WARTA VITA

Transkrypt

WARTA VITA
WARTA VITA
OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE "XXI-GRUPA"
DLA PRACOWNIKÓW I ICH WSPÓŁMAŁŻONKÓW
ważna od 01.01.2006r.
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Zgon ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego
w wyniku wypadku
Zgon ubezpieczonego na skutek
zawału serca lub udaru mózgu
Powstanie trwałego uszczerbku
na zdrowiu ubezpieczonego
za 1%
za 100%
Czasowa niezdolność do pracy
od 31 dnia
Zgon małżonka ubezpieczonego
Zgon małżonka ubezpieczonego
w wyniku wypadku
Zgon teściów ubezpieczonego
Zgon rodziców ubezpieczonego
Zgon dziecka ubezpieczonego
Zgon noworodka
Urodzenie się dziecka
ubezpieczonemu
Wystąpienie u ubezpieczonego
poważnego zachorowania:
nowotwór, zawał serca lub udar mózgu,
chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej,
niewydolność nerek,przeszczep dużych
narządów,paraliż, utrata kończyn,ślepota,
głuchota, utrata mowy, oparzenia, łagodny
guz mózgu, śpiączka, zakażenie wirusem
HIV/Nabyty Zespół Niedoboru Odporności
(w trakcie transfuzji krwi) wystąpienie
choroby Creutzfeldta-Jakoba
Wystąpienie u dziecka ubezpieczonego
poważnego zachorowania:
nowotwór, niewydolnośc nerek, śpiączka
łagodny guz mózgu, wirusowe zapalenie
mózgu,dystrofia mięśniowa, cukrzyca,
przewlekła niewydolność wątroby
Wystąpienie u małżonka ubezpieczonego
poważnego zachorowania:
nowotwór, zawał serca lub udar mózgu,
chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej,
niewydolnośc nerek, przeszczep dużych
narządów
Dzienne świadczenie szpitalne wg. OWU
pobyt w szpitalu spowodowany
wypadkiem:
od 1 dnia
od 10 dnia
świadczenie rehabilitacyjne
pobyt w szpitalu spowodowany chorobą:
od 1 dnia
od 15 dnia
OIOM - od 1 dnia
Łączna składka miesięczna
PRACOWNICY
20 000 zł.
40 000 zł.
WSPÓŁMAŁŻONKOWIE
15 000 zł.
30 000 zł.
KARENCJA
nie dotyczy
nie dotyczy
40 000 zł.
30 000 zł.
nie dotyczy
nie dotyczy
300 zł.
30 000 zł.
30 zł./dzień
280 zł.
28 000 zł.
5 000 zł.
10 000 zł.
10 000 zł.
6m-cy
6m-cy
1 100 zł.
1 100 zł.
1 000 zł.
1 000 zł.
1 600 zł.
1 100 zł.
1 100 zł.
1 000 zł.
1 000 zł.
700 zł.
6m-cy
6m-cy
6m-cy
6m-cy
9m-cy
3m-ce
5 000 zł.
3m-ce
3 000 zł.
3m-ce
1 500 zł.
3m-ce
min. 4 dni
min. 4 dni
100 zł./dzień
50 zł./dzień
25 zł./dzień
min. 4 dni
50 zł./dzień
25 zł./dzień
100 zł./dzień
50 zł./dzień
25 zł./dzień
32,50 zł.
2m-ce
min. 4 dni
25 zł./dzień
12,50 zł./dzień
35,00 zł.
Więcej informacji można uzyskad w biurze KM NSZZ Solidarnośd GMMP
tel. wew. 9209 oraz 2333, biuro znajduję się w budynku G-5 (parter), czynne w godz. 7 25 – 15 50