długość
Szerokość
UL
GL
83
100
100
100
140
200
240
330
150
145
190
200
285
260
145
175
290
365
150
150
200
200
200
245
300
300
390
384
390
445
210
300
390
225
300
380
460
600
760
365
530
820
925
1095
1325
225
520
565
725
880
1030
120
120
120
120
270
330
2,3
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,8
2,8
3,5
3,4
3,5
3,4
3,5
3,3
3,5
4,0
4,0
4,0
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,7
4,7
4,7
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
8,9
8,9
8,9
8,9
8,9
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
4,8
4,8
4,8
4,8
4,6
8,0
䊉1
䊉1
䊉1
䊉2
䊉2
䊉2
䊉
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉
䊉3
䊉2
䊉2
䊉2
䊉
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉1
䊉2
䊉2
䊉3
䊉1
䊉2
䊉2
䊉2
䊉3
1
BV
2
DNV PA66HS- Naturalny
䊉3
䊉3
A201L
Society of Automotive Engineers (International)
Military Specification (USA)
Defence Standard (Wielka Brytania)
Electricité de France (Francja)
German Institute for Normes - European Norms (Niemcy)
VG 95387 T04
VG 95387 T04
SAE AS23190
DIN EN
PA66W-Czarny
PA66- Naturalny
(MIL MS 3367)
50146
A106B
A106A
A106A
MS 3367-42
MS 3367-42
MS 3367-42
䊉6
䊉6
3
䊉3
A208L
A107B
A107B
A107B
A107A
MS 3367-52
A207L
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉3
䊉1
䊉2
䊉2
䊉3
A202L
A108B
A108A
MS 3367-12
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉2
䊉2
䊉2
䊉3
A203L
A109B
A109A
MS 3367-72
䊉2
䊉2
䊉3
A205L
A110B
A110A
MS 3367-22
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉3
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉6
䊉6
A202L
A205L
䊉3
䊉3
䊉3
䊉3
A204L
䊉3
A111B
A111A
MS 3367-32
A112B
A112B
MS 3367-32
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Oznaczenie
PE180
RPE275
RPE350
PE530
LPH175
LPH275
LPH350
CTT20R
CTT60R
LRT230
RLT120
RLT150
REL100
REL140
REL250
RT40R
RELK2R
RELK2M
RELK2I
RELK2L
RT50R
RT50S
RT250S
RT250R
RT250M
RT250I
RT250L
RT250XL
T18MR
IT18R
IT18FL
T30MR
T30RSF
IT50RT
IT50L
T50ML
T50MR
T50MS
IT50R
T50RSF
T120MR
KR6/18
KR6/35
KR8/21
KR8/33
Długość
Szerokość
180
275
350
535
175
100
100
100
205
230
340
770
100
140
250
217
200
250
300
350
140
165
230
516
570
729
878
1025
110
102
111
160
165
203
381
400
215
160
203
216
400
180
350
210
330
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
2,5
2,5
2,5
4,7
7,6
7,6
8,9
6,5
7,5
7,5
3,9
4,6
4,6
4,6
4,6
8,6
4,6
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
2,3
2,3
2,3
3,5
3,5
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,7
4,6
7,6
6,0
6,0
8,0
8,0
UL
GL
BV
䊉2
䊉2
VG 95387 T04
VG 95387 T04
PA66W-Czarny
PA66-Naturalny
7.1
E.D.F.
HN-33-S-62/97
HN-33-S-62/97
HN-33-S-62/97
HN-33-S-62/97
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉1
䊉1
䊉2
䊉2
䊉3
䊉2
䊉2
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉1
䊉2
䊉2
䊉2
B001B
B001A
B002B
B002A
B004B
B004A
B005B
B005A
䊉2
䊉2
䊉2
䊉2
Poliamid 6.6 (PA66) naturalny, Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (HS) naturalny
Poliamid 6.6 (PA66) naturalny, Poliamid 6.6 odporny na UV (W) czarny
3
Poliamid 6.6 (PA66) naturalny, Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (HS) naturalny, Poliamid 6.6 (PA66) odporny na UV (W) czarny
Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
1
2
209
7.1
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Oznaczenie
MAT8SS7
MAT12SS7
MAT16SS7
MAT24SS7
MAT8SS12
MAT12SS12
MAT16SS12
MAT24SS12
MAT8SSC7
MAT12SSC7
MAT16SSC7
MAT24SSC7
MAT8SSC12
MAT12SSC12
MAT16SSC12
MAT24SSC12
MBT5S
MBT8S
MBT14S
MBT20S
MBT27S
MBT33S
MBT8H
MBT14H
MBT20H
MBT27H
MBT33H
MBT14XH
MBT20XH
MBT27XH
MBT33XH
MLT8SS5
MLT12SS5
MLT16SS5
MLT24SS5
MLT8SS10
MLT12SS10
MLT16SS10
MLT24SS10
Profil ochronny LFPC70
Profil ochronny LFPC103
Profil ochronny LFPC150
Długość
Szerokość
GL
BV
230
330
430
630
230
330
430
630
230
330
430
630
230
330
430
630
127
201
362
521
681
838
201
362
521
681
838
362
521
681
838
230
330
430
630
230
330
430
630
–
–
–
7,0
7,0
7,0
7,0
12,0
12,0
12,0
12,0
7,0
7,0
7,0
7,0
12,0
12,0
12,0
12,0
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
4,6
7,9
7,9
7,9
7,9
7,9
12,3
12,3
12,3
12,3
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
10,0
10,0
10,0
7,0
10,3
15,0
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉6
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
DNV
DEF STAN
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
䊉7
61-12/31
61-12/31
61-12/31
Stal nierdzewna Typ 316 w pełni powlekana
Stal nierdzewna Typ 316 nie powlekana
Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
6
7
Certyfikaty / Dopuszczenia dla elementów mocujących
Oznaczenie
Cokół mocujący MB1
Cokół mocujący MB3
Cokół mocujący MB4
Cokół mocujący MB5
Cokół mocujący, samoprzylepny MB3A
Cokół mocujący, samoprzylepny MB4A
Cokół mocujący, samoprzylepny MB5A
Cokół mocujący CTAM 1
Cokół mocujący CTAM 2
Cokół mocujący CTAP 1
Cokół mocujący CTAP 2
Cokół mocujący MSMP 5
Cokół mocujący MSMP 6
Cokół mocujący TM1SF
210
Długość
12,5
19,0
28,0
38,0
19,0
28,0
38,0
20,5
20,5
34,0
54,1
204,0
242,0
10,2
Szerokość
8,0
19,0
28,0
38,0
19,0
28,0
38,0
10,2
10,2
12,7
12,7
15,7
15,7
7,6
UL
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
7.1
Certyfikaty / Dopuszczenia dla rur termokurczliwych
UL224 AFT Underwriters Laboratories (All Flame Test) (USA)
UL224 VW1 Underwriters Laboratories Vertical Wire 1 (USA)
CSA
Canadian Standards Association (Kanada)
DNV
Det Norske Veritas (Norwegia)
NF-F
Norme Française Ferroviaire (Francja)
SAE - AMS
Society of Automotive Engineers - Aerospace Material Specifications
(Międzynarodowe)
MIL
VG
DEF STAN
LUL
NSA
Military Specification (USA)
German Defence Equipment Standard (Niemcy)
Defence Standard (Wielka Brytania)
London Underground (Wielka Brytania)
Norme Sud Aviation (Specifikacja Airbus)
Typ
TF21
TF31
TF24
PST-H
PST-HT
Viton-E
TFE4
TR27
UL 224 VW1
䊉
䊉
CSA
䊉
䊉
MIL/SAE - AMS
HellermannTyton UL-File Nr.:
E 14 35 29
E 19 80 23
E 19 80 24
VG 95343 T05
LUL
NFF 00-608
䊉
DTL-23053/5
䊉
䊉
䊉
䊉
DTL-23053/12
RSE STD013
Certyfikaty / Dopuszczenia dla kształtek termokurczliwych
Typ
Kształtki XXXX-G
Kształtki XXXX-B7
Kształtki XXXX-HW21
Kształtki XXXX-GW24
Klej 2-komp. V9500
MIL
VG 95343
䊉
MIL-I-81765
䊉
䊉
䊉
DEF STAN
59-97/3
59-97/3
59-97/3
59-97/3
211
7.1
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Wykaz kształtek termokurczliwych wg normy VG
VG
Verteidigungsgeräte-Norm der Bundeswehr
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
212
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
001A
001B
001C
001E
001F
001G
001H
001K
001L
002A
002B
002C
002E
002F
002G
002H
002K
002L
003A
003B
003C
003E
003F
003G
003H
003K
003L
004A
004B
004C
004E
004F
004G
004H
004K
004L
004N
005A
005B
005C
005E
005F
005G
005H
005K
005L
005N
006A
006B
006C
006E
006F
006G
006H
006K
006L
006N
007A
007B
007C
007E
007F
007G
Oznaczenie
HellermannTyton
HFT-A-3/64-BK
HFT-A-3/64-BN
HFT-A-3/64-RD
HFT-A-3/64-YE
HFT-A-3/64-GN
HFT-A-3/64-BU
HFT-A-3/64-VT
HFT-A-3/64-GY
HFT-A-3/64-WH
HFT-A-1/16-BK
HFT-A-1/16-BN
HFT-A-1/16-RD
HFT-A-1/16-YE
HFT-A-1/16-GN
HFT-A-1/16-BU
HFT-A-1/16-VT
HFT-A-1/16-GY
HFT-A-1/16-WH
HFT-A-3/32-BK
HFT-A-3/32-BN
HFT-A-3/32-RD
HFT-A-3/32-YE
HFT-A-3/32-GN
HFT-A-3/32-BU
HFT-A-3/32-VT
HFT-A-3/32-GY
HFT-A-3/32-WH
HFT-A-1/8-BK
HFT-A-1/8-BN
HFT-A-1/8-RD
HFT-A-1/8-YE
HFT-A-1/8-GN
HFT-A-1/8-BU
HFT-A-1/8-VT
HFT-A-1/8-GY
HFT-A-1/8-WH
HFT-A-1/8-GNYE
HFT-A-3/16-BK
HFT-A-3/16-BN
HFT-A-3/16-RD
HFT-A-3/16-YE
HFT-A-3/16-GN
HFT-A-3/16-BU
HFT-A-3/16-VT
HFT-A-3/16-GY
HFT-A-3/16-WH
HFT-A-3/16-GNYE
HFT-A-1/4-BK
HFT-A-1/4-BN
HFT-A-1/4-RD
HFT-A-1/4-YE
HFT-A-1/4-GN
HFT-A-1/4-BU
HFT-A-1/4-VT
HFT-A-1/4-GY
HFT-A-1/4-WH
HFT-A-1/4-GNYE
HFT-A-3/8-BK
HFT-A-3/8-BN
HFT-A-3/8-RD
HFT-A-3/8-YE
HFT-A-3/8-GN
HFT-A-3/8-BU
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
007H
007K
007L
007N
008A
008B
008C
008E
008F
008G
008H
008K
008L
008N
009A
009B
009C
009E
009F
009G
009H
009K
009L
009N
010A
010B
010C
010E
010F
010G
010H
010K
010L
010N
011A
011B
011C
011E
011F
011G
011H
011K
011L
011N
012A
012B
012C
012E
012F
012G
012H
012K
012L
013A
013B
013C
013E
013F
013G
013H
013K
013L
014A
Oznaczenie
HellermannTyton
HFT-A-3/8-VT
HFT-A-3/8-GY
HFT-A-3/8-WH
HFT-A-3/8-GNYE
HFT-A-1/2-BK
HFT-A-1/2-BN
HFT-A-1/2-RD
HFT-A-1/2-YE
HFT-A-1/2-GN
HFT-A-1/2-BU
HFT-A-1/2-VT
HFT-A-1/2-GY
HFT-A-1/2-WH
HFT-A-1/2-GNYE
HFT-A-3/4-BK
HFT-A-3/4-BN
HFT-A-3/4-RD
HFT-A-3/4-YE
HFT-A-3/4-GN
HFT-A-3/4-BU
HFT-A-3/4-VT
HFT-A-3/4-GY
HFT-A-3/4-WH
HFT-A-3/4-GNYE
HFT-A-1-BK
HFT-A-1-BN
HFT-A-1-RD
HFT-A-1-YE
HFT-A-1-GN
HFT-A-1-BU
HFT-A-1-VT
HFT-A-1-GY
HFT-A-1-WH
HFT-A-1-GNYE
HFT-A-1.1/2-BK
HFT-A-1.1/2-BN
HFT-A-1.1/2-RD
HFT-A-1.1/2-YE
HFT-A-1.1/2-GN
HFT-A-1.1/2-BU
HFT-A-1.1/2-VT
HFT-A-1.1/2-GY
HFT-A-1.1/2-WH
HFT-A-1.1/2-GNYE
HFT-A-2-BK
HFT-A-2-BN
HFT-A-2-RD
HFT-A-2-YE
HFT-A-2-GN
HFT-A-2-BU
HFT-A-2-VT
HFT-A-2-GY
HFT-A-2-WH
HFT-A-3-BK
HFT-A-3-BN
HFT-A-3-RD
HFT-A-3-YE
HFT-A-3-GN
HFT-A-3-BU
HFT-A-3-VT
HFT-A-3-GY
HFT-A-3-WH
HFT-A-4-BK
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
A 014B
A 014C
A 014E
A 014F
A 014G
A 014H
A 014K
A 014L
A 019A
A 019C
A 019E
A 019G
A 019L
A 020A
A 020C
A 020E
A 020G
A 020L
A 021A
A 021C
A 021E
A 021G
A 021L
A 022A
A 022C
A 022E
A 022G
A 022L
A 023A
A 023C
A 023E
A 023G
A 023L
A 024A
A 024C
A 024L
A 024G
A 024L
A 025A
A 025C
A 025E
A 025G
A 025L
A 026A
A 026C
A 026E
A 026G
A 026L
B 001M
B 002M
B 003M
B 004M
B 005M
B 006M
B 007M
B 008M
B 009M
B 010M
B 011M
B 012M
B 013M
B 014M
D 001A
Oznaczenie
HellermannTyton
HFT-A-4-BN
HFT-A-4-RD
HFT-A-4-YE
HFT-A-4-GN
HFT-A-4-BU
HFT-A-4-VT
HFT-A-4-GY
HFT-A-4-WH
HFT-333-1.5/0.5-BK
HFT-333-1.5/0.5-RD
HFT-333-1.5/0.5-YE
HFT-333-1.5/0.5-BU
HFT-333-1.5/0.5-WH
HFT-333-3/1-BK
HFT-333-3/1-RD
HFT-333-3/1-YE
HFT-333-3/1-BU
HFT-333-3/1-WH
HFT-333-6/2-BK
HFT-333-6/2-RD
HFT-333-6/2-YE
HFT-333-6/2-BU
HFT-333-6/2-WH
HFT-333-9/3-BK
HFT-333-9/3-RD
HFT-333-9/3-YE
HFT-333-9/3-BU
HFT-333-9/3-WH
HFT-333-12/4-BK
HFT-333-12/4-RD
HFT-333-12/4-YE
HFT-333-12/4-BU
HFT-333-12/4-WH
HFT-333-18/6-BK
HFT-333-18/6-RD
HFT-333-18/6-YE
HFT-333-18/6-BU
HFT-333-18/6-WH
HFT-333-24/8-BK
HFT-333-24/8-RD
HFT-333-24/8-YE
HFT-333-24/8-BU
HFT-333-24/8-WH
HFT-333-39/13-BK
HFT-333-39/13-RD
HFT-333-39/13-YE
HFT-333-39/13-BU
HFT-333-39/13-WH
HFT-B-3/64-CL
HFT-B-1/16-CL
HFT-B-3/32-CL
HFT-B-1/8-CL
HFT-B-3/16-CL
HFT-B-1/4-CL
HFT-B-3/8-CL
HFT-B-1/2-CL
HFT-B-3/4-CL
HFT-B-1-CL
HFT-B-1.1/2-CL
HFT-B-2-CL
HFT-B-3-CL
HFT-B-4-CL
PST-H-1/8-BK
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T05
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
D 002A
D 003A
D 004A
D 005A
D 006A
D 007A
D 008A
D 009A
D 010A
D 011A
D 012A
D 013A
D 014A
D 015A
D 016A
D 017A
D 018A
D 019A
D 020A
D 021A
D 022A
E 001A
E 002A
E 003A
E 004A
E 005A
E 006A
E 007A
E 008A
E 009A
F 001M
F 002M
F 003M
F 004M
F 005M
F 006M
F 007M
F 008M
F 009M
F 010M
A 001 A
A 002 A
A 003 A
A 004 A
A 005 A
A 006 A
A 007 A
A 008 A
A 009 A
A 010 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
B 005 A
B 006 A
B 007 A
B 008 A
B 009 A
C 001 A
C 002 A
C 003 A
C 004 A
Oznaczenie
HellermannTyton
PST-H-3/16-BK
PST-H-1/4-BK
PST-H-3/8-BK
PST-H-1/2-BK
PST-H-3/4-BK
PST-H-1-BK
PST-H-1.1/2-BK
PST-H-2-BK
PST-H-3-BK
PST-H-4-BK
PST-HT-3/32-BK
PST-HT-1/8-BK
PST-HT-3/16-BK
PST-HT-1/4-BK
PST-HT-3/8-BK
PST-HT-1/2-BK
PST-HT-3/4-BK
PST-HT-1-BK
PST-HT-1.1/2-BK
PST-HT-1.1/4-BK
PST-HT-2-BK
VITON-E-1/8-BK
VITON-E-3/16-BK
VITON-E-1/4-BK
VITON-E-3/8-BK
VITON-E-1/2-BK
VITON-E-3/4-BK
VITON-E-1-BK
VITON-E-1.1/2-BK
VITON-E-2-BK
KYNAR-3/64-CL
KYNAR-1/16-CL
KYNAR-3/32-CL
KYNAR-1/8-CL
KYNAR-3/16-CL
KYNAR-1/4-CL
KYNAR-3/8-CL
KYNAR-1/2-CL
KYNAR-3/4-CL
KYNAR-1-CL
152-41-G
153-41-G
154-41-G
155-41-G
156-41-G
157-41-G
158-41-G
159-41-G
160-41-G
199-4-G
152-42-G
153-42-G
154-42-G
155-42-G
156-42-G
157-42-G
158-42-G
159-42-G
160-42-G
157-43-G
158-43-G
159-43-G
160-43-G
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T06
VG 95343 T07
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
D 005 A
D 006 A
D 007 A
D 008 A
D 009 A
D 011 A
D 012 A
D 013 A
D 014 A
E 001 A
E 002 A
E 003 A
E 004 A
E 005 A
E 006 A
E 007 A
E 008 A
F 001 A
F 002 A
F 003 A
F 004 A
F 005 A
F 006 A
F 007 A
F 008 A
F 009 A
F 010 A
F 011 A
F 012 A
F 013 A
F 014 A
J 001 A
J 002 A
J 003 A
J 004 A
J 006 A
J 007 A
J 008 A
J 009 A
K 001 A
K 002 A
K 003 A
K 004 A
K 005 A
K 006 A
K 007 A
K 008 A
K 009 A
K 010 A
L 001 A
L 002 A
L 003 A
L 004 A
L 005 A
L 006 A
L 007 A
L 008 A
L 009 A
A 001 A
Oznaczenie
HellermannTyton
129-1-G
130-1-G
131-1-G
132-1-G
133-1-G
134-1-G
135-1-G
136-1-G
138-1-G
176-1-G
177-1-G
178-1-G
179-1-G
1152-4-G
1154-4-G
1155-4-G
1156-4-G
1157-4-G
1158-4-G
1159-4-G
1160-4-G
1121-1-G
1122-1-G
1123-1-G
1124-1-G
1125-1-G
1126-1-G
1127-1-G
1128-1-G
1129-1-G
1141-1-G
1133-1-G
1134-1-G
1135-1-G
1136-1-G
1111-1-G
1112-1-G
1113-1-G
1114-1-G
1116-1-G
1117-1-G
1118-1-G
1119-1-G
1505-1-G
1506-1-G
1507-1-G
1501-1-G
1502-2-G
1502-2-G
1506-2-G
1507-2-G
1501-2-G
1502-1-G
2101-1-G
2102-1-G
2103-1-G
2104-1-G
2105-1-G
2101-2-G
2102-2-G
2103-2-G
2105-2-G
152-41-GP
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T07
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
A 002 A
A 003 A
A 004 A
A 005 A
A 006 A
A 007 A
A 008 A
A 009 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
B 005 A
B 006 A
B 007 A
B 008 A
B 009 A
C 001 A
C 002 A
C 003 A
C 004 A
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
D 005 A
D 006 A
D 007 A
D 008 A
D 009 A
D 010 A
E 001 A
E 002 A
E 003 A
E 004 A
E 005 A
E 006 A
E 007 A
E 008 A
F 001 A
F 002 A
F 003 A
F 004 A
F 005 A
F 006 A
F 007 A
F 008 A
F 009 A
F 010 A
A 001 A
A 002 A
A 007 A
A 009 A
A 010 A
A 011 A
A 016 A
A 017 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
B 005 A
B 006 A
7.1
Oznaczenie
HellermannTyton
153-41-GP
154-41-GP
155-41-GP
156-41-GP
157-41-GP
158-41-GP
159-41-GP
160-41-GP
152-42-GP
153-42-GP
154-42-GP
155-42-GP
156-42-GP
157-42-GP
158-42-GP
159-42-GP
160-42-GP
157-43-GP
158-43-GP
159-43-GP
160-43-GP
129-1-GP
130-1-GP
131-1-GP
132-1-GP
133-1-GP
134-1-GP
135-1-GP
136-1-GP
138-1-GP
187-1-GP
1152-4-GP
1154-4-GP
1155-4-GP
1156-4-GP
1157-4-GP
1158-4-GP
1159-4-GP
1160-4-GP
1121-1-GP
1122-1-GP
1123-1-GP
1124-1-GP
1125-1-GP
1126-1-GP
1127-1-GP
1128-1-GP
1129-1-GP
1141-1-GP
1203-1-G
1209-1-G
1201-1-G
1206-1-G
1202-1-G
1207-1-G
1204-1-G
1216-1-G
1301-1-G
1303-1-G
1311-1-G
1302-1-G
1304-1-G
1305-1-G
213
7.1
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T08
VG 95343 T10
VG 95343 T10
VG 95343 T10
VG 95343 T10
VG 95343 T10
VG 95343 T15
VG 95343 T15
VG 95343 T15
VG 95343 T15
VG 95343 T15
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
214
B 007 A
B 008 A
B 009 A
B 010 A
B 011 A
B 012 A
C 001 A
C 002 A
C 003 A
C 004 A
C 005 A
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
E 002 A
E 004 A
E 005 A
A 001 A
A 002 A
A 003 A
A 004 A
A 005 A
A 001 A
A 002 B
A
DA
MA
A 001 A
A 002 A
A 003 A
A 004 A
A 005 A
A 006 A
A 007 A
A 008 A
A 009 A
A 010 A
E 001 A
E 002 A
E 003 A
E 004 A
E 005 A
E 006 A
E 007 A
E 008 A
E 009 A
E 010 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
B 005 A
B 006 A
B 007 A
B 008 A
B 009 A
C 001 A
Oznaczenie
HellermannTyton
1312-1-G
1316-1-G
1313-1-G
1306-1-G
1307-1-G
1308-1-G
206-1-G
203-1-G
204-1-G
211-1-G
212-1-G
306-1-G
304-1-G
310-1-G
311-1-G
411-1-G
403-1-G
413-1-G
1612-1-G
1613-1-G
1614-1-G
1615-1-G
1616-1-G
V9500
V9500 B
V9500 P
P9500
M9500
152-41-GW24
153-41-GW24
154-41-GW24
155-41-GW24
156-41-GW24
157-41-GW24
158-41-GW24
159-41-GW24
160-41-GW24
199-41-GW24
1505-1-GW24
1506-1-GW24
1507-1-GW24
1501-1-GW24
1502-2-GW24
1505-2-GW24
1506-2-GW24
1507-2-GW24
1501-2-GW24
1502-1-GW24
152-42-GW24
153-42-GW24
154-42-GW24
155-42-GW24
156-42-GW24
157-42-GW24
158-42-GW24
159-42-GW24
160-42-GW24
157-43-GW24
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T18
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T19
VG 95343 T29
C 002 A
C 003 A
C 004 A
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
D 005 A
D 006 A
D 007 A
D 008 A
G 001 A
G 003 A
G 005 A
G 006 A
G 007 A
G 008 A
G 010 A
G 012 A
G 014 A
H 001 A
H 002 A
A 001 A
A 002 A
A 003 A
A 004 A
A 006 A
A 007 A
A 008 A
A 009 A
A 010 A
A 011 A
A 012 A
A 016 A
A 017 A
A 018 A
E 002 A
E 003 A
E 004 A
E 005 A
E 009 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
B 006 A
B 007 A
B 008 A
B 009 A
B 010 A
B 011 A
B 012 A
C 001 A
C 002 A
C 003 A
C 004 A
C 005 A
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
D 005 A
A 001 A
Oznaczenie
HellermannTyton
158-43-GW24
159-43-GW24
160-43-GW24
1152-4-GW24
1154-4-GW24
1155-4-GW24
1156-4-GW24
1157-4-GW24
1158-4-GW24
1159-4-GW24
1160-4-GW24
2101-1-GW24
2102-1-GW24
2103-1-GW24
2104-1-GW24
2105-1-GW24
2101-2-GW24
2102-2-GW24
2103-2-GW24
2105-2-GW24
1133-2-GW24
1133-1-GW24
1203-1-GW24
1209-1-GW24
1214-1-GW24
1210-1-GW24
1212-1-GW24
1201-1-GW24
1213-1-GW24
1206-1-GW24
1202-1-GW24
1207-1-GW24
1208-1-GW24
1204-1-GW24
1216-1-GW24
1220-1-GW24
411-1-GW24
412-1-GW24
403-1-GW24
413-1-GW24
414-1-GW24
1301-1-GW24
1303-1-GW24
1311-1-GW24
1302-1-GW24
1305-1-GW24
1312-1-GW24
1316-1-GW24
1313-1-GW24
1306-1-GW24
1307-1-GW24
1308-1-GW24
206-1-GW24
203-1-GW24
204-1-GW24
211-1-GW24
212-1-GW24
306-1-GW24
304-1-GW24
310-1-GW24
311-1-GW24
312-1-GW24
152-41-HW21
Oznaczenie
wg normy VG
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T29
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
VG 95343 T30
A 002 A
A 003 A
A 004 A
A 005 A
A 006 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
B 005 A
B 006 A
B 007 A
C 001 A
C 001 A
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
D 005 A
D 006 A
A 001 A
A 002 A
A 007 A
A 009 A
A 010 A
A 011 A
A 016 A
A 017 A
B 001 A
B 002 A
B 003 A
B 004 A
C 001 A
C 002 A
C 003 A
C 004 A
C 005 A
D 001 A
D 002 A
D 003 A
D 004 A
Oznaczenie
HellermannTyton
153-61-HW21
154-61-HW21
155-61-HW21
156-61-HW21
157-61-HW21
152-62-HW21
153-62-HW21
154-62-HW21
155-62-HW21
156-62-HW21
157-62-HW21
158-62-HW21
157-63-HW21
157-63-HW21
129-1-HW21
130-1-HW21
131-1-HW21
132-1-HW21
133-1-HW21
134-1-HW21
1203-1-HW21
1209-1-HW21
1201-1-HW21
1206-1-HW21
1202-1-HW21
1207-1-HW21
1204-1-HW21
1216-1-HW21
1301-1-HW21
1303-1-HW21
1311-1-HW21
1302-1-HW21
206-1-HW21
203-1-HW21
204-1-HW21
211-1-HW21
212-1-HW21
306-1-HW21
304-1-HW21
310-1-HW21
311-1-HW21
Załaczniki
Certyfikaty i dopuszczenia produktów
7.1
Certyfikaty / Dopuszczenia dla systemów ochrony przewodów
UL
cUL
VG
CSA
VDE
UL94
MIL
DEF STAN
Underwriters Laboratories (USA)
London Underground (Wielka Brytania)
Verteidigungsgeräte-Norm der Bundeswehr (Niemcy)
Canadian Standards Association (Kanada)
Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik (Niemcy)
Flammability Rating (Wielka Brytania)
Military Specification (USA)
Military Specification (Wielka Brytania)
Oznaczenie
Helagaine HEGPV0X
Helawrap HWPA-V0
UL
䊉
NF-F 16101/16102
䊉
cULus
FIMKO
DEMKO
NEMKO
SEMKO
KEMA KEUR
CEBEC
NF-F
Underwriters Laboratories (Kanada, USA)
Suomalainen testaus- ja sertifiointiyritys (Finlandia)
Danske Elektriske Materialekontrol (Dania)
Norges Elektriske Materiellkontroll (Norwegia)
Sveriges Elektriska Materielkontroll (Szwecja)
KEMA Quality B.V. (Holandia)
Comité Electrotechnique Belgic (Belgia)
Norme Française Ferroviaire (Francja)
UL94
V0
V0
Certyfikaty / Dopuszczenia dla złączek instalacyjnych
Oznaczenie
HelaCon Plus
HelaCon Easy
VDE
䊉
䊉
FIMKO
䊉
䊉
DEMO
䊉
NEMKO
䊉
SEMKO
䊉
KEMA KEUR
䊉
䊉
cULus
䊉
䊉
CEBEC
䊉
Certyfikaty / Dopuszczenia dla systemów identyfikacji
Oznaczenie
WIC
Opaski z polem opisowym IT
IT1 pole opisowe
Helatag Laser, Materiał 1101
Helatag Laser, Materiał 1102
Helatag Laser, Materiał 1103
Helatag Laser, Materiał 1104
Helatag TT, Materiał 321
Helatag TT, Materiał 1203
Helatag TT, Materiał 1207
TCGT
TIPTAG
TIPTAG VA
ShrinkTrak
UL
CSA
MIL
DEF STAN
LUL
VG
UL94
V0*
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
䊉
RSE STD 013
䊉
䊉
䊉
䊉
* Materiał podstawowy
Certyfikaty / Dopuszczenia dla narzędzi montażowych
Oznaczenie
Narzędzie montażowe MK7
Narzędzie montażowe MK9
MIL
MS 90387-1
MS 90387-2
VG
VG 95387-105
VG 95387-105
215
7.2
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
Nr art. 102-00000 – 111-06206
Nr art.
