Pierwsze kroki na rynku Forex

Komentarze

Transkrypt

Pierwsze kroki na rynku Forex
Pierwsze kroki
na rynku Forex
www.xtb.pl
Przebieg szkolenia
Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex
Kluczowe pojęcia
Jak liczyć
Platformy transakcyjne
Historia
Podwaliny rynku wymiany walut powstały jeszcze w czasach
średniowiecza kiedy to pojawiły się pierwsze kwity wymiany
ułatwiające handel międzynarodowy.
Pieniądz jak i rynek wymiany walut ewoluował.
Energiczny rozwój nastąpił po II WŚ kiedy na znaczeniu
stracił Funt Brytyjski i światową walutą stał się dolar
amerykański.
Do niedawna rynek walutowy był dostępny tylko dla
dużych graczy: banków, funduszy inwestycyjnych,
dużych firmy i bardzo zamożnych inwestorów
indywidualnych.
Obecnie, dzięki licencjonowanym brokerom takim jak
XTB, każdy inwestor indywidualny może być częścią
światowego rynku walutowego.
Czym jest forex?
Rynek walutowy (Foreign Exchange, popularnie
nazywany Forex, FX) jest największym rynkiem na
świecie - dzienny obrót przekracza 5 bilionów USD.
Forex jest rynkiem Over The Counter (OTC), który nie
ma określonego miejsca - na żadnej giełdzie. Rynek
tworzą banki, domy maklerskie i ich systemy
transakcyjne połączone komputerowo w sieci łączności.
Wszystkie rozwinięte kraje na świecie przyczyniają się do
jego istnienia. Głównymi ośrodkami handlu na rynku
walutowym są Sydney, Tokio, Londyn i Nowy Jork.
Na rynku Forex można inwestować 24
godziny na dobę, 5 dni w tygodniu.
Duża liczba uczestników sprawia, że jest to najbardziej
płynny rynek finansowy na świecie, praktycznie
niemożliwy do zmanipulowania.
Transakcje odbywają się na zasadach: non delivery
forward (NDF) czyli nierzeczywiste transakcje
walutowe.
Zasady działania
Handel walutami odbywa się na podobnych zasadach jak
w kantorze.
Forex nawet co kilka sekund daje nam możliwość
dokonywania transakcji dowolną ilość razy.
Podstawą zarabiania jest zmienność kursów walut.
Zasada tak sama jak wszędzie: „kupić tanio, sprzedać
drogo”.
Dlaczego forex?
Zarabiamy na wzrostach i spadkach.
Dźwignia finansowa – możliwość zawierania dużych
transakcji przy małym kapitale.
Brak prowizji
Podstawowe pojęcia związane
z rynkiem forex, surowców, indeksów i
equity CFD
1) Rynek walutowy (Forex)
 Największy rynek finansowy świata;
 Dzienne obroty: ponad 5 bilionów USD;
 Funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu;
 Możliwość zawierania transakcji już na 51 parach walutowych;
2) Rynek towarowy
 Ropa naftowa (Brent, WTI);
 Złoto;
 Srebro;
 Miedź;
 Pszenica;
Rynki CFD dostępne w XTB
3) Rynek giełdowy EQUITY CFD - dostęp do rynku akcji z całego świata
 Akcje największych światowych spółek (Microsoft, Yahoo, Nokia);
 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego (T-Note);
 Główne światowe indeksy giełdowe (Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225);
 Instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 (W.20);
Godziny handlu
Złoto
Waluty
24h
nd-pt
23.00-22.00
24h
pn-pt
00.05-22.00
Ropa
W.20
pn-pt
8:45 -16:50
pn-pt
8:30 – 23:00
Budowa pary walutowej
USD/PLN
waluta bazowa
waluta kwotowana
Co to jest LOT?
• LOT to jednostka określająca wielkość zlecenia
• Wolumen transakcji wyrażony jest w lotach
• Na różnych instrumentach 1 LOT ma inną nominalną
wielkość:
–
–
–
–
Forex: 100 000 jednostek pieniężnych waluty bazowej
Towary: cena * mnożnik
Indeksy: cena * mnożnik
Equity CFD: 1 akcja
Mnożnik jest stosowany do odzwierciedlenia kontraktu na giełdach
(Mnożniki znajdują się w tabeli SPECYFIKACJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH)
Wartość Nominalna LOTA
Equity CFD US
Co to jest dźwignia finansowa
(lewar)?
• Na rynkach OTC nie musimy posiadać całej sumy na
jaką opiewa transakcja. Inwestujemy tylko niewielką
część środków.
• Dzięki dźwigni nawet niewielkie ruchy kursu
pozwalają nam zarabiać.
Co to jest depozyt zabezpieczający?
• Minimalna ilość środków jakie musimy posiadać na
rachunku, aby otworzyć daną transakcje.
• Wielkość depozytu zależy od instrumentu jakim
handlujemy.
Jak obliczyć depozyt zabezpieczający?
• Wartość nominalną transakcji mnożymy przez
wielkość depozytu zabezpieczającego, wynikiem jest
kwota którą potrzebujemy do otwarcia naszej
transakcji.
