Przegląd produktów BOSCH IP - PL

Transkrypt

Przegląd produktów BOSCH IP - PL
Sieciowe systemy wizyjne — informacje o produkcie
Nasz priorytet to Twój system wizyjny
czerwiec 2014
2
Spis treści
Kamery kopułkowe
4
Kamery stałopozycyjne
11
Kamery specjalistyczne
15
Kamery ruchome
17
Zapis cyfrowy
20
Przechowywanie danych cyfrowych
22
Oprogramowanie wideo
24
Nadajniki i odbiorniki
26
Płaskie monitory
27
3
Dodatkowe korzyści dla Ciebie
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów
(iDNR)
Sceny o małym ruchu lub bez ruchu
wymagają mniejszej szybkości transmisji.
Dzięki inteligentnemu odróżnianiu szumu od
właściwych informacji (na przykład ruchu)
funkcja dynamicznej redukcji szumów
(iDNR) obniża przepustowość transmisji
nawet o 50%. Szum jest redukowany
u źródła podczas przetwarzania obrazu,
więc niższa przepustowość transmisji
nie wpływa na jego jakość. Funkcja iDNR
ma przede wszystkim zmniejszać koszty
przechowywania danych i obciążenie sieci
dzięki wykorzystaniu szerokości pasma
tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.
Inteligentna funkcja automatycznej
ekspozycji (iAE)
Zmiany oświetlenia z przodu i z tyłu mogą
mieć negatywny wpływ na obrazy.
Aby uzyskać doskonały obraz w każdej
sytuacji, inteligentna funkcja automatycznej
ekspozycji (iAE) dostosowuje ekspozycję
kamery. Oferuje ona doskonałą
kompensację oświetlenia z przodu
i niezwykłą kompensację tła, automatycznie
dostosowując te wartości do zmiennych
warunków oświetlenia. W przypadku funkcji
iAE naszym celem jest doskonała ekspozycja
o każdej porze.
Inteligentne śledzenie
W przypadku dozoru wizyjnego poruszające
się obiekty są zwykle najbardziej istotne.
Funkcja inteligentnego śledzenia (iTracking)
automatycznie śledzi poruszające się
obiekty na podstawie zdefiniowanych
reguł alarmowych lub jednego kliknięcia.
Dzięki inteligentnemu rozróżnianiu
między pojedynczymi a wieloma punktami
odniesienia funkcja iTracking zapewnia
śledzenie ciągłe. Optymalną rejestrację
obiektów zapewnia mechanizm dynamicznej
regulacji pola widzenia. W przypadku
funkcji iTracking naszym celem jest nigdy
nie stracić obiektu z pola widzenia.
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
Już po 20 min operator kamery może
przeoczyć aż 90% tego, co widać na ekranie.
Funkcja inteligentnej analizy obrazu (IVA)
powiadamia użytkownika, kiedy zostanie
wywołany uprzednio zdefiniowany alarm.
Dzięki inteligentnemu połączeniu do 8 zasad
IVA złożone zadania stają się łatwiejsze,
a liczba fałszywych alarmów jest
ograniczona do minimum.
Funkcja IVA również porządkuje strukturę
obrazów dzięki metadanym. Umożliwia
to szybkie odzyskiwanie odpowiednich
obrazów z wielogodzinnych nagrań.
Metadane mogą także być użyteczne
w przygotowywaniu niepodważalnego
materiału dowodowego oraz w optymalizacji
procesów opartych na przykład na zliczaniu
ludzi lub informacjach o gęstości tłumu.
W przypadku funkcji IVA koncentrujemy
się na powiadamianiu w razie potrzeby
i pomocy w uzyskaniu odpowiednich danych.
Starlight
Wszystkie kamery Starlight oferują
najlepszą w swojej klasie czułość, bardzo
szeroki zakres dynamiki oraz doskonałą
kompensację tła i oświetlenia od przodu.
Kamery Starlight rejestrują bardzo
szczegółowy obraz w maksymalnej
rozdzielczości 5 megapikseli nawet
w warunkach bardzo słabego oświetlenia.
Najnowszy przetwornik obrazu oraz
zaawansowana redukcja szumów
zapewniają doskonałą czułość. Szybko
poruszające się obiekty można rejestrować
w dużej rozdzielczości z wyjątkowo dużą
częstotliwością odświeżania oraz szybkością
60 klatek na sekundę. Dzięki zastosowaniu
wyjątkowej technologii urządzenie to
zapewnia doskonały całodobowy nadzór.
W przypadku kamery z serii Starlight
naszym celem jest zapewnienie
doskonałego widzenia w ciemności.
Ultra HD
Kontrola rozległego obszaru
i identyfikacja obiektów z dużej
odległości to niełatwe zadanie.
Technologia 4K ultra HD zastosowana
w urządzeniu DINION IP ultra 8000 MP
zapewnia zatem rozdzielczość
12 megapikseli, aby nawet w zbliżeniu
wszystkie elementy były wyraźnie
widoczne. Szybko poruszające się obiekty
można rejestrować w dużej rozdzielczości
z wyjątkowo dużą częstotliwością
odświeżania oraz z szybkością 20 klatek
na sekundę we wspomnianej kamerze
o rozdzielczości 12 megapikseli.
W efekcie można uzyskać poziom
szczegółowości, który pozwala na
przygotowanie wiarygodnych dowodów.
Zapisane obrazy pozwalają szczegółowo
i wiarygodnie odtworzyć przebieg
zdarzeń. Dzięki szerokokątnemu
widokowi ogólnemu i wielu punktom
ogniskowych na jednym ekranie można
skupić się na szczegółach bez utraty
ogólnej perspektywy. W przypadku
kamery DINION IP ultra 8000 MP naszym
celem jest umożliwienie Ci zobaczenia
każdego szczegółu w każdym miejscu.
Zachęcamy do obejrzenia naszych filmów
iDNR
iAE
iTracking
IVA
4
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
▶FLEXIDOME IP micro 2000
▶FLEXIDOME IP micro 5000
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
NUC-21002-F2
NUC-21012-F2
NUC-51022-Fxx
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
–
–
Ultra HD
–
–
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Wyzwalanie alarmu
Czułość
1/4"
1/2,7"
1/3,2"
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
12 kl./s @ 5 MP
∎/–/–
∎/–/–
∎/∎/∎
∎/∎/∎
∎ (Elektroniczna)
∎ (Elektroniczna)
∎ (Elektroniczna)
∎ (Elektroniczna)
65 dB
76 dB
∎
∎
∎
Wbudowany mikrofon
∎
∎
–
–
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
–
–
Wykrywanie dźwięku
∎
∎
–
–
1 lx
1 lx
0,4 lx (F4)
1 lx (F2/F2M)
0,8 lx (F4)
2 lx (F2/F2M)
–
–
0,4 lx (F4)
1 lx (F2/F2M)
0,8 lx (F4)
2 lx (F2/F2M)
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
Widzenie nocne
–
–
–
–
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
–
–
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
–
2,5 mm
2,5 mm
3,6 mm (F4)
2,5 mm (F2/F2M)
3,6 mm (F4)
2,5 mm (F2/F2M)
66,7°
89°
97° (F4)
135° (F2/F2M)
74° (F4)
105° (F2/F2M)
24/12/8/3
32/16/11/5
42/21/14/6 (F4)
19/10/7/3 (F2)
85/42/29/12 (F4)
48/25/17/7 (F2)
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Gniazdo karty pamięci
Wejście/wyjście alarmowe
Wejście/wyjście audio
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
Obudowa
1/4"
30 kl./s @ 480p
76 dB
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
–
5 MP
∎
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Nośnik pamięci
–
HD 1080p
76 dB
Długość ogniskowej
Odległości DCRI
–
HD 720p
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Obiektyw
–
VGA
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NUC-51051-Fxx
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
–/–
–/–
–/–
–/–
–
–
–
–
–/–
–/–
–/–
–/–
IP66
Warunki pogodowe
–
–
IP66
Odporność na akty wandalizmu
–
–
IK8
IK8
Od -20°C do 50°C
Od -20°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
5
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
►▶FLEXIDOME IP indoor 4000
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NIN-40012-V3
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
Ultra HD
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
–
–
HD 720p
HD 720p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
1/2,7"
1/2,7"
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 720p
∎/–/–
∎/–/–
Tryb dualny
Funkcje
zaawansowane
Wyzwalanie alarmu
∎
∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
76 dB
76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF
∎
∎
Wbudowany mikrofon
∎
∎
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
Wykrywanie dźwięku
Czułość
