DEN TALTRI BU NE Po lish Edi tion

Transkrypt

DEN TALTRI BU NE Po lish Edi tion
DTP1010_01-03_News 12.11.10 15:46 Seite 1
DENTAL TRIBUNE
The World’s Dental Newspaper · Polish Edition
ISSN 1730-315
1730-315X
X
ISSN
PAŹDZIERNIK 2010
www.dental-tribune.com
CENA: 9,50 zł
VOL. 8, NR 10
FDI
Perspektywy
Wydarzenia
Światowa stomatologia –
Newsletter FDI
Usuwanie cementowanych uzupełnień
protetycznych
Międzynarodowa wystawa
CEDE 2010 – fotorelacja
4Strona
4
4Strona
9
4Strona
Amerykanie coraz częściej cierpią z powodu
chorób przyzębia
Liczba przypadków chorób przyzębia w USA może być znacznie
większa niż przypuszczano do tej
pory. Amerykańska Akademia
Periodontologii (AAP) sugeruje,
że szacunkowe dane na ten temat
były zaniżane o ok. 50%. Wyniki
badań potwierdzających tę tezę
opublikowano w Journal of Dental Research from the Centres for
Disease Control.
W ramach przeprowadzonych
na skalę ogólnonarodową badań
sprawdzających stan zdrowia i odżywianie (NHANES), sponsorowanych przez CDC Division of
Oral Health, skontrolowano stan
zdrowia całej jamy ustnej ponad
450 dorosłych w wieku powyżej
35 lat. Liczba przypadków chorób
przyzębia została porównana z poprzednimi badaniami NHANES,
w których sprawdzono tylko poszczególne części jamy ustnej. Wyniki porównania sugerują, że poprzednie częściowe badania mogą
wskazywać na obecność choroby
tylko w połowie
przypadków,
w których rzeczywiście ona
występuje.
Prof. Samuel Low z University of Florida College of
Dentistry i prezydent Amerykańskiej Akademii Periodontologii powiedział: „Te
badania pokazują, że choroba przyzębia jest większym problemem niż dotychczas myśleliśmy.
To jest wezwanie
do działania dla
każdego, kto
Fot.: Robert Kneschke
‡ DT strona 3
11
AD
AD
www.duerr.pl
Regularne kontrole dentystyczne pomagają zmniejszyć
ryzyko chorób serca u kobiet
Z najnowszych badań przeprowadzonych przez amerykańskich naukowców wynika, że kobiety, które regularnie odwie-
dzają gabinet dentystyczny
zmniejszają ryzyko chorób
serca, zawałów i innych schorzeń
układu krążenia o ok. 30%. Ta
Fot.: Petrenko Andriy
teza nie znajduje potwierdzenia
w przypadku mężczyzn.
W analizach przeprowadzonych
przez naukowców z University of
California wykorzystano dane ok.
7.000 pacjentów w wieku 44-88 lat,
którzy wyrazili chęć wzięcia udziału
w Health and Retirement Study. Wyniki badania opublikowane w
Health Economic Journal porównują dane osób, które odwiedziły
dentystę w czasie ostatnich 2 lat z danymi tych, którzy nie poddawali się
badaniu dentystycznemu.
Autor badań – Timothy Brown
z Policy and Management, UC
Berkeley’s School of Public Health
powiedział: „Wiele badań dowiodło powiązania między różnymi aspektami zdrowia a chorobami układu krążenia, ale nasze badanie jest pierwszym, które pokazuje, że ogólna dbałość o zdrowie
jamy ustnej pomaga zapobiegać
zawałom i atakom serca”. Fakt, że
w przypadku kobiet i mężczyzn te
wyniki są takie same, nie specjalnie zaskoczył badaczy. Timothy
Brown dodaje: „Poprzednie badania, które wykazały powiązania
pomiędzy złym stanem zdrowia
jamy ustnej a chorobami układu
krążenia pokazują różnice między
płciami, ale w żadnych nie przeba-
dano różnic pomiędzy kobietami
i mężczyznami w przypadku poszczególnych chorób. Badania
pokazują także, że żeńskie hormony mają wyraźne właściwości
ochronne przeciwko chorobom
serca”.
Badacze nie dysponują danymi
na temat szczegółowych procedur
zastosowanych podczas wizyt
dentystycznych, ale wskazują na
wyniki innych badań wykazujących, że ok. 75% wizyt w gabinetach dentystycznych zawiera takie
elementy profilaktyczne i prewencyjne, jak czyszczenie zębów
i fluoryzacja. DT
AD
Blend-a-med PRO-EXPERT
OCHRONA DZIĄSEŁ
pasta o działaniu
bakteriostatycznym
NOWE SPOJRZENIE NA OCHRONĘ
DZIĄSEŁ I NADWRAŻLIWOŚĆ
Pomaga chronić dziąsła przez działanie ograniczające rozmnażanie bakterii
i uwalnianie toksyn. Pomaga w zmniejszaniu recesji dziąseł
powodujących obnażanie kanalików zębinowych,
które prowadzi do nadwrażliwości zębów.
Redukcja płytki
Ochrona dziąseł
Zapobieganie i leczenie
nadwrażliwości zębów
‫܂‬
‫܂‬
‫܂‬
DTP1010_01-03_News 12.11.10 15:46 Seite 2
2
News
DENTAL TRIBUNE
Narodowy Dzień Opieki
Dentystycznej w Chinach
Polish Edition
Fot.: Asianet-Pakistan
nadto dieta bogata w cukry oraz złe nawyki higieniczne prowadzą do poważnych problemów zdrowotnych. Ankieta pokazuje również, że bardzo duża część dzieci spożywa
słodycze lub słodzone pożywienie przed
snem.
W Chinach ogłoszono Narodowy Dzień
Opieki Dentystycznej w celu promocji prawidłowej higieny jamy ustnej i opieki dentystycznej wśród dzieci. Działania promocyjne
będą skupiały się na ochronie
zębów i dziąseł najmłodszych.
Standardy w zakresie higieny jamy ustnej wśród chińskich dzieci są bardzo niskie:
statystyki pokazują, że ok. 66%
5-latków cierpi z powodu ubytków. Jednak bardziej niepokojące są wyniki ankiety na temat
opieki dentystycznej przeprowadzonej przez
epidemiologów, wg której 97,1% dzieci, cierpiących z powodu ubytków nie otrzymuje odpowiedniego leczenia, co oznacza, że stan
zdrowia jamy ustnej znacznie się u nich pogarsza.
Kampania związana z obchodami
Narodowego Dnia Opieki Dentystycznej ma na celu zachęcenie do korzystania z leczenia prewencyjnego oraz
zwiększenie odpowiedzialności rodziców za zdrowie dzieci, w tym
także zdrowie jamy ustnej. Leczenie
prewencyjne, połączone z fluoryzacją i lakowaniem zębów pomaga
wzmacniać je sprawiając, że są one
bardziej odporne na próchnicę.
Dentyści w Chinach bardzo chętnie włączają się do działań skierowanych na edukację rodziców,
a szczególnie tych przedsięwzięć, które obejmują wspólną aktywność rodziców i dzieci.
Wyniki ankiety wskazują na różne czynniki
odpowiedzialne są za taką sytuację. Wielu dentystów zauważa brak zrozumienia potrzeby odpowiedniej opieki wśród rodziców i dzieci. Po-
Fot.:Kenneth Man
DT
Pomoc dla Pakistańczyków,
którzy ucierpieli w wyniku powodzi
Działająca w branży stomatologicznej międzynarodowa firma
Henry Schein Care założyła Fundusz Pomocy Pakistańczykom,
którzy ucierpieli w powodzi, by
w ten sposób zbierać finansowe
darowizny przeznaczone dla ofiar
klęski powodzi w Pakistanie.
Ostatnia powódź w Pakistanie
pochłonęła ponad 1.000 ofiar, a 4
mln ludzi straciło swoje domy i
cały dobytek. Ogólną liczbę po-
szkodowanych szacuje się na ok.
15 mln. Wkład w pomoc poszkodowanym to część programu odpowiedzialności społecznej, prowadzonego pod przewodnictwem
Henry Schein Cares. By zaspokoić
najpilniejsze potrzeby poszkodowanych, firma współpracuje z międzynarodowymi organizacjami
i koordynuje rozdzielanie pomocy
poszkodowanym wszędzie tam,
gdzie jest ona najbardziej potrzebna. DT
AD
O wydawcy
12:2ģý$3(;(<(
1
2:2ģý$3(;(<(
Najnowsze
implanty IDI
M
Mini
ini endometr APEX-EYE
APEX-EYE
Wydawca :
Biuro w Polsce:
Dental Tribune Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44, lok. 518
00-024 Warszawa
Tel.: (22) 433 63 63
Fax: (22) 433 63 64
[email protected]
www.dental-tribune.com
Zespół redakcyjny:
Najno
Najnowsza
wsza ttechnologia
KM-9000
-9000
echnologia endometru KM
gw
gwarantująca
arantująca pr
prawidłowy
awidłowy pomiar niezależnie
pracy
od warunków
warunków pr
acy
Kursy Praktyczne
Praktyczny kurs implantologiczny
03-04.12.2010 r. - Warszawa
Kurs znieczuleń dokostnych
21.10.2010 r. - Wrocław
18.11.2010 r. - Łódź
Dział szkoleń tel. 022/869-73-50
Bezbolesne tanie znieczulenia
Konsultacja naukowa:
Prof. zw. dr hab. med.
Leszek Kryst
Redaktor naczelna:
Magdalena Wojtkiewicz
[email protected]
Tłumacze:
Ewa Aleksińska, Marcin Aleksiński,
Ewa Ganowicz, Sara Bojarczuk
Redakcja i korekta tekstów:
Marzena Bojarczuk
Marketing i reklama:
Grzegorz Rosiak, [email protected]
Tel.: (22) 433 63 62
Informacje w sprawie prenumeraty:
Dental Tribune Polska Sp. z o.o.,
[email protected], Tel.: (22) 433 63 62
Nakład: 10.000 egz.
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń. Publikacja ta jest przeznaczona dla osób uprawnionych do wystawiania recept oraz osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381,
z późn. zmianami i rozporządzeniami).
Redakcja Dental Tribune dokłada wszelkich starań, aby publikować artykuły kliniczne oraz informacje
od producentów jak najrzetelniej. Nie możemy odpowiadać za informacje, podawane przez producentów.
Wydawca nie odpowiada również za nazwy produktów oraz informacje o nich, podawane przez ogłoszeniodawców. Opinie przedstawiane przez autorów nie są stanowiskiem redakcji Dental Tribune.
Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately, but cannot assume responsibility for the validity of product claims, or for typographical errors. The publishers also do not assume responsibility for product names
or claims, or statements made by advertisers. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of
The World’s Dental Newspaper
Dental Tribune International.
DENTAL TRIBUNE
Licensing by
Dental Tribune International
Executive Producer
Gernot Meyer
Publisher
Torsten Oemus
Project Manager Online
Alexander Witteczek
Group Editor/Managing Editor
DT Asia Pacific
Daniel Zimmermann
[email protected]
Tel.: +49-341/4 84 74-107
Designer
Matthias Abicht
Editorial Assistant
Claudia Salwiczek
[email protected]
Copy Editors
Sabrina Raaff
Hans Motschmann
Dental Tribune International
Holbeinstr. 29, 04229, Leipzig,
Germany
Tel.: +49-341-4 84 74-302
Fax: +49-341-4 84 74-173
[email protected]
www.dental-tribune.com
Regional Offices
Sleeperone3
Quicksleeper3
Wyłączny dystrybutor w Polsce
IImplant
mplant Dental
Dental New
New Wave
Wave Sp.J.
Sp.J.
Ul
órnośląska 4A/19; 00-444 Warszawa,
Fax 022/ 869 43 43
Ul.. G
Górnośląska
Warszawa, Tel.
Te
el. 022/ 869 71 00 /01; Fax
e
-mail: [email protected],
[email protected], www.dental.waw.pl
www.dental.waw.pl www.implant.waw.pl
www.implant.waw.pl
e-mail:
President/CEO
Torsten Oemus
Marketing & Sales Services
Nadine Parczyk
License Inquiries
Jörg Warschat
Accounting
Manuela Hunger
Business Development Manager
Bernhard Moldenhauer
International Editorial Board
Dr Nasser Barghi, Ceramics, USA
Dr Karl Behr, Endodontics, Germany
Dr George Freedman, Esthetics, Canada
Dr Howard Glazer, Cariology, USA
Asia Pacific
Dental Tribune Asia Pacific Limited
Room A, 26F, 389 King’s Road
North Point, Hong Kong
Tel.: +852-3118-7508
Fax: +852-3118-7509
The Americas
Dental Tribune America, LLC
213 West 35th Street, Suite 801
New York, NY 10001
Tel.: +1-212-244-7181
Fax: +1-212-244-7185
Prof. Dr I. Krejci, Conservative Dentistry, Switzerland
Dr Edward Lynch, Restorative, Ireland
Dr Ziv Mazor, Implantology, Israel
Prof. Dr Georg Meyer, Restorative, Germany
Prof. Dr Rudolph Slavicek, Function, Austria
Dr Marius Steigmann, Implantology, Germany
© 2010, Dental Tribune International GmbH. All rights reserved
DTP1010_01-03_News 12.11.10 15:46 Seite 3
DENTAL TRIBUNE
Polish Edition
News
Mleko najlepsze
dla zębów i sylwetki
Mleko korzystnie
wpływa nie tylko na
utrzymanie właściwej
sylwetki. Eksperci w
dziedzinie zdrowia
jamy ustnej podkreślają, że tylko woda
i mleko są bezpiecznymi napojami pod
względem dobrej kondycji zdrowia jamy
ustnej. Dr Nigel Carter
z British Dental Health
Foundation powiedział: „Jeśli ta wiadomość zachęci więcej
osób do zamiany napojów gazowanych i soków na mleko, to może
się to przełożyć na stan
zdrowia jamy ustnej
całych populacji”.
Najnowsze badania British Dental
Health Foundation potwierdzają,
że osoby regularnie spożywające
mleko mają większe szanse na powodzenie w walce
ze zbędnymi kilogramami.
Badacze
dowiedli, że wysoki
poziom wapnia zawartego w nabiale
oraz serum witaminy D z mleka
mogą prowadzić
do większej utraty
wagi u osób stosujących dietę w celu
zredukowania masy
ciała. W celu potwierdzenia tej tezy
przebadano ponad
300 mężczyzn i kobiet w wieku 40-65
lat cierpiących z powodu nadwagi lub
znajdujących się w
grupie ryzyka z powodu
przekroczenia właściwego BMI. Badacze prowadzili
obserwację przez 2 lata, a ich analizy potwierdziły, że
zwiększona ilość mleka przyjmowanego w diecie prowadzi do większej utraty wagi.
Dr N. Cartner dodaje: „Ludzie zwykle
nie zdają sobie sprawy
z tego, jak często cukier
pojawia się w naszej
diecie, a nawet nieFot.:ifong
wielka ilość tego produktu szkodzi zdrowiu
jamy ustnej. Za każdym razem, kiedy jemy lub pijemy coś, co zawiera cukier nasze
zęby są atakowane przez bakterie, a trwa to czasem wiele
godzin. Zminimalizowanie tego ataku jest istotnym elementem dbania o zdrowie zębów i dziąseł”. DT
Dzieci w USA nie chodzą
do szkoły z powodu problemów
dentystycznych
Fot.:Zurijeta
Zdaniem Surgeon General z
USA, dzieci w tym kraju opuszczają miliony godzin lekcyjnych
z powodu problemów zdrowia
jamy ustnej.
Wg Surgeon General, dzieci
wymagające opieki medycznej
z powodu problemów dentystycznych, także próchnicy i chorób
dziąseł, nie są obecne na ponad 50
mln godzin lekcyjnych w szkołach.
Znaczną większość tych przypadków można zredukować odpowiednimi nawykami dbania o higienę jamy ustnej.
Lekarze rodzinni w Ameryce
donoszą o systematycznie wzrastającej liczbie przypadków próchnicy oraz innych problemów dentystycznych wśród dzieci i młodzieży. Według dr. Ahn Harper
z Ray Dental Group Rapid City,
dzieci nie są właściwie edukowane
w zakresie higieny jamy ustnej,
a rodzice nie poświęcają odpowiedniej ilości czasu na naukę
szczotkowania zębów swoich
dzieci.
Wyniki przeprowadzonej na
skalę ogólnokrajową ankiety na te-
fl DT strona 1
troszczy się o zdrowie
swojej jamy ustnej. Nasza wiedza na temat powiązania choroby dziąseł z innymi chorobami
to nie tylko kwestia
pięknego uśmiechu, ale przede
wszystkim związku z ogólnym
stanem zdrowia. To niezwykle
ważna sprawa w aspekcie zagadnień zdrowia publicznego”.
DT
mat zdrowia jamy ustnej potwierdzają obawy dentystów pokazując,
że znaczna liczba dzieci nie szczotkuje zębów systematycznie, a tylko
nieliczni odwiedzają dentystów regularnie. Tylko 19% uczniów szkół
średnich potwierdza, że otrzymało
informacje na temat higieny jamy
ustnej w czasie ostatniego roku.
