preparat czyszczący do zwulkanizowanej folii

Transkrypt

preparat czyszczący do zwulkanizowanej folii
Jedyny tego rodzaju specjalistyczny środek czyszczący na rynku.
Rewelacyjny środek, który usuwa zaschniętą i zwulkanizowaną folię,
naklejki i resztki kleju z ram okiennych.
Sprawdzony przez montażystów i serwisantów Amberline! W 100% skuteczny.
Jest to formuła chemiczna oparta na nowoczesnej technologii ICP® Intelligent chemical properties,
o błyskawicznym działaniu bez ingerencji w strukturę powierzchni.
Zalety:
Szybki czas reakcji (do 2 minut).
1
www.amberline.eu
Skutki uboczne:
Nie pozostawia żadnych skutków ubocznych w postaci odbarwień, uszkodzeń mechanicznych i
chemicznych struktury czyszczonej.
Sposób użycia:
Po spryskaniu preparatem należy odczekać ok. 2 minut, przetrzeć szmatką lub miękką szczotką.
Jeżeli zabrudzenie nie ustąpi należy czynność powtórzyć (lub przetrzeć za pomocą szczotki z
twardym włosem). Przed użyciem preparatu należy dokonać próby w niewidocznym miejscu! Nie
wcierać preparatu w powierzchnie czyszczona!
Dane Bezpieczeństwa:
 Oczyszczacz na bazie wody
 Niepalny
 Produkt zawiera składniki mineralne, które mogą
być szkodliwe dla skóry i oczu.
 Nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i środowiska.
 Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
DZIECI !!!
Środki ostrożności:
Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej
( rękawiczki ). W przypadku dostania się preparatu
do oczu należy je przemyć wodą. W razie połknięcia
płynu należy zgłosić się do lekarza.
Składowanie oraz przechowywanie:
 Należy przechowywać w odpornych na chemikalia
oraz
szczelnie zamkniętych pojemnikach plastikowych
 Przechowywać w temperaturze powyżej 10 C
 Okres przechowywania: 12 miesięcy od daty
produkcji.
Cena: 118,oo PLN brutto
1 butelka. Pojemność 400 ml
2
www.amberline.eu