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,24 lx
0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,05 lx
0 lx
–
∎ (podczerwień)
Widzenie nocne
Obiektyw
Maksymalny zasięg w nocy
–
15 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
3–10 mm
3–10 mm
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
Wejście/wyjście alarmowe
36–117°
36–117°
19–94/10–49/7–33/3–13
19–94/10–49/7–33/3–13
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
1/1
1/1
Wejście/wyjście audio
∎
∎
–/–
–/–
Warunki pogodowe
–
–
Odporność na akty wandalizmu
–
–
Od -20°C do 50°C
Od -20°C do 50°C
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
Obudowa
NII-40012-V3
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
6
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
▶FLEXIDOME IP indoor 5000
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NIN-50022-V3
NIN-50051-V3
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
–
Ultra HD
–
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
–
–
–
HD 1080p
5 MP
HD 1080p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
1/2,7"
1/3,2"
1/2,7"
30 kl./s @ 1080p
12 kl./s @ 5 MP
30 kl./s @ 1080p
∎/–/–
∎/–/–
∎/–/–
∎
∎
∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
76 dB
65 dB
76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF
∎
∎
∎
Wbudowany mikrofon
∎
∎
∎
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Funkcje
zaawansowane
Wyzwalanie alarmu
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
–
Wykrywanie dźwięku
Czułość
Obiektyw
∎
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,24 lx
0,5 lx
0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,05 lx
0,075 lx
0 lx
Widzenie nocne
–
–
∎ (podczerwień)
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
15 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
3–10 mm
3–10 mm
3–10 mm
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
28–87°
36–117°
66–250/34–128/23–86/9-35
29–140/15–73/10–49/4–20
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
1/1
1/1
1/1
∎
∎
∎
–/–
–/–
–/–
Warunki pogodowe
–
–
–
Odporność na akty wandalizmu
–
–
–
Od -20°C do 50°C
Od -20°C do 50°C
Od -20°C do 50°C
Wejście/wyjście alarmowe
Wejście/wyjście audio
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
Obudowa
36–117°
29–140/15–73/10–49/4–20
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
NII-50022-V3
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
7
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
►▶FLEXIDOME IP outdoor 4000
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NDN-40012-V3
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
Ultra HD
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
–
–
HD 720p
HD 720p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
1/2,7"
1/2,7"
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 720p
∎/∎/–
∎/∎/–
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
∎
∎
76 dB
76 dB
Zgodność ze standardem ONVIF
∎
∎
Wbudowany mikrofon
–
–
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
Wyzwalanie alarmu
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
Wykrywanie dźwięku
Czułość
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,24 lx
0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,05 lx
0 lx
–
∎ (podczerwień)
Widzenie nocne
Obiektyw
Maksymalny zasięg w nocy
–
15 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
3–10 mm
3–10 mm
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
Wejście/wyjście alarmowe
36–117°
36–117°
19–94/10–49/7–33/3–13
19–94/10–49/7–33/3–13
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
1/1
1/1
Wejście/wyjście audio
Obudowa
NDI-40012-V3
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
Warunki pogodowe
IP66
IP66
Odporność na akty wandalizmu
IK10
IK10
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
8
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
▶FLEXIDOME IP outdoor 5000
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NDN-50022-V3
NDN-50051-V3
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
–
Ultra HD
–
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
–
–
–
HD 1080p
5 MP
HD 1080p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
Obiektyw
∎/∎/–
∎/∎/–
∎/∎/–
∎
∎
∎
76 dB
65 dB
76 dB
∎
∎
∎
–
–
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
–
∎
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,24 lx
0,5 lx
0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,05 lx
0,075 lx
0 lx
Widzenie nocne
–
–
∎ (podczerwień)
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
15 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
3–10 mm
3–10 mm
3–10 mm
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
36–117°
28–87°
36–117°
29–140/15–73/10–49/4–20
66–250/34–128/23–86–/9–35
29–140/15–73/10–49/4–20
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
1/1
1/1
1/1
∎
∎
∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
–/–
Warunki pogodowe
IP66
IP66
IP66
Odporność na akty wandalizmu
IK10
IK10
IK10
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Pamięć aplikacji w chmurze
Wejście/wyjście alarmowe
Wejście/wyjście audio
Obudowa
1/2,7"
30 kl./s @ 1080p
–
Długość ogniskowej
Połączenia
1/3,2"
12 kl./s @ 5 MP
Wbudowany mikrofon
Wykrywanie dźwięku
Czułość
1/2,7"
30 kl./s @ 1080p
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NDI-50022-V3
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
9
▶FLEXIDOME IP starlight 7000 VR
LI G
▶FLEXIDOME IP 7000 VR
▶FLEXIDOME IP dynamic 7000 VR
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
Ultra HD
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
∎
∎
–
–
–
–
–
∎ (zależnie od modelu)
∎ (zależnie od modelu)
∎
HD 720p
HD 1080p
HD 1080p
1/3"
1/2,7"
1/3"
60 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
30 kl./s @ 1080p
∎/∎/–
∎/∎/–
∎/∎/–
∎
∎
∎
84 dB (model IVA z funkcją IAE + 16 dB)
76 dB (model IVA z funkcją IAE + 16 dB)
90 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
∎
∎
–
–
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
∎
∎
∎
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎ (zależnie od modelu)
∎ (zależnie od modelu)
∎
∎
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,017 lx (V03xx)
0,03 lx (V10xx)
0,22 lx (V03xx)
0,4 lx (V10xx)
0,25 lx (V03xx)
0,45 lx (V10xx)
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,0057 lx (V03xx)
0,01 lx (V10xx)
0,05 lx (V03xx)
0,1 lx (V10xx)
0,08 lx (V03xx)
0,15 lx (V10xx)
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎ (starlight)
–
–
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
–
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
∎
∎
∎
Automatyczna zmiennoogniskowa
∎
∎
∎
3–9 mm (V03xx)
10–23 mm (V10xx)
3–9 mm (V03xx)
10–23 mm (V10xx)
3–9 mm (V03IPx)
10–23 mm (V10IPx)
32–96° (V03xx)
12,4–28° (V10xx)
38–121° (V03xx)
14,8–34° (V10xx)
28–83° (V03IPx)
10,9–24° (V10IPx)
28–107/15–/10–/4–15 (V03xx)
123–282/63–144/43–/17–39 (V10xx)
26–133/13–69/9–46/4–19 (V03xx)
150–352/77–181/52–122/21–49 (V10xx)
52–184/27–94/18–64/7–26 (V03xx)
216–480/111–246/75–165/30–67 (V10xx)
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów
JPEG, wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami
(tylko tryby IVA), eksportowanie klipów wideo lub
obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie
klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów
JPEG, wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami
w najlepszej jakości, eksportowanie klipów wideo
lub obrazów JPEG
2/1
2/1
2/1
∎
∎
∎
∎/∎
