Nad Adriatyk coraz częściej samolotem

Komentarze

Transkrypt

Nad Adriatyk coraz częściej samolotem
Nad Adriatyk coraz częściej
samolotem
2015-06-23 17:09:30
2
Szybki rozwój ruchu lotniczego wymusza modernizację lotnisk w Zagrzebiu, Splicie i w Dubrowniku.
W trzech największych chorwackich portach lotniczych przeprowadzane są prace modernizacyjne, które mają
zwiększyć ich zdolność operacyjną, podnieść standard obsługi ruchu pasażerskiego i cargo, zwiększyć
bezpieczeństwo i poprawić sytuację z parkingami. Konieczność modernizacji głównych lotnisk wynika m.in. z
szybkiego wzrostu liczby obsługiwanych pasażerów, głównie turystów zagranicznych udających się nad
Adriatyk. W ciągu ostatnich 10 lat liczba osób, które przewinęły się przez tutejsze lotniska, wzrosła dwukrotnie –
z 3,3 mln w roku 2004 do 6,3 mln w roku 2013 i 6,7 mln pasażerów w roku ubiegłym. Planuje się, że lotnisko w
Splicie, które w 2013 r. przyjęło 1,58 mln pasażerów, osiągnie przepustowość na poziomie 3,5 mln pasażerów, a
lotnisko w Dubrowniku (1,52 mln podróżnych w roku 2013) ma w przyszłości osiągnąć zdolność obsługi nawet
5,5 mln osób rocznie. Największe chorwackie lotnisko, zagrzebskie Pleso, które w 2013 r. obsłużyło 2,3 mln
podróżnych, w 2016 r. ma zwiększyć swoją przepustowość do 3,5 mln osób. Łączna wartość inwestycji
modernizacyjnych przeprowadzanych w trzech największych chorwackich portach lotniczych to 4,8 mld kun, czyli
ok. 640 mln euro. W przypadki portu lotniczego w Zagrzebiu źródłem finansowania są kredyty zaciągnięte przez
koncesjonariusza, którym jest konsorcjum firm na czele z francuskimi Bouygues i Aeroports de Paris, a
modernizacja lotniska w Splicie i w Dubrowniku jest finansowana m.in. ze środków unijnych.
WPHI w Zagrzebiu
3