Dentyści zwracają uwagę na
wzrost epidemii próchnicy i podkreślają znaczenie edukacji, która
powinna rozpocząć się w domu od
najmłodszych lat życia dziecka –
dzieci muszą być edukowane i zachęcane do szczotkowania zębów
przynajmniej 2 razy dziennie. Nie
bez znaczenia pozostaje dieta i regularne kontrole w gabinecie dentystycznym, tymczasem większość
dzieci spożywa zbyt duże ilości słodyczy i słodzonych napojów, a do
dentysty trafia dopiero wówczas,
kiedy ból zęba uniemożliwia codzienne funkcjonowanie. DT
AD
DTP1010_04-05_FDI 11.11.10 16:14 Seite 4
Słowo od Jérôme Estignarda –
p.o. dyrektora wykonawczego FDI
Podczas Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI 2010, który odbył się w
Salvador da Bahia, Rada FDI powołała Jérôme Estignarda na stanowisko p.o. dyrektora wykonawczego. J. Estignard będzie
prowadził siedzibę główną FDI
w okresie poszukiwania docelowego dyrektora wykonawczego.
Jérôme Estignard od listopada
2009 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego i operacyjnego FDI.
Jego wcześniejsze doświadczenia to
5 lat na stanowisku starszego audytora w firmie PriceWaterhouseCoopers we Francji oraz 12 lat w SITA
we Francji, Niemczech i Szwajcarii.
W latach 2004-2008 był on m.in. dyrektorem pionu raportów finansowych w SITA w Szwajcarii. J. Estignard uzyskał tytuł MBA na International University w Genewie
(Szwajcaria), a także zdobył dyplom
z zarządzania i finansów w ICS Business School w Paryżu (Francja)
i dyplom z ekonomii biznesu w University de Sceaux (Francja).
„W ubiegłym miesiącu w Salvador da Bahia odbył się kolejny
organizowany przez FDI Do-
roczny Światowy Kongres Stomatologiczny, który zgromadził niemal 10.000 uczestników z całego
Mr Jérôme Estignard
świata. Nigdy nie możemy zaprzestać starań o poprawę stanu zdrowia jamy ustnej. Obecnie koncen-
trujemy się na stworzeniu stabilnych podwalin pod zadania czekające nas w przyszłości. FDI jest organizacją członkowską. Staramy
się więc poprawiać jakość usług,
jakie świadczymy naszym członkom, uwzględniając rady i opinie
wszystkich członków, krajowych
towarzystw stomatologicznych
oraz naszych partnerów. Czuję się
zaszczycony zaufaniem, jakie pokłada we mnie przewodniczący
elekt FDI i z ogromnym entuzjazmem patrzę w przyszłość. Przy
wsparciu Rady FDI, licznych
ochotników, pracowników siedziby głównej oraz naszych partnerów, FDI kontynuuje drogę
w kierunku swojej wizji, jaką jest
optymalny stan zdrowia jamy ustnej dla każdego człowieka. Siedziba główna FDI pozostaje zawsze do Państwa usług. Będziemy
wdzięczni za przekazywanie nam
pytań i opinii zwrotnych, szczególnie dotyczących nowych projektów FDI, ogłoszonych podczas
ostatniego Kongresu FDI w Salvador, takich jak Data Mirror oraz
VOX. Oba te narzędzia rozwijamy, mając przed sobą jeden cel –
lepszą pracę dla naszych członków”. FDI
Zebranie krajowych towarzystw
stomatologicznych poświęcone odbudowie
infrastruktury stomatologicznej na Haiti
Kiedy Chantal Noël – pełnomocnik Association Dentaire Haïtienne przemawiała na walnym
zgromadzeniu oraz na forum
NLO w Salvador, z entuzjazmem
mówiła o pracy z VOX – nową platformą komunikacji w obrębie
FDI, mającą na celu odbudowę
możliwości świadczenia opieki
stomatologicznej w jej kraju. Po
8 miesiącach od trzęsienia ziemi,
które zniszczyło Haiti, wiele gabinetów dentystycznych nadal jest
zrujnowanych.
Chantal Noël zamierza przygotować listę wyszczególniającą pomoc krajowych towarzystw stomatologicznych z całego świata, ukierunkowaną na odbudowę i ponowne
wyposażanie gabinetów. Za pośrednictwem VOX będzie informowała
wszystkich członków FDI, jakiego
rodzaju sprzętu potrzebują haitańscy
dentyści. Chantal pokazała, jak tego
typu narzędzie może pomóc towarzystwom stomatologicznym w
kraju dotkniętym klęską żywiołową.
Amerykańskie Towarzystwo Sto-
Konkurs Sesji Plakatowej FDI/Unilever 2010
Podczas spotkania VIP, jakie odbyło się 2. września w ramach Dorocznego Światowego Kongresu
Stomatologicznego, ogłoszono 6
zwycięzców Konkursu Sesji Plakatowej FDI/Unilever 2010. Są nimi
nastepujące prace:
• „Comparison of resin based sealers
2seal and AHPlus Cytotoxicity on
cell lines MG-63 and Saos-2” (Porównanie działania cytotoksycznego uszczelniaczy na bazie żywic
2seal oraz AHPlus na linie komórkowe MG-63 i Saos-2). Maryam Ehsani*, Ebrahim Zabihi (Iran).
• „Prostaglandin-E2 induces receptor
activator of nuclear factor kappa B ligand expression in human periodontal ligament cells via EP2 receptor”
(Prostaglandyna E2 indukuje ekspresję ligandu aktywatora receptora
dla czynnika jądrowego kappa B w
ludzkich komórkach więzadła ozębnej za pośrednictwem receptora
EP2). Nawapat Sakornwimon*, Auspreeya Rujirachotiwat, Prasit Pavasant (Tajlandia).
• „Prevalence/distribution of Porphyrmonas gingivalis fimbriae subtypes in patients with severe periodontitis” (Występowanie/rozprzestrzenienie podtypów fimbrii Porphyromonas gingivalis u pacjentów
z ciężkim zapaleniem przyzębia).
Patrick Frank*, Sigrun Eick, ChongKwan Kim, Peter Eickholz, Ti-Sun
Kim (Niemcy).
• „Activity of plant extracts from the
Brazilian Pantanal against Streptococcus mitis” (Działanie wyciągów
roślinnych z Pantanalun w Brazylii
na Streptococcus mitis). Fernanda
Louernção Brighenti, Marcos José
Salvador, Alberto Carlos Botazzo
Delbem, Ádina Cléia Botazzo Delbem, Cristiane Yumi Koga-Ito (Brazylia).
• „Tooth loss and oral health self-perception of adults covered by health
strategy for the family in Salvador,
Bahia, Brazil” (Utrata zębów i samoocena stanu zdrowia jamy ustnej dorosłych objętych programem zdrowotnym dla rodzin w Salvador (Bahia, Brazylia). Mércia Sacramento
Dos Santos, Gimena Melo Santos,
Fabiana Raynal Floriano, Maria Isabel Pereira Vianna, Maria da Conceição Nascimento Costa (Brazylia).
• „Sickle cell disease, oral health status and socioeconomic conditions of
children in the state of Bahia – a cohort study” (Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, stan zdrowia jamy
ustnej i warunki socjoekonomiczne
dzieci w stanie Bahia – badanie kohortowe). Felipe Fagundes Soares,
Thaís Régis Aranha Rossi, Maria
Isabel Pereira Vianna, Maria Cristina Teixeira Cangussu (Brazylia).
W tym roku FDI otrzymała 120
zgłoszeń do udziału w konkursie. Przed
kongresem wybrano najlepsze plakaty,
które wzięły udział w finale. Ich autorów poproszono o prezentację plakatów i wyników badań przed panelem
sędziów, a następnie o wzięcie udziału
w sesji dyskusyjnej podczas kongresu.
Każdy ze zwycięzców otrzymał bezpłatną wejściówkę na kolejny Kongres
FDI oraz 1.500 euro. Informacje na temat konkursu w 2011 r. znajdą się na
stronie internetowej FDI. FDI
FDI z powodzeniem wprowadza nową
platformę komunikacji – VOX
Chantal Noël
matologiczne zaangażowało się już
w pomoc i zbiera fundusze dla Haiti
za pośrednictwem kampanii „Adoptuj gabinet – odbudowa gabinetów
stomatologicznych na Haiti”. ADA
wykorzysta VOX do promocji swojej akcji. Zachęca także do udziału
w niej inne krajowe towarzystwa stomatologiczne. Bez pomocy większość haitańskich dentystów nie będzie w stanie odbudować swoich
gabinetów. Organizatorzy kampanii
postawili sobie za cel zebrać 350.000
dolarów do końca 2010 r. Więcej informacji znaleźć można na stronie
internetowej: www.ada.org. FDI
Platforma VOX – głos łączący
świat opieki stomatologicznej (voice connecting the oral health
world) została z powodzeniem
wprowadzona w Salvador da Bahia (Brazylia) podczas spotkania
FDI AWDC 2010. Platformę
przedstawiono członkom podczas
walnego zgromadzenia FDI oraz
na forum krajowych pełnomocników, po wcześniejszym umożliwieniu wszystkim członkom dostępu on line do platformy.
Ta nowa internetowa droga komunikacji dla członków FDI jest odpowiedzią na zgłaszane przez nich
sygnały i została ukierunkowana na
spełnienie ich różnorodnych potrzeb. VOX ma na celu ujednolicenie
kontaktów internetowych członków
Towarzystwo Stomatologiczne
NLO).
• „Dziękuję!!!! Będę regularnie wykorzystywać VOX… Niezwykła
platforma!”
(Kathleen Roth, Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne NLO).
FDI, rządów i pracowników FDI przy
pomocy intuicyjnej aplikacji, zawierającej informacje na temat członków
FDI, ułatwiającej kontakty pomiędzy
nimi, umacniającej wizerunek liderów zdrowia jamy ustnej i zachęcającej do dzielenia się wiedzą. Po wprowadzeniu platformy członkowie aktywnie ją badali i zgłaszali swoje
uwagi.
• „Gratuluję stworzenia VOX… Dodałem ją do listy ulubionych stron”
(Robert Boyd-Boland, Australijske
Wprowadzenie VOX do użytku
oznacza zakończenie fazy 1 – rozwoju i testów. Zachęcamy teraz
członków FDI do indywidualnego
stosowania platformy, bo to właśnie
zdecyduje o jej sukcesie. Jednocześnie narzędzie to będzie nadal rozwijane, mając na celu zapewnienie
FDI i jej członkom dodatkowych
funkcji, takich jak spersonalizowana witryna internetowa dla każdego członka oraz międzynarodowy
katalog on line. FDI
DTP1010_04-05_FDI 11.11.10 16:14 Seite 5
DENTAL TRIBUNE
Worldental Communiqué
Polish Edition
FDI wprowadza Data Mirror podczas Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego
FDI wprowadziła podczas Światowego Kongresu Stomatologicznego w Salvador da Bahia (Brazylia) Data
Mirror – interaktywne
narzędzie do tworzenia
map on line.
Data Mirror to dostępna on line
baza danych FDI dotycząca zdrowia
jamy ustnej. Dzięki oprogramowaniu wizualizującemu umożliwia
użytkownikom dynamiczne tworzenie map na podstawie aktualnych
danych światowych i zdrowotnych.
Data Mirror prezentuje dane zebrane na potrzeby „Atlasu zdrowia
jamy ustnej” (Oral Health Atlas)
w interaktywnym formacie internetowym. Narzędzie to pozwala użyt-
kownikom wybierać wyświetlane
na mapie informacje, a także porównywać dane dla różnych krajów.
Projektem kierowała Komisja ds.
Światowego Rozwoju Stomatologii
i Promocji Zdrowia. Finansowanie
zapewnił grant firmy Johnson &
Johnson.
Dzięki stworzonemu przez FDI
Data Mirror, dane pochodzące z
„Atlasu zdrowia jamy ustnej” mogą
służyć projektom z dziedziny zdrowia publicznego dotyczącym pro-
mocji zdrowia i profilaktyki chorób. Należą do
nich prowadzone przez
samą FDI programy,
Live.Learn.Laugh.
World Dental Development Fund, Global Carries Initiative oraz strategie regionalne. Zgromadzone dane pomogą
też w realizacji projektów dotyczących świadomości zdrowotnej i pracowników. Ponadto dzięki tym danym FDI i krajowe towarzystwa stomatologiczne będą mogły lepiej planować, wprowadzać w życie i
oceniać projekty dotyczące zdrowia
jamy ustnej. FDI oczekuje, że Data
Mirror ułatwi także generowanie
aktualnych danych na potrzeby kolejnego wydania „Atlasu zdrowia
jamy ustnej”. FDI
Nowości w skrócie
Salvador da Bahia
AWDC 2010
Informacje dotyczące Dorocznego Światowego Kongresu
Stomatologicznego w Salvador
da Bahia w Brazylii można znaleźć pod adresem www.fdiworldental.org/content/2010-fdi-annual-world-dental-congress.
WYBORY FDI 2010
FDI oraz Unilever Oral Care ogłaszają
rozpoczęcie II fazy światowego partnerstwa
Światowa Federacja Dentystów
FDI oraz Unilever Oral Care ogłosiły podczas Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI w Salvador da Bahia
(Brazylia) wejście w II fazę wyjątkowego światowego partnerstwa.
Jest to następstwo dotychczasowych 5 lat udanej współpracy, która
zaowocowała 40 różnymi projektami promocji zdrowia, wprowadzonymi przez krajowe towarzystwa stomatologiczne i marki Unilever Oral Care w 37 krajach. Faza
II współpracy będzie nadal obejmowała lokalne partnerstwo pomiędzy krajowymi towarzystwami
stomatologicznymi i firmą Unilever Oral Care. Nowym celem będzie wspólna praca na rzecz wymiernej poprawy stanu zdrowia
jamy ustnej poprzez zachęcanie do
szczotkowania zębów 2 razy dziennie przy użyciu pasty z fluorem.
Kiedy partnerów w różnych krajach łączy wspólny cel, ich działania mają większy i bardziej wymierny wpływ na stan zdrowia
jamy ustnej ludności na całym
świecie. Realizatorami projektów
będą osoby wywierające największy wpływ społeczny, takie jak dentyści, inni pracownicy służby zdrowia oraz nauczyciele. Będą oni starali się dotrzeć do określonych
beneficjentów, obejmujących rodziny, dzieci uczęszczające do
szkół oraz mniejsze dzieci, przekazywać im informacje dotyczące korzyści wynikających ze szczotkowania zębów 2 razy dziennie przy
użyciu pasty z fluorem, a także
wspierać ich we wprowadzaniu tej
zmiany zachowań. Wejście w fazę
II partnerzy świętowali, organizując warsztaty Global Launch Workshop podczas Dorocznego Kongresu Stomatologicznego FDI.
Wzięli w nim udział przedstawiciele krajów uczestniczących w
programie oraz zespołu ds. globalnej współpracy ze strony FDI i koncernu Unilever. Członkowie Komisji ds. Światowego Rozwoju Stomatologii i Promocji Zdrowia:
prof. Prathip Phantumvanit i prof.
Juan Carlos Llodra wygłosili wykłady dotyczące skuteczności
szczotkowania zębów 2 razy dzien-
nie przy użyciu pasty z fluorem oraz
wskaźników oceny skuteczności
programu. Światowa Federacja
Dentystów FDI oraz Unilever Oral
Care zobowiązały się do dalszej
współpracy w celu poprawy stanu
zdrowia jamy ustnej na całym świecie i z zaangażowaniem będą kontynuować partnerskie działania w
tym kierunku. Faza II współpracy
FDI/Unilever Oral Care, ze swym
jasno określonym celem, nazwanym w polityce FDI na r. 2008:
„Promocja zdrowia zębów poprzez
stosowanie past z fluorem” znacząco przyczynia się do zbliżania
się do wizji FDI, jaką jest optymalny stan zdrowia jamy ustnej ludzi na całym świecie. FDI
5
Wybory miały na celu obsadzenie 5 wolnych miejsc w Radzie FDI, w tym skarbnika oraz
10 miejsc w różnych Komisjach
podczas kongresu w 2010 r.
Udzielono nominacji na pełnienie dostępnych funkcji, w tym 10
nominacji na stanowiska w Radzie oraz 18 nominacji na stanowiska w Komisjach. Kandydatury na wolne stanowiska głosowano podczas Walnego Zgromadzenia B oraz spotkania Rady FDI
C. Gratulujemy i witamy następujących członków Rady i Komisji
FDI, wybranych w Salvador da
Bahia w Brazylii.