Typ
Strona
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
184
111-00255 LFPC163
50
111-02159 T18L
25
111-04404 T30LR
25
102-00010 Zasilacz ATS3080
184
111-00257 LFPC83
50
111-02160 T18L
23
111-04600 T40I
20
102-00040 Osprzęt do pracy stacjonarnej
184
111-00264 T30R
28
111-02319 T18I
20
111-04609 T40I
20
102-00050 Osprzęt do pracy w podwieszeniu 184
111-00268 T50LL
21
111-02358 T18I
25
111-04614 T40I
25
102-30000 ATS3080 szczęka 30 mm
183
111-00269 T50LL
21
111-02359 T18I
25
111-04800 T50R
30
102-50000 ATS3080 szczęka 50 mm
183
111-00278 T30LL
25
111-02360 T18I
23
111-04801 T50R
30
111-00280 T120XM
26
111-02370 T18I
20
111-04804 T50R
30
183
111-00284 T50I
30
111-02500 T25L
20
111-04805 T50R
30
102-66109 Taśma ATS3080 (naturalna)
185
111-00288 MBT5SFC
48
111-02501 T25L
25
111-04882 T50R
25
102-66110 Taśma ATS3080 (czarna)
185
111-00289 MBT8SFC
48
111-02519 T25L
20
111-04889 T50R
23
102-66209 Główka ATS3080 (naturalna)
185
111-00290 MBT14SFC
48
111-02560 T25L
23
111-04890 T50R
29
102-66210 Główka ATS3080 (czarna)
185
111-00291 MBT20SFC
48
111-02601 T25LL
20
111-04907 T50R
27
102-67060 ATS FT6
185
111-00292 MBT27SFC
48
111-02602 T25LL
25
111-04928 T50R
29
102-67061 ATS FT6 LG
185
111-00293 MBT33SFC
48
111-02619 T25LL
20
111-04931 T50R
29
102-67065 ATS BC FT6 LG
185
111-00294 MBT8HFC
48
111-02660 T25LL
23
111-04950 T50R
25
102-67080 ATS FT8G SD
185
111-00295 MBT14HFC
48
111-02809 T18S
20
111-05000 T50R
21
102-68350 ATS EC35
185
111-00296 MBT20HFC
48
111-02811 T18S
20
111-05013 T50R
21
102-68360 ATS EC36
185
111-00297 MBT27HFC
48
111-02815 T18S
25
111-05019 T80R
21
102-68370 ATS EC37
185
111-00298 MBT33HFC
48
111-02860 T18S
23
111-05026 T50R(U)
28
102-68380 ATS EC38
185
111-00299 MBT14XHFC
48
111-02900 T30XL
20
111-05059 T80R
26
102-69060 ATS SFT 6.5
185
111-00300 MBT20XHFC
48
111-02901 T30XL
20
111-05060 T80R
24
102-80000 ATS3080 szczęka 80 mm
183
111-00301 MBT27XHFC
48
111-03004 T30R
30
111-05202 T50I
30
110-03400 MK3PNSP2
192
111-00302 MBT33XHFC
48
111-03006 T30R
30
111-05203 T50I
30
110-03500 MK3SP
190
111-00317 T50I
27
111-03008 T30R
30
111-05208 T50I
30
110-03524 Nóż
190
111-00373 IT18R
162
111-03014 T30R
30
111-05210 T50I
21
110-04000 MTT4
196
111-00388 T80L
26
111-03071 T30R
27
111-05219 T50I
21
110-06000 MK6
191
111-00400 T120R
24
111-03210 T30R
20
111-05220 T50I
28
110-06126 061-20815
191
111-00466 T250XL
22
111-03219 T30R
20
111-05253 T50I
27
110-07000 MK7HT
190
111-00471 T30R
29
111-03250 T30R
25
111-05259 T50I
26
110-07100 MK7P
193
111-00472 T30R
29
111-03259 T30R
25
111-05260 T50I
23
110-07111 Nóż
193
111-00475 T120R
29
111-03260 T30R
23
111-05400 T50L
21
110-07200 Kołpak zabezpieczający
193
111-00525 T50R
28
111-03309 T30L
30
111-05402 T50L
30
110-07500 MK7
190
111-00526 T50L
28
111-03312 T30L
30
111-05404 T50L
30
110-07511 Nóż
190
111-00824 T50R
28
111-03343 T30L
28
111-05406 T50L
30
110-09000 MK9HT
191
111-00829 MCT30R
41
111-03410 T30L
20
111-05409 T50L
21
110-09100 MK9P
194
111-00830 MCT50R
41
111-03419 T30L
20
111-05410 T80L
21
110-09110 MK9P
194
111-00831 MCT50L
41
111-03450 T30L
25
111-05419 T80L
21
110-09111 Nóż
194
111-01810 T18R
30
111-03459 T30L
25
111-05428 T50L
30
110-09500 MK9
191
111-01812 T18R
30
111-03460 T30L
23
111-05436 T50L
26
110-09511 Nóż
191
111-01815 T18R
30
111-03500 T30LL
20
111-05440 T50L
24
110-30002 Przewód zasilający
192
111-01816 T18R
30
111-03549 T30LL
20
111-05441 T50L
29
110-30101 Nóż
192
111-01826 T18R(U)
28
111-03569 T30LL
25
111-05450 T50L
26
110-60000 MTT6
196
111-01910 T18R
20
111-03580 T30LL
23
111-05459 T80L
26
110-95000 MK9SST
196
111-01916 T18R
27
111-03640 T30LL
25
111-05460 T80L
24
110-95011 Nóż
196
111-01918 T18R
29
111-03801 T40R
20
111-05472 T50L
27
111-00124 T150M
22
111-01919 T18R
20
111-03819 T40R
20
111-05810 T50S
21
111-00127 LK2A
31
111-01922 T18R
29
111-03859 T40R
25
111-05819 T50S
21
111-00153 T120M
26
111-01923 T18R(U)
28
111-03860 T40R
23
111-05850 T50S
25
111-00171 T120XM
24
111-01950 T18R
25
111-03970 T40R
25
111-05859 T50S
25
111-00179 T120S
21
111-01959 T18R
25
111-04300 T40L
20
111-05860 T50S
23
111-00193 T30L
30
111-01960 T18R
23
111-04301 T40L
20
111-06000 T50LL
24
111-00196 T30L
30
111-02043 T18L
27
111-04314 T40L
25
111-06200 T50M
21
111-00222 T50I
29
111-02049 T18L
25
111-04400 T30LR
20
111-06201 T50M
21
111-00253 LFPC129
50
111-02110 T18L
20
111-04401 T30LR
25
111-06205 T50M
25
111-00254 LFPC132
50
111-02119 T18L
20
111-04402 T30LR
23
111-06206 T50M
23
102-55000 ATS3080 szczęka 50 mm
dla elemtów mocujących
216
Nr art.
102-00000 Autotool System ATS3080
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
7.2
Nr art. 111-07110 – 152-00012
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
111-07110 T50RS5
56
111-15419 T150L
22
111-85340 T50SSL5
52
111-94149 MBT14H
47
111-08005 T80R
26
111-15460 T150L
24
111-85349 T50SSL5
52
111-94207 MBT20HC
48
111-08010 T80R
21
111-15500 T150XL
22
111-85369 T50SL5
52
111-94208 MBT20HS
47
111-08210 T80I
21
111-15502 T150XL
24
111-85395 T50SSL5
52
111-94209 MBT20H
47
111-08229 T80I
21
111-15510 T150XL
26
111-85460 T50SL6
52
111-94277 MBT27HC
48
111-08250 T80I
26
111-15519 T150XL
22
111-85469 T50SL6
52
111-94278 MBT27HS
47
111-08259 T80I
26
111-15609 T150M
26
111-85479 T50SL7
52
111-94279 MBT27H
47
111-08290 T80I
24
111-15619 T150M
22
111-85519 T18RSF
52
111-94337 MBT33HC
48
111-12001 T120R(E)
30
111-15660 T150M
24
111-85560 T18RSF
52
111-94338 MBT33HS
47
111-12002 T120R(E)
30
111-15700 T150LL
22
111-85719 T50SSFM
52
111-94339 MBT33H
47
111-12004 T120R(E)
30
111-15704 T150LL
24
111-85729 T50RSFM
52
111-95000 LFPC150
50
111-12010 T120R(E)
21
111-15719 T150LL
22
111-85781 YQR10050
52
111-95019 T50R
27
111-12019 T120R(E)
21
111-24600 T250L
22
111-91210 T120R(E)
27
111-95147 MBT14XHC
48
111-12026 T120R
28
111-24601 T250L
22
111-91819 T18R
27
111-95148 MBT14XHS
47
111-12032 T120R(E)
29
111-24704 T250S
22
111-92002 MAT8SSC12
49
111-95149 MBT14XH
47
111-12050 T120R(E)
26
111-24705 T250S
22
111-92004 MAT8SSC7
49
111-95207 MBT20XHC
48
111-12059 T120R(E)
26
111-24801 T250R
22
111-92080 MAT8SS7
49
111-95208 MBT20XHS
47
111-12060 T120R(E)
24
111-24803 T250R
22
111-92120 MAT12SS7
49
111-95209 MBT20XH
47
111-12066 T120R
29
111-24805 T250R
24
111-92122 MAT12SSC12
49
111-95277 MBT27XHC
48
111-12203 T120I
29
111-25001 T250M
22
111-92160 MAT16SS7
49
111-95278 MBT27XHS
47
111-12210 T120I
21
111-25002 T250M
22
111-92162 MAT16SSC7
49
111-95279 MBT27XH
47
111-12219 T120I
21
111-25100 T250X
24
111-92163 MAT16SSC12
49
111-95336 MBT33XHC
48
111-12230 T120I
24
111-25102 T250X
22
111-92200 MAT24SSC7
49
111-95338 MBT33XHS
47
111-12240 T120I
26
111-25103 T250X
22
111-92201 MAT24SSC12
49
111-95339 MBT33XH
47
111-12249 T120I
26
111-25200 T250XL
22
111-92240 MAT24SS7
49
111-96120 MAT12SSC7
49
111-12401 T120L
28
111-25219 T250I
22
111-93000 LFPC70
50
112-01819 T18R
20
111-12402 T120L
29
111-25300 T255M
27
111-93019 T30R
27
112-01860 T18R
23
111-12403 T120L
21
111-25400 T255R
27
111-93057 MBT5SC
48
112-03019 T30R
20
111-12429 T120L
21
111-25500 T255S
27
111-93058 MBT5SS
47
112-03060 T30R
23
111-12430 T120L
24
111-30000 TELS1
45
111-93059 MBT5S
47
112-05019 T50R
21
111-12440 T120L
26
111-31000 TELSH
45
111-93080 MAT8SS12
49
112-05060 T50R
23
111-12449 T120L
26
111-32000 TELS-SPK2
45
111-93087 MBT8SC
48
112-05219 T50I
21
111-12610 T120M
21
111-60000 LK2L
31
111-93088 MBT8SS
47
112-05260 T50I
23
111-12619 T120M
21
111-60001 LK2L
31
111-93089 MBT8S
47
112-05419 T50L
21
111-12660 T120M
24
111-60110 LK2A
31
111-93120 MAT12SS12
49
112-05460 T50L
24
111-12701 T120XM
21
111-60119 LK2A
31
111-93147 MBT14SC
48
112-12019 T120R
21
111-12704 T120XM
21
111-60150 LK2A
31
111-93148 MBT14SS
47
114-01879 T18R
28
111-12719 T120XM
26
111-60159 LK2A
31
111-93149 MBT14S
47
114-03079 T30R
28
111-12822 T120S
27
111-60160 LK2A
31
111-93160 MAT16SS12
49
114-03379 T30R
28
111-12824 T120S
26
111-60205 LK2
31
111-93207 MBT20SC
48
114-04979 T50R
28
111-12826 T120S
28
111-60210 LK2
31
111-93208 MBT20SS
47
114-05779 T50L
28
111-12827 T120S
29
111-60219 LK2
31
111-93209 MBT20S
47
114-12179 T120R(E)
28
111-12829 T120S
21
111-60501 LK5
31
111-93240 MAT24SS12
49
115-00000 RTT750HR
40
111-12830 T120S
24
111-60510 LK5
31
111-93277 MBT27SC
48
115-00001 RTT750HR
40
111-12850 T120S
26
111-60519 LK5
31
111-93278 MBT27SS
47
115-00002 LR55R
36
111-14810 T150R(H)
22
111-60559 LK5
31
111-93279 MBT27S
47
115-00003 LR55R
36
111-14819 T150R(H)
22
111-60560 LK5
31
111-93337 MBT33SC
48
115-00004 LR55R
36
111-14860 T150R(H)
24
111-81100 RS1
38
111-93338 MBT33SS
47
115-00005 LR55R
36
111-15050 T150R(H)
26
111-81103 RS1
38
111-93339 MBT33S
47
115-00006 LR55R
36
111-15069 T150R(H)
26
111-81919 IT18FL
162
111-94000 LFPC103
50
115-00007 LR55R
36
111-15300 T150XLL
22
111-85019 IT50R
163
111-94087 MBT8HC
48
115-00008 LR55R
36
111-15304 T150XLL
22
111-85119 IT50RT
163
111-94088 MBT8HS
47
115-00009 LR55S
36
111-15305 T150XLL
24
111-85219 IT50RD
163
111-94089 MBT8H
47
115-00010 LR55S
36
111-15405 T150L
22
111-85319 IT50L
163
111-94147 MBT14HC
48
115-00011 LR55S
36
111-15410 T150L
26
111-85329 T50VSL5
52
111-94148 MBT14HS
47
115-00012 LR55S
36
217
7.2
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
Nr art. 115-00013 – 152-11359
Nr art.
