W zdrowym ciele zdrowy duch

Transkrypt

W zdrowym ciele zdrowy duch
Sprawozdanie z akcji zorganizowanej w świetlicy szkolnej
pt.: „W zdrowym ciele zdrowy duch”
W dniach 20.04 – 24.04.2015 roku odbył się tydzień Zdrowego Żywienia pod hasłem „ W zdrowym ciele
zdrowy duch”. Była to akcja zorganizowana przez wszystkie świetlice w klasach 1-6.
W poniedziałek dzieciom została przedstawiona prezentacja multimedialna pt.: „ Pascal zachęca dzieci
i młodzież do zdrowego stylu życia”. Wychowawcy świetlic prowadzili z dziećmi zajęcia na temat zdrowego stylu
życia. W tym celu zostały przeprowadzona prezentacja multimedialna pozwoliło to sprawdzić wiedzę dzieci na temat
zdrowego jedzenia. W klasach 3-6 została przeprowadzona pogadanka na temat bulimii i anoreksji.
We wtorek wszystkie świetlice przeprowadziły na swoich poziomach pracę plastyczną „ Talerz zdrowia”. W środę w
świetlicach odbywały się turnieje sprawnościowe. W klasach pierwszych realizowano turniej pt: „Moc owoców”,
natomiast w klasach drugich „Tor przeszkód”, w klasach trzecich, czwartych, piątych i szóstych Turniej ping-ponga.
W czwartek czytane były dzieciom wiersze i artykuły o zdrowym odżywianiu. Piątek był dniem podsumowania
całego tygodnia zdrowego żywienia. Był to szczególny dzień dla dzieci, ponieważ mogły one sprawdzić swoją wiedzę
i utrwalić swoje wiadomości.
W pierwszych klasach dzieciom zostały rozdane medale oraz nagrody dla świetlic:
1 miejsce – świetlica 146 klasy 1 b, c, h
2 miejsce – świetlica 242 klasy 1 f, g, i
3 miejsce – świetlica 245 klasy 1 a, d, e
W drugich klasach w grach i zabawach zostały wyróżnione następujące osoby:
Mikołaj Sujkowski, Szymon Szewczyk, Rafał Wójcik, Kamil Jurkowski, Ania Pomaska, Julia Domżał.
W trzecich klasach dyplomy otrzymały poszczególne osoby:
Konkurs zdrowego żywienia
1 miejsce Michał Staniuk kl. 3b
2 miejsce Mateusz Zaręba kl. 3b
3 miejsce Ola Zahorowicz kl. 3b
Turniej Tenisa Stołowego
1 miejsce Michał Baran kl. 3a
2 miejsce Mateusz Wilamowski kl. 3a
3 miejsce Michał Marzyjanek kl. 3a
Organizatorzy:
Agata Sujkowska
Karolina Gregorczyk
Beata Baran