RADA FDI
Radni
• Dr Arif Alvi (Pakistan)
• Dr Jack Cottrell (Kanada)
• Dr Patrick Hescot (Francja)
•Prof. Nermin Yamalik (Turcja)
Skarbnik
• Dr Tin Chun Wong (Hong Kong
SAR (Chiny)
KOMISJE FDI
Komisja ds. Komunikacji
i Wsparcia Członkowskiego
• Dr Alexander Tolmeijer (Holandia)
Komisja ds. Praktyki Stomatologicznej
• Dr Ralf Wagner (Niemcy)
Komisja ds. Edukacji
• Dr Sally Hewett (USA)
• Prof Takeshi Inoue (Japonia)
• Dr Young Guk Park (Korea)
• Dr Joë l Trouillet (Francja)
• Prof Tao Xu (Chiny)
Komisja ds. Nauki
• Prof. LJ Jin (Hong Kong SAR
(Chiny)
Komisja ds. Światowego Rozwoju Stomatologii i Promocji
Zdrowia
• Dr Valerie Robison (USA)
• Prof Souad Msefer (Maroko)
Perspektywy – Meksyk 2011
Organizatorzy Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI 2011, tzn. FDI oraz
Meksykańskie Towarzystwo Stomatologiczne, we współpracy z
meksykańskim przemysłem stomatologicznym chcą dostarczyć
uczestnikom Kongresu wartych
zapamiętania doświadczeń i wrażeń.
Uczestnicy, goszczeni w niezwykle nowoczesnym centrum
konferencyjnym Centro Banamex,
znajdą optymalne warunki do
udziału w programie naukowym
spotkania. Temat konferencji:
„Nowe horyzonty w opiece stomatologicznej” pozwoli na zgłębienie
najnowszych wyzwań i możliwości w świecie pielęgnacji zdrowia
jamy ustnej. Ponadto Światowa
Wystawa Stomatologiczna FDI będzie okazją do zaprezentowania
międzynarodowych i meksykańskich producentów oraz dystrybutorów, którzy będą prezentowali
delegatom FDI swoje najnowsze
produkty i usługi. Wrażeń dostarczy możliwość poznania kultury
Meksyku poprzez opcjonalne wycieczki i imprezy towarzyszące.
Oficjalne hotele konferencyjne
są położone w Polanco, jednej z
najbardziej dynamicznych części
miasta. W tej okolicy znajdują się
wyszukane hotele, restauracje oraz
najlepsze miejsca na zakupy.
Główną atrakcją Polanco jest fakt,
że jest to dzielnica mieszkalnohandlowa. Eleganckie mieszkania
i sklepy czynią z tej okolicy strategiczne centrum finansowe. Mimo
to, zachowała ona swoją dawną atmosferę, oferuje także doskonałą
kuchnię, a nocą – zwiedzenie najlepszych klubów w mieście.
Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:
www.fdiworldental.org i www.
fdi2011.org. FDI
About the publisher
Publisher
Witamy nowych członków FDI!
Walne Zgromadzenie B w Salvador da Bahia wybrało następujących nowych członków:
Członkowie zwyczajni:
• Egipt – Egyptian Dental Association
• Białruś – Belorussian Dental Association
• Vanuatu – South Pacific Smiles
FDI World Dental Federation
Tour de Cointrin, Avenue Louis Casaï 84,
Case Postale 3
1216 Cointrin – Genève
Switzerland
Phone: +41 22 560 81 50
Fax: +41 22 560 81 40
E-mail: [email protected]
Web site: www.fdiworldental.org
Członkowie pomocniczy:
• Academy of General Dentistry –
AGD
• Brazilian Academy of Dentistry
– BAD
FDI Worldental Communiqué is published by the FDI World Dental Federation.
The newsletter and all articles and illustrations therein are protected by copyright. Any utilisation without prior consent
from the editor or publisher is inadmissible and liable to prosecution.
DTP1010_06_Straumann 11.11.10 16:17 Seite 6
6
Opinie
DENTAL TRIBUNE
Polish Edition
„Angażujemy się w inwestycje i wspieramy rozwój
implantologii stomatologicznej w Chinach”
Wywiad z Beatem Spalingerem – prezesem i dyrektorem generalnym firmy Straumann ze Szwajcarii
azjatyckim rynkiem rozwijającym
się. Rośnie zapotrzebowanie na
rozwiązania stomatologiczne na
najwyższym poziomie, a także na
edukację i usługi świadczone w
kraju. Angażujemy się w zapewnianie wsparcia naszym klientom w
tym rejonie za pośrednictwem siedziby azjatyckiej w Singapurze.
Jak dotąd reakcja chińskiej społeczności stomatologicznej była
bardzo pozytywna. Jednak wobec
szybkiego rozwoju implantologii
stomatologicznej w Chinach musimy zacieśnić związki z naszymi
klientami i wzmocnić swoją pozycję na miejscowym rynku. Dlatego
zdecydowaliśmy się nie tylko
umacniać partnerskie stosunki z
Beijing Focus Medical, ale także
w ciągu najbliższego roku finansowego otworzyć własną filię. Mając
Straumann – szwajcarska firma
wytwarzająca produkty stomatologiczne ogłosiła, że poszerza
zakres swoich wpływów o rynek
chiński. Podczas wystawy SinoDental 2010 w Pekinie redaktor
chińskiej edycji Dental Tribune –
Edward Chen rozmawiał z nowym prezesem i dyrektorem generalnym, Beatem Spalingerem,
na temat planów i zaangażowania firmy w problemy Chin.
Straumann planuje otwarcie swojej filii w Chinach. Co kryje się zatą
decyzją i czy będzie ona miała
wpływ na strategię handlową
firmy w tym kraju?
Jeśli chodzi o implantologię
stomatologiczną i wszelkiego rodzaju stomatologię odtwórczą,
Chiny są obecnie najważniejszym
własne miejscowe przedstawicielstwo, możemy lepiej rozumieć potrzeby naszych chińskich klientów,
a także aktywniej uczestniczyć
w takich przedsięwzięciach jak
programy edukacyjne i warsztaty.
Wobec zahamowania światowej
gospodarki, na rynkach stomatologicznych w niektórych krajach
obserwowano w ciągu minionych
2 lat wyraźne spowolnienie. Dlaczego uważa Pan, że rokowanie
dla Chin jest korzystne?
Chiny znajdują się wciąż na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju w zakresie implantologii stomatologicznej. Jednak stały rozwój
instytucji publicznych przy jednoczesnym wzroście sektora prywatnego daje nam powody, aby uważać, że w ciągu najbliższych 10 lat
AD
Charisma® Diamond.
Odkryj kolejny wymiar
QDWXUDOQHJRSLÛNQD
CJA
PROM]OGDQLH
7ZRMH VLÛ
OLF]\ !
dla nas
+
+
+
=
=
=
+
Czas trwania promocji: od 27.09.2010 do 31.12.2010
1DWXUDOQHSLÛNQR
Biuro – / (33) 496 35 39, [email protected];
Konsultant: OHNGHQW0DāJRU]DWD*U]HJRU]DN1RZDNRZVND
+48 600 975 896;
Przedstawiciele: ĀµGķ&]ÛVWRFKRZD.DWRZLFH.UDNµZLRNROLFH–.RQUDG.ÛG]LRUD
+48 600 976 698;
5DGRP/XEOLQ5]HV]µZ.LHOFHLRNROLFH–*U]HJRU]:HOR
+48 600 976 792;
3R]QDă.DOLV]6LHUDG]:URFāDZLRNROLFH–3LRWU.XSLV
+48 604 241 425;
7UµMPLDVWR%\GJRV]F]7RUXă–*U]HJRU]5\PDU]DN
+48 502 261 007
www.heraeus-dental.pl
Beat Spalinger – prezes i dyrektor generalny firmy Straumann ze Szwajcarii.
Chiny staną się jednym z 3 najsilniejszych rynków na świecie. Angażujemy się w inwestycje i wspieramy rozwój implantologii stomatologicznej w Chinach, koncentrując się na dowodach naukowych,
szkoleniach i działaniach edukacyjnych. To zaangażowanie jest
m.in. powodem otwarcia filii firmy
Straumann w Chinach.
także dostępne w Chinach. Z badań
przedklinicznych wynika, że
wszczepy SLActive zapewniają
większą przewidywalność efektów
leczenia dzięki wspomaganiu
osteointegracji i skracaniu czasu
gojenia z 6-8 do 3-4 tygodni. Oznacza to przewagę tego systemu nad
innymi powłokami głównych konkurencyjnych implantów.
Czy firma posiada długoterminowe zobowiązania wobec rynku
chińskiego?
W ciągu ostatnich 2 lat firma
Straumann uzyskała znaczący
udział w rynku. Miało to związek
z naszymi innowacyjnymi i sprawdzonymi klinicznie liniami produktów oraz technologii. Z dumą
mogę powiedzieć, że jesteśmy
jedną z nielicznych, o ile nie jedyną
firmą, która ma na rynku system
implantologiczny poparty 10-letnim doświadczeniem klinicznym.
Implanty Bone Level firmy
Straumann zapewniają nowy próg
pewności na poziomie kości dzięki
lepszemu zachowywaniu kości
grzbietu wyrostka, prostszej pracy
(związanej z nowym połączeniem
CrossFitT) oraz doskonałym efektom estetycznym, wynikającym
z lepszych interakcji z tkankami
miękkimi. Produkt ten uzupełnia
odnoszącą duże sukcesy linię Tissue Level. Umożliwia nam oferowanie kompletnego systemu dla
wszystkich grup wskazań, który
można stosować z tym samym zestawem chirurgicznym. Planujemy
wprowadzenie pełnej oferty implantów Straumann Bone Level na
rynek chiński w kolejnych miesiącach tego roku.
Wierzymy przy tym, że nasze
zaangażowanie w szkolenia i edukację, m.in. sponsorowanie ośrodków szkolenia implantologicznego
w Pekinie i Hong Kongu, czy też
zorganizowany ostatnio Pierwszy
Międzynarodowy Kongres Periodontologiczny w Hangzhou, przyczyniły się znacząco do naszego
sukcesu w Chinach. Wraz z organizacją Beijing Focus Medical będziemy nadal czynić starania, by
zdobyć zaufanie lekarzy dentystów, którzy chcą oferować swoim
pacjentom optymalne rozwiązania
terapeutyczne.
Jaka linia produktów jest obecnie
promowana przez firmę Straumann? Czy planują Państwo
wprowadzić w tym roku na rynek
chiński nowe produkty?
Ostatnio wprowadziliśmy na
rynek powłokę powierzchniową 3.
generacji SLActive oraz nową generację Bone Level Implant. Mamy
także inne propozycje, jak np. doskonały materiał Roxolid oraz
wiele rozwiązań cyfrowych, które
weszły niedawno na pierwsze
rynki – zamierzamy jak najszybciej
rozpowszechnić je na całym świecie. Proszę powiedzieć coś więcej
na temat SLActive i nowych implantów Bone Level.
Obie linie produktów odnoszą
wielki sukces w Europie i Ameryce
Płn. Od 2005 r. sprzedano ponad
milion implantów SLActiva, a od
października 2009 r. implanty te są
Coraz więcej dentystów w Chinach
wprowadza implantologię stomatologiczną do swoich gabinetów.
W jaki sposób firma Straumann
może im pomóc?
Aby pomóc lekarzom dentystom osiągać przewidywalne i trwałe
efekty estetyczne, firma Straumann
angażuje się w działania edukacyjne dla przedstawicieli wszystkich specjalizacji. W ubiegłym miesiącu zorganizowaliśmy na przykład ITI Education Week na Uniwersytecie w Hong Kongu. Było to
zupełnie niespotykane wydarzenie,
zorganizowane we współpracy z
Międzynarodowym Zespołem Implantologicznym (International
Team for Implantology, ITI) ze
Szwajcarii. ITI zorganizuje również w sierpniu przyszłego roku
swój pierwszy Kongres w Chinach,
który odbędzie się w Neimenggu.
Ponadto Straumann i ITI wspierają swoich klientów, edukując pacjentów przy pomocy różnych materiałów informacyjnych oraz stypendiów, które mają umożliwić
młodym dentystom studiowanie
przez jeden semestr w zagranicznych uczelniach wyższych. ITI
sponsoruje także badania, prowadzone obecnie na chińskich uniwersytetach. DT
DTP1010_07_News 11.11.10 16:19 Seite 7
DENTAL TRIBUNE
News
Polish Edition
7
20% włoskich dentystów nie ma odpowiednich kwalifikacji do pracy
Daniel Zimmermann, Dental Tribune International
Wielu dentystów i techników dentystycznych we Włoszech pracuje
nielegalnie. Wg szacunków Narodowego Stowarzyszenia Dentystów Włoskich (ANDI) ok. 20%
spośród 15.000 dentystów nie ma
odpowiednich kwalifikacji do
pracy. Organizacja przyznaje, że
w samym Rzymie może być ponad 1.000 fikcyjnych dentystów.
Praca w zawodzie dentysty bez
odpowiednich kwalifikacji nie jest
we Włoszech rzadkością. Wiele
klinik i gabinetów działa w ten sposób przez lata, a nawet dziesiątki
lat. We wrześniu br. masowa akcja
policji w Palermo i w 3 innych
miastach pozwoliła na wykrycie co
najmniej 7 klinik, które zatrudniały
dentystów nie mających uprawnień
do pracy klinicznej. Do sądu trafia
jednak tylko niewielka liczba fikcyjnych dentystów. Z raportów policyjnych wynika, że w ubiegłym
roku karą grzywny za wykonywanie zawodu dentysty bez odpowiednich uprawnień ukarano mniej
niż 500 osób.
Wg ANDI, większość nielegalnych dentystów pracuje w zawodzie
na podstawie dyplomów uzyskanych w krajach, które niedawno
wstąpiły do Unii Europejskiej albo
w krajach Ameryki Płd., gdzie stan-
dardy nauczania są niższe niż we
Włoszech. Karą za nieuprawnione
wykonywanie zawodu dentysty jest
we Włoszech 6 miesięcy ograniczenia wolności albo grzywna w wysokości 500-600 euro. DT
AD
Nanofarba
zwalcza
superbakterie
Claudia Salwiczek,
Dental Tribune International
Powstawanie szczepów bakterii
opornych na antybiotyki staje się
ogromnym wyzwaniem w walce z
infekcjami szpitalnymi. Naukowcy
z Nowego Jorku i Albany (USA) opisali pozytywne wyniki badań nad
nową powłoką w skali nano, która
może znaleźć zastosowanie w pokrywaniu narzędzi chirurgicznych
lub ścian pomieszczeń szpitalnych.
Nowa powłoka zabija w ciągu 20minutowego kontaktu nawet wyjątkowo oporne drobnoustroje, takie jak
szczepy MRSA (Methicillinresistant
Staphylococcus aureus). To szczep
bakterii występujący zwykle na skórze, a czasem także w przewodach nosowych zdrowych osób. Może stamtąd dostać się do wnętrza organizmu
po przerwaniu ciągłości tkanek lub
przez narzędzia chirurgiczne, takie
jak cewniki i rurki intubacyjne. Infekcje wywołane przez MRSA są trudne
do opanowania, ponieważ bakterie te
nie reagują na antybiotyki stosowane
w infekcjach gronkowcowych, takie
jak penicylina lub cefalosporyny. W
Australii – podobnie jak w innych krajach – rocznie z powodu infekcji związanych z MRSA umiera 700 osób.
Nowa powłoka, oparta na naturalnym enzymie – lizostafinie, może być
zdaniem naukowców, stosowana niezależnie od rodzaju wykończenia powierzchni. Jest ona toksyczna wyłącznie dla MRSA, a mechanizm jej
działania wynika z wiązania ze ścianą
komórkową bakterii i zabijania drobnoustroju poprzez jej rozcinanie.
„Jest to bardzo skuteczny mechanizm. Po wprowadzeniu niewielkiej
ilości lizostafiny do roztworu zawierającego Staphylococcus aureus
można zaobserwować niemal natychmiastową śmierć bakterii” – powiedział prof. Ravi Kane (Department of
Chemical and Biological Engineering, Rensselaer Polytechnic Institute w Troy, w stanie Nowy Jork).
„W ten sposób uzyskaliśmy bardzo
wybiórczo działający środek, który
można stosować w różnych środowiskach – w postaci farb, powłok narzędzi medycznych, pokrywania klamek, masek chirurgicznych. Wszędzie tam jest aktywny i stabilny” – dodaje R. Kane.
Kane podkresla też, że powłokę
można przechowywać bez dostępu
wilgoci nawet przez 6 miesięcy.
Można także wielokrotnie ją zmywać
bez utraty skuteczności. DT
EMS-SWISSQUALITY.COM
Blend-a-med PRO-EXPERT
OCHRONA DZIĄSEŁ
o działaniu bakteriostatycznym
Redukcja płytki
Ochrona dziąseł
Zapobieganie i leczenie
nadwrażliwości zębów
NOWE SPOJRZENIE NA OCHRONĘ
DZIĄSEŁ I NADWRAŻLIWOŚĆ
Pomaga chronić dziąsła przez działanie ograniczające rozmnażanie
bakterii i uwalnianie toksyn. Pomaga w zmniejszaniu recesji dziąseł
powodujących obnażanie kanalików zębinowych, które prowadzi
do nadwrażliwości zębów.
BAM_PRO_EXPERT_Dental_Tribune_297x420.indd 1
2010-09-30 15:33:34
DTP1010_09-10_Davis 11.11.10 16:23 Seite 9
AD
DENTAL TRIBUNE
Polish Edition
Prostszy sposób usuwania
cementowanych uzupełnień
protetycznych na implantach
Dr Scott Davis, Australia
Czasami zachodzi konieczność
zdjęcia zacementowanego uzupełnienia protetycznego z jednego lub więcej implantów, a uzupełnienie nie daje się usunąć przy
pomocy tradycyjnych narzędzi
do zbijania koron i mostów. W
celu ich zdjęcia trzeba dostać się
do śruby łącznika, przewiercając
się poprzez koronę lub most.