218
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
115-00013 LR55S
36
118-05050 T50ROS
35
121-83370 KR8/33
43
150-55948 T30RFT5
53
115-00014 LR55S
36
118-05059 T50ROS
35
121-83378 KR8/33
43
150-76079 T50ROSEC4B
58
115-00015 LR55S
36
118-05060 T50ROS
35
121-83380 KR8/33
43
150-76080 T30REC4B
58
115-00030 RTT750HR
40
118-05078 T50ROS
35
121-83461 KR8/33-STOP198
43
150-76090 T30REC4A
58
115-00043 REZ300
38
118-05850 T50SOS
35
121-98119 KR8/S1
44
150-76099 T50ROSEC4A
58
115-07110 RT50RS5
56
118-05859 T50SOS
35
121-98151 KR8/S1
44
150-77932 T30LRFT6
53
115-07190 SRT1807
37
118-05860 T50SOS
35
121-98160 KR8/S1
44
150-77935 T18RFT6
53
115-07270 SRT2607
37
118-05878 T50SOS
35
122-68019 Nóż
195
150-77936 T50RDHFT6
53
115-11270 SRT26011
37
118-05900 T50LOS
35
122-80032 Nóż
195
150-77938 T50RFT6
53
115-11350 SRT34011
37
120-00000 Autotool 2000
186
126-00000 T50SOSEC13E
58
150-77941 T50RFT6
53
115-28590 SRT58028
37
120-00010 Zasilacz
186
126-00001 T50SL5
52
150-77950 T30RFT6
53
115-40200 REZ200
38
120-00020 Ładowarka
186
126-00005 T50SL5
52
151-00115 MB3
61
115-40300 REZ300
38
120-00030 Akumulator przenośny
186
126-00027 T50SL7
52
151-00135 MB2A
61
116-05412 T80L
30
120-00040 Osprzęt do pracy stajonarnej
186
126-00032 T50SSFM
52
151-00312 FKH50AVHB
60
116-05414 T80L
30
120-00050 Osprzęt do pracy w podwieszeniu 186
126-01104 T50SSFM
52
151-00313 FKH80AVHB
60
116-05415 T80L
30
120-00060 Sterownik
186
130-00012 TEXTIE® S
46
151-00432 MB3APT
60
116-05416 T80L
30
120-00080 Wspornik pomocniczy HH20
186
130-00013 TEXTIE® M
46
151-00433 MB4APT
60
116-08012 T80R
30
120-04010 T18RA50
189
130-00014 TEXTIE® M
46
151-00434 MB5APT
60
116-08014 T80R
30
120-04019 T18RA50
189
130-00016 TEXTIE® M
46
151-00435 MB5AVHB
60
116-08015 T80R
30
120-46009 T18RA3500
189
130-00017 TEXTIE® M
46
151-01802 MB2A
61
116-08016 T80R
30
120-50009 T18RA3500
189
130-00018 TEXTIE® M
46
151-01806 MB2AM
61
116-15012 T150R(H)
30
120-50010 T18RA3500
189
130-00019 TEXTIE® L
46
151-01808 MB2AM
61
116-15014 T150R(H)
30
121-00680 KR6/8
195
130-00020 TEXTIE® 5M
46
151-11310 TY3G1S
62
116-15015 T150R(H)
30
121-00889 KR8PNSE
195
130-00021 TEXTIE® M
46
151-11319 TY3G1S
62
116-15016 T150R(H)
30
121-05019 KR8/50
44
130-00022 TEXTIE® 25M
46
151-11810 TY8G1S
62
117-00004 T50RDH
33
121-05051 KR8/50
44
131-80050 SB9/172
56
151-11819 TY8G1S
62
117-00008 T50LDH
33
121-05060 KR8/50
44
148-00200 T50SOSEC12E
58
151-21319 TY3G1
62
117-05000 T50RDH
33
121-06019 KR8/60
44
148-90000 HECP-2
133
151-21819 TY8G1
62
117-05002 T50RDH
33
121-06060 KR8/60
44
148-90001 HECP-3
133
151-26302 LKM
63
117-05050 T50RDH
33
121-07019 KR8/70
44
148-90002 HECP-4
133
151-26303 LKM
63
117-05060 T50RDH
33
121-07060 KR8/70
44
148-90003 HECP-5
133
151-26800 CL8
63
117-05250 T50I
26
121-08019 KR8/80
44
148-90004 HECP-6
133
151-26819 CL8
63
117-05302 T50IDH
33
121-08060 KR8/80
44
148-90005 HECP-8
133
151-26860 CL8
63
117-05360 T50IDH
33
121-10019 KR8/100
44
148-90006 HECE-2
135
151-28320 MB3A
61
117-05362 T50IDH
33
121-10060 KR8/100
44
148-90007 HECE-3
135
151-28349 MB3A
61
117-05400 T50LDH
33
121-11051 KR8/110
44
148-90008 HECE-4
135
151-28359 MB3
61
117-05402 T50LDH
33
121-11060 KR8/110
44
148-90009 HECE-5
135
151-28412 MB4A
61
117-05460 T50LDH
33
121-12019 KR8/120
44
148-90010 HECE-8
135
151-28423 MB4
61
117-08070 T80R
26
121-15019 KR8/150
44
150-09110 T18RFT6
53
151-28425 MB4
61
118-00014 T30ROS
35
121-58519 KR8/C5
44
150-10690 SB14/172
56
151-28430 MB4A3
61
118-00018 T50MOS
35
121-58551 KR8/C5
44
150-10900 SB9/230
56
151-28449 MB4CAS
61
118-00021 T50MOS
35
121-58560 KR8/C5
44
150-10901 SBS9/230
56
151-28459 MB4CA
61
118-00022 T50MOS
35
121-63519 KR6/35
43
150-11400 SB14/230
56
151-28469 MB4A
61
118-00032 PT2A
39
121-63555 KR6/35
43
150-31090 T30RFT6LG
53
151-28479 MB4
61
118-00035 T18ROS
35
121-63560 KR6/35
43
150-31091 T50RFT6LG
53
151-28519 MB5
61
118-00039 T18ROS
35
121-63570 KR6/35
43
150-31097 T30LFT6LG
53
151-28529 MB5A
61
118-00040 T50ROS
35
121-74359 KR8/43
43
150-40581 T50ROSEC5B
58
151-28530 MB5A3
61
118-00044 T30LOS
35
121-74360 KR8/43
43
150-40591 T50ROSEC5A
58
151-28602 MB5A
61
118-00055 T50MOS
35
121-82119 KR8/21
43
150-48396 T80RFT6X12
52
151-28725 MB3
61
118-00064 T30ROS
35
121-82155 KR8/21
43
150-48397 T80RFT6X12
52
151-61119 FH18
63
118-00066 T120ROS
35
121-82160 KR8/21
43
150-55850 T30RFT5
53
151-61319 FH30
63
118-00067 T120ROS
35
121-82170 KR8/21
43
150-55940 T30RFT5
53
151-61519 FH50
63
118-04702 T18ROS
35
121-83319 KR8/33
43
150-55941 T50RFT5
53
152-11209 TY5K2
64
118-04800 T30ROS
35
121-83355 KR8/33
43
150-55942 T30LRFT5
53
152-11309 TY5K3
64
118-04900 T30LOS
35
121-83360 KR8/33
43
150-55943 T50SFT5
53
152-11359 TY5K3/5
64
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
7.2
Nr art. 152-11409 – 211-60002
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
152-11409 TY5K4
64
161-44100 SBPAV04
117
170-05100 HELAHOOK10
124
173-01600 HEGEMIP16
122
152-12300 TY5K3
64
161-44200 SBPAV09
117
170-05150 HELAHOOK15
124
173-60400 HEGEMIPV004
122
152-12350 TY5K3/5
64
161-44300 SBPAV016
117
170-05200 HELAHOOK20
124
173-60600 HEGEMIPV006
122
152-51059 TY5K1
64
161-45000 SBPTFE1.5
117
170-05250 HELAHOOK25
124
173-60800 HEGEMIPV008
122
152-55059 TY5K5
64
161-45100 SBPTFE4
117
170-05300 HELAHOOK30
124
173-61000 HEGEMIPV010
122
155-05400 T50SOSSB5HEC
55
161-45200 SBPTFE9
117
170-10300 HEGP03
118
173-61200 HEGEMIPV012
122
155-05701 T50SOSSBH5E
54
161-60001 HAT8
115
170-10400 HEGP04
118
173-61400 HEGEMIPV014
122
155-12300 T50SOSSBS5E
55
161-60002 HAT16
115
170-10500 HEGP05
118
173-61600 HEGEMIPV016
122
155-23601 T50SOSWSP5E
55
161-60003 HAT20
115
170-10600 HEGP06
118
191-10019 SNP1(E)
68
155-30602 T50SSBS50TE
54
161-60004 HAT25
115
170-10800 HEGP08
118
191-10029 SNP2(E)
68
155-46302 T50SOSSB6HE
55
161-60005 HAT30
115
170-11000 HEGP10
118
191-10039 SNP3(E)
68
156-00006 T50ROSEC23
59
161-63101 HWPAV08
113
170-11200 HEGP12
118
191-10049 SNP4(E)
68
156-00007 T50ROSEC24
59
161-63201 HWPAV016
113
170-11500 HEGP15
118
191-10069 SNP6(E)
68
156-00010 T50ROSEC21
58
161-63301 HWPAV020
113
170-12000 HEGP20
118
191-10089 SNP8(E)
68
156-00011 T50ROSEC22
58
161-63401 HWPAV025
113
170-12500 HEGP25
118
191-10109 SNP10(E)
68
156-00020 T50ROSEC20
59
161-63501 HWPAV030
113
170-13000 HEGP30
118
191-10129 SNP12(E)
68
156-00025 T50RFT5
53
161-64002 HWCLIP08
114
170-14000 HEGP40
118
191-10149 SNP14(E)
68
156-00076 T50ROSFT6
53
161-64004 HWCLIP16
114
170-15000 HEGP50
118
191-10169 SNP16(E)
68
156-01500 T50SFT6
53
161-64006 HWCLIP20
114
170-30400 HEGPV004
119
191-10189 SNP18(E)
68
156-04602 T50ROSEC19
59
161-64008 HWCLIP25
114
170-30600 HEGPV006
119
191-10209 SNP20(E)
68
156-05300 T50RFT6
53
161-64010 HWCLIP30
114
170-30800 HEGPV008
119
191-10229 SNP22(E)
68
156-05308 T50RFT6
53
161-64012 HWBASEA
115
170-31200 HEGPV012
119
191-10249 SNP24(E)
68
156-05903 T50ROSEC9
58
161-64014 HWBASE
115
170-31500 HEGPV015
119
191-10329 SNP32(E)
68
156-05904 T50ROSEC10
58
161-64101 HWPP8
113
170-32000 HEGPV020
119
191-10349 SNP34(E)
68
161-41000 SBPE1.5
117
161-64102 HWPP8
113
170-35000 HEGPV050
119
191-10369 SNP36(E)
68
161-41001 SBPE1.5
117
161-64103 HWPP8
113
170-40400 HEGPA6604
120
191-10389 SNP38(E)
68
161-41002 SBPE1.5
117
161-64104 HWPP8
113
170-40600 HEGPA6606
120
191-10429 SNP42(E)
68
161-41100 SBPE4
117
161-64201 HWPP16
113
170-40800 HEGPA6608
120
191-10469 SNP46(E)
68
161-41101 SBPE4
117
161-64202 HWPP16
113
170-41000 HEGPA6610
120
191-10509 SNP50(E)
68
161-41102 SBPE4
117
161-64203 HWPP16
113
170-41200 HEGPA6612
120
191-10549 SNP54(E)
68
161-41103 SBPE4D
116
161-64204 HWPP16L2
112
170-41600 HEGPA6616
120
191-10589 SNP58(E)
68
161-41104 SBPE4D
116
161-64205 HWPP16L2
112
170-42000 HEGPA6620
120
191-10629 SNP62(E)
68
161-41105 SBPE4D
116
161-64206 HWPP16L2
112
170-42500 HEGPA6625
120
192-10010 SNP1
68
161-41200 SBPE9
117
161-64207 HWPP16
113
170-43000 HEGPA6630
120
192-10020 SNP2
68
161-41201 SBPE9
117
161-64301 HWPP20
113
170-44000 HEGPA6640
120
192-10040 SNP4
68
161-41202 SBPE9
117
161-64302 HWPP20
113
170-45000 HEGPA6650
120
192-10060 SNP6
68
161-41203 SBPE9D
116
161-64303 HWPP20
113
170-46000 HEGPA6660
120
192-10070 SNP7
68
161-41204 SBPE9D
116
161-64304 HWPP20
113
170-50030 HEGPV0X03
119
192-10080 SNP8
68
161-41205 SBPE9D
116
161-64401 HWPP25
113
170-50060 HEGPV0X06
119
192-10100 SNP10
68
161-41300 SBPE16
117
161-64402 HWPP25
113
170-50090 HEGPV0X09
119
192-10120 SNP12
68
161-41301 SBPE16
117
161-64403 HWPP25
113
170-50120 HEGPV0X12
119
192-10140 SNP14
68
161-41302 SBPE16
117
161-64404 HWPP25L2
112
170-50200 HEGPV0X20
119
192-10160 SNP16
68
161-42000 SBPA1.5
117
161-64405 HWPP25L2
112
170-50300 HEGPV0X30
119
192-10180 SNP18
68
161-42100 SBPA4
117
161-64406 HWPP25L2
112
170-50400 HEGPV0X40
119
192-10190 SNP19
68
161-42200 SBPA9
117
161-64407 HWPP25
113
170-50500 HEGPV0X50
119
192-10220 SNP22
68
161-42300 SBPA16
117
161-64501 HWPP30
113
170-80150 HLB15
123
192-10240 SNP24
68
161-43000 SBPEFR1.5
117
161-64502 HWPP30
113
170-80250 HLB25
123
192-10280 SNP28
68
161-43001 SBPEFR1.5
117
161-64503 HWPP30
113
170-80350 HLB35
123
192-10320 SNP32
68
161-43100 SBPEFR4
117
161-64504 HWPP30
113
170-99001 HSG0
125
192-10360 SNP36
68
161-43101 SBPEFR4
117
170-00060 HEGPX06
118
173-00400 HEGEMIP04
122
192-10380 SNP38
68
161-43200 SBPEFR9
117
170-00090 HEGPX09
118
173-00600 HEGEMIP06
122
192-10420 SNP42
68
161-43201 SBPEFR9
117
170-00120 HEGPX12
118
173-00800 HEGEMIP08
122
192-10500 SNP50
68
161-43300 SBPEFR16
117
170-00200 HEGPX20
118
173-01000 HEGEMIP10
122
193-00150 SNP1.5
161-43301 SBPEFR16
117
170-00300 HEGPX30
118
173-01200 HEGEMIP12
122
201-20010 R1
161-44000 SBPAV01.5
117
170-00400 HEGPX40
118
173-01400 HEGEMIP14
122
211-60002 H3P
68
114
66
219
7.2
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
Nr art. 211-60003 – 319-30000
Nr art.
220
Typ
Strona
211-60003 H4P
66
Nr art.
308-10300 HIS-A-3/1
Typ
Strona
78
Nr art.
309-11024 TF21 101.6/50.8
Typ
Strona
86
Nr art.
309-21276 TF21 12.7/6.4
Typ
Strona
211-60004 H5P
66
308-10303 HIS-A-3/1
78
309-11026 TF21 101.6/50.8
86
309-21279 TF21 12.7/6.4
86
211-60005 H6P
66
308-10600 HIS-A-6/2
78
309-11029 TF21 101.6/50.8
86
309-31023 TF24 101.6/50.8
87
211-60006 H7P
66
308-10603 HIS-A-6/2
78
309-11270 TF21 12.7/6.4
86
309-31903 TF24 19.0/9.5
87
211-60007 H8P
66
308-10900 HIS-A-9/3
78
309-11900 TF21 19.0/9.5
86
309-32543 TF24 25.4/12.7
87
211-60010 H1P
66
308-10903 HIS-A-9/3
78
309-11902 TF21 19.0/9.5
86
309-33813 TF24 38.0/19.5
87
211-60019 H1P
66
308-11200 HIS-A-12/4
78
309-11904 TF21 19.0/9.5
86
309-35083 TF24 50.8/25.4
87
211-60020 H2P
66
308-11203 HIS-A-12/4
78
309-11906 TF21 19.0/9.5
86
309-37603 TF24 76.0/38.0
87
211-60029 H2P
66
308-11800 HIS-A-18/6
78
309-11907 TF21 19.0/9.5
86
309-40123 TF24 1.2/0.6
87
211-60039 H3P
66
308-11803 HIS-A-18/6
78
309-11909 TF21 19.0/9.5
86
309-40163 TF24 1.6/0.8
87
211-60049 H4P
66
308-12400 HIS-A-24/8
78
309-12540 TF21 25.4/12.7
86
309-40243 TF24 2.4/1.2
87
211-60059 H5P
66
308-12403 HIS-A-24/8
78
309-12542 TF21 25.4/12.7
86
309-40247 TF21 2.4/1.2
85
211-60069 H6P
66
308-30150 HIS-3-1,5/0,5
78
309-12544 TF21 25.4/12.7
86
309-40323 TF24 3.2/1.6
87
211-60079 H7P
66
308-30152 HIS-3-1,5/0,5
78
309-12546 TF21 25.4/12.7
86
309-40327 TF21 3.2/1.6
85
211-60089 H8P
66
308-30153 HIS-3-1,5/0,5
78
309-12547 TF21 25.4/12.7
86
309-40953 TF24 9.5/4.8
87
211-60099 H9P
66
308-30156 HIS-3-1,5/0,5
78
309-12549 TF21 25.4/12.7
86
309-40957 TF21 9.5/4.8
85
211-60109 H10P
66
308-30300 HIS-3-3/1
78
309-13810 TF21 38.0/19.0
86
309-41273 TF24 12.7/6.4
87
211-60119 H11P
66
308-30302 HIS-3-3/1
78
309-13812 TF21 38.0/19.0
86
309-41277 TF21 12.7/6.4
86
211-60120 H11P
66
308-30303 HIS-3-3/1
78
309-13814 TF21 38.0/19.0
86
309-50482 TF21 4.8/2.4
85
211-60129 H12P
66
308-30306 HIS-3-3/1
78
309-13816 TF21 38.0/19.0
86
309-50483 TF24 4.8/2.4
87
211-60139 H13P
66
308-30307 HIS-3-3/1
78
309-13817 TF21 38.0/19.0
86
309-50484 TF21 4.8/2.4
85
211-60149 H14P
66
308-30600 HIS-3-6/2
78
309-13819 TF21 38.0/19.0
86
309-50486 TF21 4.8/2.4
85
211-60159 H15P
66
308-30602 HIS-3-6/2
78
309-15080 TF21 50.8/25.4
86
309-50487 TF21 4.8/2.4
85
211-60169 H16P
66
308-30603 HIS-3-6/2
78
309-15082 TF21 50.8/25.4
86
309-50489 TF21 4.8/2.4
85
211-60179 H17P
66
308-30606 HIS-3-6/2
78
309-15084 TF21 50.8/25.4
86
309-50642 TF21 6.4/3.2
85
211-60189 H18P
66
308-30607 HIS-3-6/2
78
309-15086 TF21 50.8/25.4
86
309-50643 TF24 6.4/3.2
87
234-10100 KK1
69
308-30900 HIS-3-9/3
78
309-15087 TF21 50.8/25.4
86
309-50644 TF21 6.4/3.2
85
234-10200 KK2
69
308-30902 HIS-3-9/3
78
309-15089 TF21 50.8/25.4
86
309-50646 TF21 6.4/3.2
85
234-10300 KK3
69
308-30903 HIS-3-9/3
78
309-17600 TF21 76.0/38.0
86
309-50647 TF21 6.4/3.2
85
234-10400 KK4
69
308-30906 HIS-3-9/3
78
309-17602 TF21 76.0/38.0
86
309-50649 TF21 6.4/3.2
85
251-10009 G51PAA
127
308-30907 HIS-3-9/3
78
309-17604 TF21 76.0/38.0
86
315-50320 TR27 3.2/1.6
98
251-10109 G51PA
127
308-31200 HIS-3-12/4
78
309-17606 TF21 76.0/38.0
86
315-50480 TR27 4.8/2.4
98
251-10209 G51PB
127
308-31202 HIS-3-12/4
78
309-17609 TF21 76.0/38.0
86
315-50640 TR27 6.4/3.2
98
251-10309 G51PC
127
308-31203 HIS-3-12/4
78
309-20122 TF21 1.2/0.6
85
315-50950 TR27 9.5/4.8
98
251-10409 G51PD
127
308-31206 HIS-3-12/4
78
309-20124 TF21 1.2/0.6
85
315-51270 TR27 12.7/6.4
98
251-10509 G51PE
127
308-31207 HIS-3-12/4
78
309-20126 TF21 1.2/0.6
85
315-51900 TR27 19.1/9.5
98
251-10609 G51PF
127
308-31800 HIS-3-18/6
78
309-20129 TF21 1.2/0.6
85
315-52540 TR27 25.4/12.7
98
251-10709 G51PG
127
308-31802 HIS-3-18/6
78
309-20162 TF21 1.6/0.8
85
315-53810 TR27 38.1/19.1
98
251-10809 G51PH
127
308-31803 HIS-3-18/6
78
309-20164 TF21 1.6/0.8
85
315-55100 TR27 50.8/25.4
98
251-21109 G51NA
127
308-31806 HIS-3-18/6
78
309-20166 TF21 1.6/0.8
85
319-00150 TREDUX 1,5/0,5
79
251-21209 G51NB
127
308-31807 HIS-3-18/6
78
309-20169 TF21 1.6/0.8
85
319-00157 TREDUX 1,5/0,5-GNYE
80
251-21309 G51NC
127
308-32400 HIS-3-24/8
78
309-20242 TF21 2.4/1.2
85
319-00300 TREDUX 3/1
79
251-21409 G51ND
127
308-32402 HIS-3-24/8
78
309-20244 TF21 2.4/1.2
85
319-00307 TREDUX 3/1-GNYE
79
251-21509 G51NE
127
308-32403 HIS-3-24/8
78
309-20246 TF21 2.4/1.2
85
319-00600 TREDUX 6/2
79
251-21609 G51NF
127
308-32406 HIS-3-24/8
78
309-20249 TF21 2.4/1.2
85
319-00607 TREDUX 6/2-GNYE
79
251-21709 G51NG
127
308-32407 HIS-3-24/8
78
309-20322 TF21 3.2/1.6
85
319-01200 TREDUX 12/4
79
251-21809 G51NH
127
309-10120 TF21 1.2/0.6
85
309-20324 TF21 3.2/1.6
85
319-01207 TREDUX 12/4-GNYE
79
251-30109 G51TA
127
309-10160 TF21 1.6/0.8
85
309-20326 TF21 3.2/1.6
85
319-02400 TREDUX 24/8
79
251-30209 G51TB
127
309-10240 TF21 2.4/1.2
85
309-20329 TF21 3.2/1.6
85
319-02407 TREDUX 24/8-GNYE
80
251-30309 G51TC
127
309-10320 TF21 3.2/1.6
85
309-20952 TF21 9.5/4.8
85
319-03800 TREDUX 38,1/19,1
80
251-30409 G51TD
127
309-10480 TF21 4.8/2.4
85
309-20954 TF21 9.5/4.8
85
319-03807 TREDUX 38,1/19,1-GNYE
80
251-30509 G51TE
127
309-10640 TF21 6.4/3.2
85
309-20956 TF21 9.5/4.8
85
319-05100 TREDUX 50,8/25,4
80
251-30609 G51TF
127
309-10950 TF21 9.5/4.8
85
309-20959 TF21 9.5/4.8
85
319-07600 TREDUX 76,2/38,1
80
251-30709 G51TG
127
309-11020 TF21 101.6/50.8
86
309-21272 TF21 12.7/6.4
86
319-10200 TREDUX 101,6/50,8
80
251-30809 G51TH
127
309-11022 TF21 101.6/50.8
86
309-21274 TF21 12.7/6.4
86
319-30000 TREDUX-Display
79
86
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
7.2
Nr art. 321-10090 – 401-52780
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
321-10090 HU47 9/3
93
323-50500 TREDUX MA47 - 50/16
81
333-31207 TF31 12/4
89
339-03189 TFE4-1 1/4
97
321-10130 HU47 13/4
93
323-50630 TREDUX MA47 - 63/19
81
333-31209 TF31 12/4
89
340-03010 EPS-300 3/1
91
321-10180 HU47 19/6
93
323-50750 TREDUX MA47 - 75/22
81
333-31800 TF31 18/6
89
340-06020 EPS-300 6/2
91
321-10280 HU47 33/8
93
323-50950 TREDUX MA47 - 95/30
81
333-31802 TF31 18/6
89
340-09030 EPS-300 9/3
91
321-10450 HU47 45/12
93
330-00320 VITON®-E 3,2/1,6
96
333-31803 TF34 18/6
90
340-12040 EPS-300 12/4
91
321-10510 HU47 51/16
93
330-00480 VITON®-E 4,8/2,4
96
333-31804 TF31 18/6
89
340-19060 EPS-300 19/6
91
321-10680 HU47 68/22
93
330-00640 VITON®-E 6,4/3,2
96
333-31805 TF31 18/6
89
340-24080 EPS-300 24/8
91
321-10850 HU47 85/25
93
330-00950 VITON®-E 9,5/4,8
96
333-31806 TF31 18/6
89
340-40130 EPS-300 40/13
91
321-10900 HU47 105/30
93
330-01270 VITON®-E 12,7/6,4
96
333-31807 TF31 18/6
89
341-04010 EPS-400 4/1
91
321-11300 HU47 130/36
93
330-01900 VITON®-E 19,0/9,5
96
333-31809 TF31 18/6
89
341-08020 EPS-400 8/2
91
321-11600 HU47 160/50
93
330-02540 VITON®-E 25,4/12,7
96
333-32400 TF31 24/8
89
341-12030 EPS-400 12/3
91
321-11850 HU47 180/50
93
330-03810 VITON®-E 38,0/19,0
96
333-32402 TF31 24/8
89
341-16040 EPS-400 16/4
91
321-20090 HA47 9/3
93
330-05080 VITON®-E 50,8/25,4
96
333-32403 TF34 24/8
90
341-24060 EPS-400 24/6
91
321-20130 HA47 13/4
93
333-20150 TF31 1,5/0,5
89
333-32404 TF31 24/8
89
341-32080 EPS-400 32/8
91
321-20180 HA47 19/6
93
333-20900 TF31 9/3
89
333-32405 TF31 24/8
89
342-20320 PST-H 3.2/1.6
94
321-20280 HA47 33/8
93
333-21200 TF31 12/4
89
333-32406 TF31 24/8
89
342-20480 PST-H 4.8/2.4
94
321-20450 HA47 45/12
93
333-24000 TF31 40/13
89
333-32407 TF31 24/8
89
342-20640 PST-H 6.4/3.2
94
321-20510 HA47 51/16
93
333-30150 TF31 1,5/0,5
89
333-32409 TF31 24/8
89
342-20950 PST-H 9.5/4.8
94
321-20680 HA47 68/22
93
333-30152 TF31 1,5/0,5
89
333-34000 TF31 40/13
89
342-21270 PST-H 12.7/6.4
94
321-20850 HA47 85/25
93
333-30153 TF34 1,5/0,5
90
333-34002 TF31 40/13
89
342-21900 PST-H 19.0/9.5
94
321-20900 HA47 105/30
93
333-30154 TF31 1,5/0,5
89
333-34003 TF34 40/13
90
342-22540 PST-H 25.4/12.7
94
321-21300 HA47 130/36
93
333-30155 TF31 1,5/0,5
89
333-34004 TF31 40/13
89
342-23810 PST-H 38.0/19.0
94
321-21600 HA47 160/50
93
333-30156 TF31 1,5/0,5
89
333-34005 TF31 40/13
89
342-25080 PST-H 51.0/25.4
94
321-21850 HA47 180/50
93
333-30157 TF31 1,5/0,5
89
333-34006 TF31 40/13
89
342-27620 PST-H 76.0/38.0
94
321-50130 TREDUX HA47 - 13/4
79, 82
333-30159 TF31 1,5/0,5
89
333-34007 TF31 40/13
89
342-29160 PST-H 102.0/51.0
94
321-50190 TREDUX HA47 - 19/6
79, 82
333-30300 TF31 3/1
89
333-34009 TF31 40/13
89
342-30320 PST-HT 3.2/1.6
95
321-50330 TREDUX HA47 - 33/8
79, 82
333-30302 TF31 3/1
89
333-40300 TF31 3/1
89
342-30480 PST-HT 4.8/2.4
95
321-50450 TREDUX HA47 - 45/12
79, 82
333-30303 TF34 3/1
90
333-40600 TF31 6/2
89
342-30640 PST-HT 6.4/3.2
95
321-50510 TREDUX HA47 - 51/16
82
333-30304 TF31 3/1
89
333-41800 TF31 18/6
89
342-30950 PST-HT 9.5/4.8
95
321-50680 TREDUX HA47 - 68/22
82
333-30305 TF31 3/1
89
333-42400 TF31 24/8
89
342-31270 PST-HT 12.7/6.4
95
321-50850 TREDUX HA47 - 85/25
82
333-30306 TF31 3/1
89
336-00079 TFE2-30
97
342-31900 PST-HT 19.0/9.5
95
323-10120 MU47 12/3
92
333-30307 TF31 3/1
89
336-00099 TFE2-28
97
342-32540 PST-HT 25.4/12.7
95
323-10190 MU47 19/6
92
333-30309 TF31 3/1
89
336-00109 TFE2-26
97
342-33810 PST-HT 38.0/19.0
95
323-10300 MU47 30/8
92
333-30600 TF31 6/2
89
336-00139 TFE2-24
97
342-35080 PST-HT 51.0/25.4
95
323-10400 MU47 40/12
92
333-30602 TF31 6/2
89
336-00149 TFE2-22
97
354-02259 HMT200A
83
323-10500 MU47 50/16
92
333-30603 TF34 6/2
90
336-00159 TFE2-20
97
380-03001 ShrinKit 321 Basic
76
323-10630 MU47 63/19
92
333-30604 TF31 6/2
89
336-00199 TFE2-18
97
380-03002 ShrinKit 321 Universal
74
323-10750 MU47 75/22
92
333-30605 TF31 6/2
89
336-00249 TFE2-16
97
380-03003 ShrinKit 321-A
75
323-10950 MU47 95/30
92
333-30606 TF31 6/2
89
336-00319 TFE2-14
97
391-90001 Z3 Dysza płaska
197
323-11150 MU47 115/34
92
333-30607 TF31 6/2
89
336-00399 TFE2-12
97
391-90002 E4500
197
323-11400 MU47 140/42
92
333-30609 TF31 6/2
89
336-00489 TFE2-10
97
391-90100 Pojemnik z gazem (propan/butan) 197
323-20120 MA47 12/3
92
333-30900 TF31 9/3
89
336-00619 TFE2-8
97
391-90200 Z1 Dysza szerokokątna
197
323-20190 MA47 19/6
92
333-30902 TF31 9/3
89
336-00779 TFE2-6
97
391-90300 Z2 Dysza refleksyjna
197
323-20300 MA47 30/8
92
333-30903 TF34 9/3
90
336-00949 TFE2-4
97
401-13180 113-1-G
100
323-20400 MA47 40/12
92
333-30904 TF31 9/3
89
336-01109 TFE2-2
97
401-13480 113-4-G
100
323-20500 MA47 50/16
92
333-30905 TF31 9/3
89
336-01209 TFE2-0
97
401-29180 129-1-G
101
323-20630 MA47 63/19
92
333-30906 TF31 9/3
89
339-00209 TFE4-5/64
97
401-30180 130-1-G
101
323-20750 MA47 75/22
92
333-30907 TF31 9/3
89
339-00329 TFE4-1/8
97
401-31180 131-1-G
101
323-20950 MA47 95/30
92
333-30909 TF31 9/3
89
339-00340 TFE4-3/16
97
401-32180 132-1-G
101
323-21150 MA47 115/34
92
333-31200 TF31 12/4
89
339-00649 TFE4-1/4
97
401-33180 133-1-G
101
323-21400 MA47 140/42
92
333-31202 TF31 12/4
89
339-00959 TFE4-3/8
97
401-34180 134-1-G
101
323-50120 TREDUX MA47 - 12/3
79, 81
333-31203 TF34 12/4
90
339-01279 TFE4-1/2
97
401-35180 135-1-G
101
323-50190 TREDUX MA47 - 19/6
79, 81
333-31204 TF31 12/4
89
339-01599 TFE4-5/8
97
401-36180 136-1-G
101
323-50300 TREDUX MA47 - 30/8
79, 81
333-31205 TF31 12/4
89
339-01909 TFE4-3/4
97
401-38180 138-1-G
101
323-50400 TREDUX MA47 - 40/12
79, 81
333-31206 TF31 12/4
89
339-02549 TFE4-1
97
401-52780 152-41-G
100
221
7.2
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
Nr art. 401-52880 – 515-03084
Nr art.