Depozyt zabezpieczający
(depozyt wstępny)
•zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji
•umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej
•wielkość depozytu (standardowo):
0,5 % wartości dla kontraktu walutowego
1 % wartości dla kontraktu na indeksy, [1,5 % dla W.20]
1,5 % wartości dla kontraktu na towary , [0,5 % dla GOLDs]
5 - 25 % dla wartości kontraktu na akcje.
•umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu
kapitału.
19
Przykład 1. – waluty (1 lot)
• EUR/PLN
1 lot – 100 000 EUR
Depozyt zabezpieczający – 0,5 %
Kurs EUR/PLN – 4,30 PLN
1lot * 100 000 * 0,5 % = 500 EUR
500 EUR * 4,30 PLN = 2 150 PLN (DEPOZYT)
Przykład 2. – waluty (0.1 lota)
• EUR/PLN
0,1 lot – 10 000 EUR
Depozyt zabezpieczający – 0,5 %
Kurs EUR/PLN – 4,30 PLN
0,1 lota * 100 000 * 0,5 % = 50 EUR
50 EUR * 4,30 PLN = 215 PLN (DEPOZYT)
Przykład 3. - indeksy
• W.20 (indeks na WIG 20)
1 lot – 21 900 (2190 * 10 PLN)
Depozyt zabezpieczający – 1,5 %
21 900 * 1,5 % = 328,5 PLN (DEPOZYT)
2190 * 1lot * 10PLN * 1,5 % = 328,5 PLN
Przykład 4. - indeksy
• US.500 (S&P 500)
0.1 lota – 5 800 USD (1160 USD * 50 USD)*0,1
Depozyt zabezpieczający – 1 %
Kurs USD/PLN – 3,25 PLN
5800USD * 1 % * 3,25PLN= 188,5 PLN
1160USD * 50USD * 0.1lota * 1% * 3,25PLN=188,5 PLN
Przykład 5. - towary
• GOLDs (Złoto)
0,1 lota – 17 100 USD (1710*100USD)*0,1
Depozyt zabezpieczający – 0,5 %
Kurs USDPLN – 3,25 PLN
17 100 USD * 0,5 % * 3,25 PLN = 277,90 PLN
1710*100 USD*0,1 lota*0,5 %*3,25 PLN=277,90 PLN
Co to jest pips?
• Pips, pip, punkt… Jest to najmniejsza możliwa zmiana
ceny na danym instrumencie finansowym.
• Wielkość pipsa jest inna w zależności od instrumentu
finansowego.
• Na walutach prawie wszystkie mają wielkość 0,0001 –
wyjątkiem jest jen japoński, gdzie 0,01
Jak obliczyć wartość pipsa?
Wartość nominalną LOTA w walucie kwotowanej mnożymy razy
wielkość jednego pipsa.
Wielkości pipsa można znaleźć w
Tabeli specyfikacji instrumentów finansowych
SCHEMAT
Schemat obliczania wartości PIPSA dla poszczególnych
instrumentów:
• Waluty: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA
• Towary: Wielkość 1 pipsa * mnożnik * kurs USD/PLN
• Indeksy: Wielkość 1 pipsa * mnożnik *kurs USD/PLN
• Equity CFD: Wielkość 1 pipsa * wartość nominalna LOTA
*Przy założeniu, że wolumen wynosi 1 LOT
Przykład 1. – waluty (1 lot)
• EUR/CHF
1 lot – 100 000 EUR
Wielkość jednego pipsa – 0,0001
Kurs CHF/PLN – 3,60 PLN
100 000 * 0,0001 = 10 CHF
10 CHF * 3,60 PLN = 36 PLN (1 PIPS)
Przykład 2. – waluty (0.1 lota)
• EUR/CHF
0,1 lota – 10 000 EUR
Wielkość jednego pipsa – 0,0001
Kurs CHF/PLN – 3,60 PLN
10 000 CHF * 0,0001 = 1 CHF
1 CHF * 3,60 PLN = 3,6 PLN (1 PIPS)
Przykład 3. - indeksy
• W.20 (indeks na WIG 20)
Mnożnik na W.20 – 10 PLN
Wielkość jednego pipsa – 1 (jeden kontrakt)
1pips *10 PLN * 1lot = 10 PLN (1 pips)
Na W.20 kurs nie ma wpływu na wartość pipsa.
