Regulamin Konkursu Eko-Race

Transkrypt

Regulamin Konkursu Eko-Race
Regulamin Konkursu Eko-Race
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie stworzyć eko-wyścigówkę, która w jak najkrótszym
czasie pokona tor prosty o długości 4 m.
2. Konkurs Eko-Race jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych.
3. W konkursie mogą brać udział uczestnicy indywidualni lub drużyny złożone
z maksymalnie trzech osób.
4. Pojazdy biorące udział w wyścigu muszą zostać wykonane własnoręcznie przez
uczestników zgłoszonych do konkursu.
5. Pojazdy biorące udział w wyścigu muszą być zbudowane w całości z materiałów
z recyklingu (tzn. takich, które już wcześniej zostały użyte).
6. W konkursie mogą wziąć udział tylko pojazdy bezzałogowe.
7. Do napędu pojazdu nie należy używać prądu elektrycznego pod żadną postacią (bateria,
ogniwo fotowoltaiczne, akumulator czy silnik elektryczny).
8. Ze względu na miejsce, w którym odbywać się będzie Konkurs (wnętrze
Międzynarodowego Centrum Kongresowego) do napędu pojazdów nie należy używać
substancji łatwo palnych, dymiących lub brudzących.
9. Wszystkie pojazdy startujące w Konkursie poruszać się będą po tym samym prostym,
płaskim torze. Wymiary toru: długość 4 m, szerokość 1 m.
10. Pojazdy muszą poruszać się samodzielnie (nie mogą być pchane, ciągnięte, itp.).
11. Zasady wyścigu:
a. konkurs składa się z eliminacji oraz finału;
b. uczestnicy startują w eliminacjach, w trakcie których mogą wykonać trzy mierzone
przejazdy toru;
c. czas na wykonanie przejazdów eliminacyjnych (liczony od pierwszego startu) dla
każdego pojazdu nie może być dłuższy niż 5 min.;
d. przed przejazdem należy ustawić pojazdy na linii startu;
e. po wcześniejszym upewnieniu, że zawodnik/drużyna jest gotowy/a, sygnał
do STARTU podaje sędzia i od tego momentu będzie liczony czas przejazdu;
f. przejazd kończy się po przekroczeniu linii mety;
g. do finału zawodów zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników/drużyn, które
uzyskają najlepszy czas w eliminacjach.
12. Ideą konkursu jest zmotywowanie potencjalnych uczestników do kreatywnego
wykorzystania materiałów już wcześniej użytych oraz szukania sposobów ponownego ich
zastosowania.
13. Przebieg konkursu:
a. eliminacje: 14.10.2016., godz. 12:00; stoisko Unibot, teren Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach;
b. finał: 14.10.2016., godz. 15:00-15:30; stoisko Unibot, teren Międzynarodowego
Centrum Kongresowego w Katowicach.
14. O uczestnictwie w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń – ilość miejsc ograniczona
do 50.
15. Zapisów należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub poprzez
formularz kontaktowy ze strony www.unibot.us.edu.pl.
16. Dla trzech najlepszych uczestników/drużyn przewidziane zostały nagrody.
17. Organizatorem konkursu jest Unibot – konstruujemy i programujemy; Uniwersyteckie
Towarzystwo Naukowe – Wszechnica Śląska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
18. Konkurs Eko-Race jest wydarzeniem towarzyszącym w ramach Śląskiego Festiwalu Nauki
Katowice 2016.
Organizatorzy
Daria Pabjanek
Vanessa Otawa
Joanna Foryś
Ireneusz Foryś

Podobne dokumenty