Wyzwaniem jest stworzenie
możliwie najmniejszego otworu
dostępowego przy możliwie najmniejszym wysiłku i w jak najkrótszym czasie. W niniejszym artykule opisano prostą metodę tworzenia i stosowania szablonu, który
może ułatwić stworzenie odpowiednich otworów dostępowych
w uzupełnieniach protetycznych
opartych na implantach.
Do przedstawienia tej metody
nie miałem żadnego pacjenta z obluzowanym albo uszkodzonym mostem. Z tego względu do zilustrowania opisu techniki użyłem modelu
edukacyjnego dla pacjentów (Ryc.
1a, b). Na rycinie 2 przedstawiono
umiejscowienie implantów.
Tworzenie narzędzia
Podstawowym elementem w
przedstawianej technice jest model
roboczy zastosowany do wykonania
uzupełnienia protetycznego opartego na implancie/implantach (Ryc.
3). Do analogów implantów wprowadza się długie śruby z transferów
wyciskowych (Ryc. 4) albo długie
śruby laboratoryjne (Ryc. 5a, b).
Model wyblokowuje się woskiem,
tak aby służył jako szalunek dla tworzonego szablonu (Ryc. 6a-c). Wosk
powinien sięgać na obu końcach
uzupełnienia co najmniej o jeden
ząb dalej niż praca protetyczna.
Jeśli dystalnie od uzupełnienia
nie ma więcej zębów, należy objąć
dodatkowo jeszcze jeden ząb w kierunku mezjalnym, aby uzyskać maksymalną stabilność szablonu. Za
pomocą wosku należy także całkowicie wyblokować obszar protezy
we wszystkich kierunkach. W części mezjalnej szablon powinien być
dostatecznie szeroki i solidny, żeby
można było oprzeć w tej okolicy
kciuk lub inny palec, stabilizując
całość podczas preparowania ubytków dostępowch.
Model i śruby pokrywa się wazeliną lub środkiem poślizgowym
na bazie wody. Na modelu formuje
się kształt z żywicy samopolimeryzującej lub światłoutwardzalnej
w celu pokrycia sąsiednich powierzchni zwarciowych oraz objęcia śrub w analogach implantów
(Ryc. 7a, b). Najchętniej stosuję w
tym celu żywicę modelową GC pattern resin. Na późniejszym etapie
polimeryzacji usuwam śruby zanim mogłoby dojść do ich uwięźnięcia w żywicy. Po związaniu materiał przycina się i poleruje (Ryc.
8a, b), a następnie sprawdza jego
stabilność na modelu. W razie potrzeby można dodać więcej materiału.
Jeśli jest dostępny model gipsowy wykonany wraz z uzupełnieniem, można wygodnie sprawdzić
stabilność szablonu i ocenić, czy
nie ma kontaktu pomiędzy nim
a uzupełnieniem protetycznym
(Ryc. 9). W zależności od potrzeb
dostosowuje się powierzchnię dośluzówkową, aby zapewnić odpowiednią adaptację.
Ë
Ryc. 1a
Ryc. 1b
Ryc. 2
Ryc. 3
Ryc. 4
Ryc. 5a
Ryc. 5b
Ryc. 5c
Ryc. 6a
Ryc. 6b
Ryc. 6c
Ryc. 7a
Ryc. 7b
Ryc. 8a
Ryc. 8b
DTP1010_09-10_Davis 11.11.10 16:23 Seite 10
10 Perspektywy
Ryc. 10
Á
W gabinecie
Dzięki użyciu szablonu z żywicy akrylowej upraszczamy postępowanie przy fotelu. Zastosowanie szablonu daje wizualne wskazówki, w jakim miejscu i kierunku
należy nawiercać otwory dostępowe. Porcelanę najlepiej usuwać
za pomocą wiertła diamentowego
na kątnicy szybkoobrotowej z obfitym płukaniem. Najchętniej stosuję
w tym celu okrągłe wiertło diamentowe, co wiąże się z mniejszym ryzykiem odpryskiwania porcelany.
Jeśli uzupełnienie jest wykonane
z porcelany napalanej na metal,
przez podbudowę metalową przewiercam się przy pomocy niewielkiego okrągłego wiertła z węglików
spiekanych. Następnie w celu poADa
DENTAL TRIBUNE
Ryc. 11a
Ryc. 11b
szerzenia otworu dostępowego do
pożądanych rozmiarów stosuję
wiertło przeznaczone do wiercenia
w metalu, wykonane z węglika wolframu. Na rycinie 10 widoczny jest
wkrętak przechodzący przez szablon i dochodzący do śruby łącznika.
Ryciny 11a i b uwidaczniają precyzję preparacji bez nadmiernego
usuwania uzupełnienia.
cji, czy nie ma kontaktu narzędzia
z porcelaną. Następnie ręcznie obracam wkrętak w celu określenia, czy
został całkowicie wprowadzony na
miejsce, a wreszcie kolejny raz
sprawdzam, czy nie kontaktuje się
z porcelaną. Na koniec usuwam
śrubę i uzupełnienie protetyczne.
Omówienie
Po usunięciu z otworu dostępowego materiałów zamykających
śrubę wprowadza się do otworu odpowiedni wkrętak. Bardzo ważne
jest, aby w momencie przyłożenia
momentu obrotowego wkrętak nie
kontaktował się z porcelaną. W
przeciwnym razie może dochodzić
do jej odpadania. Rozpoczynam od
wprowadzenia wkrętaka i weryfika-
Nawiercanie uzupełnienia protetycznego z wolnej ręki, bez szablonu, może prowadzić do uzyskania zbyt dużych otworów dostępowych oraz straty czasu przy fotelu.
Podstawowym celem opisanej metody jest maksymalne wykorzystanie procedur laboratoryjnych w
celu skrócenia czasu spędzanego
przy fotelu. Jednocześnie minimalizujemy wielkość otworów dostę-
Polish Edition
Ryc. 9
powych, co zmniejsza stopień
zniszczenia uzupełnienia protetycznego.
Zlecenie wykonania szablonu
technikowi może dodatkowo
zmniejszyć koszty ponoszone
przez nas oraz przez pacjenta. W ten
sposób możliwe jest przeprowadzenie trudnego zabiegu w wygodniejszy sposób.
Dzięki zminimalizowaniu średnicy otworu dostępowego zwiększamy szanse na zwrócenie pacjentowi uzupełnienia po rozwiązaniu
problemu, który doprowadził do
jego zdjęcia. Po wyjęciu uzupełnienia z jamy ustnej mamy 2 możliwości. Możemy traktować łącznik/
uzupełnienie protetyczne jako
jedną całość. Po kontroli i oczyszczeniu można założyć uzupełnienie z powrotem. Jeśli śruba łącznika uległa poluzowaniu, mogło
dojść do wydłużenia jej ziarnistej
struktury. Należy więc wymienić
śrubę na nową.
Druga możliwość to oddzielenie łącznika od korony lub mostu.
Jeśli nie jest to możliwe do przeprowadzenia metodami mechanicznymi, można je rozdzielić poprzez
lekkie ogrzanie w piecyku. Powoli
rozgrzewać uzupełnienia przez
5 min do temperatury poniżej
200 °C. Po tym czasie oddzielenie
łącznika i odbudowy nie powinno
sprawiać żadnych problemów. Pozostawić do wolnego schłodzenia
do temperatury pokojowej, a następnie – przed zwróceniem uzupełnienia pacjentowi – sprawdzić,
czy nie doszło do uszkodzenia porcelany. DT
Autor
Dr Scott Davis pracuje w prywatnym
gabinecie protetycznym w Port
Macquarie (Australia). Można się
z nim skontaktować, pisząc na adres
e-mail: [email protected]
Pozwólcie pracować dentystom
zarażonym wirusem HIV!
Sara Bojarczuk, Wielka Brytania
Główny dostawca ubezpieczeń
dla dentystów w Wielkiej Brytanii
domaga się od Ministerstwa
Zdrowia zmian obowiązujących
przepisów, które zakazują wykonywania praktyki dentystom z pozytywnym wynikiem testu na
obecność HIV.
Przepisy w tym zakresie istnieją
pomimo dowodów zaprzeczających
ryzyku przeniesienia wirusa. Rzecznik Dental Protection – dostawcy
ubezpieczeń dla dentystów w Wielkiej Brytanii powiedział: „Obowiązujące przepisy, wprowadzone 20 lat
temu, zakazują prowadzenia praktyk
i świadczenia usług zdrowotnych na
rzecz pacjentów dentystom i innym
lekarzom zakażonym wirusem HIV.
Stało się to po głośnej sprawie dr. Acer
– amerykańskiego dentysty, podejrzanego o zakażenie 6 swoich pacjentów wirusem HIV. Jednak, poza tym
jednym przypadkiem, nie odnotowano żadnych innych sytuacji przeniesienia wirusa w gabinecie dentystycznym”.
W ostatnich 20 latach, z powodu
obowiązujących przepisów, wielu
dentystów i innych pracowników gabinetów stomatologicznych straciło
szansę rozwoju zawodowego i zostało zmuszonych do zmiany zawodu.
W tym czasie także z powodzeniem
zaczęto stosować skuteczne leki antyretrowirusowe, dzięki którym można
efektywnie kontrolować rozwój HIV,
a przy zachowaniu elementarnych zasad bezpieczeństwa, wyeliminować
ryzyko przeniesienia wirusa.
Te argumenty, w połączeniu z rygorem bezwzględnej kontroli infekcji, wymaganym od lekarzy sprawiły,
że większość krajów europejskich, a
także Australia i Ameryka unieważniły wprowadzone wcześniej ograniczenia dotyczące dentystów zarażonych wirusem HIV.
W „Deklaracji Beijing” opracowanej podczas 6. Światowego Zjazdu
nt. zdrowia jamy ustnej i AIDS w
kwietniu ubiegłego roku podkreślono
„przeterminowanie” przyczyn, które
były powodem regulacji prawnych
wprowadzonych przez brytyjskie Ministerstwo Zdrowia. Brak regularnych aktualizacji obowiązujących w
tym zakresie wytycznych, opartych
na najnowszych dowodach i badaniach jest powodem coraz częstszych
oskarżeń o dyskryminację ze strony
Ministerstwa Zdrowia Wielkiej Brytanii.
Odwołując się do zasad sprawiedliwości, równych praw oraz szczegółowych dowodów naukowych, Kevin
Lewis – dyrektor Dental Protection
powiedział: „Dental Protection staje
po stronie lekarzy i lekarzy dentystów
i nadal będzie opowiadać się przeciwko niesprawiedliwości i ich dyskryminacji. We wszystkich innych
sferach aktywności zawodowej dentyści kierują się dowodami, jednak
kwestia pracy osób zakażonych wirusem HIV przez zbyt długi okres czasu
pozostała wyjątkiem. W tym czasie
wiele karier zawodowych zostało
straconych, a pacjenci często mają
mniejszy dostęp do bezpiecznych
praktyk dentystycznych. Nadszedł
czas, by zaakceptować dowody naukowe. Zapominamy o tym, że chory
lekarz jest również pacjentem dla innych lekarzy i powinien być traktowany tak samo sprawiedliwie jak inni
pacjenci i inni lekarze”. DT
DTP1010_11-14_CEDE 11.11.10 17:34 Seite 11
DENTAL TRIBUNE
Special 11
Polish Edition
Jubileusz – 20 lat CEDE!
W sobotę 25. września br. zakończyła się XX edycja Środkowoeuropejskiej Wystawy Produktów Stomatologicznych CEDE
2010. Wystawa już 3. raz odbyła
się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Targi CEDE są największym
i najbardziej znaczącym wydarzeniem w branży stomatologicznej
Fot. Artur Jarzębowski
nistek i asystentek dentystycznych.
Tematyka sesji zjazdowych
prezentowała się następująco:
– Okluzja – diagnostyka i leczenie,
– Współczesna implantologia,
– Nowe technologie i osiągnięcia
w stomatologii praktycznej,
– Ku lepszym relacjom z pacjentem,
– Stomatologia zachowawcza,
– Sesja dla higienistek i asystentek
stomatologicznych,
– Pierwsza pomoc w nagłych przypadkach w gabinecie stomatologicznym,
– Pęknięcia i złamania zębów –
diagnostyka i leczenie,
– Postępy w periodontologii klinicznej.
Kierownikiem
naukowym
Zjazdu Zespołów Stomatologicznych jest prof. Stanisław Suliborski z Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi.
Jednocześnie ze Zjazdem odbywały się wykłady, kursy i warsztaty
organizowane przez wystawców,
a także Dental Tribune Study Club,
czyli praktyczne wykłady i prezen-
Fot. Artur Jarzębowski
w Polsce. W tym roku wystawę odwiedziło ok. 13.000 (dane zostały
przedstawione przez organizatorów i podlegają audytowi Centrex)
profesjonalistów związanych z
branżą stomatologiczną, czyli ok.
3% więcej niż w 2009 r.
Na powierzchni ponad 18.000m2
swoją ofertę prezentowało 300 wystawców z Polski, Niemiec, Włoch,
Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Słowacji, Czech, Liechtensteinu,
Łotwy, Estonii, USA i Chin.
Wystawie tradycyjnie towarzyszył Zjazd Zespołów Stomatologicznych.
W 9 sesjach zjazdowych
uczestniczyło 1.380 lekarzy, higie-
tacje nowości na rynku stomatologicznym prowadzone w formule
Lunch & Learn.
Pierwszego dnia targów Komisja Konkursowa w składzie:
– Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster – Prezydent PTS – przewodniczący,
– Prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz – Klepalska – Gdański
Uniwersytet Medyczny,
– Pani Bożena Florczyk – prezes
PTTD,
– Prof. dr hab. Honorata Shaw –
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
– Dr Andrzej Baszkowski – Wielkopolska Izba Lekarska,
– Dr hab. med. Mariusz Pryliński –
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
– Prof. dr hab. Stanisław Suliborski
– Uniwersytet Medyczny w Łodzi, przyznała nagrody Grand
prix CEDE 2010.
W tym roku uhonorowani zostali:
– w kategorii „Sprzęt Stomatologiczny” firma: Amadar Sp. z o.o.
za CEREC – urządzenie do wykonywania odbudów pełnocera-
micznych w gabinecie stomatologicznym;
– w kategorii „Sprzęt Techniczny”
firma: ROKO Sp. z o.o. za System
wtrysku MULTIPRESS;
– w kategorii „Materiały” firma:
SEPTODONT POLSKA Sp. z
o.o. za BIODENTINE ™;
– w kategorii „ Materiały Pomocnicze, Preparaty i Urządzenia Profilaktyczne” wydawnictwo: ELAMED za VIDEOTEKA „Nowo-
czesnego Technika Dentystycznego”.
Tradycyjnie statuetki Grand
Prix CEDE 2010 zostały wręczone
w czasie uroczystego Bankietu
CEDE.
Organizatorzy zapraszają na
przyszłoroczną edycję Wystawy
CEDE, która odbędzie się w dniach
22-24. września 2011 roku. DT
AD
DTP1010_11-14_CEDE 11.11.10 17:34 Seite 12
12
Special
DENTAL TRIBUNE
Polish Edition
Grand Prix CEDE 2010
Uroczystość wręczenia Grand Prix CEDE 2010 odbyła się w Iglicy Międzynarodowych Targów Poznańskich, na „Bankiecie Prohibicyjnym” w stylu lat 20-tych.
1
2
4
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ryc. 1: Uroczystość wręczenia Grand Prix CEDE 2010. Na zdjęciu: Ewa Mastalerz (Exactus) i prof. Stanisław Suliborski. (Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 2: Grand Prix w kategorii „Sprzęt Stomatologiczny” otrzymała firma Amadar
Sp. z o.o. za CEREC – urządzenie do wykonywania odbudów pełnoceramicznych w gabinecie stomatologicznym. (Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 3: Grand Prix w kategorii w kategorii „Materiały” otrzymała firma SEPTODONT POLSKA
Sp. z o.o. za BIODENTINE ™. (Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 4: Laureaci i jury Grand Prix CEDE 2010. (Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 5: Muzyka podczas bankietu CEDE 2010 przenosiła gości w czasie. (Fot. Artur Jarzębowski) ·
Ryc. 6, 7, 8: Wystawie tradycyjnie towarzyszył Zjazd Zespołów Stomatologicznych. W 9 sesjach zjazdowych uczestniczyło 1.380 lekarzy, higienistek i asystentek dentystycznych. (Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 9, 10, 11: Na zakończenie drugiego dnia targów zwiedzający mogli się wybrać na Chmielową Noc w Brovarii – najbardziej prestiżowym browarze na poznańskim Rynku. Oprawę muzyczną zapewniał zespół Milky Way zaproszony przez firmę Astra Tech Polska Sp. z o.o.
(Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 12, 13, 14: Dental Tribune Study Club podczas CEDE 2010. Już po raz trzeci wydawnictwo Dental Tribune Polska zorganizowało wykłady i prezentacje prowadzone w sprawdzonej formule Lunch & Learn.
