Toksykologia 249. Leki – „Seronorm Pharmaca” - SOWA-med

Transkrypt

Toksykologia 249. Leki – „Seronorm Pharmaca” - SOWA-med
2017.03.02
Toksykologia
2016.05.05
zobacz online: http://www.sowa-med.pl/toksykologia/
249. Leki – „Seronorm Pharmaca”
Oznaczane parametry
Amikacyna, amiodaron, kofeina, karbamazepina, chloramfenikol, klonazepam, cyklosporyna, dezypramina,
diazepam, digoksyna, disopyramid, ethosuximid, flekainid, gentamycyna, haloperidol, imipramina,
lidokaina, lit, metotrexat, netylmycyna, nortryptylina, paracetamol, fenobarbital, fenytoina, primidon,
prokainami, propanolol, chinidyna, salicylany, teofilina, tobramycyna, kwas walproinowy, wankomycyna.
Opis próbki
Liofilizowana niemianowana próbka kontrolna pochodzenia zwierzęcego, nie zawiera konserwantów
ani stabilizatorów.
Do próbki dołączona jest ulotka zawierająca przybliżone wartości ponad 30 leków.
Stabilność:
3 lata w temp. 2-8˚C;
po rekonstytucji próbki: 1 miesiąc w temp. < -20˚C
7 dni w temp. 2-8˚C
8 godzin w temp. 15-25˚C
2 poziomy klinicznie istotne- zamawiane osobno
Liczba próbek w opakowaniu:
Seronorm Pharmaca L-1 10×5 ml
Seronorm Pharmaca L-2 10×5 ml
Producent: Sero
250. Śladowe pierwiastki w surowicy – „Seronorm Trace
Elements Serum”
Oznaczane parametry
Glin, antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, bor, brom, kadm, wapń, cer, cez, chrom, kobalt, miedź, dysproz,
erb, europ, fluor, gal, gadolin, german, złoto, hafn, holm, jod, iryd, żelazo, lantan, ołów, lit, magnez,
mangan, rtęć, molibden, nikiel, fosfor, potas, ren, rubid, selen, krzem, srebro, sód, stront, siarka, tellur, tal,
cyna, tytan, wolfram, uran, wanad, cynk, cyrkon.
www.sowa-med.pl | 1
2017.03.02
Opis próbki
Liofilizowana mianowana próbka kontrolna pochodzenia ludzkiego, przeznaczona do kontroli
oznaczeń pierwiastków śladowych i metali ciężkich w surowicy.
Do próbki dołączona jest ulotka zawierająca wartości ponad 70 parametrów, oznaczone metodami
referencyjnymi.
Stabilność
nieotwarta próbka przechowywana w temp. 2-8˚C- do daty podanej na opakowaniu;
– po rekonstytucji: 1 miesiąc w temp. < -20˚C
7 dni w temp. 2-8˚C
8 godzin w temp. 15-25˚C
2 poziomy klinicznie istotne- zamawiane osobno
Liczba próbek w opakowaniu:
Seronorm Trace El. Serum L-1 6×3 ml
Seronorm Trace El. Serum L-2 6×3 ml
Producent: Sero
251. Śladowe pierwiastki we krwi – „Seronorm Trace
Elements Whole Blood”
Oznaczane parametry
Beryl, bizmut, bor, brom, kadm, wapń, cer, cez, chrom, kobalt, miedź, dysproz, erb, europ, fluor, gal,
gadolin, german, złoto, hafn, holm, jod, iryd, żelazo, lantan, ołów, lit, magnez, mangan, rtęć, molibden,
nikiel, fosfor, potas, ren, rubid, selen, krzem, srebro, sód, stront, siarka, tellur, tal, cyna, tytan, wolfram,
uran, wanad, cynk, cyrkon.
Opis próbki
Liofilizowana mianowana próbka kontrolna pochodzenia ludzkiego, przeznaczona do kontroli
oznaczeń pierwiastków śladowych i metali ciężkich we krwi pełnej.
Do próbki dołączona jest ulotka zawierająca wartości ponad 70 parametrów, oznaczone metodami
referencyjnymi.
Stabilność
nieotwarta próbka przechowywana w temp. 2-8˚C- do daty podanej na opakowaniu;
po rekonstytucji: 1 miesiąc w temp. < -20˚C
7 dni w temp. 2-8˚C
8 godzin w temp. 15-25˚C
3 poziomy klinicznie istotne- zamawiane osobno
Liczba próbek w opakowaniu:
Seronorm Trace El. Whole Blood L-1 10×5 ml
Seronorm Trace El. Whole Blood L-2 10×5 ml
www.sowa-med.pl | 2
2017.03.02
Seronorm Trace El. Whole Blood L-3 10×5 ml
Producent: Sero
252. Śladowe pierwiastki w moczu – „Seronorm Trace
Elements Urine”
Oznaczane parametry
Glin, antymon, arsen, bar, beryl, bizmut, bor, brom, kadm, wapń, cer, cez, chlor, chrom, kobalt, miedź,
kreatynina, fluor, kwas mrówkowy, złoto, 1- hydroksypiren, jod, żelazo, lantan, ołów, lit, magnez, kwas
migdałowy, mangan, rtęć, molibden, nikiel, fosfor, fenol, potas, ren, rubid, selen, krzem, srebro, sód,
stront, siarka, tellur, tal, cyna, tytan, tetrachloroetylen, wolfram, uran, wanad, cynk, cyrkon.
Opis próbki
Liofilizowana mianowana próbka kontrolna pochodzenia ludzkiego, przeznaczona do kontroli
oznaczeń pierwiastków śladowych i metali ciężkich w moczu.
Do próbki dołączona jest ulotka zawierająca wartości ponad 70 parametrów, oznaczone metodami
referencyjnymi.
1 poziom klinicznie istotny
Stabilność
nieotwarta próbka przechowywana w temp. 2-8˚C- do daty podanej na opakowaniu;
po rekonstytucji: 1 miesiąc w temp. < -20˚C
7 dni w temp. 2-8˚C
8 godzin w temp. 15-25˚C
Liczba próbek w opakowaniu:
Seronorm Trace El. Urine 10×5 ml
Producent: Sero
www.sowa-med.pl | 3

Podobne dokumenty