∎/∎
∎/∎
Warunki pogodowe
IP66
IP66
IP66
Odporność na akty wandalizmu
IK10
IK10
IK10
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Pamięć aplikacji w chmurze
Wejście/wyjście alarmowe
Wejście/wyjście audio
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
Obudowa
∎ (tylko modele IVA)
∎
Widzenie nocne
Połączenia
∎
∎ (tylko modele IVA)
–
Wykrywanie dźwięku
Obiektyw
NIN-932-VxxIPx
∎
Wbudowany mikrofon
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
Czułość
NIN-832-Vxxxx
∎
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NIN-733-Vxxxx
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
10
▶FLEXIDOME IP starlight 7000 RD
▶FLEXIDOME IP 7000 RD
▶FLEXIDOME IP dynamic 7000 RD
LI G
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery kopułkowe
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
Ultra HD
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
∎
∎
–
–
–
–
–
∎ (zależnie od modelu)
∎ (zależnie od modelu)
∎
HD 720p
HD 1080p
HD 1080p
1/3"
1/2,7"
1/3"
60 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
30 kl./s @ 1080p
∎/∎/–
∎/∎/–
∎/∎/–
∎
∎
∎
84 dB (model IVA z funkcją IAE + 16 dB)
76 dB (model IVA z funkcją IAE + 16 dB)
90 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
∎
∎
–
–
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
∎
∎
∎
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎ (zależnie od modelu)
∎ (zależnie od modelu)
∎
∎
∎
∎
0,017 lx
0,22 lx
0,25 lx
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,0057 lx
0,05 lx
0,08 lx
∎ (starlight)
–
–
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
–
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
∎
∎
∎
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
1,8–3 mm (V02-xx), 3,8–13 mm (V03-xx),
9–40 mm (V09-xx)
1,8–3 mm (V02-xx), 3,8–13 mm (V03-xx),
9–40 mm (V09-xx)
1,8–3 mm (V02-xx), 3,8–13 mm (V03-xx),
9–40 mm (V09-xx)
77–105° (V02-xx), 21–72° (V03-xx),
7,1–30° (V09-xx)
87–115°(V02-xx), 26–87°(V03-xx),
8,5–37° (V09-xx)
70–98°(V02-xx), 19–63°(V03-xx),
6,2–26° (V09-xx)
24–39/12–20/8–13/3–5 (V02-xx)
42–165/22–85/15–57/6–23 (V03-xx)
114–493/59–252/40–170/16–69 (V09-xx)
30–49/15–25/10–17/4–7 (V02-xx)
49–199/25–102/17–69/7–28 (V03-xx)
137–616/70–316/48–212/19–86 (V09-xx)
40–66/21–34/14–23/6–9 (V02-xx)
75–274/39–140/26–/10–38 (V03-xx)
199–846/102–433/69–291/28–118 (V09-xx)
Widzenie nocne
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Wejście/wyjście alarmowe
Wejście/wyjście audio
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
Obudowa
∎ (tylko modele IVA)
∎
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Połączenia
∎
∎ (tylko modele IVA)
–
Wykrywanie dźwięku
Obiektyw
NDN-932Vxx-IP
∎
Wbudowany mikrofon
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
Czułość
NDN-832Vxx-xx
∎
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NDN-733Vxx-xx
Warunki pogodowe
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
∎ (maks. 2 TB)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie
klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie
klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości, eksportowanie klipów wideo lub
obrazów JPEG
2/1
2/1
2/1
∎
∎
∎
–/–
–/–
–/–
IP66 i IP67
IP66 i IP67
IP66 i IP67
przekracza wymagania normy IK10
przekracza wymagania normy IK10
przekracza wymagania normy IK10
Od -50°C do 50°C
Od -50°C do 50°C
Od -50°C do 50°C
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
11
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne
▶TINYON IP 2000
▶TINYON IP 2000 HD
▶TINYON IP 2000 WI**
▶TINYON IP 2000 PIR**
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
NPC-20002-F2
NPC-20012-F2
NPC-20012-F2WL
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
–
–
Ultra HD
–
–
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Wyzwalanie alarmu
Czułość
Obiektyw
Obudowa
–
HD 720p
1/4"
1/4"
1/4"
1/4"
30 kl./s @ 480p
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 720p
∎/–/–
∎/–/–
∎/–/–
∎/–/–
∎ (Elektroniczna)
∎ (Elektroniczna)
∎ (Elektroniczna)
∎ (Elektroniczna)
76 dB
76 dB
76 dB
∎
∎
∎
∎
Wbudowany mikrofon
–
∎
∎
∎
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
–
∎
–
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎
–
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
–
Wykrywanie dźwięku
–
∎
∎
∎
Czujka podczerwieni (PIR) wykrywająca ruch
–
–
∎
∎
1 lx
1 lx
1 lx
0 lx (z diodami LED)
1 lx
0 lx (z diodami LED)
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
–
–
–
–
Widzenie nocne
–
–
∎ (LED)
∎ (LED)
4 m
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
4 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
–
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
2,5 mm
75°
89°
89°
89°
20/10/7/3
32/16/11/5
32/16/11/5
32/16/11/5
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
–
HD 720p
76 dB
Długość ogniskowej
Nośnik pamięci
–
HD 720p
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
–
VGA
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NPC-20012-F2L
∎ maks. 2 TB
∎ maks. 2 TB
–
∎
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Wejście/wyjście alarmowe
–/–
–/–
–/–
–/–
Wejście/wyjście audio
–/–
–/– (wbudowany głośnik)
–/– (wbudowany głośnik)
–/– (wbudowany głośnik)
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
–/–
–/–
Bezprzewodowa (WPS, IEEE 802, 11b/g/n)
–
–
∎
–
Warunki pogodowe
–
–
–
–
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
–
–
–
–
Od -10°C do 45°C
Od -10°C do 50°C
Od -10°C do 40°C
Od -10°C do 45°C
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
** Dostępne od sierpnia 2014
12
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne
▶DINION IP 4000 HD
▶DINION IP 5000 HD
▶DINION IP bullet 4000 HD
▶DINION IP bullet 5000 HD
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
NBN-40012-xxx
NBN-50022-xxx
NTI-40012-V3
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
–
–
Ultra HD
–
–
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
Czułość
Obudowa
1/2,7"
1/2,7"
1/2,7"
1/2,7"
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
30 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
∎/∎ (z obudową)/–
∎/∎ (z obudową)/–
∎/∎/–
∎/∎/–
∎
∎
∎
∎
76 dB
76 dB
76 dB
76 dB
∎
∎
∎
∎
–
–
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
–
–
–
–
Wykrywanie dźwięku
∎
∎
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,25 lx
0,25 lx
0,24 lx
0,24 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,05 lx
0,05 lx
0 lx
0 lx
–
–
∎ (podczerwień)
∎ (podczerwień)
25 m
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
25 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
–
–
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
–
3,3-12 mm (V3)/mocowanie CS
3,3-12 mm (V3)/mocowanie CS
3–10 mm
3–10 mm
34–110° (V3)
34–110° (V3)
36–107°
36–107°
22–100/11–52/8–35/3–14 (V3)
33–150/17–77/11–52/5–21 (V3)
23–94/12–49/8–33/3–13
34–142/18–/12–50/5–20
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
–
HD 1080p
∎
Długość ogniskowej
Nośnik pamięci
–
HD 720p
∎
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
–
HD 1080p
Zgodność ze standardem ONVIF
Widzenie nocne
Obiektyw
–
HD 720p
Wbudowany mikrofon
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NTI-50022-V3
∎ maks. 2 TB
∎ maks. 2 TB
–
–
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
1/1
Wejście/wyjście alarmowe
1/1
1/1
1/1
Wejście/wyjście audio
∎/∎
∎/∎
∎/∎
∎/∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/∎
–/∎
–/–
–/–
IP66
Warunki pogodowe
–
–
IP66
Odporność na akty wandalizmu
–
–
IK7
IK7