DTP1010_11-14_CEDE 11.11.10 17:34 Seite 13
DENTAL TRIBUNE
Special 13
Polish Edition
CEDE 2010 –
najważniejsze wydarzenie w branży stomatologicznej w Polsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ryc. 1: Stoisko firmy FM Produkty Dla Stomatologii. · Ryc. 2: Jak co roku na zwiedzających targi CEDE czekała bogata oferta nowych produktów. · Ryc. 3: Wystawcy prześcigali się w pomysłach aranżacji stoisk. (Fot. Artur Jarzębowski) · Ryc. 4: KaVo Polska: Maciej Mikołajczyk, Katarzyna Gisman, Marcin Chojnacki i Dariusz Pluciński. · Ryc. 5: Premiera nowego unitu na stoisku KaVo Polska. · Ryc. 6: Małgorzata Foubert i Dariusz Stój – Zarząd firmy Optident. · Ryc. 7: Stoisko firmy Optident. · Ryc. 8: Prezentacja nowego systemu Kodak 9000. · Ryc. 9: Prezentacja systemu CEREC na stanowisku firmy AMADAR. · Ryc. 10: Prezentacje na stoisku firmy Poldent. Na zdjęciu: Barbara Niedźwiedzka-Pająk. · Ryc. 11: Prezentacje na stoisku firmy Poldent. Na zdjęciu: Marzena Kotyńska. · Ryc. 12: Stoisko firmy DMG. Na zdjęciu: Janusz Kalinowski (po środku) z gośćmi. · Ryc. 13, 14: W tym roku firma W&H Poland świętowała podczas CEDE swoje 20. urodziny, z tej okazji na stoisko przybyli klienci i przyjaciele firmy. · Ryc. 15: Firma Astra Tech Polska zamiast tradycyjnego stoiska przygotowała dla swoich klientów ekskluzywny VIP room. (Fot. Artur Jarzębowski)
DTP1010_11-14_CEDE 11.11.10 17:34 Seite 14
14
Special
DENTAL TRIBUNE
Dental Tribune Study Club na CEDE!
Podczas tegorocznych targów
CEDE Dental Tribune Polska,
wydawca specjalistycznych publikacji poświęconych różnym
dziedzinom stomatologii (m.in.:
Dental Tribune, Cosmetic Dentistry, Implants i Today) już po raz
trzeci był organizatorem wykładów i prezentacji prowadzonych
w sprawdzonej formule Lunch &
Learn.
Ogromnym powodzeniem cieszył się wykład pt.: „Nowe wyzwania w stomatologii mało inwazyjnej. Jak zwiększyć sukces leczenia
i oszczędzać tkanki poprzez zastosowanie nowych metod znieczulania?” poprowadzony przez dr.
Marka Hochmana (Dyrektora Klinicznego oraz Dyrektora ds. Badań
Naukowych i Rozwoju w firmie
Milestone Scientific Inc. w Nowym
Jorku). Dr Hochmann przybył na
specjalne zaproszenie firmy FM
Dental.
Wysoka frekwencja była także
na prezentacji dr Agnieszki Mielczarek, która przedstawiła fakty i
mity związane z mechaniczną kontrolą płytki nazębnej (Oral-B Instytut Blend-a-med.).
Dzięki firmie SMT Swiss Medical Technology słuchacze DT
Study Club poznali nowe perspektywy w stomatologii, czyli możliwości ergonomicznej pracy dzięki
Dentaloscope.
Na zakończenie dr Bart Waclawik (AMD Lasers) omówił możliwości laseroterapii, przedstawiając
wykład pt.: „Półprzewodnikowe
lasery dentystyczne: nowoczesna
technologia na kieszeń każdego
stomatologa”.
W tym roku program wykładów
był wyjątkowo różnorodny, zaczynając od ubezpieczeń, poprzez nowoczesne możliwości odbudowy
szkliwa, alternatywne techniki preparacji w stomatologii zachowawczej, nowe metody znieczulania, do
zastosowania laserów i obrazowania cyfrowego.
Polish Edition
Wszyscy uważni słuchacze,
uczestniczący co najmniej w 3 prezentacjach każdego dnia, mogli
wziąć udział w Happy Hour, spróbować szczęścia w losowaniu nagród, zrelaksować się przy lampce
wina lub porozmawiać przy świetnej kawie.
Tym, którzy odwiedzili Dental
Tribune Study Club serdecznie
dziękujemy i już dziś zapraszamy
wszystkich na przyszłoroczne
spotkanie, które odbędzie się jak
zwykle na CEDE. DT
AD
d2QVT\GDWLö
kompozytu, który
\CEJQYWLGUKöLCM
PCVWTCNP[\âD
!”
Dr. Arne Kersting
To wszystko udało nam się
zmieścić w 3-dniowym programie,
który stworzyliśmy dzięki liderom
rynku stomatologicznego (m.in.:
AMD Lasers, FM Dental, KaVo
Polska, PreXion, Oral-B Instytut
Blend-a-med, OSspray, SMT
Swiss Medical Technology), którzy zaprosili znakomitych wykładowców.
Program rozpoczął wykład nt.
ubezpieczeń OC lekarzy i lekarzy
dentystów, poprowadzony przez
eksperta w dziedzinie ubezpieczeń
lek. med. Andrzeja Baszkowskiego z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, zaproszonego przez firmę
Exactus. Temat okazał się niezwykle interesujący, co świadczy o
dużej potrzebie dalszego informowania na ten temat.
Bardzo ciekawe prezentacje,
dotyczące profilaktycznego leczenia i odbudowy szkliwa oraz znoszenia nadwrażliwości, poprowadził dr n. med. Jan Dethloff, zaproszony przez firmę OSspray.
Również interesujące prelekcje
zaprezentował dr n. med. Maciej
Mikołajczyk (KaVo Polska), który
mówił o alternatywnych technikach preparacji w stomatologii zachowawczej i możliwościach pożegnania się z wiertłem.
3/
3
/
0#,$.+Ŏ5<;0#674#.0'/7<õ$19+
0#,$.+Ŏ5<;0#674#.0'/7<õ$19+
5RQıTÏFYU\[UVMKEJOCVGTKCĜÏYY[RGĜPKGPKQY[EJFQUVöRP[EJPCıYKCVQY[O
5RQıTÏFYU\[UVMKEJOCVGTKCĜÏYY
Y[[RGĜPKGPKQY[EJFQUVöRP[EJPCıYKCVQY[O
T[PMWYĜCıEKYQıEKHK\[E\PG)TCPFKQ
T[PMWYĜCıEKYQıEKHK\[E\PG)TCPFKQ®5
1URTCYKCLâKŏLGUVQPPCLDNKŏU\[PCVWTCNP[O
51URTCYKCLâKŏLGUVQPPCLDNKŏU\[PCVWTCNP[O
Y[[RGĜPKGPKGCRT\GFGYU\[UVMKO
\\öDQO1\PCE\CVQFNC2CĞUVYCVTYCĜGKRGYPGY[RGĜPKGPKGCRT\GFGYU\[UVMKO
öDQO1\PCE\CVQFNC2CĞUVYCVTYCĜGKRGYPGY
\\CFQYQNGPKGRCELGPVC
CFQYQNGPKGRCELGPVC
019;
019;
rr5RGĜPKCPCLY[ŏU\GY[OCICPKCWPKYGTUCNP[sOQŏGD[äUVQUQYCP[\CTÏYPQYQFEKPMW
RT\GFPKOLCMKV[NP[O
rr0CVWTCNPCRT\G\KGTPQıäRQ\YCNCW\[UMCäY[INâF\öDCRT\[RQOQE[V[NMQLGFPGIQQFEKGPKC
rr+PVGNKIGPVP[U[UVGOMQNQTÏY\PQY[OKWŏ[VGE\P[OKQFEKGPKCOKVCA3.25 oraz VCA5
rr)ĜCFMCMQPU[UVGPELCQFRQTPQıäPCıYKCVĜQNCOR[\CDKGIQYGLĜCVYQıäRQNGTQYCPKCPCY[UQMKRQĜ[UM
0Cŏ[E\GPKGFQUVCTE\[O[KPHQTOCELGPCWMQYGFQV[E\âEGRTG\GPVQYCPGIQRTQFWMVW
VOCO GmbH · P.O.
P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Niemcy · Tel.
Teel. +49 (0) 4721 719-0 · Fax +49 (0) 4721 719-140 · www.voco.com
www.voco.com
DTP1010_15_Voco 11.11.10 17:37 Seite 15
DENTAL TRIBUNE
Produkty 15
Polish Edition
„Obce rynki są dla nas bardzo ważne”
Wywiad z Olafem Sauerbierem – dyrektorem generalnym firmy VOCO GmbH z Cuxhaven w Niemczech
Firma VOCO, z siedzibą główną
w Cuxhaven na północnym wybrzeżu Niemiec, zdobyła pozycję
międzynarodowego dostawcy wysokiej jakości materiałów stomatologicznych. Oprócz produktów
przeznaczonych do leczenia odtwórczego firma oferuje także szeroki wybór materiałów z dziedziny
protetyki i profilaktyki stomatologicznej. Redaktor naczelny Dental
Tribune Daniel Zimmermann rozmawiał z Olafem Sauerbierem –
dyrektorem generalnym ds. marketingu i sprzedaży na temat nowych produktów i trendów estetycznych w stomatologii odtwórczej.
Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Stomatologicznych
przewiduje, że na większości europejskich rynków stomatologicznych tempo wzrostu przekroczy 3%.
Czy w VOCO widać już pierwsze objawy końca kryzysu ekonomicznego?
Szczerze mówiąc, recesja nigdy
nas naprawdę nie dotknęła. W przeszłości rynek produktów stomatologicznych radził sobie zwykle nieco
lepiej niż rynek ogólny. Spodziewamy się, że ten trend utrzyma się
w bieżącym roku finansowym. Na
pewno początek 2010 r. wypadł lepiej niż koniec roku poprzedniego.
W 2 ostatnich kwartałach zaobserwowaliśmy znaczący wzrost w
większości segmentów naszej działalności. Obce rynki są dla nas bardzo ważne, chociaż w ostatnim czasie skupialiśmy się bardziej na działalności handlowej na terenie Niemiec, m.in. poszerzyliśmy zespół ds.
sprzedaży na Niemcy o 15 nowych
pracowników. Obecnie umacniamy
swoją pozycję na dotychczasowych
rynkach, szczególnie w Ameryce
Płn. Na pewno wykorzystanie w
pełni ogromnego potencjału, jaki
kryje się w tym rynku zajmie nam
jeszcze trochę czasu.
Czy produkty wprowadzone przez
firmę na rynek w ciągu ostatnich
2 lat spełniły Państwa oczekiwania?
Najważniejszym pod względem
sprzedaży produktem wprowadzonym podczas targów IDS była strzykawka NDT, uniemożliwiająca samoczynne wyciekanie i kapanie materiału. Pozwoliła nam ona na
znaczne zwiększenie sprzedaży naszych bardzo rzadkich materiałów,
takich jak Grandio Flow, Grandio
Seal czy Ionoseal. Dobre wyniki
uzyskiwał także nasz system materiałów odtwórczych w kolorze dziąseł, Amaris Gingiva. Rynek produktów tego rodzaju jest wciąż mały, ale
potrzeba leczenia estetycznego obnażonych szyjek zębów będzie rosła
ze względu na zmiany demograficzne i starzenie się społeczeństwa.
Ci, którym zależy na spełnieniu
wysokich oczekiwań estetycznych,
nie będą mogli przechodzić obojętnie obok naszego produktu. Kolejnym przebojem okazał się jednoskładnikowy, światłoutwardzalny,
samowytrawialny system wiążący
wzmocniony nanowypełniaczem
Futurabond M, który wprowadziliśmy w postaci SingleDose oraz
w ekonomicznych opakowaniach
zawierających 3 buteleczki materiału. Nie można też zapominać o
systemie ćwieków Rebilda – nagradzanym kompletnym zestawie do
odbudowy po leczeniu endodontycznym przy pomocy ćwieków,
który okazał się ogromnym sukcesem w Niemczech i za granicą w bardzo krótkim czasie.
Niektóre dziedziny stomatologii, szczególnie implantologia stomatologiczna, zmagają się z problemem spadku poziomu
sprzedaży. Jak wygląda
sytuacja na rynkach,
w których uczestniczy
firma Voco?
Recesja zawsze może mieć dramatyczny wpływ na firmy oferujące
materiały i wyposażenie z tzw. górnej półki. Sytuacja w stomatologii
odtwórczej lub profilaktyce stomatologicznej jest jednak znacznie bardziej korzystna. W sektorach, w których uczestniczymy, takich jak:
protetyka, profilaktyka czy cementy
stomatologiczne, udało nam się odnotować wzrost o 10-20%. Materiały wypełniające nie osiągnęły aż
tak dobrych wyników ze względu na
rosnącą konkurencję. Na rynku jest
obecnie wiele nowych i innowacyjnych materiałów wypełniających.
Musimy cały czas utrzymywać konkurencyjność nowych rozwiązań i
produktów.
Jakie trendy, Pana zdaniem, wpływają obecnie na rynek?
Każdy z producentów stara się
znaleźć materiał wypełniający, który
zapewniałby niemal idealne właściwości. Taki materiał powinien mieć
właściwości fizyczne identyczne jak
naturalne tkanki zęba, bo dzięki temu
jego trwałość w jamie ustnej byłaby
większa. Obecnie wszyscy nasi konkurencji pracują nad tym pomysłem,
wydaje mi się jednak, że wyprzedzamy ich o krok. Nasza firma zaczęła stosować nanotechnologię na
początku XXI w. Pierwszy kompozyt nanohybrydowy – Grandio
wprowadziliśmy na rynek w 2003 r.
Jest on nadal wysoko ceniony
w Niemczech i na wielu obcych rynkach. Ale nie poprzestaliśmy na tym.
Dzięki Grandio®SO możemy dziś
przedstawić społeczności stomatologicznej kolejny nanohybrydowy
materiał kompozytowy, który przerósł początkowe oczekiwania. Jeśli
uwzględnimy wszystkie jego właściwości fizyczne, to okaże się, że
w tej chwili jest to prawdopodobnie
najbardziej zębinopodobny materiał
na rynku.
Kiedy i gdzie można go kupić?
Materiał ten pojawił się w Niemczech i na innych wybranych rynkach
europejskich już w październiku br.
Grandio®SO jest materiałem uniwersalnym podobnie jak Grandio, jednak
jest nieco bardziej przezierny, a dzięki
temu szczególnie nadaje się do wykonywania wypełnień w odcinku zębów przednich szczęki. Nadal będziemy oferowali naszym klientom
na całym świecie także materiał
Grandio – to przecież dentyści decydują, które produkty chcą kupować.
Czy estetyka odgrywa istotną rolę
w procesie tworzenia materiałów
złożonych, takich jak Grandio®SO?
Podstawowym naszym celem
jest funkcjonalność. Estetyka jest
ważna, ale nie może niekorzystnie
wpływać na właściwości czynnościowe lub trwałość wypełnienia.
Obecnie w stomatologii istnieją różnice w spojrzeniu na ten problem.
Naszym zdaniem, podstawowym
celem nie może być jednak uzyskanie nieprzeziernych zębów, mod-
nych w świecie gwiazd
Hollywood. Mimo to
obserwujemy, że w
USA dentyści stosują do
wykonywania wypełnień w zębach przednich
materiał w kolorze nieprzeziernym białym.
Taki właśnie odcień
mają najsilniej wybielone zęby. Tymczasem
ten materiał został stworzony w celu maskowania ciemnych przebarwień oraz do stosowania
w tych przypadkach, w
których konieczne jest zastosowanie
warstwy nieprzeziernej. Nie chcemy
jednak podążać dalej w tym kierunku. Zęby mają swoją naturalną
przezierność i nie zamierzamy tego
zmieniać. Jestem pewien, że dzięki
naszym produktom możemy zaoferować lekarzom dentystom dobre
rozwiązania, umożliwiające uzys-
kanie trwałych i naturalnie estetycznych wypełnień.
Niektóre firmy europejskie opracowują specjalne produkty przeznaczone na rynek północnoamerykański. Czy dotyczy to także firmy
VOCO?
Sprzedajemy te same produkty w
Ameryce Płn. i w Europie. Większość
z nich wprowadzamy na rynek północnoamerykański po 6 miesiącach
od premiery w Europie. Nie mamy
różnych produktów na różne rynki.
Różnice dotyczą tylko kolorów, np.
w Niemczech dentyści często stosują
odcień A3,5, który znajduje marginalne zastosowanie w USA, gdzie
najpopularniejszy jest kolor A2.
Czy Grandio®SO będzie głównym
produktem firmy VOCO podczas
Międzynarodowej Wystawy Stomatologicznej w Kolonii w przyszłym
roku? Czy firma planuje przedstawić na tych targach więcej nowych
produktów?
