Kunden PDF von Repro 12

Transkrypt

Kunden PDF von Repro 12
30
22
Projekty / REWITALIZACJA
Jednostki koncernu STRABAG / WPROWADZENIE
Nowe centrum
metropolii
Lean – koncentracja na
optymalizacji procesów
t eams
10
Magazyn
STRABAG SE
Nr 01
2014
Temat z okładki / Human Resource Development
W walce o najlepszych
pracowników
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 1
28.05.14 16:04
Spis treści
02
www.strabag.com
06
Aktualności / KOBIETY
STRABAG
na obcasach
18
Ludzie w firmie STRABAG / MY CAŁKIEM PRYWATNIE
„To, co jest wyobrażalne,
jest także wykonalne!”
Projekty / TECHNICZNE WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW
Czysta sprawa
34
26
Jednostki koncernu STRABAG / KONSTRUKTYWNA WSPÓŁPRACA
Praca w partnerstwie jako model
na przyszłość
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 2
28.05.14 16:04
teams. Nr 01 / 2014
Spis treści
03
Aktualności
Projekty
05
30
Rewitalizacja
Nowe centrum metropolii
32
Budownictwo Ogólne Polska / Centralny
Most wyznacza nowe standardy
34
Techniczne wyposażenie budynków
Czysta sprawa
36
Wioska olimpijska w Soczi
Nasz wkład w sportowe sukcesy
Forum Artystyczne
ART break – nowa przerwa obiadowa
pod znakiem sztuki w siedzibie koncernu
STRABAG
06
Kobiety
STRABAG na obcasach
06
Zarządzanie wiedzą
connect – wewnętrzna platforma
komunikacyjna
07
Park Słoni
Jak pod dachem z liści
37
Szkoła w Milovicach
Nowe życie w starych murach
08
Jubileusz
„Mister SKB“ Günter Lorenz obchodził
jubileusz 50-lecia w służbie koncernowi
38
O1NE Club
Klub nocny nowym symbolem wyspy Yas
09
Encord
Nasza sieć dla konkurencyjności jutra
40
Projekt Homestake
Długo oczekiwany: remont zapory
na europejskim poziomie
42
Wymiana personalna Züblin – Gilbane
Wszechstronna wymiana wiedzy hen przez
Atlantyk
Temat z okładki
10
Human Resource Development
W walce o najlepszych pracowników
Ludzie w firmie STRABAG
18
My całkiem prywatnie
„To, co jest wyobrażalne, jest także wykonalne!“
Jednostki koncernu STRABAG
22
Wdrożenie
Lean – koncentracja na optymalizacji procesów
24
Analiza osobista
Przedmiot badań: ile czasu potrzebujemy
na realizację naszych zadań?
26
Konstruktywna współpraca
Praca w partnerstwie jako model na przyszłość
28
Usługi transportowe i spedycyjne (TSL)
Nasza misja: we właściwym czasie,
we właściwym miejscu
29
Optymalizacja jakości
Co-Qualify: trening wewnątrzfirmowy
ku satysfakcji klienta & dla sukcesu
Specjalne
44
Ulubione miejsca pracowników
firmy STRABAG
Praga: moje miasto
46
Techniki akupresury
Skutecznie leczyć się samemu – to zrobić coś
dobrego dla siebie
44
Specjalne / Ulubione miejsca pracowników
firmy STRABAG
Praga: moje miasto
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 3
28.05.14 16:04
04
Słowo wstępne
www.strabag.com
Szanowni Państwo,
Szanowne Koleżanki i Koledzy,
jako wiodący europejski koncern wdrażający technologie w branży
budowlanej sprzedajemy usługi w zakresie kompleksowych
procesów, dostarczając ludzi, materiały budowlane i maszyny we
właściwym czasie na właściwe miejsce, dzięki czemu realizujemy
nawet najbardziej skomplikowane inwestycje terminowo, z zachowaniem najwyższej jakości i bez zbędnych kosztów. Nasz sukces zależy
wyłącznie od tego, na ile dobrze jest ze sobą związanych wiele
różnych osób tworzących zespoły. I ten właśnie kierunek chcemy
teraz ująć hasłem TEAMS WORK. – naszą jasną deklaracją i poparciem dla Państwa, ponad 73 tys. ludzi w koncernie. Korzystając
z okazji pragnę w tym miejscu złożyć Państwu podziękowanie za
dobrą współpracę.
Wydawało nam się również, że tytuł naszego magazynu dla pracowników „inform” nie oddaje adekwatnie znaczenia ludzkiego czynnika
w koncernie. Dlatego dzisiaj do Państwa rąk trafia po raz pierwszy
nowy magazyn dla pracowników „teams.”.
Thomas Birtel
Prezes Zarządu STRABAG SE
Odpowiednio do nowej formy magazynu przedstawiamy w tym
wydaniu nasz Human Resource Development pod kierownictwem
Güntera Senonera. Każdego dnia 132 wysoko wykwalifikowanych
pracowników tej jednostki rozpracowuje najrozmaitsze aspekty
rozwoju personalnego i oferuje swoje wsparcie na obszarze całego
koncernu. Na kilku stronach, począwszy od str. 10 mogą Państwo
poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.
Po regresie w 2012 roku, obciążonym różnymi wydarzeniami,
w 2013 mogliśmy znowu wykazać się wyraźnie lepszymi wynikami.
Nasza obecność w wielu rozmaitych obszarach po raz kolejny
okazuje się najlepszym zabezpieczeniem w razie kryzysu. Dlatego
nadal przykładamy strategiczną uwagę do selektywnej dywersyfikacji dziedzin naszej działalności, utrzymania naszej siły kapitałowej
i ciągłego zarządzania ryzykiem. Naszym najważniejszym atutem
jest i pozostanie jakość naszego zespołu: bo w pracy zespołowej,
w mikro- i makroskali, wewnętrznie i na zewnątrz, ponad granicami
rynków, państw i jednostek organizacyjnych udaje się to, co dla
pojedynczych osób jest niemożliwe. Według tej zasady rodzą się też
nasze innowacje. W tym roku doszło do pierwszego spotkania
członków ENCORD w wiedeńskiej siedzibie koncernu STRABAG,
tematem którego były rozważania nad przyszłością branży budowlanej w Europie (str. 9). Jako że ja sam – dokładnie tak samo jak moi
koledzy z Zarządu – uważam innowacje za strategiczny element
kluczowy, musimy również pracować nad systematycznym postępem
tej idei w naszym przedsiębiorstwie.
Wasz
Thomas Birtel
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 4
28.05.14 16:05
Aktualności
teams. Nr 01 / 2014
05
FORUM ARTYSTYCZNE
ARTbreak – nowa przerwa obiadowa pod znakiem
sztuki w siedzibie koncernu STRABAG
W każdą 1 i 3 (lub 5) środę miesiąca punktualnie o godz. 12.00 zainteresowani twórczością artystyczną pracownicy spotykają się
na wspólnej przerwie obiadowej pod znakiem sztuki.
Austria. Prześliczna kobieta leży zwrócona ku nam oparta
na lustrzanej tafli. Swe spojrzenie kieruje na kawałek
rozbitego lustra trzymany w rękach. Ta egzotyczna piękność na obrazie ma na imię Nadège, jest dziełem
austriackiego artysty Martina Schnura i skupiła na sobie
uwagę uczestników pierwszej przerwy obiadowej z cyklu
ARTbreak, którego założeniem jest artystyczny przekaz
w nowym formacie dla wszystkich pracowników w siedzibie koncernu STRABAG w Wiedniu.
„Nadège # 3” Martina Schnura.
WSPÓLNE ODKRYWANIE I ROZUMIENIE SZTUKI
Artbreak!
1, 3 (i 5) środa
miesiąca
ARTbreak ma zachęcać do poznawania sztuki i zaznajamiać z aktualnościami z artystycznego świata w korytarzach i foyer wiedeńskiej siedziby koncernu STRABAG
oraz w STRABAG Artlounge na poddaszu biurowca.
Potężne rzeźby Brunona Gironcoliego, ekspozycje twórczości laureatów artystycznej nagrody STRABAG Artaward
w Artlounge na poddaszu, pracownie artystów w budynku
i wiele dzieł sztuki na ścianach siedziby koncernu
STRABAG – wszystkie one stanowią meritum ARTbreak.
Spora część kolekcji sztuki STRABAG, która dzisiaj
obejmuje 2,5 tys. dzieł, znajduje się w wiedeńskiej siedzibie
koncernu. Bliższe poznanie otaczających nas codziennie
prac i dyskutowanie z koleżankami i kolegami w różnych
częściach budynku o dziełach sztuki oraz ich motywach
i oddziaływaniu na odbiorcę – oto główna idea ARTbreak.
Omawianie głównych aspektów zbiorów Forum Artystycznego STRABAG podczas krótkiego, 10-minutowego
zwiedzania z przewodnikiem wzmacnia wewnętrzną
komunikację i wzbogaca zawodową codzienność.
Tanja Skorepa i Julia Schuster wspólnie oprowadzają zainteresowanych
sztuką kolegów i koleżanki po siedzibie koncernu STRABAG i przybliżają
im przekaz i motywy dzieł sztuki.
KONTAKT:
Tanja Skorepa i Julia Schuster,
Forum Artystyczne STRABAG
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 5
28.05.14 16:05
06
Aktualności
www.strabag.com
KOBIETY
STRABAG na obcasach
Równouprawnienie kobiet i mężczyzn – teraz widoczne w języku
naszego koncernu.
Świat. „STRABAG jako pracodawczyni…”. Brzmi
dziwacznie? Nie – tylko niecodziennie! Czas odrzucić
przestarzałe zwyczaje: do tej pory dla uproszczenia
mówiliśmy i pisaliśmy używając tylko formy męskoosobowej. Ale nie zawsze prościej znaczy lepiej. Zgodnie
z naszą ambicją ściągnięcia większej liczby kobiet do
koncernu Zarząd postanowił, iż od tej chwili zostanie
Odtąd w niemieckojęzycznych tekstach posługujemy
się „upłciowionym”
językiem, aby jednakowo
docenić obie płci.
również „upłciowiony” język koncernu. To oznacza,
iż w przyszłości będziemy pisać używając zarówno
formy żeńskiej, jak i męskiej – aby pokazać, że jednakowo
cenimy obie płci i do obu zwracamy się np. w naszych
ogłoszeniach o zatrudnieniu. Dlatego w naszych niemieckojęzycznych tekstach odtąd spotkają się Państwo
z pracownicami i pracownikami, koleżankami i kolegami,
ekspertkami i ekspertami. Od ubiegłego roku usilnie
pracujemy nad zamanifestowaniem obecności kobiet
w koncernie. Docenienie kobiet nie jest tylko kwestią
społecznej sprawiedliwości. Angażujemy się w stworzenie kobietom tych samych możliwości, jakie mają ich
koledzy mężczyźni. Szczytny cel – a staranny dobór
odpowiednich zwrotów w mowie jest jedynie jednym
z kroków we właściwym kierunku.
KONTAKT:
Diana Klein, Komunikacja Koncernu
ZARZĄDZANIE WIEDZĄ
connect – wewnętrzna platforma
komunikacyjna
Problem i brak rozwiązania? Z pomocą nowej platformy nie powinno
się to więcej zdarzyć.
Świat. Od marca mamy do dyspozycji nasze nowe,
wewnętrzne narzędzie pracy, przy użyciu którego możemy
łatwiej i szybciej realizować wyzwania w zawodowej
codzienności. Wewnętrzna platforma komunikacyjna
„connect” stanie się w przyszłości zbiorem wiedzy
koncernu STRABAG. Konkretne pytanie można zadać od
razu właściwej osobie, będącej nośnikiem odpowiedniej
wiedzy, albo można być na bieżąco ze wszystkimi aktualnościami w interesujących nas dziedzinach i zagadnieniach.
Platforma komunikacyjna powstała w wyniku współpracy
kilku koleżanek i kolegów i również w przyszłości będzie
żyć na bazie wzajemnej wymiany. Przy tym nie trzeba wcale
ograniczać się tylko do swojej jednostki organizacyjnej,
ale można wymieniać się doświadczeniami ponad działami,
a nawet granicami krajów. Państwo również mogą mieć
swój wkład w zasoby platformy, dzieląc się swoimi
doświadczeniami i odpowiadając na pytania, by pomóc
w ten sposób innym koleżankom i kolegom w codziennych
zmaganiach z zawodowymi wyzwaniami.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 6
Z pytaniami dotyczącymi „connect” prosimy zwracać się do
Marca Pühringera, Karin Wögerer lub Elisabeth Deinhofer (od l. do p.).
KONTAKT:
Marc Pühringer, Centralny Dział Techniczny,
Zarządzanie Wiedzą
28.05.14 16:05
Aktualności
teams. Nr 01 / 2014
07
PARK SŁONI
Jak pod dachem z liści
Słonie w zuryskim zoo potrzebowały nowego domu – tak naturalnego,
jak to tylko możliwe. A to sprawa akurat dla Budownictwa Drewnianego.
Szwajcaria. Ten projekt został wprawdzie zakończony
już w kwietniu 2013 – ale o tak pięknym projekcie
nie można po prostu nie wspomnieć. Słonie miały być
przeniesione na liczący około 10 tys. m2 powierzchni
wybieg na zewnątrz obecnego zoo w Zurychu. Wzrok
przykuwa bez wątpienia imponująca konstrukcja dachu
słoniarni. Nowy budynek zdaje się być zwiewnym dzięki
prześwitującej kratownicowej strukturze przekrycia.
Ustrój nośny dachu tworzy wykonana z wielu łączonych
wkrętami i gwoździami warstw konstrukcja łupinowa
zbudowana z płyt i przekrojów z litego drewna. Płyty zostały
ukształtowane przy pomocy rusztowania krążynowego
w ustaloną swobodną formę i zaopatrzone w łuki nośne.
Betonowy wieniec opaskowy o przekroju 400 x 200 mm
przejmuje występujące siły i odprowadza je poprzez
podpory do fundamentu. Około 22 t gwoździ i 350 tys.
wkrętów trzyma 15,2 m2 trójwarstwowych płyt i 500 m3
lignofolu w całości.
imituje stale zmienne naturalne warunki świetlne i stwarza ekscytujące kontrasty między obszarami schowanymi w półmroku a jasno rozświetlonymi powierzchniami.
Prawdziwie statyczne wyzwanie: konstrukcja dachu ma
niesymetryczną formę i jest rozpięta swobodnie na
długości ponad 80 m. Kopuła jest prawie płaska, wytwarza
więc skrajnie duże siły poziome. Dlatego przy montażu
była wymagana najwyższa precyzja. Drewniane płyty
zostały dopasowane z dokładnością co do milimetra przy
wykorzystaniu technologii GPS. Ponadto zastosowano
specjalną poprzecznicę wyposażoną w cztery napędy,
z których każdy był indywidualnie sterowany pilotem
zdalnego sterowania drogą radiową. W ten sposób można
było regulować różną długość łańcuchów. Do tego celu
poprzecznica musiała posiadać własny agregat prądotwórczy. W kwietniu 2013 zakończono roboty budowlane
i słonie mogły przeprowadzić się do swego nowego domu.
„Na koniec w drewnianym dachu wypiłowano otwory,
bowiem konstrukcja ma odwzorować naturalne środowisko życia słoni – mianowicie przepuszczający światło
dach z liści”, objaśnia nam dyrektor techniczny oddziału
Paul Huber. I tak jak w naturze, świetlne punkty mają
wędrować wraz z upływem dnia – ta gra światła i cienia
Prześwitujący, kratownicowy dach nowej słoniarni bez
wątpienia przykuwa wzrok.
Na koniec w drewnianym dachu wypiłowano otwory, aby upodobnić
panujące w obiekcie warunki do naturalnego środowiska życia słoni.
KONTAKT:
Paul Huber, Obszar Budownictwo
Drewniane, Szwajcaria
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 7
28.05.14 16:05
08
Aktualności
www.strabag.com
JUBILEUSZ
„Mister SKB” Günter Lorenz obchodził
jubileusz 50-lecia w służbie koncernowi
Wszyscy koledzy i koleżanki zebrali się z okazji uroczystości na cześć
rzutkiego operatora maszyn budowlanych.
