dr Iwona Mazur

Transkrypt

dr Iwona Mazur
SYLWETKAPREZESAZARZĄDUGŁÓWNEGO
STOWARZYSZENIAMENEDŻERÓWOPIEKIZDROWOTNEJ
drIwonaMazur
doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (UJ w Krakowie); absolwentka studiów
zarządzania w ochronie zdrowia Akademii Medycznej we Wrocławiu, Université Paris 13 i
Université du Litoral Cote d’Opale w Dunkierce. Magister biologii (UMCS w Lublinie),
specjalistamikrobiologiilekarskiej.Absolwentkapodyplomowychstudiówwzakresiezdrowia
publicznegowInstytucieMedycynyPracywŁodzi.CzłonekZespołuBadańnadOrganizacjąi
Zarządzaniem Szpitalami „Avicenna” w Instytucie Ekonomii, Zarządzania i Finansów
UniwersytetuJagiellońskiegowKrakowie;
AdiunktwZakładzieOrganizacjiiZarządzaniaUniwersytetuMedycznegoweWrocławiu,od
roku2016PrezesZarząduGłównegoiPrezesZarząduOddziałuDolnośląskiegoStowarzyszenia
MenedżerówOpiekiZdrowotnej.DyrektorDziennegoOśrodkaPsychiatriiiZaburzeńMowy
dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu; członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego,
członek Komisji Rewizyjnej Towarzystwa Ekonomistów Polskich; autorka wielu publikacji
poświęconych zagadnieniom zarządzania, budżetowania oraz rachunku kosztów w
podmiotach leczniczych. Wyróżniona odznaką honorową Ministra Zdrowia „Za zasługi dla
ochronyzdrowia”.Ekspertoceniającywprogramachfinansowanychześrodkówunijnych.

Podobne dokumenty