Grandio®SO będzie rzeczywiście naszym głównym produktem
podczas prezentacji IDS, ale podczas IDS 2011 planujemy wprowadzenie także innych nowości. DT
AD
8"34;"8")05&-."33*055
(36%/*"(0%;
Ľ8*Ĕ5&$;/:8*&$;»3
*.1-"/50-0(*$;/:04*4&%*
-"5*/45:5656450."50-0(**
88"34;"84,*.6/*8&34:5&$*&.&%:$;/:.
1S[FXPEOJD[ŕDZ,POGFSFODKJ
1SPG"OES[FK8PKUPXJD[QSF[FT04*4&%*
1SPG&MƒCJFUB.JFS[XJŴTLB/BTUBMTLBWDFQSF[FT04*4&%*
EZS*OTUZUVUV4UPNBUPMPHJJ86.
(PžDJFIPOPSPXJ
1SPG3FOBUB(ØSTLB%[JFLBO4UPNBUPMPHJJ86.
ES$ISJTUJBO#FSHFS&%*1SFTJEFOU
i13;:$;:/:108*,Œ"ij8*.1-"/501305&5:$&**$)-&$;&/*&w
%SPE[Z,PMFE[Z
*NQMBOUPMPHJB TUPNBUPMPHJD[OB MJD[Z TPCJF LJMLBE[JFTJnjU MBU 8 X ,PMPOJJ PECZ’B
TJǗ ,POGFSFODKB ,POTFOTVTV &%* EPUZD[njDB QPXJL’Bǩ X JNQMBOUPMPHJJ 1PXJL’BOJPN
QPǴXJǗDBNZXJFMFD[BTVQPED[BTOBT[ZDITQPULBǩ
ƴXJnjUFD[OZ 8JFD[ØS *NQMBOUPMPHJD[OZ TUBOJF TJǗ PLB[Knj EP QPETVNPXBOJB OBT[FK
XJFE[Z OB UFNBU QS[ZD[ZO QSPXBE[njDZDI EP XD[FTOZDI J QØȇOZDI QPXJL’Bǩ JDI
QPDIPE[FOJB VTUSPKPXFHP DIJSVSHJD[OFHP D[Z UFȈ QSPUFUZD[OFHP 1S[FETUBXJNZ
SØXOJFȈ NPȈMJXPǴDJ MFD[FOJB QPXJL’Bǩ X JNQMBOUPMPHJJ ;BQSBT[BNZ OB UP T[D[FHØMOF
KVCJMFVT[PXF TQPULBOJF TUBOPXJnjDF VSPD[ZTUPǴǎ UPXBS[ZT[njDnj PCDIPEPN MFDJB
OBVD[BOJBX*OTUZUVDJF4UPNBUPMPHJJ86.
1SPG"OES[FK8PKUPXJD[
1SF[FT04*4&%*
;BQSPT[FOJXZL’BEPXDZ[6OJXFSTZUFUØXX*[SBFMV/JFND[FDIJ[LSBKVQSBDVKnjDZSØȈOZNJTZTUFNBNJ
JNQMBOUPMPHJD[OZNJJSØȈOZNJNBUFSJB’BNJXT[D[FQJBMOZNJT[D[FHؒPXZQSPHSBNOBTUSPOJFXXXPTJTPSHQM
PSB[XBOPOTBDI%&/50/&5
#"/,*&5Ľ8*Ĕ5&$;/:X3&45"63"$+*$)".1*0/4."33*055
0SHBOJ[BUPS501*.1-"/5MFT[FLLPCZMJOTLJ!UPQJNQMBOUQMPSB[04*4BXPKU!LDTBNXBXFEVQM
0Q’BUBLPOGFSFODZKOBQMOEMBD[’POLØX04*4TUVEFOUØXEPLUPSBOUØXXQ’BUBEP9QMO
VE[JB’XLPOGFSFODKJDFSUZöLBUVD[FTUOJDUXBQS[FSXZLBXPXFVSPD[ZTUBLPMBDKB$IBNQJPOTDMVCCJOH
QP9*QMO
8Q’BUZQS[FMFXFN501*.1-"/55&$)/0-0(*&441;001*"4&$;/0/08"*8*$;/"080$08"
/SLPOUB[EPQJTLJFNiw
*TUOJFKFNPȈMJXPǴǎXZLVQJFOJBCPOVMVODIPXFHPQMVTQMO
Stand_A3_Anschnitt Kopie 07.09.10 09:01 Seite 1
Niezawodny
&'" (&.(!"('1 #$"%
$"&,&' %$*! &#$,(
1&(0( '$'&&'%& $&#!),!"'
($'#$,'1&1(2'! ,.(%
&''" (&.(0$(' # ,
" "(!"('1 #$"%(%$
2#(('-(& .!"/
1&&'.'(& 1 "%
(%" (&.(&$)"'#
!" #
"
!
#"!
+
*
#('#$!"&
(#$"(2 DTP1010_17_ET01 11.11.10 16:29 Seite 1
ENDO TRIBUNE
The World’s Endodontic Newspaper · Polish Edition
PAŹDZIERNIK 2010
VOL. 4, NR 3
Praktyka
Produkty
Wydarzenia
Usuwanie złamanych narzędzi
Przegląd produktów stosowanych
w endodoncji
Sympozjum Pulp Fiction 2010
4Strona
4
4Strona
6
4Strona
8
Komórki macierzyste układu krwiotwórczego –
mądry sposób wykorzystania zębów mądrości
U większości osób zęby mądrości
stwarzają tyle problemów, że
najczęściej zostają usuwane. Jednak najnowsze badania, które zostały
opublikowane
w Journal
of Biolo-
Fot.: Creations
gical Chemistry wskazują, że
zęby te zawierają cenne rezerwy
tkanek potrzebnych do wytworzenia komórek macierzystych.
Przełomowe badania przeprowadzone w 2006 r. dowiodły, że poprzez wywołanie aktywności 4 genów w dorosłych komórkach mogą
one być „przeprogamowane” z po-
wrotem w stan podobny do tego,
w którym znajdują się komórki
macierzyste. Odkrycie to otwiera
potencjalnie możliwość stworzenia terapii komórkami
macierzystymi dla
wielu pacjentów.
Jednak pomimo
obiecujących wyników badań, stworzenie takich komórek
nie jest łatwe. Ich
wydajność przy tzw.
przeprogramowaniu
jest bardzo niska, a
komórki znacznie się
różnią. Dlatego grupa
japońskich naukowców
z National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology znalazła prawdopodobnie idealne źródło: trzecie zęby
trzonowe, potocznie zwane zębami
mądrości.
dorosłych są usuwane. Badacze
pod przewodnictwem Hajime
Ohgushi zebrali próbki od 3 dawców, po czym wygenerowali serie
komórek iPS, naśladując podobną
procedurę uaktywnienia 3 kluczowych genów.
Obecność zasobów komórek w
zębach mądrości może mieć przełomowe znaczenie dla wyników leczenia. Jak powszechnie wiadomo,
usuwanie zębów mądrości jest powszechnym zabiegiem, a dzięki
temu istnieje możliwość sterylnego
usunięcia materiału biologicznego
– ząb może być zamrożony i przechowywany przez wiele lat. Daje to
czas naukowcom na pogłębienie
wiedzy na temat tworzenia się komórek.
ET
AD
Sukces wymaga innowacji!
System Kodak 9000
Kompleksowe rozwiązanie dla najbardziej
wymagających. Pantomografia, Tomografia
i Cefalometria – 3 rozwiązania w jednym
plus możliwość obrazowania całej szczęki
lub żuchwy.
Aparat Kodak 9500
Miękka miazga zawiera dużą
liczbę komórek mezenchymalnych, które podobne są do komórek
znajdujących się w szpiku kostnym, najpopularniejszym źródle
komórek macierzystych. W odróżnieniu od szpiku kostnego, miazga
zębowa jest jednak o wiele łatwiejsza do pozyskania, zwłaszcza z zębów mądrości, które u większości
Niezrównany Tomograf Wiązki Stożkowej.
Trójwymiarowe obrazowanie w średnim
i WIELKIM formacie.
Pole obrazowania:
184 x 206 mm
Promocja zdrowia jamy ustnej
wśród starszych pokoleń
Fundacja Delta Dental z New Jersey rozpoczyna niebawem kampanię, która ma na celu promocję
zdrowia jamy ustnej wśród starszych pokoleń i podniesienie
świadomości znaczenia odpowiedniej higieny jamy ustnej.
a innymi problemami zdrowotnymi, łącząc je ze zwiększonym ryzykiem chorób serca, zawałem i cukrzycą. Zła higiena jamy ustnej
może mieć również wpływ na
ogólną kondycję organizmu, samoocenę i pewność siebie.
Kampania została przygotowana tak, by pokryła się w czasie
z Health Aging Month – akcją zawierająca serię spotkań informacyjnych i imprez kulturalnych,
które mają zachęcić starszych ludzi
do zmiany złych nawyków i prowadzenia zdrowego trybu życia.
W kampanii Delta Dental przewidziano imprezy kulturalne, publiczne komunikaty i reklamy,
które będą emitowane w radiu i telewizji. Przedsięwzięcia te mają na
celu edukację starszych pokoleń w
dziedzinie istoty i potrzeby dbania
o zęby i dziąsła oraz zachęcenie ich
do regularnych wizyt u dentysty, co
wielu ludzi po 60 r.ż. zaniedbuje
z powodu przekonania, że po osiągnięciu pewnego wieku zęby i tak
wypadną. Często nie wiedzą oni, że
istnieje wiele metod na zastąpienie
zniszczonych lub brakujących
zęby i tym samym poprawienie jakości życia. ET
Zdrowie jamy ustnej jest wyznacznikiem ogólnego stanu zdrowia. Większość ludzi jest jednak
nieświadoma negatywnych skutków związanych z zaniedbaniami
w tym zakresie. Kolejne badania
potwierdzają powiązania pomiędzy stanem zdrowia jamy ustnej
a–
ier
m
e
r
P
im
ielk
ww
• Kodak - najczęściej kupowane pantomografy cyfrowe
• Najłatwiejsze w obsłudze aparaty pantomograficzne
pantomograficznych na rynku
– rata już od 1665 pln miesięcznie
• Polskie oprogramowanie
KODAK 8000 C
• Najbardziej kompletna oferta aparatów
• Komfortowy program finansowy
• Najniższa dawka promieniowania
KODAK 8000
ie
ac
form
KODAK 9000
KODAK 9000 3D
Optident S. J., 53-032 Wrocław, ul. Jeździecka 12
tel. 071 781 84 62, 0501 242 101, www.kodakdental.pl
Optident Wyłączny Dystrybutor Kodak Dental Systems Equipment w Polsce.
KODAK 9000 C
KODAK 9000 C 3D
KODAK 9500
DTP1010_18_ET02 11.11.10 16:29 Seite 2
2
News
ENDO TRIBUNE
Odkryj maleńki świat ToothVille
Laura Hatton, Dental Tribune Wielka Brytania
ciach, dr Davis stworzył świat,
który może być kreatywną inspiracją dla całego środowiska stomatologicznego.
Rzeźby ToothVille to m.in. dekoratorzy starannie wybielający
zęby, nurkowie prowadzący leczenie kanałowe, ekipa ratunkowa naprawiająca złamany ząb, czy robotnicy broniący zębów przed atakiem
ze strony przerażających żelkowych misiów! ToothVille może stanowić idealną odpowiedź na ważną
potrzebę pokazania społeczeństwu
zębów i stomatologii w przystępny
i ciekawy sposób.
Atak żelkowych misiów? Nurkowie leczący kanały korzeniowe?
Dekoratorzy dyrygujący sesją
wybielania zębów? Czy tak właśnie wygląda codzienny dzień z życia dentysty? Zaproś do swojej
poczekalni miniaturowy świat
ToothVille, a twój codzienny
dzień zmieni się nie do poznania.
Dr Jan Davis – zapalony fotografik i londyński dentysta połą-
czył swoje 2 pasje: stomatologię
i fotografię. W ten sposób powstał
ToothVille – świat modeli przedstawiających jamę ustną, w których leczenie stomatologiczne przeprowadzają miniaturowe figurki. Inspiracją były dla dr. Davisa prace
Slinkachu. Zaczął on zastanawiać
się nad tym, jak by wyglądało leczenie zębów, gdyby były one
olbrzymie. Wykorzystując moc,
jaka kryje się w maleńkich posta-
Za i przeciw turystyce medycznej
Turystyka medyczna jest tematem najnowszych badań prowadzonych przez naukowców z University of New York, a mających
na celu zbadanie potencjalnych
korzyści i strat, wynikających z
tego zjawiska.
W badaniach sponsorowanych
są przez Narodowy Instytut Badań
Zdrowotnych, oceniane będą czynniki motywujące ludzi do podróży
do innych krajów w celu otrzymania leczenia w dentystycznego, dodatkowych operacji przy złamaniu
biodra i kończyn, zabiegów kosmetycznych i zabiegów dotyczących
płodności.
Dr Neil Lunt (York Management School) nadzoruje grupę naukowców, która składać się m.in.
z ekonomistów zdrowotnych, specjalistów nauk społecznych oraz
klinicystów, którzy skupią się na
4 głównych czynnikach turystyki
medycznej. Naukowcy przez 18
miesięcy będą badać: czynniki ekonomiczne, procesy podejmowania
decyzji przez pacjenta, jakość, bezpieczeństwo i ryzyko, a także przemysłowy rozwój kraju zamieszkania turystów.
Obecnie turystyka medyczna
wspiera przede wszystkich sektor
prywatny, a naukowcy będą rów-
nież starali
się określić
kwoty, jakie
pacjenci
płacą za taką
opiekę i jaki ma
to wpływ na
rozwój ekonomiczny państw.
Zbadają
także
wpływ zjawiska
turystyki medycznej na potencjalne
możliwości oszczędności funduszy dla NHS.
Przypuszcza się, że potwierdzone zostaną podejrzenia negatywnych wpływów na NHS,
przede wszystkim wynikających
z kontynuacji opieki i leczenia pacjentów, którzy poddali się zabiegom i terapii za granicami kraju.
Nie bez znaczenia pozostają również ewentualne koszty komplikacji pooperacyjnych.
Jedna z grup naukowców skupi
się na procesie podejmowania de-
Pacjenci dr. Davisa wchodzą do
poczekalni, która jest inna niż
wszystkie. Dzieci i dorośli dają się
pochłonąć przez wyjątkowy świat
ToothVille, opisując swoje doświadczenia przy pomocy całej
gamy określeń, od „zaskakujące
i zabawne” po „dziwaczne”. ToothVille „demistyfikuje leczenie”,
ucząc pacjentów, jak zapobiegać
ubytkom i jak je odbudowywać w
sposób, w jaki nie udało się to nigdy
wcześniej – wzbudzając śmiech na
widok ataku żelkowych misiów i
respekt na widok zdjęć implantów.
Dr Davis powiesił w korytarzach i na ścianach poczekalni zdjęcia miniaturowego świata. Stworzył z nich także książkę, przeznaczoną głównie dla młodszych pacjentów, chociaż dorosłym również
trudno się od niej oderwać. Ilustrowana książka ma zachęcać do działań profilaktycznych. Rozpoczyna
się od leczenia bardzo oszczędzają-
cego tkanki, prowadzi przez preparację i odbudowę ubytków do leczenia w stanach nagłych, kończąc się
zdjęciami miniaturowych nurków,
prowadzących leczenie kanałowe.
Za robotnikami broniącymi kolejnego zestawu zębów przed atakiem
cukrów znajduje się ostatnia część
książki z kolejnymi zdjęciami w
stylu ToothVille. Tym razem odtworzono inwazyjne leczenie im-
plantologiczne – ostateczny los,
którego każdy ząb chce uniknąć.
Pasja dr. Davisa – łączenie stomatologii i fotografii – narodziła się
z jego zamiłowania do fotografowania, ale z czasem przekształciła
się także w biznes. Kolejne modele
z serii ToothVille będą poddawane
regularnym atakom cukrów. Planowane są modele dotyczące leczenia
ortodontycznego i utraty zębów.
Polish Edition
Podobnie jak dotychczasowe prace
ze świata ToothVille, przyszłe zdjęcia modeli będą demonstrowały
wizualnie leczenie stomatologiczne, a także zabiegi ortodontyczne. Będą także wskazywały,
w jaki sposób można uniknąć utraty
zębów i jak uzupełniać braki zębowe w przypadkach mocno zaawansowanej choroby. Dr Davis
skupia się cały czas na udoskonalaniu modeli, które już stworzył, jednak główną atrakcją będzie wydanie książki dla dzieci, dającej młodszym pokoleniom szansę na poznawanie kwestii związanych ze
zdrowiem zębów w ciekawy i zabawny sposób. Miniaturowi robotnicy są wzrokowym, metaforycz-
nym odzwierciedleniem „rzeczy
drobnych” ważnych w opiece stomatologicznej, a same modele stają
się przydatną formą przekazywania apelu o pielęgnację zdrowia
jamy ustnej.
Dr Davis sam mówi o swoim
projekcie: „ToothVille jest czymś
nieco dziwacznym, co sprawia, że
pacjenci uśmiechają się, siedząc
w poczekalni”. ET
cyzji przez pacjentów w kwestiach
metod leczenia, miejsca oraz rodzaju informacji, jakie są w tym
procesie wykorzystywane (np.
strony internetowe,
prasa, znajomi).
