karta zgłoszenia - Cieszanów Rock Festiwal

Transkrypt

karta zgłoszenia - Cieszanów Rock Festiwal
KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU DO
PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO
CIESZANÓW ROCK FESTIWAL 2016
NAZWA ZESPOŁU
SKŁAD ZESPOŁU
NAZWISKO
IMIĘ
WIEK
FUNKCJA W
ZESPOLE
MIEJSCE
ZAMIESZKANIA
PROGRAM KONKURSOWY
TYTUŁ UTWORU
AUTOR MUZYKI
AUTOR SŁÓW
CZAS
TRWANIA
UTWORU
DANE KONTAKTOWE
NUMER TELEFONU
ADRES E-MAIL
ADRES DO KORESPONDENCJI
Wyrażamy zgodę na:
- wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu
- rejestracje audio i video koncertu;
- zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnie jego fragmenty na stronach organizatora
________________________________________________________________________________
Podpisy członków zespołu

Podobne dokumenty