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
13
▶DINION IP starlight 7000 HD
▶DINION IP 7000 HD
▶DINION IP dynamic 7000 HD
LI G
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
NBN-71013-xx** / NKN-71013-BAx-xxN***
NBN-71022-xx** / NKN-71022-BAx-xxN***
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
∎
∎
∎
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
∎
–
–
Ultra HD
–
–
–
∎ (zależnie od modelu)
∎ (zależnie od modelu)
∎
HD 720p, 1024p (bez IVA)
HD 1080p
HD 1080p
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
∎
84 dB (model IVA z funkcją IAE + 16 dB)
76 dB (model IVA z funkcją IAE + 16 dB)
90 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
∎
–
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
∎
∎
∎
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎ (zależnie od modelu)
∎ (zależnie od modelu)
∎
∎
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,017 lx
0,22 lx
0,25 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,0057 lx
0,05 lx
0,08 lx
∎ (starlight)
–
–
–
–
–
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
∎
∎
∎
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
–
Mocowanie C/CS (NBN), 9–40 mm (NKN-71013-BA4),
3,8–13 mm (NKN-71013-BA3)
Mocowanie C/CS (NBN), 9–40 mm (NKN-71022-BA4),
3,8–13 mm (NKN-71022-BA3)
Mocowanie C/CS (NBN), 9–40 mm (NKN-71027-BA4),
3,8–13 mm (NKN-71022-BA3)
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
W zależności od opcjonalnego obiektywu
W zależności od opcjonalnego obiektywu
W zależności od opcjonalnego obiektywu
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
W zależności od opcjonalnego obiektywu
W zależności od opcjonalnego obiektywu
W zależności od opcjonalnego obiektywu
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Obudowa
∎/∎ (z obudową)/–
∎
∎
Długość ogniskowej
Połączenia
∎/∎ (z obudową)/–
∎
–
Widzenie nocne
Nośnik pamięci
∎/∎ (z obudową)/–
∎
Maksymalny zasięg w nocy
Odległości DCRI
1/3"
30 kl./s @ 1080p
–
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
Obiektyw
1/2,7"
30 kl./s @ 1080p
Zgodność ze standardem ONVIF
Wykrywanie dźwięku
Czułość
1/3"
60 kl./s @ 720p
Wbudowany mikrofon
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NBN-71027-xx** / NKN-71027-BAx-xxN***
∎ maks. 2 TB
∎ maks. 2 TB
∎ maks. 2 TB
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie
klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie
klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami w
najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie
klipów wideo lub obrazów JPEG
2/1
Wejście/wyjście alarmowe
2/1
2/1
Wejście/wyjście audio
∎/∎
∎/∎
∎/∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
∎/∎
∎/∎
∎/∎
IP66 (tylko modele NKN)
IP66 (tylko modele NKN)
IP66 (tylko modele NKN)
–
–
–
Od -20°C do 50°C
Od -20°C do 55°C
Od -20°C do 50°C
Warunki pogodowe
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
** Obiektyw nie wchodzi w skład zestawu
*** W skład gotowych do pracy, fabrycznie zmontowanych i zapakowanych zestawów kamer wchodzi: kamera DINION IP 7000, obiektyw, obudowa do zastosowań wewnętrznych/zewnętrznych, zmontowane, fabryczne okablowanie, ustawiona
ostrość. Modele dla obszaru EMEA: NKN-71013-BAx-10N. Modele dla obszaru USA: NKN-71013-BAx-20N
14
▶DINION IP starlight 8000 MP
▶DINION IP ultra 8000 MP**
LI G
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery stałopozycyjne
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NBN-80052-BA
NBN-80122-Fxx
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
∎
∎
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
∎
–
Ultra HD
–
∎
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
∎
∎
5 MP
12 MP/UHD
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
1/1,8"
1/2,3"
30 kl./s @ 5 MP
20 kl./s @ 12 MP, 30 kl./s @ UHD
∎/∎ (z obudową)/–
∎/∎ (z obudową)/–
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
∎
∎
97 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
92 dB (z funkcją IAE + 16 dB)
Zgodność ze standardem ONVIF
∎
∎
Wbudowany mikrofon
–
–
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
Wyzwalanie alarmu
Czułość
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
∎
∎
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
∎
∎
Wykrywanie dźwięku
∎
∎
0,0121 lx
1,932 lx
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
0,004 lx
0,638 lx
∎ (starlight)
–
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
∎
∎
Automatyczna zmiennoogniskowa
–
–
Mocowanie C/CS
3,2 mm (F2A)
5 mm (F6A)
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
W zależności od opcjonalnego obiektywu
71° (-F6A)
120° (-F2A)
Odległości DCRI
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
W zależności od opcjonalnego obiektywu
134/69/46/20 (-F6A)
71/35/23/10 (-F2A)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
Widzenie nocne
Obiektyw
Długość ogniskowej
∎ maks. 2 TB
∎ maks. 2 TB
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG, wysyłanie obrazów JPEG
z wykrytymi twarzami w najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG, wysyłanie obrazów JPEG
z wykrytymi twarzami w najlepszej jakości (tylko tryby IVA), eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Wejście/wyjście alarmowe
2/1
2/1
Wejście/wyjście audio
∎/∎
∎/∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
Warunki pogodowe
–
–
Odporność na akty wandalizmu
–
–
Od -20°C do 50°C
Od -20°C do 50°C
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
Obudowa
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
** Dostępne od września 2014
15
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery specjalistyczne
▶DINION IP imager 9000 HD
▶VOT thermal
▶FLEXIDOME IP corner 9000 MP
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NAI-90022-AAA
VOT-320-Vxxx
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
–
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
∎
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
–
Ultra HD
–
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
∎
∎
–
HD 1080p
320 x 240
1080p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
∎
76 dB (z funkcją IAE +16 dB)
–
–
∎
–
∎
–
∎
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
Maskowanie stref prywatności
∎
–
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
∎
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
∎
∎
–
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
∎
∎
∎
0,4 lx
–
0,3 lx
0 lx
0 lx
0 lx
∎ (podczerwień)
∎ (termowizyjna)
∎ (podczerwień)
120 m
1450 m
9 m
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
∎
–
–
Automatyczna zmiennoogniskowa
∎
–
–
10–23 mm
9 mm (-V9L, -V9H), 13 mm (-V13L, -V13H),
19 mm (-V19L, -V19H), 60 mm (-V60L, -V60H)
2 mm
14,8–34°
–
121°
150–352/77–181/52–122/21–49
–
20/10/7/3
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Gniazdo karty pamięci
∎ Maks. 2 TB
∎ Maks. 32 GB
∎ Maks. 2 TB
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów
JPEG, wysyłanie obrazów JPEG z wykrytymi twarzami
w najlepszej jakości, eksportowanie klipów wideo
lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG
(tylko FTP)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Wejście/wyjście alarmowe
1/1
2/2
1/1
Wejście/wyjście audio
∎/∎
–/–
∎/∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
–/–
Warunki pogodowe
IP66
IP66
IP65
Odporność na akty wandalizmu
IK10
–
IK10
Od -40°C do 50°C
Od -50°C do 55°C
Od -10°C do 50°C
Pamięć aplikacji w chmurze
Obudowa
∎/–/–
–
∎
Długość ogniskowej
Połączenia
–/∎/–
∎
–
Maksymalny zasięg w nocy