222
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
401-52880 152-42-G
100
404-42022 442-1-B8W
109
515-01014 HGDC1-3
155
515-02044 HGDC2-5
155
401-53780 153-41-G
100
404-44010 444-1-B8W2
109
515-01024 HGDC1-3
155
515-02054 HGDC2-5
155
401-53880 153-42-G
100
411-08180 1108-1-G
102
515-01034 HGDC1-3
155
515-02064 HGDC2-5
155
401-54780 154-41-G
100
411-08480 1108-4-G
102
515-01044 HGDC1-3
155
515-02074 HGDC2-5
155
401-54880 154-42-G
100
411-21180 1121-1-G
103
515-01054 HGDC1-3
155
515-02084 HGDC2-5
155
401-55780 155-41-G
100
411-22180 1122-1-G
103
515-01064 HGDC1-3
155
515-02094 HGDC2-5
155
401-55880 155-42-G
100
411-23180 1123-1-G
103
515-01074 HGDC1-3
155
515-02104 HGDC2-5
155
401-56780 156-41-G
100
411-24180 1124-1-G
103
515-01084 HGDC1-3
155
515-02114 HGDC2-5
155
401-56880 156-42-G
100
411-25180 1125-1-G
103
515-01094 HGDC1-3
155
515-02124 HGDC2-5
155
401-57780 157-41-G
100
411-26180 1126-1-G
103
515-01104 HGDC1-3
155
515-02134 HGDC2-5
155
401-57880 157-42-G
100
411-27180 1127-1-G
103
515-01114 HGDC1-3
155
515-02144 HGDC2-5
155
401-57980 157-43-G
100
411-28180 1128-1-G
103
515-01124 HGDC1-3
155
515-02154 HGDC2-5
155
401-58780 158-41-G
100
411-29180 1129-1-G
103
515-01134 HGDC1-3
155
515-02164 HGDC2-5
155
401-58880 158-42-G
100
411-33180 1133-1-G
103
515-01144 HGDC1-3
155
515-02174 HGDC2-5
155
401-58980 158-43-G
100
411-34180 1134-1-G
103
515-01154 HGDC1-3
155
515-02184 HGDC2-5
155
401-59780 159-41-G
100
411-35180 1135-1-G
103
515-01164 HGDC1-3
155
515-02194 HGDC2-5
155
401-59880 159-42-G
100
411-36180 1136-1-G
103
515-01174 HGDC1-3
155
515-02204 HGDC2-5
155
401-59980 159-43-G
100
411-41180 1141-1-G
103
515-01184 HGDC1-3
155
515-02214 HGDC2-5
155
401-60780 160-41-G
100
411-52480 1152-4-G
102
515-01194 HGDC1-3
155
515-02224 HGDC2-5
155
401-60880 160-42-G
100
411-54480 1154-4-G
102
515-01204 HGDC1-3
155
515-02234 HGDC2-5
155
401-60980 160-43-G
100
411-55480 1155-4-G
102
515-01214 HGDC1-3
155
515-02244 HGDC2-5
155
401-76180 176-1-G
101
411-56480 1156-4-G
102
515-01224 HGDC1-3
155
515-02254 HGDC2-5
155
401-77180 177-1-G
101
411-57480 1157-4-G
102
515-01234 HGDC1-3
155
515-02264 HGDC2-5
155
401-78180 178-1-G
101
411-58480 1158-4-G
102
515-01244 HGDC1-3
155
515-02600 HGDC2-5
155
401-79180 179-1-G
101
411-59480 1159-4-G
102
515-01254 HGDC1-3
155
515-02604 HGDC2-5
155
401-87180 187-1-G
101
411-60480 1160-4-G
102
515-01264 HGDC1-3
155
515-02611 HGDC2-5
155
401-99480 199-4-G
100
412-01180 1201-1-G
105
515-01600 HGDC1-3
155
515-02614 HGDC2-5
155
402-01180 201-1-G
104
412-02180 1202-1-G
105
515-01604 HGDC1-3
155
515-02622 HGDC2-5
155
402-01220 201-2-G
104
412-03180 1203-1-G
105
515-01611 HGDC1-3
155
515-02624 HGDC2-5
155
402-03180 203-1-G
104
412-04180 1204-1-G
105
515-01614 HGDC1-3
155
515-02633 HGDC2-5
155
402-04180 204-1-G
104
412-05180 1205-1-G
105
515-01622 HGDC1-3
155
515-02634 HGDC2-5
155
402-06180 206-1-G
104
412-06180 1206-1-G
105
515-01624 HGDC1-3
155
515-02644 HGDC2-5
155
402-11120 211-1-G
104
412-07180 1207-1-G
105
515-01633 HGDC1-3
155
515-02654 HGDC2-5
155
402-12180 212-1-G
104
412-09180 1209-1-G
105
515-01634 HGDC1-3
155
515-02655 HGDC2-5
155
402-13180 213-1-G
104
412-16180 1216-1-G
105
515-01644 HGDC1-3
155
515-02664 HGDC2-5
155
402-16007 216-1-B8W
109
413-01180 1301-1-G
106
515-01654 HGDC1-3
155
515-02666 HGDC2-5
155
402-18051 218-2-B8W
109
413-02180 1302-1-G
106
515-01655 HGDC1-3
155
515-02674 HGDC2-5
155
402-19032 219-2-B8W
109
413-03180 1303-1-G
106
515-01664 HGDC1-3
155
515-02677 HGDC2-5
155
402-23058 223-2-B8W
109
413-06180 1306-1-G
106
515-01666 HGDC1-3
155
515-02684 HGDC2-5
155
403-04180 304-1-G
104
413-11180 1311-1-G
106
515-01674 HGDC1-3
155
515-02688 HGDC2-5
155
403-06180 306-1-G
104
413-13180 1313-1-G
106
515-01677 HGDC1-3
155
515-02694 HGDC2-5
155
403-10180 310-1-G
104
416-01013 1601-1-B8W
108
515-01684 HGDC1-3
155
515-02699 HGDC2-5
155
403-11180 311-1-G
104
416-08012 1608-1-B8W
108
515-01688 HGDC1-3
155
515-02704 HGDC2-5
155
403-18046 318-2-B8W
109
416-12046 1612-1-B8W
108
515-01694 HGDC1-3
155
515-02714 HGDC2-5
155
403-19056 319-2-B8W
109
416-13054 1613-1-B8W
108
515-01699 HGDC1-3
155
515-02715 HGDC2-5
155
403-20031 320-2-B8W
109
416-14047 1614-1-B8W2
108
515-01704 HGDC1-3
155
515-02724 HGDC2-5
155
403-24016 324-1-B8W
109
416-15035 1615-1-B8W2
108
515-01714 HGDC1-3
155
515-02734 HGDC2-5
155
403-41005 341-1-B8W2
109
416-15070 1615-2-B8W2
108
515-01724 HGDC1-3
155
515-03014 HGDC4-9
156
403-42006 342-1-B8W2
109
416-16053 1616-1-B8W2
108
515-01734 HGDC1-3
155
515-03024 HGDC4-9
156
404-03180 403-1-G
105
416-16110 1616-7-B8W
108
515-01804 HGDC1-3
155
515-03034 HGDC4-9
156
404-08022 408-2-B8W2
109
416-17033 1617-1-B8W2
108
515-01946 HGDC4-9
156
515-03044 HGDC4-9
156
404-09021 409-2-B8W2
109
416-18019 1618-1-B8W
108
515-01947 HGDC4-9
156
515-03054 HGDC4-9
156
404-11180 411-1-G
105
416-20023 1620-1-B8W
108
515-02014 HGDC2-5
155
515-03064 HGDC4-9
156
404-13180 413-1-G
105
500-50820 T82S-BK
152, 162, 166
515-02024 HGDC2-5
155
515-03074 HGDC4-9
156
404-18020 418-4-B8W2
109
500-50822 T82R-RD
152, 162, 166
515-02034 HGDC2-5
155
515-03084 HGDC4-9
156
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
7.2
Nr art. 515-03094 – 556-00133
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
515-03094 HGDC4-9
156
531-07736 HODS85
158
531-15164 HODS50
158
550-41401 RO202REF-1401-YE
152
515-03104 HGDC4-9
156
531-07737 HODS85
158
531-15174 HODS50
158
550-51401 RO202REF-1401-GN
152
515-03114 HGDC4-9
156
531-07923 HODS85
158
531-15184 HODS50
158
550-61401 RO202REF-1401-BU
152
515-03124 HGDC4-9
156
531-07924 HODS85
158
531-15194 HODS50
158
550-71401 RO203REF-1401-WH
152
515-03134 HGDC4-9
156
531-07925 HODS85
158
531-15204 HODS50
158
550-81401 RO203REF-1401-RD
152
515-03144 HGDC4-9
156
531-07926 HODS85
158
531-15214 HODS50
158
550-91401 RO203REF-1401-OG
152
515-03154 HGDC4-9
156
531-07927 HODS85
158
531-15224 HODS50
158
553-30300 TCGT3-1BK
144
515-03164 HGDC4-9
156
531-07928 HODS85
158
531-15234 HODS50
158
553-30302 TCGT3-1RD
144
515-03174 HGDC4-9
156
531-07930 HODS85
158
531-15244 HODS50
158
553-30304 TCGT3-1YE
144
515-03184 HGDC4-9
156
531-07931 HODS85
158
531-15254 HODS50
158
553-30306 TCGT3-1BU
144
515-03194 HGDC4-9
156
531-07932 HODS85
158
531-15264 HODS50
158
553-30309 TCGT3-1WH
144
515-03204 HGDC4-9
156
531-07933 HODS85
158
531-15274 HODS50
158
553-30480 TCGT4.8-1.6BK
144
515-03214 HGDC4-9
156
531-07934 HODS85
158
531-15284 HODS50
158
553-30482 TCGT4.8-1.6RD
144
515-03224 HGDC4-9
156
531-07935 HODS85
158
531-15294 HODS50
158
553-30484 TCGT4.8-1.6YE
144
515-03234 HGDC4-9
156
531-07936 HODS85
158
531-15304 HODS50
158
553-30486 TCGT4.8-1.6BU
144
515-03244 HGDC4-9
156
531-07937 HODS85
158
531-15314 HODS50
158
553-30489 TCGT4.8-1.6WH
144
515-03254 HGDC4-9
156
531-07938 HODS85
158
531-15324 HODS50
158
553-30600 TCGT6-2BK
144
515-03264 HGDC4-9
156
531-07939 HODS85
158
531-15334 HODS50
158
553-30602 TCGT6-2RD
144
515-03600 HGDC4-9
156
531-07940 HODS85
158
531-15344 HODS50
158
553-30604 TCGT6-2YE
144
515-03604 HGDC4-9
156
531-07941 HODS85
158
531-15354 HODS50
158
553-30606 TCGT6-2BU
144
515-03611 HGDC4-9
156
531-07942 HODS85
158
531-15364 HODS50
158
553-30609 TCGT6-2WH
144
515-03614 HGDC4-9
156
531-07943 HODS85
158
531-15365 HODS50
158
553-30900 TCGT9-3BK
144
515-03622 HGDC4-9
156
531-07944 HODS85
158
531-15366 HODS50
158
553-30902 TCGT9-3RD
144
515-03624 HGDC4-9
156
531-07945 HODS85
158
531-15367 HODS50
158
553-30904 TCGT9-3YE
144
515-03633 HGDC4-9
156
531-07946 HODS85
158
531-15368 HODS50
158
553-30906 TCGT9-3BU
144
515-03634 HGDC4-9
156
531-07947 HODS85
158
531-15370 HODS50
158
553-30909 TCGT9-3WH
144
515-03644 HGDC4-9
156
531-07948 HODS85
158
531-15371 HODS50
158
553-31200 TCGT12-4BK
144
515-03654 HGDC4-9
156
531-07949 HODS85
158
531-15372 HODS50
158
553-31202 TCGT12-4RD
144
515-03655 HGDC4-9
156
531-07950 HODS85
158
531-15373 HODS50
158
553-31204 TCGT12-4YE
144
515-03664 HGDC4-9
156
531-07951 HODS85
158
531-15374 HODS50
158
553-31206 TCGT12-4BU
144
515-03666 HGDC4-9
156
531-07952 HODS85
158
540-10000 Automat tłoczący M-Boss
174
553-31209 TCGT12-4WH
144
515-03674 HGDC4-9
156
531-07953 HODS85
158
540-10001 MBC 10X100
174
553-31800 TCGT18-6BK
144
515-03677 HGDC4-9
156
531-07954 HODS85
158
540-10008 MBC 10X60
174
553-31802 TCGT18-6RD
144
515-03684 HGDC4-9
156
531-07955 HODS85
158
540-10009 MBC 10X80
174
553-31804 TCGT18-6YE
144
515-03688 HGDC4-9
156
531-07956 HODS85
158
540-10010 MBC 14X100
174
553-31806 TCGT18-6BU
144
515-03694 HGDC4-9
156
531-07957 HODS85
158
540-10040 MBCR 10X60
174
553-31809 TCGT18-6WH
144
515-03699 HGDC4-9
156
531-07958 HODS85
158
540-10041 MBCR 10X80
174
553-32400 TCGT24-8BK
144
515-03704 HGDC4-9
156
531-07959 HODS85
158
540-10042 MBCR 10X100
174
553-32402 TCGT24-8RD
144
515-03714 HGDC4-9
156
531-07960 HODS85
158
540-10043 MBCR 14X100
174
553-32404 TCGT24-8YE
144
515-03724 HGDC4-9
156
531-07961 HODS85
158
550-11401 RO202REF-1401-WH
152
553-32406 TCGT24-8BU
144
531-00174 HODS50
158
531-15014 HODS50
158
550-14010 SPRO200-1401-WH
151
553-32409 TCGT24-8WH
144
531-00175 HODS50
158
531-15024 HODS50
158
550-14011 RO201-1401-WH
151
556-00101 TT822OUT 110MM
531-00176 HODS50
158
531-15034 HODS50
158
550-14012 RO202-1401-WH
151
556-00103 TTRC+ 100MM
531-00384 HODS85
158
531-15044 HODS50
158
550-14013 RO203-1401-WH
151
556-00111 TT822OUT 60MM
178
531-00386 HODS85
158
531-15054 HODS50
158
550-14014 RO201REF-1401-WH
152
556-00114 TTRC+ 30MM
177
531-00451 HODS50
158
531-15064 HODS50
158
550-14015 RO201REF-1401-RD
152
556-00115 TTRC+ 60MM
177
531-00452 HODS50
158
531-15074 HODS50
158
550-14016 RO201REF-1401-OG
152
556-00117 TT932DOUT 85MM
178
531-07728 HODS85
158
531-15084 HODS50
158
550-14017 RO201REF-1401-YE
152
556-00118 TT932DOUT 102MM
178
531-07729 HODS85
158
531-15094 HODS50
158
550-14018 RO201REF-1401-GN
152
556-00119 TT896DOUT 85MM
178
531-07730 HODS85
158
531-15104 HODS50
158
550-14019 RO201REF-1401-BU
152
556-00120 TT896DOUT 102MM
178
531-07731 HODS85
158
531-15114 HODS50
158
550-21401 RO202REF-1401-RD
152
556-00121 TT940DOUT 85MM
178
531-07732 HODS85
158
531-15124 HODS50
158
550-31401 RO202REF-1401-OG
152
556-00122 TT940DOUT 102MM
178
531-07733 HODS85
158
531-15134 HODS50
158
550-40101 RO203REF-1401-YE
152
556-00124 TT932DOUT 30MM
178
531-07734 HODS85
158
531-15144 HODS50
158
550-40102 RO203REF-1401-GN
152
556-00125 TTRW 30MM
177
531-07735 HODS85
158
531-15154 HODS50
158
550-40103 RO203REF-1401-BU
152
556-00133 TTRW 100MM
178
140, 177
140, 177
223
7.2
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
Nr art. 556-00139 – 594-41102
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
177
561-01254 WIC1-Y
160
561-02600 WIC2-0
160
561-03611 WIC3-1
161
556-00140 TTDTHOUT 60MM
177
561-01264 WIC1-Z
160
561-02604 WIC2-0
160
561-03614 WIC3-1
161
140, 178
561-01600 WIC1-0
160
561-02611 WIC2-1
160
561-03622 WIC3-2
161
178
561-01604 WIC1-0
160
561-02614 WIC2-1
160
561-03624 WIC3-2
161
140, 177
561-01611 WIC1-1
160
561-02622 WIC2-2
160
561-03633 WIC3-3
161
556-00420 TT420
176
561-01614 WIC1-1
160
561-02624 WIC2-2
160
561-03634 WIC3-3
161
556-04000 TT4000-3
176
561-01622 WIC1-2
160
561-02633 WIC2-3
160
561-03644 WIC3-4
161
556-04001 TT4000-2
176
561-01624 WIC1-2
160
561-02634 WIC2-3
160
561-03654 WIC3-5
161
556-20062 TIPTAG11X65RD
145
561-01633 WIC1-3
160
561-02644 WIC2-4
160
561-03655 WIC3-5
161
556-20063 TIPTAG11X65OG
145
561-01634 WIC1-3
160
561-02654 WIC2-5
160
561-03664 WIC3-6
161
556-20064 TIPTAG11X65YE
145
561-01644 WIC1-4
160
561-02655 WIC2-5
160
561-03666 WIC3-6
161
556-20065 TIPTAG11X65GN
145
561-01654 WIC1-5
160
561-02664 WIC2-6
160
561-03674 WIC3-7
161
556-20066 TIPTAG11X65BU
145
561-01655 WIC1-5
160
561-02666 WIC2-6
160
561-03677 WIC3-7
161
556-20069 TIPTAG11X65WH
145
561-01664 WIC1-6
160
561-02674 WIC2-7
160
561-03684 WIC3-8
161
556-20072 TIPTAG11X105RD
145
561-01666 WIC1-6
160
561-02677 WIC2-7
160
561-03688 WIC3-8
161
556-20074 TIPTAG11X100YE
145
561-01674 WIC1-7
160
561-02684 WIC2-8
160
561-03694 WIC3-9
161
556-20079 TIPTAG11X100WH
145
561-01677 WIC1-7
160
561-02688 WIC2-8
160
561-03699 WIC3-9
161
556-21064 TIPTAG15X65YE
145
561-01684 WIC1-8
160
561-02694 WIC2-9
160
561-03704 WIC3-+
161
556-21069 TIPTAG15X65WH
145
561-01688 WIC1-8
160
561-02699 WIC2-9
160
561-03714 WIC3--
161
556-21072 TIPTAG15X105RD
145
561-01694 WIC1-9
160
561-02704 WIC2-+
160
561-03724 WIC3-/
161
556-21074 TIPTAG15X100YE
145
561-01699 WIC1-9
160
561-02714 WIC2--
160
561-03734 WIC3-z
161
556-21075 TIPTAG15X105GN
145
561-01704 WIC1-+
160
561-02724 WIC2-/
160
561-03744 WIC3-.
161
556-21076 TIPTAG15X105BU
145
561-01714 WIC1--
160
561-02734 WIC2-z
160
561-03994 WIC3-A,E,L,N,R,S,T,z
161
556-21079 TIPTAG15X100WH
145
561-01724 WIC1-/
160
561-02744 WIC2-.
160
590-00010 Pusty dyspenser RO
556-26006 TIPTAGVA10X65YEWH
146
561-01734 WIC1-z
160
561-02994 WIC2-A,E,L,N,R,S,T,z
160
594-01101 TAG11LA4-1101-WH
165, 171
556-26007 TIPTAGVA10X90YEWH
146
561-01744 WIC1-.
160
561-03014 WIC3-A
161
594-01102 TAG120LA4-1102-YE
164, 170
556-26008 TIPTAGVA15X65YEWH
146
561-01994 WIC1-A,E,L,N,R,S,T,z
160
561-03024 WIC3-B
161
594-01103 TAG155LA4-1103-SR
169
556-26009 TIPTAGVA15X90YEWH
146
561-02014 WIC2-A
160
561-03034 WIC3-C
161
594-01104 TAG02LA4-1104-CLWH
149
561-00001 WIC Tool
159
561-02024 WIC2-B
160
561-03044 WIC3-D
161
594-11010 TAG162LA4-1101-WH
165, 171
561-01014 WIC1-A
160
561-02034 WIC2-C
160
561-03054 WIC3-E
161
594-11011 TAG163LA4-1101-WH
171
561-01024 WIC1-B
160
561-02044 WIC2-D
160
561-03064 WIC3-F
161
594-11012 TAG165LA4-1101-WH
171
561-01034 WIC1-C
160
561-02054 WIC2-E
160
561-03074 WIC3-G
161
594-11013 TAG169LA4-1101-WH
171
561-01044 WIC1-D
160
561-02064 WIC2-F
160
561-03084 WIC3-H
161
594-11014 TAG170LA4-1101-WH
171
561-01054 WIC1-E
160
561-02074 WIC2-G
160
561-03094 WIC3-I
161
594-11015 TAG171LA4-1101-WH
171
561-01064 WIC1-F
160
561-02084 WIC2-H
160
561-03100 WIC3-0-9
161
594-11016 TAG62LA4-1101-WH
171
561-01074 WIC1-G
160
561-02094 WIC2-I
160
561-03101 WIC3-0-9
161
594-11017 TAG124LA4-1101-WH
561-01084 WIC1-H
160
561-02100 WIC2-0-9
160
561-03104 WIC3-J
161
594-11040 TAG145LA4-1104-CLWH
149
561-01094 WIC1-I
160
561-02101 WIC2-0-9
160
561-03114 WIC3-K
161
594-11041 TAG26LA4-1104-WHCL
149
561-01100 WIC1-0-9
160
561-02104 WIC2-J
160
561-03124 WIC3-L
161
594-11042 TAG49LA4-1104-WHCL
561-01101 WIC1-0-9
160
561-02114 WIC2-K
160
561-03134 WIC3-M
161
594-11101 TAG120LA4-1101-WH
165, 171
561-01104 WIC1-J
160
561-02124 WIC2-L
160
561-03144 WIC3-N
161
594-11102 TAG121LA4-1102-YE
164, 170
561-01114 WIC1-K
160
561-02134 WIC2-M
160
561-03154 WIC3-O
161
594-11103 TAG15LA4-1103-SR
169
561-01124 WIC1-L
160
561-02144 WIC2-N
160
561-03164 WIC3-P
161
594-11104 TAG09LA4-1104-CLWH
149
561-01134 WIC1-M
160
561-02154 WIC2-O
160
561-03174 WIC3-Q
161
594-13876 TAG138LA4-1105
150
561-01144 WIC1-N
160
561-02164 WIC2-P
160
561-03184 WIC3-R
161
594-13976 TAG139LA4-1105
561-01154 WIC1-O
160
561-02174 WIC2-Q
160
561-03194 WIC3-S
161
594-21101 TAG121LA4-1101-WH
165, 171
561-01164 WIC1-P
160
561-02184 WIC2-R
160
561-03204 WIC3-T
161
594-21102 TAG122LA4-1102-YE
164, 170
561-01174 WIC1-Q
160
561-02194 WIC2-S
160
561-03214 WIC3-U
161
594-21103 TAG162LA4-1103-SR
169
561-01184 WIC1-R
160
561-02204 WIC2-T
160
561-03224 WIC3-V
161
594-21104 TAG130LA4-1104-CLWH
149
561-01194 WIC1-S
160
561-02214 WIC2-U
160
561-03234 WIC3-W
161
594-31101 TAG122LA4-1101-WH
165, 171
561-01204 WIC1-T
160
561-02224 WIC2-V
160
561-03244 WIC3-X
161
594-31102 TAG13LA4-1102-YE
164, 170
561-01214 WIC1-U
160
561-02234 WIC2-W
160
561-03254 WIC3-Y
161
594-31103 TAG165LA4-1103-SR
169
561-01224 WIC1-V
160
561-02244 WIC2-X
160
561-03264 WIC3-Z
161
594-31104 TAG131LA4-1104-CLWH
149
561-01234 WIC1-W
160
561-02254 WIC2-Y
160
561-03600 WIC3-0
161
594-41101 TAG13LA4-1101-WH
165, 171
561-01244 WIC1-X
160
561-02264 WIC2-Z
160
561-03604 WIC3-0
161
594-41102 TAG124LA4-1102-YE
164, 170
556-00141 TTDTHOUT 100MM
556-00144 TTDTHOUT
556-00161 TT822OUT8 110MM
224
Strona
556-00139 TTDTHOUT 40MM
152
165, 171
149
150
Załaczniki
Wykaz numerów katalogowych produktów
7.2
Nr art. 594-41103 – 897-10000
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
Nr art.
