inteligentne rozwiązania dla samorządu terytorialnego

Komentarze

Transkrypt

inteligentne rozwiązania dla samorządu terytorialnego
Konferencja w ramach Salonu Smart Region – 28 października 2015 r.
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
DLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Zakres i cele konferencji
Panel Smart Region dedykowany jest włodarzom regionów, miast i gmin z całej Polski oraz
przedstawicielom biznesu, którzy realizują inteligentne rozwiązania w obszarze nowych
technologii,
infrastruktury,
budownictwa,
ekologicznego
transportu,
efektywnego
wykorzystania energii czy IT. Wydarzenie ma na celu przedstawienie możliwości, jakie dają
inteligentne rozwiązania i nowe technologie, a także dotychczasowe doświadczenia polskich
regionów i miast, które już rozpoczęły realizowanie strategii inteligentnego rozwoju. W panelu
zaprezentowane zostanie nowe istotne podejście w finansowaniu idei Smart oraz badań
i innowacji w okresie 2014 –2020.
PROGRAM KONFERENCJI
10.00 – 11.30
Sesja I: Idea Smart w zarządzaniu i rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
Celem panelu jest debata nad ideą Smart w samorządzie terytorialnym oraz jej
wdrażaniem w zarządzaniu i planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego.
Wprowadzenie:
Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek. Dyrektor Centrum Badań Metropolitalnych UAM
Dyskusja
11.30 – 12.00: Przerwa kawowa
12.00 – 13.30
Sesja II: Źródła i metody finansowania projektów Smart
Infrastruktura dla rozwoju polskich miast i regionów, perspektywa budżetowa UE na
lata 2014-2020 jako wielki polski projekt inwestycyjny. Jak skoordynować potrzeby,
interesy i zadania państwa, samorządów i obywateli. Celem panelu jest przedstawienie
doświadczeń oraz możliwości finansowego wsparcia projektów SMART przez Unię
Europejską.
Wprowadzenie:
Prof. UAM dr hab. Paweł Churski , Kierownik Zakładu Analizy Regionalnej UAM
Dyskusja

Podobne dokumenty