Akcja „Chcę mieć Internet!”

Transkrypt

Akcja „Chcę mieć Internet!”
Akcja „Chcę mieć Internet!”
Akcja „Chcę mieć Internet!”
Akcja prowadzona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej ma na celu identyfikację tzw.
„białych plam” czyli miejsc z ograniczonym dostępem do szerokopasmowego
internetu.
Powstały w ten sposób raport pomoże w lepszym stopniu na wykorzystanie funduszy UE
przez MŚP i JST w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.4 i
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - Działanie 2.1
Aby wziąć udział w akcji wystarczy wypełnić krótką ankietę znajdującą się na stronie:
http://www.bsa.uke.gov.pl/ankieta/ankieta2.php
Więcej informacji na stronie:
http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=186&news_id=32
96&layout=3&page=text
Pod tym adresem jest ankieta dotycząca braku dostępu do telefonu stracjonarnego:
http://www.bsa.uke.gov.pl/ankieta/ankieta1.php
Tutaj znajduje się statystyka zgłoszeń: http://www.mapa.uke.gov.pl/statank/wank.php
Gmina Rytwiany - www.rytwiany.com.pl