Typ
Strona
594-41103 TAG169LA4-1103-SR
169
596-12085 TAG35TD3-1208-WH
173
596-38321 TAG0638TL2-321-CL
175
598-40402 HSMB-C4-1402
153
594-41104 TAG132LA4-1104-CLWH
149
596-12086 TAG66TD1-1208-WH
173
596-38631 TAG3863TL1-1207-CL
175
598-41402 HSMB-C3-1402
153
594-51101 TAG150LA4-1101-WH
171
596-12087 TAG67TD2-1208-WH
173
596-41203 TAG34TD3-1203-SR
172
598-50402 HSMB-C5-1402
153
594-51102 TAG154LA4-1102-YE
164, 170
596-12088 TAG68TD1-1208-WH
173
596-41206 TAG4TD1-1206
168
598-51402 HSMB-C3-1402
153
594-51103 TAG170LA4-1103-SR
169
596-12089 TAG69TD2-1208-WH
173
596-41209 TAG91TD1-1209-WHCL
147
598-61402 HSMB-C3-1402
153
594-51104 TAG133LA4-1104-CLWH
149
596-12090 TAG10TD2-1209-WHCL
147
596-51203 TAG15TD3-1203-SR
172
598-71402 HSMB-C3-1402
153
165, 171
596-12091 TAG51TD3-1209-WHCL
147
596-51209 TAG25TD3-1209-WHCL
147
598-92127 TAG121FB-270-YE
166
594-61103 TAG171LA4-1103-SR
169
596-12094 TAG24TD1-1209-WHCL
147
596-51320 TAG51TD3-320-WHCL
148
598-92227 TAG122FB-270-YE
166
594-61104 TAG134LA4-1104-CLWH
149
596-12095 TAG23TD5-1209-WHCL
147
596-51321 TAG1351TL1-321-CL
175
598-92427 TAG124FB-270-YE
166
165, 171
596-12096 TAG26TD6-1209-WHCL
147
596-52321 TAG2551TL1-321-CL
175
598-92527 TAG125FB-270-YE
166
170
596-12097 TAG36TD7-1209-WHCL
147
596-55112 TAG2551TL1-1207-CL
175
627-95001 V9500 PK (Zestaw 1)
107
149
594-61101 TAG154LA4-1101-WH
594-71101 TAG155LA4-1101-WH
594-71102 TAG171LA4-1102-YE
594-71104 TAG135LA4-1104-CLWH
596-12098 TAG38TD3-1209-WHCL
147
596-61203 TAG16TD3-1203-SR
172
627-95002 V9500 P (Kartusz)
107
594-81101 TAG156LA4-1101-WH
165, 171
596-12615 TAG15TD3-1206
168
596-61206 TAG76TD1-1206
168
627-95003 P9500 Pistolet gazujący
107
594-81102 TAG62LA4-1102-YE
164, 170
596-12616 TAG16TD3-1206
168
596-61209 TAG2TD6-1209-WHCL
147
627-95004 M9500 Dysza mieszająca
107
149
596-12617 TAG17TD2-1206
168
596-63120 TAG63TD1-1203-SR
172
627-95010 V9500 B (Zestaw 2)
107
165, 171
596-12627 TAG27TD2-1206
168
596-63321 TAG3863TL1-321-CL
175
897-00000 CS-SS
199
594-91104 TAG137LA4-1104-CLWH
149
596-12631 TAG31TD3-1206
168
596-63812 TAG0638TL2-1207-CL
175
897-00001 CS-SD
199
596-01120 TAG01TD3-1206
168
596-12634 TAG34TD3-1206
168
596-64120 TAG64TD1-1203-SR
172
897-00003 CS-SH
199
596-01209 TAG107TD3-1209-WHCL
147
596-12635 TAG35TD3-1206
168
596-65120 TAG65TD1-1203-SR
172
897-00004 CS-SA
202
596-01320 TAG1TD2-320-WHCL
148
596-12661 TAG61TD3-1206
168
596-66120 TAG66TD1-1203-SR
172
897-00005 CS-P4
200
596-02320 TAG2TD6-320-WHCL
148
596-12662 TAG62TD1-1206
168
596-67120 TAG67TD2-1203-SR
172
897-00006 CS-P5
200
596-03320 TAG3TD3-320-WHCL
148
596-12663 TAG63TD1-1206
168
596-68120 TAG68TD1-1203-SR
172
897-00007 CS-P6
200
596-03322 TAG3TD3-322 YECL
148
596-12664 TAG64TD1-1206
168
596-69120 TAG69TD2-1203-SR
172
897-00008 CS-PN
200
596-06320 TAG6TD1-320-WHCL
148
596-12665 TAG65TD1-1206
168
596-71120 TAG71TD6-1203-SR
172
897-00009 CS-PM
200
596-07320 TAG07TD1-320-WHCL
148
596-12666 TAG66TD1-1206
168
596-71203 TAG27TD2-1203-SR
172
897-00012 CS-RG
200
596-09320 TAG9TD3-320-WHCL
148
596-12667 TAG67TD2-1206
168
596-71204 TAG97TD1-1204
167
897-00013 CS-AC
202
596-10320 TAG10TD2-320-WHCL
148
596-12668 TAG68TD1-1206
168
596-71206 TAG77TD1-1206
168
897-00014 CS-ACM
202
596-10732 TAG107TD3-320-WHCL
148
596-12669 TAG69TD2-1206
168
596-71208 TAG77TD1-1208-WH
173
897-00015 CS-AMG2
202
596-11203 TAG31TD3-1203-SR
172
596-12671 TAG71TD6-1206
168
596-71209 TAG07TD1-1209-WHCL
147
897-00016 CS-AB
202
596-11209 TAG6TD1-1209-WHCL
147
596-12672 TAG72TD1-1206
168
596-72120 TAG72TD1-1203-SR
172
897-00017 CS-ABR
202
596-12035 TAG35TD3-1204
167
596-12673 TAG73TD1-1206
168
596-73120 TAG73TD1-1203-SR
172
897-00018 CS-AW
202
596-12042 TAGR2TD1-1204
167
596-20871 TAG71TD6-1208-WH
173
596-73124 TAG73TD1-1204
167
897-00021 CS-ACG0610
203
596-12043 TAG13TD4-1204
167
596-20872 TAG72TD1-1208-WH
173
596-76120 TAG76TD1-1203-SR
172
897-00026 CS-ACG0415
203
596-12045 TAG15TD3-1204
167
596-21203 TAG62TD1-1203-SR
172
596-77120 TAG77TD1-1203-SR
172
897-00027 CS-ACG1630
203
596-12046 TAG16TD3-1204
167
596-21204 TAG02TD1-1204
167
596-91209 TAG9TD3-1209-WHCL
147
897-00028 CS-ACG0430
203
596-12047 TAG17TD2-1204
167
596-21209 TAG1TD2-1209-WHCL
147
596-97120 TAG97TD1-1203-SR
172
897-00043 CS-AGC
202
596-12061 TAG13TD4-1206
168
596-22320 TAG22TD3-320-WHCL
148
596-98120 TAG98TD1-1203-SR
172
897-10000 CS-BAG
202
596-12062 TAG62TD1-1204
167
596-23320 TAG23TD5-320-WHCL
148
598-01402 HSMB-C2-1402
153
596-12063 TAG63TD1-1204
167
596-24320 TAG24TD1-320-WHCL
148
598-11402 HSMB-C2-1402
153
596-12064 TAG64TD1-1204
167
596-25320 TAG25TD3-320-WHCL
148
598-12027 TAG120B-270-YE
166
596-12065 TAG65TD1-1204
167
596-25321 TAG1325TL3-321-CL
175
598-12127 TAG121B-270-YE
166
596-12066 TAG66TD1-1204
167
596-26320 TAG26TD6-320-WHCL
148
598-12227 TAG122B-270-YE
166
596-12067 TAG67TD2-1204
167
596-27120 TAG27TD2-1204
167
598-12427 TAG124B-270-YE
166
596-12068 TAG68TD1-1204
167
596-31120 TAG31TD3-1204
167
598-14020 HSMB-C1-1402
153
596-12069 TAG69TD2-1204
167
596-31203 TAG13TD4-1203-SR
172
598-14021 HSMB-C1-1402
153
596-12071 TAG71TD6-1204
167
596-31204 TAGR3TD1-1204
167
598-14022 HSMB-C1-1402
153
596-12072 TAG72TD1-1204
167
596-31208 TAG73TD1-1208-WH
173
598-14023 HSMB-C1-1402
153
596-12076 TAG76TD1-1204
167
596-31209 TAG3TD3-1209-WHCL
147
598-14024 HSMB-C1-1402
153
596-12077 TAG77TD1-1204
167
596-32091 TAG22TD3-1209-WHCL
147
598-14025 HSMB-C1-1402
153
596-12078 TAG78TD1-1204
167
596-32512 TAG1325TL3-1207-CL
175
598-14026 HSMB-C2-1402
153
596-12080 TAG15TD3-1208-WH
173
596-34120 TAG34TD3-1204
167
598-14027 HSMB-C2-1402
153
596-12081 TAG17TD2-1208-WH
173
596-35112 TAG1351TL1-1207-CL
175
598-14028 HSMB-C2-1402
153
596-12082 TAG27TD2-1208-WH
173
596-35120 TAG35TD3-1203-SR
172
598-14029 HSMB-C2-1402
153
596-12083 TAG34TD3-1208-WH
173
596-36320 TAG36TD7-320-WHCL
148
598-21402 HSMB-C3-1402
153
596-12084 TAG31TD3-1208-WH
173
596-38320 TAG38TD3-320-WHCL
148
598-31402 HSMB-C3-1402
153
594-81104 TAG136LA4-1104-CLWH
594-91101 TAG15LA4-1101-WH
225
7.3
Załaczniki
Wykaz typów produktów
Typ Nóż – H2P
226
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Nóż
122-68019
Strona
195
219-2-B8W
402-19032
Strona
109
1303-1-G
413-03180
Strona
106
CS-SH
897-00003
Strona
199
Nóż
110-06126
191
223-2-B8W
402-23058
109
1306-1-G
413-06180
106
CS-SS
897-00000
199
Nóż
122-80032
195
304-1-G
403-04180
104
1311-1-G
413-11180
106
Ładowarka
120-00020
186
Nóż
110-30101
192
306-1-G
403-06180
104
1313-1-G
413-13180
106
Przewód zasilający
110-30002
192
Nóż
110-09511
191
310-1-G
403-10180
104
1601-1-B8W
416-01013
108
E4500
391-90002
197
Nóż
110-95011
196
311-1-G
403-11180
104
1608-1-B8W
416-08012
108
EPS-300 3/1
340-03010
91
113-1-G
401-13180
100
318-2-B8W
403-18046
109
1612-1-B8W
416-12046
108
EPS-300 6/2
340-06020
91
113-4-G
401-13480
100
319-2-B8W
403-19056
109
1613-1-B8W
416-13054
108
EPS-300 9/3
340-09030
91
129-1-G
401-29180
101
320-2-B8W
403-20031
109
1614-1-B8W2
416-14047
108
EPS-300 12/4
340-12040
91
130-1-G
401-30180
101
324-1-B8W
403-24016
109
1615-1-B8W2
416-15035
108
EPS-300 19/6
340-19060
91
131-1-G
401-31180
101
341-1-B8W2
403-41005
109
1615-2-B8W2
416-15070
108
EPS-300 24/8
340-24080
91
132-1-G
401-32180
101
342-1-B8W2
403-42006
109
1616-1-B8W2
416-16053
108
EPS-300 40/13
340-40130
91
133-1-G
401-33180
101
403-1-G
404-03180
105
1616-7-B8W
416-16110
108
EPS-400 4/1
341-04010
91
134-1-G
401-34180
101
408-2-B8W2
404-08022
109
1617-1-B8W2
416-17033
108
EPS-400 8/2
341-08020
91
135-1-G
401-35180
101
409-2-B8W2
404-09021
109
1618-1-B8W
416-18019
108
EPS-400 12/3
341-12030
91
136-1-G
401-36180
101
411-1-G
404-11180
105
1620-1-B8W
416-20023
108
EPS-400 16/4
341-16040
91
138-1-G
401-38180
101
413-1-G
404-13180
105
ATS BC FT6 LG
102-67065
185
EPS-400 24/6
341-24060
91
152-41-G
401-52780
100
418-4-B8W2
404-18020
109
ATS EC35
102-68350
185
EPS-400 32/8
341-32080
91
152-42-G
401-52880
100
442-1-B8W
404-42022
109
ATS EC36
102-68360
185
Pusty dyspenser RO
590-00010
152
153-41-G
401-53780
100
444-1-B8W2
404-44010
109
ATS EC37
102-68370
185
Osprzęt do pracy stacjonarnej 102-00040
184
153-42-G
401-53880
100
1108-1-G
411-08180
102
ATS EC38
102-68380
185
FH18
151-61119
63
154-41-G
401-54780
100
1108-4-G
411-08480
102
ATS FT6
102-67060
185
FH30
151-61319
63
154-42-G
401-54880
100
1121-1-G
411-21180
103
ATS FT6 LG
102-67061
185
FH50
151-61519
63
155-41-G
401-55780
100
1122-1-G
411-22180
103
ATS FT8G SD
102-67080
185
FKH50AVHB
151-00312
60
155-42-G
401-55880
100
1123-1-G
411-23180
103
ATS SFT 6.5
102-69060
185
FKH80AVHB
151-00313
60
156-41-G
401-56780
100
1124-1-G
411-24180
103
Autotool System 3080
102-00000
184
G51NA
251-21109
127
156-42-G
401-56880
100
1125-1-G
411-25180
103
Zasilacz
102-00010
184
G51NB
251-21209
127
157-41-G
401-57780
100
1126-1-G
411-26180
103
Zasilacz
120-00010
186
G51NC
251-21309
127
157-42-G
401-57880
100
1127-1-G
411-27180
103
Autotool 2000
120-00000
186
G51ND
251-21409
127
157-43-G
401-57980
100
1128-1-G
411-28180
103
Taśma ATS 3080 naturalna
102-66109
185
G51NE
251-21509
127
158-41-G
401-58780
100
1129-1-G
411-29180
103
Taśma ATS 3080 czarna
102-66110
185
G51NF
251-21609
127
158-42-G
401-58880
100
1133-1-G
411-33180
103
Sterownik
120-00060
186
G51NG
251-21709
127
158-43-G
401-58980
100
1134-1-G
411-34180
103
CL8
151-26800
63
G51NH
251-21809
127
159-41-G
401-59780
100
1135-1-G
411-35180
103
CL8
151-26819
63
G51PA
251-10109
127
159-42-G
401-59880
100
1136-1-G
411-36180
103
CL8
151-26860
63
G51PAA
251-10009
127
159-43-G
401-59980
100
1141-1-G
411-41180
103
CS-AB
897-00016
202
G51PB
251-10209
127
160-41-G
401-60780
100
1152-4-G
411-52480
102
CS-ABR
897-00017
202
G51PC
251-10309
127
160-42-G
401-60880
100
1154-4-G
411-54480
102
CS-AC
897-00013
202
G51PD
251-10409
127
160-43-G
401-60980
100
1155-4-G
411-55480
102
CS-ACG0415
897-00026
203
G51PE
251-10509
127
176-1-G
401-76180
101
1156-4-G
411-56480
102
CS-ACG0430
897-00028
203
G51PF
251-10609
127
177-1-G
401-77180
101
1157-4-G
411-57480
102
CS-ACG0610
897-00021
203
G51PG
251-10709
127
178-1-G
401-78180
101
1158-4-G
411-58480
102
CS-ACG1630
897-00027
203
G51PH
251-10809
127
179-1-G
401-79180
101
1159-4-G
411-59480
102
CS-ACM
897-00014
202
G51TA
251-30109
127
187-1-G
401-87180
101
1160-4-G
411-60480
102
CS-AGC
897-00043
202
G51TB
251-30209
127
199-4-G
401-99480
100
1201-1-G
412-01180
105
CS-AMG2
897-00015
202
G51TC
251-30309
127
201-1-G
402-01180
104
1202-1-G
412-02180
105
CS-AW
897-00018
202
G51TD
251-30409
127
201-2-G
402-01220
104
1203-1-G
412-03180
105
CS-BAG
897-10000
202
G51TE
251-30509
127
203-1-G
402-03180
104
1204-1-G
412-04180
105
CS-P4
897-00005
200
G51TF
251-30609
127
204-1-G
402-04180
104
1205-1-G
412-05180
105
CS-P5
897-00006
200
G51TG
251-30709
127
206-1-G
402-06180
104
1206-1-G
412-06180
105
CS-P6
897-00007
200
G51TH
251-30809
127
211-1-G
402-11120
104
1207-1-G
412-07180
105
CS-PM
897-00009
200
Pojemn. z gaz. (butan/propan) 391-90100
197
212-1-G
402-12180
104
1209-1-G
412-09180
105
CS-PN
897-00008
200
H1P
211-60010
66
213-1-G
402-13180
104
1216-1-G
412-16180
105
CS-RG
897-00012
200
H1P
211-60019
66
216-1-B8W
402-16007
109
1301-1-G
413-01180
106
CS-SA
897-00004
202
H2P
211-60020
66
218-2-B8W
402-18051
109
1302-1-G
413-02180
106
CS-SD
897-00001
199
H2P
211-60029
66
Załaczniki
Wykaz typów produktów
7.3
Typ H3P – HGDC4-9
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
H3P
211-60002
Strona
66
HEGEMIP12
173-01200
Strona
122
HEGPX40
170-00400
Strona
118
HGDC1-3
515-01688
Strona
155
H3P
211-60039
66
HEGEMIP14
173-01400
122
HELAHOOK10
170-05100
124
HGDC2-5
515-02674
155
H4P
211-60003
66
HEGEMIP16
173-01600
122
HELAHOOK15
170-05150
124
HGDC2-5
515-02666
155
H4P
211-60049
66
HEGEMIPV004
173-60400
122
HELAHOOK20
170-05200
124
HGDC2-5
515-02664
155
H5P
211-60004
66
HEGEMIPV006
173-60600
122
HELAHOOK25
170-05250
124
HGDC2-5
515-02677
155
H5P
211-60059
66
HEGEMIPV008
173-60800
122
HELAHOOK30
170-05300
124
HGDC2-5
515-02684
155
H6P
211-60005
66
HEGEMIPV010
173-61000
122
HGDC1-3
515-01194
155
HGDC2-5
515-02688
155
H6P
211-60069
66
HEGEMIPV012
173-61200
122
HGDC1-3
515-01184
155
HGDC2-5
515-02694
155
H7P
211-60006
66
HEGEMIPV014
173-61400
122
HGDC1-3
515-01174
155
HGDC2-5
515-02699
155
H7P
211-60079
66
HEGEMIPV016
173-61600
122
HGDC1-3
515-01164
155
HGDC2-5
515-02704
155
H8P
211-60007
66
HEGP03
170-10300
118
HGDC1-3
515-01154
155
HGDC2-5
515-02714
155
H8P
211-60089
66
HEGP04
170-10400
118
HGDC1-3
515-01144
155
HGDC2-5
515-02014
155
H9P
211-60099
66
HEGP05
170-10500
118
HGDC1-3
515-01134
155
HGDC2-5
515-02024
155
H10P
211-60109
66
HEGP06
170-10600
118
HGDC1-3
515-01124
155
HGDC2-5
515-02715
155
H11P
211-60119
66
HEGP08
170-10800
118
HGDC1-3
515-01114
155
HGDC2-5
515-02724
155
H11P
211-60120
66
HEGP10
170-11000
118
HGDC1-3
515-01104
155
HGDC2-5
515-02734
155
H12P
211-60129
66
HEGP12
170-11200
118
HGDC1-3
515-01094
155
HGDC2-5
515-02194
155
H13P
211-60139
66
HEGP15
170-11500
118
HGDC1-3
515-01084
155
HGDC2-5
515-02184
155
H14P
211-60149
66
HEGP20
170-12000
118
HGDC1-3
515-01074
155
HGDC2-5
515-02174
155
H15P
211-60159
66
HEGP25
170-12500
118
HGDC1-3
515-01064
155
HGDC2-5
515-02164
155
H16P
211-60169
66
HEGP30
170-13000
118
HGDC1-3
515-01054
155
HGDC2-5
515-02154
155
H17P
211-60179
66
HEGP40
170-14000
118
HGDC1-3
515-01044
155
HGDC2-5
515-02144
155
H18P
211-60189
66
HEGP50
170-15000
118
HGDC1-3
515-01034
155
HGDC2-5
515-02134
155
HA47 9/3
321-20090
93
HEGPA6604
170-40400
120
HGDC1-3
515-01024
155
HGDC2-5
515-02124
155
HA47 13/4
321-20130
93
HEGPA6606
170-40600
120
HGDC1-3
515-01014
155
HGDC2-5
515-02114
155
HA47 19/6
321-20180
93
HEGPA6608
170-40800
120
HGDC1-3
515-01264
155
HGDC2-5
515-02104
155
HA47 33/8
321-20280
93
HEGPA6610
170-41000
120
HGDC1-3
515-01254
155
HGDC2-5
515-02094
155
HA47 45/12
321-20450
93
HEGPA6612
170-41200
120
HGDC1-3
515-01244
155
HGDC2-5
515-02084
155
HA47 51/16
321-20510
93
HEGPA6616
170-41600
120
HGDC1-3
515-01234
155
HGDC2-5
515-02074
155
HA47 68/22
321-20680
93
HEGPA6620
170-42000
120
HGDC1-3
515-01654
155
HGDC2-5
515-02064
155
HA47 85/25
321-20850
93
HEGPA6625
170-42500
120
HGDC1-3
515-01600
155
HGDC2-5
515-02054
155
HA47 105/30
321-20900
93
HEGPA6630
170-43000
120
HGDC1-3
515-01655
155
HGDC2-5
515-02044
155
HA47 130/36
321-21300
93
HEGPA6640
170-44000
120
HGDC1-3
515-01604
155
HGDC2-5
515-02034
155
HA47 160/50
321-21600
93
HEGPA6650
170-45000
120
HGDC1-3
515-01664
155
HGDC2-5
515-02655
155
HA47 180/50
321-21850
93
HEGPA6660
170-46000
120
HGDC1-3
515-01666
155
HGDC2-5
515-02654
155
HAT8
161-60001
115
HEGPV0X03
170-50030
119
HGDC1-3
515-01644
155
HGDC2-5
515-02644
155
HAT16
161-60002
115
HEGPV0X06
170-50060
119
HGDC1-3
515-01634
155
HGDC2-5
515-02634
155
HAT20
161-60003
115
HEGPV0X09
170-50090
119
HGDC1-3
515-01674
155
HGDC2-5
515-02633
155
HAT25
161-60004
115
HEGPV0X12
170-50120
119
HGDC1-3
515-01633
155
HGDC2-5
515-02624
155
HAT30
161-60005
115
HEGPV0X20
170-50200
119
HGDC1-3
515-01677
155
HGDC2-5
515-02622
155
HECE-2
148-90006
135
HEGPV0X30
170-50300
119
HGDC1-3
515-01684
155
HGDC2-5
515-02614
155
HECE-3
148-90007
135
HEGPV0X40
170-50400
119
HGDC1-3
515-01204
155
HGDC2-5
515-02611
155
HECE-4
148-90008
135
HEGPV0X50
170-50500
119
HGDC1-3
515-01214
155
HGDC2-5
515-02204
155
HECE-5
148-90009
135
HEGPV004
170-30400
119
HGDC1-3
515-01224
155
HGDC2-5
515-02214
155
HECE-8
148-90010
135
HEGPV006
170-30600
119
HGDC1-3
515-01622
155
HGDC2-5
515-02224
155
HECP-2
148-90000
133
HEGPV008
170-30800
119
HGDC1-3
515-01614
155
HGDC2-5
515-02234
155
HECP-3
148-90001
133
HEGPV012
170-31200
119
HGDC1-3
515-01611
155
HGDC2-5
515-02244
155
HECP-4
148-90002
133
HEGPV015
170-31500
119
HGDC1-3
515-01624
155
HGDC2-5
515-02254
155
HECP-5
148-90003
133
HEGPV020
170-32000
119
HGDC1-3
515-01804
155
HGDC2-5
515-02264
155
HECP-6
148-90004
133
HEGPV050
170-35000
119
HGDC1-3
515-01734
155
HGDC2-5
515-02600
155
HECP-8
148-90005
133
HEGPX06
170-00060
118
HGDC1-3
515-01724
155
HGDC2-5
515-02604
155
HEGEMIP04
173-00400
122
HEGPX09
170-00090
118
HGDC1-3
515-01714
155
HGDC4-9
515-03204
156
HEGEMIP06
173-00600
122
HEGPX12
170-00120
118
HGDC1-3
515-01704
155
HGDC4-9
515-03194
156
HEGEMIP08
173-00800
122
HEGPX20
170-00200
118
HGDC1-3
515-01699
155
HGDC4-9
515-03214
156
HEGEMIP10
173-01000
122
HEGPX30
170-00300
118
HGDC1-3
515-01694
155
HGDC4-9
515-03224
156
227
7.3
Załaczniki
Wykaz typów produktów
Typ HGDC4-9 – HU47 19/6
228
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
HGDC4-9
515-03234
Strona
156
HIS-3-6/2