Nośnik pamięci
–/∎/–
∎
Widzenie nocne
Odległości DCRI
1/2,7"
30 kl./s @ 1080p
–
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Obiektyw
FPA — Vox
8,3 kl./s @ 240p (-VxxL), 30 kl./s @ 240p (-VxxH)
Wbudowany mikrofon
Wykrywanie dźwięku
Czułość
1/2,7"
30 kl./s @ 1080p
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NCN-90022-F1
Temperatura pracy
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
16
▶EXTEGRA IP starlight 9000 FX**
▶EXTEGRA IP dynamic 9000 FX**
LI G
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery specjalistyczne
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
NXF-7130-xx
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
∎
–
Ultra HD
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
∎
∎
HD 720p
HD 1080p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
1/3"
1/2,8"
60 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
-/∎ (ochrona przed warunkami zewnętrznymi/korozją)/-
-/∎ (ochrona przed warunkami zewnętrznymi/korozją)/-
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Wyzwalanie alarmu
Czułość
∎
∎
–
∎ (HiPoE)
∎ (HiPoE)
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
∎
∎
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
Śledzenie obszaru zainteresowania
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
∎
∎
Wykrywanie dźwięku
∎
∎
0.052 lx
0,066 lx
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
0,0103 lx
0,033 lx
∎ (zewnętrzna EX65 IR)
∎ (zewnętrzna EX65 IR)
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
Automatyczna regulacja ostrości (ABF)
∎
∎
Automatyczna zmiennoogniskowa
∎
∎
4,3–129 mm
4,3–129 mm
2,1–59°
2,1–59°
–
–
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Nośnik pamięci
Wykrywanie / klasyfikacja / rozpoznawanie / identyfikacja
(Odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
Obudowa
90 dB
–
Widzenie nocne
Odległości DCRI
∎
90 dB
Wbudowany mikrofon
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Obiektyw
∎
Zgodność ze standardem ONVIF
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
NXF-7230-xx
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎ Maks. 2 TB
∎ Maks. 2 TB
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG (tylko FTP)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG (tylko FTP)
Wejście/wyjście alarmowe
3/2
3/2
Wejście/wyjście audio
1/1
1/1
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
Warunki pogodowe
IP67
IP67
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
–
–
Od -50°C do 60°C (aluminium)
Od -50°C do 55°C (stal nierdzewna)
Od -50°C do 60°C (aluminium)
Od -50°C do 55°C (stal nierdzewna)
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
** Dostępne od lipca 2014
17
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome
▶AUTODOME easy II
▶AUTODOME junior HD
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
VEZ-211/221
VJR-811/821/831
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
–
–
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
Inteligentne śledzenie
–
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
∎
∎
4CIF
HD 1080p
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Czułość
Obiektyw
∎/∎/–
∎/∎/–
–
∎
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
–
–
Zgodność ze standardem ONVIF
∎
∎
Wbudowany mikrofon
–
–
∎ (tylko do zastosowań wewnętrznych)
∎ (PoE+ tylko do zastosowań wewnętrznych)
∎/3 strumienie
∎/3 strumienie
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
99/2
99/2
Wycieraczka
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
∎
∎
Wykrywanie dźwięku
–
∎
Inteligentne śledzenie PTZ
–
–
Liczba programów/tras dozorowych
Wyzwalanie alarmu
1/2,8"
60 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
Tryb dualny
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
1/4" CCD
30 kl./s @ 576p
1 lx
1,2 lx
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
–
0,06 lx
Widzenie nocne
–
–
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
4,2–42 mm
6,3–63 mm
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Powiększenie optyczne/cyfrowe w trybie PTZ
Kąt pochylenia
Odległości DCRI
Nośnik pamięci
-90° do +4°
-90° do 0°
–
–
Gniazdo karty pamięci
–
–
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG (tylko FTP)
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG (tylko FTP)
Wejście/wyjście alarmowe
2/1
2/1
Wejście/wyjście audio
–/–
∎/∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
Obudowa
–
10x/16x
Wykrywanie/klasyfikacja/rozpoznawanie/identyfikacja
(odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
–
10x/12x
Warunki pogodowe
–/–
–/–
IP65 (zewnętrzne)
IP65 (zewnętrzne)
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
–
–
Od -30°C do 50°C
Od -30°C do 50°C
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
18
▶AUTODOME IP 7000
▶AUTODOME IP 7000 HD
▶AUTODOME IP starlight 7000 HD**
▶AUTODOME IP dynamic 7000 HD**
LI G
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
VG5-7028/7036
VG5-7220
VG5-7130
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
–
–
∎
∎
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
–
Inteligentne śledzenie
∎
∎
∎
∎
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
–
–
∎
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
Funkcje
podstawowe
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
1/2,8"
30 @ 1080p
∎/∎/–
∎/∎/–
∎/∎/–
∎/∎/–
∎
∎
∎
∎
92 dB
86 dB
90 dB
90 dB
∎
∎
–
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Maskowanie stref prywatności
∎ (HiPoE)
∎ (HiPoE)
∎ (HiPoE)
∎ (HiPoE)
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎/4 strumienie
∎
∎
∎
∎
256/2
256/2
256/2
256/2
–
Wycieraczka
–
–
–
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
∎
∎
∎
∎
Wykrywanie dźwięku
∎
∎
∎
∎
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
∎
∎
∎
∎
0,66 lx (36x) 0,33 lx (28x)
0,8 lx
0,052 lx
0,066 lx
0,033 lx
0,104 lx (36x) 0,066 lx (28x)
0,12 lx
0,0103 lx
Widzenie nocne
–
–
∎ (starlight)
–
Maksymalny zasięg w nocy
–
–
–
–
3,4–122,4 mm (x36)
3,5–98 mm (x28)
4,7–94 mm
4,3–129 mm
4,3–129 mm
28x: 2,13–54,98
36x: 1,7–56,35
2,9–54,1
2,3–65°
2,3–65°
Długość ogniskowej
Wykrywanie/klasyfikacja/rozpoznawanie/identyfikacja
(odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Obudowa
CMOS 1/3"
60 kl./s @ 720p
–
Powiększenie optyczne/cyfrowe w trybie PTZ
Połączenia
1/2,8"
60 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
∎
Kąt pochylenia
Nośnik pamięci
1/4" CCD
30 kl./s @ 576p
–
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Odległości DCRI
∎
HD 1080p
∎
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Obiektyw
∎
HD 720p
–
Inteligentne śledzenie PTZ
Czułość
∎
HD 1080p
Zgodność ze standardem ONVIF
Liczba programów/tras dozorowych
Wyzwalanie alarmu
∎
4CIF
Wbudowany mikrofon
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
VG5-7230
36x lub 28x/12x
20x/12x
30x/12x
30x/12x
-90° do 14° (wahadło)
-90° do 14° (wahadło)
-90° do 14° (wahadło)
-90° do 14° (wahadło)
–
–
–
–
∎ Maks. 32 GB/2 TB
∎ Maks. 32 GB/2 TB
∎ Maks. 2 TB
∎ Maks. 2 TB
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie
obrazów JPEG, eksportowanie klipów
wideo lub obrazów JPEG
7/4
Wejście/wyjście alarmowe
7/4
7/4
7/4
Wejście/wyjście audio
∎/∎
∎/∎
∎/∎
∎/∎
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
–/–
–/–
IP66 (zewnętrzne)
Warunki pogodowe
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
IP66 (zewnętrzne)
IP66 (zewnętrzne)
IP66 (zewnętrzne)
IK08 (wzmocniona kopułka)
–
–
–
Od -40°C do 55°C
Od -40°C do 55°C
Od -40°C do 55°C
