Muzyka - Centrum Autyzmu w Krakowie

Komentarze

Transkrypt

Muzyka - Centrum Autyzmu w Krakowie
Wymagania edukacyjne z przedmiotu: muzyka z elementami logorytmiki,
kl.I gimn.
- uczeń wymienia epoki w muzyce
- wie jak powstawała muzyka na początku i jak rozwijała się w poszczególnych okresach
- wie jak powstawały pierwsze instrumenty, na jakich grano w starożytności i średniowieczu
- rozróżnia muzykę jednogłosową od wielogłosowej, zna cechy chorału gregoriańskiego,
odróżnia lutnie od gitary
- uczeń wie kim był J.S.Bach, wie co to jest polifonia i fuga, słucha wybranych utworów, umie
wymienić najmniej dwa
- wymienia kompozytorów muzyki klasycznej, wie z czego składa się orkiestra symfoniczna,
wymienia grupy instrumentów, uczestniczy w wycieczce do filharmonii, wie jak zachować się
w takim miejscu
- wymienia z nazwy niektórych kompozytorów polskich, wie jakie pisali utwory, wymienia
wybrane z nazwy, słucha muzyki poważnej w domu, zapisuje tytuły utworów które słuchał,
umie powiedzieć dlaczego mu się podobało lub nie
- słucha i określa nowe gatunki muzyki: jazz, rock and roll, hip- hop, rap
- odtwarza proste rytmy na instrumentach perkusyjnych, poprawnie wydobywa dźwięki na
wybranych instrumentach, używa tachnik staccato i legato, umie grać w zespole

Podobne dokumenty