SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Transkrypt

SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
SZKOŁA POLICJI W SŁUPSKU
Źródło: http://www.slupsk.szkolapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71102,Zarzadzanie-zasobami-ludzkimi.html
Wygenerowano: Czwartek, 2 marca 2017, 13:06
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
Dobiegła końca, kolejna w tym roku, edycja warsztatów dla kadry kierowniczej
Policji średniego szczebla z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W zajęciach uczestniczyła 12-osobowa
grupa policjantów reprezentujących między innymi Komendy Wojewódzkie Policji w Gorzowie, Poznaniu,
Radomiu i Szczecinie.
Podczas warsztatów zaprezentowane zostały wybrane umiejętności zaliczane do „miękkich umiejętności kierowniczych”,
których kształtowanie prowadzi do tworzenia efektywnych relacji z innymi ludźmi: umiejętność słuchania, komunikowania
swoich potrzeb, rozwiązywania problemów i konfliktów, prowadzenia sporów, współpracy w zespole, udzielania informacji
zwrotnej, wyznaczania celów i podejmowania decyzji. Zdobyta wiedza i ćwiczone umiejętności pozwolą uczestnikom kursu na
diagnozę sytuacji trudnych w służbie i podjęcie rozmowy z podwładnym w celu ich wyeliminowania.
Specjalistyczne kursy są jedynie niewielkim procentem działalności szkoleniowej. Największą część procesu dydaktycznego
zajmuje szkolenie nowo przyjętych do służby policjantów, którzy obowiązkowo muszą ukończyć z wynikiem pozytywnym
szkolenie podstawowe umożliwiające podjęcie normalnej policyjnej służby na podstawowych stanowiskach wykonawczych w
pionie prewencji. Kolejne edycje szkoleń nowo przyjętych policjantów rozpoczną się już jutro (wtorek, 28.07).
(27.7.2015)
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty