ASP - CleanAir Factory

Transkrypt

ASP - CleanAir Factory
80-297 Miszewko
ul. Admirała Andrzeja Karwety 25
www.cleanairfactory.pl
A.S.P.
Numer
katalogowy
Typ
Napięcie
[v]
Zapotrzebowanie
sprężonego
powietrza [l/min]
Wymagane ciśnienie
[MPa]
Masa
[kg]
CA80003
ASP 100
230
10
0,6
7,4
W niektórych procesach produkcyjnych wymagane jest nakładanie na powierzchnię filtrów ochronnych powłok ze specjalnych proszków. Do tego celu
służy A.S.P. Urządzenie automatycznie dozuje odpowiednią ilość proszku precoat i uwalnia go w ściśle określonych odstępach czasu. Do działania
wymaga zasilania 230 V oraz sprężonego powietrza o ciśnieniu 0,6 MPa.