Studia I stopnia, tryb niestacjonarny Finanse i

Transkrypt

Studia I stopnia, tryb niestacjonarny Finanse i
Studia I stopnia, tryb niestacjonarny
Finanse i Rachunkowość
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
17.
18.
19.
20.
Przedmiot
Język obcy
Matematyka
Ekonomia
Prawo I
Podstawy organizacji i zarządzania
Nauki społeczne
Informatyka w biznesie
BHP
Przygotowanie do rynku pracy
Makrofinanse
Teoretyczne podstawy finansów
Systemy bankowe
Rynki finansowe
Finanse międzynarodowe
Mikrofinanse
Finanse przedsiębiorstw
Analiza finansowa
Finanse publiczne
Finanse gospodarstw domowych
Rachunkowość
Podstawy rachunkowości
Rachunkowość finansowa
Rachunkowość podatkowa
Prawo II
Metody ilościowe
Podstawy przedsiębiorczości
Przedmioty specjalnościowe
Seminarium dyplomowe
Praktyka zawodowa
Praca dyplomowa
I Rok
II Rok

III Rok






























Podobne dokumenty