Niemcy. 1964 był rokiem burzliwym pod wieloma
względami. W Niemczech piesi uzyskali pierwszeństwo
na przejściu dla pieszych oznaczonym białymi pasami
zwanymi potocznie zebrą. Nelson Mandela został
skazany na dożywotnie więzienie. Zespół Rolling Stones
wydał swoją pierwszą płytę długogrającą. A młody
człowiek nazwiskiem Günter Lorenz złożył za radą swego
szkolnego przyjaciela, którego ojciec pracował w firmie
Podczas uroczystości
„Mister SKB”, jak żartobliwie jest nazywany
Günter Lorenz z powodu
swojego szczególnego
stosunku do swego
dawnego sprzętu – ładowarki kołowej SKB, został
uhonorowany za 50 lat
czynnego zaangażowania
w budownictwie infrastruktury Obszaru Kolonia.
STRABAG jako operator walca, aplikację i 24 marca
1964 został zatrudniony w charakterze pomocnika
budowlanego w oddziale w Düren. 64-letni dzisiaj Lorenz
nigdy nie zapomni swego pierwszego zajęcia na placu
budowy, który znajdował się na terenie powiatu DürenMerzenich w górach Eifel, a wiele ciężkich robót wykonywanych dzisiaj przy użyciu nowoczesnych maszyn
było wtedy jeszcze dziełem ludzkich rąk.
Lorenz jest uważany za człowieka solidnego, pracowitego
i zawsze gotowego do pomocy. Człowieka, którego
będzie brakować, gdy od 1 maja 2014 przejdzie na w pełni
zasłużoną emeryturę. Tą drogą życzymy mu wszystkiego
najlepszego!
KONTAKT:
Martin Rickert, Dyrekcja Kolonia /
Düsseldorf
AKTUALNOŚCI
KRÓTKO
SUKCES DNIA OTWARTEGO
DLA DZIEWCZYN 2014 W NIEMCZECH
MIPIM-AWARD 2014 DLA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNEGO „TAŃCZĄCE WIEŻE”
WYSOKIE WYRÓŻNIENIE ZA ELEGANCKI
MOST ŁUKOWY NA RENIE
Niemcy. W marcu w niektórych niemieckich
lokalizacjach przeprowadzono akcje w ramach
Dnia Otwartego dla Dziewczyn. To największy
projekt dotyczący planowania przyszłości
zawodowej dla uczennic, którego celem jest
zmiana postrzegania zawodów technicznych.
W centrali spółki Züblin zainteresowane
dziewczyny mogły dowiedzieć się od kobiet
wykonujących zawody techniczne więcej
o ich pracy oraz zwiedzić plac budowy tunelu.
Dzień dopełniła wizyta w laboratorium TPA.
We Frankfurcie dziewczyny obejrzały projekty
budownictwa ogólnego „Od wykopu budowlanego do penthouse’u”. W zakładzie firmy
MERK Timber można było poznać budownictwo inżynieryjne z drewna oraz konstrukcji
drewnianych. A w STRABAG PSF odkryć
niektóre ciekawe tajniki automatyki
budynkowej.
Francja. STRABAG Real Estate GmbH ma
ponownie wielki powód do radości: po
tym, jak firma już w lutym otrzymała główną
nagrodę jury konkursu immobilienmanager.
AWARD za realizację projektu „Tańczące
Wieże”, projekt wygrał w marcu także nagrodę MIPIM-AWARD. Na targach o tej samej
nazwie w Cannes niepowtarzalna para
wieżowców zdominowała kategorię „Best
Office and Business Development”. Wyróżnienie odebrali z dumą członek Zarządu
SRE Thomas Hohwieler i odpowiedzialny
za projekt dyrektor oddziału SRE Matthias
Pirschel na uroczystej gali w marcu. Tak
więc „krzywy” wieżowiec na początku
hamburskiej Reeperbahn zdobył dwie renomowane nagrody branży nieruchomości.
Austria. Przy okazji Kongresu Budowlanego
2014 w Austria Center Vienna w kwietniu
przyznano Europejską Nagrodę Beton 2014.
Na konkurs zgłoszono ogółem 34 zrealizowane projekty z Europy. W kategorii „Inżynieria
Budowlana / Budownictwo Infrastruktury”
firma STRABAG jako lider branży budowlanej
została wyróżniona za nowy most kolejowy
ÖBB na Renie doskonałym 3. miejscem.
W marcu 2013 nowy odcinek szlaku kolejowego między Lustenau w austriackim kraju
związkowym Vorarlberg a St. Margrethen
w Szwajcarii został uroczyście oddany do
użytku zgodnie ze swym przeznaczeniem.
Sercem szlaku jest imponujący most łukowy
na Renie o rozpiętości przęseł mierzącej
102 metry – zrealizowany przez STRABAG
AG jako wyłącznego wykonawcę.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 8
28.05.14 16:05
Aktualności
teams. Nr 01 / 2014
09
ENCORD
Nasza sieć dla
konkurencyjności jutra
20 pań i panów z sektora budowlanego z całej Europy spotkało
się 24.02.2014 w wiedeńskiej siedzibie koncernu STRABAG – i mieli
jeden wspólny cel: przyszłość europejskiej branży budowlanej.
Świat. Uczyć się od innych przedsiębiorstw branży,
wymieniać i komunikować się to konieczne warunki
postępu. Z tego powodu już w 1989 została powołana
do życia sieć ENCORD (European Network for
Construction Companies for Research and Development).
Za pośrednictwem tej platformy europejskie przedsiębiorstwa budowlane mają możliwość wymiany na polu
badań, rozwoju i innowacji. 18 aktualnych członków
sieci należy do wiodących generalnych wykonawców
i poddostawców w budownictwie. Od 2004 częścią
sieci jest także Centralny Dział Techniczny.
Nadrzędnym celem ENCORD jest wymiana wiedzy
i doświadczeń między członkami sieci oraz dyskusja na
temat perspektyw i możliwości rozwoju dla przemysłu
budowlanego ogólnie. Szczególnym zainteresowaniem
cieszą się zagadnienia związane ze zrównoważonym
budownictwem, bezpieczeństwem pracy, koncepcją
Lean Construction i budowaniem wirtualnym. Drugi filar
sieci ENCORD stanowi pozyskiwanie wsparcia finansowego i dotacji, w szczególności z Unii Europejskiej. W tym
zakresie były organizowane przy udziale Europejskiej
Platformy Technologii Budowlanych (ECTP) konkursy na
dofinansowanie działań związanych z Inicjatywą Budynków
Efektywnych Energetycznie (EeB) i infrastrukturą (REFINE).
W lutym 2014 dyrektorzy do spraw badań, rozwoju
i innowacji w firmach będących członkami sieci zebrali
się po raz pierwszy na spotkaniu ENCORD w wiedeńskiej
centrali koncernu STRABAG. W ramach warsztatów
intensywnie dyskutowano o czynnikach stanowiących
o powodzeniu innowacji w przedsiębiorstwie i wymieniano
się przykładami odniesionych sukcesów. Dla wprawienia
uczestników spotkania w odpowiedni nastrój do dyskusji
koleżanki i koledzy z firm Hochtief („szybka realizacja
pomysłów jest decydująca”) i Ballast Nedam (”najlepsze
pomysły rodzą się wspólnie”) zaprezentowali, w jaki
sposób realizują w swoich przedsiębiorstwach zarządzanie
innowacjami, czerpiąc stąd korzyści.
„INNOWACYJNOŚĆ JEST STRATEGICZNYM ELEMENTEM
KLUCZOWYM”
Innowacyjność jest jedną z tych domen, w jakich zarząd
naszego koncernu chciałby czynić systematyczne
postępy. Z tego powodu udział w tym spotkaniu wzięli
nie tylko regularni przedstawiciele koncernu, ale także
Prezes Zarządu Thomas Birtel oraz członkowie Zarządu
Peter Krammer i Siegfried Wanker.
Więcej emocjonujących i ciekawych
informacji na temat
ENCORD znajdą
Państwo na stronie
internetowej
www.encord.org.
Thomas Birtel podczas
wymiany poglądów
z innymi członkami
ENCORD, mającej na celu
zdefiniowanie czynników
decydujących o powodzeniu innowacji.
KONTAKT:
Norbert Pralle, Centralny Dział Techniczny,
Rozwój i Innowacje
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 9
28.05.14 16:05
10
Temat z okładki
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 10
www.strabag.com
28.05.14 16:05
teams. Nr 01 / 2014
Temat z okładki
11
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
W walce
o najlepszych
pracowników
Czy zagadnienia „Employer Branding”,
„koncepcja mentoringu akademickiego”
albo „zarządzanie potencjałem” coś
Państwu mówią? A może wiedzą Państwo,
kto w koncernie zajmuje się tą problematyką i dlaczego w obecnej dobie ma
ona, a przynajmniej mieć powinna, tak
duże znaczenie? Tylko trochę? A więc
najwyższy czas, aby to zmienić!
Świat. Na kolejnych stronach chcemy przedstawić Państwu w ramach
„Tematu z okładki” kluczowe procesy, które mają istotne znaczenie
dla efektywnego rozwoju osobistego i są decydujące w „walce”
o najlepsze głowy. To zaprowadzi nas także do ludzi „za kurtyną”,
którzy są za to odpowiedzialni: pracowników jednostki Human
Resource Development (HRD). Zespół HRD pod kierownictwem
Güntera Senonera składa się ze 132 osób. 34 z nich pracuje
w centralnych oddziałach HRD, krajowych spółek BRVZ, 98 osób
działa w charakterze konsultantów w obszarach koncernu, operacyjnych i centralnych. W ten sposób HRD jest obecny w całym
koncernie i zajmuje się wszelkimi zagadnieniami związanymi z rozwojem
personalnym. HRD wspiera kadrę kierowniczą począwszy od
poszukiwania personelu przez wprowadzenie go w nowe obowiązki
po podnoszenie kwalifikacji i dokształcanie. Co więc kryje się pod
pojęciem rozwoju personalnego? O tym przeczytają Państwo na
kolejnych stronach, gdzie przedstawimy procesy, przybliżymy
problematykę i spróbujemy wzbudzić zainteresowanie tą tematyką
także u Państwa.
132 osoby
w całym
koncernie
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 11
28.05.14 16:05
12
Temat z okładki
www.strabag.com
Co kryje się pod pojęciem
„Human Resource Development”?
O wiele więcej, niż wielu być może przypuszcza... Kto
myśli, że problematyka „rozwoju osobistego” obraca
się głównie wokół zadań rekrutacji nowych koleżanek
i kolegów, ten się myli. Aby móc optymalnie doradzać
i wspierać koncern w materii rozwoju osobistego, trzeba
skupić się na następujących procesach:
−− marketing personalny
−− pozyskanie i wdrożenie nowych pracowników
−− wsparcie kadry kierowniczej i pracowników
−− podnoszenie kwalifikacji zawodowych i szkolenia
Marketing personalny nie oznacza nic innego, jak zapewnienie przedsiębiorstwu zasilenia w wykwalifikowany
i zmotywowany personel w długofalowej perspektywie.
Grupy docelowe stanowią tu zatem już zatrudnieni oraz
przyszli pracownicy.
Korzystamy z instrumentów marketingu personalnego,
aby zaprezentować nas na rynku pracy jako atrakcyjnego
pracodawcę. Przy pomocy odpowiednich ku temu
środków, jak np. Employer Branding czy koncepcja mentoringu, koncern powinien wyróżnić się na tle konkurencji.
Wszystko to są żmudne procesy, które kosztują HRD
wiele „krwi, potu i łez”. Ale już możemy zbierać pierwsze
owoce tej pracy, a te świadczą o tym, że jesteśmy na
właściwej drodze.
−− zarządzanie potencjałem
−− informatyczne wspieranie HRD
Prosimy przeczytać dalej, jeśli chcą Państwo
dowiedzieć się więcej o naszych działaniach!
W tym miejscu nie możemy szczegółowo omówić
merytorycznej strony wszystkich tych procesów, wybraliśmy więc trzy z nich, na które chcemy zwrócić szczególną
uwagę. I co nie mniej ważne, które mogą być dla
Państwa akurat bardzo interesujące: marketing personalny,
podnoszenie kwalifikacji zawodowych & szkolenia oraz
zarządzanie potencjałem. „W tych procesach nastąpiły
niedawno największe zmiany i jesteśmy dumni z możliwości wspierania pracowników na drodze ich rozwoju
tak osobistego, jak i zawodowego”, mówi Günter Senoner.
Wspieramy
w rozwoju
osobistym.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 12
W ubiegłym roku w wiedeńskiej siedzibie odbyło
się pierwsze spotkanie wszystkich pracowników HRD.
28.05.14 16:05
teams. Nr 01 / 2014
Temat z okładki
13
„W walce z innymi przedsiębiorstwami –
o najlepszych pracowników”
W ostatnich latach nastąpił wzrost wymagań nie tylko
wobec poszczególnych pracowników, ale również
wobec przedsiębiorstw. Już zatrudnieni i przyszli pracownicy wybierają swojego pracodawcę według określonych
własnych kryteriów, które pozwalają im najlepiej
identyfikować się z firmą. Ten fakt każe przedsiębiorstwom
prowadzić oprócz klasycznych zmagań z konkurencją
w branży także walkę o zdobycie pozycji najatrakcyjniejszego pracodawcy.
Koło się toczy, pierwszy krok został zrobiony, teraz
należy określić środki potrzebne dla realizacji zamiarów.
W ramach podjętych działań w ścisłej współpracy
z Komunikacją Koncernu i agencją zewnętrzną została
zaprojektowane nowa, jednolita koncepcja stoisk targowych, nowe broszury informacyjne, grafiki wizerunkowe
oraz nowa strona internetowa dotycząca kariery; te
nowe projekty są stopniowo wprowadzane w życie.
W marcu 2012 został powołany do życia projekt
„Employer Branding”, którego celem jest uzyskanie
przez przedsiębiorstwo marki najatrakcyjniejszego
pracodawcy na rynku pracy. „Aby przedsiębiorstwo
mogło trwale odnosić sukcesy, musi znaleźć najlepsze
„głowy” i związać je ze sobą na długi czas”, wyjaśnia
nam Katharina Weissenbacher odpowiedzialna za
proces marketingu personalnego.
Info
W przeprowadzonej wśród studentów kierunków
technicznych, pracowników oraz kadry zarządzającej
w kilku krajach ankiecie zostało zadane pytanie, jakie
cechy przejawia STRABAG jako pracodawca, jak firma
jest postrzegana z zewnątrz i jakie są nasze cele i wizje.
„Po przeanalizowaniu wyników mogliśmy zdefiniować
trzy pojęcia, które powinny nadać nowy kierunek kształtowaniu wizerunku pracodawcy: „różnorodność”,
„wszędzie” i „rozwój””, objaśnia sytuację wyjściową
Senoner.
Nasze usługi
Jeżeli chcą Państwo uzyskać
więcej informacji, prosimy
poświęcić troszkę czasu i poserfować po naszej nowej
stronie internetowej dotyczącej
kariery na www.strabag.com,
zakładka „Kariera”.
Podczas wycieczek i prezentacji
tematycznych możemy wzmacniać
relacje z młodymi ludźmi.
KONTAKT:
Katharina Weissenbacher, BRVZ HRD
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 13
28.05.14 16:05
Temat z okładki
14
www.strabag.com
Nasza recepta na sukces: wspomaganie młodych
ludzi osobistym zaangażowaniem
Martin
Kaftan
Aby móc wyjść naprzeciw szczególnie potrzebom
absolwentów szkół wyższych, HRD i jednostki operacyjne
przygotowały w intensywnej współpracy koncepcję
mentoringu dla studentów, która opiera się na sprawdzonym pomyśle spółki Züblin.
„Dzięki tej akcji jesteśmy nie
tylko na ustach wszystkich – ale
także w ich głowach.”
Pozyskiwanie młodej kadry od zawsze jest bardzo
ważną sprawą dla koncernu. Nie jest to jednak samo
tylko pozyskiwanie, ale też odpowiednie „pielęgnowanie”. Aby zapewnić sobie na przyszłość jeszcze
efektywniejszy nabór absolwentów szkół wyższych
wdrożyliśmy w 2013 w Niemczech i Austrii jednolitą
koncepcję mentoringu dla studentów. Stanowi ona
główny element marketingu na wyższych uczelniach
we wszystkich krajach naszego koncernu.
