pobierz - Muzeum Narodowe w Poznaniu

Transkrypt

pobierz - Muzeum Narodowe w Poznaniu
DEKLARACJA
Zgłaszam chęć wstąpienia do Towarzystwa Przyjaciół
Muzeum Narodowego w Poznaniu
Imię i nazwisko (tytuł)……………………………………………………
Zawód ……………………………………………………………………
Adres (z kodem) …………………………………………………………
Telefon …………………………………………………………………..
Data …………………………….. podpis ……………………………..

Podobne dokumenty