Spotkanie w sprawie porozumienia polsko

Transkrypt

Spotkanie w sprawie porozumienia polsko
Starostwo Powiatowe w Kaliszu
Spotkanie w sprawie porozumienia polsko algierskiego
Starosta Kaliski Krzysztof Nosal spotkał się z Omarem Saoudi – ekspertem Europejskiej Grupy Doradczej, otwierającej
właśnie biuro koordynacyjne w Algierii, we wtorek 28 września. Tematem spotkania było porozumienie polsko –
algierskie dotyczące współpracy ukierunkowanej na poprawę działań inwestycyjnych, w tym na tworzeniu
pozytywnego klimatu do rozwoju bezpośrednich kontaktów między środowiskami biznesowymi w Polsce oraz Algierii.
Algieria to obiecujące miejsce do inwestycji , nie tylko ze względu na 40-milionowy chłonny rynek wewnętrzny , ale
też z tytułu przynależności tego kraju do arabskiej strefy wolnego handlu. Pan Omar Saoudi wspomniał, iż warto aby
polskie przedsiębiorstwa zastanowiły się nad strategią nie tylko „czystego” eksportu produktów finalnych, ale także
nad strategią eksportowo-inwestycyjną i umiejscowienie w Algierii choćby części procesu produkcyjnego. Kolejna
korzyść z inwestycji w Algerii dotyczy szczególnie tych firm, których produkty zostały wykluczone z rynku rosyjskiego
w wyniku embarga. Państwo algierskiej bardzo wspiera inwestycje zagraniczne, jest szereg udogodnień i ulg. Ponadto
wspomniał, że Polacy jako inwestorzy są tam mile widziani , ponieważ polski poziom sektora spożywczego jest w
Algierii bardzo doceniany.
Powiat Kaliski będzie promował w Algierii firmy zlokalizowane na terenie powiatu oraz Miasta Kalisza, które
jednocześnie należą do Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski.
Tekst/Foto : W.Przybylska
1

Podobne dokumenty