… sam czuję się trochę odpowiedzialny wobec
młodych ludzi stających na rozdrożu między szkołą
a karierą. W moich czasach możliwość poznania
rozmaitych przedsiębiorstw jeszcze nie istniała.
Dzisiaj natomiast wiele już zmieniło się na plus.
Przed dwoma laty byłem na „Dniu Rekrutacji” w
HTL Mödling. Jest to wydarzenie wysokiej rangi,
podczas którego przedsiębiorstwa i wielkie koncerny z kraju i zagranicy informują o możliwościach
podjęcia pracy. I stwierdzam, że absolwenci zadają
przedsiębiorstwom konkretne pytania i z pełną
świadomością dokonują wyboru dalszej kariery.
Również przez prezentacje tematyczne, wycieczki
czy dni otwartych drzwi możemy nawiązać kontakt
z tymi młodymi ludźmi i uczynić nasze przedsiębiorstwo jeszcze bardziej przejrzystym, jak zresztą
i samą branżę budowlaną. W tym właśnie upatruję
moje zadanie jako mentora: wspierać uczniów
słowem i czynem bazując na moim wieloletnim
doświadczeniu praktycznym w budownictwie.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 14
Jestem
mentorem,
ponieważ…
28.05.14 16:05
teams. Nr 01 / 2014
Temat z okładki
15
Kurt
Rieder
W całym koncernie mamy ok. 54 mentorów pozostających w stałym kontakcie ze studiującymi i profesorami.
Każdy mentor jest przydzielony do jednej lub kilku
placówek oświatowych i dba o kontakty z nią jako
reprezentant koncernu. W ramach gościnnych wykładów,
wycieczek, uczestnictwa w projektach, praktyk lub
wspólnej obecności na targach mentorzy próbują być
do dyspozycji zainteresowanych studentów we wszelkich
kwestiach. „W ten sposób możemy nawiązać rozmowę
z osobami studiującymi i pozyskać je dla nas poprzez
bezpośredni kontakt”, wyjaśnia Kurt Rieder, mentor przy
Wyższej Szkole Zawodowej w Karyntii.
Holger
Sack
… pracuję dla koncernu STRABAG od 24 lat, od 2003
pełnię także funkcję kierowniczą, i dla mnie – obojętnie
w jakiej roli zawodowej się znajdowałem – wspieranie
młodych ludzi w ich rozwoju zawsze miało ogromne
znaczenie – i ma nadal! I tak do moich najbardziej
satysfakcjonujących zadań należy kreatywne naprowadzanie młodych ludzi na rozmaite, dostosowane
do ich możliwości opcje oferowane przez nasze przedsiębiorstwo w zakresie osobistego rozwoju zawodowego. Ponieważ sam studiowałem na Politechnice
w Grazu, to występuję w charakterze mentora przy tej
właśnie uczelni i jednocześnie także przy Wyższej
Szkole Technicznej w Karyntii. Dzięki regularnej wymianie z profesorami i wykładowcami oraz studentami
mogę budować dobre relacje. Przyszli absolwenci
zapoznają się z przedsiębiorstwem, my wcześnie
poznajemy ich i możemy odpowiednio ukierunkować,
wspierać i służyć pomocą. W najlepszym przypadku
możemy ich potem powitać pewnego dnia u nas
w przedsiębiorstwie.
… wielką radość sprawia mi poszukiwanie młodej
kadry już w trakcie studiów w szkole wyższej
w Esslingen w Niemczech i związanie ich z przedsiębiorstwem. Poza tym współpraca z młodymi
i zmotywowanymi inżynierami jest zawsze niezmiernie
emocjonująca.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 15
28.05.14 16:05
16
Temat z okładki
www.strabag.com
„Kto zawsze robi tylko to, co już umie,
pozostanie zawsze tym, kim już jest.”
(Henry Ford, założyciel Ford Motor Company)
Jak już doskonale o tym wiedział Henry Ford, ciągły
rozwój jest podwaliną pełnego sukcesów życia zawodowego. Z tego powodu stawiamy na systematyczne
i efektywne zarządzanie potencjałem w koncernie.
Przy pomocy spójnej procedury systematycznie śledzimy
osoby będące nośnikami potencjału w koncernie
i odpowiednio je wspomagamy. Ten projekt wystartował
z początkiem roku w Austrii – wkrótce dołączą do niego
Niemcy, Szwajcaria i Węgry. Sukcesywnie będzie też
wprowadzany w innych krajach, w których obecny jest
koncern.
dzaniem potencjałem na obszarze całego koncernu.
„Każdy pracownik jest w pierwszej kolejności sam
odpowiedzialny za swoją karierę w koncernie, tu zarządzanie potencjałem niczego nie zmieni”, mówi
Hopfgartner.
Zadaniem kierowników jest należyta ocena pracowników
oraz wspomaganie i wspieranie ich w zawodowej
codzienności. Wyspecjalizowani konsultanci HR pomagają
im w ocenie potencjału i w dalszym procesie. HRD
bierze na siebie przygotowanie kompletu danych, dostarczenie odpowiednich instrumentów, poufne monitorowanie
i jest odpowiedzialny za zapewnienie jakości całego
procesu.
CZERPAĆ Z WŁASNYCH ŹRÓDEŁ
O ile do tej pory management dostrzegał potrzebę
znajdowania i czuwania nad rozwojem osób z potencjałem
raz bardziej, raz mniej, to teraz istnieje jedna spójna
procedura do tego celu i są do dyspozycji odpowiednie
instrumenty. „Odkrycie i wspieranie naszych „High
Potentials” jest absolutnie mocną stroną koncernu, gdyż
w ten sposób możemy obsadzać kluczowe stanowiska
osobami z potencjałem pochodzącymi z własnych, wewnętrznych zasobów”, wyjaśnia nam Susanne Hopfgartner
kierująca procesami kwalifikacji & szkoleń oraz zarzą-
W procesie zarządzania potencjałem wybiera się
ok. 10 – 20% pracowników o poziomach hierarchii od
5 do 3 (wymagane są co najmniej 2 lata przynależności
do koncernu) i przygotowuje ich do kariery w funkcjach
liniowych, kierowników projektów i ekspertów.
KONTAKT:
Susanne Hopfgartner, BRVZ HRD
WEWNĘTRZNE
KARIERA SZCZEBEL PO SZCZEBLU
Dyrektor Oddziału /
Obszaru m /k
Kierownik Grupy m /k
Top Kierownik
Projektu m /k
Senior Kierownik
Projektu m /k
Kierownik Projektu
m /k
Kariera ekspercka
Dyrektor Dyrekcji m /k
Kariera projektowa
1
2
Poziom
3
5
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 16
Ścieżka kariery Ścieżka kariery liniowa
specjalistyczna
Kierownictwo Obszarów Koncernu /Obszarów Centralnych /Jednostek Centralnych
(UBL / ZBL / KSBL)
4
Drogi kariery zostały poszerzone: oprócz
klasycznej kariery liniowej, w której na
pierwszym plan wysuwa się odpowiedzialność kierownicza, można także wybrać
karierę kierownika projektu lub eksperta.
W odróżnieniu od eksperta, który z reguły
posiada wysoki stopień specjalizacji w
swojej dziedzinie, kierownik projektu może
wykorzystać wieloletnie doświadczenie
w zakresie realizacji projektów.
Zarząd STRABAG SE
Top Ekspert m/k
Senior Ekspert m/k
Ekspert m/k
Kierownik budowy, Specjalista ds. finansowych budowy, Główny Majster,
Teamleader, Specjalista m /k
Technik, Specjalista ds. finansowych, Brygadzista, Mistrz, Referent, Specjalista m/k
28.05.14 16:05
teams. Nr 01 / 2014
Temat z okładki
17
W szkoleniach
stawiamy na
naszych wewnętrznych
ekspertów.
Wewnętrzna platforma szkoleniowa
Akademia Koncernu to wirtualna platforma, za pośrednictwem której koleżanki i koledzy
zwięźle przekazują jako wykładowcy swoją wiedzę w najrozmaitszych dziedzinach.
W charakterze prelegentów występują pracownicy spółek serwisowych, centralnych
obszarów i jednostek operacyjnych. Klasycznymi tego przykładami są szkolenie informatyczne dla początkujących, cykl szkoleń finansowo-rachunkowych, czy szkolenia
z zakresu prawa lub techniczne. „Największą zaletą tego modelu jest to, że wewnętrzni
wykładowcy sami są specjalistami i dokładnie wiedzą, jakich informacji potrzebują ich
koleżanki i koledzy. W ten sposób możemy doskonale wykorzystać w koncernie nasze
know-how”, wyjaśnia Hopfgartner założenia Akademii Koncernu. „Na szkolenia
z zakresu rozwoju osobistego i o tematyce specjalistycznej zapraszamy wykwalifikowane
trenerki i trenerów z zewnątrz”, dodaje.
Podręcznik szkoleń Akademii Koncernu zawiera aktualną ofertę z takich dziedzin jak
technika, prawo, ekonomia przedsiębiorstwa, informatyka, osobowość i przywództwo.
Jeśli pojawi się – zgłoszona nawet przez jedną małą jednostkę koncernu – potrzeba
szkolenia szczególnego obejmującego tylko wybrane kwalifikacje, Akademia Koncernu
pomaga w opracowaniu koncepcji, wyborze trenera i przeprowadzeniu szkolenia.
W Austrii, Niemczech, Szwajcarii, Chorwacji, Czechach, Polsce, Rosji, na Węgrzech
i Słowacji wszyscy pracownicy mają dostęp do „podręcznika szkoleń” za pośrednictwem
intranetu STRABAG i mogą sami – w porozumieniu ze swoimi przełożonymi –
zarezerwować kurs przez internet. W 2013 roku zaoferowano i zorganizowano ponad
1800 szkoleń, w których wzięło udział ponad 17 400 uczestników. To odpowiada
liczbie 23 812 dni szkoleniowych w całym koncernie w dziewięciu krajach, w których
jest on obecny.
Zaciekawieni? Przy użyciu goApp w sieci STRAnet mogą Państwo w każdej chwili
otworzyć podręcznik szkoleń Akademii Koncernu online. Najlepiej od razu do niej
zajrzeć i sprawdzić ofertę! Przy tak różnorodnych propozycjach na pewno każdy
znajdzie coś dla siebie.
To był przegląd niektórych tematów
HRD. Zespół HRD chętnie odpowie
na wszelkie pytania i z przyjemnością
udzieli szczegółowych informacji.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 17
28.05.14 16:05
18
Ludzie w firmie STRABAG
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 18
www.strabag.com
28.05.14 16:06
teams. Nr 01 / 2014
Ludzie w firmie STRABAG
19
MY CAŁKIEM PRYWATNIE
„To, co jest
wyobrażalne, jest
także wykonalne!”
Te słowa wypowiedział Albert Einstein
i pokazał, że możliwości twórczej
samorealizacji i rozwoju są nieograniczone. Wśród naszych praß’Pcowników
jest także wiele uzdolnionych i utalentowanych osób.
Świat. Drewno, farby, wełna – jeśli chodzi o hobby, to kreatywność
i fantazja nie znają żadnych granic. Aby podładować własne akumulatory lub wyżyć się kreatywnie, wiele koleżanek i kolegów oddaje
się swoim pasjom rękodzielniczym albo artystycznym.
W naszym pierwszym wydaniu magazynu teams. chcemy Państwu
pokazać, jak przeróżne mogą być zainteresowania. W tej materii
dokonaliśmy ciekawych odkryć w świecie i spośród nadesłanych
historii wybraliśmy komisyjnie czworo pracowników.
Te cztery osoby mają pewne cechy wspólne: kreatywność i pasję
tworzenia Nowego. Słowo „kreatywność” pochodzi od łacińskiego
„creare”, co oznacza tyle co „tworzyć”. A stworzone dzieła mówią
same za siebie. Nasi koledzy i koleżanki pracują przy tym swobodnie
zgodnie z mottem Linusa Carla Paulinga, amerykańskiego chemika:
„Nie trzeba mieć więcej pomysłów niż inni, ale trzeba posiadać
zdolność decydowania, które z tych pomysłów są dobre.”
Na następnych podwójnych stronach nasi pracownicy spróbują
zafascynować i zainspirować Państwa bogactwem swoich pomysłów.
Być może odnajdą Państwo siebie w tej czy innej osobie i sami
przystąpią do dzieła?
Nad´a Robotová jako
dziecko obserwowała
swoich rodziców i
dziadków przy różnych
pracach ręcznych – to
rozbudziło tę pasję
w niej samej.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 19
28.05.14 16:06
20
Ludzie w firmie STRABAG
www.strabag.com
Naďa Robotová
DZIAŁ:
Ubezpieczenia pojazdów
KONCERN:
BRVZ, s.r.o.
KRAJ:
Słowacja
Nad´a Robotová pracuje od ok. sześciu
lat w firmie koncernu, BRVZ, s.r.o. w dziale
ubezpieczeń. Od małego pasjonowała
się ręcznymi robótkami. „Zaszczepili to we
mnie moi rodzice i dziadkowie. Chętnie
obserwowałam ich przy pracy”, opowiada.
Już w szkole podstawowej uczęszczała na
zajęcia kółka plastycznego, gdzie zetknęła
się z różnymi technikami artystycznymi.
Później samodzielnie rozwijała swoje zdolności manualne w domu, eksperymentowała,
ciągle zajmowała się różnymi robótkami
i tak zostało jej do dzisiaj. Po dłuższym
okresie, w którym poświęciła się wykonywaniu wyłącznie biżuterii, przeszła do
wyrobu broszek. „Moim zdaniem to najlepszy
dodatek do ubioru – taka drobna, przenośna
rzecz w najrozmaitszych formach i kolorach.
Broszki można przypinać do czego się
chce, do bluzki, marynarki, kurtki, szala albo
torebki. Potrafią ożywić nawet najzwyklejszą
koszulkę”, mówi pasjonatka robótek.
Pierwsze broszki wykonywała dla przyjemności dla członków rodziny, jako prezenty
dla przyjaciół i ich znajomych. Najpierw ma
pomysł, który przenosi na papier, a potem
zaczyna dobierać kolory i koraliki. „Najczęściej nie dostrzegam ani upływu czasu, ani
zmęczenia i nie przestaję pracować, dopóki
broszka nie jest gotowa. Zastanawiam się
nad każdym kwiatkiem, niteczką, każdym
koralikiem i cieszę się z każdej dopracowanej
w najdrobniejszych szczegółach ozdoby,
której oddaję kawałek mojej duszy. Teraz
przygotowuję się do roli matki i już mam
głowę pełną pomysłów, przez ich urzeczywistnienie pragnę wzbogacić świat mojego
dziecka”, mówi Robotová.
Nad´a Robotová chętnie wykonuje broszki dla przyjaciół
i krewnych – bardziej osobisty prezent już chyba być nie może.
Hans Brück
Budowanie modeli samolotów i statków
fascynowało Hansa Brücka od zawsze.
„Widzę te modele jako przeciwstawienie
dzisiejszemu wysoce stechnizowanemu
światu. Odkrywcy i żeglarze samotnie
opływający świat z kompasem na drewnianych żaglowcach, jak Kolumb czy
Thomas Cook – przy budowie modeli
rozmyślam o odwadze tych śmiałków.
Modelarstwo jest doskonałe do oderwania
się od codzienności i psychicznego
odprężenia”, mówi.
trochę czasu, gdyż po pracy zawodowej
i życiu rodzinnym rzadko udaje mu się
wygospodarować więcej niż tylko parę
godzin w tygodniu na uprawianie swego
hobby. „Model, jaki buduję w danym czasie,
jest zawsze moim ulubionym – inaczej nie
inwestowałbym w to tyle czasu. Mój aktualny
i dotychczas największy projekt to angielski
galeon z końca XVI wieku. Ma długość
prawie jednego metra i jest dwa razy większy
od dotychczasowych obiektów. Kadłub
i maszty są już załatwione – teraz pracuję
nad takielunkiem i żaglami, model będzie
gotowy po dobrych sześciu latach. Ale
w szufladzie leżą już kolejne plany”, mówi
Brück.
DZIAŁ:
Infrastruktura
hostingowa
KONCERN:
BRVZ Stuttgart
KRAJ:
Niemcy
Już jako uczeń zaczął sklejać plastikowe
modele statków, cała ich flota nadal cumuje
w pokojowej witrynie w domu jego rodziców.
