1 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko

Transkrypt

1 Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Maroko
Załącznik
do Zarządzenia Nr 22/2012
Prezydenta Miasta Rybnika
z dnia 19 stycznia 2012 r.
2012
/003
933
1
podmiot
adres
nazwa zadania
kwota dotacji
2
3
4
5
(Dział 851, Rozdział 85153)
1
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzielnicy Maroko - Nowiny
"Moja dzielnica - tu żyję,
tu mieszkam"
ul. Broniewskiego 23
44 - 210 Rybnik
Akcja Zima na Nowinach 2012
10 000 zł
2
Towarzystwo Lekkoatletyczne
"ROW" Rybnik
ul. Gliwicka 72
44 - 200 Rybnik
Obozy lekkoatletyczne - najlepszą
receptą na ucieczkę od narkotyków.
Ferie zimowe 2012 r.
10 000 zł
(Dział 851, Rozdział 85154)
3
Rybnicki Klub Ju Jitsu
Sportowego
ul. Dąbrówki 21a/15
44 - 210 Rybnik
"Sport? Tak!!! Alkohol? Nie!!!
III edycja"
10 000 zł
30 000 zł

Podobne dokumenty