Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń

Transkrypt

Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
14–16 kwietnia 2016 r.
V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Czas – Przestrzeń – Czasoprzestrzeń
*
14 kwietnia (czwartek)
Sesja przedpołudniowa 10.00–13.00
Aula Muzyczna (Sala 116)
*
15 kwietnia (piątek)
Sesja przedpołudniowa 10.00–13.30
Aula Muzyczna (Sala 116)
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Religia, teologia i biblistyka
1. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski:
- Biblijna koncepcja czasu i historii
2. Prof. dr hab. Jan Zieliński:
- Papież Sylwester II – Abraham Bzowski – Twardowski. Czas
biografii i czas legendy
Fizyka
3. Prof. dr hab. Michał Tempczyk:
- Czas w Ogólnej Teorii Względności
4. Prof. dr hab. Marek Szydłowski,
ks. dr hab. Paweł Tambor:
- Wyjątkowość Ogólnej Teorii Względności Alberta Einsteina i jego
stylu myślowego
5. Prof. dr hab. Kazimierz Napiórkowski:
- Kierunek czasu a struktura doświadczenia fizycznego
6. Prof. dr hab. Wiesław Macek:
- Uwagi o rozumieniu czasu i przestrzeni w fizyce i filozofii
Matematyka, informatyka
7. Dr hab. Marek Kowalski:
- Informatyczny wyścig z czasem
Dyskusja
Przerwa 13.30–14.30
Sztuka
1. Dr hab. Małgorzata Komorowska:
- Operowy amortalizm czyli Čapka i Janačka „Sprawa
Makropulos”
2. Dr Gabriela Kurylewicz:
- Czas w muzyce
3. Dr Katarzyna Szymańska-Stułka:
- Idea przestrzeni muzycznej – ujęcie ogólne, analiza
i interpretacja
4. Dr Magdalena Szczypiorska-Mutor:
- „Spróbujmy udać, że znaleźliśmy sposób przedostania
się tam, Kiciu”. Obraz w obrazie, czyli o czasoprzestrzeni
fotograficznych mikro-narracji Roberta Doisneau
5. Dr Marcin Maron:
- Obraz filmowy jako medium odzyskiwania czasu przeszłego.
„Lalka” i „Sanatorium pod Klepsydrą” Wojciecha J. Hasa w
kontekście koncepcji alegorii i obrazów dialektycznych Waltera
Benjamina
Dyskusja
Przerwa 13.00–14.00
Sesja popołudniowa 14.00–15.30
6. Dr hab. Rafał Syska:
- Teoria neomodernizmu w kinie światowym w kontekście pojęcia
„obrazu-czasu” Gillesa Deleuze’a
WARSZTATY RAFAŁA SYSKI
Dyskusja
Przerwa 15.30–16.00
16.00–18.00
WĘDRÓWKA Z SCHUBERTEM PRZEZ ZIMY
PRZESTRZEŃ I ZIMY CZAS – rozmowy
o muzyce i przy muzyce Winterreise Franza Schuberta –
z udziałem artystów Jolanty Pszczółkowskiej-Pawlik
(fortepian) i Jasina Rammala-Rykały (bas, student UMFC);
mały koncert, prowadzenie: Małgorzata Komorowska
Rozmowa o czasie, przestrzeni i sztuce
(wątki z całego dnia)
IMPREZA TOWARZYSZĄCA:
RECITAL PIOSENKI RETRO
14.30 – Maciej Klociński (śpiew), Michał Burzyński
(fortepian): Piosenka retro – powrót do przeszłości
[mini-recital ze słowem wiążącym]
*
16 kwietnia (sobota)
Sala 223
10.00–15.00
Duchowość i literatura
1. Prof. dr hab. Zofia Zarębianka:
- Wymiary przestrzeni w poezji Karola Wojtyły
2. Dr hab. Magdalena Saganiak:
- Osobliwości czasoprzestrzenne doświadczenia wewnętrznego –
świadectwa literackie i muzyczne
Lingwistyka
3. Dr Mateusz Kowalski:
- Temporalność w lingwistyce
4. Dr hab. Anna Kozłowska:
- Idiolekt a czas
Dyskusja
Przerwa
Historia i teoria literatury
5. Dr Magdalena Woźniewska-Działak:
- Karty księgi czasów. O wierszu „Jeszcze słowo” Cypriana Norwida
6. Mgr Jakub Jurkowski:
- Przestrzeń mitu i przestrzeń literatury w „Podróżach
do piekieł” Bolesława Micińskiego
7. Mgr Łukasz Kucharczyk:
- Koncepcja czasu w dziele literackim według „Filozofii przypadku”
Stanisława Lema
8. Dr Dominik Sulej:
- Fenomenologia przestrzeni tekstu
Dyskusja
Sesja popołudniowa 15.30–18.00
Tekstologia
1. Prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska:
- Czas z ludzkiej perspektywy – jego obrazy językowe
w poezji
Filozofia
2. Dr hab. Marcin Poręba:
- Po co filozofowi pojęcie przestrzeni?
3. Dr Jarosław Janowski:
- Filozoficzne pytania o czas
4. Mgr Adam Rosłan:
- Rozumienie kategorii miejsca i przestrzeni u Tomasza
z Akwinu w kontekście jego teologii eucharystii
5. Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska:
- Czas fenomenologiczny jako czas źródłowy.
Między Bergsonem i Levinasem
Panel dyskusyjny z udziałem referentów i słuchaczy
www.interdyscyplinaria.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
Komitet organizacyjny: dr hab. Magdalena Saganiak [WNH UKSW], dr hab. Anna Kozłowska [WNH UKSW],
dr Dominik Sulej [WNH UKSW], dr Mateusz Werner [WNH UKSW], mgr Łukasz Kucharczyk [WNH UKSW, sekretarz konferencji],
mgr Marzena Mroczek [WNH UKSW, moderacja strony www.interdyscyplinaria.pl].

Podobne dokumenty