Program Ministra Kultury

Komentarze

Transkrypt

Program Ministra Kultury
Program Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – Infrastruktura Kultury
Zadanie p.n.: Przebudowa budynku na
Państwową Szkołę Muzyczną.
Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w wysokości 230 000 zł.
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. K. Szymanowskiego w Bystrzycy Kłodzkiej, dzięki dotacji w
wysokości 230 000 PLN, otrzymanej w 2013 roku z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytetu: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego pn.:
Przebudowa budynku na Państwową Szkołę Muzyczną - III etap. – może kontynuować kolejny etap
prac. Będzie to prawdopodobnie ostatni etap prac dotyczących samego budynku, a w nim m.in.:
malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, położenie posadzek, zamontowanie instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej wewnętrznej, montaż grzejników oraz kotłowni c.o., założenie drzwi wewnętrznych
oraz zamontowanie platformy dla osób niepełnosprawnych.
Konieczne będzie złożenie kolejnego wniosku do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o
sfinansowanie ostatniego etapu robót, obejmującego prace na zewnątrz budynku: umocnienie
terenu, wykonanie parkingu, oświetlenia oraz tzw. małej architektury.

Podobne dokumenty