Od -40°C do 55°C
** Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
** Dostępne od lipca 2014
19
▶MIC IP starlight 7000 HD**
▶MIC IP dynamic 7000 HD**
▶MIC 612
LI G
HT
TAR
Sieciowe systemy wizyjne
Kamery ruchome
S
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Bosch USPs
Funkcje
podstawowe
MIC-7130-Px4xx
MIC-7230-Px4xx
MIC612 ***
Inteligentna dynamiczna redukcja szumów (iDNR)
∎
∎
–
Inteligentna funkcja automatycznej ekspozycji (iAE)
–
–
–
Inteligentne śledzenie
∎
∎
–
Starlight (bardzo wysoka czułość przy słabym oświetleniu)
∎
–
–
Wbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu (IVA)
∎
∎
∎
HD 720p
HD 1080p
550 TVL (optyczna)
320x256/640x480 (termowizyjna)
Maksymalna rozdzielczość
Typ przetwornika obrazu
1/3"
1/3"
1/4" CCD/FPA
60 kl./s @ 720p
30 kl./s @ 1080p
30 kl./s @ 576p
–/∎/–
–/∎/–
–/∎/–
∎
∎
∎ (optyczna)
Szeroki zakres dynamiki (WDR)
90 dB
90 dB
–
Zgodność ze standardem ONVIF
∎
∎
∎
Wbudowany mikrofon
–
–
–
Maksymalna liczba klatek na sekundę (kl./s)
Wewnętrzna / zewnętrzna / zast. mobilne
Tryb dualny
Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)
Funkcje
zaawansowane
Kompresja (H.264 i MJPEG)/multistreaming
Maskowanie stref prywatności
∎
∎
256/2
99/2
Wycieraczka
∎
∎
∎
Wykrywanie sabotażu
∎
∎
∎
Wizyjna detekcja ruchu
∎
∎
∎
Inteligentna analiza obrazu (IVA)
∎
∎
∎
∎ (ze złączem VIDEOJET 7000)
∎ (ze złączem VIDEOJET 7000)
–
Inteligentne śledzenie PTZ
Minimalne oświetlenie w trybie dziennym (kolor)
Minimalne oświetlenie w trybie nocnym (czarno-biały)
Widzenie nocne
Maksymalny zasięg w nocy
Obiektyw
Długość ogniskowej
Kąt widzenia w poziomie (HAoV)
Powiększenie optyczne/cyfrowe w trybie PTZ
Kąt pochylenia
Odległości DCRI
Wykrywanie/klasyfikacja/rozpoznawanie/identyfikacja
(odległości w metrach przy oświetleniu 100 lx)
Nośnik pamięci
Gniazdo karty pamięci
Pamięć aplikacji w chmurze
Połączenia
Wejście/wyjście alarmowe
∎
∎
–
0,052 lx
0,066 lx
0,66 lx (optyczna) nie dot. (termowizyjna)
0,0103 lx
0,033 lx
0,104 lx (optyczna) 0 lx (termowizyjna)
∎ (Opcjonalny promiennik)
∎ (Opcjonalny promiennik)
∎ (podczerwona/termowizyjna)
175 m
175 m
1500 m
4,3–129 mm
4,3–129 mm
3,4–122,4 mm (optyczna),
35 mm (termowizyjne modele T)
50 mm (termowizyjne modele H)
2,1–58,3°
2,1–58,3°
–
30x/12x
30x/12x
36x/12x
-58° do 90° (pionowo), -103° do 90° (ukośnie)
-58° do 90° (pionowo), -103° do 90° (ukośnie)
-58° do 90°
175/150/100/60
150/100/60/50
–
∎ Maks. 32 GB
∎ Maks. 32 GB
∎ Maks. 32 GB
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
Automatyczne lub alarmowe wysyłanie obrazów JPEG,
eksportowanie klipów wideo lub obrazów JPEG
8/2 (opcjonalna karta)
8/2 (opcjonalna karta)
8/2 (opcjonalna karta)
∎/∎ (ze złączem VIDEOJET 7000)
∎/∎ (ze złączem VIDEOJET 7000)
–/–
Hybrydowy*/dodatkowy monitor
–/–
–/–
–/–
Warunki pogodowe
IP68
IP68
IP68
Wejście/wyjście audio
Obudowa
–
∎/4 strumienie
∎
Wykrywanie dźwięku
Czułość
∎ (HiPoE)
∎/4 strumienie
256/2
Liczba programów/tras dozorowych
Wyzwalanie alarmu
∎ (HiPoE)
∎/4 strumienie
Odporność na akty wandalizmu
Temperatura pracy
IK10
IK10
IK9
Od -60°C do 60°C
Od -60°C do 60°C
Od -40°C do 60°C
* Tryb hybrydowy oferuje możliwość łatwej migracji z analogowych systemów CCTV na nowoczesne systemy sieciowe IP
** Dostępne od lipca 2014
*** Funkcje IP są dostępne z opcjonalnym zasilaniem MIC-IP-PSU
20
Sieciowe systemy wizyjne
Zapis cyfrowy
Rozwiązanie zintegrowane
▶DIVAR IP 3000
▶BRS HD Series
▶DIVAR IP 7000 1U
▶DIVAR IP 7000 2U
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Funkcje podstawowe
DIP-304x-xxx
BRS-xxx-xxxxx **
DIP-704x-xxx
DIP-708x-xxx
32
64
64
128
Zintegrowane zarządzanie obrazem
∎
∎
∎
∎
Poziom RAID
—
Mid-Tower: —
Mocowanie w szafie typu Rack 19":
U1/U2: RAID-5
—
RAID-5
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/3 MP,
5 MP
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP
Maksymalna wielkość systemu
Obsługiwane rozdzielczości
Kompresja obrazu
Parametry mechaniczne
H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
H.264, MPEG-4, JPEG
H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
H.264, MPEG-4, ONVIF, RTSP, JPEG
Transkodowanie
∎
∎
∎
∎
ONVIF
∎
—
∎
∎
Mini-Tower z 4 wnękami
Mocowanie w obudowie Mid-Tower lub
szafie typu Rack 19" (1U/2U)
Mocowanie w szafie typu Rack 19"
(1U)
Mocowanie w szafie typu Rack 19"
(2U)
Obudowa
Łącza sieciowe (LAN)
Porty USB
Liczba transformatorów
Transformatory z możliwością wymiany podczas pracy
Wyjście wizyjne
Typ złącza
Monitor
Dźwięk
Kanały wejściowe/wyjściowe
Typ kompresji
Zapis
Opcje pamięci
2 porty Gigabit Ethernet
2 porty Gigabit Ethernet
2 porty USB 2.0
4 porty USB 2.0
4 porty USB 2.0
1
Mid-Tower: 1
Mocowanie w szafie typu Rack 19": 2
2
2
—
∎ (Mocowanie w szafie typu Rack 19")
∎
∎
1 DVI, 1 VGA
Mid-Tower: 1 DVI Szafa typu Rack 19":
VGA, tylko do programowania
1 DVI, 1 DP
1 DVI, 1 DP
1 na dekoder IP, drugie wyjście wideo
(VGA)
—
1 na dekoder IP
1 na dekoder IP
32 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
32 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
64 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
128 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
G.726
G.726
G.726
G.726
∎
∎
∎
∎
Przypisanie kilku kamer do 1 wejścia audio
∎
∎
∎
∎
Video Recording Manager (VRM)
∎
—
∎
∎
Tryby zapisu programowanego
∎
∎
∎
∎
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków
4
Tower: 4
Szafa typu Rack 19" 1U: 4 / 2U 8:
4
8
2 TB
Tower: 1 TB
Szafa typu Rack 19" 1U: 2 TB
2 TB
2 lub 3 TB
Podstawowa pojemność systemu w TB
0, 4 lub 8 TB
4, 8 lub 16 TB
0, 4 lub 8 TB
0, 16 lub 24 TB
Maksymalna pojemność systemu w TB
8 TB
Tower: 4 TB
Szafa typu Rack 19" 1U: 8 TB, 2U: 16 TB
8 TB
24 TB
Pełna pojemność systemu w TB
24 TB
—
104 TB
120 TB
Obsługa rozszerzeń/urządzeń zewnętrznych
iSCSI
—
iSCSI
iSCSI
2x DIVAR IP 2000
—
4x DIVAR IP 6000
4x DIVAR IP 6000
4
—
4 lub 8
4 lub 8
2 TB
—
2 lub 3 TB
2 lub 3 TB
Maks. liczba jednostek
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków
Dostępna pojemność na dysk
Możliwość wymiany w czasie pracy
Eksport i tworzenie kopii
zapasowych danych
2 porty Gigabit Ethernet
Synchronizacja sygnału audio
Dostępna pojemność na dysk
Rozszerzenia pamięci
1 port Gigabit Ethernet
4 porty USB 2.0/1 port USB 3.0
Format danych
Wbudowana nagrywarka DVD
Obsługiwane urządzenia
Kopie zapasowe
—
—
∎
∎
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
—
∎
∎
∎
Zewnętrzna nagrywarka CD/DVD,
USB 2.0, USB 3.0, iSCSI
USB 2.0, dysk sieciowy, DAS SCSI
USB 2.0, iSCSI, wbudowana
nagrywarka CD/DVD
USB 2.0, iSCSI, wbudowana
nagrywarka CD/DVD
Ręcznie lub automatycznie
Ręcznie lub automatycznie
Ręcznie lub automatycznie
Ręcznie lub automatycznie
Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
21
Sieciowe systemy wizyjne
Zapis cyfrowy
Rozwiązanie zintegrowane
▶DIVAR IP 3000
▶BRS HD Series
▶DIVAR IP 7000 1U
▶DIVAR IP 7000 2U
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Nadmiarowość
Opcje oprogramowania
DIP-304x-xxx
BRS-xxx-xxxxx **
DIP-704x-xxx
DIP-708x-xxx
Zasilacz nadmiarowy
—
Mocowanie w szafie typu Rack 19"
∎
∎
Dysk twardy z możliwością wymiany w czasie pracy
—
—
∎
∎
Sterowanie PTZ
∎
∎
—
∎
Obsługa klawiatury CCTV
∎
∎ (z programem BVC)
∎
∎
Kontrola administracyjna
∎
∎
∎
∎
Opcje eksportu
Zdalny dostęp
Urządzenie mobilne (smartfon/tablet)
Sieć
Obsługa funkcji
zaawansowanych
Obsługiwane
oprogramowanie
Narzędzia integracyjne
innego producenta
∎
∎
∎
∎
∎ Aplikacja Video Security
—
∎ Aplikacja Video Security
∎ Aplikacja Video Security
10/100/1000 Ethernet
