Opis inkunabułów w katalogu NUKAT

Komentarze

Transkrypt

Opis inkunabułów w katalogu NUKAT
Warszawa, 6 grudnia 2010 r.
Opis inkunabułów w katalogu NUKAT
Rekordy dla druków opublikowanych do końca 1500 r. należy tworzyć zgodnie z instrukcją Format MARC 21 rekordu
bibliograficznego dla starych druków z wyjątkiem:
026 Fingerprint
Rezygnuje się z wypełniania pola 026.
100-130 Hasła główne
Wyboru hasła należy dokonywać na podstawie opublikowanego centralnego katalogu Incunabula quae in bibliothecis
Poloniae asservantur. T. 1-2. Wratislaviae 1970, T. 3 Addenda. Wratislaviae 1993 (skrót IBP). Hasła przejmuje się
w formie ustalonej w kartotece haseł wzorcowych.
240-260 Strefa tytułu i oznaczenia odpowiedzialności, strefa wydania, strefa adresu wydawniczego
Dane opisu bibliograficznego – tytuł, dodatki do tytułu, oznaczenie wydań (wariantów), adres wydawniczy – przejmuje
się według centralnego katalogu IBP. Imiona drukarzy i nakładców podaje się w pełnym brzmieniu. W polu 245
w podpolu $c nie powtarza się nazwy autora wymienionego w polu 100. Informacje o źródle, z którego przejęto
oznaczenie odpowiedzialności, podaje się obowiązkowo w polu 500.
W polu 240 podaje się tytuł ujednolicony, zgodnie z zasadami instrukcji Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla
starych druków.
300 Strefa opisu fizycznego
Wypełnia się tylko podpole $c – format.
Informacje o występowaniu ilustracji w tekście koduje się w polach stałej długości, a w miarę potrzeb opisuje
dodatkowo w polu 500. Iluminacje (barwne inicjały, floratury) występujące w jednostkowych egzemplarzach notuje się
wyłącznie w polach lokalnych.
510 Uwaga dotycząca cytaty bibliograficznej
Skróty cytowanej literatury podaje się w następującej kolejności:
Literatura podstawowa, czyli pozycje wymienione w IBP na pierwszym miejscu:
GW
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 1-8 / Herausgegeben von der Kommission für den
Gesamtkatalog der Wiegendrucke. – Leipzig, 1925-1940.
Hain
Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventia usque ad annum MD
typis expressi, ordine alphabetico vel simpliciter enumerator vel adcuratius recensentur. Vol. 1-2 /
opera Ludovici Hain. – Stuttgartiae, 1826-1836.
Copinger
Supplementum to Hains’s Repertorium Bibliographicum. P. 1-2 / W. A. Copinger. - London, 18951902. Repr. Berlin, 1926.
Reichling
Appendices ad Hainii-Copingeri Repertorium bibliographicum : Additiones et emendationes. Fasc.
1-6, Indices fasciculorum / D. Reichling. – Monachii, 1905-1914.
1
IBP
Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. T. 1-2 / moderante A. K. Kawecka-Gryczowa ;
composuerunt M. Bohonos, E. Szandorowska. – Wratislaviae, 1970.
Dla poloników należy obowiązkowo podać Bibliografię Estreicherów: Estr. XV-XVIII.
Jeżeli w IBP brak cytatów z literatury, wtedy podstawową literaturą jest IBP.
W katalogu NUKAT nie cytuje się opublikowanych katalogów inkunabułów poszczególnych bibliotek.
Przykłady
008/6
008/07-10
008/11-14
008/15-17
008/18
008/19-22
008/35-37
245
260
300
500
510
510
700
700
752
00
@@
@@
@@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@
s
1493
@@@@
gw
a
@@@@
ger
$a Gart der Gesundheit / $c ed. Ioannes de Cuba.
$a Augsburg : $b Johann Schönsperger, $c 13 VIII 1493.
$c 2°.
$a Zaw. drzewor. ilustracje ziół.
$a Hain, $c 8954.
$a IBP, $c 2300.
$a Cuba, Johannes von $d (1484-1503). $e Wyd.
$a Schönsperger, Johann $d (ca 1455-1521). $e Druk.
$a Niemcy $d Augsburg.
