Gdy się łączą ręce dwie

Transkrypt

Gdy się łączą ręce dwie
Gdy się łączą ręce dwie
ślubna z repetytorium OO. Jezuitów
Andante
F
Gm








6

 8                 
1.Gdy się
2.Kie dy
3.Pój dźcie
Te raz
łą czą
łą czysz
od tąd
idź cie
rę ce
ser ca
na ra
u śmie
dwie
dwa
dości
chnię ci
w Imię Bo że
w Imię Bo że
i na smu tki,
w Imię Bo że
C
5
F
Am
przed oł
i zwia
za wsze
Pa mię
C
F









                  
ta
stu
ra
ta
rzem,
jesz
zem,
jcie
w uro
mię dzy
przy nim
dzień dzi
czy
ni
o
sie
D
stym
mi
na
jszy
bla sku
mo cną
przy niej
to od
Gm
świe
nić,
on.
dzi
c,
ś
wte dy
bło go
Two ja
wa sze
C
zwy
sła
ła
rę
kła
wisz
ska
ce
lu dzka
swo im
szlak im
bę dzie
F










               
10
mi
dzie
bę
trzy
łość
ciom
dzie
mał
B
po
wę
zna
Bóg
tę
dró
cza
O
    
ga
czy
żnych
wda,
bo z
po ka
i obro
Je go
gą
wkę,
ła
jciec,
C
14
Bo
zna
pie
Pra
jest
na
wy
sam
F
D
   
spla
,,u
świ
Je
ta
mieć
ta
go
się.
ży
szpo
My
miło ścią
zu jesz
ni od
Sło wo,
F

ć."
n.
śl!
http://www.nuty.religijne.org
wielką
co to
dra
Je go


Podobne dokumenty