Transport morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej

Transkrypt

Transport morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej
Transport morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej
wykłady (z dr. Adamem Salomonem 15 godz.)
i ćwiczenia (z mgr. M. Rozmarynowską 15 godz.)
dla 2 sem. MSTiL stacjonarne
— prowadzący: dr Adam Salomon
stan programu na: czwartek, 15 października 2015
Program wykładów 15 godz.:
1. Tendencje na rynku kontenerowym (2 godz.). Przepływ kontenerów na świecie. Ruch kontenerowy
w europejskich portach morskich. Zmiany operacyjne, organizacyjne i rozwój terminali kontenerowych.
Żegluga kontenerowa bliskiego zasięgu.
2. Tendencje na rynku ładunków drobnicowych (2 godz.). Wielkość przeładunków ładunków
drobnicowych w portach Unii Europejskiej. Flota do przewozu ładunków drobnicowych.
3. Tendencje na rynku ro-ro (2 godz.). Transport samochodów. Kontenerowa żegluga liniowa z
elementami przeładunku w systemie ro-ro. Transport promowy (pasażerowie + ładunki toczne).
Transport ro-ro (wyłącznie) ładunków. Przeładunki ro-ro w portach Unii Europejskiej.
4. Tendencje na rynku ładunków masowych suchych (2 godz.). Wielkość przeładunków ładunków
masowych suchych w portach Unii Europejskiej. Flota do przewozu ładunków masowych suchych.
5. Tendencje na rynku ładunków masowych ciekłych (2 godz.). Wielkość przeładunków ładunków
masowych ciekłych w portach Unii Europejskiej. Flota do przewozu ładunków masowych ciekłych.
6. Kolokwium zaliczeniowe z wykładów (2 godz.). Na ostatnich zajęciach.
Wybrana (dodatkowa) literatura do wykładów
1. Andrzej S. Grzelakowski, Globalizacja i jej wpływ na rozwój transportu morskiego i globalnych
łańcuchów dostaw, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=951(dostęp: 2014-09-26)
2. Andrzej S. Grzelakowski, Rozwój globalnego handlu i systemu logistycznego i ich wpływ na rynek
morskich przewozów kontenerowych, https://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=1157
(dostęp: 2014-09-26)
3. Andrzej S. Grzelakowski, Transport morski w gospodarce światowej. Podstawowe kierunki jego
rozwoju i ich wpływ na politykę transportową UE,
http://wn.am.gdynia.pl/pw/static/pdf.php?id_referat=287 (dostęp: 2014-09-26)
4. Hanna Klimek - Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych,
http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia3s112-138.pdf(dostęp: 2014-09-26)
5. Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2013 [4,87 MB]
6. Andrzej Tubielewicz, Zarządzanie logistyczne w transporcie morskim,
http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/T1/t1_1043.pdf (dostęp: 2014-09-26)
Ważne informacje



Konsultacje AS podane są na stronie: http://www.akademor.webd.pl/konsult_am.html
Program wykładów (wersja .html) opublikowany jest na stronie:
http://www.akademor.webd.pl/program23.html
Program wykładów (wersja .pdf) jest do pobrania ze strony:
http://www.akademor.webd.pl/download/program23.pdf