Podanie o prace

Transkrypt

Podanie o prace
.........................................
imię i nazwisko
Szczecin .........................................
.........................................
adres
PODANIE O PRACĘ
Proszę o przyjęcie mnie do pracy z dniem ..................................................................
na stanowisko .............................................................................................................
w .........................................................................................
wymiar etatu
....................................................................
podpis pracownika

Podobne dokumenty