Raport bieżący 14/2014 – Podpisanie umowy ramowej na zakup stali

Transkrypt

Raport bieżący 14/2014 – Podpisanie umowy ramowej na zakup stali
Raport bieżący nr 14/2014
Data sporządzenia: 2014-03-03
Skrócona nazwa emitenta: VISTAL GDYNIA SA
Temat: Podpisanie umowy ramowej na zakup stali
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść:
Zarząd Vistal Gdynia SA ("Spółka") informuje, iż w dniu 03 marca 2014r. zawarł z „WOBI-STAL” Sp. z
o.o. umowę ramową sprzedaży stali ("Umowa"), na mocy której strony zobowiązują się do podjęcia
współpracy polegającej na zawieraniu i realizacji umów sprzedaży stali przez „WOBI-STAL” Sp. z o.o.
na rzecz Spółki. Szacowana wartość Umowy wynosi między 20 a 30 mln zł netto. Umowa została
zawarta na czas określony wynoszący jeden rok od dnia jej zawarcia. Umowa nie przewiduje kar
umownych.

Podobne dokumenty