Program

Transkrypt

Program
Szkolenie
Transgraniczne wykonywanie
usług w Niemczech
Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przekazanie podstawowych informacji
dotyczących obowiązków firm wynikających z przepisów prawa
podczas wykonywania usług na terenie Niemiec.
1 dzień / 15.11.2016
godz. 10:00-16:00 (lunch + przerwy kawowe)
W szczególności:
 obowiązków wynikających niemieckiego prawa
podatkowego,
 stosowania płacy minimalnej zgodnie z ustawą o płacy
minimalnej i umów branżowych,
 innych obowiązków związanych z delegacją pracowników.
Sala konferencyjna AHK Polska
ul. Miodowa 14, Warszawa
Grupa docelowa
Przedsiębiorcy, doradcy podatkowi, księgowi
Program szkolenia
1. Podstawy wykonywania usług transgranicznych
d. Inne obowiązki pracodawcy
a. Prawo europejskie a prawo krajowe
i. zgłoszenia pracowników do urzędu celnego,
b. Wykonywanie prac / usług reglamentowanych
ii. zgłoszenie do SOKA BAU i inne kasy urlopowe
c. Wynajem pracowników czy umowa o dzieło
e. Kontrola urzędu celnego
2. Delegacja pracowników
3. Opodatkowanie zakładów podatkowych
a. Prawo pracy: Obowiązywanie płacy minimalnej, umowy
a. Powstanie zakładu podatkowego
taryfowe
b. Budowa, miejsce montażu jako zakład podatkowy
b. Opodatkowanie pracowników
c. Przedstawiciel handlowy jako zakład podatkowy
c. Ubezpieczenia społeczne
d. Obowiązki wynikające z istnienia zakładu podatkowego
i. Art 12 czy Art 13 Dyrektywy 883
e. Likwidacja zakładu podatkowego
ii. Zaświadczenie A1 i jego konsekwencje lub ich brak dla
4. Podatek u źródła
niemieckich urzędów
a. Obowiązek odprowadzenia podatku u źródła w Polsce
b. Podatek u źródła jeżeli koszty obciążają zakład podatkowy
c. Niemieckie podatki u źródła / Podatek budowlany
Prelegent
5. VAT Stosowanie odwrotnego obciążenia przy wykonywaniu
Paweł Suliga – Steuerberater (DE), Doradca Podatkowy
usług transgranicznych (z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017)
nr. 12915 (PL). Jest dyrektorem „PolenDesk“ w kancelarii WMS
Treuhand GbR w Osnabrück. Ukończył Akademię Ekonomiczną w
Krakowie, jest doktorantem na wydziale Prawa Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach. Od ponad 10 lat zajmuje się prawem
podatkowym, ze specjalizacją w międzynarodowym prawie
podatkowym, a w szczególności w opodatkowaniu transakcji
transgranicznych podatkiem dochodowym oraz podatkiem VAT.
Jest autorem i współautorem podatkowych publikacji prasowych
i książkowych.
a. Odwrotne obciążenie dla usług na nieruchomościach zgodnie z
Art 47 Dyrektywy 2006/12/WE
b. Odwrotne obciążenie dla dostaw towarów z montażem
zgodnie z Art 36 Dyrektywy 2006/12/WE

Podobne dokumenty