Później przyszedł czas na zdalnie sterowane
okręty i samoloty. W 1987 zbudował swój
pierwszy model żaglówki. Przed paroma laty
nasz modelarz przesiadł się na drewniane
żaglowce z XVI i XVII wieku. Te drewniane
modele można kupić w postaci kompletnych
zestawów modelarskich albo można nabyć
sam plan budowy i każdą część wykonywać
całkowicie ręcznie. Taki projekt pochłania
Hans Brück ma zamiłowanie do detali: jego pasją jest
modelarstwo.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 20
28.05.14 16:06
teams. Nr 01 / 2014
Ludzie w firmie STRABAG
DZIAŁ:
Nieruchomości /
Ubezpieczenia
KONCERN:
BRVZ GmbH
KRAJ:
Austria
Doris Malik
Doris Malik pracuje w koncernie STRABAG
od prawie 20 lat i posiada pokaźną kolekcję
własnoręcznie wydzierganych ubrań.
Bowiem właśnie robienie na drutach i szydełkowanie są jej osobistą pasją już od czasów
szkolnych. Odziedziczyła ją w genach, ponieważ jej matka od dziesiątek lat z równym
zapałem oddaje się temu hobby.
Doris Malik: unikatowa,
jak jej własnoręcznie
wydziergane ubrania.
Chętnie zakłada swoje kreacje do biura –
i otrzymuje za nie wiele komplementów oraz
pytań o produkcję na masową skalę. „Ale
naprawdę uprawiam to hobby tylko dla
siebie”, podkreśla i opowiada: „Najbardziej
lubię stonowane barwy, jak kolory ziemi
i pastelowe odcienie. Niezmiernie rzadko
21
pracuję z krzykliwymi, jaskrawymi kolorami.
Ale raz odważyłam się za namową koleżanki
na zrobienie rażąco różowego swetra.” Do
jej ulubionych strojów należą sukienki, swetry,
kamizelki, a także kubraczki. Czapki i szale
też nie są jej obce. Na przestrzeni roku trochę
się tego uzbiera – rocznie Doris wykonuje
około 15 modeli. Jest też jeden strój, który
leży jej szczególnie na sercu. Mianowicie
przed wielu laty wydziergała ludowy kubraczek
dla swojej córki. W kubraczek wplotła gęsi
z gęsiareczką i gęsiarzem i wyhaftowała
kwiaty. To jest jej osobiste arcydzieło, ale też
wymagało najwięcej wysiłku.
Każda kreacja jest unikatowa, ponieważ
sama projektuje wzory na druty i szydełko.
Inspiracje czerpie niejednokrotnie z gotowych
wzorów, które modyfikuje wedle własnego
upodobania. „Moje hobby pozwala mi
zachować balans po męczącym dniu pracy,
mogę się przy nim doskonale zrelaksować.
Może uda mi się jeszcze przekonać moją
córkę do mojego hobby, aby kontynuować
naszą ‚tradycję rodzinną’”, mówi śmiejąc się.
Konrad Gralewski
„Od najmłodszych lat lubiłem rysować
i malować, a w szkole podstawowej zdarzało
się, że na zajęciach plastycznych robiłem
rysunki za kolegów” – opowiada Konrad
Gralewski uśmiechając się pod nosem. Od
pięciu lat pracuje w Dziale Kalkulacji warszawskiego oddziału firmy STRABAG, a od
roku jest uczestnikiem Akademii Kierownika
Projektu. W Dziale Kalkulacji jest odpowiedzialny za przygotowanie ofert przetargowych
budownictwa kubaturowego. Kalkuluje
różnego rodzaju obiekty, jak biurowce, hale
magazynowe, budynki mieszkalne.
Z wykształcenia inżynier budownictwa,
absolwent Politechniki Warszawskiej. Pięć
lat temu postanowił, że kupi sobie sztalugę
i farby olejne. Tak zaczęła się jego pasja.
Początkowo malowanie miało być dobrym
pomysłem na spędzanie długich zimowych
wieczorów. W tym czasie powstała większość
jego prac. Ale potem nie mógł już sobie
wyobrazić swojego życia bez sztuki. Malowaniem zaraził nawet swoją żonę, która
również ma za sobą pierwsze malarskie
próby.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 21
DZIAŁ:
Kalkulacja projektów
budowlanych
KONCERN:
STRABAG Sp. z o.o.
KRAJ:
Polska
Pusta ściana w mieszkaniu zainspirowała
go do stworzenia kompozycji z filcu. Na
powierzchni o dł. 180 cm rozpostarł materiał,
a potem wycinał niewielkie płatki i zszywał
je, a potem przymocowywał do tej powierzchni. W ten sposób powstała ciekawa
kompozycja kwiatowa. Teraz kwiat zawisł
w pokoju jego córki, a artysta kipi już nowymi
pomysłami: przygotowana rama czeka na
Pusta ściana w mieszkaniu
zainspirowała Konrada
Gralewskiego do tego
oryginalnego dzieła.
następne dzieło. W tej chwili Gralewski
zbiera różne rodzaje filcu. Na powierzchni
o wymiarach 135 x 92 cm chce stworzyć
abstrakcję złożoną z dwunastu okrągłych
elementów filcowych.
28.05.14 16:06
22
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
WDROŻENIE
Lean – koncentracja na optymalizacji procesów
„POŁUDNIE + WSCHÓD będzie Lean” – pod tym hasłem odbył się w
marcu kongres, na którym szefom obszaru Południe + Wschód został
zaprezentowany nowy model symulacyjny dla budownictwa ogólnego. Pierwszy krok do konsekwentnego wdrożenia systemu optymalizacji procesów systemu został zrobiony.
Świat. Obecni na kongresie szefowie obszarów zdawali
się być przekonani do nowego modelu symulacyjnego.
W oparciu o model można było namacalnie poznać
różnice między klasycznym schematem realizacji inwestycji
a zsynchronizowanym i sterowanym procesem budowy
oraz wynikającymi stąd rezultatami i korzyściami
(objawiającymi się w szczególności zrównoważonym
polepszeniem wyników).
Dzięki nieograniczonym możliwościom wykorzystania –
w każdej fazie projektu i w rozmaitych obszarach
zastosowania – system Lean jest naszą drogą do
prowadzenia budowy w optymalny sposób. Systematyczna optymalizacja procesów jest głównym zadaniem
dla całej kadry menedżerskiej obszaru POŁUDNIE +
WSCHÓD. To dotyczy wszystkich procesów operacyjnych – zarówno w budownictwie infrastruktury, jak również
w budownictwie ogólnym i inżynieryjnym – począwszy
od wykonania projektu, zakupu materiałów i przygotowania
prac przez realizację robót po przekazanie gotowego
obiektu zleceniodawcy.
Lean stanowi doskonały instrument do podniesienia
efektywności w koncernie.
Obszar Centralny BPM będzie
nam towarzyszyć w drodze do
operacyjnej doskonałości poprzez Lean. Pragniemy zachęcić
wszystkie koleżanki i kolegów
do aktywnej współpracy –
niech Państwo też staną się
częścią postępu.
Siegfried Wanker, członek Zarządu
STRABAG SE
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 22
28.05.14 16:06
Jednostki STRABAG
17 marca 2014 szefom obszaru Południe+Wschód został
zaprezentowany nowy model symulacyjny dla budownictwa
ogólnego.
teams. Nr 01 / 2014
23
Kolumna asfaltująca: roboty związane z asfaltowaniem
przy wykonywaniu nawierzchni jezdni. Z przodu na zdjęciu
rozściełacz, w tle ciężarówki z mieszanką bitumiczną.
INFO
CZYM JEST LEAN W BUDOWNICTWIE OGÓLNYM?
We współpracy z naszymi podwykonawcami, biurami projektowymi i zleceniodawcami
chcemy stworzyć warunki prawdziwej współpracy. Podczas wspólnych warsztatów razem
opracowujemy i optymalizujemy harmonogramy i plany przebiegu procesów. Przy użyciu
prostych środków, takich jak prospekty na ścianach i samoprzylepne kartki można lepiej
unaocznić przebiegające procesy. Dzięki temu odczuwalnie polepszają się komunikacja
i przejrzystość – dwa istotne elementy naszej pracy – na budowach.
Obszar Centralny BPM w ścisłej współpracy z kierownikami
budowy i majstrami dostosował zasady zarządzania
Lean do potrzeb koncernu i opracował system Lean dla
prowadzenia budów w zakresie budownictwa ogólnego.
Kluczowym elementem jest przy tym konsekwentna
synchronizacja procesów budowlanych w skojarzeniu
z optymalnym cyklem realizacji kolejnych robót.
W koncernie ten rozbudowany system nazywany jest
także „projektem synchronicznym i sterowaniem
synchronicznym”. Nasz wypróbowany w praktyce system
Lean wykorzystuje się w sposób nieograniczony zarówno
w budownictwie mieszkaniowym, biurowym, jak też
specjalnym – od fazy projektu przez stan surowy, fazę
wykończenia po przekazanie gotowego obiektu
zleceniodawcy.
KONTAKT:
Jörg Altner, Dyr. BPM
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 23
28.05.14 16:06
24
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
ANALIZA OSOBISTA
Przedmiot badań: ile czasu potrzebujemy
na realizację naszych zadań?
Chyba żaden inny zespół nie musi umieć sprawniej żonglować
nieprzewidywalnymi zdarzeniami niż ekipa na budowie. Po
raz pierwszy te działania zostały przeanalizowane i skwantyfikowane.
Austria. Realizacja projektów budowlanych i organizacja
prac na budowie są naszpikowane nieprzewidywalnymi
i nieplanowanymi zdarzeniami. W ramach dwóch niezależnych projektów badawczych został przeanalizowany
profil operacji wykonywanych przez ekipę zatrudnioną
na budowie w celu dokonania po raz pierwszy kwantyfikacji kompleksowego zakresu zadań. Analiza czynności
zawodowych jest uważana za ważną przesłankę do
ustalenia wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych
i kompetencji zatrudnianych pracowników. Głównym
celem tego studium jest analiza procesów roboczych,
wskazanie słabych punktów, a przez to dążenie do
uzyskania lepszych wyników pracy.
Gdy budowa ruszyła,
zespół składał się
początkowo z 14 pracowników wspomaganych
przez ekspertów.
W związku z warunkami umowy (118 terminów kar
umownych, krótki czas budowy głównego obiektu przy
utrzymaniu bieżącego ruchu kolejowego i permanentne
wykonywanie usług przez firmy trzecie) realizacja projektu budowy Dworca Głównego w Wiedniu już przy fazie
ofertowania nie pozostawiała praktycznie miejsca na
uchybienia w zakresie wydajności pracy.
Aby sprostać wymaganiom, konsorcjum HBF Wien
(udział koncernu STRABAG 36 %) już od samego początku powołało działający proaktywnie zespół projekto-
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 24
wy o dobrej strukturze organizacyjnej. „Dzięki temu
mogliśmy zrealizować dotychczasowe ok. 85 % całego
zakresu robót określonego w głównej części zlecenia
terminowo i ku pełnej satysfakcji wszystkich uczestników
procesu budowy, wskutek czego zostały nam udzielone
kolejne zlecenia, a ogólna wartość kontraktu wzrosła
w rozliczeniu o 35 %”, reasumuje Martin Hörhan, Kierownik
Grupy Przygotowania Produkcji.
Gdy budowa ruszyła, zespół składał się początkowo
z 14 osób (zespół kierownictwa projektu i zespół służby
zewnętrznej) wspomaganych przez ekspertów z obszarów
Controllingu, Harmonogramu Budowy, Przygotowania
Produkcji, Contract Management i Rozliczeń. Podstawę
terminowej realizacji robót budowlanych stanowił schemat
organizacyjny z dobrze opracowaną strukturą, aktywna
matryca podziału obowiązków i zdyscyplinowane korzystanie ze wspólnego banku danych projektu. W celu
określenia ilości czasu potrzebnej na wykonywanie
poszczególnych działań cząstkowych i odbywanie narad
przeprowadzono na podstawie matrycy podziału obowiązków dwie ankiety wśród całego personelu zatrudnionego
przy budowie, jedną na początku budowy, drugą w
dalszym toku jej trwania. W matrycy określono 157 czynności, w ankiecie pracownicy podawali czas potrzebny
na ich wykonanie. W ten sposób powstał indywidualny
Realizacja projektu Dworca Głównego w Wiedniu nie pozostawiała
w związku z warunkami umowy praktycznie miejsca na uchybienia
w zakresie wydajności pracy.
28.05.14 16:06
teams. Nr 01 / 2014
Jednostki STRABAG
25
Filary sukcesu: silny zespół początkowy,
silne kierownictwo projektu, zaangażowanie ekspertów, doświadczony zespół
rozliczeń, wysoka motywacja dzięki
sprawnej strukturze.
profil czynności dla każdego członka zespołu. Uzupełnienie do tych wyników stanowiła wzajemna intensywna
komunikacja pomiędzy koleżankami i kolegami oraz
narady.
12 % CZASU PRACY ZOSTAJE NA „INNE”
Wyniki dla projektu wiedeńskiego Dworca Głównego
pokazują, że na poszczególne grupy zadaniowe przypada między 3 % a 16 % czasu oraz że pomimo podziału
zadań w sposób ustrukturyzowany 12 % czasu przypada na pozycję „Inne”. Ta ostatnia wartość świadczy o
zapasie czasu pozwalającym zareagować na nieprzewidziane zdarzenia i możliwości zarządzania nakładem
czasu w niewielkim stopniu.
Inne
12 %
Narady
12 %
Procesy
finansowe
12 %
Rozliczenia
11 %
Wykonawstwo
16 %
Controlling
13 %
Przygotowanie
Umowa Produkcji
10 %
7%
Przebieg planu 3 %
Organizacja
nadrzędna 4 %
Prawie równolegle w innym badaniu analizowano empirycznie działania kierowników budów w projektach
z zakresu budownictwa ogólnego (wartość zlecenia od
4 mln €) i uzupełniono obserwacjami ilościowymi.
W badaniu uczestniczyło ogółem 43 kierowników budów
i siedem osób z nadrzędnych kadr kierowniczych (naczelni
kierownicy budów, dyrektorzy obszarów) czterech
przedsiębiorstw budowlanych. Wyniki obserwacji opierają
się na około 3659 godzinach, co odpowiada około
dwóm latom pracy.
„Wprawdzie teraz można porównać oba te badania
ze sobą jedynie w ograniczonym zakresie, jednak wyniki
i uzyskana wiedza mogą pomóc w zoptymalizowaniu
samodzielnej organizacji zadań na budowach. Dodatkowo
można również na ich podstawie określić wskazówki
dotyczące ewentualnej potrzeby restrukturyzacji lub
doszkolenia”, wyjaśnia Hörhan. Za filary sukcesu można
uznać silny zespół początkowy, silne kierownictwo
projektu, zaangażowanie ekspertów, doświadczony
zespół rozliczeń oraz wysoką motywację dzięki sprawnej
strukturze.
Dalsze badania są już w planach.
KONTAKT:
Martin Hörhan, Centralny Dział Techniczny,
Operacyjne Przygotowanie Produkcji
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 25
28.05.14 16:06
26
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
KONSTRUKTYWNA WSPÓŁPRACA
Praca w partnerstwie jako model
na przyszłość
Już od połowy roku 2012 STRABAG Budownictwo Infrastruktury
w Niemczech oferuje prywatnym zleceniodawcom model partnerski –
STRABAG teamconcept. Jak funkcjonuje ten model i jakie korzyści
z niego płyną, zdradzi nam Joachim Dillenburger, szef zespołu
roboczego STRABAG teamconcept.
Panie Dillenburger, proszę nam wyjaśnić, jak funkcjonuje ten model.
Model bazuje na partnerstwie. Cele projektu obu stron
kontraktu są na pierwszym planie – tym sposobem obie
strony jadą na jednym wózku i wzajemnie zobowiązują
się do osiągnięcia celów również drugiej strony. To
wspiera opartą na zaufaniu współpracę oraz otwartą
i szczerą komunikację.
Co właściwie skłoniło Budownictwo Infrastruktury
do zastosowania tego modelu?
