tutaj - EBOF

Transkrypt

tutaj - EBOF
We support your business
BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW EBOF 2/2014
W pierwszej połowie lutego 2014 miała miejsce ankieta, mająca na celu zbadanie satysfakcji klientów
EBOF pod kątem:
Oceny sposobu kontaktowania się z Klientem przez pracowników EBOF;
Oceny realizacji usługi windykacyjnej przez EBOF.
W badaniu wzięli udział respondenci losowo wybrani z listy Klientów, przedstawionej przez EBOF.
Poniżej znajdują się wyniki ankiety w ujęciu procentowym, wraz z krótkim omówieniem wyników
ankiety.
1
CEB Project Sp. z o. o.
E: [email protected] M:+420 776 756 473 , +48 664 468 664, E: [email protected] M:+48 533 343 200
ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu, KRS: 0000479158
We support your business
OMÓWIENIE WYNIKÓW
Ogólna ocena, zarówno sposobu kontaktowania się z Klientem, jak i realizacji usługi, jest bardzo
wysoka. W skali 1-5 (1 – ocena najniższa, 5- ocena najwyższa):
najwyższej oceny, czyli 5, udzieliło 84% respondentów;
oceny dobrej, czyli 4, udzieliło 15% respondentów;
oceny na poziomie średnim, czyli 3, udzieliło 2% respondentów.
Brak ocen najniższych potwierdza wysoką ocenę usług EBOF przez Klientów. Jako przykład podajemy
wypowiedzi respondentów:

Mieliśmy do czynienia z wieloma firmami, ta jest najlepsza, zawsze mogę się z chłopakami
skontaktować.

Najlepsza firma windykacyjna, na jaką trafiłem.

Firma, na której można polegać, firma skuteczna: a to jest dla nas najważniejsze.
Analizując ocenę poprzez pryzmat obsługi sprzedażowej (czyli bezpośredniego kontaktu z Klientem),
można wskazać na bardzo wysoki stopień zadowolenia, na poziomie 96% odpowiedzi bardzo
dobrych. Podobne wyniki dotyczą sposobu informowania Klienta w trakcie realizacji usługi – oceny
bardzo dobrej udzieliło 91% respondentów.
Podkreślano stały dostęp do informacji poprzez www oraz bezproblemowy kontakt e-mailowy
i telefoniczny z pracowikami firmy.
Biorąc pod uwagę realizację zlecenia, otrzymano wysokie wyniki, ale niższe niż przy ocenie obsługi
sprzedażowej. Jakość realizacji usług została oceniona na poziomie bardzo dobrym przez 67%
Klientów, na dobrym odpowiednio przez 33%. Kompetencje zawodowe pracowników EBOF w ramach
realizacji zleceń są ocenione bardzo dobrze (86%) i dobrze (9%), natomiast pojawiła się tu grupa
respondentów oceniających na poziomie średnim (5%).

Dobrze, mają dużą skuteczność: tak na 75 %.

Jak na naszą skale, współpraca jest bardzo dobra.
Wysoka ocena obsługi sprzedażowej, w tym raportowania o stanie realizacji zlecenia, jak również
ogólna dobra ocena sposobu realizacji usługi windykacyjnej, znajduje odzwierciedlenie
w potencjalnej, deklarowanej przez Klientów, możliwości polecenia usług EBOF innym podmiotom.
Rekomendacji udzieliłoby 96% klientów, w tym bardzo dobrej 78%, dobrej 19%.
Klienci deklarowali przekazywanie wierzytelności do windykacji zewnętrznej od 30 do 60 dni
po terminie płatności. Zdecydowana większość z nich (ze względu na otwarte pytanie brak wskaźnika
procentowego) prowadzi windykację wewnętrzną najdłużej jak to możliwe, prawdopodobnie
ze względu na ochronę kontrahentów. Dla Klienta oddanie wierzytelności do windykacji zewnętrzej
rodzi ryzyko utraty współpracy, która – mimo braku płatności – jest dla nich istotna.
CEB Project Sp. z o. o.
E: [email protected] M:+420 776 756 473 , +48 664 468 664, E: [email protected] M:+48 533 343 200
ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu, KRS: 0000479158
2
We support your business
WNIOSEK
Najbardziej istotnym wnioskiem z ankiety jest bardzo wysoki poziom zadowolenia Klientów
ze współpracy z firmą EBOF. Mając na uwadze, że firma jest nowa na nasyconym rynku usług
windykacyjnych, start EBOF można określić jako bardzo dobry. EBOF pozyskał w pierwszej fazie
Klientów mających trudne wierzytelności. Dzięki efektywnej sprzedaży i windykacji Klienci odzyskali
znaczną część wierzytelności.
3
Opracowały na potrzeby i do wyłącznego użytku zarządu EBOF: P.Lewandowska, M. Serwatka, 10/2/2014
CEB Project Sp. z o. o.
E: [email protected] M:+420 776 756 473 , +48 664 468 664, E: [email protected] M:+48 533 343 200
ul. Stefana Żeromskiego 62/2, 50-312 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym we Wrocławiu, KRS: 0000479158

Podobne dokumenty