W Sali Ziemi o polskim rolnictwie

Transkrypt

W Sali Ziemi o polskim rolnictwie
W Sali Ziemi o polskim rolnictwie
Zarządzanie
Jeżeli interesują Cię zagadnienia dotyczące zarządzaniem ryzykiem w rolnictwie,
redakcja „top agrar Polska” zaprasza na „Forum rolników i agrobiznesu”.
22 listopada br., Sala Ziemi, teren Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Wstęp bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Rejestracja: www.forum-topagrar.pl.
Program
Sesja główna Forum:
Przyszłość rynków rolnych i wyzwania
dla polskiego rolnictwa na tle stanu
gospodarki w Europie i na świecie
❚ Tendencje na rynkach rolnych w Europie i na świecie
dr Tassos Haniotis – Komisja Europejska
❚ Czy instrumenty WPR w Unii Europejskiej gwarantują stabilizację dochodów polskich rolników?
prof. Walenty Poczta, UP Poznań
❚ Obecne i przyszłe regulacje UE w zakresie stosowania środków ochrony roślin – jako element utrzymania lub pogorszenia konkurencyjnej uprawy
dr Jerzy Próchnicki, Bayer
❚ Koniunktura na rynkach finansowych
i perspektywa pozyskiwania środków
na rozwój rolnictwa
Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas
❚ Rozwiązania producentów maszyn
rolniczych, umożliwiające realizację kluczowych działań gospodarstw
w celu utrzymania konkurencyjności
i stabilności dochodów
Mleko
Nowoczesna agrotechnika wymaga
wiedzy i najlepszych środków produkcji
❚ Gdzie tkwi potencjał poprawy efektywności uprawy w naszych warunkach klimatyczno-glebowych
dr Hansgeorg Schoenberger, NU Agrar
❚ Coraz większy problem z odpornością chwastów, chorób i szkodników
wyzwaniem w strategii ochrony roślin
dr Zuzanna Sawinska, UP Poznań
❚ Nowe formulacje regulatorów wzrostu jako sposób uniezależnienia się od
warunków pogodowych
Dariusz Sip, Syngenta
❚ Najnowsza genetyka i jej profesjonalne wdrażanie podstawą wzrostu efektywności produkcji roślinnej
dr Karol Marciniak, DANKO
❚ Nowoczesne systemy wspomagania
decyzji – narzędzia do optymalizacji
stosowania środków ochrony roślin
Jak utrzymać dochodową produkcję
mleka w dłuższej perspektywie?
❚ Perspektywy na rynku mleka: co bardziej sprzyja rozwojowi polskiej produkcji – wolny rynek czy regulacje?
dr hab. Andrzej Parzonko, SGGW Warszawa
❚ Wydajność i koszty produkcji determinują konkurencyjność w skali europejskiej i światowej
prof. Zygmunt Kowalski, UR, Kraków
❚ W poprawie jakości pasz objętościowych drzemią olbrzymie rezerwy
Daniel Niewiński, Limagrain
❚ Oszczędne stosowanie antybiotyków
w produkcji mleka – utrzymanie zdrowia krów i zapewnienie dobrej jakości
Marek Lesiak, Zoetis
❚ Profesjonalna gospodarka na użytkach zielonych warunkiem doskonałej
jakości pasz
Andrzej Panasiuk, Samasz
Dariusz Szymański, Bayer
Świnie
Mirosław Leszczyński, John Deere Polska
Po wystąpieniach w każdym panelu
będzie okazja do dyskusji.
Organizacja
i zarządzanie
Strategiczne decyzje przesądzają o płynności finansowej i szansach
rozwoju gospodarstw
❚ Towarowe rynki terminowe jako element zabezpieczenia przed niekorzystną zmianą ceny surowca
prof. Michał Jerzak, UP Poznań
❚ Grupa producentów rolnych szansą
na realizację dobrych warunków cenowych na rynku Mariusz Olejnik
Uprawa
Opolski Związek Producentów Rolnych
❚ Ubezpieczenia w rolnictwie jako element zabezpieczenia dochodów gospodarstwa Michael Loesche, Concordia
❚ Strategia finansowania inwestycji
w rolnictwie oraz utrzymania płynności finansowej gospodarstwa
Jakub Kempczyński, BGŻ BNP Paribas
Więcej6informacji tel. 61 886
29 77
9/2016
Technika
Precyzyjna uprawa gwarantem dobrej wydajności w polu i oszczędności kosztów
❚ Nowoczesne zestawy uprawowo-siewne poprawiają wydajność i jakość
pracy
prof. Jacek Przybył, UP Poznań
❚ Co musi mieć traktor, by ekonomicznie pracować w polu i transporcie
dr Mirosław Czechlowski,
UP Poznań
❚ Rolnictwo precyzyjne: uproszczenie
dokumentacji elementem skutecznego
zarządzania
Bogdan Kazimierczak, John Deere
❚ Technika nawożenia – precyzja
i oszczędność kosztów, a także działanie na rzecz ochrony środowiska
Artur Szymczak, Kuhn
❚ Wzrost wydajności i sprawności zarządzania flotą maszyn oraz uproszczenie dokumentacji polowej
Jarosław Adamczak, Claas
Profesjonalne zarządzanie hodowlą
i produkcją warunkiem odbudowania
naszej pozycji na rynku w Europie
❚ Profesjonalna produkcja prosiąt – jak
robią to najlepsi producenci prosiąt
w Danii Mads Krig – właściciel jednej
z najlepszych ferm zarodowych w Danii
❚ Czy określenie „Polska staje się tuczarnią Europy“ oznacza szansę czy zagrożenie? dr Marian Kapłon, Krajowy
Zw. Pracodaw. Producentów Trzody Chlewnej
❚ Optymalny tucz dzięki zastosowaniu automatycznych systemów selekcji i dopasowaniu żywienia do tempa
wzrostu Marek Dudziak, Wesstron
❚ Strategia szczepień w stadzie gwarantem ekonomicznej produkcji – jak
wyglądamy na tle najlepszych w Europie
dr Grzegorz Świerczyński, MSD
❚ Możliwości poprawy opłacalności
produkcji prosiąt poprzez żywienie
prof. Daniel Korniewicz, LNB
Gość specjalny: prof. Zygmunt Pejsak
❚ Czy ASF jest realnym zagrożeniem
produkcji trzody chlewnej w kraju

Podobne dokumenty