Program NAVSUP 2014

Komentarze

Transkrypt

Program NAVSUP 2014
Preliminary, the status per 2014-08-18
Program NAVSUP 2014
25.09.2014
Opening ceremony
10:00 – 11:00
Chairman : TBD
11:00 – 12:00
HAHN A. Carl von Ossietzky University, Oldenburg, Germany
Safety Assessment in e-navigation
CIEŚLAK A. Marine Board, Gdynia, Poland
Marine Spatial Planning vs Safe Navigation
HOELPER C., Automotive & Rail Innovation Center, Aachen, Germany
New Test Facilities for GNSS Testing and Dynamic Calibration The Galil-EU dynamic calibration site
ASTRI Polska – company presentation
LUNCH
12:00 – 13:00
Chairman: TBD
13:00 – 14:00
NARKIEWICZ J., KICMAN P., Warsaw University of Technology, Poland
General approach to navigation sensor fusion for marine application
BANYŚ P., HEYMANN F., ENGLER E., NOACK T., German Aerospace Center (DLR), Neusterlitz, Germany
Comparison of AIS-based prediction of the distance at the CPA with factual separation between
vessels
JASKÓLSKI K. Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
The Integrity of AIS Based on Latency Position Reports in the Gulf of Gdańsk
BREAK
14:00 – 14:15
Chairman: TBD
14:15 – 15:15
PRZESTRZELSKI P., BAKUŁA M. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland
Differential code GPS/GLONASS positioning using GBAS stations
JANUSZEWSKI J. Gdynia Maritime University, Poland
GNSS receivers, theirs features, user environment and applications
KATENIN V., BOYKOV A., KATENIN A. The State Research Navigation-Hydrographic Institute Sankt
Petersburg, Moscow State Academy of Water Transport, Russia
The Satellite Systems Applications to Automate Navigation in the Coastal Zone
BREAK
15:15 – 15:30
Preliminary, the status per 2014-08-18
Chairman: TBD
15:30 – 16:30
WOŁEJSZA P. Maritime University of Szczecin, Poland
Navigation Decision Supporting System (Navdec) – Testing in Real Condition
NARKIEWICZ J., MAŁECKI T., KOPYT A., FARAJ R. Warsaw University of Technology, Poland
Optimal location procedures for Search and Rescue operations
PRZYWARTY M., JARZĄBEK D., GUCMA L. Maritime University in Szczecin, Poland
Model of navigational safety of fishing in Polish EEZ
Chairman: TBD
15:30 – 16:30
MARCHEL Ł. Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
Fuzja systemu nawigacji inercjalnej z techniką SLAM (The fusion of the inertial navigation system with the
SLAM technique)
TUREK P. Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
Wyznaczanie linii pozycyjnej obiektów nawodnych z lądu przy pomocy cyfrowego aparatu
fotograficznego (Determination of the sea-object line of position from the land by means of the digital camera)
JANECZKO A., CZAPLEWSKI K. Polish Naval Academy, Gdynia, Poland
Aplikacja mobilna dla wyznaczania stref działania i stref dokładności systemu azymutalnego
(The mobile application for determining the coverage zone and accuracy zone of the azimuth system)
Walne Zgromadzenie Wyborcze Polskiego Forum Nawigacyjnego
General Assembly (Electoral) of Polish Navigation Forum
Dinner party
16:45
19:00
Preliminary, the status per 2014-08-18
26.09.2014
Chairman: TBD
09:00 – 10:00
Presentation under review process
Presentation under review process
Presentation under review process
Chairman: TBD
09:00 – 10:00
CHORZEWSKA K. Polish Navy Hydrographic Squdron
Porównanie metod dopasowywania sonogramów dla celów mozaikowania i detekcji zmian
PAWŁOWSKI K., MORGAŚ W. Polish Naval Academy
Żegluga ortodromiczna w oparciu o łuk elipsoidy wielkiej – GES
(The Great Circle Sailing Basing on the Arc of the Great Ellipsoid – GES)
Presentation under review process
BREAK
10:00 – 10:15
Chairman: TBD
10:15 – 11:15
BRZOSTOWSKI K. ASTRI Polska, Warszawa, Poland
PAS - Pilot Assist for Ships System - a Polish solution for harbour navigation
FELSKI A. Polish Naval Academy in Gdynia
Status and Tendencies in Docking Systems
BRZOSTOWSKI K. ASTRI Polska, Warszawa, Poland
ANCHOR - The Captain Assistant System for Navigation and Routing During Operations in Harbour
Chairman: TBD
KOPACZ Z., MORGAŚ W. Polish Naval Academy
Kryteria oceny bezpieczeństwa nawigacyjnego na morzu
(Evaluation criteria of the navigational safety at sea)
BARANOWSKI A., BURKA M., MŁOTKOWSKI J. Sprint S.A, Urząd Morski w Gdyni
Wdrożenie IVEF w Krajowym Systemie Bezpieczeństwa Morskiego
(Introduction IVEF into National Sea-Safety System)
NITNER H. Polish Naval Academy
Aspekty hydrograficzne w morskim planowaniu przestrzennym
(Hydrographic aspects in Marine Spatial Planning)
10:15 – 11:15
Preliminary, the status per 2014-08-18
BREAK
11:15 – 11:30
Chairman: TBD
11:30 – 12:30
JUSZKIEWICZ W. Maritime University of Szczecin, Poland
The Influence of Radar Picture Stabilization Type to Anti-collision Manoeuvre Planning Accuracy.
SOSKIC S. University of Defense, Military Academy of the Republic of Serbia
Maritime Training Serbian Autonomous Vessel Protection Detachment
DYJAK M., GUCMA M., Maritime University of Szczecin, Poland
GNSS Antenna Dynamic Estimation and Compensation Aided by Inertial Navigation System
Chairman: TBD
11:30 – 12:30
KOPACZ Z., MORGAŚ W. Polish Naval Academy
Struktura prawa bezpieczeństwa morskiego (The structure of the safety-at-sea law)
NOWAK A. Gdańsk University of Technology, Poland
Badanie systemu EGNOS w kontekście możliwości wyznaczania orientacji przestrzennej kadłuba
okrętu (The investigation of EGNOS system in the context of the possibility of calculation of the ship's
body spatial orientation)
JAFERNIK H., ĆWIKLAK J. Polish Air Force ACademy
Wybrane aspekty lotniczej implementacji systemu GNSS (Selected aspects of the GNSS airimplementation)
LUNCH
12:30 – 13:30
Chairman: TBD
13:30 – 14:30
Presentation under review process
Presentation under review process
Presentation under review process
Chairman: TBD
13:30 – 14:30
Presentation under review process
Presentation under review process
Presentation under review process
Closing ceremony
14:30

Podobne dokumenty