Przykład 4. – indeksy 1lot
• US.500 (S&P 500)
Mnożnik na US.500 – 50 USD
Wielkość jednego pipsa – 0,1
Kurs USD/PLN – 3,25 PLN
50 USD * 0,1 = 5 USD
5 USD * 3,25 PLN = 16,25 PLN (1 PIPS)
0,1pips*50USD*1lot*3,25PLN=16,25PLN
Przykład 5. – towary 1lot
• GOLDs (Złoto)
Mnożnik na GOLDs – 100 USD
Wielkość jednego pipsa – 0,01
Kurs USD/PLN – 3,25 PLN
100 USD * 0,01 = 1 USD
1 USD * 3,25 PLN = 3,25 PLN (1 PIPS)
0,01pips*100USD*1lot*3,25PLN=3,25PLN
Kalkulatory w platformach XTB
xStation
MetaTrader
Pasek stanu rachunku:
Saldo rachunku
(Balance) - wartość
rachunku przed
otwarciem pozycji
Wymagany
Saldo rejestru
operacyjnego (Equity) - depozyt
zabezpieczający
wielkość
(Margin) - środki
uwzględniająca
zabezpieczone na
zysk/stratę na
rachunku pod daną
otwartych pozycjach
pozycję (Depozyt)
Wolne środki
pieniężne (Free
margin)
- wartość
kapitału, który
może stanowić
zabezpieczenie
kolejnych
transakcji, lub
zostać
wypłacony z
rachunku
Poziom
marży/zabez
pieczenia
(Margin
level) - def.
na kolejnym
slajdzie
POZIOM ZABEZPIECZENIA
Wskaźnik wbudowany w platformę transakcyjną ukazujący ilokrotnie nasz
kapitał przewyższa depozyt pobrany pod otwarte transakcje.
WZÓR :
SALDO REJESTRU OPERACYJNEGO (EQUITY)
* 100 %
WYMAGANY DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY (MARGIN)
Pozycja zostaje automatycznie zamknięta, gdy wskaźnik osiągnie lub spadnie
poniżej 30%
35
Co to jest spread?
• To różnica między ceną kupna (ASK) a ceną sprzedaży
(BID).
• Występuje na wszystkich instrumentach.
Podstawowe terminy związane z zawieraniem transakcji
(otwieraniem pozycji)
 Pozycja długa – kupić tanio i sprzedać drogo
 Pozycja krótka – sprzedać drogo i kupić tanio
 Egzekucja natychmiastowa
 Zlecenia oczekujące
 Take Profit
 Stop Loss
Pozycja długa – zarabiaj na wzrostach
Kupno 1 LOT USD/PLN po cenie 3,0000 – pozycja długa
Zysk
3,0000
2,9900
1 pips = 10 PLN
3,0100 Kurs
Strata
Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (1000 PLN)
Przy kursie 2,9900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie -100 pipsów
Pozycja krótka – zarabiaj na spadkach
Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,4000 – pozycja krótka
Zysk
1,4000
1,3900
1 pips = 5 USD
1,4100 Kurs
Strata
Przy kursie 1,3900 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (+500$)
Przy kursie 1,4100 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie -100 pipsów
Egzekucja natychmiastowa
Zlecenia Natychmiastowe - Ten rodzaj zlecenia charakteryzuje się tym, że
realizacja transakcji następuje natychmiast, po kliknięciu klawisza „kupuj”
bądź „sprzedaj” - jeżeli podana cena nam odpowiada, należy kliknąć
odpowiednią dyspozycję. Jest to stosunkowo najprostsze i najszybsze
zlecenie aby zawrzeć określoną transakcję i „wejść” w dany rynek.
Zlecenia oczekujące
1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie
wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy
spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to
nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli
nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna.
3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie
niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się
spadku ceny. Przebicie pewnego niższego
poziomu będzie potwierdzeniem decyzji.
2) Buy limit:
Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna.
Lustrzane odbicie zlecenia „Sell Limit”.
4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej
od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost
instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego
poziomu potwierdzi prognozy inwestora.
Sell Limit
Sell Limit
Sell Limit
Sell
Zysk
Buy Limit
Buy Limit
Buy Limit
Zysk
Buy
Sell Stop
Sell Stop
Sell Stop
Sell
ZYSK
Buy Stop
Buy Stop
Buy Stop
ZYSK
Buy
Stop Loss
Jest to zlecenie oczekujące, którego głównym celem jest
ograniczanie strat, jeżeli rynek wykona ruch w niepożądaną dla
inwestora stronę. Zlecenie to realizuje się automatycznie.
 Zlecenie zamknięcia pozycji ograniczające potencjalną stratę.
 Stop Loss dba o to, aby nie stracić więcej niż to co jesteśmy w stanie
zaakceptować.
 Stosujemy je, aby zabezpieczyć się przed realizacją negatywnego
dla nas scenariusza.
Take Profit
Rodzaj zlecenia oczekującego, które automatycznie zamknie daną transakcję
w przypadku osiągnięcia określonego zysku. Po zajęciu pozycji długiej
zlecenie Take Profit automatycznie zrealizuje się i zamknie inwestycje jeśli
kurs danego instrumentu finansowego odpowiednio wzrośnie. W przypadku
zajęcia pozycji krótkiej, pozycja zamknie się przy odpowiednim spadku kursu.
Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia Stop Loss.
X-Trade Brokers oferuje Państwu możliwość
inwestowania za pomocą dwóch równolegle
funkcjonujących platform oraz dwóch aplikacji mobilnych:
xStation
MetaTrader
xMobile
xTab
Dziękuję za uwagę
Karol Orzechowski
X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
Tel. (22) 201 – 95- 70
www.xtb.pl

Podobne dokumenty