Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się jako wspólne posiedzenie

Komentarze

Transkrypt

Posiedzenie Zarządu Powiatu odbyło się jako wspólne posiedzenie
ZPOWIATU W
49/2003 z posiedzenia w dniu 19.12.2003r.
jako wspólne posiedzenie z Komisj Edukacji,
Kultury i Sportu.
Na wspólne posiedzenie zostali zaproszeni wszyscy radni oraz dyrektorzy placówek
Lista uczestników posiedzenia weniu.
Punkt 1. Przedstawienie stanu Referu– –
Edukacji, Kultury i Sportu
Punkt 2. ! w Powiecie
–– Wicestarosta
- M. Wilk –
Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
"
# $ % &' (
Punkt 3. Dyskusja.
) * + , - to jedynie podstawa do dalszej dyskusji na ! + *
.
+
, /
+
, / / ! 0 upatrywali w reorganizacji placówek tj. lepszym
+ * $+ sponsorów,
prywatyzacji,
oraz
skonstruowaniu
oferty
edukacyjnej
konkurencyjnej
w stosunku
1 , , 2
, !+
/
!,
3 4, "
5 z + , w ,
4,
trafia bowiem do #6,!
7 ,+ , + , go
# / 3 - 5 +
, koszty utr , / +
c
-
+,
+ , , / !
/
!

Podobne dokumenty