Seminarium „Rozmowy z Diabłem”

Transkrypt

Seminarium „Rozmowy z Diabłem”
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
zaprasza na
Seminarium „Rozmowy z Diabłem”
Celem naszego projektu jest namysł nad obecnością w literaturze i kulturze wątków
satanistycznych i lucyferycznych na przestrzeni wieków. Seminarium ma za zadanie nie tylko
tradycyjne „badanie historii motywu”, ale przede wszystkim jego uwikłanie w filozoficzne i
ideologiczne dyskusje. Obok historii idei interesuje nas także badanie sposobów posługiwania
się szeroko rozumianą „figurą szatana” w ideologicznych sporach starożytności, nowożytności
i współczesności. Chcemy zastanowić się nad korzeniami nowoczesnego satanizmu i jego
znaczeniem we współczesnej kulturze, zwłaszcza w obliczu renesansu zjawiska. Pragniemy
także służyć integracji środowiska badaczy zainteresowanych tematem.
Gościem pierwszego Seminarium będzie Jerzy Prokopiuk, który w pierwszej części
spotkania wygłosi wykład o siedmiu koncepcjach genezy zła. Jedna z tych koncepcji –
reprezentowana przez myśl Rudolfa Steinera – przyjmuje istnienie triady postaci
demonicznych jako nosicieli zła: Lucyfera, Arymana i Asura. W jej ramach zło stanowi
zamierzony element ekonomii kosmosu i rozwoju człowieka jako czynnik negatywny, zarazem
jednak wspierający ich rozwój. Drugą część seminarium poświęcimy na dyskusję z udziałem
uczestników w oparciu o zaproponowane przez prowadzącego teksty.
Seminarium odbędzie się 2 czerwca 2015 roku na Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zapisów prosimy dokonywać drogą mailową
( [email protected] ) do dnia 5 maja 2015 roku (podając imię, nazwisko,
afiliację, stopień i tytuł naukowy). Koszt udziału w seminarium wynosi 150 złotych (dla
studentów: 50 złotych). Uczestnicy seminarium otrzymają zaświadczenie potwierdzające
udział w wydarzeniu. Szczegółowe informacje prześlemy Państwu w korespondencji
mailowej.
Organizatorzy:
prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński
prof. dr hab. Krzysztof Uniłowski
mgr Krzysztof Grudnik
mgr Piotr Gorliński-Kucik

Podobne dokumenty