Doszliśmy do punktu, w którym sami siebie zapytaliśmy
krytycznie, czy rzeczywista, wszechstronna praktyka
budowlana jest tak przyszłościowa. Uważamy, że jest
za mało partnerstwa i że współpraca na partnerskich
zasadach może istotnie zoptymalizować procesy budowlane – w interesie wszystkich stron w nich uczestniczących.
Jak mogę sobie to wyobrazić – w jaki sposób mogą
być polepszone procesy?
Całkiem zwyczajnie: niejasne opisy robót i wadliwe
projekty często prowadzą do rozbieżności w interpretacji
kontraktu. A to jest podstawą dla rodzących konflikty
negocjacji z inwestorem. Wszystko to jest marnotrawstwem zasobów bez tworzenia wartości dodanej – po
prostu „stracony czas”, który wskutek przekroczenia
terminów pociąga za sobą też wysokie koszty. Taki sposób
postępowania przestaje być już zgodny z duchem
czasu. Konieczna jest zmiana myślenia.
„Zmiana myślenia” – co należy przez to rozumieć?
Zasady Udzielania Zamówień i Zawierania Umów zdominowały nasz sposób postępowania na co dzień –
musimy wyłamać się z tych sztywnych ram i na nowo
nauczyć się organizacji według modelu partnerstwa.
Tylko specjalnie wyszkoleni pracownicy mogą zajmować
się akwizycją projektów według modelu teamconcept.
Dodatkowo są też dostępne podręczniki służące pomocą.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 26
Jakie korzyści płyną stąd dla zleceniodawcy?
Jesteśmy elastyczni i możemy łatwiej reagować na
życzenia klienta. Jasne korzyści to redukcja kosztów,
pewność dotrzymania terminów, zmniejszenie ryzyka,
podniesienie jakości oraz zrównoważony rozwój.
A na ile to się opłaca firmie STRABAG?
Oczekujemy stosownego wynagrodzenia za nasze
usługi – bez nieuczciwych warunków umowy, przerzucania
ryzyka na jedną tylko stronę i generowania konfliktów.
Chcemy optymalnego planowania i efektywnego przebiegu
procesu budowlanego, tak aby obie strony umowy były
usatysfakcjonowane.
28.05.14 16:06
Jednostki STRABAG
teams. Nr 01 / 2014
27
„Obie strony umowy
muszą być wewnętrznie
nastawione na partnerstwo.
To trudne: teamconcept
jest innym światem,
wymagającym zmiany
myślenia.”
Joachim Dillenburger, dyrektor grupy
roboczej STRABAG teamconcept
STRABAG musi być
włączony już w fazę
projektowania – jedną
z najważniejszych faz
w realizacji projektu
w ogóle.
KONTAKT:
Joachim Dillenburger,
Dyrekcja Nadrenia-Palatynat Hesja
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 27
28.05.14 16:07
28
Jednostki STRABAG
www.strabag.com
USŁUGI TRANSPORTOWE I SPEDYCYJNE (TSL)
Nasza misja: we właściwym czasie,
we właściwym miejscu
Urządzenie nowego placu budowy często jest potężnym wysiłkiem
logistycznym. Gdy już się wie, czego się potrzebuje, pojawia
się pytanie: jak to dostanę, i to możliwe najszybciej i najtaniej?
Magazyn teams. przeprowadził rozmowę z Jörgiem Techtem
i Alfredem Gollubichem: naszymi specjalistami w sprawach logistyki.
Alfred Gollubich (z lewej)
jest specjalistą w zakresie
transportu kolejowego,
morskiego, powietrznego
i multimodalnego, Jörg
Tech (z prawej) – w zakresie
transportu ciężarowego.
Reinhardt Jünemann nie sformułowałby tego trafniej:
„Zlecenie logistyczne polega na tym, aby dostarczyć
właściwą ilość właściwych obiektów na właściwe
miejsce, we właściwym momencie, właściwej jakości,
po właściwych kosztach. Niełatwe zadanie – jak
udaje się Panom tego dokonywać?
Dział Usług Transportowych i Spedycyjnych (TSL)
specjalizuje się w zagadnieniach logistycznych i obejmuje
swym zasięgiem cały koncern. To oznacza, że oferujemy
wsparcie w transportach wszelkiego rodzaju na całym
świecie. Nie jest przy tym istotne, czy chodzi tylko o jedną
paletę czy o logistyczną realizację całego projektu.
Jak należy rozumieć „logistyczną realizację całego
projektu”?
Otóż, na życzenie możemy włączyć się już w fazie
planowania i kalkulacji, co jest ze wszech miar słuszne.
Ale jesteśmy do dyspozycji także w przypadku bieżących
lub w razie nagłych potrzeb transportowych. Naturalnie
możemy też towarzyszyć w negocjacjach umów ramowych
z przewoźnikami lub w przetargach. Posiadamy spore
doświadczenie na tym polu, nasz wkład będzie na pewno
cenny.
Jakie są moje konkretne korzyści, gdy już zdecyduję
się na współpracę z Wami?
To, że my – w odróżnieniu do zwykłej firmy spedycyjnej –
wnosimy naszą wartość dodaną poprzez świadczenie
dodatkowych usług serwisowych, oznacza z jednej
strony oszczędność czasu dla osób prowadzących
działania operacyjne: przyjmujemy zapytanie i troszczymy
się o realizację i rozwiązanie wszelkich kwestii związanych
z transportem. A z drugiej strony: jesteśmy z wykształcenia logistykami z wieloletnim doświadczeniem w tej
branży. Znamy rynek, mocne i słabe strony partnerów
logistycznych i oczywiście także ich triki. Dzięki temu
jesteśmy w stanie działać jak najkorzystniej dla osób
prowadzących działania operacyjne i podnosić jakość.
Czy mogą Panowie wymienić nam kilka już zrealizowanych lub aktualnych projektów?
Aktualnie organizujemy np. transporty urządzeń drogą
morską do Ghany i Chin. Ale największą atrakcją były
na pewno transport dwóch maszyn do wiercenia tuneli
dla grupy roboczej realizującej budowę tunelu Koralm
w Deutschlandsberg i logistyka elementów elewacji dla
EOD i DC Tower w Wiedniu. By wymienić tylko kilka
przykładów.
Co mam zrobić, gdy chcę zorganizować transport?
Po prostu skontaktować się z nami i w rozmowie możemy
wyjaśnić dalszy tok postępowania.
KONTAKT:
Jörg Techt i Alfred Gollubich,
Dyrekcja Zaopatrzenie, TSL
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 28
28.05.14 16:07
Jednostki STRABAG
teams. Nr 01 / 2014
29
OPTYMALIZACJA JAKOŚCI
Co-Qualify: trening wewnątrzfirmowy
ku satysfakcji klienta & dla sukcesu
Postęp i optymalizacja są możliwe dopiero poprzez transfer wiedzy.
Zachęcona do podnoszenia jakości Dyrekcja Centrum opracowała
koncepcję treningu wewnątrzfirmowego pod nazwą „Co-Qualify”.
Niemcy. Nazwa „Co-Qualify” składa się z dwóch wyrażeń:
„Co” oznaczającego współpracę (Cooperation) i „Qualify”
oznaczającego jakość i kwalifikacje (Qualität i Qualifizierung).
Z całym mnóstwem specyficznych narzędzi Co-Qualify
pracownicy mają teraz do dyspozycji kompleksowy zestaw
szkoleń, warsztatów i konkretnych środków pomocniczych.
Infolinia Co-Qualify na przykład udostępnia kontakt
z ekspertami dającymi wsparcie na polu bezpieczeństwa
i higieny pracy, zarządzania reklamacjami, zapewnienia
jakości, pomocy dla inwestorów i treningu młodych
profesjonalistów.
wiedza powinna przetaczać się także na inne budowy –
o podobnej specyfice inwestycji. W ten sposób cenne
doświadczenia pojedynczych osób mogą stać się
dostępne i użyteczne dla wszystkich.
Koncepcja ta nie jest już praktykowana tylko na obszarze
jednej Dyrekcji Centrum. Do tej pory także inne dyrekcje
są żywo zainteresowane wprowadzeniem Co-Qualify
u siebie.
Dużym zainteresowaniem cieszą się porady Co-Qualify.
Przy ich pomocy przenosimy zasadę jak najlepszej
realizacji bezpośrednio na plac budowy. Porady zawierają
istotne know-how, które dotąd było być może dostępne
i wykorzystywane w Dyrekcji tylko w niektórych miejscach.
Za pośrednictwem sieci STRAnet i poczty elektronicznej
ta wiedza dociera teraz systematycznie do wszystkich
koleżanek i kolegów, którzy mogą z niej korzystać przy
wykonywaniu swoich zadań.
„Co-Qualify stanowi cenną pomoc także przy wdrażaniu aktualnych strategii koncernu.”
Obecnie odbywają się ukierunkowane szkolenia w celu
wdrożenia narzędzia zarządzania usterkami M3. w ten
sposób zespół Co-Qualify wnosi istotny wkład w zredukowanie wysiłków organizacyjnych, jakich zwykle wymaga
usuwanie usterek. Zasadniczo wykorzystujemy szkolenia
Co-Qualify jako efektywną metodę stałego utrzymywania
aktualnego poziomu wiedzy technicznej u naszych
kierowników budów. A ponieważ warsztaty i szkolenia,
jeśli to możliwe, odbywają się w godzinach popołudniowych, docieramy w rzeczy samej do większości z nich.
Czy udało się nam
wzbudzić także Państwa
zainteresowanie? Mogą
Państwo sami zapoznać
się z tą tematyką
w STRAnet lub nawiązać kontakt z nami
poprzez infolinię CoQualify 0800 78 25 439.
Jednym z głównych składników koncepcji Co-Qualify
są również wizyty na budowach. W osobistej rozmowie
analizujemy problemy i opracowujemy konkretne rozwiązania. Zgodnie z zasadą śnieżnej kuli ta specjalistyczna
KONTAKT:
Carl Dittgen,
Dyrekcja Centrum
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 29
28.05.14 16:07
30
Projekty Północ + Zachód
www.strabag.com
REWITALIZACJA
Nowe centrum metropolii
Katowice – serce 2,5-milionowej aglomeracji są miastem
na wysokim poziomie europejskim, w którym nowoczesność
nawiązuje do tradycji.
Polska. Dobrym przykładem doskonałego połączenia
tych dwóch aspektów jest zrealizowany przez STRABAG
projekt rewitalizacji centrum Katowic. W ramach realizacji
powstał jeden z najnowocześniejszych dworców kolejowych w Polsce, dworzec Katowice Osobowa, zintegrowany z centrum handlowo-rozrywkowo-biurowym
i tunelem komunikacyjnym.
REWITALIZACJA CENTRUM MIASTA
Katowice położone są w centrum wysoce zurbanizowanego obszaru górnośląskiej aglomeracji i mają aspiracje
do bycia stolicą nowopowstającej Metropolii Silesia
(łac. Silesia – Śląsk). Z biegiem czasu zmienił się zdominowany pierwotnie przez przemysł górniczy charakter
miasta. Wiele kopalni zostało zamkniętych i przeobraziło
się w miejsca kultury i rozrywki, gdzie powstają galerie
sztuki, teatry i muzea. Jako przyszła stolica Metropolii
Silesia Katowice potrzebują wielofunkcyjnego centrum.
Rewitalizacja śródmieścia jest wyzwaniem wyjątkowym
w skali kraju. Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG
Sp. z o.o., potwierdza: „Od blisko 200 lat STRABAG
rozwija i buduje infrastrukturę na całym świecie. Zmieniamy
oblicze Europy, ale wyjątkowo wyraźnie widzę to właśnie
tutaj, w Katowicach. STRABAG stworzył tu na 200 tys.
m2 funkcjonalną i tętniącą życiem przestrzeń miejską”.
Info
Znaczenie Katowic
Katowice są najważniejszym ośrodkiem
gospodarczym, akademickim i kulturalnym
centralnej części południowej Polski.
To stolica Województwa Śląskiego,
jednego z najmniejszych, ale najbardziej
zaludnionych obszarów Polski. Średnia
gęstość zaludnienia jest tu trzykrotnie
większa niż w innych częściach kraju.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 30
INNOWACYJNOŚĆ I POSZANOWANIE TRADYCJI
Nowy katowicki dworzec jest jednym z największych
węzłów komunikacji kolejowej w Polsce – każdego dnia
przyjmuje ponad 500 pociągów i blisko 33 tys. osób,
czyli ponad 6 tys. pociągów i 12 mln osób rocznie.
Powierzchnia całkowita dworca wynosi 6 tys. m2. Jest
dobrze zorganizowana i przystosowana do potrzeb
wszystkich użytkowników, zwłaszcza osób starszych
i niepełnosprawnych. Budynek starego dworca kolejowego pochodził z 1972 roku. Jego charakterystyczną
cechą były efektowne formy wielkich żelbetowych słupów
w kształcie kielichów. Jako najbardziej wartościowe
i niepowtarzalne elementy dawnego obiektu zostały one
odtworzone i wbudowane w nowy dworzec i galerię.
Przy rekonstrukcji 16 „kielichów” zastosowano technologię poszycia deskowania sprzed 40 lat.
W BLASKU FANTAZYJNEJ ILUMINACJI
Skalę wyzwania wyznaczyły przede wszystkim ogromne
rozmiary inwestycji. Na trzyhektarowej działce stanęła
potężna bryła architektoniczna zlokalizowana na sześciu
poziomach. Z dworcem kolejowym zintegrowane jest
nowoczesne centrum handlowo-usługowe, Galeria
Katowicka. Powierzchnia komercyjna obiektu wynosi
52 tys. m2. Na trzech kondygnacjach naziemnych
i jednej podziemnej powstało 250 sklepów i punktów
usługowych oraz kompleks kinowy z dziesięcioma salami
projekcyjnymi. Na pozostałych dwóch kondygnacjach
podziemnych wybudowano dwupoziomowy parking na
1200 miejsc postojowych. Efektownym elementem
architektonicznym galerii jest ponad 70-metrowa fasada
o powierzchni ponad 3600 m2. Między elewacją a betonowymi ścianami budynku zamontowano system lamp.
Ich światło przedostaje się na zewnątrz przez dziesiątki
tysięcy otworów w stalowych panelach i daje efekt pięknej
iluminacji. Poprzez możliwość zmiany barwy podświetlenia
elewacji w zależności od okazji obiekt może prezentować
się w różnych odsłonach kolorystycznych.
Kompleks w Katowicach należy ze względu na
swe rozmiary i skomplikowane wymagania budowlane
do najbardziej niezwykłych i złożonych projektów
zrealizowanych przez STRABAG w Polsce. Podczas
budowy zastosowano najnowsze zdobycze techniki oraz
energooszczędne, przyjazne środowisku rozwiązania
technologiczne. „To wyzwanie inżynierskie, które stworzyło
możliwość wykorzystania pełnego spektrum potencjału
i kompetencji koncernu STRABAG”, wyjaśnia Dyrektor
Kontraktu Artur Szarwiło.
28.05.14 16:07
Projekty Północ + Zachód
teams. Nr 01 / 2014
31
WARTOŚĆ ZLECENIA:
110 mln €
CZAS BUDOWY:
grudzień 2010–wrzesień 2013
NA BUDOWIE:
do 1200 osób
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA:
27 000 m2
Światło przedostaje się
na zewnątrz przez
dziesiątki tysięcy otworów
i daje efekt przepięknej
iluminacji.
Wystrój wnętrz jest minimalistyczny. Dominują czerń i biel. Wzrok przyciąga biała okładzina
ścienna i instalacje podwieszone pod betonowym stropem.
Wyzwanie spośród wielu: wierne odtworzenie betonowych
słupów Dworca Głównego w kształcie kielichów z roku 1970.
KONTAKT:
Artur Szarwiło, Dyr. Budownictwo
Ogólne (PP), Polska
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 31
28.05.14 16:07
Projekty Północ + Zachód
32
www.strabag.com
BUDOWNICTWO OGÓLNE POLSKA/CENTRALNY DZIAŁ TECHNICZNY
Most wyznacza nowe standardy
9 grudnia 2013 r. został oddany do użytku największy łukowy most
w Polsce – most drogowy przez rzekę Wisłę w Toruniu. Jako jeden
z najnowocześniejszych mostów w Europie nie tylko łączy oba brzegi
rzeki, ale wyznacza też innowacyjny, nowy europejski standard
współpracy: fachowy personel z Polski, Austrii, Holandii, Niemiec
i Szwajcarii połączył swe siły dla jednego projektu.