Pacjenci będą
też pytani o doświadczenia
dotyczące leczenia za granicą.
Inwazyjne procedury dentystyczne
mogą być niebezpieczne dla serca
Dr Lunt powiedział: „Poszerzymy wiedzę
na temat doświadczeń, z jakimi mieli do czynienia pacjenci leczeni za granicą,
w jaki sposób klient
rozważa
różne
Fot.: ssuaphotos
możliwości oraz jak
zarządza się ryzykiem i bezpieczeństwem na poziomie indywidualnym i organizacyjnym. Nasza
praca to krok w kierunku zrozumienia wielu czynników, takich jak: jakość, podział administracyjny i
prawny turystyki medycznej oraz
skutki niepożądane i konsekwencje
leczenia. Badacze zainteresują się
również osobami, które pracują
wewnątrz NHS i odpowiedzialne
są za proces podejmowania decyzji
w zakresie polityki społecznej, regulacji, dostawców usług medycznych i organizacji opieki zdrowotnej”. ET
Współtwórca projektu badawczego, Liam Smeeth – profesor epidemiologii klinicznej w London
School of Hygiene and Tropical Medicine mówi: „Nie chciałbym, żeby
ten problem był bagatelizowany.
Zaobserwowaliśmy znaczny wzrost
ryzyka chorób układu krążenia po
zabiegu dentystycznym u pacjentów poddanym inwazyjnym metodom leczenia. Jednak ryzyko to jest
stosunkowo niewielkie i występuje
tylko przez krótki okres”. Poprzednie badania w tym zakresie wskazywały na związek powszechnie występujących i przewlekłych infekcji
dentystycznych ze stanem zapalnym, który zwiększa ryzyko występowania wylewów i zawałów serca.
Wyniki badań pokazują, że inwazyjne metody leczenia stosowane
w stomatologii, m.in. przy leczeniu
choroby dziąseł, mogą zwiększać
ryzyko ataku serca lub wylewu.
Naukowcy podkreślają jednak, że
jest to ryzyko krótkoterminowe.
Naukowcy przebadali ok. 1.200
pacjentów amerykańskiego Medicaid, którzy poddani zostali dentystycznemu leczeniu inwazyjnemu
oraz doznali wylewu, zawału lub
ataku serca w latach 2002-2006.
Średnia wieku tych pacjentów to 67
lat, a zastosowana inwazyjna procedura dentystyczna została scharakteryzowana jako „potencjalne zagrożenie stanem zapalnym”, tj.: leczenie periodontologiczne lub usuwanie zęba. Ok.75% pacjentów
skorzystało z pojedynczego przypadku leczenia dentystycznego,
głównie (89%) usunięcia zęba. Ok.
25% pacjentów poddanych zostało
2-4 zabiegom w odstępie 57 dni
między nimi, 4% pacjentów umarło
w czasie hospitalizacji. Pomimo
uwzględnienia historii pacjenta pod
względem takich czynników, jak:
cukrzyca, podwyższone ciśnienie
krwi i/lub choroba wieńcowa, naukowcy zaobserwowali niewielki
wzrost nasilenia problemów zdrowotnych powiązanych z układem
sercowo-naczyniowym przez okres
ok. 1 miesiąca po przeprowadzonym leczeniu dentystycznym. „Ryzyko wylewu wzrastało mniej w porównaniu do ryzyka ataku serca,
jednak żaden z pacjentów nie cierpiał z powodu problemów układu
krążenia w dniu zabiegu, a potencjalne ryzyko wzrosło w okresie ok.
6 miesięcy po leczeniu” – twierdzą
naukowcy, uspokajając jednocześnie, że zagrożenie jest znikome i nie
powinno to wpływać w żaden sposób na decyzje w zakresie wizyty
w gabinecie dentystycznym. ET
DTP1010_19_ET03 11.11.10 17:43 Seite 3
AD
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
Styl życia a ryzyko raka jamy ustnej
Dorośli, którzy palą, piją i spożywają niewiele warzyw i owoców
są w grupie najwyższego ryzyka
rozwoju różnych odmian raka
jamy ustnej, jak np. rak przełyku
lub krtani. Najnowsze badania
ujawniły, że czynniki te wywołują
choroby, które zabijają rocznie
100.000 ludzi w Europie, a 10.000
w samej Wielkiej Brytanii.
Badania przeprowadzone przez
ekspertów z University of Aberdeen miały na celu określenie najważniejszych czynników ryzyka
tych nowotworów u pacjentów poniżej 50 r.ż. Wyniki badań potwier-
prof. Gary Macfarlane (University
of Aberdeen), który prowadził badania powiedział: „Liczba przypadków raka górnych dróg oddechowych na całym świecie zwiększa się, a dotychczas zebrane materiały wskazują największy wzrost
w grupie wiekowej dorosłych poniżej 50 r.ż., np. mieliśmy okazję
zaobserwować podwojenie się
wskaźnika występowania raka
jamy ustnej wśród grupy mężczyzn
w wieku 40-49 w Wielkiej Brytanii
w ciągu ostatnich 20 lat”.
„Nasze badania mają na celu
zidentyfikowanie, czy palnie, spo-
tworów górnych dróg oddechowych” – dodał Macfarlane.
Wzrost przypadków występowania nowotworów górnych dróg
oddechowych wśród tej grupy wiekowej bardzo często łączony jest ze
spożyciem alkoholu, a kolejne badania będą miały na celu potwierdzenie, czy picie alkoholu niesie ze
sobą szczególne ryzyko.
Wyniki badań, finansowanych
z budżetu Unii Europejskiej dają
także ważną informację na temat
zdrowia publicznego, dotyczącą
promocji zapobiegania nowotwo-
Fot.: Alexey Lysenko
dziły, że 88% przypadków raka
górnych dróg oddechowych w tej
grupie wiekowej spowodowanych
jest paleniem tytoniu, spożywaniem alkoholu i brakiem warzyw
i owoców w diecie.
Trwające 5 lat badania polegały
na obserwacji 350 pacjentów w
wieku poniżej 50 lat cierpiących na
raka przełyku lub krtani oraz 400
innych zdrowych pacjentów. Ekspert w dziedzinie epidemiologii –
żywanie alkoholu i niskie spożycie
warzyw i owoców pozostają najważniejszymi czynnikami ryzyka
rozwoju nowotworu górnych dróg
oddechowych, czy może mamy do
czynienia z innymi czynnikami, takimi jak genetyka lub infekcje,
które mogą być tak samo ważne.
Nasza badania potwierdzają jednak, że palenie tytoniu, wysokie
spożycie alkoholu oraz dieta uboga
w warzywa i owoce to główne
czynniki ryzyka rozwoju nowo-
rom górnych dróg oddechowych,
które powinny być takie same zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.
Profesor Macfarlane mówi:
„Wyniki naszych badań po raz kolejny podkreślają wagę komunikatów przekazywanych społeczeństwu: palenie, spożywanie alkoholu i zła dieta to czynniki wywołujące problemy zdrowotne
w każdym wieku.” ET
Ocaleni chilijscy górnicy zmagają
się z chorobami dziąseł
Choroba dziąseł, na którą cierpią
niektórzy z ocalonych chilijskich
górników jest kolejnym dowodem na to, jak ważna jest odpowiednia higiena jamy ustnej –
podkreślają eksperci.
runkach pod ziemią, na stan zdrowia
jamy ustnej w ich przypadku miały
także wpływ inne czynniki, a wśród
nich przede wszystkim zła dieta i
zmiany hormonalne spowodowane
skutkami długotrwałego stresu.
Żaden z uwięzionych pod ziemią 33 górników nie mógł
szczotkować zębów przez
pierwsze 17 dni spędzonych
w zasypanej kopalni – spowodowało to u niektórych z nich wystąpienie
poważnych schorzeń
dziąseł.
Ocaleni górnicy
są już w dobrym stanie zdrowia, jednak
życie pod ziemią
przez ponad 10 tygodni odbiło się na ich
zdrowiu zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Jednym z
głównych problemów, z którymi teraz muszą się zmierzyć są choroby
dziąseł. Poza czasem, jaki mężczyźni spędzili w ekstremalnych wa-
Fot.: Vahe K
atjyan
Górnicy są pod stałą opieką lekarzy, a jednym z priorytetów
działań zdrowotnych jest u nich
kompleksowe badanie jamy ustnej
oraz usunięcie kamienia nazęb-
nego w celu szybkiego zredukowania objawów choroby dziąseł.
Jest to bardzo ważne, ponieważ nie
tylko zredukuje wrażliwość na
ból, ale również pomoże uniknąć
długotrwałych problemów zdrowotnych.
Sytuacja górników po raz kolejny przypomina, jak szybko rozwija się choroba dziąseł oraz jak
ważne jest regularne i dokładne
szczotkowanie zębów. Warto
również pamiętać, że pierwsze
oznaki choroby dziąseł można
łatwo i z powodzeniem leczyć
bez ryzyka utraty zębów. Warto
również pamiętać o ostatnich
badaniach szkockich naukowców, którzy wskazali na ścisłe połączenie pomiędzy chorobą dziąseł a chorobami serca. Osoby, które
szczotkowały zęby rzadziej niż
2 razy dziennie znaleźli się w grupie
poważnego ryzyka z powodu występowania problemów sercowonaczyniowych. ET
DTP1010_20-21_ET04-05 12.11.10 15:23 Seite 4
4
Praktyka
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
Usuwanie złamanych narzędzi –
opis przypadków klinicznych
Rafaël Michiels, Belgia
Narzędzia złamane wewnątrz
kanału stanowią wyzwanie dla
każdego endodonty. Poziom
trudności w ich usuwaniu waha
się w zakresie od zaskakująco łatwego do całkowicie niemożliwego. Rezultat kliniczny leczenia
przypadków ze złamanymi narzędziami zależy od kilku czynników, takich jak umiejscowienie
instrumentu w kanale, rodzaj
materiału, rodzaj instrumentu
i anatomia zęba.
Niepowodzenia związane z
usuwaniem złamanych narzędzi
nie wiążą się automatycznie z niepowodzeniem ostatecznego leczenia zęba. Operator może wciąż starać się ominąć złamany instrument,
AD
wybrać metodę chirurgiczną leczenia lub poczekać i obserwować ząb.
Jednak, działając wg zasady „kto
nie ryzykuje, ten nie wygrywa”,
trzeba zawsze przynajmniej spróbować usunąć z kanału złamane narzędzie.
Przypadek 1
Do naszego gabinetu została
skierowana 27-letnia kobieta. Była
ogólnie zdrowa i zgodnie ze skalą
Amerykańskiego Towarzystwa
Anestezjologicznego (ASA) uzyskała ocenę 1 pkt. Z powodu zapalenia ozębnej przywierzchołkowej
pacjentka miała nieznacznie nasilone objawy kliniczne zęba #30
(46). Została poinformowana przez
kierującego ją dentystę, że w jej zę-
bie znajduje się złamany instrument i aby umożliwić prawidłowe
wyleczenie zęba, w pierwszej kolejności trzeba usunąć narzędzie.
Przed rozpoczęciem leczenia
wykonano aktualne zdjęcie diagnostyczne. W tym wypadku badanie radiologiczne (Ryc. 1) wykazało nie jeden, lecz 2 złamane narzędzia w korzeniu mezjalnym – po
jednym w każdym z kanałów mezjalnych. Następnie na ząb założono
koferdam i usunięto wypełnienie
z korony zęba. Uzyskano dostęp do
kanałów w linii prostej. Jest to niezbędne w celu odsłonięcia i wizualizacji złamanego narzędzia. Do
powiększenia ujść kanałów mezjalnych zastosowano wiertła Ga-
tes-Glidden (DENTSPLY Maillefer).
Po odsłonięciu instrumentu
w kanale mezjalnym policzkowym
zmodyfikowano wiertło Gates
Glidden nr 3 poprzez usunięcie jego
wierzchołka (Ryc. 2). W ten sposób
udało się uzyskać „agresywne”
wiertło, które umożliwiło opiłowanie złamanego narzędzia. Po tej
operacji instrument stał się dobrze
widoczny (Ryc. 3). Następnie zastosowano ultradźwięki, aby poluzować złamany fragment. Użyto do
tego celu końcówki ProUltra tips
(DENTSPLY Maillefer) wykonanej z azotku cyrkonu i tytanu.
Ok. 1,5 godz. po rozpoczęciu leczenia fragment został poluzowany, ale nadal tkwił w kanale. Postanowiliśmy pozostawić go na
miejscu i umówić pacjentkę na kolejną wizytę. Do części koronowej
kanałów mezjalnych wprowadzono pastę z wodorotlenku wapnia (UltraCal XS, Ultradent), a ząb
został zabezpieczony cementem
szkło-jonomerowym (Fuji IX GP
Fast, GC) i kulką z waty.
Podczas następnej wizyty ząb
został ponownie odizolowany od
środowiska jamy ustnej i otwarty.
Wodorotlenek wapnia usunięto
przy pomocy 10% kwasu cytrynowego i pasywnych ultradźwięków
końcówką IRRISAFE tip (Satelec).
Po raz kolejny zastosowano ultradźwięki. Po 5 min z kanału mezjalnego policzkowego został usunięty
fragment narzędzia. Po kolejnych
5 min usunięto złamany fragment
z kanału mezjalnego językowego.
Podczas, gdy usuwanie instrumentu z kanału mezjalnego policzkowego było bardzo czasochłonne,
usuniecie narzędzia z kanału mezjalnego językowego było zaskakująco łatwe. To jasno uwydatnia
wspomniany zakres stopnia trudności usuwania złamanych instrumentów.
Po usunięciu obu narzędzi wyznaczono długość roboczą w kanałach mezjalnych przy pomocy endometru (Root ZX Mini, Morita).
Stworzono tor wprowadzania narzędzia i kanały mezjalne zostały
wstępnie opracowane przy pomocy
ProTaper S1 (DENTSPLY Maillefer). Kanały zostały obficie przepłukane 3% podchlorynem sodu.
Następnie usunięto gutaperkę z kanału dystalnego przy pomocy narzędzia ProFile rozmiaru 25.06
(DENTSPLY Maillefer) z prędkością obrotową 500 rpm, stosując
X-smart Easy endodontic motor
(DENTSPLY Maillefer). Do
zmiękczenia gutaperki nie było konieczne użycie środków chemicznych. Ścianki kanału zostały
oczyszczone przy pomocy MicroDebriders (DENTSPLY Maillefer)
w celu usunięcia pozostałości gutaperki. Wszystkie kanały opracowano narzędziami ProFile do rozmiaru 40.06. Ostateczne opracowanie części wierzchołkowej wy-
konano przy pomocy K-Flexo files
(DENTSPLY Maillefer). Warstwę
mazistą usunięto poprzez płukanie
kanału 10% kwasem cytrynowym.
Do ostatniego płukania zastosowano sterylną sól fizjologiczną.
Dopasowano ćwieki gutaperkowe
o odpowiednim stopniu rozbieżności (Ryc. 4) i sprawdzono ich zaklinowanie w kanale. Jako uszczelniacz zastosowano Topseal (DENTSPLY Maillefer).
Wypełnienie kanałów wykonano metodą kondensacji ciągłej
fali (continuous wave of condensation technique) przy pomocy Elements Obturation Unit (SybronEndo). Po wypełnieniu kanałów
(Ryc. 5) wykonano wypełnienie
tymczasowe z cementu szkło-jonomerowego (Fuji IX GP Fast). Zdjęcia rtg po ostatecznym wypełnieniu
(Ryc. 6, 7) zrobiono w projekcji
skośnej i metodą równoległą. Na
zdjęciach widać 2 całkowicie oddzielne kanały mezjalne, a to oznacza, że zabieg usunięcia złamanych
instrumentów z tych kanałów zakończył się sukcesem. Rokowanie
w tym przypadku było pomyślne
i pacjentka została skierowana z powrotem do lekarza prowadzącego
w celu ostatecznej odbudowy korony.
Przypadek 2
Do naszego gabinetu został
skierowany 19-letni mężczyzna.
Był on ogólnie zdrowy, jego stan
oceniono na 1 pkt. w skali ASA.
Dentysta, który skierował pacjenta,
podczas wykonywania zabiegu leczenia endodontycznego zęba #4
(15) złamał w kanale wąski instrument – zgodnie ze skierowaniem
najprawdopodobniej pilnik K rozmiar 10 lub 15. Leczenie było niezbędne z powodu urazu, któremu
pacjent uległ. Guzek policzkowy
zęba uległ odłamaniu i doszło do
obnażenia miazgi.
ET
Autor
Dr Rafaël Michiels pracuje w Belgii
w 2 prywatnych gabinetach, których
działalność ograniczona jest do endodoncji. Można się z nim skontaktować, pisząc na adres e-mail:
[email protected]
DTP1010_20-21_ET04-05 12.11.10 15:24 Seite 5
ENDO TRIBUNE
Praktyka
Polish Edition
Wykonano aktualne zdjęcie
diagnostyczne (Ryc. 8), na podstawie którego stwierdzono, że złamany fragment znajduje się ok.
5 mm od wierzchołka. Ząb odizolowano za pomocą koferdamu i stworzono dostęp przez wypełnienie
czasowe, które zostało założone
przez kierującego dentystę.