Kod „a” w polu 008/18, w polu 500 informacja o drzewor. ilustr. ziół; informacja o ręcznym kolorowaniu ilustracji
tylko w opisie egzemplarza w katalogu lokalnym.
008/06
008/07-10
008/11-14
00815-17
008/35-37
100
245
260
300
500
510
510
700
700
752
008/0
008/07-10
008/11-14
008/15-17
008/35-37
100
245
250
[email protected]
10
@@
@@
@@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@
s
1472
@@@@
gw
lat
$a Hieronim $c (św. ; $d ca 340-ca 420).
$a Aureola ex floribus s. Hieronymi contexta / $c ed. Thomas Dorniberg.
$a [Speyer : $b Typographus Gestorum Christi, $c ca 1472].
$c 2°.
$a Autor wg IBP.
$a Hain, Copinger, $c *8586.
$a IBP, $c 2777.
$a Typographus Gestorum Christi. $e Druk.
$a Dorniberg, Thomas. $e Wyd.
$a Niemcy $d Spira.
[email protected]
10
@@
s
1498
@@@@
gw
lat
$a Ludovicus de Prussia $d ( -ca 1496).
$a Trilogium animae / $c ed. Paulinus de Leopoli.
$a [Var. B].
2
260
300
500
510
510
510
700
700
752
@@
@@
@@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@
008/06
008/07-10
008/11-14
008/15-17
008/35-37
100
240
245
[email protected]
10
10
260
300
500
510
510
700
700
700
752
@@
@@
@@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@
$a Nürnberg : $b Anton Koberger, $c 6 III 1498.
$c 2°.
$a Autor i ozn. Var. wg IBP.
$a Hain, Copinger, $c *10315.
$a IBP, $c 3487.
$a Estr. XV-XVIII, $c 21, 502.
$a Paulinus de Leopoli $d (14..-?). $e Wyd.
$a Koberger, Anton $d (ca 1440-1513). $e Druk.
$a Niemcy $d Norymberga.
q
1489
1479
gw
lat
$a Nicolaus de Ausmo $d ( -1453).
$a Supplementum Summae Pisanellae $l (łac.)
$a Supplementum Summae Pisanellae. $b Canones poenitentiales / Astesanus. Consilia contra
ludaeos foenerantes / Alexander de Nevo.
$a Venezia : $b Leonhard Wild, $c 1489 [i.e. 1479].
$c 4°.
$a Autor wg IBP.
$a Hain, $c 2169.
$a IBP, $c 3915.
$a Wild, Leonhard $d (14..-14..). $e Druk.
$a Alexander de Nevo $d ( -1484). $t Consilia contra ludeos fenerantes $l (łac.).
$a Astesanus $d ( -1330). $t Canones poenitentiales $l (łac.).
$a Włochy $d Wenecja.
W polu 008 określony przedział czasowy, na pozycjach 008/07-10 podano datę z druku, na pozycjach 008/11-14
datę poprawioną.
008/06
008/07-10
008/11-14
008/15-17
008/35-37
100
245
260
300
500
510
510
700
700
752
[email protected]
10
@@
@@
@@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@
s
1489
@@@@
gw
lat
$a Berchorius, Petrus $d (ca 1290-1362).
$a Repertorium morale. $n P. 3, $p P-Z / $c ed. Ioannes Beckenhaub.
$a [Nürnberg] : $b Anton Koberger, $c 4 II 1489.
$c 2°.
$a Autor wg IBP.
$a GW, $c 3866.
$a IBP, $c 891.
$a Koberger, Anton $d (ca 1440-1513). $e Druk.
$a Beckenhub, Johann $d (ca 1440-ca 1491). $e Wyd.
$a Niemcy $d Norymberga.
Informacje o zawartości części 3 dodano na podstawie opisywanego druku.
3
008/06
008/07-10
008/11-14
008/15-17
008/35-37
100
245
260
300
500
500
510
510
700
752
[email protected]
10
@@
@@
@@
@@
[email protected]
[email protected]
[email protected]
@@
s
1491
@@@@
gw
ger
$a Faber, Wenceslaus de Budweis $d ( -1518).
$a Ludicum ad a. 1492, in dialecto Germaniae inferioris.
$a [Lübeck : $b Bartholomaeus Ghotan, $c ca 1491].
$c 4°.
$a Autor wg IBP.
$a Unikat: tylko k. 1-3, 6-8 zachow. we fragm.
$a Polain, $c 1454 (fragm. skł. b).
$a IBP, $c 2141.
$a Ghotan, Bartholomaeus $d ( -ca 1495). $e Druk.
$a Niemcy $d Lubeka.
Oprac. Halina Mieczkowska (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie)
Konsult. Michał Spandowski (Biblioteka Narodowa)
4