10/100/1000 Ethernet
10/100/1000 Ethernet
10/100/1000 Ethernet
Dostęp przez przeglądarkę internetową
—
∎
—
—
Liczba jednocześnie zalogowanych użytkowników
—
20
—
—
Wyszukiwanie materiałów dowodowych (metadane)
∎
—
∎
∎
Web Client
—
∎
—
—
Bosch Video Client
∎ (v1.5 lub nowsza)
∎ (v1.5 lub nowsza)
∎ (v1.5 lub nowsza)
∎ (v1.5 lub nowsza)
Bosch Video Management System
∎ (v4.50 lub nowsza)
∎ (v4.50 lub nowsza)
∎ (v4.50 lub nowsza)
∎ (v4.50 lub nowsza)
Oprogramowanie innego producenta
—
—
—
—
Opcjonalna integracja z bankomatem/POS
∎
—
∎
∎
SDK (IPP)
∎
—
∎
∎
** Nie wszystkie modele są dostępne na całym świecie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.
22
Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych
Sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR IP 2000
▶DLA 1200 Series
▶DIVAR IP 6000 1U
▶DIVAR IP 6000 2U
▶DSA-Series
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Funkcje podstawowe
DIP-204x-xxx
DLA-AIOxx-xxx
DIP-604x-xxx
DIP-608-x-xxx
DSA-Nxxxxx-xxxx
Maksymalna wielkość systemu
16
32
128
128
600
Zintegrowane zarządzanie obrazem
—
—
—
—
—
Poziom RAID
—
—
RAID-5
RAID-5
RAID-5/RAID-6
Obsługiwane rozdzielczości
Kompresja obrazu
Transkodowanie
Opcje pamięci
Eksport i tworzenie kopii
zapasowych danych
—
∎
∎
∎
∎
Obudowa
Mini-Tower z 4 wnękami
Mid-Tower
Mocowanie w szafie typu Rack
19" (1U)
Mocowanie w szafie typu Rack
19" (2U)
Mocowanie w szafie typu Rack
19" (2U)
Łącza sieciowe (LAN)
1 port Gigabit Ethernet
1 port Gigabit Ethernet
2 porty Gigabit Ethernet
2 porty Gigabit Ethernet
2 porty Gigabit Ethernet /
2 porty 10 Gigabit Ethernet
2 porty USB 2.0
2 porty USB 2.0
4 porty USB 2.0
4 porty USB 2.0
—
Liczba transformatorów
1
1
2
2
2
Transformatory z możliwością wymiany
podczas pracy
—
—
∎
∎
∎
Typ złącza
Kanały wejściowe/wyjściowe
VGA
VGA
VGA
VGA
—
1 na dekoder IP
1 na dekoder IP
1 na dekoder IP
1 na dekoder IP
—
16 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
(odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
128 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
128 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
400 (odtwarzanie dźwięku
tylko przez stację zdalną)
G.726
G.726
G.726
G.726
G.726
Synchronizacja sygnału audio
∎
∎
∎
∎
∎
Przypisanie kilku kamer do 1 wejścia audio
∎
∎
∎
∎
∎
Video Recording Manager (VRM)
∎
∎ (v2.11 dedykowany)
∎
∎
—
Tryby zapisu programowanego
∎
∎
∎
∎
∎
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków
4
4
4
8
12
2 lub 3 TB
2 TB
1 TB
2 lub 3 TB
2 lub 3 TB
Podstawowa pojemność systemu w TB
0, 4 lub 8 TB
4 TB
0, 8 lub 12 TB
0, 16 lub 24 TB
—
Maksymalna pojemność systemu w TB
8 TB
4 TB
12 TB
24 TB
24/36 TB
Pełna pojemność systemu w TB
8 TB
—
108 TB
120 TB
288 TB/576 TB **
Obsługa rozszerzeń/urządzeń zewnętrznych
iSCSI
—
iSCSI
iSCSI
6 Gb/s SAS (miedziane)
Maks. liczba jednostek
—
—
4x DIVAR IP 6000
4x DIVAR IP 6000
7/3 **
Maksymalna liczba obsługiwanych dysków
—
—
4 lub 8
4 lub 8
12/60 **
Dostępna pojemność na dysk
—
—
2 lub 3 TB
2 lub 3 TB
2 TB/3 TB **
Możliwość wymiany w czasie pracy
—
—
∎
∎
∎
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
WMF, Bosch ASF
Format danych
Wbudowana nagrywarka DVD
Obsługiwane urządzenia
Kopie zapasowe
Nadmiarowość
H.264, MPEG-4, ONVIF,
RTSP, JPEG
∎
Dostępna pojemność na dysk
Rozszerzenia pamięci
H.264, MPEG-4, ONVIF,
RTSP, JPEG
∎
Typ kompresji
Zapis
H.264, MPEG-4, ONVIF,
RTSP, JPEG
—
Monitor
Dźwięk
H.264, MPEG-4, ONVIF,
RTSP, JPEG
∎
Porty USB
Wyjście wizyjne
H.264, MPEG-4, ONVIF,
RTSP, JPEG
Obsługiwane od sierpnia 2014
ONVIF
Parametry mechaniczne
CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP CIF/2CIF/4CIF/720p/1080p/5 MP
—
—
—
—
—
Zewnętrzna nagrywarka CD/
DVD, USB 2.0, iSCSI
Zewnętrzna nagrywarka CD/
DVD, USB 2.0, iSCSI
Zewnętrzna nagrywarka CD/
DVD, USB 2.0, iSCSI
Zewnętrzna nagrywarka CD/
DVD, USB 2.0, iSCSI
Zewnętrzna nagrywarka CD/
DVD, USB 2.0, iSCSI
Ręcznie
Ręcznie
Ręcznie
Ręcznie
Ręcznie lub automatycznie
Zasilacz nadmiarowy
—
—
∎
∎
∎
Dysk twardy z możliwością wymiany
w czasie pracy
—
—
∎
∎
∎
Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
23
Sieciowe systemy wizyjne
Przechowywanie danych cyfrowych
Sieciowy rejestrator wizyjny
▶DIVAR IP 2000
▶DLA 1200 Series
▶DIVAR IP 6000 1U
▶DIVAR IP 6000 2U
▶DSA-Series
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Opcje oprogramowania
Zdalny dostęp
DIP-204x-xxx
DLA-AIOxx-xxx
DIP-604x-xxx
DIP-604x-xxx
DSA-Nxxxxx-xxxx
Sterowanie PTZ
○*
○*
○*
○*
—
Obsługa klawiatury CCTV
○*
○*
○*
○*
—
Kontrola administracyjna
○*
○*
○*
○*
—
Opcje eksportu
○*
○*
○*
○*
—
∎ Aplikacja Video Security
∎ Aplikacja Video Security
∎ Aplikacja Video Security
∎ Aplikacja Video Security
—
10/100/1000 Ethernet
10/100/1000 Ethernet
10/100/1000 Ethernet
10/100/1000 Ethernet
2 porty 10 Gigabit Ethernet
Urządzenie mobilne (smartfon/tablet)
Sieć
Dostęp przez przeglądarkę internetową
∎
∎
∎
∎
—
Liczba jednocześnie zalogowanych
użytkowników
5
5
5
5
—
Obsługa funkcji
zaawansowanych
Wyszukiwanie materiałów dowodowych
(metadane)
—
—
—
—
—
Web Client
—
—
—
—
SANtricity
Obsługiwane
oprogramowanie
Bosch Video Client
∎
∎
∎
∎
—
∎ (v2.20 lub nowsza)
∎ (v2.20 lub nowsza)
∎ (v2.20 lub nowsza)
∎ (v2.20 lub nowsza)
—
Oprogramowanie innego producenta
—
—
—
—
—
Opcjonalna integracja z bankomatem/POS
—
—
—
—
—
SDK (IPP)
—
—
—
—
—
Narzędzia integracyjne
innego producenta
Bosch Video Management System
○ * Przez oprogramowanie Bosch Video
** Możliwe jest podłączenie maks. 3 modułów rozszerzeń o dużej gęstości upakowania (60 dysków twardych o pojemności 3 TB na półkę) do jednej jednostki głównej — CTN:DSA-N2C6X2-12AT.
24
Sieciowe systemy wizyjne
Oprogramowanie wideo
▶Zaawansowana aplikacja Video Client
▶System zarządzania sygnałem wizyjnym
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Liczba kanałów
Obsługa struktury systemów
Pełny VMS
Kodowanie
BVMS (v4.5) Lite
Maks. 64 na stację
32–64
BVMS (v4.5) Pro
8–200 000
Autonomicznie
Autonomicznie lub P2P (maks. 200)
Autonomicznie do serwera klienta
Serwer klienta (jeden serwer/
2000 kamer) wiele serwerów
(maks. 30 serwerów/10 000 kamer)
multisystem (nieograniczona
liczba serwerów/kamer)
Zaawansowana aplikacja Video Client
Aplikacja Recorder + Viewing Client
Pełny VMS
Pełny VMS
∎
∎
∎
∎
ONVIF do integracji kamer innych
producentów
∎ (z VRM2.30/VSG1)
∎ (z v8.10)
∎
∎
Obsługa wielu lokalizacji
(niezależne systemy połączone razem)
—
∎ (przez połączenie tunelowe VPN)
∎
∎
Obsługa wielu lokalizacji
(rejestracja w rozproszonym systemie,
kamery, niezależny zdalny klient)
—
Niezależny klient z VPN lub przez sieć,
po jednej lokalizacji jednocześnie
∎
∎
Aplikacje mobilne
—
—
∎ Wymagana licencja MVS: 1 licencja
uprawnia maksymalnie do 20 połączeń.
Wiele serwerów z MVS.
∎ Wymagana licencja MVS: 1 licencja
uprawnia maksymalnie do 20 połączeń.
Wiele serwerów z MVS na lokalizację.
1 autonomiczny jednocześnie
(wymagana oddzielna konfiguracja)
5 połączeń sieciowych, 20 klientów
2 klienty na 32; 4 klienty na 64
100 (układ klientserwer i wieloserwerowy);
nieograniczony (multisystem)
LDAP
—
∎
∎
∎
COTS (Commercial off the Shelf)
dla serwera/stacji roboczej
∎
∎
∎
∎
HD-ready
∎
∎
∎
∎
SD i HD
∎
∎
∎
∎
Obsługa dekoderów SD i HD
∎
—
∎
∎
Obsługa interfejsu graficznego
klienta ściany monitorów
∎
—
∎
∎
H.264
∎
∎
∎
∎
MPEG-4
∎
∎
∎ (tylko przez BRS)
∎ (tylko przez BRS)
ONVIF 1.02/Profile-S z DIVAR IP
AXIS MPEG-4 (No PTZ);
ONVIF 1.02/Profile-S
∎ ONVIF 1.02/Profile-S
∎ ONVIF 1.02/Profile-S
∎ (2)
∎ (przez przeglądarkę lub BVC)
∎ (4)
∎ (4)
XP, Vista, Win7,SP1
