rezent dla Kemipolu

Komentarze

Transkrypt

rezent dla Kemipolu
Z okazji 25-lecia KEMIPOL z przyjemnością przyjmie od uczestników Seminarium prezenty, ale
szczególnego rodzaju.
Mile widziane są:




Pomysły na dalsze specjalizacje Firmy
Zapotrzebowania na nowe produkty z określeniem ich właściwości
Propozycje nowej wizji KEMIPOL-2025
Wiersze i żarty okolicznościowe
Prezenty, po zebraniu ich w pierwszym dniu spotkania (podpisane
Kartki A-4) podlegają ocenie przez Zarząd Kemipolu, a najciekawsze
będą pokazane i nagrodzone. Będą one również stanowić bazę do
jednego ze spotkań moderowanych drugiego dnia seminarium.
Z pozdrowieniami
Załoga Kemipolu

Podobne dokumenty