Po otwarciu zęba, przy pomocy
10% kwasu cytrynowego i pasywnych ultradźwięków usunięte zostały pozostałości wodorotlenku
wapnia. Ponieważ kanał w części
środkowej i koronowej był bardzo
szeroki, złamany instrument uwidoczniono od razu (Ryc. 9). Pozwoliło to na postępowanie bardzo zachowawcze i oszczędzające tkanki.
Znając pozycję w kanale i kształt
kanału, spodziewano się podzielenia kanału w części wierzchołkowej. Po zbadaniu przy pomocy wąskiego pilnika K potwierdzono
drożność części podniebiennej.
Ryc. 1
Ryc . 2
Ryc. 7
Ryc 8
Ryc. 13
Narzędzie zostało złamane w
kanale policzkowym. Do poluzowania go zastosowano tytanową
końcówkę ProUltra tip #8 (DENTSPLY Maillefer). Kanał obficie
przepłukano 5% podchlorynem
sodu. Złamany instrument został
usunięty (Ryc. 10), następnie wyznaczono długość roboczą i rozpoczęto opracowywanie kanałów
przy pomocy narzędzi niklowo-tytanowych (Twisted Files, SybronEndo). Oba kanały opracowano do
rozmiaru 25.08 Twisted File. Wybrano pilnik główny niewielkiej
średnicy z powodu podzielenia kanału blisko wierzchołka (Ryc. 12)
i w celu zminimalizowania ryzyka
złamania kolejnego instrumentu ze
względu na naprężenia wyczuwane
podczas opracowywania. Ostateczne opracowanie części wierzchołkowej wykonano przy pomocy
K-flexofiles rozmiar 25. Warstwa
mazista została usunięta z użyciem
10% kwasu cytrynowego. Ostatnie
płukanie kanału wykonano sterylną solą fizjologiczną. Dopasowano ćwieki gutaperkowe o odpowiednim stopniu rozbieżności i
sprawdzono ich zaklinowanie
(Ryc. 13). Jako uszczelniacza użyto
Topseal. Oba kanały wypełniono
zgodnie z techniką kondensacji fali
ciągłej przy pomocy Elements Obturation Unit. Po wypełnieniu ka-
Ryc. 14
Ryc . 3
Ryc. 4
Ryc. 9
Ryc. 10
Ryc. 15
5
Ryc. 6
Ryc. 5
Ryc. 11
Ryc. 16
Ryc. 12
Ryc. 17
Ryc. 1: Zdjęcie diagnostyczne przedstawia 2 złamane narzędzia w korzeniu mezjalnym. · Ryc. 2: Zmodyfikowane wiertło Gates-Glidden stosowane w celu opiłowania złamanego
narzędzia. · Ryc. 3: Jedno ze złamanych narzędzi. · Ryc. 4: Dopasowane ćwieki gutaperkowe. · Ryc. 5: Komora zęba po wypełnieniu kanałów gutaperką. · Ryc. 6: Zdjęcie rtg po ostatecznym
wypełnieniu (technika równoległa). · Ryc. 7: Zdjęcie rtg po ostatecznym wypełnieniu (projekcja skośna). · Ryc. 8: Zdjęcie diagnostyczne przedstawiające złamane narzędzie ok. 5 mm od
wierzchołka. · Ryc. 9: Złamane narzędzie. · Ryc. 10: Złamane narzędzie po usunięciu. · Ryc. 11: Określanie długości roboczej. · Ryc. 12: Głębokie rozdzielenie kanałów w części wierzchołkowej. · Ryc. 13: Dopasowanie ćwieków gutaperkowych. · Ryc. 14: Wypełnienie części wierzchołkowej gutaperką. · Ryc. 15: Komora zęba po całkowitym wypełnieniu gutaperką. · Ryc. 16:
Zdjęcie rtg po ostatecznym wypełnieniu (technika równoległa). · Ryc. 17: Zdjęcie rtg po ostatecznym wypełnieniu (projekcja skośna).
nałów (Ryc. 14, 15) założono tymczasowe wypełnienie z cementu
szkło-jonomerowego wraz z kulką
z waty, która została zamoczona w
mieszaninie alkoholu i chlorheksydyny, a następnie wysuszona sprężonym powietrzem przed wprowadzeniem do ubytku. Po ostatecznym wypełnieniu kanałów wykonano zdjęcia rtg (Ryc. 16, 17) w
projekcji skośnej i metodą równoległą. Rokowanie dla tego przypadku było pomyślne i pacjent został skierowany do swojego lekarza
prowadzącego w celu wykonania
odbudowy korony.
Podsumowanie
Usuwanie złamanych narzędzi
może być bardzo trudne i zajmować
dużo czasu. Dr Marga Ree napisała
kiedyś na forum ROOTS, że nauczyła się, iż w endodoncji chodzi
o 3 rzeczy: pasję , wytrwałość i cierpliwość – to bardzo trafne określenie w przypadku usuwania złamanych narzędzi. ET
Piśmiennictwo dostępne u wydawcy.
Klub i-CAT
już działa w Polsce!
W dobie globalnej komputeryzacji oraz wszechobecnej informacji cyfrowej tomografia
komputerowa wiązki stożkowej
przebojem wkracza do szeroko
pojętej diagnostyki medycznej.
będziemy dążyli do polepszenia i
zwiększenia możliwości oprogramowania jednocześnie czyniąc je
łatwiejszym w obsłudze i bardziej
przydatnym dla użytkowników”
– mówią założyciele klubu.
Grupa entuzjastów tej technologii skupiła się w ICAT club.
„Celem działalności klubu jest promocja technologii CBCT wśród
polskich lekarzy, wymiana doświadczeń oraz próba udoskonalenia oprogramowania. Pragniemy
uświadomić lekarzom możliwości
i korzyści, które stwarza CBCT
w diagnostyce i leczeniu. Jednocześnie chcielibyśmy na forum
klubu dzielić się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z pracy
z tomografem wolumetrycznym.
Współpracując z informatykami,
Świeżo założony klub rozpoczął już działalność dydaktyczną –
2 października br. zorganizowano
kilka wykładów dla lekarzy dentystów w cyklu kształcenia podyplomowego poświęconych tomografii wolumetrycznej.
Wśród partnerów i założycieli
znajdują się: Aneta Grochowina,
Radek Jadach, Tadeusz Telesz,
Marcin Wiśniewski i Edyta Jaworska – prezesem zaś i największym entuzjastą jest lek. dent. Dominik Tomasik. ET
AD
DTP1010_22_ET06 11.11.10 17:45 Seite 6
6
Produkty
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
PROMOCJA
System S5 Endo Rotary Files
Apex-Eye
Pilniki S5 Endo Rotary Files to
prosty, logiczny, łatwy w stosowaniu oraz bardzo ekonomiczny system pilników niklowo-tytanowych
o zwiększonej stożkowatości (Big
Taper) do łatwiejszego i szybszego
mechanicznego opracowania kanału. Elastyczne, efektywne pilniki
z różną stożkowatością przeznaczone są przede wszystkim do pracy
metodą crown down. Zestaw wprowadzający systemu S5 Endo Rotary
Files składa się z 5 narzędzi niklowo-tytanowych, ponumerowanych od 1 do 5 i oznaczonych na
uchwycie paskami. Pilniki systemu
S5 z bardzo bezpiecznym zakończeniem łatwo dopasowują się nawet do
Elektroniczny, kieszonkowy endometr
Apex-Eye umożliwia prawidłowy,
czytelny pomiar niezależnie od warunków panujących
w obrębie wierzchołka. Dokładny pomiar można uzyskać dzięki użyciu sygnału dźwiękowego, diod, podwójnej skali
oraz wbudowanej linijce endometrycznej z powiększeniem. Apex-Eye jest
lekki i wygodny w użyciu – urządzenie wyposażone w baterię o wydłużonej żywotności można przytwierdzić do fartucha.
bardzo zakrzywionych kanałów,
minimalizując ryzyko perforacji kanału. Pilniki systemu S5 mają kształt
zmodyfikowanych pilników NiTi S
z dwoma 90º kątami cięcia, co ułatwia i przyspiesza opracowanie części wierzchołkowej kanału. Wszystkie pilniki mają płytsze nacięcia,
znacznie wydłużony splot oraz bezpieczną, zaokrągloną końcówkę,
która zmniejsza agresywność instrumentu. Pilniki systemu S5 mogą
pracować z dowolnymi kątnicami
o szybkości obrotowej 150-300
obrotów na minutę. Są specjalnie
dopasowane do kątnicy S5 Endo
Motor, której ustawienia są także
ponumerowane od 1 do 5 i odpowia-
dają parametrom pracy poszczególnych instrumentów.
Poldent
Al. Jana Pawła II 80, lok. VI
00-175 Warszawa
(Babka Tower),
wejście od ul. Dzikiej
Tel.: 0 (22) 351 76 50 do 55
Faks: 0 (22) 351 76 79
www.poldent.pl
Implant Dental New Wave
ul. Górnośląska 4a/19
00-444 Warszawa
Tel.: (22) 869 71 00 (01)
Faks: (22) 869 43 43
[email protected]
[email protected]
www.implant.waw.pl
www.dental.waw.pl
Bezprzewodowy system EQ Master firmy Meta Biomed
do wypełniania kanału gutaperką na ciepło
Bezprzewodowy system wypełniania kanałów korzeniowych
EQ Master firmy Meta Biomed to
system wypełniania kanałów gutaperką, dzięki któremu wypełnianie
kanałów korzeniowych jest prostsze, szybsze i bardziej bezpieczne. Gorący plugger służy do
uplastyczniania ćwieków gutaperkowych wewnątrz kanału korzeniowego. Ćwieki gutaperkowe
przyjmują wówczas formę kanału,
tworząc idealne podłoże pod przyszłą odbudowę. Pistolet dopełniający został stworzony do wprowadzania uplastycznionej gutaperki
do kanału korzeniowego – gutaperka dostosowuje się kształtem
nawet do najbardziej skomplikowanego anatomicznie systemu kanałowego. Dodatkowo system zawiera igły do pistoletu (w rozmia-
rach 23 i 25 wykonane ze stopu stalowego), wymienne końcówki do
gorącego pluggera (w rozmiarach
F, FM wykonane ze stopu stalowego), pałeczki gutaperkowe do
pistoletu i ćwieki gutaperkowe. EQ
Master jest łatwym w obsłudze bezprzewodowym systemem do wypełniania kanałów korzeniowych.
Pracy nie utrudniają kable i przewody ani konieczność przeniesie-
Zestaw implantologiczny „Essential”
Włoska firma Omnia – producent szerokiej gamy materiałów
jednorazowych, prezentuje swój
najnowszy produkt: zestaw implantologiczny „Essential”. Kompletny „Essential” zawiera:
– fartuchy, maski oraz czepki dla
chirurga i 2 asystentów,
– 2 serwety o wymiarach 50 cm x
75 cm,
– 1 serwetę dla pacjenta – o wymiarach 75 cm x 90 cm z otworem
adhezyjnym w kształcie litery U
o wymiarach 11 cm x 9 cm,
– 1 rękaw na przewód o długości
120 cm.
Serwety zawarte w zestawie
„Essential” są odporne na wodę,
AD
tial” to dobra cena w stosunku do jakości, bezpieczeństwo i wysoki
standard higieny przeprowadzanych zabiegów.
Firma Omnia oferuje
również możliwość stworzenia i zamówienia całkowicie indywidualnego zestawu dla każdego lekarza o dowolnie skomponowanej zawartości, wyprodukowanego specjalnie dla jego
potrzeb. Więcej informacji można
uzyskać, pisząc na adres e-mail:
[email protected] lub pod nr
tel.: 0 603 161 877.
płyny i bakterie, a przez to wskazane są do okrycia powierzchni
i osłony pacjenta. Zestaw „Essen-
Implant Dental New Wave
www.implant.waw.pl
www.dental.waw.pl
nia się do innego fotela
dentystycznego. System
EQ Master umożliwia
trójwymiarowe, dokładne wypełnianie kanału korzeniowego, co znacząco zwiększa wydajność
pracy dentysty.
Dostępne 2 rodzaje końcówek
(gorący plugger
i pistolet dopełniający) można
stosować oddzielnie lub jako wzajemnie uzupełniające się urządzenia w zależności od sytuacji klinicznej. System EQ Master jest
łatwy w użyciu, minimalizuje czas
potrzebny do prawidłowego, trójwymiarowego wypełnienia kanału
gutaperką. Łączy w sobie metodę
kondensacji wierzchołkowej z trójwymiarowym dopełnieniem części
wierzchołkowej oraz wszystkich
kanałów lateralnych.
Zalety EQ Master:
• 2 systemy w jednym urządzeniu,
• unikalne, wydajne, lekkie, bezprzewodowe urządzenie, łatwe do
przemieszczania w gabinecie,
• proste w użyciu, minimalizuje
czas potrzebny do prawidłowego,
trójwymiarowego wypełnienia
kanału gutaperką.
EQ Master to idealny system do
wypełnień kanałów, który:
– zamyka szczelnie kanał w 3 wymiarach,
– nie kurczy się,
– nie drażni tkanek okołowierzchołkowych,
– jest odporny na działanie wilgoci,
– łatwy do wprowadzenia i usunięcia w przypadku rewizji,
– nie przebarwia zęba,
– daje kontrast na zdjęciu rtg.
Poldent
www.poldent.pl
Unbenannt-5 1
11.10.2010 15:28:42 Uhr
DTP1010_24_ET08 11.11.10 17:14 Seite 8
8
Wydarzenia
ENDO TRIBUNE
Polish Edition
Międzynarodowe Sympozjum „Pulp Fiction” –
spotkanie miłośników endodoncji
Fot.: Pulp Fiction 2009
W Centrum Konferencyjnym w
Jachrance niedaleko Warszawy,
na początku grudnia (2-5.12.) odbędzie się spotkanie miłośników
endodoncji. To już 12. edycja znanego nie tylko polskim dentystom
sympozjum „Pulp Fiction”. Te-
matyka tegorocznego sympozjum
koncentrować się będzie na nowoczesnych metodach i technikach
leczenia kanałowego, a także powikłaniach po leczeniu endodontycznym oraz najnowszych osiągnięciach w mikrochirurgii.
Bogaty program naukowy z
pewnością zadowoli uczestników,
a przygotowane imprezy towarzyszące uatrakcyjnią pobyt na konferencji. Jak co roku, spotkanie zapowiada się bardzo interesująco,
czemu sprzyjać będzie wysoki po-
ziom merytoryczny części naukowej i wiele niespodzianek po wykładach.
W sympozjum swój udział potwierdzili: prof. Marga Ree, Samuel Kratchman, Jorge Vera oraz
AD
Fot.: Pulp Fiction 2009
kardiolog Brian Starter. Opiekę
merytoryczną nad spotkaniem objął Komitet Naukowy w składzie:
prof. dr hab. Danuta Piątowska,
prof. dr hab. Halina Pawlicka oraz
prof. dr hab. Jerzy Krupiński.
W programie prekongresowym
zaplanowano warsztaty „Endodoncja praktyczna”, poprowadzi je lek.
stom. Jerzy Zbożeń oraz lek. stom.
Tomasz Zbożeń. Odbędą się także
egzaminy „Curriculum Endodontyczne”, organizowane przez Polskie Towarzystwo Endodotyczne
oraz „Curriculum Implantologii”
organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.
Wykłady kongresowe z dziedziny endodoncji oraz mikrochirurgii i implantologii odbywać się
będą w czwartek w godz. 16.0020.00 oraz w piątek i w sobotę w
godz.10.00-19.30. Ich tematy to
m.in.:
– „Co, gdzie, kiedy – jak wybrać
najlepsze rozwiązanie protetyczne po leczeniu endodontycznym”,
– Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Endodontycznego,
– „Podejmowanie decyzji endodontycznych – aktualne podejście”,
– „Aktualizacja problemów ogólnomedycznych pacjentów leczonych stomatologicznie”,
– „Powikłania podczas konwencjonalnego i chirurgicznego leczenia endodontycznego”,
– „Zastosowanie cementu portlandzkiego w endodoncji – sposoby
rozwiązywania różnych problemów klinicznych”,
– „Postępowanie w przypadkach
urazów endodontycznych”,
– „Problemy na styku endodoncji
i protetyki”,
– „Zagadnienia endodontyczne
niezbędne do osiągnięcia sukcesu
klinicznego”. Każdy dzień wykładów zakończy dyskusja z prowadzącymi. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Uczestnicy
sympozjum otrzymają Certyfikat
oraz 18 pkt. edukacyjnych. Szczegółowy program spotkania oraz
warunki uczestnictwa znaleźć
można na stronie internetowej:
www.profident.pl. ET

Podobne dokumenty

DENTAL TRIBUNE

DENTAL TRIBUNE www.dental-tribune.com Zespół redakcyjny: Konsultacja naukowa: Prof. zw. dr hab. med. Leszek Kryst

Bardziej szczegółowo

dentaltribune

dentaltribune Zespół redakcyjny: Konsultacja naukowa: Prof. zw. dr hab. med. Leszek Kryst

Bardziej szczegółowo