Polska. Toruń jest powodem do dumy dla każdej Polki
i każdego Polaka. Swój niepowtarzalny charakter
zawdzięcza przede wszystkim doskonale zachowanym
zabytkom, które w przeciwieństwie do zabytkowych
budowli wielu innych miast w Polsce przetrwały zniszczenia II wojny światowej. Jednym z najcenniejszych
jest zespół staromiejski, który widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Nowa trasa
mostowa odsunęła ruch kołowy na bezpieczną odległość
od cennych zabytków, co przyczyni się do zachowania
ich w dobrym stanie jeszcze przez wiele lat. Otwarcie
mostu drogowego im. gen. Elżbiety Zawackiej to krok
milowy w rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Torunia.
Dotąd na drugi brzeg Wisły można było dostać się tylko
jedną drogą – przez zwykle zakorkowany most z lat
30-tych ub. wieku. Nowy most zlikwidował paraliż
komunikacyjny 200-tysięcznego miasta. Stał się ważnym
szlakiem w ciągu drogi krajowej nr 1 (91) – i zarazem
alternatywną dla płatnej autostrady A1 prowadzącej
z centrum na północ Polski.
REKORDOWE PARAMETRY
Realizację tego prestiżowego projektu rozpoczęto 5 listopada 2010 roku. W ramach kontraktu powstały obiekty
inżynierskie i drogi o łącznej długości ponad 4 km. Całe
przedsięwzięcie obejmuje powierzchnię wynoszącą
ok. 400 tys. m2, z czego nawierzchnie jezdni zajmują
ok. 120 tys. m2. Trzy największe wiadukty mają długości
odpowiednio 830 m, 600 m i 300 m. „Wykonany w całości
ze stali ustrój nośny mostu jest sercem przedsięwzięcia.
Tworzą go dwie pary łuków o rozpiętości 270 m i wysokości 50 metrów”, mówi kierownik budowy Zbigniew Szubski.
WARTOŚĆ ZLECENIA:
550 mln PLN (ok. 140 mln €)
CZAS BUDOWY:
2 lata
LICZBA OSÓB NA BUDOWIE:
2000
DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ:
540 m i 24 m
Po raz pierwszy zastosowano recepturę asfaltu
lanego. Do tej pory ten
wodoszczelny materiał
był używany jedynie
w dolnych warstwach
nawierzchni w celu
ochrony izolacji konstrukcji
mostowej.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 32
28.05.14 16:07
teams. Nr 01 / 2014
Projekty Północ + Zachód
33
RZUTEM
OKA
1
Podwieszana estakada
296 m
Tunel z dojazdami 450 m
Most łukowy 540 m
Estakady dojazdowe
1.333 m
Dzięki technologii opracowanej przez STRABAG po raz pierwszy
w Europie możliwy był montaż łuków mostu o tak potężnych gabarytach.
W isła
1
Spektakularnym etapem
budowy była operacja
osadzania na podporach
dwóch łuków mostowych.
Łuki o łącznej wadze
5,4 tys. ton były scalane
na brzegu i przetransportowywane do miejsca
wbudowania fundamentów
(wezgłowia) za pomocą
specjalistycznego sprzętu
pływającego.
SKOMPLIKOWANA OPERACJA INŻYNIERSKA
Inwestycja w Toruniu została zrealizowana przez Konsorcjum, którego liderem była Spółka STRABAG. Realizacja
tak ogromnej inwestycji była możliwa dzięki ścisłej
współpracy kilku jednostek organizacyjnych wewnątrz
koncernu STRABAG: Dyrekcji Północnej (PG), Dyrekcji
RD Beton, Hermann Kirchner, laboratorium TPA, BMTI
i Centralnego Działu Technicznego z Wiednia. Przebiegiem
całej inwestycji kierowała Dyrekcja Budownictwa Ogólnego (PP). „Koleżanki i koledzy z Centralnego Działu
Technicznego od samego początku byli zaangażowani
w prace związane z realizacją projektu. W fazie przetargowej współdziałali w opracowywaniu technologii
budowy obiektów inżynierskich i przygotowaniu kalkulacji
cenowej. W fazie realizacji ściśle współpracowali z projektantami mostu, koordynowali projektowanie montażu
łuków z nadzorem autorskim i wspierali projekt podczas
układania harmonogramu robót”, wyjaśnia Eugen Bindek,
dyrektor Centralnego Działu Technicznego w Wiedniu.
Wszystkie te działania przyczyniły się do zapewnienia
bezpiecznego i sprawnego wykonania całego
przedsięwzięcia.
Kluczowym i najbardziej spektakularnym etapem budowy
nowej przeprawy przez Wisłę była operacja osadzania
na podporach dwóch łuków mostowych. Wcześniej rzeka
została odpowiednio pogłębiona. Wybudowano dwie
podpory brzegowe, a na usypanej w nurcie rzeki sztucznej
wyspie o wielkości boiska do piłki nożnej stanęła podpora
centralna. Łuki o łącznej wadze 5,4 tys. ton były scalane
na brzegu i przetransportowywane do miejsca wbudowania fundamentów (wezgłowia) za pomocą specjalistycznego sprzętu pływającego. Były nim zaprojektowane
i wykonane na potrzeby tej operacji specjalnie pontony
wraz z całym osprzętem. Na pontonach stanęły wieże
transportowe wraz z urządzeniami hydraulicznymi
umożliwiającymi podniesienie łuku, a po przetransportowaniu opuszczenie go na wezgłowia. Przy montażu
łuków zastosowano wysokiej klasy sprzęt i innowacyjne
rozwiązań technologiczne, aby zapewnić jak najwyższy
stopień precyzji działań. Wymagała tego cała operacja,
a szczególnie osadzanie łuku na wezgłowiach – z dokładnością co do centymetra musiały spotkać się elementy
naprowadzające: gniazdo na końcu łuku i sworzeń na
wezgłowiu. Przebieg operacji był przez cały czas monitorowany z wody i z lądu za pomocą rozbudowanej sieci
zaawansowanych systemów i urządzeń. Dzięki technologii
opracowanej przez STRABAG po raz pierwszy w Europie
możliwy był montaż łuków mostu o tak potężnych
gabarytach.
KONTAKT:
Zbigniew Szubski, Dyr. Budownictwo
Ogólne (PP), Polska
Eugen Bindek, Centralny Dział Techniczny,
Wiedeń
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 33
28.05.14 16:07
34
Projekty Południe + Wschód
www.strabag.com
TECHNICZNE WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW
Czysta sprawa
STRABAG przeprowadził remont i rozbudowę pralni wojskowej
szwajcarskiej armii. Renowacja, modernizacja i automatyzacja
w jednym cyklu prania.
Szwajcaria. 1500 ton prania rocznie pierze się w Armasuisse, największym tekstylnym oddziale szwajcarskiej
armii. Pralnia jest częścią centrum logistyczno-infrastrukturalnego zlokalizowanego w miejscowości Thun w pobliżu
Berna. 90 % „góry prania” należy do samej armii, pozostałą część dostarczają policja, koncern technologiczny
RUAG i dostawcy cywilni.
Stary obiekt, w którym odbywa się czyszczenie i naprawa
odzieży, został poddany renowacji. W sąsiadującym
z nim bezpośrednio nowym budynku znalazły się działy
czyszczenia specjalnego, czyszczenia chemicznego
i czyszczenia elementów metalowych. Nowy budynek
o powierzchni kondygnacji brutto 1520 m2 i wysokości
11,6 m jest wprawdzie stosunkowo niewielki, ale za
to bardzo ciekawy pod kątem branż: od podchwycenia
fundamentów i betonu natryskowego przez roboty
z zakresu budownictwa ziemnego i ogólnego po stalową
konstrukcję i izoelewację – by wymienić tylko niektóre
z nich. Przy budowie pracowało łącznie ponad
30 przedsiębiorstw.
Z ogólnej wartości zlecenia 16,4 mln franków szwajcarskich (ok. 13,5 mln euro) na techniczne wyposażenie
budynków przypada 9,3 mln CHF (ok. 7,6 mln €).
Dotychczasowe, niedowymiarowane instalacje należało
wyremontować, zmodernizować i rozbudować. Maszyny
pralnicze wymieniono na wydajniejsze. Sortowanie, pranie,
suszenie, naprawa, układanie w stosy – wiele procesów
technologicznych udało się zautomatyzować. Fascynująca jest funkcja wykrywania uszkodzeń, takich jak
np. oderwany guzik albo odpruwająca się odznaka. Gdy
zostanie wykryte takie uszkodzenie, jest pokazywane
na monitorach. Uszkodzona sztuka odzieży zostaje przekierowana na „boczny tor” linii technologicznej i automatycznie trafia do jednego z wielu dzielnych krawców.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 34
Istotne znaczenie ma jednak nie tylko modernizacja
maszyn sama w sobie, ale też zmiana ogrzewania
maszyn z elektrycznego na parowe. Nowe urządzenie
do wytwarzania pary – serce całego technicznego
wyposażenia budynku – pracuje z wydajnością 5,6 ton
pary na godzinę. Produktem ubocznym w procesie
wytwarzania pary są skropliny oparów, które w myśl
koncepcji odzysku ciepła są wykorzystywane do
ogrzewania pomieszczeń.
Jeśli chodzi o odzysk ciepła, to ta dewiza dotyczy
również podgrzewania wody: maszyny pralnicze wytwarzają 13,5 m3 ścieków technologicznych na godzinę,
które następnie trafiają do trzech ogromnych bojlerów,
w których są podgrzewane do temperatury 45 0 C .
Skropliny z instalacji parowej oraz ścieki technologiczne
są gromadzone w zbiorniku do odzysku ciepła o pojemności 30 tys. litrów.
28.05.14 16:08
Projekty Południe + Wschód
teams. Nr 01 / 2014
35
WARTOŚĆ ZLECENIA:
9,3 mln CHF (ok. 7,6 mln €)
Udział Techniczne
Wyposażenie Budynków
CZAS BUDOWY:
15 miesięcy
WYDAJNOŚĆ URZĄDZENIA
DO WYTWARZANIA PARY:
5,6 t na godzinę
PODGRZEWANIE WODY:
13,5 m3 ścieków/godz.
Do pralni należą też trzy suszarnie o zapotrzebowaniu
36 tys. m3 powietrza na godzinę. Każda suszarnia ma
dwa grzejniki – jeden na parę i jeden na gorącą wodę –
które podgrzewają doprowadzane powietrze do temperatury nadmuchu wynoszącej 60 ° C, 90 °C lub 150 °C.
Z kolei energia jest odzyskiwana z odprowadzanego
powietrza za pośrednictwem zintegrowanego systemu
obiegowego.
Zrównoważony projekt Armasuisse był wielkim wyzwaniem zwłaszcza dla specjalistów w dziedzinie technicznego
wyposażenia budynków. Po 15 miesiącach budowy
jesienią 2013 obiekt został przekazany zadowolonemu
inwestorowi. Slavisa Sukic, kierownik projektu technicznego wyposażenia budynków, opisuje go jako „budowę
marzeń” mając na myśli efektywną, bezproblemową
współpracę z kierownikiem całego projektu z dyrekcji
operacyjnej, Markusem Schultheissem. A więc
absolutnie czysta sprawa!
1500 ton prania rocznie
pierze się w Armasuisse,
największym tekstylnym
oddziale szwajcarskiej
armii. 90 % „góry prania”
należy do samej armii.
KONTAKT:
Markus Schultheiss, Dyr. Szwajcaria
Slavisa Sukic, Centralny Dział Techniczny,
Techniczne Wyposażenie Budynków, Wiedeń
Zrównoważony projekt był wielkim wyzwaniem zwłaszcza
dla specjalistów w dziedzinie technicznego wyposażenia
budynków. Profesjonalna realizacja, z której mogą być
teraz dumni.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 35
28.05.14 16:08
36
Projekty Południe + Wschód
www.strabag.com
WIOSKA OLIMPIJSKA W SOCZI
Unser Beitrag für sportliche Erfolge
Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Soczi nie tylko sportowcy
zaprezentowali szczytową formę. Również STRABAG dowiódł swych
kompetencji jako wiodący europejski koncern wdrażający nowe
technologie w budownictwie.
Rosja. XXIII Zimowe Igrzyska Olimpijskie odbyły się w
lutym w subtropikalnym mieście Soczi w Rosji. Stąd
właśnie to miasto jest raczej mniej znane jako ośrodek
sportów zimowych, a bardziej jako popularny letni
kurort, nazywany nawet często „Czarnomorską
Riwierą”.
WIOSKA EKSTRAKLASY
Dla sportowców oraz ich sztabów STRABAG zaprojektował i wybudował „główną wioskę olimpijską” liczącą
47 bloków mieszkalnych (3- i 4-piętrowych). Drugi
kompleks dla członków „rodziny olimpijskiej”, złożony z
11 budynków (6- i 7-piętrowych) również wybudował
STRABAG. Ogółem powstało więc 2700 mieszkań na
powierzchni 270 tys. m2. Mieszkania posiadają różnej
wielkości tarasy.
Roboty budowlane przy wiosce olimpijskiej ruszyły w
marcu 2011. Podpisanie kontraktu nastąpiło już w
listopadzie 2010. W szczytowych momentach realizacji
na budowie pracowało jednocześnie do 350 pracowników koncernu STRABAG i aż do 5 tysięcy robotników.
Już pod koniec 2009 STRABAG ukończył port lotniczy
w Adler.
Przy budowie wioski trzeba było stawić czoło niejednemu wyzwaniu, jako że teren budowy leżał na obszarze
bagiennym. Dla zapewnienia stabilności podłoża konieczna była częściowa wymiana gruntu i podsypanie
ziemi na terenie przeznaczonym pod budowę. Transport
materiałów budowlanych potrzebnych do wybudowania
ogółem 58 budynków także nie był łatwy, ponieważ do
dyspozycji były zaledwie jedna linia kolejowa, jeden port
i jedna droga krajowa o zwykłej szerokości.
„Dostarczenie materiałów budowlanych było nie lada
wyzwaniem i przyprawiało wszystkich uczestników
przedsięwzięcia o niemały ból głowy. Podczas budowy
port dwukrotnie był narażony na niebezpieczeństwo ze
strony silnej fali morskiej. Ale, jak widać dzisiaj, wszystko
poszło dobrze i daliśmy sobie radę z problemami”,
opowiada Dragan Pavelic, dyrektor techniczny obszaru
koncernu.
Wioska olimpijska służyła zakwaterowaniu ekip sportowych.
WARTOŚĆ ZLECENIA:
350 mln €
CZAS BUDOWY:
marzec 2011– grudzień 2013
LICZBA WZNIESIONYCH BUDYNKÓW:
58
LICZBA WYBUDOWANYCH
MIESZKAŃ
2711
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 36
Rosyjskie miasto Soczi leży nad samym brzegiem Morza
Czarnego i zachwyca swym subtropikalnym klimatem.
KONTAKT:
Dragan Pavelic, Obszar Koncernu
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne,
SOE / RANC / UWT / Serbia
28.05.14 16:08
Projekty Południe + Wschód
teams. Nr 01 / 2014
37
SZKOŁA W MILOVICACH
Nowe życie w starych murach
Dzieje środkowoczeskiego miasta Milovice (ok. 50 km na północny
wschód od centrum Pragi) sięgają wstecz aż do XIV wieku. STRABAG a.s.
współkształtuje przyszłość miasta przez rewitalizację starego
budynku szkolnego.
Czechy. W początkach XX wieku w Milovicach utworzono
tereny wojskowe, na których w roku 1968 po okupacji
Czechosłowacji osiedlili się radzieccy żołnierze ze swoimi
rodzinami. W latach 80. dwudziestego wieku mieszkało
tu blisko 100 tysięcy radzieckich żołnierzy wraz z członkami ich rodzin. Z czasem powstało autonomiczne
osiedle, w skład którego wchodziły domy mieszkalne,
szpital, przedszkole, szkoła podstawowa i urządzenia
rekreacyjne.
który dawniej służył dzieciom sowieckich żołnierzy.