Win XP SP3 (32 bitowy);
Win7 (32/64 bitowy)
XP, Win7,SP1
XP, Win7,SP1
Obsługa kamer innych producentów
Wyświetlacz
BRS (v8.11) razem z urządzeniem
Maks. 128
Sieciowa platforma wizyjna oparta
na oprogramowaniu
Stacje robocze/aplikacje
Rozdzielczość
BVC (v1.4)/Rec@edge
Obsługa wielu monitorów
Obsługa systemu operacyjnego stacji
roboczej
Obsługa monitorów 16:9
∎
∎
∎
∎
Mapowanie
—
—
∎
∎
Dynamiczne skalowanie okienka
∎
—
—
—
Dalszy ciąg tabeli na następnej stronie
25
Sieciowe systemy wizyjne
Oprogramowanie wideo
▶Zaawansowana aplikacja Video Client
▶System zarządzania sygnałem wizyjnym
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Zarządzanie alarmami
Sterowanie
BVC (v1.4)/Rec@edge
BRS (v8.11) razem z urządzeniem
BVMS (v4.5) Lite
Zarządzanie przez użytkownika
—
∎
∎
∎
Cyfrowe alarmy wejścia/wyjścia
∎
∎
∎
∎
Alarmy zdarzeń systemowych
∎
∎
∎
∎
Alarmy ruchu
∎
∎
∎
∎
Reagowanie na zdarzenia i skrypty poleceń
—
∎
∎
∎
Alarmy IVA
∎
∎
∎
∎
Wyszukiwanie materiału dowodowego IVA
∎
—
∎
∎
Dźwięk
∎
∎
∎
∎
Zdarzenia złożone
—
—
∎
∎
Alarmowanie w zależności od
harmonogramu
—
∎
∎
∎
Funkcja przypisywania zdarzenia grupom
użytkowników
—
—
∎
∎
Inteligentne śledzenie AUTODOME
∎
—
—
—
PTZ
∎
∎
∎
∎
∎ (ograniczona funkcjonalność)
∎ (tylko przez BVC)
∎
∎
IntuiKey
Nośnik pamięci
Wirtualna matryca
—
—
∎
∎
Obsługa kamer @edge
∎
—
∎
∎
iSCSI
∎
—
∎
∎
Obsługa NVR
—
∎
∎ (BRS)
∎ (BRS)
VRM
Metadane IVA
Obsługa nadmiarowej pamięci
Obsługa DLA (tryb VRM)
Integracja
Praca w sieci
BVMS (v4.5) Pro
∎ (przez DIVAR IP)
—
∎
∎
∎
—
∎
∎
—
—
—
∎
∎ (1)
—
∎ (5)
∎ (40)
—
BVMS
—
∎
—
BRS
∎
—
∎
∎
DxR 400/600/700
∎
—
∎
∎
BVC
—
∎
—
—
Panel Bosch G Series
—
∎
—
—
Dostęp
—
∎
∎
∎
OPC
—
∎
∎
∎
CLI/CCL
—
∎
∎
∎
Bankomat/POS
—
∎
∎
∎
BIS
—
∎
∎
∎
Kontrola wszystkich funkcji systemu za
pomocą skryptów
—
—
∎
∎
Integracja SDK z SW innego producenta
—
∎
∎
∎
Wirtualne wejścia
∎
∎
∎
∎
LAN/sieć wewnętrzna
∎
∎
∎
∎
WAN
—
∎ (przez sprzętową sieć VPN)
∎
∎
Klient zdalny/odłączony
—
∎
∎
∎
Mobilna aplikacja do wyświetlania
—
—
∎ (tylko iOS)
∎ (tylko iOS)
Web Client
—
∎
∎
∎
26
Sieciowe systemy
wizyjne
Nadajniki i odbiorniki
Nadajniki
Odbiorniki
▶VIP X1XF E
▶VIP X1XF
▶VIDEOJET X20 XF E
▶VIDEOJET X40 XF E
▶VIP X16 XF E
VJT-X20XF-E
2-kanałowy nadajnik
wizyjny z obsługą
algorytmu H.264
2
—
VJT-X40XF-E
4-kanałowy nadajnik
wizyjny z obsługą
algorytmu H.264
4
—
VIP-X16XF-E
16-kanałowy nadajnik
wizyjny z obsługą
algorytmu H.264
16
—
H.264 MP
H.264 BP
25/30
H.264 High Profile
Transkodery
▶VIDEOJET decoder 3000
▶VIDEOJET decoder 7000
▶VIDEOJET XTC XF
VJD-3000
Odbiornik jedno-/
czterostrumieniowy
VJD-7000
Odbiornik wizyjny HD
—
1z2
(HDMI, CVBS)
H.264 M-JPEG, JPEG
—
2z3
(DVI-I, HDMI, DP)
H.264, MPEG-4
4x 30 @ 1080p
4x 60 @ 720p
20x 25/30 @ 4CIF
25/30 @ 4CIF
1/1
—
—
∎
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
VIP-X1XF-E
Jednokanałowy
nadajnik wizyjny
VIP-X1XF
Jednokanałowy
nadajnik premium
1
—
1
—
Kodek sygnału wizyjnego
H.264
H.264
Maksymalna liczba klatek
na sekundę (kl./s)
25/30 @ 4CIF
25/30 @ 4CIF
H.264 MP
H.264 BP
25/30
Wejście/wyjście audio
Transkodowanie
bezpośredni w
urządzeniu
Typ
Pojemność
Bezpośrednio do iSCSI
Analiza obrazu
Wejście alarmowe
Wyjście przekaźnikowe
Zgodność ze standardem
ONVIF
Klawiatura
Matryca IP
1/1
—
1/1
—
2/1
∎
2/1
∎
2/1
—
30 @ 1080p
(widok pojedynczy)
60 @ 720p
(widok pojedynczy)
4x 25/30 @ 4CIF
(widok poczwórny)
1/1
—
Karta SD
2 TB
∎
Motion+
1
1
∎
Karta SD
2 TB
∎
IVA
2
2
∎
CF
2 TB
∎
Motion+
4
1
∎
CF
2 TB
∎
Motion+
4
1
∎
—
—
∎
Motion+
4
1
∎
—
—
—
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
CF
2 TB
—
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
∎
∎
—
—
—
—
Opis
Obraz/dźwięk
Nośnik
pamięci
Inteligencja
Interfejsy
Inne
Wejścia kamery
Wyjścia monitora
25/30 @ 4CIF
VJT-XTCXF
4-kanałowy/2strumieniowy
transkoder
4
—
H.264 High Profile
▶Systemy modułowe
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Opis
Wnęki
Sieć Ethernet
Gniazdo światłowodowe
ze złączem SFP
∎ Dostępne – Niedostępne
VIP X1600-B
System podstawowy
4
Dwa porty 1 Gb/s
(1 z przodu, 1 z tyłu)
—
VIP X1600-XFB
System podstawowy
4
Trzy porty 1 Gb/s
(2 z przodu, 1 z tyłu)
∎
Numer modelu
Opis
Obraz/dźwięk
Inteligencja
Interfejsy
Wejścia kamery
Kodek sygnału wizyjnego
Maksymalna liczba klatek
na sekundę (kl./s)
Wejście/wyjście audio
Bezpośrednio do iSCSI
Analiza obrazu
Wejście alarmowe
Wyjście przekaźnikowe
Gniazdo światłowodowe
ze złączem SFP
Zgodność ze standardem ONVIF
VIP X1600 XFM4A
4-kanałowy
Moduł nadajnika z obsługą
protokołu H.264
4
H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG
25/30 @ 4CIF
VIP X1600 XFM4B
4-kanałowy
Moduł nadajnika z Bilinx i obsługą
protokołu H.264
4
H.264 MP H.264 BP+ M-JPEG
25/30 @ 4CIF
2/1
∎
IVA
4
1
∎
2/1
∎
IVA
4
1
∎
∎
∎
27
Sieciowe systemy wizyjne
Płaskie monitory
▶Wysoka rozdzielczość
∎ Dostępne – Niedostępne
Numer modelu
Wyświetlacz
UML-193-90
UML-223-90
UML-273-90
UML-323-90
UML-423-90
19" LED
22" LED
27" LED
32" LED
42" LED
55" LED
Maksymalna rozdzielczość
w pikselach
1366 x 768
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
Rozdzielczość pozioma
Typ
650 linii TV
650 linii TV
650 linii TV
650 linii TV
650 linii TV
650 linii TV
Format obrazu
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
16:9
Jasność (cd/m2)
250
250
300
350
500
450
1000:1
1000:1
3000:1
3000:1
4000:1
4000:1
30 000 godzin
30 000 godzin
30 000 godzin
50 000 godzin
50 000 godzin
50 000 godzin
170° x 160°
170° x 160°
178° x 178°
178° x 178°
178° x 178°
178° x 178°
Pasywne
Pasywne
Pasywne
Pasywne
Pasywne
Pasywne
∎
∎
∎
∎
∎
∎
–
–
2 (przelotowe wizyjne)
1 (przelotowe wizyjne)
2 (przelotowe wizyjne)
2 (przelotowe wizyjne)
Współczynnik kontrastu
Podświetlenie
Kąt widzenia (poziom x pion)
Całkowity sygnał wizyjny/wejścia przelotowe audio
Zgodne z PC
Złącza
UML-553-90
Całkowity sygnał wizyjny
(BNC)
VGA
∎
∎
∎
∎
∎
∎
DVI-D
∎
∎
∎
∎
∎
∎
HDMI
∎
∎
∎
∎
∎
∎
Dźwięk
Wejście
∎
∎
∎
∎
∎
∎
Parametry mechaniczne
Szerokość
Głośnik
∎
∎
∎
∎
∎
∎
448 mm
515 mm
642 mm
745 mm
977 mm
1256 mm
Wysokość
332 mm*
370 mm*
380 mm
440 mm
570 mm
727 mm
Głębokość
182 mm*
182 mm*
76 mm
77 mm
83 mm
83 mm
3,0 kg
3,6 kg
9,1 kg
12,5 kg
20 kg
32 kg
Wbudowany
Wbudowany
W zestawie
Wbudowany
Wbudowany
Wbudowany
Ciężar
Zasilanie
Zasilacz
42 W
42 W
75 W
75 W
150 W
170 W
Pozostałe
Obraz w obrazie
–
–
–
–
–
–
Blokada panelu przedniego
∎
∎
∎
∎
∎
∎
Pilot na podczerwień
–
–
–
∎
∎
∎
Pobór mocy
Kable w zestawie
Montaż
VGA do VGA
∎
∎
∎
∎
∎
∎
DVI do DVI
∎
∎
∎
∎
∎
∎
Zgodne z VESA
∎
∎
∎
∎
∎
∎
Montaż w szafie typu Rack
–
–
–
–
–
–
W zestawie
W zestawie
W zestawie
UMM-LED32-SD
UMM-LED42-SD
UMM-LED42-SD
Uchwyt naścienny
stałopozycyjny
Stojak biurkowy
–
–
–
–
ST660
ST660
Uchwyt naścienny uchylnoobrotowy
–
–
UMM-WMT-32
UMM-WMT-32
–
–
Tradycja jakości i innowacji
Od ponad 125 lat marka Bosch jest
synonimem jakości i niezawodności.
Firma Bosch to światowy dostawca
innowacyjnych technologii wspartych
najwyższą jakością obsługi klienta.
Bosch Security Systems oferuje szeroki
zakres produktów i systemów
zabezpieczeń, ewakuacji i nagłośnienia,
które stanowią doskonałe rozwiązanie
w wielu zastosowaniach, zarówno
w instytucjach rządowych, obiektach
użyteczności publicznej, jak również
budynkach komercyjnych, szkołach
i domach.
Bosch Security Systems
Zapraszamy na nasze strony internetowe
www.boschsecurity.com/hdsecurity
© Bosch Security Systems, 2014
Zastrzega się prawo do zmian
VS-EH-pl-55_F01U560825_07
www.facebook.com/BoschSecurity
www.twitter.com/BoschSecurityEU
www.youtube.com/BoschSecurity

Podobne dokumenty