Wyłączniki awaryjne WAR-1, WAR-2, WAR-3

Komentarze

Transkrypt

Wyłączniki awaryjne WAR-1, WAR-2, WAR-3
Wyłączniki awaryjne
WAR-1, WAR-2, WAR-3
Karta produktu
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Wyłączniki awaryjne typu WAR-1, WAR-2 i WAR-3 służą do wyłączania i blokady maszyn i urządzeń w zakładach górniczych
lub w zakładach innych branż, w tym również w strefach wybuchowych. Są przeznaczone do pracy w obwodach iskrobezpiecznych i mogą być stosowane w podziemiach kopalń w pomieszczeniach o stopniu „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu oraz klasy „A” lub „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.W normalnym stanie pracy (wyłącznik nie zablokowany)
na listwie zaciskowej zwarte są zaciski 1 i 2 oraz 6 i 7 a zaciski 8 i 9 rozwarte.Naciśnięcie przycisku lub pociągnięcie za cięgno
lewe albo prawe spowoduje przejście przełączników w stan pracy (zablokowanie wyłącznika). Nastąpi wówczas rozwarcie
zacisków 1 i 2 oraz 6 i 7 i zwarcie zacisków 8 i 9. Stan ten będzie trwał do chwili odblokowania, które może nastąpić wyłącznie
przez pociągnięcie przycisku do siebie. Aby zapobiec ewentualnemu odblokowaniu wyłącznika przez osoby niepowołane przewidziano możliwość zamknięcia wyłącznika w stanie blokady: po naciśnięciu przycisku odsłonięty zostanie otwór
o średnicy 7 mm. Można w ten otwór wsunąć, na przykład, jarzmo kłódki.
www.elgorhansen.com
Wyłączniki awaryjne
WAR-1, WAR-2, WAR-3
DANE TECHNICZNE
Typy
WAR-1,WAR-2, WAR-3
Przełącznik:
ilość zestyków
2 zestyki NZ (zwarte)
1 zestyki NO (otwarty)
zdolność łączeniowa obw. iskro. kat ia
30 AC/DC, 1A
Listwa zaciskowa:
całkowita ilość zacisków
ilość zacisków wolnych
WAR-1
10
4
WAR-2
19
13
WAR-3
38
32
max przekrój przyłączanego przewodu
2,5mm2
Położenie w czasie pracy
dowolne
Siła załączania - cięgna
80÷120N
Stopień ochrony obudowy
IP 55
Siła odblokowania
25÷60N
Suma amplitud napięć
iskrobezpiecznych na sąsiednich zaciskach
90V
Wymiary zewnętrzne
Masa
WAR-1
330x113x155 mm
ok. 4 kg±0,5
WAR-2
317x113x237 mm
ok. 6 kg±0,5
WAR-3
317x113x297 mm
ok. 8 kg±0,5
Liczba wpustów kablowych średnice przewodów
WAR-1
2 | 11 ÷ 17 (tworzywo) lub 2 | 10 ÷ 16 (metalowe)
WAR-2
2 | 11 ÷ 17, 2 | 17 ÷ 25 (tworzywo) lub 2 | 10 ÷ 16, 2 | 16 ÷ 23 (metalowe)
WAR-3
4 | 11 ÷ 17, 2 | 19 ÷ 28 (tworzywo) lub 4 | 10 ÷ 16, 2 | 16 ÷ 23 (metalowe)
Warunki użytkowania:
temperatura otoczenia
wilgotność względna
-20ºC ÷ 40ºC
93% w temp. 40ºC
ul. Opolska 19, 41-500 Chorzów
tel. +48 32 249 94 80, tel./fax +48 32 241 34 57
www.elgorhansen.com
Wyłączniki awaryjne
WAR-1, WAR-2, WAR-3
SCHEMAT URZĄDZENIA
CECHA BUDOWY PRZECIWWYBUCHOWEJ
I M1 Ex ia I
Certyfikat badania typu WE: KDB 04 ATEX 020
ul. Grabowa 1, 40-172 Katowice
tel. +48 32 604 70 00, tel./fax +48 32 604 71 00
www.kopex.com.pl