W postępowaniu przetargowym na realizację projektu
firma STRABAG a.s. przedstawiła najkorzystniejszą
ofertę. Modernizacja szkoły została podzielona na cztery
etapy. W pierwszym etapie wyburzono niektóre obiekty,
zbudowano wyposażoną w nowoczesny sprzęt szkolną
kuchnię i przeprowadzono remont budynku wejściowego.
W styczniu w szkolnych ławkach w nowocześnie
urządzonych pomieszczeniach zasiadło pierwszych
480 uczniów i uczennic.
BUDYNEK Z PRZESZŁOŚCIĄ
Szkoła „Juventa” w Milovicach będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego rodzaju w Czechach.
W kolejnych etapach nastąpi ukończenie nowego pawilonu,
rozbudowa istniejącej sali gimnastycznej i modernizacja
zewnętrznego boiska sportowego oraz parku. W dalszym
ciągu realizacji zostanie wybudowana biblioteka, sala
muzyczna i pracownie komputerowe. Po zakończeniu
realizacji projektu placówka będzie mogła pomieścić
1600 uczniów i uczennic i będzie największą szkołą
w regionie.
Po tym jak radzieccy żołnierze opuścili osiedle w 1991,
opuszczone tereny powojskowe przyłączono do gminy
Milovice. Domy mieszkalne zostały odnowione i wkrótce
potem miasto mogło zaoferować mieszkańcom całkiem
niedrogie mieszkania, którymi zainteresowani byli przede
wszystkim młodzi ludzie. W wyniku błyskawicznego
rozwoju Milovice stały się „najmłodszym” miastem Republiki
Czeskiej, a duża liczba nowo urodzonych dzieci sprawiła,
że szybko zabrakło miejsc w przedszkolu i szkole
podstawowej. Miasto zleciło więc opracowanie projektu
renowacji zniszczonego budynku szkoły podstawowej,
WARTOŚĆ ZLECENIA 1. ETAPU:
5,2 mln €
CZAS BUDOWY I ETAPU:
czerwiec 2012 – grudzień 2013
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:
2890 m2
PRZEWIDYWANY TERMIN
UKOŃCZENIA:
wrzesień 2017
Jasne kolory, proste
struktury i dużo miejsca.
Nowa szkoła w Milovicach
przekonuje swą niepowtarzalną stylistyką.
Przyjaźnie urządzone klasy sprawią uczniom i uczennicom
przyjemność podczas nauki.
KONTAKT:
Daniel Novotný, Dyr. Budownictwo Ogólne
i Inżynieryjne, Praga
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 37
28.05.14 16:08
38
Świat + Obszary Specjalne
www.strabag.com
01NE CLUB
Klub nocny nowym symbolem wyspy Yas
Punktualnie w pierwszy weekend Grand Prix Formuły 1 – 1 listopada 2013
– został otwarty klub nocny „01NE” na wyspie Yas w Abu Dhabi. Robi
wrażenie po trzykroć: może pomieścić ok. 840 gości, jego elewację
zdobi największe graffiti świata i posiada największą zamontowaną
na stałe projekcję obrazów 3D.
Zjednoczone Emiraty Arabskie. Zjednoczone Emiraty
Arabskie są znane z tego, że nic tu nie jest niemożliwe.
Gdzież indziej udałoby się korzystać z hali narciarskiej
w środku pustyni? Najnowszym prestiżowym projektem
stał się aktualnie klub nocny „01NE” na wyspie Yas w Abu
Dhabi. Klub nowatorski, który ma stwarzać niespotykaną
dotąd nigdy atmosferę imprezy. To bardzo wysoka
poprzeczka – zważywszy, iż takie prestiżowe projekty
w istotnej mierze zależą od profesjonalnego wykonawstwa
przez przedsiębiorstwo budowlane. I w tym właśnie
miejscu do gry przystąpił zespół oddziału w Abu Dhabi.
„Możemy być absolutnie dumni z naszego osiągnięcia,
gdyż udało nam się oddać do użytku klub takiego
formatu po zaledwie jedenastu miesiącach w terminie
pomimo opóźnienia w fazie projektowej i ku pełnej
satysfakcji inwestora”, tymi słowami kierownik projektu
Christian Meichsner rozpoczyna relację z projektu.
„Otrzymaliśmy zlecenie o wartości ok. 65 mln AED
(ok. 13 mln €) jako generalny wykonawca i koordynowaliśmy projekt, budowę i uruchomienie klubu ze
wszystkimi urzędowymi odbiorami i pozwoleniami
włącznie.”
Budowa ruszyła 17 stycznia 2013, w tym dniu rozpoczęto
wiercenie pali. Po nich pojawił się żelbetowy szkielet,
sprężone betonowe dźwigary i fasada z elementów prefabrykowanych. STRABAG Haustechnik dokonał montażu
wszystkich elementów technicznego wyposażenia
budynku oraz urządzeń kuchennych oraz ich uruchomienia
w okresie od lipca do października. Równolegle trwało
wykonywanie całej stolarki i wszystkich robót wykończeniowych. Infrastruktura zewnętrzna została wykonana
w ciągu dwóch miesięcy, września i października. Przy
realizacji inwestycji nie pominięto także aspektów
związanych z ochroną środowiska – podczas budowy
kontrolowano zużycie energii, a w obiekcie zainstalowano
wodooszczędne urządzenia sanitarne.
Nierównomiernie eliptyczny zarys głównego budynku
o średnicy ok. 65 m, wysokości 17 m i największej na
świecie powierzchni pokrytej graffiti czyni z budowli
nowy symbol wyspy Yas, w krajobrazie której dotychczas
dominowały Yas Marina Circuit – tor wyścigowy Formuły
1 i hotele.
KANDYDAT DO KSIĘGI REKORDÓW GUINNESSA?
Info
DUCH ZESPOŁOWY
Najlepszy przykład dobrego zespołu to taki, gdy
duch zespołowy wychodzi poza ściany biura. Marco
Vogel, Heike Wiume i Priya Kaippally (od l. do p.)
wspólnie wystartowali i odnieśli sukces w maratonie
w Dubaju w styczniu 2014.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 38
Oprócz największej na świecie powierzchni pokrytej
graffiti klub posiada również największą obecnie zamontowaną na stałe projekcję obrazów 3D w zakresie
360 stopni. Projekcja ta jest wyjątkowa i ma stwarzać
niespotykaną dotąd atmosferę imprezy wśród gości.
Oba elementy zostały zgłoszone do Księgi Rekordów
Guinnessa.
Aby nadrobić sześciotygodniowe opóźnienie, jakie
nastąpiło w fazie projektowej wskutek braku odpowiednich pozwoleń ze strony lokalnych władz, ekipa na
budowie zaproponowała zastosowanie specjalnych rozwiązań, jak np. podwieszanej fasady z prefabrykatów
betonowych. W celu dotrzymania terminu realizacji roboty
były prowadzone w nadgodzinach i w nocy. „Wykonywanie robót w miesiącach letnich było utrudnione przez
upały z temperaturą dochodzącą do 55 °C i wilgotność
powietrza sięgającą prawie 90 %. Warunki jak w biosaunie.
A do tego jeszcze doszedł muzułmański miesiąc postu
ramadan, w czasie którego nasi muzułmańscy koledzy
i koleżanki przez cały dzień nie przyjmowali wody ani
pokarmu. Dla nas Europejczyków to niewyobrażalne
warunki pracy”, relacjonuje Meichsner.
28.05.14 16:08
teams. Nr 01 / 2014
Świat + Obszary Specjalne
39
Charakterystyczny element
z daleka: największe graffiti
na świecie – kandydat do
Księgi Guinnessa.
WARTOŚĆ ZLECENIA:
65 mln AED (ok. 13 mln €)
CZAS BUDOWY:
styczeń 2013 – październik 2013
POJEMNOŚĆ KLUBU:
840 gości
CHARAKTERYSTYCZNY ELEMENT:
największa na świecie fasada
pokryta graffiti
Zamontowana na stałe
projekcja obrazu 3D
w zakresie 360 stopni
stwarza niespotykaną
dotąd atmosferę imprezy.
Od l. do p.: kierownik budowy ds.
technicznego wyposażenia budynku
Robert Blazvic, Nour Mousil –
pełnomocnik Estimada, kierownik
budowy Mazen Ammo, kierownik
projektu Christian Meichsner.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 39
KONTAKT:
Christian Meichsner, Dyr. Budownictwo
Ogólne i Inżynieryjne Środkowy Wschód
28.05.14 16:08
40
Świat + Obszary Specjalne
www.strabag.com
PROJEKT HOMESTAKE
Długo oczekiwany: remont zapory
na europejskim poziomie
Licząca sobie już 47 lat zapora wybudowana w 1967 musi być pilnie
wyremontowana, aby zapewnić miastom Aurora i Colorado Springs
zaopatrzenie w wodę pitną. Z początku nie brzmi to zbyt spektakularnie – ale na wysokości 3200 m, w Górach Skalistych, to mniemanie
ulega błyskawicznej rewizji.
Stany Zjednoczone. Zapory z zewnętrznym uszczelnieniem z asfaltu są powszechne w Europie – natomiast
w Stanach Zjednoczonych występują wyjątkowo rzadko.
Zapora wodna Homestake została wyposażona
w asfaltowe uszczelnienie zewnętrzne jeszcze w 1967
roku – a więc można sobie wyobrazić, że po 47 latach jest
konieczny generalny remont. „Właściwie już o wiele za
późno”, objaśnia kierownik projektu Thomas Neumann.
„Ponieważ zbiornik wody pitnej o pojemności około
53 mln m3 był w ciągłym użytku i został całkowicie opróżniony w ostatniej chwili wraz z rozpoczęciem robót
budowlanych w roku 2012, wtedy właśnie można było
sobie dopiero uzmysłowić prawdziwy zakres całego
remontu. Rzeczywisty stan zapory był przerażający. Dopiero
przy sporządzaniu dokładniejszej ekspertyzy można było
zlokalizować wiele uszkodzeń – co wymagało przeogromnego wysiłku dostosowania się do nowej sytuacji.”
Ze względu na skrajnie trudne warunki klimatyczne –
temperatury dochodzące zimą do -30 °C i latem do
+30 °C oraz ekstremalne narażenie na działanie promieniowania UV z powodu ukierunkowania zapory na
południe – bardzo wysokie wymagania dotyczyły doboru
materiałów (zastosowano np. bitumeny modyfikowane
polimerami (PMBh) oraz jakości samej budowy. Ponieważ
jednak w Stanach Zjednoczonych brak jest specjalistycznych regulacji i danych wynikających z praktyki
w zakresie asfaltowych uszczelnień zewnętrznych, oparto
się częściowo na europejskich regulacjach i sprawdzonych technologiach STRABAG International GmbH i te
przyjęto za podstawę w ofercie przetargowej. Dodatkowo
musiały być również uwzględnione regulacje amerykańskie (ASTM), zwłaszcza w odniesieniu do kontroli produkcji mieszanki asfaltowej.
WARUNKI EKSTREMALNE: POWIETRZE NA DUŻYCH
WYSOKOŚCIACH I LODOWATA WODA
Zapora wodna Homestake i jezioro zaporowe są położone w Górach Skalistych na wysokości 3200 m. Na tej
wysokości nie tylko maszyny muszą podołać ogromnym
obciążeniom – także ludzki organizm musi przyzwyczaić
się do powietrza na dużych wysokościach. Z tego
względu należy przejść okres aklimatyzacji trwający ok.
jednego tygodnia. Urządzenia hydrauliczne oraz elementy
budowlane z napędem, jak np. systemy wentylacyjne,
muszą być specjalnie przystosowane do pracy w takich
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 40
warunkach klimatycznych i odpowiednio do nich dobrane. Prace remontowe o całkowitej wartości zlecenia
12,6 mln $ (ok. 9,2 mln €) były zakrojone na ogromną
skalę, w związku z tym zostały podzielone na trzy
6 miesięczne etapy. Pierwsze roboty ruszyły już w kwietniu 2012, drugi etap zaczął się rok później w kwietniu
2013, a ostatni odcinek ma zostać ukończony
we wrześniu 2014. Ten termin musi być bezwzględnie
dotrzymany, ponieważ zaopatrzenie w wodę pitną
w Colorado może być realizowane tylko przez funkcjonujące zbiorniki. Z powodu ostrej zimy na tym obszarze
– która może trwać od połowy września do maja – pozostaje jedynie bardzo małe okienko czasowe, w którym
panują optymalne warunki budowy.
28.05.14 16:08
Świat + Obszary Specjalne
teams. Nr 01 / 2014
41
WARTOŚĆ ZLECENIA:
12,6 mln $ (ok. 9,2 mln €)
CZAS BUDOWY:
kwiecień 2012 – wrzesień 2014
(3 odcinki budowy)
WYSOKOŚĆ ZAPORY:
70 m
DŁUGOŚĆ KORONY:
600 m
Licząca sobie 47 lat
zapora wodna Homestake
musi być wyremontowana,
aby zapewnić zaopatrzenie
w wodę pitną. To niełatwa
robota w skrajnie trudnych
warunkach klimatycznych
i przy temperaturach od
-30 °C do +30 °C.
KONTAKT:
Thomas Neumann, Dyr. Projekty (MC),
Obszar Zapory /AWB
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 41
28.05.14 16:08
42
Świat + Obszary Specjalne
www.strabag.com
WYMIANA PERSONALNA ZÜBLIN – GILBANE
Wszechstronna wymiana wiedzy
hen przez Atlantyk
Przedsiębiorstwa Ed. Züblin AG i Gilbane Building Company zjednoczyły się w wyjątkowym programie wymiany personalnej i teraz każde z nich korzysta z bogatych doświadczeń partnera.
Świat. W toku przygotowań do konkursu na budowę
nowego amerykańskiego szpitala wojskowego w Ramstein
niemiecka spółka Ed. Züblin AG podjęła wyjątkową
współpracę z amerykańskim przedsiębiorstwem budowlanym Gilbane Building Company. Pracownicy obu
przedsiębiorstw zyskali w ramach programu wymiany
personalnej okazję do poznania organizacji i sposobu
pracy w firmie partnera w jego kraju macierzystym, aby
móc lepiej współpracować przy sporządzeniu planowanej
oferty i w razie otrzymania zlecenia przy realizacji projektu.
Pobyt w partnerskim przedsiębiorstwie jest początkowo
planowany na trzy miesiące, ale jest możliwe jego
przedłużenie. Do tej pory z programu wymiany skorzystali
dwaj niemieccy i dwaj amerykańscy koledzy.
Gilbane jest przedsiębiorstwem rodzinnym, powadzonym
obecnie już przez piąte pokolenie rodziny, działającym
w branży budowlanej w Stanach Zjednoczonych i posiadającym ponad 60 oddziałów. Przedsiębiorstwo zostało
założone w 1873 w mieście Providence, Rhode Island,
USA. Zatrudnia około 2500 osób i osiąga roczne obroty
około 3 mld $. Pola działalności przedsiębiorstwa
obejmują usługi związane z zarządzaniem w obszarach
budownictwa „pod klucz” (z głównym naciskiem na
projekty związane z opieką zdrowotną oraz federalne),
sterowania projektami, realizacji projektów i usług logistycznych w zakresie przeprowadzek.
umowę joint venture. Klaus Pöllath, dyrektor obszaru
koncernu i członek Zarządu, jest sygnatariuszem umowy
i można powiedzieć „patronem” wymiany personalnej.
KONCEPCJA SUKCESU
Przyjazd amerykańskiego inżyniera budownictwa Josepha
Claussena w styczniu 2013 zapoczątkował realizację
programu wymiany. Joseph Claussen został zaangażowany
na początek przy wielkim projekcie „MILANEO” Dyrekcji
Stuttgart i poznał tam organizację i sposób prowadzenia
wielkiej budowy według opracowanego przez Züblin
modelu teamconcept. „Już w tak krótkim czasie zgromadziłem niezliczone cenne doświadczenia tutaj w firmie
Züblin. Dlatego też przedłużyłem mój pobyt”, opowiada
Joseph Claussen. Do tej pory także John Myers, kolejny
pracownik firmy Gilbane, dołączył od stycznia 2014 do
niemieckiego zespołu 5D.
