Rekomendacja kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy

Transkrypt

Rekomendacja kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy
Rekomendacja kandydata na Radnego Młodzieżowej Rady Gminy Kłodzko:
Dane kandydata:
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Data urodzenia
Pesel
Wyrażam zgodę na kandydowanie
……………………………………………………….
(podpis kandydata)
Nazwa podmiotu udzielającego rekomendacji:
…………………………………………………………………………………………………
1. Charakterystyka kandydata
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Oświadczamy, iż udzielono rekomendacji wyłącznie jednemu kandydatowi
………………………………………………
(podpis i pieczęć podmiotu udzielającego rekomendacji)

Podobne dokumenty