308-30606
Strona
78
HODS50
531-15064
Strona
158
HODS85
531-07943
Strona
158
HGDC4-9
515-03244
156
HIS-3-6/2
308-30607
78
HODS50
531-15054
158
HODS85
531-07942
158
HGDC4-9
515-03254
156
HIS-3-6/2
308-30603
78
HODS50
531-15044
158
HODS85
531-07930
158
HGDC4-9
515-03264
156
HIS-3-6/2
308-30602
78
HODS50
531-00175
158
HODS85
531-07931
158
HGDC4-9
515-03600
156
HIS-3-6/2
308-30600
78
HODS50
531-00176
158
HODS85
531-07932
158
HGDC4-9
515-03604
156
HIS-3-9/3
308-30900
78
HODS50
531-15034
158
HODS85
531-07933
158
HGDC4-9
515-03611
156
HIS-3-9/3
308-30902
78
HODS50
531-15284
158
HODS85
531-07934
158
HGDC4-9
515-03614
156
HIS-3-9/3
308-30903
78
HODS50
531-15274
158
HODS85
531-07935
158
HGDC4-9
515-03622
156
HIS-3-9/3
308-30906
78
HODS50
531-15264
158
HODS85
531-07936
158
HGDC4-9
515-03624
156
HIS-3-9/3
308-30907
78
HODS50
531-15254
158
HODS85
531-07937
158
HGDC4-9
515-03633
156
HIS-3-12/4
308-31207
78
HODS50
531-15244
158
HODS85
531-07938
158
HGDC4-9
515-03634
156
HIS-3-12/4
308-31206
78
HODS50
531-15234
158
HODS85
531-07939
158
HGDC4-9
515-03644
156
HIS-3-12/4
308-31203
78
HODS50
531-15224
158
HODS85
531-07940
158
HGDC4-9
515-03654
156
HIS-3-12/4
308-31202
78
HODS50
531-15214
158
HODS85
531-07941
158
HGDC4-9
515-03655
156
HIS-3-12/4
308-31200
78
HODS50
531-15204
158
HODS85
531-07923
158
HGDC4-9
515-01946
156
HIS-3-18/6
308-31800
78
HODS50
531-15194
158
HODS85
531-07737
158
HGDC4-9
515-01947
156
HIS-3-18/6
308-31802
78
HODS50
531-15184
158
HODS85
531-07736
158
HGDC4-9
515-03014
156
HIS-3-18/6
308-31803
78
HODS50
531-15174
158
HODS85
531-07961
158
HGDC4-9
515-03024
156
HIS-3-18/6
308-31806
78
HODS50
531-15164
158
HODS85
531-07735
158
HGDC4-9
515-03034
156
HIS-3-18/6
308-31807
78
HODS50
531-15154
158
HODS85
531-00384
158
HGDC4-9
515-03044
156
HIS-3-24/8
308-32400
78
HODS50
531-15144
158
HODS85
531-07734
158
HGDC4-9
515-03054
156
HIS-3-24/8
308-32402
78
HODS50
531-15134
158
HODS85
531-07733
158
HGDC4-9
515-03064
156
HIS-3-24/8
308-32403
78
HODS50
531-15124
158
HODS85
531-07960
158
HGDC4-9
515-03074
156
HIS-3-24/8
308-32406
78
HODS50
531-15094
158
HODS85
531-07959
158
HGDC4-9
515-03084
156
HIS-3-24/8
308-32407
78
HODS50
531-15104
158
HODS85
531-07958
158
HGDC4-9
515-03094
156
HIS-A-3/1
308-10300
78
HODS50
531-15114
158
HODS85
531-07953
158
HGDC4-9
515-03104
156
HIS-A-3/1
308-10303
78
HODS50
531-15366
158
HODS85
531-07954
158
HGDC4-9
515-03114
156
HIS-A-6/2
308-10600
78
HODS50
531-15365
158
HODS85
531-07732
158
HGDC4-9
515-03124
156
HIS-A-6/2
308-10603
78
HODS50
531-15364
158
HODS85
531-07955
158
HGDC4-9
515-03134
156
HIS-A-9/3
308-10903
78
HODS50
531-15354
158
HODS85
531-07956
158
HGDC4-9
515-03144
156
HIS-A-9/3
308-10900
78
HODS50
531-15344
158
HODS85
531-07957
158
HGDC4-9
515-03154
156
HIS-A-12/4
308-11200
78
HODS50
531-15334
158
HSG0
170-99001
125
HGDC4-9
515-03164
156
HIS-A-12/4
308-11203
78
HODS50
531-15324
158
HSMB-C1-1402
598-14024
153
HGDC4-9
515-03174
156
HIS-A-18/6
308-11800
78
HODS50
531-15314
158
HSMB-C1-1402
598-14025
153
HGDC4-9
515-03184
156
HIS-A-18/6
308-11803
78
HODS50
531-15304
158
HSMB-C1-1402
598-14020
153
HGDC4-9
515-03664
156
HIS-A-24/8
308-12400
78
HODS50
531-15294
158
HSMB-C1-1402
598-14021
153
HGDC4-9
515-03666
156
HIS-A-24/8
308-12403
78
HODS85
531-07927
158
HSMB-C1-1402
598-14022
153
HGDC4-9
515-03674
156
HLB15
170-80150
123
HODS85
531-07926
158
HSMB-C1-1402
598-14023
153
HGDC4-9
515-03724
156
HLB25
170-80250
123
HODS85
531-07925
158
HSMB-C2-1402
598-01402
153
HGDC4-9
515-03677
156
HLB35
170-80350
123
HODS85
531-07924
158
HSMB-C2-1402
598-14026
153
HGDC4-9
515-03684
156
HMT200A
354-02259
83
HODS85
531-00386
158
HSMB-C2-1402
598-14027
153
HGDC4-9
515-03688
156
HODS50
531-15374
158
HODS85
531-07728
158
HSMB-C2-1402
598-14028
153
HGDC4-9
515-03714
156
HODS50
531-15373
158
HODS85
531-07729
158
HSMB-C2-1402
598-14029
153
HGDC4-9
515-03704
156
HODS50
531-15372
158
HODS85
531-07730
158
HSMB-C2-1402
598-11402
153
HGDC4-9
515-03694
156
HODS50
531-00451
158
HODS85
531-07731
158
HSMB-C3-1402
598-21402
153
HGDC4-9
515-03699
156
HODS50
531-00452
158
HODS85
531-07928
158
HSMB-C3-1402
598-31402
153
HIS-3-1,5/0,5
308-30156
78
HODS50
531-15014
158
HODS85
531-07952
158
HSMB-C3-1402
598-41402
153
HIS-3-1,5/0,5
308-30153
78
HODS50
531-15024
158
HODS85
531-07951
158
HSMB-C3-1402
598-71402
153
HIS-3-1,5/0,5
308-30152
78
HODS50
531-15074
158
HODS85
531-07950
158
HSMB-C3-1402
598-61402
153
HIS-3-1,5/0,5
308-30150
78
HODS50
531-15084
158
HODS85
531-07949
158
HSMB-C3-1402
598-51402
153
HIS-3-3/1
308-30300
78
HODS50
531-15371
158
HODS85
531-07948
158
HSMB-C4-1402
598-40402
153
HIS-3-3/1
308-30302
78
HODS50
531-15370
158
HODS85
531-07947
158
HSMB-C5-1402
598-50402
153
HIS-3-3/1
308-30303
78
HODS50
531-15368
158
HODS85
531-07946
158
HU47 9/3
321-10090
93
HIS-3-3/1
308-30306
78
HODS50
531-15367
158
HODS85
531-07945
158
HU47 13/4
321-10130
93
HIS-3-3/1
308-30307
78
HODS50
531-00174
158
HODS85
531-07944
158
HU47 19/6
321-10180
93
Załaczniki
Wykaz typów produktów
7.3
Typ HU47 33/8 – MBT14SC
Typ
Nr art.
Strona
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
HU47 33/8
321-10280
93
KK3
234-10300
Strona
69
LK2A
111-60150
Strona
31
MAT24SS7
111-92240
Strona
49
HU47 45/12
321-10450
93
KK4
234-10400
69
LK2A
111-60119
31
MAT24SS12
111-93240
49
HU47 51/16
321-10510
93
KR6/8
121-00680
195
LK2A
111-60110
31
MAT24SSC7
111-92200
49
HU47 68/22
321-10680
93
KR6/35
121-63560
43
LK2L
111-60001
31
MAT24SSC12
111-92201
49
HU47 85/25
321-10850
93
KR6/35
121-63555
43
LK2L
111-60000
31
MB2A
151-01802
61
HU47 105/30
321-10900
93
KR6/35
121-63519
43
LK5
111-60560
31
MB2A
151-00135
61
HU47 130/36
321-11300
93
KR6/35
121-63570
43
LK5
111-60559
31
MB2AM
151-01808
61
HU47 160/50
321-11600
93
KR8/21
121-82119
43
LK5
111-60519
31
MB2AM
151-01806
61
HU47 180/50
321-11850
93
KR8/21
121-82155
43
LK5
111-60510
31
MB3
151-28359
61
HWBASE
161-64014
115
KR8/21
121-82160
43
LK5
111-60501
31
MB3
151-28725
61
HWBASEA
161-64012
115
KR8/21
121-82170
43
LKM
151-26302
63
MB3
151-00115
61
HWCLIP08
161-64002
114
KR8/33
121-83319
43
LKM
151-26303
63
MB3A
151-28320
61
HWCLIP16
161-64004
114
KR8/33
121-83355
43
LR55R
115-00005
36
MB3A
151-28349
61
HWCLIP20
161-64006
114
KR8/33
121-83360
43
LR55R
115-00006
36
MB3APT
151-00432
60
HWCLIP25
161-64008
114
KR8/33
121-83370
43
LR55R
115-00002
36
MB4
151-28479
61
HWCLIP30
161-64010
114
KR8/33
121-83378
43
LR55R
115-00007
36
MB4
151-28425
61
HWPAV08
161-63101
113
KR8/33
121-83380
43
LR55R
115-00008
36
MB4
151-28423
61
HWPAV016
161-63201
113
KR8/33-STOP198
121-83461
43
LR55R
115-00004
36
MB4A
151-28469
61
HWPAV020
161-63301
113
KR8/43
121-74360
43
LR55R
115-00003
36
MB4A
151-28412
61
HWPAV025
161-63401
113
KR8/43
121-74359
43
LR55S
115-00013
36
MB4A3
151-28430
61
HWPAV030
161-63501
113
KR8/50
121-05019
44
LR55S
115-00014
36
MB4APT
151-00433
60
HWPP8
161-64104
113
KR8/50
121-05051
44
LR55S
115-00012
36
MB4CA
151-28459
61
HWPP8
161-64103
113
KR8/50
121-05060
44
LR55S
115-00011
36
MB4CAS
151-28449
61
HWPP8
161-64101
113
KR8/60
121-06019
44
LR55S
115-00010
36
MB5
151-28519
61
HWPP8
161-64102
113
KR8/60
121-06060
44
LR55S
115-00009
36
MB5A
151-28529
61
HWPP16
161-64203
113
KR8/70
121-07019
44
LR55S
115-00015
36
MB5A
151-28602
61
HWPP16
161-64202
113
KR8/70
121-07060
44
Kołpak zabezpieczający
110-07200
193
MB5A3
151-28530
61
HWPP16
161-64201
113
KR8/80
121-08019
44
ATS3080 szczęka 30 mm
102-30000
183
MB5APT
151-00434
60
HWPP16
161-64207
113
KR8/80
121-08060
44
ATS3080 szczęka 50 mm
MB5AVHB
151-00435
60
HWPP16L2
161-64205
112
KR8/100
121-10019
44
dla elementów mocujących
102-55000
183
MBC 10X60
540-10008
174
HWPP16L2
161-64204
112
KR8/100
121-10060
44
ATS3080 szczęka 80 mm
102-80000
183
MBC 10X80
540-10009
174
HWPP16L2
161-64206
112
KR8/110
121-11051
44
ATS3080 szczęka 50 mm
102-50000
183
MBC 10X100
540-10001
174
HWPP20
161-64301
113
KR8/110
121-11060
44
Automat tłoczący M-BOSS
540-10000
174
MBC 14X100
540-10010
174
HWPP20
161-64302
113
KR8/120
121-12019
44
MA47 12/3
323-20120
92
MBCR 10X60
540-10040
174
HWPP20
161-64303
113
KR8/150
121-15019
44
MA47 19/6
323-20190
92
MBCR 10X80
540-10041
174
HWPP20
161-64304
113
KR8/C5
121-58560
44
MA47 30/8
323-20300
92
MBCR 10X100
540-10042
174
HWPP25
161-64401
113
KR8/C5
121-58551
44
MA47 40/12
323-20400
92
MBCR 14X100
540-10043
174
HWPP25
161-64402
113
KR8/C5
121-58519
44
MA47 50/16
323-20500
92
MBT5S
111-93059
47
HWPP25
161-64403
113
KR8/S1
121-98119
44
MA47 63/19
323-20630
92
MBT5SC
111-93057
48
HWPP25
161-64407
113
KR8/S1
121-98151
44
MA47 75/22
323-20750
92
MBT5SFC
111-00288
48
HWPP25L2
161-64404
112
KR8/S1
121-98160
44
MA47 95/30
323-20950
92
MBT5SS
111-93058
47
HWPP25L2
161-64405
112
KR8PNSE
121-00889
195
MA47 115/34
323-21150
92
MBT8H
111-94089
47
HWPP25L2
161-64406
112
LFPC70
111-93000
50
MA47 140/42
323-21400
92
MBT8HC
111-94087
48
HWPP30
161-64504
113
LFPC83
111-00257
50
MAT8SS7
111-92080
49
MBT8HFC
111-00294
48
HWPP30
161-64503
113
LFPC103
111-94000
50
MAT8SS12
111-93080
49
MBT8HS
111-94088
47
HWPP30
161-64502
113
LFPC129
111-00253
50
MAT8SSC7
111-92004
49
MBT8S
111-93089
47
HWPP30
161-64501
113
LFPC132
111-00254
50
MAT8SSC12
111-92002
49
MBT8SC
111-93087
48
IT18FL
111-81919
162
LFPC150
111-95000
50
MAT12SS7
111-92120
49
MBT8SFC
111-00289
48
IT18R
111-00373
162
LFPC163
111-00255
50
MAT12SS12
111-93120
49
MBT8SS
111-93088
47
IT50L
111-85319
163
LK2
111-60205
31
MAT12SSC7
111-96120
49
MBT14H
111-94149
47
IT50R
111-85019
163
LK2
111-60219
31
MAT12SSC12
111-92122
49
MBT14HC
111-94147
48
IT50RD
111-85219
163
LK2
111-60210
31
MAT16SS7
111-92160
49
MBT14HFC
111-00295
48
IT50RT
111-85119
163
LK2A
111-00127
31
MAT16SS12
111-93160
49
MBT14HS
111-94148
47
KK1
234-10100
69
LK2A
111-60160
31
MAT16SSC7
111-92162
49
MBT14S
111-93149
47
KK2
234-10200
69
LK2A
111-60159
31
MAT16SSC12
111-92163
49
MBT14SC
111-93147
48
229
7.3
Załaczniki
Wykaz typów produktów
Typ MBT14SFC – SRT58028
230
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
MBT14SFC
111-00290
Strona
48
MK9SST
110-95000
Strona
195
RO203-1401-WH
550-14013
Strona
151
SBPTFE1.5
161-45000
Strona
117
MBT14SS
111-93148
47
MTT4
110-04000
195
RO203REF-1401-BU
550-40103
152
SBPTFE4
161-45100
117
MBT14XH
111-95149
47
MTT6
110-60000
195
RO203REF-1401-GN
550-40102
152
SBPTFE9
161-45200
117
MBT14XHC
111-95147
48
MU47 12/3
323-10120
92
RO203REF-1401-OG
550-91401
152
SBS9/230
150-10901
56
MBT14XHFC
111-00299
48
MU47 19/6
323-10190
92
RO203REF-1401-RD
550-81401
152
SNP1
192-10010
68
MBT14XHS
111-95148
47
MU47 30/8
323-10300
92
RO203REF-1401-WH
550-71401
152
SNP1(E)
191-10019
68
MBT20H
111-94209
47
MU47 40/12
323-10400
92
RO203REF-1401-YE
550-40101
152
SNP1.5
193-00150
68
MBT20HC
111-94207
48
MU47 50/16
323-10500
92
RS1
111-81103
38
SNP2
192-10020
68
MBT20HFC
111-00296
48
MU47 63/19
323-10630
92
RS1
111-81100
38
SNP2(E)
191-10029
68
68
MBT20HS
111-94208
47
MU47 75/22
323-10750
92
RT50RS5
115-07110
56
SNP3(E)
191-10039
MBT20S
111-93209
47
MU47 95/30
323-10950
92
RTT750HR
115-00000
40
SNP4
192-10040
68
MBT20SC
111-93207
48
MU47 115/34
323-11150
92
RTT750HR
115-00001
40
SNP4(E)
191-10049
68
MBT20SFC
111-00291
48
MU47 140/42
323-11400
92
RTT750HR
115-00030
40
SNP6
192-10060
68
MBT20SS
111-93208
47
PST-H 3.2/1.6
342-20320
94
Nóż
110-07511
190
SNP6(E)
191-10069
68
68
MBT20XH
111-95209
47
PST-H 4.8/2.4
342-20480
94
Nóż
110-07111
193
SNP7
192-10070
MBT20XHC
111-95207
48
PST-H 6.4/3.2
342-20640
94
Nóż
110-09111
194
SNP8
192-10080
68
MBT20XHFC
111-00300
48
PST-H 9.5/4.8
342-20950
94
Nóż
110-03524
190
SNP8(E)
191-10089
68
MBT20XHS
111-95208
47
PST-H 12.7/6.4
342-21270
94
SB9/172
131-80050
56
SNP10
192-10100
68
MBT27H
111-94279
47
PST-H 19.0/9.5
342-21900
94
SB9/230
150-10900
56
SNP10(E)
191-10109
68
MBT27HC
111-94277
48
PST-H 25.4/12.7
342-22540
94
SB14/172
150-10690
56
SNP12
192-10120
68
MBT27HFC
111-00297
48
PST-H 38.0/19.0
342-23810
94
SB14/230
150-11400
56
SNP12(E)
191-10129
68
MBT27HS
111-94278
47
PST-H 51.0/25.4
342-25080
94
SBPA1.5
161-42000
117
SNP14
192-10140
68
MBT27S
111-93279
47
PST-H 76.0/38.0
342-27620
94
SBPA4
161-42100
117
SNP14(E)
191-10149
68
MBT27SC
111-93277
48
PST-H 102.0/51.0
342-29160
94
SBPA9
161-42200
117
SNP16
192-10160
68
MBT27SFC
111-00292
48
PST-HT 3.2/1.6
342-30320
95
SBPA16
161-42300
117
SNP16(E)
191-10169
68
MBT27SS
111-93278
47
PST-HT 4.8/2.4
342-30480
95
SBPAV01.5
161-44000
117
SNP18
192-10180
68
MBT27XH
111-95279
47
PST-HT 6.4/3.2
342-30640
95
SBPAV04
161-44100
117
SNP18(E)
191-10189
68
MBT27XHC
111-95277
48
PST-HT 9.5/4.8
342-30950
95
SBPAV09
161-44200
117
SNP19
192-10190
68
MBT27XHFC
111-00301
48
PST-HT 12.7/6.4
342-31270
95
SBPAV016
161-44300
117
SNP20(E)
191-10209
68
MBT27XHS
111-95278
47
PST-HT 19.0/9.5
342-31900
95
SBPE1.5
161-41002
117
SNP22
192-10220
68
MBT33H
111-94339
47
PST-HT 25.4/12.7
342-32540
95
SBPE1.5
161-41001
117
SNP22(E)
191-10229
68
MBT33HC
111-94337
48
PST-HT 38.0/19.0
342-33810
95
SBPE1.5
161-41000
117
SNP24
192-10240
68
MBT33HFC
111-00298
48
PST-HT 51.0/25.4
342-35080
95
SBPE4
161-41100
117
SNP24(E)
191-10249
68
68
MBT33HS
111-94338
47
PT2A
118-00032
39
SBPE4
161-41101
117
SNP28
192-10280
MBT33S
111-93339
47
Akumulator przenośny
120-00030
186
SBPE4
161-41102
117
SNP32
192-10320
68
MBT33SC
111-93337
48
Osprzęt do pracy
SBPE4D
161-41103
116
SNP32(E)
191-10329
68
MBT33SFC
111-00293
48
w podwieszeniu
120-00050
186
SBPE4D
161-41104
116
SNP34(E)
191-10349
68
MBT33SS
111-93338
47
R1
201-20010
114
SBPE4D
161-41105
116
SNP36
192-10360
68
MBT33XH
111-95339
47
REZ200
115-40200
38
SBPE9
161-41200
117
SNP36(E)
191-10369
68
MBT33XHC
111-95336
48
REZ300
115-40300
38
SBPE9
161-41201
117
SNP38
192-10380
68
MBT33XHFC
111-00302
48
REZ300
115-00043
38
SBPE9
161-41202
117
SNP38(E)
191-10389
68
MBT33XHS
111-95338
47
RO201-1401-WH
550-14011
151
SBPE9D
161-41205
116
SNP42
192-10420
68
MCT30R
111-00829
41
RO201REF-1401-BU
550-14019
152
SBPE9D
161-41204
116
SNP42(E)
191-10429
68
MCT50L
111-00831
41
RO201REF-1401-GN
550-14018
152
SBPE9D
161-41203
116
SNP46(E)
191-10469
68
MCT50R
111-00830
41
RO201REF-1401-OG
550-14016
152
SBPE16
161-41302
117
SNP50
192-10500
68
MK3PNSP2
110-03400
192
RO201REF-1401-RD
550-14015
152
SBPE16
161-41301
117
SNP50(E)
191-10509
68
MK3SP
110-03500
190
RO201REF-1401-WH
550-14014
152
SBPE16
161-41300
117
SNP54(E)
191-10549
68
MK6
110-06000
191
RO201REF-1401-YE
550-14017
152
SBPEFR1.5
161-43000
117
SNP58(E)
191-10589
68
MK7
110-07500
190
RO202-1401-WH
550-14012
151
SBPEFR1.5
161-43001
117
SNP62(E)
191-10629
68
MK7HT
110-07000
190
RO202REF-1401-BU
550-61401
152
SBPEFR4
161-43101
117
SPRO200-1401-WH
550-14010
151
MK7P
110-07100
193
RO202REF-1401-GN
550-51401
152
SBPEFR4
161-43100
117
SRT1807
115-07190
37
MK9
110-09500
191
RO202REF-1401-OG
550-31401
152
SBPEFR9
161-43200
117
SRT2607
115-07270
37
MK9HT
110-09000
191
RO202REF-1401-RD
550-21401
152
SBPEFR9
161-43201
117
SRT26011
115-11270
37
MK9P
110-09100
194
RO202REF-1401-WH
550-11401
152
SBPEFR16
161-43300
117
SRT34011
115-11350
37
MK9P
110-09110
194
RO202REF-1401-YE
550-41401
152
SBPEFR16
161-43301
117
SRT58028
115-28590
37
Załaczniki
Wykaz typów produktów
7.3
Typ ShrinKit 321 Basic – T50ROSEC5B
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
ShrinKit 321 Basic
380-03001
Strona
76
T25L
111-02560
23
T30RFT5
150-55850
53
T50LDH
117-05460
33
ShrinKit 321 Universal
380-03002
74
T25L
111-02519
20
T30RFT6
150-77950
53
T50LL
111-06000
24
ShrinKit 321-A
380-03003
75
T25L
111-02500
20
T30RFT6LG
150-31090
53
T50LL
111-00269
21
T25L
111-02501
25
T30ROS
118-04800
35
T50LL
111-00268
21
Osprzęt do pracy
w podwieszeniu
Strona
Strona
Strona
102-00050
184
T25LL
111-02601
20
T30ROS
118-00014
35
T50LOS
118-05900
35
Wspornik pomocniczy HH20 120-00080
186
T25LL
111-02602
25
T30ROS
118-00064
35
T50M
111-06206
23
T25LL
111-02619
20
T30XL
111-02900
20
T50M
111-06205
25
21
Osprzęt do pracy
w podwieszeniu
120-00040
186
T25LL
111-02660
23
T30XL
111-02901
20
T50M
111-06201
Główka ATS3080 naturalna
102-66209
185
T30L
111-03309
30
T40I
111-04614
25
T50M
111-06200
21
Główka ATS3080 czarna
102-66210
185
T30L
111-03312
30
T40I
111-04609
20
T50MOS
118-00018
35
T18I
111-02319
20
T30L
111-03343
28
T40I
111-04600
20
T50MOS
118-00021
35
T18I
111-02358
25
T30L
111-03410
20
T40L
111-04314
25
T50MOS
118-00022
35
T18I
111-02359
25
T30L
111-03419
20
T40L
111-04301
20
T50MOS
118-00055
35
T18I
111-02360
23
T30L
111-03450
25
T40L
111-04300
20
T50R
111-00525
28
T18I
111-02370
20
T30L
111-03459
25
T40R
111-03970
25
T50R
