Scenariusz godziny wychowawczej „Losy dzieci w czasie okupacji”

Transkrypt

Scenariusz godziny wychowawczej „Losy dzieci w czasie okupacji”
Scenariusz godziny wychowawczej „Losy dzieci w czasie okupacji”
Opracowanie : mgr Rafał Juszczyk
W związku z rocznicą wybuch powstanie w Getcie Warszawskim proponuję przeprowadzenie godziny
wychowawczej na temat losu dzieci w Getcie.
1. Wprowadzenie.
Wyjaśnij uczniom okoliczności wybuchu II wojny światowej. Następnie wspólnie zastanówcie
się nad znaczeniem pojęcia „getto” (można na wcześniejszych zajęciach polecić
przygotowanie grupie uczniów informacji o gettach). Po zakończeniu dyskusji poinformuj, że
tematem zajęć będzie los dzieci w getcie.
2. Przebieg zajęć.
Na początek poleć uczniom wypisanie przykładów swoich marzeń – marzeń uczniów polskiej
szkoły w XXI wieku. Po wykonaniu ćwiczenia zapoznaj uczniów z fragmentem relacji Reni
Knoll (w załączeniu).
Po wysłuchaniu fragmentu dziennika poproś uczniów o wypisanie marzeń dzieci w
żydowskim getcie.
Dokonajcie konfrontacji marzeń współczesnych dzieci z marzeniami dzieci żydowskich w
czasie II wojny światowej. Poproś, aby uczniowie swoje uwagi i spostrzeżenia zanotowali w
formie poniższej tabeli :
marzenia Reni
chodzić do szkoły
jeździć na nartach, łyżwach, pływać
chodzić do kina
spacerować po parku
mieszkać w słonecznym, komfortowym
mieszkaniu
mieć swój pokoik
nasze marzenia
3. Podsumowanie.
W podsumowaniu należy zwrócić uwagę na okrucieństwa II wojny światowej.

Podobne dokumenty