info na www2 - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

info na www2 - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
 „Recepta na kompetencje”
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka angielskiego dedykowany
personelowi medycznemu, w szczególności pielęgniarkom, położnym i
ratownikom medycznym. Projekt został zaakceptowany przez Wojewódzki
Urząd Pracy w Poznaniu i został wybrany w trybie konkursowym spośród
wielu innych projektów.
Jaki jest cel projektu?
Jeżeli jesteś osobą zatrudnioną lub prowadzisz działalność w zakresie opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej, masz 50 lat lub więcej i szukasz możliwości nauki
języka angielskiego dopasowanej do Twoich potrzeb i wymagań branży - projekt
„Recepta na kompetencje” jest odpowiedzią na Twoje oczekiwania.
Do kogo skierowane są szkolenia?
Szkolenia są skierowane do osób w wieku 50 PLUS, które należą do jednej z
poniższych grup:
• Samozatrudnieni – osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność
gospodarczą niezatrudniające pracowników, posiadający siedzibę/oddział lub
inną wyodrębnioną jednostkę na terenie województwa wielkopolskiego
prowadzący działalność w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (PKD
2007: Sekcja Q, Dział 86 – 88);
• Pracownicy, pracujący lub zamieszkali na terenie województwa wielkopolskiego
(w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), zatrudnieni w mikro, małych i
średnich przedsiębiorstwach posiadających siedzibę/oddział lub inną
wyodrębnioną jednostkę na terenie województwa wielkopolskiego prowadzący
działalność w zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (PKD 2007:
Sekcja Q, Dział 86 – 88).
Jak zorganizowany jest cykl szkoleniowy?
Założenia projektu przewidują udział Uczestnika w jednej edycji kursu składającej się
obligatoryjnie z:
• 120 godzin lekcyjnych zajęć z języka angielskiego
• oraz 32 godzin lekcyjnych z zakresu umiejętności osobistych.
Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w szkoleniach?
Aby zgłosić swoje uczestnictwo w szkoleniach należy skontaktować się z:
• Biurem projektu, ul. Poznańska 62/40, 60-853 Poznań, tel. 606-135-639 lub
502-511-204, e-mail: [email protected]
• Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, ul. Grunwaldzka 65, 60-311 Poznań
tel. 61- 8620-950, e-mail: [email protected]
Koszt udziału w kursie: BEZPŁATNY – udział w projekcie jest w całości
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego
Więcej informacji o projekcie na stronie www.receptanakompetencje.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja 

Podobne dokumenty