QUIZ O KRAJACH EUROPY

Komentarze

Transkrypt

QUIZ O KRAJACH EUROPY
Zadanie I „QUIZ O KRAJACH EUROPY”
1.
Który kraj nie graniczy z Ŝadnym krajem „Piętnastki”?
a)Włochy
b)Grecja
c)Szwecja
2. NajwyŜszy szczyt Europy- Mont Blanc leŜy na pograniczu:
A)Włoch i Francji
b) Włoch i Austrii
c)Austrii i Francji
3.
Który kraj „Piętnastki” ma największą powierzchnię?
a)Francja
b)Hiszpania
c)Luksemburg
4. Do jakiego kraju naleŜą Wyspy Kanaryjskie?
a)Hiszpanii
b)Włoch
c)Grecji
5. Powierzchnia tego kraju przypomina kształtem but.
a)Grecja
b)Włochy
c)Austria
6. Z tego kraju wyruszali w podróŜ wielcy podróŜnicy: Ferdynand Magellan, Vasko da Gama i inni.
a)Wielka Brytania
b)Portugalia
c)Francja
7. Ten kraj nazywany jest „Szmaragdową Wyspą” i taką barwę ma jego narodowa druŜyna piłkarska.
a)Irlandia
b)Wielka Brytania
c)Dania
8. W tym kraju najszybciej kupisz najnowsze płyty.
a)Wielka Brytania
b)Austria
c)Finlandia
9.
W tym kraju większość mieszkańców porusza się na rowerach( najczęściej mają dwa: jeden –do jazdy
po mieście, a drugi-na wycieczki terenowe).
a)Austria
b)Szwecja
c)Holandia
10.W tym kraju powstały pierwsze czekoladki, na początku sprzedawano je w aptekach jako lekarstwo.
a)Grecja
b)Szwecja
c)Belgia
11.W tym kraju ¼ powierzchni kraju znajduje się pod ochroną, ale jest to najmniejszy spośród krajów
„Piętnastki”.
a)Luksemburg
b)Grecja
c)Austria
12.W tym kraju mieszka najwięcej ludzi.
a)Luksemburg
b)Niemcy
c)Finlandia
13.W tym kraju moŜna pobawić się w Legolandzie.
a)Francja
b)Dania
c)Włochy
14.W tym kraju latem są dni, kiedy przez wiele dni nie zachodzi słońce, a zimą są dni, kiedy przez wiele
dni trwa noc.
a)Szwecja
b)Austria
c)Dania
15.W tym kraju została wymyślona fińska sauna, czyli łaźnia parowa.
a)Francja
b)Finlandia
c)Szwecja
Tu wpisz prawidłowe odpowiedzi do Quizu o krajach Europy.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Zadanie 2
DOPASUJ OBRAZKI DO KRAJÓW
Włochy
Wielka
Brytania
Finlandia
Szwecja
Francja
B
C
A
D E
E
D

Podobne dokumenty