111-00824
28
T18L
111-02049
25
T30L
111-03460
23
T40R
111-03801
20
T50R
111-05000
21
T18L
111-02043
27
T30L
111-00193
30
T40R
111-03819
20
T50R
111-05013
21
T18L
111-02110
20
T30L
111-00196
30
T40R
111-03859
25
T50R
111-04950
25
T18L
111-02119
20
T30LFT6LG
150-31097
53
T40R
111-03860
23
T50R
111-04931
29
T18L
111-02159
25
T30LL
111-03549
20
T50I
117-05250
26
T50R
111-04928
29
T18L
111-02160
23
T30LL
111-03569
25
T50I
112-05260
23
T50R
111-04907
27
T18R
111-01919
20
T30LL
111-00278
25
T50I
112-05219
21
T50R
111-04890
29
T18R
111-01922
29
T30LL
111-03640
25
T50I
111-05260
23
T50R
111-04889
23
T18R
111-01950
25
T30LL
111-03500
20
T50I
111-05259
26
T50R
111-95019
27
T18R
111-01959
25
T30LL
111-03580
23
T50I
111-05253
27
T50R
112-05019
21
T18R
111-01960
23
T30LOS
118-04900
35
T50I
111-05220
28
T50R
112-05060
23
T18R
111-01918
29
T30LOS
118-00044
35
T50I
111-05219
21
T50R
114-04979
28
T18R
111-01916
27
T30LR
111-04400
20
T50I
111-05210
21
T50R
111-04882
25
T18R
111-01910
20
T30LR
111-04401
25
T50I
111-05208
30
T50R
111-04805
30
T18R
112-01860
23
T30LR
111-04402
23
T50I
111-05203
30
T50R
111-04804
30
T18R
112-01819
20
T30LR
111-04404
25
T50I
111-05202
30
T50R
111-04801
30
T18R
114-01879
28
T30LRFT5
150-55942
53
T50I
111-00222
29
T50R
111-04800
30
T18R
111-91819
27
T30LRFT6
150-77932
53
T50I
111-00284
30
T50R(U)
111-05026
28
T18R
111-01816
30
T30R
112-03019
20
T50I
111-00317
27
T50RDH
117-05060
33
T18R
111-01815
30
T30R
111-00264
28
T50IDH
117-05302
33
T50RDH
117-05050
33
T18R
111-01812
30
T30R
111-00472
29
T50IDH
117-05362
33
T50RDH
117-05002
33
T18R
111-01810
30
T30R
111-00471
29
T50IDH
117-05360
33
T50RDH
117-05000
33
T18R(U)
111-01826
28
T30R
112-03060
23
T50L
111-00526
28
T50RDH
117-00004
33
T18R(U)
111-01923
28
T30R
111-03259
25
T50L
112-05419
21
T50RDHFT6
150-77936
53
T18RA50
120-04019
189
T30R
111-03260
23
T50L
112-05460
24
T50RFT5
150-55941
53
T18RA50
120-04010
189
T30R
111-03250
25
T50L
114-05779
28
T50RFT5
156-00025
53
T18RA3500
120-50009
189
T30R
111-03219
20
T50L
111-05472
27
T50RFT6
150-77938
53
T18RA3500
120-50010
189
T30R
111-03210
20
T50L
111-05450
26
T50RFT6
150-77941
53
T18RA3500
120-46009
189
T30R
111-03071
27
T50L
111-05441
29
T50RFT6
156-05308
53
T18RFT6
150-09110
53
T30R
111-03014
30
T50L
111-05440
24
T50RFT6
156-05300
53
T18RFT6
150-77935
53
T30R
111-03008
30
T50L
111-05436
26
T50RFT6LG
150-31091
53
T18ROS
118-00039
35
T30R
111-03006
30
T50L
111-05428
30
T50ROS
118-00040
35
T18ROS
118-00035
35
T30R
111-03004
30
T50L
111-05409
21
T50ROS
118-05050
35
T18ROS
118-04702
35
T30R
111-93019
27
T50L
111-05406
30
T50ROS
118-05078
35
T18RSF
111-85560
52
T30R
114-03079
28
T50L
111-05404
30
T50ROS
118-05060
35
T18RSF
111-85519
52
T30R
114-03379
28
T50L
111-05402
30
T50ROS
118-05059
35
T18S
111-02860
23
T30REC4A
150-76090
58
T50L
111-05400
21
T50ROSEC4A
150-76099
58
T18S
111-02815
25
T30REC4B
150-76080
58
T50LDH
117-00008
33
T50ROSEC4B
150-76079
58
T18S
111-02811
20
T30RFT5
150-55940
53
T50LDH
117-05400
33
T50ROSEC5A
150-40591
58
T18S
111-02809
20
T30RFT5
150-55948
53
T50LDH
117-05402
33
T50ROSEC5B
150-40581
58
231
7.3
Załaczniki
Wykaz typów produktów
Typ T50ROSEC9 – TAG27TD2-1208-WH
232
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
T50ROSEC9
156-05903
Strona
58
T80L
111-05460
24
T120S
111-12850
26
T255R
111-25400
27
T50ROSEC10
156-05904
58
T80L
111-05419
21
T120S
111-00179
21
T255S
111-25500
27
T50ROSEC19
156-04602
59
T80L
111-05459
26
T120S
111-12829
21
TAG1TD2-320-WHCL
596-01320
148
T50ROSEC20
156-00020
59
T80R
111-08005
26
T120S
111-12827
29
TAG1TD2-1209-WHCL
596-21209
147
T50ROSEC21
156-00010
58
T80R
116-08016
30
T120S
111-12826
28
TAG01TD3-1206
596-01120
168
T50ROSEC22
156-00011
58
T80R
111-08010
21
T120S
111-12824
26
TAG02LA4-1104-CLWH
594-01104
149
T50ROSEC23
156-00006
59
T80R
116-08015
30
T120S
111-12822
27
TAG02TD1-1204
596-21204
167
T50ROSEC24
156-00007
59
T80R
111-05060
24
T120XM
111-00171
24
TAG2TD6-320-WHCL
596-02320
148
T50ROSFT6
156-00076
53
T80R
111-05059
26
T120XM
111-12719
26
TAG2TD6-1209-WHCL
596-61209
147
T50RS5
111-07110
56
T80R
111-05019
21
T120XM
111-12704
21
TAG3TD3-320-WHCL
596-03320
148
T50RSFM
111-85729
52
T80R
117-08070
26
T120XM
111-00280
26
TAG3TD3-322 YECL
596-03322
148
T50S
111-05810
21
T80R
116-08012
30
T120XM
111-12701
21
TAG3TD3-1209-WHCL
596-31209
147
T50S
111-05860
23
T80R
116-08014
30
T150L
111-15460
24
TAG4TD1-1206
596-41206
168
T50S
111-05859
25
T80RFT6X12
150-48396
52
T150L
111-15419
22
TAG6TD1-320-WHCL
596-06320
148
T50S
111-05850
25
T80RFT6X12
150-48397
52
T150L
111-15410
26
TAG6TD1-1209-WHCL
596-11209
147
T82R-RD
500-50822
152,
T50S
111-05819
21
T50SFT5
150-55943
53
T50SFT6
156-01500
53
T50SL5
111-85369
52
T50SL5
126-00005
52
T120I
T50SL5
126-00001
52
T50SL6
111-85460
52
T50SL6
111-85469
T50SL7
T50SL7
Strona
Strona
Strona
T150L
111-15405
22
TAG07TD1-320-WHCL
596-07320
148
162, 166
T150LL
111-15700
22
TAG07TD1-1209-WHCL
596-71209
147
152,
T150LL
111-15704
24
TAG09LA4-1104-CLWH
594-11104
149
162, 166
T150LL
111-15719
22
TAG9TD3-320-WHCL
596-09320
148
111-12210
21
T150M
111-00124
22
TAG9TD3-1209-WHCL
596-91209
147
T120I
111-12203
29
T150M
111-15609
26
TAG10TD2-320-WHCL
596-10320
148
T120I
111-12219
21
T150M
111-15619
22
TAG10TD2-1209-WHCL
596-12090
147
52
T120I
111-12230
24
T150M
111-15660
24
TAG11LA4-1101-WH
594-01101 165, 171
111-85479
52
T120I
111-12240
26
T150R(H)
116-15016
30
TAG13LA4-1101-WH
594-41101 165, 171
126-00027
52
T120I
111-12249
26
T150R(H)
116-15015
30
TAG13LA4-1102-YE
594-31102 164, 170
T50SOS
118-05878
35
T120L
111-12401
28
T150R(H)
116-15014
30
TAG13TD4-1203-SR
596-31203
172
T50SOS
118-05860
35
T120L
111-12402
29
T150R(H)
111-15050
26
TAG13TD4-1204
596-12043
167
T50SOS
118-05859
35
T120L
111-12403
21
T150R(H)
111-15069
26
TAG13TD4-1206
596-12061
168
T50SOS
118-05850
35
T120L
111-12429
21
T150R(H)
111-14860
24
TAG15LA4-1101-WH
594-91101 165, 171
T50SOSEC12E
148-00200
58
T120L
111-12430
24
T150R(H)
111-14819
22
TAG15LA4-1103-SR
594-11103
169
T50SOSEC13E
126-00000
58
T120L
111-12440
26
T150R(H)
111-14810
22
TAG15TD3-1203-SR
596-51203
172
T50SOSSB5HEC
155-05400
55
T120L
111-12449
26
T150R(H)
116-15012
30
TAG15TD3-1204
596-12045
167
T50SOSSB6HE
155-46302
55
T120M
111-12610
21
T150XL
111-15500
22
TAG15TD3-1206
596-12615
168
T50SOSSBH5E
155-05701
54
T120M
111-12619
21
T150XL
111-15502
24
TAG15TD3-1208-WH
596-12080
173
T50SOSSBS5E
155-12300
55
T120M
111-12660
24
T150XL
111-15510
26
TAG16TD3-1203-SR
596-61203
172
T50SOSWSP5E
155-23601
55
T120M
111-00153
26
T150XL
111-15519
22
TAG16TD3-1204
596-12046
167
T50SSBS50TE
155-30602
54
T120R
112-12019
21
T150XLL
111-15305
24
TAG16TD3-1206
596-12616
168
T50SSFM
126-00032
52
T120R
111-12066
29
T150XLL
111-15300
22
TAG17TD2-1204
596-12047
167
T50SSFM
111-85719
52
T120R
111-00475
29
T150XLL
111-15304
22
TAG17TD2-1206
596-12617
168
T50SSFM
126-01104
52
T120R
111-12026
28
T250I
111-25219
22
TAG17TD2-1208-WH
596-12081
173
T50SSL5
111-85340
52
T120R
111-00400
24
T250L
111-24600
22
TAG22TD3-320-WHCL
596-22320
148
T50SSL5
111-85349
52
T120R(E)
111-12050
26
T250L
111-24601
22
TAG22TD3-1209-WHCL
596-32091
147
T50SSL5
111-85395
52
T120R(E)
111-12032
29
T250M
111-25001
22
TAG23TD5-320-WHCL
596-23320
148
T50VSL5
111-85329
52
T120R(E)
111-12019
21
T250M
111-25002
22
TAG23TD5-1209-WHCL
596-12095
147
T80I
111-08290
24
T120R(E)
111-12010
21
T250R
111-24801
22
TAG24TD1-320-WHCL
596-24320
148
T80I
111-08259
26
T120R(E)
111-12004
30
T250R
111-24803
22
TAG24TD1-1209-WHCL
596-12094
147
T80I
111-08250
26
T120R(E)
111-12002
30
T250R
111-24805
24
TAG25TD3-320-WHCL
596-25320
148
T80I
111-08229
21
T120R(E)
111-12001
30
T250S
111-24705
22
TAG25TD3-1209-WHCL
596-51209
147
T80I
111-08210
21
T120R(E)
111-91210
27
T250S
111-24704
22
TAG26LA4-1104-WHCL
594-11041
149
T80L
111-00388
26
T120R(E)
111-12059
26
T250X
111-25103
22
TAG26TD6-320-WHCL
596-26320
148
T80L
116-05412
30
T120R(E)
111-12060
24
T250X
111-25102
22
TAG26TD6-1209-WHCL
596-12096
147
T80L
116-05414
30
T120R(E)
114-12179
28
T250X
111-25100
24
TAG27TD2-1203-SR
596-71203
172
T80L
116-05415
30
T120ROS
118-00066
35
T250XL
111-00466
22
TAG27TD2-1204
596-27120
167
T80L
116-05416
30
T120ROS
118-00067
35
T250XL
111-25200
22
TAG27TD2-1206
596-12627
168
T80L
111-05410
21
T120S
111-12830
24
T255M
111-25300
27
TAG27TD2-1208-WH
596-12082
173
T82S-BK
500-50820
Załaczniki
Wykaz typów produktów
7.3
Typ TAG31TD3-1203-SR – TF21 9.5/4.8
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
TAG31TD3-1203-SR
596-11203
Strona
172
TAG72TD1-1204
596-12072
Strona
167
TAG162LA4-1103-SR
594-21103
Strona
169
TCGT24-8RD
553-32402
Strona
144
TAG31TD3-1204
596-31120
167
TAG72TD1-1206
596-12672
168
TAG163LA4-1101-WH
594-11011
171
TCGT24-8WH
553-32409
144
TAG31TD3-1206
596-12631
168
TAG72TD1-1208-WH
596-20872
173
TAG165LA4-1101-WH
594-11012
171
TCGT24-8YE
553-32404
144
TAG31TD3-1208-WH
596-12084
173
TAG73TD1-1203-SR
596-73120
172
TAG165LA4-1103-SR
594-31103
169
TELS-SPK2
111-32000
45
TAG34TD3-1203-SR
596-41203
172
TAG73TD1-1204
596-73124
167
TAG169LA4-1101-WH
594-11013
171
TELS1
111-30000
45
TAG34TD3-1204
596-34120
167
TAG73TD1-1206
596-12673
168
TAG169LA4-1103-SR
594-41103
169
TELSH
111-31000
45
TAG34TD3-1206
596-12634
168
TAG73TD1-1208-WH
596-31208
173
TAG170LA4-1101-WH
594-11014
171
TEXTIE® 5M
130-00020
46
TAG34TD3-1208-WH
596-12083
173
TAG76TD1-1203-SR
596-76120
172
TAG170LA4-1103-SR
594-51103
169
TEXTIE® 25M
130-00022
46
TAG35TD3-1203-SR
596-35120
172
TAG76TD1-1204
596-12076
167
TAG171LA4-1101-WH
594-11015
171
TEXTIE® L
130-00019
46
TAG35TD3-1204
596-12035
167
TAG76TD1-1206
596-61206
168
TAG171LA4-1102-YE
594-71102
170
TEXTIE® M
130-00013
46
TAG35TD3-1206
596-12635
168
TAG77TD1-1203-SR
596-77120
172
TAG171LA4-1103-SR
594-61103
169
TEXTIE® M
130-00014
46
TAG35TD3-1208-WH
596-12085
173
TAG77TD1-1204
596-12077
167
TAG0638TL2-321-CL
596-38321
175
TEXTIE® M
130-00016
46
TAG36TD7-320-WHCL
596-36320
148
TAG77TD1-1206
596-71206
168
TAG0638TL2-1207-CL
596-63812
175
TEXTIE® M
130-00017
46
TAG36TD7-1209-WHCL
596-12097
147
TAG77TD1-1208-WH
596-71208
173
TAG1325TL3-321-CL
596-25321
175
TEXTIE® M
130-00018
46
TAG38TD3-320-WHCL
596-38320
148
TAG78TD1-1204
596-12078
167
TAG1325TL3-1207-CL
596-32512
175
TEXTIE® M
130-00021
46
TAG38TD3-1209-WHCL
596-12098
147
TAG91TD1-1209-WHCL
596-41209
147
TAG1351TL1-321-CL
596-51321
175
TEXTIE® S
130-00012
46
TAG49LA4-1104-WHCL
594-11042
149
TAG97TD1-1203-SR
596-97120
172
TAG1351TL1-1207-CL
596-35112
175
TF21 1.2/0.6
309-10120
85
TAG51TD3-320-WHCL
596-51320
148
TAG97TD1-1204
596-71204
167
TAG2551TL1-321-CL
596-52321
175
TF21 1.2/0.6
309-20122
85
TAG51TD3-1209-WHCL
596-12091
147
TAG98TD1-1203-SR
596-98120
172
TAG2551TL1-1207-CL
596-55112
175
TF21 1.2/0.6
309-20124
85
TAG61TD3-1206
596-12661
168
TAG107TD3-320-WHCL
596-10732
148
TAG3863TL1-321-CL
596-63321
175
TF21 1.2/0.6
309-20126
85
TAG62LA4-1101-WH
594-11016
171
TAG107TD3-1209-WHCL
596-01209
147
TAG3863TL1-1207-CL
596-38631
175
TF21 1.2/0.6
309-20129
85
TAG62LA4-1102-YE
594-81102 164, 170
TAG120B-270-YE
598-12027
166
TAGR2TD1-1204
596-12042
167
TF21 1.6/0.8
309-20166
85
TAG62TD1-1203-SR
596-21203
172
TAG120LA4-1101-WH
594-11101 165, 171
TAGR3TD1-1204
596-31204
167
TF21 1.6/0.8
309-20169
85
TAG62TD1-1204
596-12062
167
TAG120LA4-1102-YE
594-01102 164, 170
TCGT3-1BK
553-30300
144
TF21 1.6/0.8
309-20164
85
TAG62TD1-1206
596-12662
168
TAG121B-270-YE
598-12127
166
TCGT3-1BU
553-30306
144
TF21 1.6/0.8
309-20162
85
TAG63TD1-1203-SR
596-63120
172
TAG121FB-270-YE
598-92127
166
TCGT3-1RD
553-30302
144
TF21 1.6/0.8
309-10160
85
TAG63TD1-1204
596-12063
167
TAG121LA4-1101-WH
594-21101 165, 171
TCGT3-1WH
553-30309
144
TF21 2.4/1.2
309-10240
85
TAG63TD1-1206
596-12663
168
TAG121LA4-1102-YE
594-11102 164, 170
TCGT3-1YE
553-30304
144
TF21 2.4/1.2
309-20242
85
TAG64TD1-1203-SR
596-64120
172
TAG122B-270-YE
598-12227
166
TCGT4.8-1.6BK
553-30480
144
TF21 2.4/1.2
309-20244
85
TAG64TD1-1204
596-12064
167
TAG122FB-270-YE
598-92227
166
TCGT4.8-1.6BU
553-30486
144
TF21 2.4/1.2
309-20246
85
TAG64TD1-1206
596-12664
168
TAG122LA4-1101-WH
594-31101 165, 171
TCGT4.8-1.6RD
553-30482
144
TF21 2.4/1.2
309-20249
85
TAG65TD1-1203-SR
596-65120
172
TAG122LA4-1102-YE
594-21102 164, 170
TCGT4.8-1.6WH
553-30489
144
TF21 2.4/1.2
309-40247
85
TAG65TD1-1204
596-12065
167
TAG124B-270-YE
598-12427
166
TCGT4.8-1.6YE
553-30484
144
TF21 3.2/1.6
309-10320
85
TAG65TD1-1206
596-12665
168
TAG124FB-270-YE
598-92427
166
TCGT6-2BK
553-30600
144
TF21 3.2/1.6
309-40327
85
TAG66TD1-1203-SR
596-66120
172
TAG124LA4-1101-WH
594-11017 165, 171
TCGT6-2BU
553-30606
144
TF21 3.2/1.6
309-20329
85
TAG66TD1-1204
596-12066
167
TAG124LA4-1102-YE
594-41102 164, 170
TCGT6-2RD
553-30602
144
TF21 3.2/1.6
309-20326
85
TAG66TD1-1206
596-12666
168
TAG125FB-270-YE
598-92527
166
TCGT6-2WH
553-30609
144
TF21 3.2/1.6
309-20324
85
TAG66TD1-1208-WH
596-12086
173
TAG130LA4-1104-CLWH
594-21104
149
TCGT6-2YE
553-30604
144
TF21 3.2/1.6
309-20322
85
TAG67TD2-1203-SR
596-67120
172
TAG131LA4-1104-CLWH
594-31104
149
TCGT9-3BK
553-30900
144
TF21 4.8/2.4
309-50482
85
TAG67TD2-1204
596-12067
167
TAG132LA4-1104-CLWH
594-41104
149
TCGT9-3BU
553-30906
144
TF21 4.8/2.4
309-50484
85
TAG67TD2-1206
596-12667
168
TAG133LA4-1104-CLWH
594-51104
149
TCGT9-3RD
553-30902
144
TF21 4.8/2.4
309-50486
85
TAG67TD2-1208-WH
596-12087
173
TAG134LA4-1104-CLWH
594-61104
149
TCGT9-3WH
553-30909
144
TF21 4.8/2.4
309-50487
85
TAG68TD1-1203-SR
596-68120
172
TAG135LA4-1104-CLWH
594-71104
149
TCGT9-3YE
553-30904
144
TF21 4.8/2.4
309-50489
85
TAG68TD1-1204
596-12068
167
TAG136LA4-1104-CLWH
594-81104
149
TCGT12-4BK
553-31200
144
TF21 4.8/2.4
309-10480
85
TAG68TD1-1206
596-12668
168
TAG137LA4-1104-CLWH
594-91104
149
TCGT12-4BU
553-31206
144
TF21 6.4/3.2
309-10640
85
TAG68TD1-1208-WH
596-12088
173
TAG138LA4-1105
594-13876
150
TCGT12-4RD
553-31202
144
TF21 6.4/3.2
309-50649
85
TAG69TD2-1203-SR
596-69120
172
TAG139LA4-1105
594-13976
150
TCGT12-4WH
553-31209
144
TF21 6.4/3.2
309-50647
85
TAG69TD2-1204
596-12069
167
TAG145LA4-1104-CLWH
594-11040
149
TCGT12-4YE
553-31204
144
TF21 6.4/3.2
309-50646
85
TAG69TD2-1206
596-12669
168
TAG150LA4-1101-WH
594-51101
171
TCGT18-6BK
553-31800
144
TF21 6.4/3.2
309-50644
85
TAG69TD2-1208-WH
596-12089
173
TAG154LA4-1101-WH
594-61101 165, 171
TCGT18-6BU
553-31806
144
TF21 6.4/3.2
309-50642
85
TAG71TD6-1203-SR
596-71120
172
TAG154LA4-1102-YE
594-51102 164, 170
TCGT18-6RD
553-31802
144
TF21 9.5/4.8
309-20959
85
TAG71TD6-1204
596-12071
167
TAG155LA4-1101-WH
594-71101 165, 171
TCGT18-6WH
553-31809
144
TF21 9.5/4.8
309-20956
85
TAG71TD6-1206
596-12671
168
TAG155LA4-1103-SR
594-01103
169
TCGT18-6YE
553-31804
144
TF21 9.5/4.8
309-20954
85
TAG71TD6-1208-WH
596-20871
173
TAG156LA4-1101-WH
594-81101 165, 171
TCGT24-8BK
553-32400
144
TF21 9.5/4.8
309-20952
85
TAG72TD1-1203-SR
596-72120
172
TAG162LA4-1101-WH
594-11010 165, 171
TCGT24-8BU
553-32406
144
TF21 9.5/4.8
309-40957
85
233
7.3
Załaczniki
Wykaz typów produktów
Typ TF21 9.5/4.8 – TT932DOUT 30MM
234
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
TF21 9.5/4.8
309-10950
Strona
85
TF31 1,5/0,5
333-30157
Strona
89
TF31 24/8
333-32409
Strona
89
TIPTAG15X100YE
556-21074
Strona
145
TF21 12.7/6.4
309-21272
86
TF31 1,5/0,5
333-30156
89
TF31 40/13
333-34009
89
TIPTAG15X105BU
556-21076
145
TF21 12.7/6.4
309-21274
86
TF31 1,5/0,5
333-30155
89
TF31 40/13
333-34007
89
TIPTAG15X105GN
556-21075
145
TF21 12.7/6.4
309-21276
86
TF31 1,5/0,5
333-30154
89
TF31 40/13
333-34006
89
TIPTAG15X105RD
556-21072
145
TF21 12.7/6.4
309-21279
86
TF31 1,5/0,5
333-30159
89
TF31 40/13
333-34002
89
TIPTAGVA10X65YEWH
556-26006
146
TF21 12.7/6.4
309-11270
86
TF31 1,5/0,5
333-30152
89
TF31 40/13
333-34005
89
TIPTAGVA10X90YEWH
556-26007
146
TF21 12.7/6.4
309-41277
86
TF31 1,5/0,5
333-30150
89
TF31 40/13
333-34004
89
TIPTAGVA15X65YEWH
556-26008
146
TF21 19.0/9.5
309-11909
86
TF31 1,5/0,5
333-20150
89
TF31 40/13
333-34000
89
TIPTAGVA15X90YEWH
556-26009
146
TF21 19.0/9.5
309-11902
86
TF31 3/1
333-30309
89
TF31 40/13
333-24000
89
TR27 3.2/1.6
315-50320
98
TF21 19.0/9.5
309-11907
86
TF31 3/1
333-30300
89
TF34 1,5/0,5
333-30153
90
TR27 4.8/2.4
315-50480
98
TF21 19.0/9.5
309-11900
86
TF31 3/1
333-30307
89
TF34 3/1
333-30303
90
TR27 6.4/3.2
315-50640
98
TF21 19.0/9.5
309-11906
86
TF31 3/1
333-30305
89
TF34 6/2
333-30603
90
TR27 9.5/4.8
315-50950
98
TF21 19.0/9.5
309-11904
86
TF31 3/1
333-30306
89
TF34 9/3
333-30903
90
TR27 12.7/6.4
315-51270
98
TF21 25.4/12.7
