str4 - spwolborz.edu.pl

Transkrypt

str4 - spwolborz.edu.pl
K
Ka
am
miie
en
niie
e ii z
zn
na
ak
kii z
zo
od
diia
ak
ku
u
Koziorożec - Granat
Wodnik – Ametyst
Zapewnia wierność I ład w
sprawach osobistych.
Chroni przed stresami,
gwałtownymi wzruszeniami.
Ryby – Akwamaryn
Baran – Diament
Dodają odwagi w
podejmowaniu działań.
Wycisza, sprowadza dobre
myśli, czyni niewinnymi.
Byk – Szmaragd
Bliźnięta – Aleksandryt
Niesie szczęście w miłości i
dodaje szczęścia.
Ochrania przed słabością.
Rak – Rubin
Lew – Chryzolit
Pomaga w kłopotach, oddala
złe myśli.
Gwarantuje udane życi
osobiste.
Panna – Szafir
Waga – Opal
Ochrania przed
dramatycznymi przeżyciami.
Zapewnia dobrobyt i pomoc
w sprawach materialnych.
Skorpion – Cytryn
Strzelec – Turkus
Zapewnia dobrych przyjaciół,
ułatwia kontakt z ludźmi.
Zapewnia szczęśliwe życie i
udane interesy.
Ze
wszystkich
ludów
środkowoamerykańskich, Majowie są narodem najbardziej
tajemniczym. Na
przestrzeni piętnastu
wieków
rozwijali
swoją
kulturę
w
niedostępnych
i
nie
zamieszkanych
rejonach. U Majów, na kaŜdym kroku
spotyka się fascynację czasem i astronomią.
Głównie zajmowali się tym kapłani. Czas,
był waŜnym elementem w kosmologii
Majów. Wierzyli oni, Ŝe czas nie ma
początku, ani końca. Jego okresy uwaŜano
za bóstwa i stawiano im posągi. KaŜdy z
miesięcy, był pod władzą innego bóstwa
oraz przypisywanego mu minerału.
Majowie stworzyli kalendarz, który był
podzielony na 18 miesięcy, a kaŜdy miesiąc
obejmował 20
dni.
Pod
koniec
360dniowego roku odbywały się pięciodniowe
uroczystości, które co cztery lata wydłuŜano
do sześciu dni. Uznawali, Ŝe kaŜdy miesiąc
jest pod opieką innego bóstwa oraz
przypisanego mu materiału. Stąd teŜ
horoskop Majów zwany jest teŜ Kręgiem
Osiemnastu Klejnotów.
Iza
STRONA - 4

Podobne dokumenty