ATA CARNET GENERAL LIST / LISTA OGOLNA KARNET A,T,A, 4kg

Komentarze

Transkrypt

ATA CARNET GENERAL LIST / LISTA OGOLNA KARNET A,T,A, 4kg
lA.T.A. CARNET
Item No.
GENERAL LIST / LISTA OGOLNA
Trade description ot goods and marks
and numbers, if any
Lp.
of
Pieces
Weight or
Volume
Value*
Handlowe określenietowaróW
oraz ewentualne znaki i numery
Liczba
sztuk
Waga lub
Wartość
2
3
4
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Number
KARNET A,T,A,
F.cbot SCORPIO ZSORP/O 2 Rover
Antena!Anteena
Urządzenie do sterow_ania robotem/Rem ote kontroler
steeing device
Ładowarka do baterii/Baffe ry Charger
Zasiiacz do ład owa rki/ S u p p l i e r f o r b atte ry C h a rg e r
Szlifierka kątowa nr 3601l12500ZGrindig machine no
3e01H25002
Lutcwnica LT 7A z akcesoriami/Solder station LT 75
with accesories
Wkrętarka no 200 638lHand dńll no 200 638
Zestarv narzędziffool set
Akcesoria do robota/Acceson'es for rover
1
sel
ilość
6
7
PL
PL
PL
4kg
3kg
PL
1
2,5 kg
600 usd
300 usd
300 usd
1
5kg
150 usd
PL
3kg
150 usd
300 usd
3000 usd
PL
1
2
2
1
'l set
1 set
4kg
14 kg
40 kg
."'
,
5
145,5 kg
* Commercial value in
country/Customs territory of issue and in its currency, unless stated differently
Wartość handlowa w kĄu/obszarze celnym Wydania karnetu i w jego walucie, chyba, że wyrażona w innej
**
ldentification
marks
znakj tożsamosci
93C0 usd
500 usd
650 usd
;::::.:1,:., '.
DO PRZENIESIENIA
Kraj
pochodzenia
4C kg
30 kg
I
-'j'1
\ub
:or Customs us'e
zastrzeżone dla
5
. ;ti!! .
TOTAL oT CARRIED OVER I RMEM
of origin
15250 usd
Show country of origin il different from country/Customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes
Podać kraj pochodzenia, jeśIi jest inny od kraju/obszaru celnego Wydania karnetu, używając kodu ISo
PL
PL
PL
PL
.
'.-.
'
':
organów celnych

Podobne dokumenty