Nikolas Früh, pracownik działu Projekty 5D w spółce
Züblin, był wiosną 2013 pierwszym niemieckim uczestnikiem programu wymiany. „Ze względu na takie same
narzędzia (oprogramowanie) i taki sam sposób podejścia
Dwie biorące udział w programie wymiany jednostki
organizacyjne spółki Züblin to Centralny Dział Techniczny
(Projekty 5D) i Dyrekcja Stuttgart. Peter Steinhagen,
menedżer odpowiedzialny za program, nawiązał odpowiednie kontakty i przygotował gotową do podpisu
Od l. do p.: Jeff Schramm (Gilbane), Nikolas Früh (Projekty 5D Züblin) i Tom Gilbane
(Prezes Zarządu Gilbane) spotkali się w centrali Gilbane w Providence, Rhode Island.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 42
28.05.14 16:08
teams. Nr 01 / 2014
Świat + Obszary Specjalne
43
„Wymiana pomiędzy przedsiębiorstwami Züblin
i Gilbane oferuje uczestniczącym w niej osobom
niepowtarzalną możliwość poznania kultury
pracy i sposobu postępowania w firmie partnera
joint venture. Z całą pewnością zaowocuje to
dużymi korzyściami w przyszłej współpracy.”
Karin Haasis-Straube, menadżer programu wymiany personalnej i kierowniczka
zespołu Human Resource Development Stuttgart.
do BIM już od trzeciego dnia mogłem produktywnie
współpracować w zespole projektów 5D w Stanach
Zjednoczonych. W Bostonie, Miami, Phoenix, Athens
i Denver zgromadziłem cenne doświadczenia przy
współpracy przy realnych projektach oraz uczestnicząc
w konferencjach i kongresach. Mogłem poznać procesy
robocze i sposób pracy z 5D w firmie budowlanej
cieszącej się uznaniem w wielu krajach”, relacjonuje
Nikolas Früh z dumą. Oprócz Nikolasa Früh także Sven
Winkler (Dyrekcja Stuttgart) spędził już 6 tygodni
w firmie Gilbane w Stanach Zjednoczonych. Po obu
stronach odbywa się cotygodniowa wymiana informacji
z konsultantami za pośrednictwem konferencji internetowych, są też zamieszczane regularne relacje na blogach
w sieci STRAnet oraz w przekazach wideo.
Dotąd po dwóch
pracowników wymieniło się miejscami
pracy w Stanach Zjednoczonych i Niemczech – emocjonujące
doświadczenie, które
na zawsze pozostanie
w pamięci!
Joseph Claussen (w środku)
z kolegami z Dyrekcji Stuttgart.
KONTAKT:
Karin Haasis-Straube, HRD Stuttgart
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 43
28.05.14 16:08
44
Specjalne
www.strabag.com
ULUBIONE MIEJSCA PRACOWNIKÓW FIRMY STRABAG
Praga: moje miasto
Aeneas Sylvius nazywał Pragę „perłą wśród miast”, a Goethe widział
w niej „najszlachetniejszy klejnot w koronie miast”. Dzisiaj Praga
zaskarbiła sobie swoją ciekawą zabytkową architekturą miejsce na
liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO i nie tylko jest
lubianym celem turystycznym, ale też popularną „scenografią filmową”
dla hitów kinowych.
Tchnienie historii
Zielono pośród miasta
Przechadzka po zabytkowym śródmieściu niezmiennie ma urok dla
Edity Novotnej. Najczęściej rozkoszuje się spacerem wczesnym
rankiem albo późną nocą, gdy stare uliczki są wyludnione. Również
wycieczka statkiem po Wełtawie ma niepowtarzalny czar. Ze śródmieścia można dostać się statkiem do ogrodu zoologicznego w dzielnicy
miasta Tròja, ulubionego miejsca dzieci Novotnej.
Nieopodal tętniącego życiem centrum miasta, a zarazem z dala od
wszelkiego zgiełku, rozciąga się Park Riegera, w którym Stanislav
Bedřich chętnie odpoczywa po pracy. Park jest popularnym miejscem
wśród amatorów aktywności sportowej, osób lubiących zjeść
w dobrych restauracjach i właścicieli psów. W pobliżu znajduje się
też wieża telewizyjna Tower Park Praha, mierząca 217 m i będąca
najwyższą budowlą miasta. Widok, którego nie można przegapić!
Z końskiego grzbietu
Po pracy
„Najpiękniejszy widok na świat roztacza się z końskiego grzbietu.”
Wypowiedź, z którą identyfikuje się Monika Jásenská. Miłośniczka
koni najchętniej uprawia sport w swoim wolnym czasie. Jeśli nie
siedzi akurat w siodle, to jeździ na rolkach lub na rowerze. Sport
uważa za najlepszą drogę do wyciszenia się po pracy, a jednocześnie
zrobienia czegoś dla swojego zdrowia. Świetnie, że ścieżki rowerowe
są stale rozbudowywane.
Najpopularniejszym napojem w Czechach jest piwo. Piśmienne
dowody wykazują, że złocisty trunek był tu wytwarzany już w XI wieku.
Po pracy Marek Orság i Karel Veselý chętnie spotykają się ze swoimi
znajomymi w ulubionej knajpce „U Fleků”, która posiada własną
warzelnię piwa. Warzelnia U Fleků jest jedynym w Europie Środkowej
browarem pracującym nieprzerwanie od ponad 500 lat.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 44
28.05.14 16:08
teams. Nr 01 / 2014
Specjalne
45
„Czeski paradoks”:
w większości restauracji
piwo jest tańsze od wody
mineralnej.
Marek Orság i Karel Veselý
Praga
:
moje
miast
o
SPECJALNA
PROPOZYCJA
Warto zwiedzić!
Przystanek metra Staroměstská
został zaliczona przez czytelników
strony internetowej stacji informacyjnej CNN za jeden z dwunastu
najbardziej imponujących przystanków kolei podziemnej w Europie.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 45
28.05.14 16:09
46
Specjalne
www.strabag.com
TECHNIKI AKUPRESURY
Skutecznie leczyć się samemu – to zrobić
coś dobrego dla siebie
Wszyscy od czasu do czasu znajdujemy się pod presją: musimy
w pełni angażować się w pracę zawodową, nie możemy zapomnieć
o życiu prywatnym, no i najlepiej byłoby jeszcze uprawiać trochę
sportu. Samo już myślenie o tym wszystkim stresuje. Idealnej recepty
na bezstresowe życie zaoferować nie możemy, ale instrukcję, jak
sobie pomóc, jak najbardziej.
Świat. Dr n. med. Birgit Bauer jest autorką książki
„Leczyć się skutecznie – głaskanie zamiast kłucia”.
Ta książka podaje instrukcję, jak można pomóc sobie
samemu bazując na tradycyjnej medycynie chińskiej.
W klasycznej medycynie akademickiej widoczne i namacalne symptomy choroby znajdują się na pierwszym
planie i są odpowiednio leczone. Natomiast w medycynie
dalekowschodniej leczy się nie tylko objawy, ale też
wywołujące je przyczyny. Obie metody mają rację bytu
– ale wykorzystują odmienne sposoby terapii. Czyli,
najlepiej jest znaleźć optymalną mieszankę dla siebie.
Chcemy przekazać Państwu parę wskazówek i sugestii
dotyczących metod możliwych do stosowania na co
dzień i będziemy cieszyć się, jeśli je Państwo wypróbują
z pozytywnym dla siebie skutkiem.
W celu odprężenia oczu masować tuż nad brwiami w kierunku na
zewnątrz i pod oczami w kierunku do wewnątrz, a następnie uciskać
punkty z tyłu głowy.
COŚ DLA OCZU
Pracują Państwo przy komputerze? Czytają wiele
czasopism? Chętnie kładą się Państwo wieczorem
z książką do łóżka? Muszą wykonywać męczące
SPECJALNA RADA
Zapobieganie
wypadkom
Proszę stosować te techniki
akupresury – uciskając punkty
na palcach albo głowie – gdy
np. stoją Państwo samochodem
na czerwonym świetle albo
w korku.
Zwiększona uwaga zmniejsza
niebezpieczeństwo wypadku!
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 46
prace wymagające precyzji lub używać okularów?
Proszę raz pomyśleć, jak ważna jest dla Państwa zdolność
widzenia? Odpowiedź jest oczywista, a więc musimy
znaleźć drogę do uwolnienia naszych oczu od napięcia.
Ale jak? To właściwie wiedzą Państwo już od dawna!
Proszę za pomocą kciuka i palca wskazującego uciskać
punkty znajdujące się tuż poniżej nasady brwi lub nieco
niżej w kierunku nosa. Następnie pomasować kciukiem
i palcem wskazującym nad nasadą brwi w kierunku na
zewnątrz do małego zagłębienia za okiem, a następnie
z powrotem pod oczami wzdłuż krawędzi kości policzkowych w kierunku nosa do zagłębienia po środku.
Na koniec jeszcze silniejszy ucisk na punkty z tyłu głowy –
między ścięgnami, przy dolnej krawędzi czaszki. Łatwo
znajdą Państwo właściwe punkty: to właśnie one bolą!
Łatwiej jest wykonać ten masaż obiema rękami.
WZMACNIANIE KONCENTRACJI
Pod pojęciem „osłabienia koncentracji” znajdziemy
m. in. takie definicje: „silniejsze rozproszenie umysłowe
przy utracie zainteresowania, wyczerpanie, niedorozwój
umysłowy, depresja i schizofrenia”. Mamy nadzieję, że
aż tak źle jeszcze nie jest. Ale nigdy nie jest za wcześnie
na podjęcie działań w kierunku dbałości o zachowanie
świeżości umysłu. Zaburzenia koncentracji mają zwykle
banalne przyczyny, jak np. sztywność karku lub napięcie
28.05.14 16:09
teams. Nr 01 / 2014
Specjalne
WIEDZA
PRAKTYCZNA
mięśni wskutek zbyt długiego siedzenia przed komputerem,
zmęczenie wywołane za małą ilością snu, przyjmowanie
niewłaściwej pozycji ciała/siedzenia, brak ruchu lub po
prostu znudzenie aktualnie wykonywaną czynnością.
Chińscy biznesmeni już przed wiekami znali środek
pomocniczy służący wzmocnieniu koncentracji w czasie
ciągnących się bez końca negocjacji: obracali orzechy
między palcami. Taka akupresura koniuszków palców
pobudza krążenie w palcach i przyspiesza przepływ krwi
w całym ciele – także w mózgu. Proszę spróbować
samemu – alternatywnie można użyć szklanych kulek.
Gdyby to jednak okazało się zbyt uciążliwe, istnieje też
wariant bardziej niezauważalny. Proszę ucisnąć paznokciami kciuków opuszki palców jednocześnie u obu rąk.
Punkty ucisku znajdują się 2 mm za paznokciem. Proszę
tak powędrować od palca wskazującego przez środkowy
i serdeczny do małego. Na koniec ucisnąć paznokciem
małego palca punkt na kciuku. Każdy punkt należy
uciskać przez dziesięć sekund. Jak często? Cóż, tak
często, jak potrzeba.
Szczególnie skuteczne są punkty ucisku na głowie.
Podrażnione paznokciem palca uciski są bardzo bolesne,
ale też nadzwyczaj skuteczne. Proszę zacząć od punktu
pod nosem i uciskać każdy punkt przez pięć do dziesięciu
sekund – nawet jeśli jest to nieprzyjemne. Po uciskaniu
punktów z tyłu głowy od razu zacząć z powrotem od
punktów pod nosem. Wszystkie punkty uciskać pięć razy
kolejno po sobie – tym sposobem przetrwają Państwo
nawet najnudniejszą sztukę teatralną.
47
Szybkie likwidowanie
napięć mięśniowych
Siedzą Państwo codziennie osiem godzin
przy biurku, podnoszą i dźwigają dużo,
trzymają telefon podczas rozmowy zaciśnięty
między ramieniem a głową lub skarżą
się wieczorami na zmęczenie, bóle głowy
i napięcie mięśni w rejonie szyi i barków?
Jeśli dotyczy Państwa którykolwiek z wymienionych wyżej problemów, powinni Państwo
koniecznie od czasu do czasu wykonać
ruchy rozluźniające rękami, ramionami i głową.
Proszę wygospodarować sobie parę minut
z przerwy obiadowej i wykonać następujące
ćwiczenia:
−− Wyciągnąć ręce przed siebie na wysokość ramion, unieść pionowo dłonie
i na zmianę obiema rękami odpychać
się od niewidocznej ściany.
−− Unieść ręce na boki na wysokość
ramion, powierzchnie dłoni skierowane
ku górze, jednocześnie unieść oba
ramiona wysoko do góry.
−− Ręce zwisają, powierzchnie dłoni
skierowane ku podłodze, wyciągać
na zmianę obie ręce ku dołowi.
−− Zgiąć tułów do poziomu ud, wymachiwać luźno rękami na krzyż przed
kolanami.
−− Skrzyżować palce przed tułowiem,
podnieść ręce i odwrócić dłonie
powierzchniami ku górze. Policzyć
wolno do pięciu i opuścić z powrotem.
Te punkty ucisku są szczególnie efektywne dla zwiększenia koncentracji. Zaczynamy
pod nosem, a następnie przechodzimy do tyłu głowy.
−− Powoli wyciągnąć ręce przed siebie
na wysokość ramion, powierzchnie
dłoni skierowane ku górze, kciuki na
zewnątrz. Teraz zwinąć dłonie w pięści
i jednocześnie przyciągnąć obie ręce
do piersi – szybkim ruchem rozprostować palce. W tym ćwiczeniu ważne
jest oddychanie: przy podnoszeniu rąk
wdech, kiedy ręce są w górze wstrzymać oddech, policzyć do pięciu, przy
opuszczaniu rąk wydech. Znów wstrzymać oddech i policzyć do pięciu.
Życzymy miłej zabawy przy testowaniu tych
metod!
ŹRÓDŁO:
„Erfolgreich heilen – streicheln statt
Stechen“, autorstwa dr n. med. Birgit
Bauer, wyd. Pichler, publ. 1999.
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 47
Ansprechperson:
Max Mustermann, Harum quidebis
doluptaqui reped qui atiunto tatquatur
28.05.14 16:09
STOPKA REDAKCYJNA
Wydawca: STRABAG SE, Villach • Redakcja: Barbara Amon (odpow.), Carmen Ferner
Współpraca redakcyjna: Edita Novotna (Czechy / Słowacja), Mónika Varjú (Węgry), Bożena
Czekajska (Polska), Elena Seleznjova (Rosja) • Opracowanie graficzne i realizacja druku: ­
Gundula Schmid (odpow.) • Przygotowanie do druku: R12 Spannbauer Ges.m.b.H. & Co KG,
Wiedeń • Druk: Tauber Public Relations, Warszawa • Zdjęcia: Andreas Balon (okładka),
Daniela Beranek (str. 5), Carmen Ferner (str. 5, str. 6, str. 12, str. 21, str. 28), Edi Day (str. 7), Martin
Stadler (str. 7), Isabell Höhne (str. 8), Rieder Privat (str. 15), Rudi Froese (str. 23), MS Fineart
Druckservice (str. 34 – 35), Sergey Guneev / Ria / picturedesk.com (str. 36), Illustration von Royalize
Medienproduktion (str. 33, str. 42 – 43, str. 45), Fotolia (str. 44), Openstreetmap (str. 44 – 45),
iStockphoto (str. 46 – 47) • Zapytania i listy prosimy kierować do: STRABAG SE, Komunikacja
Koncernu, tel. +43 1 22422 -1145, fax +43 1 22422 -1177, [email protected], Donau-City-Str. 9,
1220 Wiedeń
STRA_01_14_teams_final_pl_r12.indd 48
28.05.14 16:09

Podobne dokumenty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty

mistrzowskie wyczyny na północy mocno w górę zrośnięty obliczają powierzchnie i objętości, na koniec ćwiczenia piszą nawet kosztorysy każdego projektu. Zazwyczaj suchy przedmiot matematyka na budowie nigdy nie jest nudny! Nie tylko uczniowie mają korzy...

Bardziej szczegółowo

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM

inform WROTA NA ŚWIAT PŁYWANIE POD RUCHOMYM DACHEM znane jest z obrazu Czarnej Madonny i które przyciąga rocznie ok. 4,5 miliona turystów. Kompleks budynków będzie składał się z dwóch części. Trzypiętrowe centrum handlowe z 200 sklepami i kinem ora...

Bardziej szczegółowo