309-12549
86
TF31 3/1
333-30302
89
TF34 12/4
333-31203
90
TR27 19.1/9.5
315-51900
98
TF21 25.4/12.7
309-12547
86
TF31 3/1
333-30304
89
TF34 18/6
333-31803
90
TR27 25.4/12.7
315-52540
98
TF21 25.4/12.7
309-12540
86
TF31 3/1
333-40300
89
TF34 24/8
333-32403
90
TR27 38.1/19.1
315-53810
98
TF21 25.4/12.7
309-12542
86
TF31 6/2
333-30602
89
TF34 40/13
333-34003
90
TR27 50.8/25.4
315-55100
98
TF21 25.4/12.7
309-12544
86
TF31 6/2
333-30600
89
TFE2-0
336-01209
97
TREDUX 1,5/0,5
319-00150
79
TF21 25.4/12.7
309-12546
86
TF31 6/2
333-30605
89
TFE2-2
336-01109
97
TREDUX 1,5/0,5-GNYE
319-00157
80
TF21 38.0/19.0
309-13810
86
TF31 6/2
333-30604
89
TFE2-4
336-00949
97
TREDUX 3/1
319-00300
79
TF21 38.0/19.0
309-13812
86
TF31 6/2
333-30606
89
TFE2-6
336-00779
97
TREDUX 3/1-GNYE
319-00307
79
TF21 38.0/19.0
309-13814
86
TF31 6/2
333-30607
89
TFE2-8
336-00619
97
TREDUX 6/2
319-00600
79
TF21 38.0/19.0
309-13816
86
TF31 6/2
333-40600
89
TFE2-10
336-00489
97
TREDUX 6/2-GNYE
319-00607
79
TF21 38.0/19.0
309-13817
86
TF31 6/2
333-30609
89
TFE2-12
336-00399
97
TREDUX 12/4
319-01200
79
TF21 38.0/19.0
309-13819
86
TF31 9/3
333-20900
89
TFE2-14
336-00319
97
TREDUX 12/4-GNYE
319-01207
79
TF21 50.8/25.4
309-15089
86
TF31 9/3
333-30909
89
TFE2-16
336-00249
97
TREDUX 24/8
319-02400
79
TF21 50.8/25.4
309-15080
86
TF31 9/3
333-30907
89
TFE2-18
336-00199
97
TREDUX 24/8-GNYE
319-02407
80
TF21 50.8/25.4
309-15082
86
TF31 9/3
333-30900
89
TFE2-20
336-00159
97
TREDUX 38,1/19,1
319-03800
80
TF21 50.8/25.4
309-15084
86
TF31 9/3
333-30902
89
TFE2-22
336-00149
97
TREDUX 38,1/19,1-GNYE
319-03807
80
TF21 50.8/25.4
309-15086
86
TF31 9/3
333-30904
89
TFE2-24
336-00139
97
TREDUX 50,8/25,4
319-05100
80
TF21 50.8/25.4
309-15087
86
TF31 9/3
333-30906
89
TFE2-26
336-00109
97
TREDUX 76,2/38,1
319-07600
80
TF21 76.0/38.0
309-17602
86
TF31 9/3
333-30905
89
TFE2-28
336-00099
97
TREDUX 101,6/50,8
319-10200
80
TF21 76.0/38.0
309-17600
86
TF31 12/4
333-31209
89
TFE2-30
336-00079
97
TREDUX HA47 - 13/4
321-50130
79, 82
TF21 76.0/38.0
309-17609
86
TF31 12/4
333-31207
89
TFE4-1
339-02549
97
TREDUX HA47 - 19/6
321-50190
79, 82
TF21 76.0/38.0
309-17604
86
TF31 12/4
333-31206
89
TFE4-1 1/4
339-03189
97
TREDUX HA47 - 33/8
321-50330
79, 82
TF21 76.0/38.0
309-17606
86
TF31 12/4
333-31205
89
TFE4-1/2
339-01279
97
TREDUX HA47 - 45/12
321-50450
79, 82
TF21 101.6/50.8
309-11022
86
TF31 12/4
333-21200
89
TFE4-1/4
339-00649
97
TREDUX HA47 - 51/16
321-50510
82
TF21 101.6/50.8
309-11024
86
TF31 12/4
333-31204
89
TFE4-1/8
339-00329
97
TREDUX HA47 - 68/22
321-50680
82
TF21 101.6/50.8
309-11026
86
TF31 12/4
333-31202
89
TFE4-3/4
339-01909
97
TREDUX HA47 - 85/25
321-50850
82
TF21 101.6/50.8
309-11020
86
TF31 12/4
333-31200
89
TFE4-3/8
339-00959
97
TREDUX MA47 - 12/3
323-50120
79, 81
TF21 101.6/50.8
309-11029
86
TF31 18/6
333-31800
89
TFE4-3/16
339-00340
97
TREDUX MA47 - 19/6
323-50190
79, 81
TF24 1.2/0.6
309-40123
87
TF31 18/6
333-31802
89
TFE4-5/8
339-01599
97
TREDUX MA47 - 30/8
323-50300
79, 81
TF24 1.6/0.8
309-40163
87
TF31 18/6
333-31804
89
TFE4-5/64
339-00209
97
TREDUX MA47 - 40/12
323-50400
79, 81
TF24 2.4/1.2
309-40243
87
TF31 18/6
333-31805
89
TIPTAG11X65BU
556-20066
145
TREDUX MA47 - 50/16
323-50500
81
TF24 3.2/1.6
309-40323
87
TF31 18/6
333-31806
89
TIPTAG11X65GN
556-20065
145
TREDUX MA47 - 63/19
323-50630
81
TF24 4.8/2.4
309-50483
87
TF31 18/6
333-31807
89
TIPTAG11X65OG
556-20063
145
TREDUX MA47 - 75/22
323-50750
81
TF24 6.4/3.2
309-50643
87
TF31 18/6
333-31809
89
TIPTAG11X65RD
556-20062
145
TREDUX MA47 - 95/30
323-50950
81
TF24 9.5/4.8
309-40953
87
TF31 18/6
333-41800
89
TIPTAG11X65WH
556-20069
145
TREDUX-Display
319-30000
79
TF24 12.7/6.4
309-41273
87
TF31 24/8
333-32402
89
TIPTAG11X65YE
556-20064
145
TT420
556-00420
176
TF24 19.0/9.5
309-31903
87
TF31 24/8
333-32404
89
TIPTAG11X100WH
556-20079
145
TT822OUT 60MM
556-00111
178
TF24 25.4/12.7
309-32543
87
TF31 24/8
333-32405
89
TIPTAG11X100YE
556-20074
145
TT822OUT 110MM
556-00101
178
TF24 38.0/19.5
309-33813
87
TF31 24/8
333-32400
89
TIPTAG11X105RD
556-20072
145
TT822OUT8 110MM
556-00161 140, 177
TF24 50.8/25.4
309-35083
87
TF31 24/8
333-42400
89
TIPTAG15X65WH
556-21069
145
TT896DOUT 85MM
556-00119
TF24 76.0/38.0
309-37603
87
TF31 24/8
333-32406
89
TIPTAG15X65YE
556-21064
145
TT896DOUT 102MM
556-00120
178
TF24 101.6/50.8
309-31023
87
TF31 24/8
333-32407
89
TIPTAG15X100WH
556-21079
145
TT932DOUT 30MM
556-00124
178
178
Załaczniki
Wykaz typów produktów
7.3
Typ TT932DOUT 85MM – Dysza płaska
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
Typ
Nr art.
TT932DOUT 85MM
556-00117
Strona
178
WIC1-2
561-01622
Strona
160
WIC2-3
561-02634
Strona
160
WIC3-5
561-03655
Strona
161
TT932DOUT 102MM
556-00118
178
WIC1-3
561-01633
160
WIC2-4
561-02644
160
WIC3-5
561-03654
161
TT940DOUT 85MM
556-00121
178
WIC1-3
561-01634
160
WIC2-5
561-02655
160
WIC3-6
561-03666
161
TT940DOUT 102MM
556-00122
178
WIC1-4
561-01644
160
WIC2-5
561-02654
160
WIC3-6
561-03664
161
TT4000-2
556-04001
176
WIC1-5
561-01654
160
WIC2-6
561-02664
160
WIC3-7
561-03677
161
TT4000-3
556-04000
176
WIC1-5
561-01655
160
WIC2-6
561-02666
160
WIC3-7
561-03674
161
TTDTHOUT
556-00144
178
WIC1-6
561-01664
160
WIC2-7
561-02674
160
WIC3-8
561-03688
161
TTDTHOUT 40MM
556-00139
177
WIC1-6
561-01666
160
WIC2-7
561-02677
160
WIC3-8
561-03684
161
TTDTHOUT 60MM
556-00140
177
WIC1-7
561-01674
160
WIC2-8
561-02684
160
WIC3-9
561-03694
161
TTDTHOUT 100MM
556-00141 140, 178
WIC1-7
561-01677
160
WIC2-8
561-02688
160
WIC3-9
561-03699
161
TTRC+ 30MM
556-00114
177
WIC1-8
561-01684
160
WIC2-9
561-02694
160
WIC3-z
561-03734
161
TTRC+ 60MM
556-00115
177
WIC1-8
561-01688
160
WIC2-9
561-02699
160
WIC3-A
561-03014
161
TTRC+ 100MM
556-00103 140, 177
WIC1-9
561-01699
160
WIC2-z
561-02734
160
WIC3-A,E,L,N,R,S,T,z
561-03994
161
TTRW 30MM
556-00125
177
WIC1-9
561-01694
160
WIC2-A
561-02014
160
WIC3-B
561-03024
161
TTRW 100MM
556-00133 140, 177
WIC1-z
561-01734
160
WIC2-A,E,L,N,R,S,T,z
561-02994
160
WIC3-C
561-03034
161
TY3G1
151-21319
62
WIC1-A
561-01014
160
WIC2-B
561-02024
160
WIC3-D
561-03044
161
TY3G1S
151-11319
62
WIC1-A,E,L,N,R,S,T,z
561-01994
160
WIC2-C
561-02034
160
WIC3-E
561-03054
161
TY3G1S
151-11310
62
WIC1-B
561-01024
160
WIC2-D
561-02044
160
WIC3-F
561-03064
161
TY5K1
152-51059
64
WIC1-C
561-01034
160
WIC2-E
561-02054
160
WIC3-G
561-03074
161
TY5K2
152-11209
64
WIC1-D
561-01044
160
WIC2-F
561-02064
160
WIC3-H
561-03084
161
TY5K3
152-12300
64
WIC1-E
561-01054
160
WIC2-G
561-02074
160
WIC3-I
561-03094
161
TY5K3
152-11309
64
WIC1-F
561-01064
160
WIC2-H
561-02084
160
WIC3-J
561-03104
161
TY5K3/5
152-12350
64
WIC1-G
561-01074
160
WIC2-I
561-02094
160
WIC3-K
561-03114
161
TY5K3/5
152-11359
64
WIC1-H
561-01084
160
WIC2-J
561-02104
160
WIC3-L
561-03124
161
TY5K4
152-11409
64
WIC1-I
561-01094
160
WIC2-K
561-02114
160
WIC3-M
561-03134
161
TY5K5
152-55059
64
WIC1-J
561-01104
160
WIC2-L
561-02124
160
WIC3-N
561-03144
161
TY8G1
151-21819
62
WIC1-K
561-01114
160
WIC2-M
561-02134
160
WIC3-O
561-03154
161
TY8G1S
151-11810
62
WIC1-L
561-01124
160
WIC2-N
561-02144
160
WIC3-P
561-03164
161
TY8G1S
151-11819
62
WIC1-M
561-01134
160
WIC2-O
561-02154
160
WIC3-Q
561-03174
161
P9500 Pistolet gazujący
627-95003
107
WIC1-N
561-01144
160
WIC2-P
561-02164
160
WIC3-R
561-03184
161
M9500 Dysza mieszająca
627-95004
107
WIC1-O
561-01154
160
WIC2-Q
561-02174
160
WIC3-S
561-03194
161
V9500 PK (zestaw 1)
627-95001
107
WIC1-P
561-01164
160
WIC2-R
561-02184
160
WIC3-T
561-03204
161
V9500 P (kartusz)
627-95002
107
WIC1-Q
561-01174
160
WIC2-S
561-02194
160
WIC3-U
561-03214
161
V9500 B (zestaw 2)
627-95010
107
WIC1-R
561-01184
160
WIC2-T
561-02204
160
WIC3-V
561-03224
161
VITON®-E 3,2/1,6
330-00320
96
WIC1-S
561-01194
160
WIC2-U
561-02214
160
WIC3-W
561-03234
161
VITON®-E 4,8/2,4
330-00480
96
WIC1-T
561-01204
160
WIC2-V
561-02224
160
WIC3-X
561-03244
161
VITON®-E 6,4/3,2
330-00640
96
WIC1-U
561-01214
160
WIC2-W
561-02234
160
WIC3-Y
561-03254
161
VITON®-E 9,5/4,8
330-00950
96
WIC1-V
561-01224
160
WIC2-X
561-02244
160
WIC3-Z
561-03264
161
VITON®-E 12,7/6,4
330-01270
96
WIC1-W
561-01234
160
WIC2-Y
561-02254
160
YQR10050
111-85781
52
VITON®-E 19,0/9,5
330-01900
96
WIC1-X
561-01244
160
WIC2-Z
561-02264
160
Z1 Dysza szerokokątna
391-90200
197
VITON®-E 25,4/12,7
330-02540
96
WIC1-Y
561-01254
160
WIC3-+
561-03704
161
Z2 Dysza refleksyjna
391-90300
197
VITON®-E 38,0/19,0
330-03810
96
WIC1-Z
561-01264
160
WIC3--
561-03714
161
Z3 Dysza płaska
391-90001
197
VITON®-E 50,8/25,4
330-05080
96
WIC2-+
561-02704
160
WIC3-.
561-03744
161
WIC Tool
561-00001
159
WIC2--
561-02714
160
WIC3-/
561-03724
161
WIC1-+
561-01704
160
WIC2-.
561-02744
160
WIC3-0
561-03600
161
WIC1--
561-01714
160
WIC2-/
561-02724
160
WIC3-0
561-03604
161
WIC1-.
561-01744
160
WIC2-0
561-02604
160
WIC3-0-9
561-03101
161
WIC1-/
561-01724
160
WIC2-0
561-02600
160
WIC3-0-9
561-03100
161
WIC1-0
561-01604
160
WIC2-0-9
561-02101
160
WIC3-1
561-03614
161
WIC1-0
561-01600
160
WIC2-0-9
561-02100
160
WIC3-1
561-03611
161
WIC1-0-9
561-01101
160
WIC2-1
561-02611
160
WIC3-2
561-03624
161
WIC1-0-9
561-01100
160
WIC2-1
561-02614
160
WIC3-2
561-03622
161
WIC1-1
561-01614
160
WIC2-2
561-02622
160
WIC3-3
561-03634
161
WIC1-1
561-01611
160
WIC2-2
561-02624
160
WIC3-3
561-03633
161
WIC1-2
561-01624
160
WIC2-3
561-02633
160
WIC3-4
561-03644
161
235
7.4
236
Załaczniki
Notatki
Załaczniki
Notatki
7.4
237
7.4
238
Załaczniki
Notatki
Załaczniki
Notatki
7.4
239
7.4
240
Załaczniki
Notatki
Zawsze gdy chcecie zapytać ...
www.HellermannTyton.com
... znajdziecie naszego lokalnego przedstawiciela:
Europe
HellermannTyton GmbH - Austria
Obachgasse 6
1221 Vienna
Tel: +43 (0) 1 259 99 55 - 0
Fax: +43 (0)1 259 99 11
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.at
HellermannTyton - Czech Republic
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.cz
HellermannTyton AB - Denmark
Baldersbuen 15D 1. TV
2640 Hedehusene
Tel: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.dk
HellermannTyton Oy - Finland
Sähkötie 8
01510 Vantaa
Tel: +358 9 8700 450
Fax: +358 9 8700 4520
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.fi
HellermannTyton S.A.S. - France
2 Rue des Hêtres, BP 130
78196 Trappes Cedex
Tel: +33 1 30 13 80 00
Fax: +33 1 30 13 80 60
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.fr
HellermannTyton GmbH - Germany
Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel: +49 4122 701-1
Fax: +49 4122 701-400
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.de
HellermannTyton KFT - Hungary
Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.hu
HellermannTyton S.r.l. - Italy
Via Praimbole 9 Bis
35010 Limena (PD)
Tel: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.it
14
HellermannTyton Ltd - Ireland
Unit 77 Cherry Orchard
Industrial Estate
Ballyfermot, Dublin 10
Tel: +353 1 626 8267
Fax: +353 1 626 8022
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton B.V. - Netherlands
Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.nl
HellermannTyton AS - Norway
PO Box 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.no
HellermannTyton - Poland
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.pl
OOO HellermannTyton - Russia
St. Petersburg
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.ru
HellermannTyton - Slovenia
Branch Office Ljubljana
Trubarjeva 79
1101 Ljubljana
Tel: +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.si
HellermannTyton España s.l. Spain/Portugal
Avda. de la Industria nº 37, 2º 2ª
28.108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.es
HellermannTyton AB - Sweden
Datavägen 5, PO Box 569
175 26 Järfälla
Tel: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 890 01
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.se
HellermannTyton Ltd - UK
Pennycross Close, Plymouth
Devon PL2 3NX
Tel: +44 1752 701 261
Fax: +44 1752 790 058
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton - Brazil
Tel: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.br
Asia-Pacific
HellermannTyton Ltd - UK
Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel: +44 161 945 4181
Fax: +44 161 945 3708
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton Ltd - UK
Wharf Approach
Aldridge, Walsall, West Midlands
WS9 8BX
Tel: +44 1922 458 151
Fax: +44 1922 743 237
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.uk
HellermannTyton Data Ltd - UK
43-45 Salthouse Road
Cornwell Business Park Brackmills
Northampton NN4 7EX
Tel: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
E-Mail: [email protected]
www.htdata.co.uk
HellermannTyton - Australia
Tel: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.au
HellermannTyton - China
Tel: +86 510 528 2536
Fax: +86 510 528 0112
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.cn
HellermannTyton - Hong Kong
Tel: +852 2832 9090
Fax: +852 2832 9381
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.sg
HellermannTyton - Japan
Tel: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.jp
North America
HellermannTyton - Korea
Tel: +82 2 2614 0157
Fax: +82 2 2614 0284
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.kr
HellermannTyton - Canada
Tel: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.ca
HellermannTyton - Philippines
Tel: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.ph
HellermannTyton - Mexico
Tel: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com
HellermannTyton - Singapore
Tel: +65 6 852 8585
Fax: +65 6 756 6798
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.sg
HellermannTyton - USA
Tel: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com
HellermannTyton - Thailand
Tel: +66 2 237 6702
Fax: +66 2 266 8664
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.sg
South America
Africa
HellermannTyton - Argentina
Tel: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.com.ar
HellermannTyton - South Africa
Tel: +27 11 879 6680
Fax: +27 11 879 6601
E-Mail: [email protected]
www.HellermannTyton.co.za
Z HelaCon dookoła świata
Prosto – łatwo – pewnie!
Złączki bezśrubowe HelaCon Plus i HelaCon Easy służą
do szybkiego, prostego i pewnego łączenia żył i rozdziału
obwodów elektrycznych w instalacjach domowych.
HelaCon Plus łączy w sobie wiele zalet.
Sześć zalet optymalnej elastyczności:
• Podwójna sprężyna dociskowa zapewnia łatwiejszy
montaż i pewne mocowanie wszystkich przewodów,
jedno- i wielodrutowych
• 100% przezroczysta obudowa pozwala w każdej chwili
na sprawdzenie wszystkich połączeń bez zbędnej straty
czasu
• Oznaczenie różnymi kolorami pomaga w szybkiej i komfortowej identyfikacji różnych złączek
• Wszystkie wejścia znajdują się w jednym rzędzie po jednej
stronie
• Oddzielne gniazdo pomiarowe usytułowane od przodu
gwarantuje bezpieczne użytkowanie i testowanie pod
napięciem
• Innowacyjna złączka HelaCon Plus umożliwia jednoczesne podłączenie żył o różnej średnicy w zakresie
0,5 – 2,5 mm2
Nie ma znaczenia jak różne są wymagania –
złączki HelaCon oferują najlepsze rozwiązanie każdego zadania – na całym świecie.
Ciekawe produkty
Systemy identyfikacji
System M-BOSS
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak
Szyldy ze stali nierdzewnej M-BOSS stosuje się do oznaczania kabli
i rur w warunkach pracy ekstremalnej, gdzie mogą być narażone
na działanie żrących środków chemicznych, wysokiej temperatury
Oznaczniki termokurczliwe ShrinkTrak HellermannTyton
o skurczu 3:1 ułatwiają oznaczenie przewodów i kabli.
Oznaczniki w formie drabinki zostały zaprojektowane
i uszkodzeń mechanicznych, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, wydobywczym, stoczniowym i kolejowym
(str. 174).
w celu zwiększenia użyteczności o możliwość pobierania
oznaczników z nośnika. (str. 139).
Narzędzia montażowe
Autotool 2000
Cable Scout
Autotool 2000 to w pełni elektrycznie zasilane urządzenie do auto-
Cable Scout jest uniwersalnym narzędziem do prowadzenia
przewodów w profesjonalnie wykonywanych instalacjach
elektrycznych i teletechnicznych, które pozwala na znaczne
obniżenie czasu instalacji (str. 198).
matycznego zakładania plastikowych opasek montażowych.
Autotool 2000 przyśpiesza i ułatwia proces wiązania. Teraz wystarczy tylko nacisnąć przycisk, a wprowadzenie języka opaski
w główkę, zaciągnięcie z odpowiednią siłą i obcięcie na wymiar
odbędzie się automatycznie – szybko i ze stałą jakością (str. 186).
242
Przedstawiciel regionalny:
[email protected]
www.HellermannTyton.pl

Podobne dokumenty