Wystawa prac studentów Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP

Transkrypt

Wystawa prac studentów Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP
Strona główna
Mapa strony
Słowniczek
Zasady promocji FE
Kontakt
Wydawnictwa
Wiadomości
O Funduszach Europejskich
Nabór wniosków
Poradnik beneficjenta
Szkolenia i konferencje
Sukces dzięki Funduszom Europejskim
Dokumenty i wytyczne
Działania promocyjne
Analizy raporty i podsumowania
Fundusze Europejskie 2014-2020
Pytania i odpowiedzi
English version
--- w pisz szukane słow o ---
Wiadomości > Wystawa prac studentów Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP dofinansowana z Programu Infrastruktura i Środowisko
2012-12-10
Wystawa prac studentów Wydziału Rzeźby gdańskiej ASP dofinansowana z
Programu Infrastruktura i Środowisko
Kategoria: Wiadomości | Dotyczy: Infrastruktura i Środowisko
Serw isy Funduszy Europejskich
--- w ybierz program ---
Od 14 grudnia 2012 r. do 21 stycznia 2013 r. w Galerii Strzeleckiej na terenie Fortu Góry
Gradowej w Gdańsku można oglądać wystawę pn. „Techne. Wystawa studentów Wydziału
Rzeźby ASP w Gdańsku”. Wydarzenie jest realizowane częściowo z pieniędzy unijnych w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko.
Ekspozycja obejmuje prace studentów W ydziału Rzeźby ze specjalizacji Medalierstw a i małych form
rzeźbiarskich, Ceramiki, Projektow ania i Organizacji Przestrzeni oraz Intermediów . Na w ystaw ie zostaną
przedstaw ione dzieła pow stające w technice ceramiki, odlew u w brązie, a także utrw alania idei w formie
makiety czy zapisu cyfrow ego.
W ystaw a „Techne” jest elementem projektu pn. „Zw iększenie dostępu do edukacji artystycznej poprzez
popraw ę stanu infrastruktury ASP w Gdańsku” realizow anego w ramach Działania 11.3 Infrastruktura
szkolnictwa artystycznego , Programu Infrastruktura i Środow isko.
W ięcej informacji na stronie Beneficjenta
Prace studentów gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych
Źródło: ASP Gdańsk
***
converted by Web2PDFConvert.com
Zaproszenie na wystawę
Źródło: ASP Gdańsk
Fundusze strukturalne Wydawnictwa Pytania i odpowiedzi Dokumenty promocyjne Logo Kontakt
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Dokumenty Ewaluacja Formaty plików do pobrania
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2008 © Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
converted by Web2PDFConvert.com

Podobne dokumenty